Thông tin cần biết
Thứ 4, Ngày 16/12/2020, 09:00
Thông báo lịch tiếp công dân của Sở Xây dựng Tây Ninh năm 2021
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
16/12/2020
Thực hiện Chương trình công tác năm 2021, Sở Xây dựng thông báo lịch tiếp công dân năm 2021 của đơn vị.

1. Sở Xây dựng Tây Ninh thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2021 của Phó Giám đốc Sở Xây dựng phụ trách Sở Xây dựng Trần Tương Quốc mỗi tháng 01 ngày, cụ thể như sau:

 

Ngày, tháng, năm

Bộ phận cùng Thủ trưởng

đơn vị tiếp công dân

Ghi chú
12/01/2021 - Thứ Ba

Lãnh đạo Thanh tra

và các phòng thuộc Sở

 
05/02/2021 - Thứ Sáu(Như trên) 
11/3/2021 - Thứ Năm(Như trên) 
13/4/2021 - Thứ Ba(Như trên) 
11/5/2021 - Thứ Ba(Như trên) 
11/6/2021 - Thứ Sáu(Như trên) 
13/7/2021 - Thứ Ba(Như trên) 
11/8/2021 - Thứ Tư(Như trên) 
10/9/2021 - Thứ Sáu(Như trên) 
12/10/2021 - Thứ Ba(Như trên) 
11/11/2021 - Thứ Năm(Như trên) 
10/12/2021 - Thứ Sáu(Như trên) 


2. Trường hợp Phó Giám đốc Sở Xây dựng phụ trách Sở Xây dựng bận đi công tác theo yêu cầu cấp trên không thể tiếp công dân theo Lịch thì sẽ ủy quyền cho 01 Phó Giám đốc Sở tiếp công dân, chịu trách nhiệm về kết quả giải quyết theo thẩm quyền và báo cáo lại Phó Giám đốc Sở Xây dựng phụ trách Sở Xây dựng.


3. Thanh tra Sở Xây dựng có trách nhiệm giúp Phó Giám đốc Sở Xây dựng phụ trách Sở Xây dựng tiếp công dân thường xuyên vào các ngày còn lại tại trụ sở Thanh tra Sở Xây dựng.


4. Địa điểm tiếp công dân

 Tại trụ sở Thanh tra Sở Xây dựng (Số 314, đường Cách mạng tháng Tám, Khu phố 3, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh).


5. Thời gian tiếp công dân

 - Buổi sáng bắt đầu 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút;

 - Buổi chiều bắt đầu 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.


6. Điện thoại liên lạc

 - Thanh tra Sở Xây dựng, số điện thoại 0276.3818456;

 - Đồng chí Trần Thanh Tiến, số điện thoại 0975.625060.

Lượt người xem:  Views:   3725
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Tin liên quan

Từ khóa

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết