Thông tin cần biết
Thứ 6, Ngày 28/06/2019, 08:00
Tuyên truyền văn bản pháp luật về Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
28/06/2019
Triển khai danh mục các tài liệu tuyên truyền về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019.

Các văn bản triển khai thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 của Sở Xây dựng, gồm:

1. Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 (số 370/KH-SXD ngày 21/02/2019). Tải về: Tải về KH 370 SXD - THTKCPL 2019.pdf

2. Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 (số 1588/KH-SXD ngày 27/6/2019). Tải về: Tải về KH 1588 SXD - TUYEN TRUYEN THTKCLP 2019.pdf

Triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên năm 2019, gồm:

1. Quyết định số  Tải về Tải về: Tải về QD 719 UBND CTR THTKCPL 2019.pdf ngày 25/3/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về ban hành Chương trình THTK, CLP năm 2019;

2. Công văn số  Tải về Tải về: Tải về CV 826 UBND THTKCLP 2019.pdf ngày 25/4/2019 của UBND tỉnh Tây Ninh về xây dựng và thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019;

3. Kế hoạch số Tải về: Tải về KH 1242 UBND - TUYEN TRUYEN THTKCPL 2019.pdf ngày 18/6/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. 

Lượt người xem:  Views:   472
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Tin liên quan

Từ khóa

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết