Tin Chuyên Ngành
Thứ 6, Ngày 07/06/2019, 14:00
Lấy ý kiến dự thảo Hướng dẫn thực hiện thủ tục về tách thửa đất để xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
07/06/2019
Thực hiện Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh Quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Sở Xây dựng đã dự thảo Hướng dẫn thực hiện thủ tục về tách thửa đất để xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh Tây Ninh được quy định tại Khoản 3 Điều 4 và Điểm b Khoản 3 Điều 5 Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh Quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Ngày 31/5/2019, Sở Xây dựng đã tổ chức lấy ý kiến các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố về dự thảo Hướng dẫn thực hiện thủ tục về tách thửa đất để xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, tại cuộc họp các đơn vị cơ bản thống nhất và đề nghị Sở Xây dựng xem xét điều chỉnh, bổ sung một số nội dung cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Ngày 05/6/2019, Sở Xây dựng đã hoàn chỉnh và tiếp tục gửi lấy ý kiến các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố về dự thảo Hướng dẫn thực hiện thủ tục về tách thửa đất để xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Trên cơ sở ý kiến của các đơn vị, Sở Xây dựng sẽ tổng hợp và trình UBND tỉnh ban hành Hướng dẫn thực hiện thủ tục về tách thửa đất để xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh Tây Ninh trong tháng 6 năm 2019.

Lượt người xem:  Views:   1561
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Chuyên Ngành