Tin Chuyên Ngành
Thứ 5, Ngày 28/11/2019, 10:00
Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH MTV Xây dựng Thủy Lợi Kiến thiết Tây Ninh, Công ty TNHH MTV Toàn Nhất Sinh và Công ty TNHH Trường Chinh Phát
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
28/11/2019
Ngày 20/11/2019, Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH MTV Xây dựng Thủy Lợi Kiến thiết Tây Ninh, Công ty TNHH MTV Toàn Nhất Sinh và Công ty TNHH Trường Chinh Phát.

Một số thông tin chính của các tổ chức được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng:

1.   Công ty TNHH MTV Xây dựng Thủy Lợi Kiến thiết Tây Ninh (Quyết định số 208/QĐ-SXD ngày 27/11/2019 của Sở Xây dựng):

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3900973409. Đăng ký lần đầu ngày 27/01/1997, thay đổi lần thứ 5 ngày 17/5/2018. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.
 • Tên người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Văn Tươi, chức vụ: Giám đốc.
 • Địa chỉ trụ sở chính: Số 011, đường Pasteur, Khu phố 3, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
 • Phạm vi hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Công trình thủy lợi) hạng III.

2.   Công ty TNHH MTV Toàn Nhất Sinh (Quyết định số 209/QĐ-SXD ngày 27/11/2019 của Sở Xây dựng):

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3901214154. Đăng ký lần đầu ngày 07/12/2015, thay đổi lần thứ 1 ngày 11/12/2015. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.
 • Tên người đại diện theo pháp luật: Đào Văn Tiền, chức vụ: Giám đốc.
 • Địa chỉ trụ sở chính: Số 80, đường Nguyễn Huệ, Khu phố 4, thị trấn Hòa Thành, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.
 • Phạm vi hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ hạng III.

3.   Công ty TNHH Trường Chinh Phát (Quyết định số 210/QĐ-SXD ngày 27/11/2019 của Sở Xây dựng):

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3901248065. Đăng ký lần đầu ngày 30/8/2017, thay đổi lần thứ 3 ngày 11/7/2019. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.
 • Tên người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Chiến, chức vụ: Giám đốc.
 • Địa chỉ trụ sở chính: Số 327, đường Trần Phú, khu phố Ninh Thành, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
 • Phạm vi hoạt động xây dựng:
 • Khảo sát địa hình hạng III.
 • Thiết kế, giám sát thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ hạng III.

Sở Xây dựng thông báo đến Công ty TNHH MTV Xây dựng Thủy Lợi Kiến thiết Tây Ninh, Công ty TNHH MTV Toàn Nhất Sinh, Công ty TNHH Trường Chinh Phát và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện.

Xem và tải các Quyết định tại đây: Tải về 208-QD-SXD_Kien Thiet TN.pdf Tải về 209-QD-SXD_Toan Nhat Sinh.pdf Tải về 210-QD-SXD_Truong Chinh Phat.pdf

Lượt người xem:  Views:   227
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Chuyên Ngành