Video mới
Hướng dẫn thực hiện TTHCSở Xây dựng hướng dẫn quy trình thực hiện thủ tục Cấp/ nâng hạng/ điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III.
Đoàn viên, thanh niên Sở Xây dựng Tây Ninh chung tay phòng, chống dịch Covid-19Thực hiện Kế hoạch số 41-KH/ĐTN ngày 20/3/2020 của Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về việc tổ chức cuộc thi thiết kế video “Một phút lạc quan, đánh tan Covid-19”, Chi đoàn Sở Xây dựng đã tham gia cuộc thi qua tác phẩm “Ngày hạnh phúc - Không Covid - 19”. Với hy vọng mỗi đoàn viên, thanh niên hãy là một tuyên truyền viên trong công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid -19. Và cùng hưởng ứng Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid -19, mỗi đoàn viên “Hãy đứng yên khi Tổ quốc cần” và “Cùng áo xanh - Thắng nhanh Covid - 19”.
Video Giới thiệu
Quảng cáo hoạt động cty
Phóng sự tài liệuGiới thiệu sản phẩm
Xây dựng kinh tế