Thông tin cần biết
Thứ 4, Ngày 31/07/2019, 10:00
Thông báo Quy chế phối hợp trong công tác thẩm định đối với dự án, công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
31/07/2019
Nhằm tăng cường cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư xây dựng, tạo thuận lợi cho chủ đầu tư triển khai nhanh các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Ngày 28/6/2019, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố đã thống nhất ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thẩm định dự án, thẩm định thiết kế xây dựng và thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (hoặc xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường) đối với dự án, công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tại Văn bản số 1602/QCPH-SXD-STNMT-UBND.

Quy chế này quy định nguyên tắc, nội dung và trách nhiệm phối hợp giữa Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố trong công tác thẩm định đối với dự án, công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Việc thực hiện thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thẩm định thiết kế xây dựng công trình; thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc xác nhận kế hoạch bảo vệ mội trường theo nguyên tắc thẩm định song song.

Chủ đầu tư chuẩn bị hồ sơ theo quy định của thủ tục hành chính và trình thẩm định đồng thời đến Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố.

Sở Xây dựng thông báo đến các tổ chức, cá nhân làm chủ đầu tư dự án, công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện.

Xem và tải Quy chế phối hợp tại đây: Tải về 1602-QCPH-SXD-STNMT-UBND.pdf

Lượt người xem:  Views:   4042
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Tin liên quan

Từ khóa

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết