Tin Chuyên Ngành
Thứ 6, Ngày 18/08/2017, 09:00
QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức tham gia hoạt động xây dựng - Công ty CP Đầu tư và Xây dựng công trình Tam Đảo.
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
18/08/2017
Căn cứ Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 21/4/2016 của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn năng lực tổ chức, các nhân tham gia hoạt động xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 24/2016/TT-BXD ngày 01/9/2016 của Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến quản lý đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 183/QĐ-SXD ngày 19/9/2016 của Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh về việc thành lập Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh;

Căn cứ kết quả đánh giá năng lực hoạt động xây dựng của Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đối với Công ty CP Đầu tư và Xây dựng công trình Tam Đảo.

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty CP Đầu tư và Xây dựng công trình Tam Đảo.

  • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3900417345.
  • Đăng ký lần đầu ngày 13/9/2007; Đăng ký thay đổi lần thứ 02 ngày 26/6/2014. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.
  • Tên người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Văn Xá, chức vụ: Giám đốc.
  • Địa chỉ trụ sở chính: Số 47 Đường Trưng Nữ Vương, Khu phố 5, Phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

    Điều 2. Phạm vi hoạt động xây dựng.

    Thi công xây dựng công trình giao thông, công trình thủy lợi: Hạng III.

Điều 3. Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực, các phòng ban thuộc Sở, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng công trình Tam Đảo, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động xây dựng căn cứ quyết định thi hành.


Tải quyết định tại đây: Tải về QĐ XEP HANG- CTY CP ĐT VÀ XD CÔNG TRÌNH TAM ĐẢO_Signed.pdf

Lượt người xem:  Views:   169
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Chuyên Ngành