Thông tin cần biết
Thứ 6, Ngày 21/09/2018, 15:00
Công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Tây Ninh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
21/09/2018
Để các tổ chức, cá nhân biết và thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến ngành Xây dựng đúng quy định, Sở Xây dựng đã công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Tây Ninh.

Một số thông tin về Bộ thủ tục hành chính ngành Xây dựng như sau:

1. Tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Xây dựng là 42 thủ tục, trong đó thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng là 35 thủ tục và thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện là 08 thủ tục; đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng có 02 thủ tục thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 01 thủ tục thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và 32 thủ tục thực hiện mức độ 2.

2. Quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Tây Ninh đã được UBND tỉnh công bố tại Quyết định số 573/QĐ-UBND ngày 05/3/2018.

3. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Xây dựng tỉnh Tây Ninh đã được UBND tỉnh công bố tại Quyết định số 1883/QĐ-UBND ngày 27/7/2018.

Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Xây dựng đã được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng (địa chỉ http://soxaydung.tayninh.gov.vn, tại Mục THỦ TỤC HÀNH CHÍNH).

Nhằm phục vụ tốt và thuận tiện cho các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện thủ tục hành chính, Sở Xây dựng đang tổ chức xây dựng quy trình điện tử và cập nhật quy trình các thủ tục hành chính vào Hệ thống một cửa điện tử tập trung và Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.

Lượt người xem:  Views:   1504
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Tin liên quan

Từ khóa

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết