Tin Chuyên Ngành
Thứ 2, Ngày 06/01/2020, 16:00
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm ống Polyvinyl Clorua (PVC-U) của Công ty TNHH Billion Industrial (Việt Nam)
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
06/01/2020
Ngày 31/12/2019, Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm ống Polyvinyl Clorua (PVC-U) của Công ty TNHH Billion Industrial (Việt Nam) sản xuất, kinh doanh.

Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy các sản phẩm ống Polyvinyl Clorua (PVC-U) của Công ty TNHH Billion Industrial (Việt Nam) sản xuất, kinh doanh như sau:

1.   Thông báo số 3805/TB-SXD ngày 31/12/2019 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm ống Polyvinyl Clorua (PVC-U), có đặc trưng kỹ thuật như sau:

 • Tên sản phẩm: ỐNG POLYVINYL CLORUA (PVC-U).
 • Kiểu, loại: Ống PVC.
 • Kích thước: Φ 110*3.2 mm và Φ 160*4.0 mm.
 • Số lượng: 360 cái (Φ 110*3.2 mm) và 360 cái (Φ 160*4.0 mm).
 • Nhà sản xuất: GOLDEN STEED GLOBAL INVESTMENTS LIMITED.

2.   Thông báo số 3806/TB-SXD ngày 31/12/2019 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm ống Polyvinyl Clorua (PVC-U), có đặc trưng kỹ thuật như sau:

 • Tên sản phẩm: ỐNG POLYVINYL CLORUA (PVC-U).
 • Kiểu, loại: Ống PVC.
 • Kích thước: Φ 160*3.2 mm.
 • Số lượng: 512 m.
 • Nhà sản xuất: GOLDEN STEED GLOBAL INVESTMENTS LIMITED.

3.   Thông báo số 3807/TB-SXD ngày 31/12/2019 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm ống Polyvinyl Clorua (PVC-U), có đặc trưng kỹ thuật như sau:

 • Tên sản phẩm: ỐNG POLYVINYL CLORUA (PVC-U).
 • Kiểu, loại: Ống PVC.
 • Kích thước: Φ 160*3.2 mm và Φ 110*3.2 mm.
 • Số lượng: 512 m (Φ 160*3.2 mm) và 144 (Φ 110*3.2 mm).
 • Nhà sản xuất: GOLDEN STEED GLOBAL INVESTMENTS LIMITED.

4.   Thông báo số 3808/TB-SXD ngày 31/12/2019 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm ống Polyvinyl Clorua (PVC-U), có đặc trưng kỹ thuật như sau:

 • Tên sản phẩm: ỐNG POLYVINYL CLORUA (PVC-U).
 • Kiểu, loại: Ống PVC.
 • Kích thước: Φ 90*3.5 mm và Φ 90*2.2 mm.
 • Số lượng: 277 chiếc.
 • Nhà sản xuất: GOLDEN STEED GLOBAL INVESTMENTS LIMITED.

5.   Thông báo số 3809/TB-SXD ngày 31/12/2019 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm ống Polyvinyl Clorua (PVC-U), có đặc trưng kỹ thuật như sau:

 • Tên sản phẩm: ỐNG POLYVINYL CLORUA (PVC-U).
 • Kiểu, loại: Ống PVC.
 • Kích thước: Φ 110*3.2 mm và Φ 160*4.0 mm.
 • Số lượng: 240 cái (Φ 110*3.2 mm) và 65 cái (Φ 160*4.0 mm).
 • Nhà sản xuất: GOLDEN STEED GLOBAL INVESTMENTS LIMITED.

  Các Thông báo này chỉ ghi nhận sự cam kết của Công ty TNHH Billion Industrial (Việt Nam), các Thông báo này không có giá trị chứng nhận cho loại sản phẩm ống Polyvinyl Clorua (PVC-U) nói trên phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

  Sở Xây dựng thông báo đến Công ty TNHH Billion Industrial (Việt Nam) và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện đúng quy định.

Xem và tải các Thông báo tại đây: Tải về Cong ty Billion Industrial.rar

Lượt người xem:  Views:   445
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Chuyên Ngành