Tin Chuyên Ngành
Thứ 2, Ngày 27/11/2017, 11:00
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch rỗng đất sét nung do Công ty TNHH Hiệp Hòa Lợi sản xuất, kinh doanh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
27/11/2017
Căn cứ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, Mã số QCVN 16:2014/BXD của Bộ Xây dựng và có giá trị đến ngày 12/7/2019; Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

       Ngày 24/11/2017, Sở Xây dựng đã thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch rỗng đất sét nung của Công ty TNHH Hiệp Hòa Lợi sản xuất, kinh doanhgồm 02 sản phẩm như sau:

       1. Thông báo số 3294/TB-SXD ngày 24/11/2017 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch rỗng đất sét nung do Công ty TNHH Hiệp Hòa Lợi sản xuất, kinh doanh; đặc trưng kỹ thuật như sau:

        - Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất sét nung.

        - Kiểu, loại: Gạch rỗng 2 lỗ.

     - Kích thước: 180 x 80 x 40 (mm).

        - Mác: M75.

        - Nhãn hiệu:   

​        SÁU BE - HIỆP HÒA LỢI - TRƯỜNG HUỆ

        TRƯỜNG TÂY - HÒA THÀNH - TÂY NINH


       Thông báo số 3295/TB-SXD ngày 24/11/2017 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch rỗng đất sét nung do Công ty TNHH Hiệp Hòa Lợi sản xuất, kinh doanh; đặc trưng kỹ thuật như sau:

       - Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất sét nung.

       - Kiểu, loại: Gạch rỗng 4 lỗ.

       - Kích thước: 180 x 80 x 80 (mm).

       - Mác: M75.

       - Nhãn hiệu: 

​       SÁU BE - HIỆP HÒA LỢI - TRƯỜNG HUỆ

       TRƯỜNG TÂY - HÒA THÀNH - TÂY NINH


       Sở Xây dựng thông báo đến Công ty TNHH Hiệp Hòa Lợi và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong tỉnh biết và thực hiện đúng quy định.

       Toàn văn các văn bản xem tại đây:  Tải về 3294-TB-SXD_Hoa Hiep Loi.pdf Tải về 3295-TB-SXD_Hiep Hoa Loi.pdf

      

Lượt người xem:  Views:   152
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Chuyên Ngành