Thông tin cần biết
Thứ 2, Ngày 18/10/2021, 17:00
Công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Xây dựng tỉnh Tây Ninh năm 2021
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
18/10/2021
Ngày 18/10/2021, Sở Xây dựng ban hành Thông số 2672/TB-SXD về việc thực hiện Quyết định số 2643/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Xây dựng tỉnh Tây Ninh.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2483/QĐ-UBND ngày 19/11/2019 của UBND tỉnh về việc công bố quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Xây dựng tỉnh Tây Ninh.

Đến thời điểm hiện tại, ngành Xây dựng tỉnh Tây Ninh có 67 TTHC, trong đó cấp tỉnh 54 TTHC, cấp huyện 13 TTHC. Toàn bộ quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Xây dựng tỉnh Tây Ninh đã được công khai tại Cổng Dịch vụ công Quốc gia, địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn. và tại Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng, địa chỉ: http://soxaydung.tayninh.gov.vn.

Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh thông báo đến quý cơ quan, tổ chức, cá nhân được rõ.


Xem và tải Quyết định tại đây:  Tải về TTHC.rar


Lượt người xem:  Views:   1255
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Tin liên quan

Từ khóa

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết