Tin Chuyên Ngành
Thứ 5, Ngày 08/03/2018, 08:00
Tổ chức lấy ý kiến đồ án Quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh đến năm 2035
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
08/03/2018
Sở Xây dựng tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về đồ án Quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen từ ngày 06/3/2018 đến ngày 15/3/2018.

Sở Xây dựng thông báo kế hoạch tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về đồ án Quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen như sau:

1. Đăng tải công khai trên Báo Tây Ninh từ ngày 05/3/2018 đến ngày 15/4/2018 và Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng.
2. Tổ chức trưng bày công khai, phát phiếu trưng cầu ý kiến tại trụ sở các cơ quan: Sở Xây dựng; Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen; UBND thành phố Tây Ninh và phường Ninh Sơn, phường Ninh Thạnh và xã Thạnh Tân; xã Phan và xã Suối Đá thuộc Huyện Dương Minh Châu.
3. Panô trưng bày nội dung phương án Quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen được trưng bày tại Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen từ ngày 05/3/2018 đến ngày 15/4/2018.
4. Tổ chức báo cáo trực tiếp đến cộng đồng dân cư về đồ án Quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen tại các cơ quan và thời gian cụ thể như sau:
- Lấy ý kiến dân phường Ninh Sơn và Ninh Thạnh: Tại UBND phường Ninh Sơn ngày 09/3/2018, từ 8 giờ đến 11 giờ.
- Lấy ý kiến dân xã Thạnh Tân: Tại UBND xã Thạnh Tân ngày 09/3/2018, từ 14 giờ đến 16 giờ.
- Lấy ý kiến dân thành phố Tây Ninh: Tại UBND thành phố Tây Ninh ngày 10/3/2018, từ 8 giờ đến 11 giờ.
- Lấy ý kiến dân xã Phan và Suối Đá: Tại UBND xã Phan ngày 10/3/2018, từ 14 giờ đến 16 giờ.

Toàn văn nội dung lấy ý kiến quy hoạch và Phiếu lấy ý kiến xem và tải tại đây:  Tải về TM PHUONG AN QHC NUI BA-BAO TN-5-3-2018 (1).pdf  Tải về PHIEU LAY Y KIEN PHUONG AN QHC NUI BA-5-3 (1).pdf

Lượt người xem:  Views:   153
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Chuyên Ngành