Tin Chuyên Ngành
Thứ 4, Ngày 27/12/2017, 14:00
Về việc sản phẩm gạch rỗng đất sét nung do hộ kinh doanh Thái Quốc Bửu sản xuất, kinh doanh chưa đủ điều kiện lưu thông trên thị trường
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
27/12/2017
Căn cứ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, Mã số QCVN 16:2014/BXD của Bộ Xây dựng; Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

      Ngày 26/12/2017, Sở Xây dựng cóThông báo số 3587/TB-SXD về việc sản phẩm gạch rỗng đất sét nung do hộ kinh doanh Thái Quốc Bửusản xuất, kinh doanh chưa đủ điều kiện lưu thông trên thị trường, cụ thể như sau:

      1.  Sở Xây dựng thông báo:

       - Hủy bỏ các Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy số 2715/TB-SXD ngày 29/12/2016 và số 2716/TB-SXD ngày 29/12/2016 của Sở Xây dựng.

       - Các sản phẩm gạch rỗng đất sét nung do hộ kinh doanh Thái Quốc Bửu sản xuất và kinh doanh chưa đủ điều kiện lưu thông trên thị trường.

       Lý do:  Viện Năng suất chất lượng Deming đã hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận hợp quy số PQI.0213, Mã số 00213-16-0278-01 ngày 10/11/2016 cấp cho hộ kinh doanh Thái Quốc Bửu (tại Quyết định số 1041/QĐ-PQI ngày 11/10/2017).

       2.  Sở Xây dựng đề nghị hộ kinh doanh Thái Quốc Bửu:

     - Khẩn trương báo cáo về sự không phù hợp các sản phẩm gạch rỗng đất sét nung về Sở Xây dựng trước ngày 29/12/2017.

      - Tạm ngừng việc xuất xưởng và tiến hành thu hồi các sản phẩm, hàng hóa không phù hợp đang lưu thông trên thị trường trong trường hợp sản phẩm, hàng hóa không phù hợp có rủi ro cao gây mất an toàn cho người sử dụng; ngừng vận hành, khai thác các quá trình, dịch vụ, môi trường liên quan khi cần thiết.

      - Tiến hành các biện pháp khắc phục sự không phù hợp và thông báo bằng văn bản cho Sở Xây dựng về kết quả khắc phục sự không phù hợp trước khi tiếp tục đưa các sản phẩm gạch rỗng đất sét nung vào sử dụng, lưu thông, khai thác, kinh doanh.

       - Hộ kinh doanh Thái Quốc Bửu chịu trách nhiệm về chất lượng các sản phẩm gạch rỗng đất sét nung do mình sản xuất, kinh doanh theo quy định; bồi thường thiệt hại (nếu có) theo quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các quy định pháp luật khác có liên quan.

       Lưu ý: Các sản phẩm gạch rỗng đất sét nung của đơn vị chỉ được lưu thông trên thị trường sau khi có bản Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Sở Xây dựng.

       Sở Xây dựng thông báo đến hộ kinh doanh Thái Quốc Bửu biết, tổ chức khắc phục và thực hiện đúng quy định.

       Toàn văn Thông báo số 3587/TB-SXD xem tại đây:  Tải về 3587-TB-SXD_Thai Quoc Buu.pdf

Lượt người xem:  Views:   148
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Chuyên Ngành