Video mới
Đoàn viên, thanh niên Sở Xây dựng Tây Ninh chung tay phòng, chống dịch Covid-19Thực hiện Kế hoạch số 41-KH/ĐTN ngày 20/3/2020 của Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về việc tổ chức cuộc thi thiết kế video “Một phút lạc quan, đánh tan Covid-19”, Chi đoàn Sở Xây dựng đã tham gia cuộc thi qua tác phẩm “Ngày hạnh phúc - Không Covid - 19”. Với hy vọng mỗi đoàn viên, thanh niên hãy là một tuyên truyền viên trong công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid -19. Và cùng hưởng ứng Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid -19, mỗi đoàn viên “Hãy đứng yên khi Tổ quốc cần” và “Cùng áo xanh - Thắng nhanh Covid - 19”.
Video Giới thiệu
Quảng cáo hoạt động cty
Phóng sự tài liệuGiới thiệu sản phẩm
Xây dựng kinh tế