Thông tin cần biết
Thứ 2, Ngày 02/08/2021, 19:00
Thông báo về việc quy định mức thu, miễn nộp lệ phí cấp giấy phép xây dựng
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
02/08/2021
Ngày 30/7/2021, Sở Xây dựng ban hành Thông báo số 1981/TB-SXD về việc quy định mức thu, miễn nộp lệ phí cấp giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh thông báo tới các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân về quy định mức thu, miễn nộp lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh, kể từ ngày 01/8/2021 như sau:


1. Mức thu lệ phí

a) Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ của Nhân dân (thuộc đối tượng phải có giấy phép): 75.000 đồng/1 giấy phép.

b) Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: 150.000 đồng/1 giấy phép.

c) Gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng: 15.000 đồng/1 lần.

d) Điều chỉnh giấy phép xây dựng: 40.000 đồng/1 lần đối với giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ của Nhân dân; 80.000 đồng/1 lần đối với giấy phép xây dựng các công trình khác.

2. Đối tượng nộp lệ phí

Tổ chức và cá nhân có nhu cầu cấp giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật (bao gồm xây dựng mới; sửa chữa, cải tạo; di dời công trình; xây dựng có thời hạn; điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng đã cấp).

3. Đối tượng miễn nộp lệ phí

Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ đối với người có công với cách mạng theo quy định pháp luật; hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn Trung ương; hộ nghèo của tỉnh.

4. Chế độ thu, nộp lệ phí

a) Các cơ quan thu lệ phí nộp 100% số tiền lệ phí thu được vào Ngân sách Nhà nước.

b) Các nội dung khác không quy định tại văn bản này được thực hiện theo quy định của Luật Phí và lệ phí và các quy định pháp luật có liên quan.


Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh xin trân trọng thông báo.


Lượt người xem:  Views:   3211
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Tin liên quan

Từ khóa

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết