Tin Chuyên Ngành
Thứ 2, Ngày 06/01/2020, 16:00
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm gạch rỗng đất sét nung của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cosinco Bến Cầu
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
06/01/2020
Ngày 31/12/2019, Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm gạch rỗng đất sét nung của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cosinco Bến Cầu sản xuất, kinh doanh.

Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy các sản phẩm gạch rỗng đất sét nung của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cosinco Bến Cầu sản xuất, kinh doanh như sau:

1.   Thông báo số 3812/TB-SXD ngày 31/12/2019 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch rỗng đất sét nung, có đặc trưng kỹ thuật như sau:

  • Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất sét nung.
  • Kiểu, loại: Gạch đinh 2 lỗ.
  • Kích thước: 180 x 80 x 40 (mm).
  • Mác: M50.

  • Nhãn hiệu:

TN COSINCO

CONG TY CP DTXD COSINCO BEN CAU

TIEN THUAN – BEN CAU – TAY NINH

 

 2.   Thông báo số 3813/TB-SXD ngày 31/12/2019 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch rỗng đất sét nung, có đặc trưng kỹ thuật như sau:
  • Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất sét nung.
  • Kiểu, loại: Gạch ống 4 lỗ.
  • Kích thước: 180 x 80 x 80 (mm).
  • Mác: M50.
  • Nhãn hiệu: 

TN COSINCO

CONG TY CP DTXD COSINCO BEN CAU

TIEN THUAN – BEN CAU – TAY NINH

 


Các Thông báo này chỉ ghi nhận sự cam kết của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cosinco Bến Cầu, các Thông báo này không có giá trị chứng nhận cho loại sản phẩm gạch rỗng đất sét nung nói trên phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Sở Xây dựng thông báo đến Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cosinco Bến Cầu và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện đúng quy định.

Xem và tải các Thông báo tại đây: Tải về 3812-TB-SXD.pdf Tải về 3813-TB-SXD.pdf

Lượt người xem:  Views:   493
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Chuyên Ngành