Thông tin Đoàn - Đảng - Thông Tin Đảng Bộ
 
Ngày 16/9/2021, Đảng ủy Sở Xây dựng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đặng Đức Hoàng - Phó Giám đốc Sở Xây dựng.
 
Ngày 20/3/2020, Đảng bộ Sở Xây dựng tổ chức Đại hội lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020-2025 để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Xây dựng lần thứ XII nhiệm kỳ 2015-2020 và bầu ra Ban Chấp hành mới nhiệm kỳ 2020-2025.
 
Nhằm giúp lãnh đạo cơ quan, cán bộ, công chức, đảng viên và quần chúng nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản của chuyên đề năm 2020; thực hiện Kế hoạch số 28-KH/ĐUK ngày 21/01/2020 của Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về việc học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
 
Nhằm giúp lãnh đạo cơ quan, cán bộ, công chức, đảng viên và quần chúng nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản của chuyên đề năm 2019; cũng như xây dựng và thực hiện phong cách làm việc theo Kế hoạch số 258/KH-UBND ngày 15/02/2019 của UBND tỉnh về việc học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
 
Ngày 30/7/2018, Đảng bộ Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII cho toàn thể các bộ, đảng viên và quần chúng thuộc Sở Xây dựng và Trung tâm Quy hoạch và Giám định chất lượng xây dựng.
 
Ngày 16/7/2018, Đảng bộ Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ nhằm để đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đến cuối nhiệm kỳ và tổ chức Hội nghị đảng viên 6 tháng đầu năm 2018.
 
Ngày 02/3/2018, Đảng bộ Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2018 cho toàn thể các bộ, đảng viên và quần chúng thuộc Sở Xây dựng và Trung tâm Quy hoạch và Giám định chất lượng xây dựng học tập theo tinh thần Kế hoạch số 61-KH/TU ngày 27/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 38-KH/ĐUK ngày 22/01/2018 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh.
 
Thực hiện Công văn số 561-CV/ĐUK ngày 05/6/2017 của Ban Thường vụ Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh về việc tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và đảng ủy bộ phận, nhiệm kỳ 2018 - 2020; Kế hoạch số 244-KH/ĐB ngày 08/11/2017 của Đảng ủy Sở Xây dựng Tây Ninh về việc tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở Xây dựng nhiệm kỳ 2018 - 2020.
 
Thực hiện Quy chế làm việc của Đảng ủy Sở Xây dựng nhiệm kỳ 2015 - 2020.
 
Thực hiện Công văn số 561-CV/ĐUK ngày 05/6/2017 của Ban Thường vụ Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh về việc tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và đảng ủy bộ phận, nhiệm kỳ 2018 - 2020; Kế hoạch số 244-KH/ĐB ngày 08/11/2017 của Đảng ủy Sở Xây dựng Tây Ninh về việc tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở Xây dựng nhiệm kỳ 2018 - 2020, trong đó giao Chi bộ Trung tâm Quy hoạch và Giám định chất lượng xây dựng tổ chức Đại hội điểm.
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
Về việc tặng Huy hiệu 30 năm tuổi ĐảngThông Tin Đảng BộTinVề việc tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 16/9/2021, Đảng ủy Sở Xây dựng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đặng Đức Hoàng - Phó Giám đốc Sở Xây dựng.
9/20/2021 10:00 AMYesĐã ban hành

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đặng Đức Hoàng - Phó Giám đốc Sở Xây dựng tại Quyết định số 892-QĐ/TU ngày 05/8/2021 về tặng Huy hiệu Đảng.


Đến tham dự buổi lễ có các đồng chí: Đồng chí Trịnh Văn Phước, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; đồng chí Võ Thúy Hằng, Phó Bí thư Đảng ủy Sở Xây dựng; các đồng Đảng uỷ viên, Chi uỷ và đảng viên của Chi bộ 2.


Được sự ủy quyền của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Trịnh Văn Phước, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trao Huy hiệu Đảng; tặng hoa và quà của Đảng uỷ Khối cho đồng chí Đặng Đức Hoàng, đảng viên được nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, buổi Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đặng Đức Hoàng đã thành công tốt đẹp.


Đại hội Đảng bộ Sở Xây dựng lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020-2025Thông Tin Đảng BộTinĐại hội Đảng bộ Sở Xây dựng lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020-2025/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 20/3/2020, Đảng bộ Sở Xây dựng tổ chức Đại hội lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020-2025 để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Xây dựng lần thứ XII nhiệm kỳ 2015-2020 và bầu ra Ban Chấp hành mới nhiệm kỳ 2020-2025.
3/24/2020 10:00 AMYesĐã ban hành

Hội nghị đã tổng kết, đánh giá tình hình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Xây dựng lần thứ XII nhiệm kỳ 2015-2020, trên cơ sở đó rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra giải pháp để khắc phục hạn chế, thiếu sót trong quá trình thực hiện Nghị quyết.

Tại Đại hội, toàn Đảng viên đã thống nhất cao với các báo cáo: Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Xây dựng lần thứ XII nhiệm kỳ 2015-2020.

HINH - TT DB.jpg 

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ Sở Xây dựng lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020-2025

 

Đại hội vinh dự chào đón sự có mặt của đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo tổng hợp Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đến tham dự và phát biểu chỉ đạo.

HINH - TUYET.jpg

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết phát biểu chỉ đạo tại Đại hội


Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Xây dựng nhiệm kỳ 2015-2020, đồng chí Trương Văn Ngôn, Bí thư Đảng bộ Sở Xây dựng ghi nhận và tiếp thu ý kiến đóng góp của đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, đồng thời giao nhiệm vụ cho Ban Chấp hành đảng bộ Sở Xây dựng nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục thực hiện.

HINH - PHAT BIEU GD.jpgĐồng chí Trương Văn Ngôn, Bí thư Đảng bộ Sở Xây dựng nhiệm kỳ 2015-2020

phát biểu tại Đại hội

 

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Sở Xây dựng đã phối hợp với lãnh đạo cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị; tham mưu UBND tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ Sở Xây dựng nhiệm kỳ 2020-2025, bầu Phó Bí thư và Bầu Đoàn đại biểu tham dự Đại hội cấp trên, bầu Ủy Ban kiểm tra theo quy định.

HINH - BCH DB.jpgBan Chấp hành Đảng bộ Sở Xây dựng nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, với sự đồng thuận của 100%  đảng viên có mặt tham dự.


Tổ chức học tập chuyên đề về “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020Thông Tin Đảng BộTinTổ chức học tập chuyên đề về “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Nhằm giúp lãnh đạo cơ quan, cán bộ, công chức, đảng viên và quần chúng nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản của chuyên đề năm 2020; thực hiện Kế hoạch số 28-KH/ĐUK ngày 21/01/2020 của Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về việc học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
2/17/2020 10:00 AMYesĐã ban hành

Sáng ngày 14/02/2020, Đảng ủy Sở Xây dựng đã tổ chức học tập chuyên đề năm 2020 về "Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động (CB, ĐV, CC, VC, NLĐ) của đơn vị. Sau học tập, CB, ĐV, CC, VC, NLĐ đã liên hệ bản thân và đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo, chọn một số nội dung cụ thể gắn với nội dung chuyên đề năm 2020 đăng ký thực hiện vào Sổ phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của Đảng viên. Bên cạnh đó, Đảng ủy Sở Xây dựng cũng  tổ chức đợt Sinh hoạt chính trị nhằm chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại buổi sinh hoạt, CB, ĐV, CC, VC, NLĐ đã được xem phim phóng sự tài liệu: "Giữ vững niềm tin" do Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất. Qua buổi sinh hoạt đã góp phần tuyên truyền giúp CB, ĐV, CC, VC, NLĐ nhận thức đầy đủ, sâu sắc về lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, khơi dậy và bồi đắp niềm tin, niềm tự hào đối với Đảng, Bác Hồ cùng công cuộc đổi mới đất nước.

Xem và tải Kế hoạch số 28-KH/ĐUK tại đây:KH - HOC TAP.pdf

Đại hội Chi đoàn Sở Xây dựng nhiệm kỳ 2019 - 2022Đoàn Thanh NiênTinĐại hội Chi đoàn Sở Xây dựng nhiệm kỳ 2019 - 2022/PublishingImages/2019-07/DHCD HINH NEN_Key_04072019103226.jpg
Ngày 27/6/2019, Chi đoàn Sở Xây dựng tổ chức Đại hội Chi đoàn Sở Xây dựng nhiệm kỳ 2019-2022.
6/28/2019 11:00 AMYesĐã ban hành

Đến dự Hội nghị, về phía cấp ủy, lãnh đạo Sở Xây dựng có ông Trần Tương Quốc Đảng ủy viên - Bí thư Chi bộ Văn phòng - Phó Giám đốc Sở, Bà Võ Thúy Hằng - Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Công đoàn; về phía đoàn cấp trên có ông Dương Đình Thiện - Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; về phía khách mời có các Chi đoàn bạn như: Đoàn xã Phước Chỉ, Chi đoàn Bộ đội biên phòng Phước Chỉ, Chi đoàn Sở Khoa học và Công nghệ; cùng với sự có mặt của 21 đoàn viên Chi đoàn Sở Xây dựng.

Chi đoàn Sở Xây dựng có 21 đoàn viên (đoàn viên nam là 12, đoàn viên nữ là 09), đoàn viên là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam 06, chiếm tỷ lệ 28%; đoàn viên có trình độ đại học 18, có trình độ trung cấp lý luận chính trị 01; tuổi trung bình của đoàn viên 30 (tuổi đời cao nhất 35, thấp nhất 26).

DHCD 01.jpg

Các đại biểu dự Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2019-2022

 

Đại hội đã thông qua báo cáo hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017 - 2019 (bằng hình thức xem phim phóng sự), đánh giá các mặt đạt được và hạn chế, và đề ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019 - 2022; báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành Chi đoàn Sở Xây dựng nhiệm kỳ 2017 - 2019; Đề án nhân sự Ban Chấp hành Chi đoàn Sở Xây dựng nhiệm kỳ 2019 - 2022.

Trong nhiệm kỳ 2017 - 2019, Ban Chấp hành Chi đoàn Sở Xây dựng đã lãnh đạo, dẫn dắt Chi đoàn đạt được nhiều thành tích xuất sắc như:

  • Về hoạt động phong trào đã tổ chức nhiều hoạt động: Ngày thứ 7 tình nguyện; tổ chức 02 chương trình về nguồn tại các địa chỉ đỏ; tổ chức và tham dự các hội thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuổi trẻ với di sản văn hóa Việt Nam; tiếng hát đoàn viên thanh niên; tự hào truyền thống chi đoàn; tuyên truyền về cải cách hành chính; chạy việt dã; chinh phục đỉnh Núi Bà Đen, …
  • Về thực hiện nhiều công trình, phần việc như: Phong trào "Xuân biên giới", "Tháng Thanh niên tình nguyện hè", "Tháng Thanh niên"; 05 công trình "Thắp sáng đường quê" với kinh phí 19 triệu đồng, 03 hoạt động phối hợp tặng quà với 420 phần quà trị giá 300 triệu đồng; tặng nhà khăn quàng đỏ kinh phí 50 triệu đồng, …
  • Về thành tích tập thể, cá nhân đã đạt được: 01 cán bộ đoàn được tuyên dương tại Liên hoan Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác; 02 cán bộ đoàn được tuyên dương tại Chương trình Tuổi trẻ Tây Ninh làm theo lời Bác; 04 đoàn viên được biểu dương, khen thưởng tại Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; 06 đoàn viên được khen tặng có thành tích 5 lần hiến máu; …

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2019 - 2022, kết quả Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới có 03 đồng chí, đồng chí Trịnh Phượng Hằng tái đắc cử Bí thư Chi đoàn, đồng chí Lê Văn Tân - Phó Bí thư và đồng chí Mai Thị Thanh Phúc - Ủy viên.

DHCD 02.jpg

BCH nhiệm kỳ 2019-2022 ra mắt Đại hội


Đến dự Đại hội, đồng chí Dương Đình Thiện - Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đánh giá cao các thành tích Chi đoàn Sở Xây dựng đã đạt được trong những năm qua, đặt biệt là trong nhiệm kỳ 2017 - 2019, là một trong những cơ sở đoàn vững mạnh tiêu biểu, được Đoàn khối và Tỉnh đoàn khen thưởng.

Thay mặt cấp ủy và lãnh đạo Sở, ông Trần Tương Quốc đã ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả đạt được của tập thể Ban Chấp hành Chi đoàn nói riêng và tập thể Chi đoàn Sở Xây dựng nói chung trong nhiệm kỳ 2017 - 2019. Qua đó cũng đề nghị, Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2019 - 2022 tiếp tục phát huy những mặt đạt được, nêu cao tinh thần năng động, sáng tạo và xung kích của tuổi trẻ, đồng thời phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ công tác đoàn và nhiệm vụ chuyên môn, xứng đáng là đội tiên phong của đảng trong tình hình mới.


MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN SỞ XÂY DỰNG

1.   Hình ảnh nhận hoa từ lãnh đạo Sở và các Chi đoàn bạn

DHCD 03.jpg


Nhận hoa từ lãnh đạo Sở

DHCD 04.jpgDHCD 05.jpg


Nhận hoa từ Đoàn xã Phước Chỉ và Chi đoàn Đồn biên phòng Phước Chỉ

 

2.   Hình ảnh về Đại hội

DHCD 06.jpgDHCD 07.jpg
Ông Trần Tương Quốc Đảng ủy viên - Bí thư Chi bộ Văn phòng - Phó Giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo tại Đại hộiÔng Dương Đình Thiện - Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phát biểu tại Đại hội

 

 DHCD 08.jpg


Hình ảnh khách mời dự Đại hội

 DHCD 09.jpg

Hình ảnh Đại hội xem phim phóng sự về kết quả hoạt động của Chi đoàn

 

DHCD 10.jpg

Hình ảnh BCH nhiệm kỳ 2019-2022 chụp hình cùng lãnh đạo Sở và các Chi đoàn bạn

Tổ chức học tập chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019Thông Tin Đảng BộTinTổ chức học tập chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Nhằm giúp lãnh đạo cơ quan, cán bộ, công chức, đảng viên và quần chúng nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản của chuyên đề năm 2019; cũng như xây dựng và thực hiện phong cách làm việc theo Kế hoạch số 258/KH-UBND ngày 15/02/2019 của UBND tỉnh về việc học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
5/14/2019 5:00 PMYesĐã ban hành

Ngày 02/5/2019, Sở Xây dựng lập Kế hoạch học tập chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" tại Kế hoạch số 965/KH-SXD.

Trước đó, vào ngày 29/01/2019, Sở Xây dựng đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2019 cho tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Kế hoạch thực hiện chuyên đề gồm các nội dung chính như sau:

1. Tổ chức học tập chuyên đề "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

2. Tiếp tục thực hiện chủ đề công tác năm 2019 của Sở Xây dựng là: "Phụng sự Nhân dân, kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả".

3. Xây dựng kế hoạch làm theo đối với Thủ trưởng đơn vị, đối với cán bộ công chức, người lao động.

4. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, trở thành công việc tự giác, thường xuyên của cán bộ, công chức, người lao động của Sở và đơn vị trực thuộc.

Qua đó đã chỉ đạo cán bộ, công chức và người lao động, nhất là cán bộ lãnh đạo và đảng viên nghiêm chỉnh học tập, thực hiện tốt các nội dung trong chuyên đề; xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành hoạt động thường xuyên, hành động tự giác một cách thiết thực và hiệu quả nhất.

Xem và tải Kế hoạch số 258/KH-UBND, Kế hoạch số 965/KH-SXD tại đây: 258-KH-UBND.pdf 965-KH-SXD.pdf

Tổ chức Hội thi và tuyên truyền kỷ niệm 88 năm (26/3/2031-26/3/2019) ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí MinhĐoàn Thanh NiênTinTổ chức Hội thi và tuyên truyền kỷ niệm 88 năm (26/3/2031-26/3/2019) ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 26/3/2018, Đoàn cơ sở Sở Xây dựng đã tổ chức Hội thi và tuyên truyền kỷ niệm 88 năm (26/3/2031-26/3/2019) ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.
4/2/2019 8:00 AMYesĐã ban hành

Để tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong đoàn viên thanh niên về truyền thống của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ hành động vì cộng đồng trong đoàn viên thanh niên, Đoàn cơ sở Sở Xây dựng đã tổ chức các hoạt động sau:

  1. Triển khai tuyên truyền về truyền thống Đoàn và chào mừng kỷ niệm 88 năm (26/3/2031-26/3/2019) ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.
  2. Triển khai phong trào "Ba trách nhiệm" trong đoàn viên thanh niên; tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ bưu chính công ích, để các đoàn viên thanh niên hiểu rõ vai trò của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.
  3. Tổ chức Hội thi tìm hiểu về Đoàn gồm các nội dung: Hái hoa dân chủ bằng hình thức thi trắc nghiệm; trò chơi tập thể (nhìn hình đón chữ; hiểu ý đồng đội); hát Karaoke.

 DTN H 01.jpg


DTN H 02.jpg

Hình ảnh hai Đội thi

Hội thi về tuyên truyền kỷ niệm 88 năm (26/3/2031-26/3/2019) ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, đã giúp các đoàn viên thanh niên hiểu rõ hơn về truyền thống Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, vai trò và trách nhiệm của đoàn viên thanh niên, đặc biệt là đã tạo môi trường vui chơi lành mạnh, với không khí vui tươi, kích thích tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên.

Trao tặng Nhà Khăn quàng đỏ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Phước Chỉ, huyện Trảng BàngĐoàn Thanh NiênTinTrao tặng Nhà Khăn quàng đỏ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng/PublishingImages/2018-10/H 01_trao nha (hinh nen)_Key_23102018160936.jpg
Thực hiện Chương trình phối hợp số 02/CTr-SXD-ĐBP ngày 14/6/2017 về thực hiện công tác đỡ đầu, hỗ trợ của Sở Xây dựng Tây Ninh cho UBND xã Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, Sở Xây dựng đã hỗ trợ UBND xã Phước Chỉ xây dựng 01 căn nhà tặng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.
10/23/2018 5:00 PMYesĐã ban hành

Ngày 19/10/2018, đại diện Sở Xây dựng có ông Trịnh Xuân Dũng - Chánh Văn phòng Sở và đại diện Công đoàn, Đoàn cơ sở Sở Xây dựng đã trao tặng Nhà Khăn quàng đỏ cho em Lê Thị Tuyết Vân và gia đình.

Buổi lễ trao tặng đã diễn ra trang trọng với sự có mặt của đại diện của Huyện đoàn Trảng Bàng; Bí thư, Chủ tịch UBND, đại diện của HĐND, MTTQVN cùng các đoàn thể xã Phước Chỉ và đơn vị kết nghĩa là Đồn biên phòng Phước Chỉ.

Với truyền thống "Lá lành đùm lá rách", Sở Xây dựng đã phối hợp UBND xã Phước Chỉ tìm hiểu, xác định hoàn cảnh khó khăn của của em Lê Thị Tuyết Vân, sinh năm 2008, ngụ tại ấp Phước Đông, xã Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Gia đình gồm 04 nhân khẩu, cha của Vân không có nghề nghiệp ổn định, làm thuê hàng ngày để kiếm sống lo cho gia đình, mẹ Vân bị bệnh tim nên không lao động được, cả gia đình chỉ trông nhờ vào tiền làm thuê của anh Giang (cha của Vân). Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn đang phải ở nhờ nhà hàng xóm nhưng anh chị vẫn lo cho 2 con cắp sách đến trường và đạt thành tích tốt trong học tập.

Cảm thông với hoàn cảnh khó khăn của gia đình em Vân, Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh đã xây dựng căn nhà "Khăn quàng đỏ" (kinh phí 50.000.000 đồng từ nguồn đóng góp của tập thể CBCC, viên chức và người lao động của Sở Xây dựng) giúp em và gia đình có mái nhà che nắng, che mưa, nhất là khi Tết Nguyên đán đang đến gần.

Tại buổi lễ, ông Trịnh Xuân Dũng - Chánh Văn phòng đại diện Sở Xây dựng đã bàn giao căn nhà và tặng quà, đồng thời chia sẻ, động viên gia đình vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Riêng Đoàn cơ sở đã nhận đỡ đầu em Lê Thị Tuyết Vân với kinh phí 500.000 đồng/quý và tặng quà cho gia đình (phần quà trị giá 400.000 đồng).

Trong buổi trao tặng nhà này, ông Trần Sĩ Thịnh - Bí thư Đảng ủy xã Phước Chỉ được sự ủy quyền của UBND tỉnh trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cho Sở Xây dựng vì đã có thành tích đóng góp kinh phí xây dựng nhà khăn quàng đỏ trên địa bàn huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

 

Hinh trao nha.png


Thay mặt lãnh đạo Sở Xây dựng, Chánh Văn phòng Sở đã chúc cháu Vân học tốt, luôn đạt thành tích cao trong học tập và chúc gia đình cháu hạnh phúc, ấm áp trong căn nhà mới của mình.

Về việc tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XIIThông Tin Đảng BộTinVề việc tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 30/7/2018, Đảng bộ Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII cho toàn thể các bộ, đảng viên và quần chúng thuộc Sở Xây dựng và Trung tâm Quy hoạch và Giám định chất lượng xây dựng.
7/30/2018 3:00 PMYesĐã ban hành

Thực hiện Kế hoạch số 48-KH/ĐUK ngày 27/6/2018 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng, Đảng bộ Sở Xây dựng đã tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết nhằm để cán bộ, công chức, đảng viên và quần chúng nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; chính sách tiền lương và chính sách bảo hiểm xã hội.

Tại Hội nghị, đồng chí Trương Văn Ngôn - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở Xây dựng đã báo cáo, triển khai các Nghị quyết và yêu cầu các cấp ủy chi bộ, cán bộ, đảng viên, quần chúng và nhất là cán bộ lãnh đạo các phòng, đơn vị nghiêm chỉnh học tập và thực hiện tốt các nội dung trong các Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII).

Các Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) gồm:

1. Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.
2. Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.
3. Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.
Toàn văn các Nghị quyết xem và tải tại đây: 26-NQ-TW_doi ngu can bo cac cap.pdf27-NQ-TW_chinh sach tien luong.pdf28-NQ-TW_chinh sach bao hiem xa hoi.pdf
Tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Sở Xây dựng lần thứ XII nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Hội nghị đảng viên 6 tháng đầu năm 2018Thông Tin Đảng BộTinTổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Sở Xây dựng lần thứ XII nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Hội nghị đảng viên 6 tháng đầu năm 2018/PublishingImages/2018-07/Hinh nen_Key_18072018084043.jpg
Ngày 16/7/2018, Đảng bộ Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ nhằm để đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đến cuối nhiệm kỳ và tổ chức Hội nghị đảng viên 6 tháng đầu năm 2018.
7/18/2018 9:00 AMYesĐã ban hành

Chi bộ Sở Xây dựng được nâng lên thành Đảng bộ Sở Xây dựng từ tháng 02/2016 theo Quyết định số 220-QĐ/ĐUK ngày 16/02/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh.

Thực hiện Kế hoạch số 417-KH/ĐUK ngày 06/6/2018 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội VII Đảng bộ khối và đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Sở Xây dựng đã tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Hội nghị đảng viên 6 tháng đầu năm 2018. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Hồng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

Hội nghị đã thống nhất thông qua các báo cáo: Báo cáo hoạt động Đảng bộ 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo kiểm điểm của Đảng ủy 6 tháng đầu năm 2018; Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội của Ban Chấp hành Chi bộ Sở Xây dựng lần thứ XII (nhiệm kỳ 2015 - 2020); Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Qua nửa nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Sở Xây dựng đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 với kết quả như sau:

1. Công tác xây dựng đảng:

- Đảng bộ Sở Xây dựng có 03 chi bộ trực thuộc: Chi bộ Văn phòng Sở, Chi bộ Thanh tra và Chi bộ Trung tâm Quy hoạch và Giám định chất lượng xây dựng.

- Tổng số đảng viên 46 đồng chí (tăng 10 đảng viên so với đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 là 36 đồng chí), trong đó chính thức 43 đồng chí, dự bị 03 đồng chí, nữ 19 đồng chí, đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh 10 đồng chí.

- Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo chi ủy các chi bộ thực hiện tốt công tác quản lý, phân công nhiệm vụ cho đảng viên, trong mỗi chi bộ tất cả đảng viên đều được phân công nhiệm vụ; giới thiệu đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp uỷ cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú theo Quy định số 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Việc đánh giá chất lượng đảng viên hàng năm được thực hiện nghiêm chỉnh theo hướng dẫn của Đảng ủy khối.

- Công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên luôn được bảo đảm đúng tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình và đã kết nạp Đảng 11/15 đảng viên, đạt 73,33% chỉ tiêu đề ra so với nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020.

- Tỷ lệ kết nạp đảng viên mới là đoàn viên Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh so với Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương: 04/11 đảng viên, đạt 36,36% so với số đảng viên được kết nạp Đảng từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

- Đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay, Đảng bộ có 01 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

2. Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

- Đảng bộ đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên, quần chúng phát huy tính chủ động, sáng tạo, làm tốt chức năng tham mưu, nghiên cứu, đề xuất và kiến nghị với lãnh đạo về những vấn đề cần thiết; 100% đảng viên, công chức, người lao động không vi phạm chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và quy chế hoạt động của cơ quan; không ngừng cải tiến lề lối, phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả công tác hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

- Đã cùng Ban Giám đốc Sở đã đề ra những giải pháp cụ thể nhằm tăng cao tính hiệu quả công việc cho cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan; định hướng cho các phòng chuyên môn đăng ký kế hoạch, chỉ tiêu công tác hàng năm để thực hiện. Hàng năm đều đạt kết quả tốt, hoàn thành 100% nhiệm vụ được giao trong Chương trình công tác năm của UBND tỉnh.

- Hàng năm, tại cơ quan luôn phát động phong trào thi đua lập thành tích trong công tác, có nhiều đề tài, sáng kiến về chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, công chức được công nhận chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.

3. Công tác kiểm tra, giám sát

- Hàng năm, Đảng ủy xây dựng và thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Đảng uỷ, đều được thực hiện theo quy trình, biểu mẫu quy định. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, không có xử lý kỷ luật (Đảng, chính quyền) đối với cán bộ, đảng viên của đảng bộ, chi bộ, kể cả xử lý của cấp trên.

- Việc kiểm tra đảng viên chấp hành hoặc giám sát chuyên đề theo nghị quyết mỗi đảng viên được kiểm tra ít nhất 1 lần trong nhiệm kỳ. Năm 2015 đến năm 2018 đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra với kết quả: Năm 2015 là 04 đồng chí; năm 2016 là 08 đồng chí; năm 2017 là 10 đồng chí.

4. Công tác lãnh đạo đoàn thể

- Đảng uỷ lãnh đạo xây dựng các đoàn thể (Công đoàn cơ sở và Đoàn cơ sở) ở cơ quan vững mạnh, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định và Điều lệ của mỗi tổ chức.

- Kết quả đánh giá xếp loại 02 đoàn thể hàng năm trong nhiệm kỳ đều đạt chỉ tiêu so với Nghị quyết Đại hội đã đề ra, luôn được đánh giá vững mạnh và có giấy khen của đoàn cấp trên.

Thay mặt Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Hồng - Phó Bí thư Thường trực đánh giá cao kết quả đạt được của Đảng bộ Sở Xây dựng trong 03 năm thực hiện nhiệm kỳ 2015 - 2020 và sự nổ lực, phấn đấu của từng đảng viên. Qua đó, đồng chí đã chỉ đạo Đảng bộ cần quan tâm hơn công tác phát triển đảng viên mới phải đảm bảo chất lượng đảng viên và công tác kiểm tra, giám sát đảng viên; Cấp ủy cần sớm triển khai học tập Nghị quyết Trung ương 7 và sau khi học Nghị quyết đề nghị mỗi đảng viên phải viết bài thu hoạch; đồng thời nhắc nhở Cấp ủy và từng đảng viên cần nêu cao hơn vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác chuyên môn để quần chúng tin tưởng, noi gương, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đoàn Thanh niên Sở Xây dựng tổ chức thăm, tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và đỡ đầu cho học sinh nghèo học giỏi.Đoàn Thanh NiênTinĐoàn Thanh niên Sở Xây dựng tổ chức thăm, tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và đỡ đầu cho học sinh nghèo học giỏi./PublishingImages/2018-07/Hinh nen 01_Key_10072018073442.jpg
Thực hiện Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện” năm 2018; thực hiện Chương trình Kỳ nghỉ hồng và hoạt động đỡ đầu xã biên giới; đồng thời để nêu cao tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên Thanh niên về chung tay xây dựng địa phương với tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” và góp phần xây dựng kinh tế - xã hội địa phương ngày càng phát triển.
7/10/2018 8:00 AMYesĐã ban hành

Đoàn Thanh niên Sở Xây dựng đã tổ chức các hoạt động sau:

1. Ngày 27/6/2018, phối hợp với Đoàn Thanh niên xã Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng tổ chức các hoạt động sau: Thăm, tặng quà cho 05 hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn và nhận đỡ đầu cho 01 em học sinh (đang học Lớp 5 tại Trường Tiểu học Phước Chỉ); tặng 01 thẻ bảo hiểm y tế cho 01 cá nhân có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ kinh phí thực hiện 01 công trình thắp sáng đường quê tại xã Phước Chỉ; khảo sát hiện trạng 02 hộ nghèo theo đề nghị của UBND xã Phước Chỉ và chi phí hỗ trợ xây dựng 01 căn nhà Đại đoàn kết cho 01 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn bằng nguồn kinh phí đóng góp của CBCC, người lao động Sở Xây dựng.

H 01.png 

2. Ngày 06/7/2018, phối hợp với Đoàn Thanh niên phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh tổ chức thăm và tặng quà cho 05 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại phường Ninh Sơn.

 H 02.png

Qua các hoạt động này, Đoàn Thanh niên Sở Xây dựng mong muốn góp một phần nhỏ đem lại niềm vui, cải thiện một phần nhỏ đời sống thường ngày của người dân, giúp các em học sinh có niềm vui và có động lực để học tập tốt hơn.

Đây cũng là một hình thức giáo dục ý thức trách nhiệm và lý tưởng của thanh niên về cống hiến sức trẻ cho sự nghiệp chung của cả nước và của tỉnh nhà.

Tổ chức hoạt động về nguồn và giao lưu, trao đổi kinh nghiệm  với Chi đoàn Sở Xây dựng tỉnh Kiên GiangĐoàn Thanh NiênTinTổ chức hoạt động về nguồn và giao lưu, trao đổi kinh nghiệm  với Chi đoàn Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang/PublishingImages/2018-04/Hinh nen (1)_Key_10042018154736.jpg
Thực hiện Chương trình công tác năm 2018, nhân dịp kỷ niệm ngày 30/4 và 60 năm ngày Truyền thống Ngành Xây dựng; đồng thời để tạo môi trường học tập, giao lưu cho các bạn đoàn viên với các tỉnh trong lĩnh vực công tác đoàn và chuyên môn nghiệp vụ, Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Sở Xây dựng đã tổ chức hoạt động về nguồn và giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với Chi đoàn Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang.
4/10/2018 4:00 PMYesĐã ban hành

Từ ngày 06/4/2018 đến ngày 08/4/2018, Đoàn cơ sở Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh đã tổ chức hoạt động về nguồn và giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với Chi đoàn Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang, với sự tham gia của 17 đoàn viên và 22 khách mời là cán bộ, công chức (gồm Ban Giám đốc Sở và các công đoàn viên là công chức, người lao động) thuộc Sở, Bí thư Đoàn khối các cơ quan tỉnh, Bí thư Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh.

Trong chuyến đi về nguồn và giao lưu tại tỉnh Kiên Giang, Đoàn cơ sở Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh đã phối hợp với Chi đoàn Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang tổ chức các hoạt động như: Trao đổi kinh nghiệm trong công tác chuyên môn và công tác đoàn thể; thăm và tặng quà cho 03 gia đình chính sách; tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của vị anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực; lễ trường thành đoàn cho 03 đoàn viên và kết nạp mới 03 đoàn viên; đặc biệt là hoạt động giao lưu thể thao và văn nghệ với Đoàn thanh niên Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang.


H 02.jpg        H 01.jpg

               Thắp hương tại Đền thờ Nguyễn Trung Trực                                    Hoạt động giao lưu bóng đá 


Hoạt động về nguồn và giao lưu, trao đổi kinh nghiệm đã diễn ra thành công tốt đẹp, mang nhiều ý nghĩa và kỷ niệm sâu sắc trong mỗi người cán bộ đoàn và đoàn viên thanh niên. Đây là dịp để các cán bộ công chức, nhất là các đoàn viên thanh niên học tập và trao đổi kinh nghiệm trong công tác chuyên môn và công tác Đoàn. Đồng thời, chuyến đi là dịp để các đoàn viên nêu cao tinh thần học tập, tìm hiểu về truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc trên cả nước, nêu cao tinh thần tương thân tương ái, giao lưu, thắt chặt quan hệ giữa các đoàn viên thanh niên giữa hai đơn vị và Đoàn cấp trên./.

Về việc tổ chức học tập chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018Thông Tin Đảng BộTinVề việc tổ chức học tập chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 02/3/2018, Đảng bộ Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2018 cho toàn thể các bộ, đảng viên và quần chúng thuộc Sở Xây dựng và Trung tâm Quy hoạch và Giám định chất lượng xây dựng học tập theo tinh thần Kế hoạch số 61-KH/TU ngày 27/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 38-KH/ĐUK ngày 22/01/2018 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh.
3/2/2018 3:00 PMYesĐã ban hành

Nhằm giúp cấp ủy chi bộ, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản của chuyên đề; xây dựng và thực hiện phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên, phong cách lãnh đạo của người đứng đầu; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành hoạt động thường xuyên, hành động tự giác của mỗi cấp ủy, cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan, đơn vị.

Tham dự Hội nghị học tập chuyên đề có đồng chí Trương Văn Ngôn - Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở cùng các thành viên Ban Giám đốc và toàn thể các cán bộ, đảng viên và quần chúng đang công tác tại các phòng, đơn vị thuộc Sở Xây dựng.

Đồng chí Trương Văn Ngôn đã báo cáo chuyên đề "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và yêu cầu các cấp ủy chi bộ, cán bộ, đảng viên, quần chúng và nhất là cán bộ lãnh đạo các phòng, đơn vị nghiêm chỉnh học tập và thực hiện tốt các nội dung trong chuyên đề.

Chuyên đề gồm các nội dung chính như sau:

1. Một số vấn đề chung về phong cách và phong cách Hồ Chí Minh.

2. Xây dựng phong cách công tác của người cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

3. Xây dựng phong cách lãnh đạo, quản lý của người đứng đầu theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

4. Một số giải pháp xây dựng phong cách lãnh đạo, phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu.

Toàn văn chuyên đề "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" xem và tải tại đây: Chuyen de tu tuong HCM nam 2018.doc

Tổ chức Đại hội Chi bộ Văn phòng Sở Xây dựng và Chi bộ Thanh tra Xây dựng lần thứ I, nhiệm kỳ 2018 - 2020Thông Tin Đảng BộTinTổ chức Đại hội Chi bộ Văn phòng Sở Xây dựng và Chi bộ Thanh tra Xây dựng lần thứ I, nhiệm kỳ 2018 - 2020/PublishingImages/2018-02/Hinh nen_Key_12022018151437.jpg
Thực hiện Công văn số 561-CV/ĐUK ngày 05/6/2017 của Ban Thường vụ Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh về việc tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và đảng ủy bộ phận, nhiệm kỳ 2018 - 2020; Kế hoạch số 244-KH/ĐB ngày 08/11/2017 của Đảng ủy Sở Xây dựng Tây Ninh về việc tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở Xây dựng nhiệm kỳ 2018 - 2020.
2/12/2018 4:00 PMYesĐã ban hành

Ngày 09/02/2018, Chi bộ Văn phòng Sở Xây dựng (buổi sáng) và Chi bộ Thanh tra Xây dựng (buổi chiều) nhiệm kỳ 2016 - 2018 tổ chức Đại hội lần thứ I, nhằm tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm kỳ 2016 - 2018 và kiểm điểm, đánh giá kết quả 02 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Sở Xây dựng nhiệm kỳ 2015 - 2020 và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm kỳ 2018 - 2020; đồng thời bầu Chi ủy và bầu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư nhiệm kỳ 2018 - 2020.

1.  Chi bộ Văn phòng Sở Xây dựng và Chi bộ Thanh tra Xây dựng là 02 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Xây dựng.

- Chi bộ Văn phòng Sở có tổng số đảng viên là 21 đồng chí, trong đó: Chính thức là 21 đồng chí, đảng viên nữ có 10 đồng chí, đảng viên là đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh có 03 đồng chí.

- Chi bộ Thanh tra có tổng số đảng viên là 11 đồng chí, trong đó: Chính thức là 11 đồng chí, đảng viên nữ có 01 đồng chí, đảng viên là đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh có 01 đồng chí.

2.  Kết quả thực hiện nhiệm kỳ 2016 - 2018 và Nghị quyết Đại hội Chi bộ Sở Xây dựng nhiệm kỳ 2015 - 2020:

- Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện: Trong 02 năm qua, 02 Chi bộ đã tổ chức lãnh đạo đảng viên, công chức, người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan; 100% đảng viên, công chức, người lao động không vi phạm chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và quy chế hoạt động của cơ quan; 02 Chi bộ cùng với Đảng ủy Sở và Ban Giám đốc Sở đã đề ra những giải pháp cụ thể nhằm tăng cao tính hiệu quả công việc cho cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan; định hướng cho các phòng chuyên môn đăng ký kế hoạch, chỉ tiêu công tác hàng năm để thực hiện. Vì vậy, hàng năm các phòng, đơn vị trực thuộc đều đạt kết quả tốt, hoàn thành 100% nhiệm vụ được giao trong Chương trình công tác năm của UBND tỉnh và của Sở Xây dựng.

- Công tác xây dựng Đảng: 02 Chi bộ đã lãnh đạo đảng viên trong Chi bộ học tập và triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng như: Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, …; hàng năm, 02 Chi bộ xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kết quả có 09 đảng viên và quần chúng (Chi bộ Văn phòng Sở có 06 cá nhân, Chi bộ Thanh tra có 03 cá nhân) được Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh khen thưởng, biểu dương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng: Năm 2017, Chi bộ Văn phòng Sở đạt Chi bộ trong sạch, vững mạnh và Chi bộ Thanh tra hoàn thành tốt nhiệm vụ; 02 Chi đoàn trực thuộc đều đạt danh hiệu vững mạnh; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 04 đảng viên mới, đã hoàn thành kế hoạch phát triển Đảng.

3.  Để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018 - 2020, Đại hội đã giới thiệu và bầu Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư nhiệm kỳ mới, với kết quả như sau:

- Chi bộ Văn phòng Sở: Chi ủy nhiệm kỳ 2016 - 2018 đã tái đắc cử; đồng chí Trần Tương Quốc - Bí thư, đồng chí Nguyễn Thị Thúy Nga - Phó Bí thư và đồng chí Võ Thị Ánh Hậu - Chi ủy viên.

 

CB Van phong So.JPG

 

 - Chi bộ Thanh tra: Đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Bí thư; đồng chí Dư Tuấn Phong - Phó Bí thư và đồng chí Nguyễn Đức Dũng - Chi ủy viên.

 Chi bo Thanh tra.jpg

 

Thay mặt Đảng bộ Sở Xây dựng tham dự Đại hội của 02 Chi bộ, đồng chí Trương Văn Ngôn - Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở Xây dựng đánh giá cao kết quả đạt được của các chi bộ trong 02 năm nhiệm kỳ 2016 - 2018 và sự nỗ lực, phấn đấu của chi ủy các chi bộ và của từng đảng viên. Đồng thời, đã chỉ đạo chi ủy các chi bộ và từng đảng viên cần nêu cao hơn vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác xây dựng Đảng, trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác chuyên môn để quần chúng tin tưởng, noi gương. Các chi bộ cần đoàn kết và thống nhất cao để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra, đồng thời phấn đấu xây dựng Chi bộ luôn "trong sạch, vững mạnh" và góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ Sở Xây dựng nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Hội thi chinh phục đỉnh núi Bà Đen lần thứ I năm 2018 do Công đoàn cơ sở Sở Xây dựng Tây Ninh tổ chứcCông ĐoànTinHội thi chinh phục đỉnh núi Bà Đen lần thứ I năm 2018 do Công đoàn cơ sở Sở Xây dựng Tây Ninh tổ chức/PublishingImages/2018-01/Hinh nen (1)_Key_22012018161313.jpg
Nhằm chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018) và mừng xuân Mậu Tuất 2018.
1/22/2018 5:00 PMYesĐã ban hành

Ngày 20/01/2018, Công đoàn cơ sở Sở Xây dựng Tây Ninh đã tổ chức Hội thi chinh phục đỉnh núi Bà Đen lần thứ I năm 2018. Tham dự Hội thi có hơn 30 công đoàn viên là lãnh đạo Sở Xây dựng (ông Trần Tương Quốc - Phó Giám đốc), cán bộ, công chức, người lao động đang công tác tại các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng.

Đây là hoạt động nhằm động viên cán bộ, công chức, người lao động, đoàn viên công đoàn tích cực tham gia tập thể dục, thể thao tăng cường sức khỏe, tạo bầu không khí vui tươi lành mạnh, giảm căng thẳng ... góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; nhằm tạo điều kiện cho đoàn viên công đoàn đang công tác tại các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng có dịp gặp gỡ, giao lưu và trao đổi kinh nghiệm trong công việc, …

Hội thi chinh phục đỉnh núi Bà Đen bắt đầu lúc 06 giờ 30 phút, xuất phát từ vị trí chân núi gần nghĩa trang liệt sĩ huyện Hòa Thành lên đến đỉnh núi Bà Đen tại Trạm phát sóng Đài phát thanh - truyền hình Tây Ninh với độ cao hơn 986 m.

Các công đoàn viên đã vượt qua các chướng ngại vật, leo lên những tảng đá có độ dốc để chinh phục đỉnh núi Bà Đen. Với tinh thần vượt lên chính mình, chinh phục mọi khó khăn và thử thách, kết quả tất cả các công đoàn viên Sở Xây dựng đều chinh phục được đỉnh núi Bà Đen; đặc biệt kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức đã trao thưởng cho 06 công đoàn viên là những người xuất sắc đã đặt chân lên đỉnh núi Bà Đen đầu tiên, cụ thể:

- Có 03 giải nam: Giải nhất thuộc về công đoàn viên Phan Văn Mẫn (phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật); giải nhì thuộc về công đoàn viên Nguyễn Đức Dũng (Thanh tra Xây dựng) và giải ba thuộc về công đoàn viên Phạm Lê Anh Tuấn (Trung tâm Quy hoạch và Giám định chất lượng xây dựng).

- Có 03 giải nữ: Giải nhất thuộc về công đoàn viên Đỗ Kim Nguyên (phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản), giải nhì thuộc về công đoàn viên Lê Thị Cẩm Linh (Văn phòng Sở) và giải ba thuộc về công đoàn viên Nguyễn Thị Thúy Nga (phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật).

- Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao giải công đoàn viên lớn tuổi chinh phục đỉnh núi Bà Đen cho công đoàn viên Lê Quốc Việt (Thanh tra Xây dựng).


H 02 (1).jpg

Ông Trần Tương Quốc - Phó Giám đốc Sở trao giải nhất cho công đoàn viên Mẫn và Nguyên


Qua Hội thi này, cán bộ, công chức, người lao động công tác tại các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng không chỉ được rèn luyện thể lực, tính kiên trì, khả năng chinh phục khó khăn và thử thách; đồng thời qua đó tạo sự gắn kết, giao lưu giữa các công đoàn viên trong đơn vị.


Tổ chức Hội nghị Đảng viên Đảng bộ Sở Xây dựng năm 2017Thông Tin Đảng BộTinTổ chức Hội nghị Đảng viên Đảng bộ Sở Xây dựng năm 2017/PublishingImages/2018-01/Hinh nen (2)_Key_22012018162640.JPG
Thực hiện Quy chế làm việc của Đảng ủy Sở Xây dựng nhiệm kỳ 2015 - 2020.
1/22/2018 5:00 PMYesĐã ban hành

Ngày 19/01/2018, Đảng bộ Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị Đảng viên năm 2017, nhằm tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động của Đảng bộ năm 2017 và đề ra nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

Đảng bộ Sở Xây dựng có 03 chi bộ trực thuộc, gồm: Chi bộ Văn phòng Sở, Chi bộ Thanh tra, Chi bộ Trung tâm Quy hoạch và Giám định chất lượng xây dựng; tổng số đảng viên là 44 đồng chí, trong đó: chính thức là 42 đồng chí, dự bị là 02 đồng chí, đảng viên nữ có 17 đồng chí, đảng viên là đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh có 07 đồng chí.

1. Kết quả hoạt động năm 2017

- Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: Đảng ủy đã phối hợp với Ban Giám đốc Sở lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành đạt tiến độ và chất lượng theo kế hoạch đề ra; lãnh đạo triển khai thực hiện hoàn thành Chương trình công tác năm 2017; lãnh đạo xây dựng và tổ chức thực hiện tốt các chương trình kiểm tra, giám sát, kế hoạch xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh và kế hoạch phát triển đảng của Đảng bộ; lãnh đạo các chi ủy các chi bộ trực thuộc triển khai, quán triệt kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Công tác xây dựng Đảng: Đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đảng ủy đã quán triệt, hướng dẫn các chi bộ trực thuộc triển khai cho đảng viên đăng ký cam kết và theo dõi kết quả phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên. Kết quả năm 2017, không có đảng viên vi phạm các nội dung đã cam kết.

Công tác tạo nguồn và kết nạp đảng viên: Đã cử 06 cảm tình Đảng tham dự lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; cử 03 đảng viên tham gia lớp bồi dưỡng đảng viên mới.

Luôn quan tâm, lãnh đạo các đoàn thể xây dựng và giữ vững phong trào quần chúng tại đơn vị. Kết quả năm 2017, 02 đoàn thể đều đạt vững mạnh và được cấp trên xét khen thưởng.

2. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2018: Lãnh đạo thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác và thực hiện các chức năng, nhiệm vụ do UBND tỉnh giao; lãnh đạo tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2018 - 2020; lãnh đạo các chi bộ trực thuộc xây dựng các kế hoạch, đăng ký chi bộ trong sạch, vững mạnh năm 2018; lãnh đạo Công đoàn và Đoàn Thanh niên thực hiện tốt các phong trào của đoàn thể, ….

Tại Hội nghị, Đảng bộ đã biểu dương và tặng quà cho 02 đảng viên và 02 quần chúng có thành tích trong "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Hinh khen thuong.JPG

Đồng chí Bí thư Đảng ủy tặng quà cho 04 cá nhân có thành tích trong "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".


Thay mặt Đảng bộ Sở Xây dựng, đồng chí Trương Văn Ngôn - Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở Xây dựng đánh giá cao kết quả đạt được của các chi bộ trong năm 2017 và sự nổ lực, phấn đấu của chi ủy các chi bộ và của các đảng viên. Đồng thời, đã chỉ đạo chi ủy các chi bộ và từng đảng viên cần nêu cao hơn vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác xây dựng Đảng, trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác chuyên môn để quần chúng tin tưởng, noi gương. Các chi bộ cần đoàn kết và thống nhất cao để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra, đồng thời phấn đấu xây dựng Chi bộ luôn "trong sạch, vững mạnh" và góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Xây dựng nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tổ chức Đại hội điểm Đại hội Chi bộ Trung tâm Quy hoạch và Giám định chất lượng xây dựng nhiệm kỳ 2018 - 2020Thông Tin Đảng BộTinTổ chức Đại hội điểm Đại hội Chi bộ Trung tâm Quy hoạch và Giám định chất lượng xây dựng nhiệm kỳ 2018 - 2020/PublishingImages/2018-01/Hinh nen_Key_16012018155016.JPG
Thực hiện Công văn số 561-CV/ĐUK ngày 05/6/2017 của Ban Thường vụ Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh về việc tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và đảng ủy bộ phận, nhiệm kỳ 2018 - 2020; Kế hoạch số 244-KH/ĐB ngày 08/11/2017 của Đảng ủy Sở Xây dựng Tây Ninh về việc tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở Xây dựng nhiệm kỳ 2018 - 2020, trong đó giao Chi bộ Trung tâm Quy hoạch và Giám định chất lượng xây dựng tổ chức Đại hội điểm.
1/16/2018 4:00 PMYesĐã ban hành

       Ngày 11/01/2018, Chi bộ Trung tâm Quy hoạch và Giám định chất lượng xây dựng nhiệm kỳ 2016 - 2018 tổ chức Đại hội lần thứ I, nhằm tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm kỳ 2016 - 2018 và kiểm điểm, đánh giá kết quả 02 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Sở Xây dựng nhiệm kỳ 2015 - 2020; đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2018 - 2020 và bầu chức danh Bí thư, Phó Bí thư nhiệm kỳ 2018 - 2020.

Đến dự Đại hội có đồng chí Trương Văn Ngôn - Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở Xây dựng, đồng chí Võ Thúy Hằng - Phó Bí thư Đảng ủy - Trưởng phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản, cùng các đồng chí là Đảng ủy viên Đảng bộ Sở Xây dựng và các đồng chí là chi ủy viên các chi bộ trực thuộc.

Chi bộ Trung tâm Quy hoạch và Giám định chất lượng xây dựng là chi bộ loại hình đơn vị sự nghiệp trực thuộc Đảng bộ Sở Xây dựng, Chi bộ không có cấp ủy, Bí thư và Phó Bí thư chi bộ đều là lãnh đạo đơn vị. Tổng số đảng viên: 11 đồng chí, trong đó: chính thức là 09 đồng chí, dự bị là 02 đồng chí, đảng viên nữ có 06 đồng chí, đảng viên là đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh có 02 đồng chí.

        Kết quả thực hiện nhiệm kỳ 2016 - 2018 và Nghị quyết Đại hội Chi bộ Sở Xây dựng nhiệm kỳ 2015 - 2020:

       - Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện: Trong 02 năm qua, Chi bộ đã tổ chức lãnh đạo đảng viên, công chức, viên chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị; 100% đảng viên, công chức, viên chức không vi phạm chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và quy chế hoạt động của đơn vị; Chi bộ cùng với Ban Giám đốc đã đề ra những giải pháp cụ thể nhằm tăng cao tính hiệu quả công việc cho công chức, viên chức trong đơn vị; định hướng cho các phòng chuyên môn đăng ký kế hoạch, chỉ tiêu công tác hàng năm để thực hiện. Vì vậy, hàng năm đơn vị đều đạt kết quả tốt, hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra, doanh thu năm sau cao hơn năm trước, bình quân trên 35% mỗi năm.

       - Công tác xây dựng Đảng: Đã lãnh đạo đảng viên trong Chi bộ học tập và triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng như: Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, …; hàng năm, Chi bộ xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kết quả có 03 cá nhân được Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh biểu dương về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

       - Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng: Năm 2017, Chi bộ đạt Chi bộ trong sạch, vững mạnh, các đoàn thể đều đạt vững mạnh; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 04 đảng viên mới, đã hoàn thành kế hoạch phát triển Đảng.

Để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018 - 2020, Đại hội đã giới thiệu và bầu Bí thư, Phó Bí thư nhiệm kỳ mới, với kết quả như sau: Đồng chí Trần Thị Anh Thư - Bí thư Chi bộ, đồng chí Trịnh Văn Trọng - Phó Bí thư Chi bộ.

        Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trương Văn Ngôn - Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở Xây dựng đánh giá cao kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2016 - 2018 của Chi bộ Trung tâm Quy hoạch và Giám định chất lượng xây dựng. Qua các báo cáo đã kiểm điểm, đánh giá đúng thực tế tình hình của đơn vị. Trong nhiệm kỳ 2018-2020, Bí thư và Phó Bí thư nhiệm kỳ mới cần sớm khắc phục những hạn chế, tồn tại của nhiệm kỳ 2016 - 2018, cần đoàn kết và thống nhất nêu cao tinh thần trách nhiệm để lãnh đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra, đồng thời phấn đấu xây dựng Chi bộ luôn "trong sạch, vững mạnh" và góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Xây dựng nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Hội thi cải cách hành chính năm 2016Đoàn Thanh NiênTinHội thi cải cách hành chính năm 2016/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 28/10/2016, tại Hội trường Sở Xây dựng, Đoàn cơ sở Sở Xây dựng đã tổ chức Hội thi Cải cách hành chính năm 2016 với chủ đề “Tìm hiểu về cải cách hành chính, công vụ, công chức và phòng chống tham nhũng”.
11/1/2016 10:00 AMYesĐã ban hành

Hội thi nằm trong Kế hoạch của Sở Xây dựng về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2016, do BCH Đoàn cơ sở Sở Xây dựng phát động và được sự hưởng ứng tham gia đông đảo của Đoàn viên thanh niên thuộc Sở Xây dựng, bao gồm đơn vị trực thuộc là Trung tâm Quy hoạch và Giám định chất lượng xây dựng.

Hội thi nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức trách nhiệm của công chức, đặc biệt là Đoàn viên thanh niên Sở Xây dựng trong việc thực hiện các nhiệm vụ về cải cách hành chính nhà nước, tìm hiểu các quy định về chế độ công chức, gắn các quy định về chế độ công vụ, phòng chống tham nhũng với cải cách hành chính.

Hội thi nhắm đến mục tiêu cụ thể hóa 5 nội dung xây là: "trách nhiệm, chuyên nghiệp, trung thực, kỷ cương, gương mẫu" và 3 nội dung chống là: "quan liêu, tiêu cực, bệnh hình thức" trong việc tự rèn luyện nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực phục vụ nhân dân đối với công chức nói chung trong đó có công chức là Đoàn viên thanh niên.

Tham gia thi là các thí sinh thuộc 3 đội đến từ các Chi đoàn Văn phòng Sở, Chi đoàn Thanh tra xây dựng và Chi đoàn Trung tâm Quy hoạch và Giám định chất lượng xây dựng.

Nội dung thi gồm 02 phần chính. Phần thi kiến thức sẽ có 10 câu hỏi trắc nghiệm và 03 câu tự luận. Nội dung các câu hỏi liên quan đến một số quy định về công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 – 2020, quy định về chế độ công chức, công vụ và phòng chống tham nhũng.

thi (500 x 375).jpg

Phần thi trắc nghiệm kiến thức

Riêng đối với 3 câu tự luận, mỗi đội sẽ rút thăm để chọn câu hỏi; đề tài yêu cầu trình bày quan điểm, suy nghĩ của mình về các nội dung như tác hại và hậu quả của tệ tham nhũng, về tác động qua lại giữa công tác phòng, chống tham nhũng với cải cách hành chính, và về đạo đức công vụ góp phần thúc đẩy cải cách hành chính.

Phần thi kiến thức đã rất hấp dẫn khi đã tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên thể hiện sự hiểu biết cũng như khả năng tư duy, trình bày quan điểm của mình trước những vấn đề lớn của xã hội.

Sau phần thi kiến thức là phần thi tiều phẩm tuyên truyền. Mỗi đội xây dựng một tiểu phẩm phản ánh những vấn đề thực tế liên quan công tác cải cách hành chính, lòng ghép vấn đề đạo đức công vụ và phòng, chống tham nhũng vào công tác cải cách hành chính. Đây là phần thi sôi nỗi, hấp dẫn nhất, phản ảnh được cách nhìn, thái độ ứng xử, và cách giải quyết của thanh niên công chức trước các phát sinh thực tế.

Doi thang (500 x 336).jpg

Đội thắng giải nhất: Chi đoàn TTQHGĐCLXD

Đây là lần thứ hai, sau lần tổ chức Hội thi năm 2015, Đoàn Cơ sở Sở Xây dựng đã tổ chức thành công một Hôi thi bổ ích dành cho thanh niên. Hoạt động này là cơ hội rất tốt giúp công chức trẻ của Sở Xây dựng nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của mình, cụ thể hóa các quy định nhà nước thông qua nhiệm vụ hàng ngày tại cơ quan; ra sức trau giồi chuyên môn, nghiệp vụ, rèn luyện đạo đức và thái độ công vụ; tiết kiệm trong chi tiêu ngân sách, ý thức và thực hiện đầy đủ quy định về phòng, chống tham nhũng, từ đó góp phần xây dựng một nền hành chính nhà nước hiệu lực, hiệu quả và hiện đại.

Hội thi đã nhận được lời khen ngợi và đánh giá cao của Ban Giám đốc và công chức Sở Xây dựng về công tác tổ chức cũng như kết quả hội thi mang lại.

Tặng thẻ Bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bàu Năng Huyện Dương Minh ChâuĐoàn Thanh NiênTinTặng thẻ Bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bàu Năng Huyện Dương Minh Châu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thực hiện Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên 2016, Đoàn cơ sở Sở Xây dựng đã lập Kế hoạch vận động các doanh nghiệp trong tỉnh hỗ trợ chi phí mua thẻ Bảo hiểm y tế, thăm và tặng thẻ Bảo hiểm y tế cho các cá nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.
8/31/2016 10:00 AMYesĐã ban hành

Đây là hoạt động nhắm đến mục đích tham gia giải quyết tốt hơn các vấn đề của xã hội, hướng về địa bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa; hơn nữa là nhằm phát huy mạnh mẽ tinh thần tình nguyện, xung kích trong đoàn viên thanh niên Sở Xây dựng.

Vào lúc 8 giờ sáng ngày 30 tháng 8 năm 2016, tại Hội trường UBND xã Bàu Năng, Huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh, buổi lễ trao tặng thẻ Bảo hiểm y tế đã được Đoàn cơ sở Sở Xây dựng phối hợp Xã đoàn xã Bàu Năng tổ chức.

Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo xã Bàu Năng: Ông Trần Thanh Tân – Phó Chủ tịch HĐND xã, Ông Nguyễn Minh Châu – Phó Chủ tịch UBND xã; đại diện nhà tài trợ là Ông Huỳnh Thanh Minh – Giám đốc Công ty TNHH MTV TM DV Huỳnh Minh. Ngoài ra là sự có mặt của đại diện Huyện đoàn Huyện Dương Minh Châu; đại diện Ban chấp hành Đoàn cơ sở Sở Xây dựng, đại diện Ban Chấp hành Xã đoàn xã Bàu Năng, các đoàn viên thanh niên của 2 cơ sở đoàn; các phóng viên báo, đài tỉnh Tây Ninh dự và đưa tin.

Đối tượng được xét chọn để trao tặng thẻ Bảo hiểm y tế là cá nhân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, thu nhập thấp, neo đơn không có người chăm sóc trên địa bàn xã Bàu Năng, Huyện Dương Minh Châu.

Xã đoàn xã Bàu Năng đã phối hợp Đoàn cơ sở Sở Xây dựng cùng chính quyền địa phương lập danh sách, xác minh các cá nhân đủ điều kiện nhận thẻ Bảo hiểm Y tế theo tiêu chí đề ra như trên. Đồng thời qua công tác vận động, Công ty TNHH MTV TM DV Huỳnh Minh đã hỗ trợ tổng chi phí là 6.660.000 đồng mua 10 thẻ Bảo hiểm y tế, trị giá mỗi thẻ là 660.000 đồng.

hình.jpg

Trao tặng thẻ Bảo hiểm y tế cho 10 cá nhân có hoàn cảnh khó khăn

Tại buổi lễ, đại diện Ban chấp hành của 2 cơ sở Đoàn cùng với đại diện Công ty TNHH MTV TM DV Huỳnh Minh  đã trao 10 thẻ Bảo hiểm y tế cho 10 cá nhân đã được xét chọn.

Thay mặt địa phương, Bí thư Xã đoàn xã Bàu Năng đã phát biểu cảm ơn sự hỗ trợ của cấp ủy và lãnh đạo Sở Xây dựng, đoàn viên thanh niên Đoàn cơ sở Sở Xây dựng, và đặc biệt cảm ơn sự tài trợ nhiệt tình, đầy ý nghĩa của Công ty TNHH MTV TM DV Huỳnh Minh đối với 10 cá nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Bàn giao nhà tình nghĩa do thanh niên Sở Xây dựng tham gia trao tặng Đoàn Thanh NiênTinBàn giao nhà tình nghĩa do thanh niên Sở Xây dựng tham gia trao tặng /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Tiếp tục thực hiện kế hoạch xây dựng nhà tình nghĩa tại ấp Phước Hội A, xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu, ngày 18 tháng 9 năm 2016, đại diện Đoàn cơ sở Sở Xây dựng Tây Ninh đã phối hợp tổ chức Lễ bàn giao nhà tình nghĩa tặng cho đối tượng là gia đình thương binh cư ngụ tại địa phương.
8/22/2016 7:00 AMYesĐã ban hành

Tham dự Lễ bàn giao nhà tình nghĩa có Bí thư Ấp Phước Hội A; đại diện Đảng ủy, UBND xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Phước Thạnh; đại diện Ban Dân vận huyện Gò Dầu, Phòng Lao động, Thương Binh và Xã hội huyện Gò Dầu, Bí thư Huyện đoàn huyện Gò Dầu; đoàn viên thanh niên của các đơn vị gồm Huyện đoàn Gò Dầu, Đoàn Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (QUATEST 3) và Đoàn cơ sở Sở Xây dựng Tây Ninh. Ngoài ra còn có đại diện Ban Quản lý dự án Nâng cấp đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí Sài Gòn Đầu tư, chủ nhà và một số khách mời khác.

hình 1 - bàn giao nhà tình nghĩa.jpg

Bàn giao nhà tình nghĩa

Đây là ngôi nhà đã được các cơ sở đoàn thuộc các cơ quan gồm Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm QUATEST 3 và Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh đóng góp, UBND huyện Gò Dầu góp vốn đối ứng; đã khởi công ngày 09 tháng 7 năm 2016 (xem bài "Thanh niên Sở Xây dựng tham gia xây dựng nhà tình nghĩa" – đã đăng ngày 15 tháng 7 năm 2016 tại https://soxaydung.tayninh.gov.vn/Lists/ThongTinDoanDang/).

Ngôi nhà được xây dựng và hoàn thành có diện tích 50m2. Tổng kinh phí xây dựng là 85 triệu đồng, trong đó bên cạnh 70 triệu đồng do các cơ quan hỗ trợ, gia đình đã góp thêm 15 triệu để hoàn chỉnh ngôi nhà.

Sau Lễ bàn giao nhà tình nghĩa, Ban Quản lý dự án Nâng cấp đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cùng các đơn vị có mặt đã tặng 10 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương để chuẩn bị vào năm học mới.

hình 2 - trao học bổng.jpg

Tặng học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Đây là hoạt động nằm trong Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2016 của Đoàn cơ sở Sở Xây dựng, phối hợp hoạt động của Đoàn Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng năm 2016.

Thanh niên Sở Xây dựng tham gia xây tặng nhà tình nghĩaĐoàn Thanh NiênTinThanh niên Sở Xây dựng tham gia xây tặng nhà tình nghĩa/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 09 tháng 7 năm 2016 tại ấp Phước Hội A, xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu, đại diện Đoàn cơ sở Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh đã tham gia lễ khởi công xây dựng một ngôi nhà tình nghĩa tặng cho đối tượng là gia đình thương binh cư ngụ tại địa phương.
7/15/2016 4:00 PMYesĐã ban hành

Đây là hoạt động nằm trong Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2016 của Đoàn cơ sở Sở Xây dựng, phối hợp hoạt động của Đoàn Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng năm 2016.

Tham dự lể khởi công có đại diện UBND xã Phước Thạnh; đoàn viên thanh niên của các đơn vị gồm Huyện đoàn Gò Dầu, Đoàn Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (QUATEST 3) và Đoàn cơ sở Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh. Ngoài ra còn có đại diện chủ nhà và một số khách mời khác.

hình 1.jpg

Ngôi nhà được xây dựng theo mẩu thiết kế của Đề án hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng tỉnh Tây Ninh, diện tích khoảng 50m2. Giá trị xây dựng là 70 triệu đồng, được huy động từ các nguồn, trong đó 40 triệu đồng do Đoàn Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn Trung tâm QUATEST 3 và Đoàn cơ sở Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh đóng góp; UBND huyện Gò Dầu đối ứng 30 triệu đồng. Thời gian xây dựng khoảng 01 tháng, dự kiến đến giữa tháng 8 năm 2016 sẽ khánh thành và bàn giao nhà.

Nhân dịp này, sau lễ khởi công, đoàn viên thanh niên các đơn vị có mặt đã cùng nhau thực hiện chuyến về nguồn tại Căn cứ Trung ương Cục miền Nam.

Đây là những hoạt động thiết thực cho công tác đền ơn đáp nghĩa, giáo dục truyền thống; đồng thời cũng là dịp để giao lưu, trao đổi, học tập công tác chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác đoàn của các đơn vị.