Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
Tin liên quan
  
  
  
Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng
Ngày 30/9/2019, Sở Xây dựng có Thông báo số 2646/TB-SXD về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.

Thực hiện Quyết định số 1543/QĐ-UBND ngày 18/7/2019 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục tên thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Tây Ninh, trong đó có thủ tục hành chính "công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng" là thủ tục hành chính mới. Sở Xây dựng thông báo quy trình thực hiện thủ tục hành chính để các tổ chức, cá nhân biết như sau:

1. Địa điểm tiếp nhận và trả hồ sơ

Tổ chức, cá nhân công bố hợp quy nộp trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Tây Ninh (địa chỉ: Số 83, đường Phạm Tung, Khu phố 1, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh).

2. Thành phần hồ sơ

- Bản công bố hợp quy theo Mẫu 02. CBHC/HQ, Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012.

- Bản sao y bản chính Giấy chứng nhận hợp quy kèm theo mẫu dấu hợp quy do tổ chức chứng nhận hợp quy cấp cho tổ chức, cá nhân.

3. Thời hạn giải quyết

Trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ công bố hợp quy.

4. Lệ phí

Theo hướng dẫn tại Thông tư số 183/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy đăng ký công bố hợp chuẩn, hợp quy (150.000 đồng/giấy đăng ký).

5. Mẫu đơn, tờ khai và các yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính chi tiết theo Thông báo số 2646/TB-SXD ngày 30/9/2019 của Sở Xây dựng.

Sở Xây dựng thông báo đến các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết, thực hiện đúng quy định.

Xem và tải Thông báo số 2646/TB-SXD tại đây:2646-TB-SXD.pdf

10/1/2019 4:00 PMĐã ban hànhThông báoTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thông báo về việc tổ chức làm việc ngoài giờ  tại bộ phận thẩm định dự án xây dựng công trình Sở Xây dựngThông báo về việc tổ chức làm việc ngoài giờ  tại bộ phận thẩm định dự án xây dựng công trình Sở Xây dựng
Ngày 13/9/2019, Sở Xây dựng có Thông báo số 2473/TB-SXD về việc tổ chức làm ngoài giờ tại Sở Xây dựng.

Sở Xây dựng tổ chức cho bộ phận thẩm định dự án xây dựng công trình làm thêm ngoài giờ với thời gian cụ thể như sau:

- Thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần: Từ 08 giờ đến 11 giờ.

- Thời hạn: Từ ngày 16/9/2019 đến ngày 31/12/2019.

Sở Xây dựng thông báo đến các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, khu vực, chủ đầu tư biết và phối hợp thực hiện.

Xem và tải Thông báo số 2473/TB-SXD tại đây:2473-TB-SXD.pdf

9/18/2019 12:00 PMĐã ban hànhThông báoTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thông báo về việc tài trợ cho công tác quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019 - 2020Thông báo về việc tài trợ cho công tác quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019 - 2020
Ngày 07/8/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh có Thông báo số 1692/TB-UBND về việc tài trợ cho công tác quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019 - 2020.

Để phục vụ công tác quản lý, phát triển đô thị và mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh, thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Danh mục quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019 - 2020, nội dung thông báo như sau:

1. Tiếp nhận tài trợ từ các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài về nguồn lực để lập quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh theo danh mục đính kèm làm cơ sở cho các nhà tài trợ nghiên cứu, đề xuất tài trợ.

2. Việc triển khai các quy hoạch xây dựng có tài trợ đảm bảo nguyên tắc:

- Việc lựa chọn tổ chức tư vấn lập quy hoạch phải được thực hiện theo các quy định của pháp luật về đấu thầu.

- Việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật về quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị.

- Việc lựa chọn nhà đầu tư và thực hiện các dự án đầu tư theo đồ án quy hoạch được duyệt phải tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Sở Xây dựng thông báo để các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan biết và thực hiện.

Xem và tải Thông báo số 1692/TB-UBND tại đây:1692-TB-UBND.pdf

8/9/2019 9:00 AMĐã ban hànhThông báoTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thông báo Quy chế phối hợp trong công tác thẩm định đối với dự án, công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây NinhThông báo Quy chế phối hợp trong công tác thẩm định đối với dự án, công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Nhằm tăng cường cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư xây dựng, tạo thuận lợi cho chủ đầu tư triển khai nhanh các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Ngày 28/6/2019, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố đã thống nhất ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thẩm định dự án, thẩm định thiết kế xây dựng và thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (hoặc xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường) đối với dự án, công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tại Văn bản số 1602/QCPH-SXD-STNMT-UBND.

Quy chế này quy định nguyên tắc, nội dung và trách nhiệm phối hợp giữa Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố trong công tác thẩm định đối với dự án, công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Việc thực hiện thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thẩm định thiết kế xây dựng công trình; thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc xác nhận kế hoạch bảo vệ mội trường theo nguyên tắc thẩm định song song.

Chủ đầu tư chuẩn bị hồ sơ theo quy định của thủ tục hành chính và trình thẩm định đồng thời đến Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố.

Sở Xây dựng thông báo đến các tổ chức, cá nhân làm chủ đầu tư dự án, công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện.

Xem và tải Quy chế phối hợp tại đây:1602-QCPH-SXD-STNMT-UBND.pdf

7/31/2019 10:00 AMĐã ban hànhThông báoTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thông báo về việc đối thoại trực tuyến chủ đề “Cấp giấy phép xây dựng”  trên Zalo Cổng Hành chính công tỉnh Tây NinhThông báo về việc đối thoại trực tuyến chủ đề “Cấp giấy phép xây dựng”  trên Zalo Cổng Hành chính công tỉnh Tây Ninh
Ngày 28/5/2019, Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch số 1215/KH-SXD về tổ chức đối thoại trực tuyến chủ đề “Cấp giấy phép xây dựng” trên Zalo Cổng Hành chính công tỉnh Tây Ninh.

Sở Xây dựng tổ chức đối thoại trực tuyến chủ đề "Cấp giấy phép xây dựng" trên Zalo Cổng Hành chính công tỉnh Tây Ninh với các nội dung cụ thể như sau:

 1. Thời gian tiếp nhận ý kiến: Từ ngày 19/8/2019 đến 26/8/2019 (qua địa chỉ email: soxaydung@tayninh.gov.vn hoặc địa chỉ: số 314, đường Cách mạng tháng Tám, Khu phố 2, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh).
 2. Thời gian trả lời đối thoại trực tuyến trên Zalo Cổng Hành chính công tỉnh Tây Ninh: Vào lúc 09 giờ đến 11 giờ ngày 29/8/2019.
 3. Yêu cầu: Điện thoại cài đặt Zalo/Quan tâm Official Account Cổng hành chính công tỉnh Tây Ninh/Chọn mục Phản ánh/Đối thoại Sở Xây dựng.

Sở Xây dựng thông báo và rất mong nhận được các thông tin, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp.

7/30/2019 10:00 AMĐã ban hànhThông báoTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thông báo về việc gia hạn thời gian nhận tác phẩm Cuộc thi “Thiết kế vật phẩm lưu niệm tỉnh Tây Ninh” (lần 3)Thông báo về việc gia hạn thời gian nhận tác phẩm Cuộc thi “Thiết kế vật phẩm lưu niệm tỉnh Tây Ninh” (lần 3)
Nhằm để quảng bá, giới thiệu hình ảnh về quê hương, con người Tây Ninh thông qua các sản phẩm lưu niệm phục vụ công tác đối nội, đối ngoại, UBND tỉnh đã chỉ đạo tổ chức Cuộc thi “Thiết kế vật phẩm lưu niệm tỉnh Tây Ninh”.

Ngày 02/10/2017, Ban tổ chức cuộc thi đã ban hành Kế hoạch số 2634/KH-BTC tổ chức Cuộc thi "Thiết kế vật phẩm lưu niệm tỉnh Tây Ninh", một số nội dung chính như sau:

1. Đối tượng dự thi:

- Tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh (trừ các thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo).

- Các tổ chức, cá nhân tham dự cuộc thi có thể gửi nhiều vật phẩm lưu niệm, không hạn chế số lượng.

2. Hình thức sản phẩm dự thi:

- Vật phẩm được thiết kế, chế tác, sản xuất hoàn chỉnh để làm quà lưu niệm, quà tặng mang ý nghĩa và thể hiện rõ nội dung.

- Vật phẩm dự thi có thể là một sản phẩm độc lập hoặc bộ sưu tập.

- Kích thước vật phẩm tùy thuộc vào ý tưởng của tác giả, đảm bảo ý nghĩa và tính chất vật phẩm lưu niệm.

- Vật phẩm đảm bảo các điều kiện: Dễ đóng gói, vận chuyển, xách tay và an toàn cho sức khỏe.

- Vật phẩm dự thi phải là những vật phẩm không tranh chấp tác quyền.

3. Nội dung sản phẩm dự thi: Các tác phẩm dự thi phải khái quát, cô đọng được những nét đặc trưng nhất (riêng có) về quê hương con người Tây Ninh; có tính sáng tạo và tính nghệ thuật cao.

4. Thời gian tiếp nhận tác phẩm dự thi (theo Thông báo số 985/TB-BTC ngày 25/12/2018): Đến hết ngày 31/12/2019.

5. Địa điểm tiếp nhận: Tại Thường trực Ban Tổ chức cuộc thi - Phòng Quản lý Văn hóa thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh, địa chỉ: số 139A, đường 30/4, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh (số điện thoại: 0276.3818157).

Thành phần hồ sơ dự thi, cơ cấu giải thưởng thực hiện theo Kế hoạch số 2634/KH-BTC ngày 02/10/2017.

 

Sở Xây dựng thông báo để các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh biết dự thi.

Xem và tải nội dung quy định cuộc thi tại đây:Thiet ke vat pham luu niem.rar

7/5/2019 3:00 PMĐã ban hànhThông báoTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thông báo điều chỉnh số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ hộp thư góp ý  của Sở Xây dựng Tây NinhThông báo điều chỉnh số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ hộp thư góp ý  của Sở Xây dựng Tây Ninh
Để kịp thời tiếp thu và xử lý các kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân về tinh thần trách nhiệm, đạo đức, văn hoá giao tiếp trong thực thi nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Xây dựng, Sở Xây dựng thông báo điều chỉnh số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ hộp thư góp ý của Sở Xây dựng Tây Ninh.

Sở Xây dựng thông báo điều chỉnh số điện thoại đường dây nóng và hộp thư góp ý cụ thể như sau:

1. Số điện thoại đường dây nóng

STTHọ và tênChức danhSố điện thoại liên lạc
Điện thoại bànDi động
1Ông Trương Văn NgônGiám đốc0276. 38210010913.955.151
2Bà Võ Thúy HằngChánh Thanh tra0276. 38184560945.701.175
3Ông Dư Tuấn PhongChánh Văn phòng0276. 38140770988.252.544

2. Hộp thư góp ý

Các tổ chức, cá nhân góp ý thông qua 02 hình thức:

- Góp ý bằng thư theo hình thức thông thường gửi trực tiếp tại "Hộp thư góp ý" được đặt tại trụ sở Sở Xây dựng Tây Ninh, địa chỉ: số 314, đường Cách mạng tháng Tám, khu phố 2, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh;

- Góp ý bằng thư điện tử gửi vào địa chỉ: soxaydung@tayninh.gov.vn.        

3. Nội dung kiến nghị, phản ánh được tiếp nhận

- Thái độ, đạo đức, trách nhiệm và tác phong trong thi hành công vụ của đội ngũ công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Xây dựng;

- Việc chấp hành, thực hiện các quy định pháp luật về tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, giải quyết thủ tục hành chính của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng;

- Hành vi tiêu cực, sách nhiễu của công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Xây dựng khi thi hành nhiệm vụ;

- Các nội dung khác thuộc thầm quyền giải quyết của Sở Xây dựng.

4. Yêu cầu đối với kiến nghị, phản ánh

- Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng.

- Sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt.

- Thông tin kiến nghị, phản ánh phải chính xác, rõ ràng.

- Nêu rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín khi cần thiết liên hệ) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị.

- Người cung cấp thông tin qua đường dây nóng được đảm bảo bí mật về danh tính, địa chỉ; nếu người cung cấp thông tin có yêu cầu được biết kết quả xử lý thông tin do mình cung cấp thì tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý, giải quyết sẽ thông báo cho người đó biết.

- Đối với các nội dung liên quan đến khiếu nại, tố cáo thì thực hiện theo quy trình, quy định tại Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo hiện hành.

Sở Xây dựng thông báo đến các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân biết để liên hệ.

6/27/2019 11:00 AMĐã ban hànhThông báoTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng qua hệ thống Bưu điện tỉnh Tây Ninh.Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng qua hệ thống Bưu điện tỉnh Tây Ninh.
Ngày 02/4/2019, Sở Xây dựng có Thông báo số 687/TB-SXD về tiếp nhận và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng qua hệ thống Bưu điện tỉnh Tây Ninh.

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác cải cách hành chính, với mục tiêu giảm thời gian, giảm chi phí thực hiện thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân, Sở Xây dựng thông báo việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích của hệ thống Bưu điện tỉnh Tây Ninh như sau:

1.   Từ ngày 02/4/2019, Sở Xây dựng tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích của hệ thống Bưu điện tỉnh Tây Ninh đối với 03 TTHC:

- Đăng tải/thay đổi, bổ sung thông tin năng lực của tổ chức (chỉ áp dụng cho tổ chức không thuộc đối tượng cấp chứng chỉ năng lực);

- Cấp/ cấp lại (trường hợp CCHN hết hạn sử dụng)/cấp chuyển đổi/điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với cá nhân hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực: Khảo sát xây dựng; Thiết kế quy hoạch xây dựng; Thiết kế xây dựng công trình; Giám sát thi công xây dựng; Kiểm định xây dựng; Định giá xây dựng;

- Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ.

2.   Đối với các TTHC còn lại

- Khuyến khích tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích của hệ thống Bưu điện tỉnh Tây Ninh.

- Kể từ ngày 02/4/2019, sau khi có kết quả giải quyết TTHC, Sở Xây dựng sẽ chuyển phát kết quả đến địa chỉ của tổ chức, cá nhân qua hệ thống Bưu điện tỉnh Tây Ninh.

3.   Chi trả cước dịch vụ nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Bưu điện căn cứ mức cước dịch vụ được quy định tại Quyết định 1268/QĐ-BCVN ngày 11/11/2017 của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam.

Sở Xây dựng thông báo niêm yết công khai tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Tây Ninh và trên Trang thông tin điện tử của đơn vị để các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến các thủ tục hành chính biết và thực hiện.

4/2/2019 11:00 AMĐã ban hànhThông báoTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Tây NinhCông bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Tây Ninh
Để các tổ chức, cá nhân biết và thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến ngành Xây dựng đúng quy định, Sở Xây dựng đã công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Tây Ninh.

Một số thông tin về Bộ thủ tục hành chính ngành Xây dựng như sau:

1. Tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Xây dựng là 42 thủ tục, trong đó thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng là 35 thủ tục và thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện là 08 thủ tục; đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng có 02 thủ tục thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 01 thủ tục thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và 32 thủ tục thực hiện mức độ 2.

2. Quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Tây Ninh đã được UBND tỉnh công bố tại Quyết định số 573/QĐ-UBND ngày 05/3/2018.

3. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Xây dựng tỉnh Tây Ninh đã được UBND tỉnh công bố tại Quyết định số 1883/QĐ-UBND ngày 27/7/2018.

Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Xây dựng đã được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng (địa chỉ http://soxaydung.tayninh.gov.vn, tại Mục THỦ TỤC HÀNH CHÍNH).

Nhằm phục vụ tốt và thuận tiện cho các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện thủ tục hành chính, Sở Xây dựng đang tổ chức xây dựng quy trình điện tử và cập nhật quy trình các thủ tục hành chính vào Hệ thống một cửa điện tử tập trung và Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.

9/21/2018 3:00 PMĐã ban hànhThông báoXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Sở Xây dựngVề việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Sở Xây dựng
Ngày 22/3/2018, Sở Xây dựng đã công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Sở Xây dựng tại Quyết định số 44a/QĐ-SXD.

Để các bộ công chức và người lao động làm việc tại Sở Xây dựng biết về số liệu dự toán ngân sách năm 2018, Văn phòng Sở đã tham mưu Giám đốc công bố dự toán ngân sách năm 2018 đã được UBND tỉnh giao dự toán chi ngân sách năm 2018.

Xem và tải dự toán ngân sách năm 2018 tại đây: 44a-QD-SXD_cong khai tai chinh.pdfBao cao cong khai du toan nam 2018.xlsx

5/24/2018 10:00 AMĐã ban hànhThông báoXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thông báo số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ hộp thư góp ý của Sở Xây dựngThông báo số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ hộp thư góp ý của Sở Xây dựng
Sở Xây dựng có Thông báo số 2994/TB-SXD ngày 26/10/2017 về công khai số điện thoại đường dây nóng và hộp thư góp ý cụ thể của Sở Xây dựng, để các tổ chức, cá nhân biết, liên hệ khi cần thiết.

Cụ thể:

1. Số điện thoại đường dây nóng

STTHọ và tênChức danhSố điện thoại liên lạc
Điện thoại bànDi động
1Trương Văn NgônGiám đốc0276. 38210010913.955.151
2Dư Tuấn PhongChánh Thanh tra0276. 38184560988. 252. 544
3Trịnh Xuân DũngChánh Văn phòng0276. 38140770913. 955. 977

2. Hộp thư góp ý

Các tổ chức, cá nhân góp ý thông qua 02 hình thức:

- Góp ý bằng thư theo hình thức thông thường gửi trực tiếp tại "Hộp thư góp ý" được đặt tại trụ sở Sở Xây dựng Tây Ninh, địa chỉ: số 314, đường Cách mạng tháng Tám, khu phố 2, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh;

- Góp ý bằng thư điện tử gửi vào địa chỉ: soxaydung@tayninh.gov.vn

3. Nội dung kiến nghị, phản ánh được tiếp nhận

- Thái độ, đạo đức, trách nhiệm và tác phong trong thi hành công vụ của đội ngũ công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Xây dựng;

- Việc chấp hành, thực hiện các quy định pháp luật về tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, giải quyết thủ tục hành chính của các phòng, đơn vị thuộc Sở Xây dựng;

- Phản ánh những tiêu cực, sách nhiễu của công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Xây dựng;

4. Yêu cầu đối với kiến nghị, phản ánh

- Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng;

- Sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt;

- Thông tin kiến nghị, phản ánh phải chính xác, rõ ràng.

- Nêu rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín khi cần thiết liên hệ) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị;

- Người cung cấp thông tin qua đường dây nóng được đảm bảo bí mật về danh tính, địa chỉ; nếu người cung cấp thông tin có yêu cầu được biết kết quả xử lý thông tin do mình cung cấp thì tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý, giải quyết phải thông báo cho người đó biết.

- Đối với các nội dung liên quan đến khiếu nại, tố cáo thì thực hiện theo quy trình, quy định tại Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo hiện hành.

File Thông báo số 2994/TB-SXD tại đây 2994-TB-SXD.pdf

10/27/2017 10:00 AMĐã ban hànhThông báoXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIẢI THỂ BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN SỞ XÂY DỰNGTHÔNG BÁO VỀ VIỆC GIẢI THỂ BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN SỞ XÂY DỰNG
Do không còn phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của đơn vị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Sở Xây dựng đã được giải thể theo Quyết định số 87/QĐ-SXD ngày 01 tháng 8 năm 2017 của Giám đốc Sở Xây dựng Tây Ninh.

Kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2017 khi Sở Xây dựng có phát sinh nhiệm vụ chủ đầu tư dự án, Văn phòng sẽ chủ trì phối hợp các phòng chuyên môn của Sở tham mưu Giám đốc triển khai theo quy định pháp luật.

Sở Xây dựng thông báo đến các cơ quan liên quan và các đơn vị tư vấn biết để quan hệ giao dịch công tác.

Mọi quan hệ giao dịch liên quan các dự án do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư đề nghị liên hệ trực tiếp Chánh Văn phòng Sở Xây dựng (ông Trịnh Xuân Dũng, điện thoại di động số 0913955977) và Kế toán Sở Xây dựng (bà Nguyễn Thị Thanh Hằng, điện thoại di động số 0932140579).

Tải file tại đây:
Quyết định giải thể Ban Quản lý dự án: QD GIAI THE BAN QLDA ĐTXD - SXD 7-2017_Signed.pdf

Thông báo của Sở Xây dựng: THÔNG BAO GIAI THE BQL_Signed.pdf


8/16/2017 3:00 PMĐã ban hànhThông báoXem chi tiết/PublishingImages/2017-07/images_Key_17072017071751.png
Thông báo về việc lựa chọn các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện năng lực tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnhThông báo về việc lựa chọn các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện năng lực tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh
Các chủ đầu tư xây dựng công trình (kể cả chủ đầu tư nhà ở riêng lẻ) chỉ được lựa chọn tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng đã được Sở Xây dựng xếp hạng năng lực phù hợp với loại, cấp công trình do mình làm chủ đầu tư.

Đó là một phần của nội dung Thông báo số 1753/TB-SXD ngày 07/7/2017 của Sở Xây dựng.

Thông báo số 1753/TB-SXD còn nêu: Các tổ chức, cá nhân khi giam gia hoạt động xây dựng phải đảm bảo năng lực theo quy định, phải được xếp hạng năng lực. Các tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng nhưng chưa được xếp hạng năng lực để đảm bảo điều kiện năng lực phù hợp với hoạt động xây dựng mà mình tham gia thì phải gửi hồ sơ đến Sở Xây dựng để được xem xét, xếp hạng theo quy định…

Đối với các tổ chức hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã được Sở Xây dựng công khai thông tin năng lực hoạt động xây dựng tại các Quyết định (danh sách đính kèm tại Phụ lục II của Thông báo số 1753/TB-SXD), đề nghị gửi hồ sơ đến Sở Xây dựng để được xem xét, xếp hạng theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP.

Toàn văn Thông báo số 1753/TB-SXD xem tại đây: 1753-TB-SXD.pdf

Danh sách các tổ chức hoạt động xây dựng đã được công khai thông tin năng lực hoạt động xây dựng:

PHỤ LỤC II

CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG

STTTên Tổ chứcĐịa chỉ
001

Công ty CP

Tư vấn Xây dựng

PHÚC KIẾN

- Số 176, đường Nguyễn Trãi, khu phố 5, phường 4, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0663.646.555

- Fax: 0663.646.555

- Email: phuckien.tn@gmail.com

002

Công ty TNHH

HƯNG THUẬN PHÁT TÀI

 • Số 1/3, hẻm 25, khu phố 1, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

  - Điện thoại: 0913.955.126
003

Công ty TNHH

HUỲNH VƯƠNG

- Số 18/1 khu phố Ninh Phước, phường Ninh Thạnh, Tp Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0913.955.580-0914.855.980

004

Công ty cổ phần

HẢI ĐĂNG

- Số 370, khu phố 1, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

- Điện thoại: 0663.815.812

- Email: cty.cp.haidang@gmail.com

- Website: haidangjsc.net

005

Công ty TNHH

TÂN NGỌC LỰC

- Số 304/4, đường 30/4, khu phố Ninh An, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0663.823.458

- Fax: 0663.624.690

- Email: tanngocluctn@yahoo.com.vn

006

Công ty CP

PHÚ THỊNH

- Số 18, đường Võ Thị Sáu, khu phố 4, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

 • Điện thoại: 0663.818.180 -0663.778.777

  - Fax: 0663.818.180

  - Email: phuthinhtn@yahoo.com.vn
007

Công ty CP Xây dựng và Phát triển đô thị Tây Ninh

(TANIDECO)

- Số 90, đường Nguyễn Thái Học, khu phố 4, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0663.887.887

- Fax: 066.3826480

- Email: tanideco@tanideco.com

- Website: www.tanideco.com

008

Công ty CP Tư vấn

xây dựng tổng hợp

Tây Ninh

- Số 490, đường 30/4, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0663.826.135 -3822.515

- Fax: 0663.814.039

009

Công ty TNHH

TÂY NAM PHÁT

- Trụ sở chính: Số 28/17, đường Phạm Tung, khu phố 1, phường 3, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Chi nhánh: Số 27 hẻm 1, đường Nguyễn Văn Rốp, khu phố 1, phường 4, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0663.820.712 – 0663.811.000

- Fax: 0663.811.000

- Email: tnp@gmail.com

010

Công ty TNHH

Xây dựng & Thương mại

ĐỒNG PHÁT

- Số 243, đường Nguyễn Văn Rốp, khu phố 5, Phường 4, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 066.3815867 

- Fax: 066.3815867

- Email: dongphat04@gmail.com

- Văn phòng đại diện: Số 63, đường Trường Chinh, khu phố 5, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

011

Công ty TNHH

TÂN LẬP THÀNH

- Số 067, đường Hoàng Lê Kha, khu phố 3, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 066.38422439

012

Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư xây dựng

ĐẠI HƯNG

- Số 24/1, ấp Trường Lộc, xã Trường Tây, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

+ Điện thoại: 0663.838.216

- Văn phòng đại diện: Số 77, hẻm 7, đường Lạc Long Quân, khu phố 4, phường 4, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

+ Điện thoại: 0663.622.498

+ Fax: 0663.622.498

013

Công ty CP

ĐÔNG ĐÔ

- Số 458, đường Lạc Long Quân, Khu phố 4, Phường 4, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 066.3622868 

- Fax: 066.3622868 

- Email: dongdotn@gmail.com

014

Công ty TNHH

THÁI NGUYÊN KHANG

- Số 137/5, khu phố Ninh Trung, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 066.3623777-0984444450. 

- Email:

 thainguyenkhang@yahoo.com.vn

015Công ty CP đầu tư TDIF

- Số 7A, khu dân cư Bình Phong, ấp Bình Phong, xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0663.879.586

- Fax: 0663.879.587

- Email: tdif.dautuxaydung@gmail.com

016

Công ty CP Tư vấn và Đầu tư xây dựng

Tây Ninh

- Số 014, Đường Lê Lợi, Phường 3, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0663.821.214 – 0663.826.260

- Fax: 0663.821.214

 

017

Công ty TNHH

HOA SEN

- Số 18/18, đường Phạm Tung, Khu phố 1, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

+ Điện thoại: 0663.630.777

+ Email: hoasencty77@yahoo.com

- Văn phòng đại diện: Số 80, đường Nguyễn Văn Thắng, khu phố 1, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

 

018

Công ty TNHH

THẾ HÀNH

- Số 34, đường Lê Văn Tám, khu phố 3, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

+ Điện thoại: 0663.827.104 – 0984.009.103

+ Email: congtythehanh1@gmail.com

019Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại NHẬT TRUNG

- Số 318, đường Trần Hưng Đạo, khu phố 1, phường 1, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 066.3625620 -066.3811267

- Fax: 066.3811267

- Email: ctyxdnhattrung@gmail.com

020

Công ty CP Tư vấn

xây dựng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tây Ninh

- Số 213, đường 30/4, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 066.3810553 – 066.3822489

- Fax: 066.3822489

- Mail: ctcptvxdnn@vnn.vn

021

 

 

Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng

Tây Ninh

- Số 003, đường Trương Định, khu phố 3, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

- Điện thoại: 0663.815.766

- Fax: 0663.815.766

- Email: tnpc2004@gmail.com

022

Công ty TNHH

VIỆT THU

 

- Số 15, đường Trần Phú, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0663.820.160

- Fax: 0663.628.222

- Email: vietthultd@gmail.com

023

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng công trình

742

- Số 187, đường 30/4, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

- Điện thoại: 0663.820.802

024

Công ty TNHH

VŨ HOAN

- Số 629, đường Trần Văn Trà, ấp Tân Hòa, xã Tân Bình, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 066.3819548 -0918327616

- Fax: 066.3819548

- Email: vuhoanxd@yahoo.com.vn

025

Doanh nghiệp tư nhân

HỒNG HIỀN

- Tổ 6, ấp Đá Hàng (Số nhà 34A), xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0663.854.473

- Fax: 0663.535.354

026Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại THIÊN LÂM

- Số 38, đường Phạm Tung, khu phố 1, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0663.611.612

- Fax: 0663.922.043.

- Email: thienlamtn@gmail.com

027Công ty TNHH MTV NAM PHƯƠNG

- Số 199, đường Quan Âm Các,  ấp Hiệp An, xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0663.827.623

- Fax: 0663.827.623

- Email:

namphuongtnco@gmail.com

028Công ty TNHH MTV AN THÁI

- Số E3/3, ấp Long Thời, xã Long Thành Bắc, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0663.844.384

- Email:

congtyanthai2009@gmail.com

029

Công ty TNHH

TIẾN NAM VIỆT

- Số 238 đường Phạm Hùng, ấp Long Thới, xã Long Thành Trung, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0663757555 - 09076895555.

- Fax: 0663757555

- Email:

tiennamviettn@yahoo.com

030

Công ty TNHH

TỶ LỘC PHÁT

- Số A32, ấp Long Đại, xã Long Thành Bắc, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0663.841.964 – 01689.693.006.

031Công ty TNHH MTV DƯƠNG HOÀNG NAM

- Số 23/4A, ấp Trường Hòa, xã Trường Tây, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0663.847.667

- Fax: 0663.847.667

032Công ty TNHH MTV PHÚC KHANG

- Số 291, đường Trưng Nữ Vương, Khu phố 5, Phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0663825551 - 0913720598.

- Fax: 0663825551.

- Email: phuckhangtxtn@gmail.com

033Công ty TNHH MTV VÕ AN THƯ

- Số 248, tổ 4, ấp Đông Hiệp, xã Tân Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0983.277.221

034

Công ty TNHH

Xây dựng PNP

- Số 165, đường Nguyễn Thái Học, Khu phố 3, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0983.277.221

- Email:  truongphi.con.eng@gmail.com

035

Công ty TNHH

Xây dựng 18-5

- Số 86, Khu phố 1, thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0663.876.448

- Fax: 0663.876.448

 

036

Công ty TNHH

THÁI HÒA

- Số 9, Hẻm 5, đường Trưng Nữ Vương, Khu phố 5, Phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0663.827.989

- Fax: 0663.827.989

- Email: ctytnhhthaihoa@yahoo.com

037Doanh nghiệp tư nhân HỒNG PHƯỢNG

- Số G1/36B, ấp Long Thới, xã Long Thành Trung, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0663.841.397 – 0913.884.412

038Công ty TNHH MTV Xây dựng An Điền Phú

- Số 638, đường 786, ấp Thanh Phước, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 01688.092.009

- Fax: 0663.715.807

- Email: andienphu2012@gmail.com

039

Công ty TNHH

THANH LONG

- Số C1/8A, ấp Long Thới, xã Long Thành Trung, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0663.842.915 – 0913.884.112.

- Fax: 0663.842.915.

- Email: thanhlongxaydung1964@gmail.com

040

Công ty TNHH

SONG TOÀN HUY

- Số 63, Hẻm 59, đường CMT8, Khu phố 2, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 09131346000.

- Email: ctysongtoanhuy@gmail.com

041Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại  QUỐC THỊNH

- Số 496, đường CMT8, khu phố 3, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0663.824.448

042

Công ty TNHH

NGUYỄN PHI DŨNG

- Số 151, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, khu phố 1, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0663.823.474

- Fax: 0663.823.474

- Email: nguyenphidungtn@gmail.com

043

Công ty TNHH

THÀNH LỢI

- Trụ sở chính: Số 50 (cũ 11/54B) đường Nguyễn Văn Cừ, ấp Long Yên, xã Long Thành Nam, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

+ Điện thoại: 066.3840438

- Văn phòng đại diện: Số 36, hẻm 14, đường Hoàng Lê Kha, khu phố 4, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

+ Điện thoại: 0663.922.219

+ Fax: 0663.922.219

+ Email: thanhloitayninh1@yahoo.com

044

Công ty CP

NGỌC PHÚC

- Số 7, khu phố Ninh Phước, phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0663.811.333

- Fax: 0663.811.333

- Email: ctcpngocphuc@yahoo.com

045Doanh nghiệp tư nhân THANH TOAN

- Số A16/22, đường Hoàng Lê Kha, Khu phố 3, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0663.828.185 – 01684.369.457

- Email: dnthanhtoan@gmail.com

 

046Doanh nghiệp tư nhân HẢI ĐĂNG KHOA

- Tổ 3, ấp B, xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0663.843.406 – 0909.498.979

- Fax: 066.3843406

- Email: haidangkhoa.bc@gmail.com

047

Công ty TNHH

KÍNH ĐĂNG KHOA

- Tổ 3, ấp Long Chẩn, xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0908.681.600 – 0908.004.112

048Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Cao Kỳ

- Số 20/5, đường Điện Biên Phủ, phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0662.212.057

- Email: caoky559@yahoo.com

049Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư xây dựng PHÚC AN

- Số 016, đường Phạm Tung, Khu phố 1, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 066.3818192

- Fax: 066.3818192

- Email: phucan91@yahoo.com

050

Công ty TNHH

GIA LONG

- Số 131, đường Âu Cơ, ấp Hiệp An, xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

+ Điện thoại: 066.36261001

+ Fax: 066.36261001

+ Email: gialong.co.ltd@gmail.com

- Văn phòng đại diện: Số 226, đường Võ Thị Sáu, khu phố 5, phường 4, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

051Công ty TNHH NGUYỄN GIA PHÁT

- Số 263/2A, khu phố Ninh Lộc, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

+ Điện thoại: 0913.668.762

+ Email: thetri75@yahoo.com.vn

052Công ty TNHH MTV LÂM PHAN

- Số 42, Hẻm 3, Khu phố 1, Phường 3, thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 066.3822834

- Fax: 066.3822834

053

Công ty TNHH

PHI HÙNG

- Số 17C27, Hẻm 33, đường 30-4, khu phố 1, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0913.647.773

- Fax:  066.3826318

- Email: annhihp@gmail.com

054

Công ty TNHH

THIỆN ĐỨC

- Số 16, đường Tôn Đức Thắng, khu phố 2, thị trấn Hòa Thành, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

+ Điện thoại: 0663.844.744

+ Fax:   0663.844.744

+ Email: ctytnhhthienduc@gmail.com

055

Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ

TÀI TRƯỜNG THỊNH

- Số 169, đường Trần Phú, khu phố Ninh Trung, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0919.220.966

- Fax:  066.3250379

- Email: taitruongthinh@gmail.com

056 Công ty CP Đầu tư và Xây dựng công trình TAM ĐẢO

- Số 47, đường Trưng Nữ Vương, khu phố 5, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0918120897

- Email: nguyen_kieuoanh1999@yahoo.com.vn

057

Công ty TNHH

Tư vấn xây dựng

NHẬT PHÁT

- Số 200, đường 30/4, khu phố 4, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 066.3601283

- Fax:  066.6250636

- Email: tvxdnhatphat@yahoo.com

058

Công ty TNHH MTV

 Tư vấn Thiết kế xây dựng

HÙNG DƯƠNG

- Số 368, tổ 3, ấp Giữa, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0663.536.090

- Email: tvxdhungduong@gmail.com

059

Công ty TNHH

BÁCH NIÊN VẠN THÀNH

- Số 541, đường Điện Biên Phủ, khu phố Ninh Đức, phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0913885952

- Email: hoquocthai.1963@gmail.com

060

Công ty TNHH

MINH HẢI

- Số 10/36, hẻm 79, đường CMT8, phường Hiệp Ninh, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0663.822.268

-Email: congtyxaydungminhhaitn@yahoo.com

061

Công ty TNHH

ĐẮC LỘC PHÁT

- Số 176 đường Nguyễn Văn Linh, ấp Long Tân, xã Long Thành Bắc, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0907.631.217

062

Công ty TNHH

CÔNG CHÁNH

- Số 41, hẻm 2, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, khu phố 1, phường 3, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0663.922.777

- Fax: 0663.922.777

- Email: thao1212@gmail.com

063Công ty TNHH MTV HẠNH PHÁT TÂY NINH

- Tổ 32, ấp Trâm Vàng, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0663.854.756

- Fax: 0663.854.756

- Email: hieu742@yahoo.com.vn

064

Công ty TNHH

MTV Xây dựng

AN HỒNG NGUYÊN

- Số 112, đường Đặng Ngọc Chinh, khu phố 1, phường 3, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0937277070

- Email: letruongan80@gmail.com

 

065

Công ty TNHH

TÂN DÂN

- Số 254, đường 30/4, khu phố 1, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0663.827.286

- Fax: 0663.827.286

066Công ty TNHH MTV PHƯƠNG UYÊN

- Số 15A, khu phố 4, thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0663.730.669 – 0972.323.727

067Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư xây dựng CƯỜNG PHÁT

- Số 70/5B, ấp Long Hải, xã Trường Tây, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0663.844.785 – 0913.600.407

- Email: nghitvtn@gmail.com

 

068Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Sản xuất - Xây dựng MINH HƯNG

- Số 183A, đường Tua Hai, khu phố 3, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0663.825.681 – 0983.787.519

- Email: congtyminhhung68@yahoo.com.vn

 

069Doanh nghiệp tư nhân THÚY NHƯ

- Tổ 16, ấp Long Phú, xã Long Khánh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0984.594.566

- Email: dntnthuynhu@gmail.com

070

Công ty CP

Tư vấn và Xây dựng HIỆP ĐỒNG TÂM

- Số 163, đường Hùng Vương, khu phố 4, thị trấn Hòa Thành, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0665.094.056-0663.603.604

- Fax: 0663.603.604

- Email: hdtco@gmail.com

071Công ty TNHH MTV Nguyễn Hoàng Highland

- Số 47A, Đường Lê Duẩn, Khu phố 4, thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0663.730.882

- Fax: 0663.730.882

- Email: tvdvnguyenhoang@gmail.com

072DNTN Xây dựng thủy lợi kiến thiết Tây Ninh

- Số 011, đường Pasteur, khu phố 3, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0663.823.120 – 0913.955.690

073

Công ty TNHH

TRUNG DUNG

- Số 257, đường Trần Hưng Đạo, khu phố 1, phường 1, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0913.605.452

- Email: ctytrungdungtn@yahoo.com

074

Công ty TNHH

HOÀNG KIM

- Số 171, đường Nguyễn Văn Rốp, khu phố 4, phường 4, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0663.622.239 – 0933.710.992

- Email: tnhhhoangkim@yahoo.com.vn

075Công ty TNHH MTV ĐOÀN THẮNG PHÚ

 

- Số 80, đường Trưng Nữ Vương, khu phố 1, phường 2, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0949.464.556

- Fax: 0663.819.548

- Email: ctydoanthangphu@gmail.com

 

076

Công ty TNHH

THIÊN TÂM

- Số H2/7, hẻm 12, đường Châu Văn Liêm, ấp Hiệp Long, xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 066.3646439

- Email: tnhhhoangkim@yahoo.com.vn

077Công ty TNHH MTV NGUYÊN TÂM

- Số 048, đường Nguyễn Thị Minh Khai, khu phố 3, phường 2, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0909.846.779

078Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Dịch vụ ĐỒNG TIẾN

- Số 1019, đường CMT8, khu phố Hiệp Lễ, phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0666.250.485 – 0903.078.454

- Email: dongtienltdtayninh@gmail.com

079

Công ty TNHH

HOÀNG MỸ

- Số 023, Đường Lê Văn Tám, Khu phố 3, Phường 2, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0663.250.609

- Email: chanhhoangmy@gmail.com

080DNTN TUẤN VY

- Tổ 3, ấp Phước Tân, xã Phước Lưu, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0903.072.225

- Email: dntntuanvy@gmail.com

081

Công ty TNHH

NHÂN ĐẤT VIỆT

- Số 47, đường B, khu phố 1, phường 3, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0663.827.779

- Fax: 0663.827.779

- Email: nhandatviet@gmail.com

082

Công ty TNHH

Khảo sát thiết kế

MIỀN ĐÔNG

- Số 39/2C, đường Hùng Vương, khu phố 1, thị trấn Hòa Thành, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0913822418.

- Email: xaydungmiendong123@gmail.com

083DNTN PHÚ HƯNG

- Số 89, Quốc lộ 22, tổ 57, ấp Hòa Hưng, xã An Hòa, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0663.885.010 - 0913955165.

- Email: thuongphuhungtn@gmail.com

084

Công ty CP Thương mại

THANH ĐIỀN

- Số 118, ấp Thanh Hòa, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0938.515.949

085

Công ty CP Tư vấn

xây dựng VÕ HỒ

- Số 4B, hẻm 23, đường Trần Hưng Đạo, khu phố 1, phường 1, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

 • Điện thoại: 0986.331.171

086

 

Công ty CP Xây dựng AR.E

- Số 03, Hẻm 31, đường CMT8, khu phố 1, phường 3, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0984.594.504 – 0909.396.805

- Email: congtyar.e@gmail.com

087

Công ty TNHH

ĐẠI NAM

- Số 25A, đường Nguyễn Văn Cừ, khu phố 3, phường 2, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0663.631.414

- Fax: 0663.631.414

- Email: dainamltd@yahoo.com

088

Công ty TNHH

Xây dựng - Thương mại Huỳnh Ngọc Lương

- Số 419, Đường Lê Duẩn, Khu phố 1, thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 066.3731437 - 0919215078

- Email: luonghuynhqn76@gmail.com

089

Công ty TNHH Xây dựng

THANH TUẤN PHÁT

- Số 15B52, khu phố 1, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 066.3826801 - 0908281466

- Email: ngotuantv@yahoo.com.vn

090

Công ty TNHH

THÔNG THUẬN PHÁT

- Số 151, đường Nguyễn Trãi, khu phố 4, phường 4, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0663.823.590 – 0663.625.047 – 0984.799.799

- Fax: 066.3823590

091

Công ty TNHH

HÙNG HÙNG HUY

- Tổ 6, Đường, Khu phố 4, thị trấn Dương Minh Châu, Huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0918.001.157

092

DNTN Xây dựng thủy lợi

THUẬN HÒA

- Số 8/27, khu phố Hiệp Nghĩa, phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 066.3824373 - 0913884942

- Fax: 066.3824373

- Email: dntn_thuanhoa@yahoo.com.vn

093

Công ty CP Tư vấn xây dựng và Thương mại

LIÊU DƯƠNG

- Số 129, Đường Võ Thị Sáu, Khu phố 4, Phường 4, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0913.151.300

- Email: lieuduongcongty@yahoo.com.vn

094

Công ty TNHH

TV XD & TM

THỊNH TIẾN

 

- Số 101/6B, đường Phạm Hùng, ấp Long Chí, xã Long Thành Trung, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0663.836.686

- Email: thinhtienvtk@gmail.com

095

Công ty TNHH

TOÀN TÀI TÂY NINH

 

- Tổ 6, khu phố 4, thị trấn Dương Minh Châu, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0663.777.903

096

Công ty TNHH MTV

NGUYỄN NHẬT HUY

 

- Số 10, hẻm 58, đường CMT8, khu phố 3, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0989.780.747

- Email: nguyennhatluan76@gmail.com

097

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ

LỢI THUẬN THẮNG

- Số 19/10, ấp Tân Phước, xã Tân Bình, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0973.484.949

098

Công ty TNHH MTV

THẾ THỦY

- Tổ 8, khu phố 4, thị trấn Dương Minh Châu, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0663.720.206

099Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại PHÁT LONG

- Số H72/3, khu phố 4, phường 4, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 066.3621068

- Email: thanhphatlong@gmail.com

100

Công ty TNHH

Xây dựng công nghiệp

MINH DŨNG

- Số 49, đường Phạm Văn Đồng, khu phố 1, thị trấn Hòa Thành, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh

- Điện thoại: 0663.841.182

101

Công ty TNHH MTV

Cầu đường TÂY NAM

 

- Số 1165, đường CMT8, khu phố Hiệp Lễ, phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

- Điện thoại: 0937.863.542

102

Công ty TNHH MTV

LÂM CHÂU PHÁT

 

- Số 15/5B, ấp Trường Thọ, xã Trường Hòa, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh

- Điện thoại: 01227.989.877

103

Công ty TNHH

MAI NGUYÊN

- Số G2/9B, ấp Hiệp Long, xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh

- Điện thoại: 0663.830.003

104

Công ty TNHH

Thiết kế Xây dựng

THIÊN NAM

- Khu phố Hiệp Bình, phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

- Điện thoại: 0983.789.475

105

Công ty TNHH MTV

PHƯƠNG THẢO NGHI

 

- Số 9, tổ 7, khu phố 2, thị trấn Dương Minh Châu, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh

- Điện thoại: 0907.744.436

106

Công ty TNHH

THÀNH HƯNG

- Số 23, hẻm 17A, đường CMT8, khu phố 1, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

- Điện thoại: 0663.829.506

- Email: tam0177@gmail.com

107

Công ty TNHH MTV

Thương mại – Tư vấn và Đầu tư xây dựng

THÀNH LONG WAP

- Số A14/3B, ấp Hiệp Trường, xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh

- Điện thoại: 0909.243.391

- Email: cong200972@gmail.com

108

Công ty TNHH

NHƠN NGHĨA

- Số 101, đường Trần Hưng Đạo, khu phố 3, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 01696.535.801

109Công ty TNHH MTV HẢI HẰNG ANH

- Đường Dương Minh Châu, tổ 2, khu phố 5, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0663.822.854

110

Công ty TNHH

HỒNG PHÚC

- Số 137, đường Phan Bội Châu, khu phố 1, thị trấn Hòa Thành, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0985.879.619

- Email: hongphuc.cty@gmail.com

111

Công ty TNHH

TRUNG NAM

- Số 140, đường Phạm Hùng, khu phố 3, thị trấn Hòa Thành, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0663.831.039

- Fax: 0663.831.039

112Doanh nghiệp tư nhân AN NGỌC

- Số 41, tổ 3, ấp Lộc Trát, xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0933.332.737

113

Công ty TNHH

TÂY PHỐ

- Số 2A, đường 29A4 Nguyễn Văn Linh, ấp Trường Phước, xã Trường Tây, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0666.271.617

114

Công ty CP Tư vấn thiết kế - Đo đạc và Xây dựng

PHÚ MỸ THÀNH

- Ô 3, ấp Trâm Vàng, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0663.515.545

115

Công ty TNHH MTV

NGUYÊN PHƯƠNG

- Tổ 5, ấp Giữa, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0663.859.401

116

Công ty TNHH

THIÊN TRƯỜNG FC

- Số 28/33, đường 30/4, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

- Điện thoại: 0663.810.570

117

Công ty TNHH

Tư vấn Xây dựng

ĐỨC PHÁT

- Số 6/2, hẻm 33, đường 30/4, khu phố 1, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

- Điện thoại: 0663.820.962

118

Công ty TNHH

Xây dựng

SƠN QUỐC THANH

- Số 58 đường Phạm Văn Xuyên, khu phố 6, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

- Điện thoại: 0983.626.959

119

Công ty TNHH

Tư vấn xây dựng

ĐẮC HUY

- Số 6/1 hẻm 33, đường 30/4, khu phố 1, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

- Điện thoại: 0663.825.268

- Fax: 0663.822.489

120

Công ty TNHH MTV

DANH TIẾN

- Tổ 12, khu phố 5, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

- Điện thoại: 0982.990.838

121

Công ty TNHH

TRẦN HÀ

- Tổ 4, tỉnh lộ 19, xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

- Điện thoại: 0663.880.605

122

Doanh nghiệp tư nhân

KHÁNH NHÂN

- Số 4, khu phố 3, thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

- Điện thoại: 0663.825.197

123

Công ty CP Phát triển công nghệ Cơ khí

Xây dựng BVC

- Ấp Thanh Trung, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh

- Điện thoại: 0663.810.524

- Fax: 0663. 631.727

124Công ty TNHH MTV NATACO

- Số 103, hẻm số 4, đường Nguyễn Huệ, ấp Long Mỹ, xã Long Thành Bắc, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh

- Điện thoại: 0663.841.691

- Fax: 0663. 841.691

- Email: nataco.tn@gmail.com

125

Công ty CP Xây dựng – Thương mại Đầu tư và Phát triển du lịch

VẠN LỢI

- Tổ 4, ấp Lộc Hiệp, xã Lộc Ninh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh

- Điện thoại: 0996.690.949

126Công ty TNHH MTV ĐĂNG VÂN

- Số 204, đường Võ Thị Sáu, khu phố 5, phường 4, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

- Điện thoại: 0663.850.122

-Email: ctydangvan.dv@gmail.com

127

Công ty TNHH

Thương mại Dịch vụ

THÁI BÌNH AN

- Số 043, đường Pasteur, khu phố 3, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

- Điện thoại: 0977.002.177

-Email: nguyenhungcd83@gmail.com

128Công ty TNHH MTV NGỌC MINH THÀNH

- Số 19/15, đường Nguyễn Lương Bằng, ấp Trường Lưu, xã Trường Đông, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh

- Điện thoại: 0982.456.137

129

Công ty TNHH

HIỆP NINH

- Số 144, đường Nguyễn Trọng Cát, khu phố Hiệp Nghĩa, phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0907.755.575

130

Công ty TNHH

MTV Xây dựng

THANH CAO TRÍ

- Số 23/4, ấp Trường Thọ, xã Trường Hòa, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh

- Điện thoại: 0989.012.276

131

Công ty TNHH

MTV Xây dựng

VẠN AN NGUYỄN

- Số 336, ấp Phước Đức A, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

- Điện thoại: 01284.047.758

132

Doanh nghiệp tư nhân

TRẦN PHÚC ĐẠT

- Số 576, ấp Long Thịnh, xã Long Khánh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh

- Điện thoại: 0973.242.227

133

Công ty TNHH

Duy Thành Techcons

- Số 023, đường Phạm Văn Xuyên, khu phố 6, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0988.414.648

- Email: ctyduythanhtechcons@yahoo.com.vn

134

Công ty TNHH

Xây dựng NHỰT LẬP

- Số 7A48, đường Trưng Nữ Vương, khu phố 5, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 066.3815064

135Công ty TNHH MTV Đức Huy - Phước Vinh

- Số 93, tổ 4, ấp Phước Lợi, xã Phước Vinh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0966.351.651

136Công ty TNHH MTV TOÀN NHẤT SINH

- Số 80, đường Nguyễn Huệ, Khu phố 4, thị trấn Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0908.332.252

137Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và Xây dựng HOA ĐẤT

- Số 372, đường 30/4, khu phố 1, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0663.717.777

- Email: ctyhoadat@gmail.com

138Công ty TNHH ĐT - XD THIÊN HẢI

 

- Số 14, ấp Giữa, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0663.6279552

 

 

139

DNTN Xây dựng

BÌNH MINH

- Khu A, ấp Bình Trung, xã Bình Minh, Tp Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0663.827.188 – 0913. 884.354

140

Cty TNHH

Đầu tư - TM & XD

NHẤT TÂM

- Số C34/5, Khu phố Ninh Lợi, phường Ninh Thạnh, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0663.765.555

 

141

Doanh nghiệp tư nhân

TRUNG QUÂN

 • Số 1307, thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

  + Điện thoại: 0663.876.207 – 0918. 266.239
142

Công ty TNHH XD & TM

QUANG TRUNG

TÂY NINH

- Số 96/2, đường Nguyễn Chí Thanh, ấp Long Chí, xã Long Thành Trung, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0913.656.432

- Email: quangtrungtani@gmail.com

143Công ty TNHH XD TRƯỜNG PHÁT

- Số 04/52, Khu phố Hiệp Thạnh, Phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0982.400.216.

- Email: kysutranduyen@gmail.com

144

Công ty TNHH

ĐỒNG THUẬN HÀ

- Số 15, đường 30/4, phường III, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0906.899.155

- Email: dongthuanha@yahoo.com

145

Công ty XD

PHƯƠNG TÂM

- Số 033, đường Võ Văn Truyện, phường II, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0663.812.060

- Email:

phuongtamtn@yahoo.com

146

Công ty TNHH

Tư vấn & Xây dựng

THIÊN LONG

- Số 38/14, KP 5, phường III , TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0663.827.623

- Fax: 0663.821.712

- Email: thienlongxd@gmail.com

147Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tổng hợp GÓC VIỆT

- Số 61, đường Trần Hưng Đạo, KP4, phường II, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0663.828.807 – 0938. 909.097

148

Công ty TNHH

TM – DV – Kỹ thuật

HƯNG MINH TÂM

- Số 541, đường 30/4, khu phố Ninh Trung, phường Ninh Sơn, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0662.475.007

- Fax: 0666.250.007

- Email: hungminhtamelectric@gmail.com

149

Công ty TNHH

Xây dựng TU DO

- Số 10/8, ấp Long Kim, xã Long Thành Trung, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0663 840290

-Email:trongnhankhaosat@gmail.com

150Doanh nghiệp tư nhân Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ PHÚC THỊNH

- Số 213, ấp Trường Lộc, xã Trường Tây, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0663.843.654

151

Công ty TNHH

PHÚC LỢI

- Số 263/6C, khu phố Ninh Trung, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0663.628.182 – 0996.593.539

152Doanh nghiệp tư nhân THANH PHÚ

- Số 136/5A, ấp Long Chí, xã Long Thành Trung, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0663.842.255

153

Công ty TNHH MTV Tư vấn và Xây dựng

TÍN TOÀN PHÁT

- Số 18, đường Phạm Tung, khu phố 1, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0663.815.236 – 0907.358.383

154

Công ty CP

ĐÔ THÀNH TÂY NINH

- Số 9, đường Trương Tùng Quân, khu phố 5, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0663.829.868

- Email: dothanhtayninh@gmail.com

155

Công ty TNHH

ĐÔNG TÂY

- Số 27, lô D, khu dân cư 1A, Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0913.927.654

 

156

Công ty TNHH Tư vấn

Xây dựng KIẾN THỊNH

- Số 93, đường Hoàng Lê Kha, khu phố 7, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0919.169.777

- Email: kienthinh_company@gmail.com

157

Công ty TNHH

XD-TM-DV-SX

PHÁT HƯNG KHANG

- Số 73, đường Nguyễn Hữu Thọ, khu phố Hiệp Thạnh, phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0663.822.368

- Email: donggiang1978@gmail.com

158

Công ty TNHH MTV Xây dựng - Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ

An Hùng Hiệp

 • Số 11, hẻm 19, đường Thuyền, khu phố Hiệp Bình, phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

  - Điện thoại: 0908099640

  - Email: nghiepgo79@gmail.com
159

Công ty TNHH

 Hằng Thảo Tây Ninh

 • Số 6A, hẻm 24, đường Phạm Văn Đồng, ấp Hiệp Long, xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành, tỉnh       Tây Ninh.

  - Điện thoại: 0663829777 - 0908658077

  - Email: quachcaodam@gmail.com
160

Công ty TNHH

 Kiến Vạn Phát

 

- Số 39, đường Tôn Đức Thắng, Khu phố 1, thị trấn Hòa Thành,  huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0902092706

 

161

Công ty TNHH MTV Thịnh Trường Thành

- Số 101, đường Nguyễn Văn Rốp, Khu phố 3, Phường 4, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0913647885

- Fax: 0663622833

- Email: ttt@gmail.com

162Công ty TNHH MTV Đầu tư - Xây dựng - Thương mại – Thuận Lợi
 • Số 266, ấp Phước Hiệp, xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.

  - Điện thoại: 0937658787

   
163

Công ty TNHH

Phúc Lợi

 • Số 263/6C, khu phố Ninh Trung, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

  - Điện thoại: 0909256659

  - Email: CtyTNHHPhucLoi@gmail.com
164

Công ty TNHH

 MTV Thuận Anh Đạt

 

- Số 171, đường Thuyền, khu phố Hiệp Thạnh, phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0913884462

 

165

Công ty TNHH

Hoàng Mỹ

- Số 023, đường Lê Văn Tám, Khu phố 3, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0663.6250609

166

Công ty TNHH MTV Xây dựng

Thanh Cao Trí

- Số 23/4 Tổ 5, ấp Trường Thọ, xã Trường Hòa, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0989012276

 

167

Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại -Dịch vụ - Sản xuất

Phát Hưng Khang

- Số 73, Đường Nguyễn Hữu Thọ, khu phố Hiệp Thạnh, phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 066.3618619 - 066.3822368 - 0918383353

 

168Công ty TNHH Đại Lục

- Số 166, Đường Trần Hưng Đạo, Khu phố 1, Phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 066.3827268 -

- Email: Cty.DaiLuc@gmail.com

169

Công ty TNHH

Hoàng Kim

- Số 171, Đường Nguyễn Văn Rốp, Phường 4, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 066.3622239 - 0933710992

- Fax: 066.3622239

- Email: tnhhhoangkim@yahoo.com.vn

170Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư xây dựng Cường Phát

- Số 70/5B, ấp Long hải, xã Trường Tây, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 066.3844785 -0913600407

- Email: nghitvtn@gmail.com

171

Công ty TNHH

Tỷ Lộc Phát

- Số A32, ấp Long Đại, xã Long Thành Bắc, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 066.3841964 -0934260420

- Email: tylocphattn@yahoo.com.vn

172DNTN Vân Khánh

- Số 399, Đường Trưng Nữ Vương, ấp Bình Hòa, xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 066.3828179 - 066.3827004 - 0913730260

173

Công ty TNHH

Trung Dung

- Số 257 Đường Trần Hưng Đạo, Khu phố 1, Phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0913605452

- Email: ctytrungdungtn@yahoo.com

174

Công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng

Phát Phương

- Số 027 Đường Nguyễn Văn Cừ, Khu phố 3, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0978985448

- Email: tanphat985448@gmail.com

175

Công ty TNHH

Thái Vân Khang

- Số 51 đường Điện Biên Phủ, khu phố Ninh Thọ, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0968190889

- Email: phanhuong30071982@gmail.com

176Công ty TNHH MTV Đầu tư - Xây dựng - Thương mại – Thuận Lợi
 • Số 266, ấp Phước Hiệp, xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.

  - Điện thoại: 0937658787
177

Công ty TNHH

Phúc Lợi

 • Số 263/6C, khu phố Ninh Trung, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

  - Điện thoại: 0909256659/

  - Email: CtyTNHHPhucLoi@gmail.com
178Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Phúc Kiến.

- Số 176, đường Nguyễn Trãi, Khu phố 5, Phường 4, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 066.3646555

- Fax: 066.3646555

- Email: phuckien.tn@gmail.com

179Công ty TNHH Hưng Thuận Phát Tài

- Số 1/3, hẻm 25, Khu phố 1, Phường 1, Thành phố Tây Ninh. Tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0913955126

180Công ty TNHH Hiệp Ninh

- Số 144, Đường Nguyễn Trọng Cát, khu phố Hiệp Nghĩa, phường Hiệp Ninh, Tp Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0907755575

181

Công ty TNHH

Huỳnh Vương

- Số 18/1 khu phố Ninh Phước, phường Ninh Thạnh, Tp Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0913955580-0914855980Tải danh sách đính kèm: Danh sách kèm 1753-TB-SXD.docx


7/10/2017 4:00 PMĐã ban hànhThông báoXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Triển khai thực hiện phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng trước mùa mưa bão năm 2017Triển khai thực hiện phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng trước mùa mưa bão năm 2017
Sở Xây dựng có công văn số 1741/SXD-QLXD ngày 06/7/2017 triển khai các nhiệm vụ nhằm thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Tây Ninh giao chủ trì hướng dẫn các đơn vị có liên quan thực hiện việc phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng trước mùa mưa bão năm  2017.
7/10/2017 10:00 AMĐã ban hànhThông báoXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Người phát ngôn của Sở Xây dựng: Ông Trịnh Xuân Dũng - Chánh Văn phòng SởNgười phát ngôn của Sở Xây dựng: Ông Trịnh Xuân Dũng - Chánh Văn phòng Sở
1. Họ và tên: Trịnh Xuân Dũng.

2. Chức vụ: Chánh Văn phòng Sở.

3. Số điện thoại: 0913 955977.

4. Email: dungtx@tayninh.gov.vn

NGUOI PHAT NGON CUA SO 4-2017.pdf

4/20/2017 4:00 PMĐã ban hànhThông báoXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Tổ chức làm việc ngoài giờ năm 2017Tổ chức làm việc ngoài giờ năm 2017
Căn cứ Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 21/4/2016 của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh;
Căn cứ tình hình thực tế và năng lực hiện có của Sở Xây dựng.

Sở Xây dựng tổ chức cho bộ phận thẩm định dự án xây dựng công trình, bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả làm thêm ngoài giờ với thời gian cụ thể như sau:

 - Thứ Bảy hàng tuần: Từ 08 giờ đến 11 giờ.

 - Thời hạn: Từ ngày 01/4/2017 đến ngày 31/8/2017.

Trên đây là thông báo của Sở Xây dựng gửi đến các sở, ban, ngành, chủ đầu tư, UBND các huyện, thành phố Tây Ninh, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các huyện, thành phố Tây Ninh biết và phối hợp thực hiện. Tải thông báo tại đây THÔNG BÁO LÀM THÊM GIỜ NĂM 2017.pdf

4/11/2017 11:00 AMĐã ban hànhThông báoTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch công tác của Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 362/QĐ-SXD  ngày 30/12/2015 của Sở Xây dựngLịch công tác của Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 362/QĐ-SXD  ngày 30/12/2015 của Sở Xây dựng
Ngày 30/12/2015, Sở Xây dựng Tây Ninh đã ban hành Quyết định số 362/QĐ-SXD về Kế hoạch kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng (VLXD) nhóm 2 trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, lưu thông trên thị trường theo quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, Mã số QCVN 16:2014 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

1.   Theo nội dung Quyết định trên, Sở Xây dựng thông báo lịch công tác cụ thể của Đoàn kiểm tra tại Huyện Dương Minh Châu, nội dung chi tiết như sau:

 • Địa phương: Huyện Dương Minh Châu.
 • Số lượng đơn vị được kiểm tra: 06.
 • Ngày làm việc: Thứ Năm, ngày 02/6/2016.

  (Đính kèm Lịch công tác chi tiết của Đoàn kiểm tra tại Huyện Dương Minh Châu)

2.   Sở Xây dựng đề nghị quý Cơ quan, đơn vị:

 • UBND huyện, Phòng Kinh tế và Hạ tầng Huyện Dương Minh Châu cử người theo quy định và phối hợp làm việc cùng Đoàn công tác.
 • Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp UBND cấp xã bố trí, sắp xếp lịch công tác chi tiết theo nội dung Mục 1; thông báo lịch kiểm tra chi tiết đến các đơn vị trên biết để phối hợp thực hiện.
 • Các đơn vị được kiểm tra chuẩn bị trước các nội dung, tài liệu cung cấp và báo cáo cho Đoàn kiểm tra theo quy định tại Phụ lục số 3 của Quyết định số 362/QĐ-SXD.

  Sở Xây dựng kính báo đến quý Cơ quan, đơn vị biết và phối hợp tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch trên.

  Trong quá trình phối hợp thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, quý Cơ quan, đơn vị thông tin kịp thời về Sở Xây dựng để phối hợp tổ chức thực hiện.

  362-QĐ-SXD Kiểm tra VLXD nhóm 2.pdf
5/25/2016 4:00 PMĐã ban hànhThông báoXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Quy chế tiếp công dân của Sở Xây dựng Quy chế tiếp công dân của Sở Xây dựng
Ngày 24/5/2016, Giám đốc Sở Xây dựng đã ký Quyết định số 102/QĐ-SXD ban hành Quy chế tiếp công dân của Sở Xây dựng. Quy chế này quy định về trách nhiệm tiếp công dân; quyền và nghĩa vụ của người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại nơi tiếp công dân của Sở Xây dựng.

Theo đó việc tiếp công dân đến kiến nghị, khiếu nại, tố cáo; đưa đơn kiến nghị, khiếu nại, tố cáo là trách nhiệm của Giám đốc và toàn thể cán bộ, công chức Sở Xây dựng.

Thời gian tiếp công dân theo giờ làm việc hành chính của cơ quan Sở Xây dựng. Giám đốc Sở tiếp công dân định kỳ một tháng một lần vào ngày 10 hàng tháng, trường hợp trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo liền kề.

Việc tiếp công dân được thực hiện tại Bộ phận giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân - Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh, địa chỉ: Số 314, đường Cách mạng Tháng 8, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Ngoài ra để việc tiếp công dân được thực hiện trật tự, an toàn và nghiêm túc, Giám đốc Sở Xây dựng đã ký Quyết định số 103/QĐ-SXD ngày 24/5/2016 ban hành Nội quy tiếp công dân.

Nội quy đưa ra các quy định (như: về trang phục, giấy tờ tùy thân, thái độ tiếp công dân, giữ trật tự, giữ vệ sinh…) nhằm yêu cầu tất cả cán bộ, công chức Sở tham gia tiếp công dân và cá nhân, tổ chức đến giao dịch tại nơi tiếp công dân của Sở Xây dựng phải tuân theo.

Xem, tải văn bản tại đây:

- Quyết định số 102/QĐ-SXD Quy che tiep cong dan_Signed.pdf

- Quyết định số 103/QĐ-SXD. Noi quy tiep cong dan_Signed.pdf

5/25/2016 10:00 AMĐã ban hànhThông báoTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2016  của Thanh tra Sở Xây dựng Tây NinhĐiều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2016  của Thanh tra Sở Xây dựng Tây Ninh

​Nội dung toàn bộ Kế hoạch tải file 92-Q§-SXD_1.pdf

5/18/2016 12:00 PMĐã ban hànhThông báoXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Kế hoạch hướng dẫn, kiểm tra trong công tác CPXD, QLNN về quy hoạch, kiến trúc và PTĐT trên địa bàn tỉnh TN năm 2016Kế hoạch hướng dẫn, kiểm tra trong công tác CPXD, QLNN về quy hoạch, kiến trúc và PTĐT trên địa bàn tỉnh TN năm 2016

​Nội dung toàn bộ Kế hoạch tải file 714-KH-SXD.pdf

5/18/2016 12:00 PMĐã ban hànhThông báoXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Hướng dẫn thành phần hồ sơ đề nghị công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây NinhHướng dẫn thành phần hồ sơ đề nghị công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Căn cư Quyết định số 49/2009/QĐ_UBND ngày 14/9/2009 của UBND tỉnh Tây Ninh về ban hành quy định phân cấp quản lý và thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Liên Sở Xây dựng - Tài chính tiến hành xây dựng bảng công bố giá vật liệu xây dựng (VLXD) hàng tháng năm 2015.

Sở Xây dựng hướng dẫn thành phần hồ sơ đề nghị công bố giá VLXD theo file đính kèm.

Hồ sơ gửi đến cơ quan trước ngày 15 hàng tháng.

Địa chỉ: 314 Cách mạng tháng 8 Phường 3, thành phố Tây Ninh

Điện thoại: 066.03822461

7/15/2015 3:55 PMĐã ban hànhThông báoXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Kế hoạch tập huấn văn bản quy phạm pháp luật ngành Xây dựng năm 2015Kế hoạch tập huấn văn bản quy phạm pháp luật ngành Xây dựng năm 2015

 

Nhằm giúp các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, cơ quan đoàn thể tỉnh và các doanh nghiệp hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh thực hiện đúng văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành của Trung ương và của UBND tỉnh trong lĩnh vực xây dựng, từng bước củng cố và nâng cao kiến thức pháp luật về xây dựng cho các tổ chức và cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Sở Xây dựng sẽ tổ chức tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng, quy định thẩm tra, thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng công trình, kiểm tra công tác nghiệm thu công trình và báo cáo về tình hình chất lượng công trình, …v.v. Dự kiến thời gian tập huấn được tổ chức vào quý III năm 2015 (sẽ có lịch tập huấn cụ thể gửi đến quý cơ quan, đơn vị).
Sở Xây dựng xin thông báo đến quý cơ quan và đơn vị biết, theo dõi và tham dự.
7/14/2015 8:40 AMĐã ban hànhThông báoXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Công tác phòng và giảm thiểu thiệt hại do bão, lũ gây ra cho các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây NinhCông tác phòng và giảm thiểu thiệt hại do bão, lũ gây ra cho các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Căn cứ Kế hoạch số 47/KH-BCH ngày 19/6/2015 của Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2015.

 

Sở Xây dựng hướng dẫn, đề xuất hướng xử lý và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra cho các công trình nhằm phát triển ổn định kinh tế - xã hội, bảo vệ an toàn, tính mạng và tài sản của nhân dân, nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Khẩn trương rà soát các công trình, nhà ở, khu dân cư, công trình tạm … khu vực trũng, thấp và có khả năng bị ảnh hưởng khi giông bão, lũ đi qua, đề xuất hướng xử lý và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra cho các công trình.

Sở Xây dựng tuyên truyền hướng dẫn (tài liệu đính kèm) đến nhân dân kỹ thuật chằng, chống và neo giữ cho các loại công trình để đảm bảo an toàn tính mạng và bảo vệ tài sản.

7/14/2015 8:20 AMĐã ban hànhThông báoXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thông báo về việc chứng chỉ hành nghề định giá bất động sảnThông báo về việc chứng chỉ hành nghề định giá bất động sản
Căn cứ Luật kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 đã được Quốc hội Khóa 13 thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2014; có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2015.

Luật kinh doanh bất động sản s 66/2014/QH13 không quy định việc cp chng chỉ định giá bất động sản. Do vậy, k từ ngày 01 tháng 7 năm 2015, Sở Xây dựng không tiếp nhận giải quyết hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề định giá bất động sản.

Sở Xây dựng thông báo việc chứng chỉ hành nghề định giá bất động sản theo Luật kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 đ các tô chức, cá nhân có liên quan biết và thực hiện./.

7/14/2015 8:05 AMĐã ban hànhThông báoXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg