Thông tin cần biết
Thứ 4, Ngày 16/08/2017, 15:00
THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIẢI THỂ BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN SỞ XÂY DỰNG
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
16/08/2017
Do không còn phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của đơn vị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Sở Xây dựng đã được giải thể theo Quyết định số 87/QĐ-SXD ngày 01 tháng 8 năm 2017 của Giám đốc Sở Xây dựng Tây Ninh.

Kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2017 khi Sở Xây dựng có phát sinh nhiệm vụ chủ đầu tư dự án, Văn phòng sẽ chủ trì phối hợp các phòng chuyên môn của Sở tham mưu Giám đốc triển khai theo quy định pháp luật.

Sở Xây dựng thông báo đến các cơ quan liên quan và các đơn vị tư vấn biết để quan hệ giao dịch công tác.

Mọi quan hệ giao dịch liên quan các dự án do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư đề nghị liên hệ trực tiếp Chánh Văn phòng Sở Xây dựng (ông Trịnh Xuân Dũng, điện thoại di động số 0913955977) và Kế toán Sở Xây dựng (bà Nguyễn Thị Thanh Hằng, điện thoại di động số 0932140579).

Tải file tại đây:
Quyết định giải thể Ban Quản lý dự án: Tải về QD GIAI THE BAN QLDA ĐTXD - SXD 7-2017_Signed.pdf

Thông báo của Sở Xây dựng: Tải về THÔNG BAO GIAI THE BQL_Signed.pdf


Lượt người xem:  Views:   1192
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Tin liên quan

Từ khóa

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết