Tin Chuyên Ngành
Thứ 3, Ngày 08/10/2013, 09:50
Ban hành hướng dẫn thực hiện nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 về quản lý chất lượng công trình trên địa bàn tỉnh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
08/10/2013
Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng đã có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/4/2013.

 Bên cạnh đó, để triển khai thực hiện các quy định tại Nghị định số 15/2013/NĐ-CP, Bộ Xây dựng đã ban hành một số Thông tư, trong đó có Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng, có hiệu lực thi hành từ ngày 09/9/2013; Thông tư số 13/2013/TT-BXD ngày 15/08/2013 Quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình, có hiệu lực thi hành từ ngày 30/9/2013.

Các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành nêu trên (cùng với các quy định mới về cấp giấy phép xây dựng) đã dẫn đến việc hết hiệu lực thi hành một phần của Quyết định số 49/2009/QĐ-UBND ngày 14/9/2009 của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành quy định phân cấp quản lý và thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh.

Trong khi chờ UBND tỉnh ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 49/2009/QĐ-UBND, Sở Xây dựng chủ trì phối hợp các sở, ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản số 2302/HD-UBND ngày 02/10/2013  Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Nội dung chủ yếu của Hướng dẫn 2302/HD-UBND là làm rõ việc phân cấp thực hiện nhiệm vụ thẩm tra thiết kế xây dựng công trình và nhiệm vụ kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng cho các Sở, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh và UBND cấp huyện.

 Trong quá trình thực hiện, những vướng mắc, khó khăn phát sinh sẽ là cơ sở để Sở Xây dựng phối hợp các Sở, ngành, địa phương nghiên cứu tiếp tục tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật thay thê các quy định hiện hành áp dụng trên địa bàn tỉnh.

 Toàn văn Hướng dẫn 2302/HD-UBND xem Tải về tại đây

Lượt người xem:  Views:   2205
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Chuyên Ngành