Thông tin cần biết
Thứ 3, Ngày 11/04/2017, 11:00
Tổ chức làm việc ngoài giờ năm 2017
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
11/04/2017
Căn cứ Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 21/4/2016 của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh; Căn cứ tình hình thực tế và năng lực hiện có của Sở Xây dựng.

Sở Xây dựng tổ chức cho bộ phận thẩm định dự án xây dựng công trình, bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả làm thêm ngoài giờ với thời gian cụ thể như sau:

 - Thứ Bảy hàng tuần: Từ 08 giờ đến 11 giờ.

 - Thời hạn: Từ ngày 01/4/2017 đến ngày 31/8/2017.

Trên đây là thông báo của Sở Xây dựng gửi đến các sở, ban, ngành, chủ đầu tư, UBND các huyện, thành phố Tây Ninh, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các huyện, thành phố Tây Ninh biết và phối hợp thực hiện. Tải thông báo tại đây  Tải về THÔNG BÁO LÀM THÊM GIỜ NĂM 2017.pdf

Lượt người xem:  Views:   284
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Tin liên quan

Từ khóa

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết