Tin Chuyên Ngành
 
Ngày 16/3/2018, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 41/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Nhơn Nghĩa.
 
Ngày 16/3/2018, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 40/QĐ-SXD về việc đăng tải thông tin năng lực các tổ chức hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
 
Ngày 13/3/2018, Sở Xây dựng có Thông báo số 598/TB-SXD về việc sản phẩm gạch rỗng đất sét nung do Công ty TNHH MTV XNK Công nghệ cao sản xuất, kinh doanh chưa đủ điều kiện lưu thông trên thị trường.
 
Ngày 04/01/2018, Sở Xây dựng cóThông báo số 597/TB-SXD về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Cốt liệu nhỏ (cát) cho bê tông và vữa của Doanh nghiệp tư nhân cát đá sỏi Minh Hưng sản xuất, kinh doanh.
 
Ngày 08/3/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số 617/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh đến năm 2030.
 
Ngày 06/3/2018, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 31/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Xây dựng TUDO.
 
Ngày 06/3/2018, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 30/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 742.
 
Ngày 05/3/2018, Sở Xây dựng có Công văn số 502/SXD-KTVLXD về việc cung cấp giá bán các sản phẩm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
 
Sở Xây dựng tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về đồ án Quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen từ ngày 06/3/2018 đến ngày 15/3/2018.
 
Ngày 13/02/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số 475/QĐ-UBND về việc công bố chỉ số giá xây dựng công trình dân dụng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật, nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Nhơn NghĩaNewVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Nhơn Nghĩa
Ngày 16/3/2018, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 41/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Nhơn Nghĩa.

Một số thông tin chính như sau:

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3900950899. Đăng ký lần đầu ngày 04/01/2011; đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 12/02/2018. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.

- Tên người đại diện theo pháp luật: Lương Văn Thay, chức vụ: Giám đốc.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 101, đường Trần Hưng Đạo, Khu phố 3, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Phạm vi hoạt động xây dựng:

+ Thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp hạng III.

+ Thi công xây dựng công trình Giao thông đường bộ hạng III.

+ Thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn: Thủy lợi hạng III.

Sở Xây dựng thông báo đến Công ty TNHH Nhơn Nghĩa và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong tỉnh biết và thực hiện.

Xem và tải Quyết định số 41/QĐ-SXD tại đây: 41-QD-SXD_Cty Nhon Nghia.pdf

3/20/2018 11:00 AMĐã ban hànhHoạt động xây dựngTinVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Nhơn Nghĩa/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 16/3/2018, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 41/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Nhơn Nghĩa.
3/20/2018 11:00 AMYesĐã ban hành
Về việc đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng đối với Công ty TNHH Nhơn NghĩaNewVề việc đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng đối với Công ty TNHH Nhơn Nghĩa
Ngày 16/3/2018, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 40/QĐ-SXD về việc đăng tải thông tin năng lực các tổ chức hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Một số thông tin chính về tổ chức được đăng tải thông tin như sau:

- Tên tổ chức: Công ty TNHH Nhơn Nghĩa.

- Tên người đại diện theo pháp luật: Lương Văn Thay, chức vụ: Giám đốc.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 101, đường Trần Hưng Đạo, Khu phố 3, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Phạm vi hoạt động xây dựng:

Thiết kế xây dựng công trình: Giao thông đường bộ cấp IV.

+ Giám sát thi công xây dựng công trình: Giao thông đường bộ cấp IV.

+ Khảo sát địa hình cấp IV

Sở Xây dựng thông báo đến Công ty TNHH Nhơn Nghĩa và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong tỉnh biết và thực hiện.

Xem và tải Quyết định số 40/QĐ-SXD tại đây: 40-QD-SXD_Cty Nhon Nghia.pdf

3/20/2018 11:00 AMĐã ban hànhHoạt động xây dựngTinVề việc đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng đối với Công ty TNHH Nhơn Nghĩa/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 16/3/2018, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 40/QĐ-SXD về việc đăng tải thông tin năng lực các tổ chức hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
3/20/2018 11:00 AMYesĐã ban hành
Thông báo về việc sản phẩm gạch rỗng đất sét nung do Công ty TNHH MTV XNK Công nghệ cao sản xuất, kinh doanh chưa đủ điều kiện lưu thông trên thị trườngNewThông báo về việc sản phẩm gạch rỗng đất sét nung do Công ty TNHH MTV XNK Công nghệ cao sản xuất, kinh doanh chưa đủ điều kiện lưu thông trên thị trường
Ngày 13/3/2018, Sở Xây dựng có Thông báo số 598/TB-SXD về việc sản phẩm gạch rỗng đất sét nung do Công ty TNHH MTV XNK Công nghệ cao sản xuất, kinh doanh chưa đủ điều kiện lưu thông trên thị trường.

​1. Sở Xây dựng thông báo tạm thời đình chỉ các Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy số 353/TB-SXD ngày 27/02/2017 và số 354/TB-SXD ngày 27/02/2017 của Sở Xây dựng.

2. Sở Xây dựng đề nghị Công ty TNHH MTV XNK Công nghệ cao thực hiện như sau:

- Khẩn trương báo cáo về sự không phù hợp các sản phẩm gạch rỗng đất sét nung về Sở Xây dựng trước ngày 19/3/2018.

- Tạm ngừng việc xuất xưởng và tiến hành thu hồi các sản phẩm, hàng hóa không phù hợp đang lưu thông trên thị trường trong trường hợp sản phẩm, hàng hóa không phù hợp có rủi ro cao gây mất an toàn cho người sử dụng; ngừng vận hành, khai thác các quá trình, dịch vụ, môi trường liên quan khi cần thiết.

- Tiến hành các biện pháp khắc phục sự không phù hợp và thông báo bằng văn bản cho Sở Xây dựng về kết quả khắc phục sự không phù hợp trước khi tiếp tục đưa các sản phẩm gạch rỗng đất sét nung vào sử dụng, lưu thông, khai thác, kinh doanh.

- Công ty TNHH MTV XNK Công nghệ cao chịu trách nhiệm về chất lượng các sản phẩm gạch rỗng đất sét nung do mình sản xuất, kinh doanh theo quy định; bồi thường thiệt hại (nếu có) theo quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Sở Xây dựng thông báo đến Công ty TNHH MTV XNK Công nghệ cao tổ chức khắc phục và thực hiện đúng quy định.

Xem và tải Thông báo số 598/TB-SXD tại đây: 598-TB-SXD_Cty Cong nghe cao.pdf

3/19/2018 10:00 AMĐã ban hànhKinh tế vật liệu xây dựngTinThông báo về việc sản phẩm gạch rỗng đất sét nung do Công ty TNHH MTV XNK Công nghệ cao sản xuất, kinh doanh chưa đủ điều kiện lưu thông trên thị trường/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 13/3/2018, Sở Xây dựng có Thông báo số 598/TB-SXD về việc sản phẩm gạch rỗng đất sét nung do Công ty TNHH MTV XNK Công nghệ cao sản xuất, kinh doanh chưa đủ điều kiện lưu thông trên thị trường.
3/19/2018 10:00 AMYesĐã ban hành
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Cốt liệu nhỏ (cát) cho bê tông và vữa của Doanh nghiệp tư nhân cát đá sỏi Minh HưngVề việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Cốt liệu nhỏ (cát) cho bê tông và vữa của Doanh nghiệp tư nhân cát đá sỏi Minh Hưng
Ngày 04/01/2018, Sở Xây dựng cóThông báo số 597/TB-SXD về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Cốt liệu nhỏ (cát) cho bê tông và vữa của Doanh nghiệp tư nhân cát đá sỏi Minh Hưng sản xuất, kinh doanh.

1.  Sản phẩm Cốt liệu nhỏ (cát) cho bê tông và vữa có đặc trưng kỹ thuật như sau:

- Tên sản phẩm: Cốt liệu nhỏ (cát) cho bê tông và vữa.

- Kiểu loại: Cát mịn.

- Nhãn hiệu: MINH HƯNG.

2.  Thông báo này chỉ ghi nhận sự cam kết của Doanh nghiệp tư nhân cát đá sỏi Minh Hưng, các Thông báo này không có giá trị chứng nhận cho loại sản phẩm gạch rỗng đất sét nung nói trên phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Sở Xây dựng thông báo đến Doanh nghiệp tư nhân cát đá sỏi Minh Hưng và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong tỉnh biết và thực hiện đúng quy định.

Xem và tải Thông báo số 597/TB-SXD tại đây: 597-TB-SXD_Cty Minh Hung.pdf

3/15/2018 3:00 PMĐã ban hànhKinh tế vật liệu xây dựngTinVề việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Cốt liệu nhỏ (cát) cho bê tông và vữa của Doanh nghiệp tư nhân cát đá sỏi Minh Hưng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 04/01/2018, Sở Xây dựng cóThông báo số 597/TB-SXD về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Cốt liệu nhỏ (cát) cho bê tông và vữa của Doanh nghiệp tư nhân cát đá sỏi Minh Hưng sản xuất, kinh doanh.
3/15/2018 3:00 PMYesĐã ban hành
Thông báo triển khai thực hiện Chương trình phát triển đô thị thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh đến năm 2030Thông báo triển khai thực hiện Chương trình phát triển đô thị thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh đến năm 2030
Ngày 08/3/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số 617/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh đến năm 2030.

Ngày 12/3/2018, Sở Xây dựng có Công văn số 580/SXD-PTĐTHTKT thông báo đến các sở, ban, ngành, UBND huyện Tân Biên và các đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện Quyết định số 617/QĐ-UBND ngày 08/3/2018 của UBND tỉnh đúng quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng (Phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật) để được hướng dẫn.

Xem và tải Quyết định số 617/QĐ-UBND tại đây:  617-QD-UBND_Tan Bien.PDF

3/14/2018 4:00 PMĐã ban hànhHạ tầng kỹ thuậtTinThông báo triển khai thực hiện Chương trình phát triển đô thị thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh đến năm 2030/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 08/3/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số 617/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh đến năm 2030.
3/14/2018 4:00 PMYesĐã ban hành
Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công tyTNHH Xây dựng TUDOVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công tyTNHH Xây dựng TUDO
Ngày 06/3/2018, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 31/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Xây dựng TUDO.

Một số thông tin chính như sau:

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3901127543. Đăng ký lần đầu ngày 30/7/2012; đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 06/7/2013. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.

- Tên người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Hùng Trí, chức vụ: Giám đốc.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 10/8, ấp Long Kim, xã Long Thành Trung, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

- Phạm vi hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp hạng III.

Sở Xây dựng thông báo đến Công ty TNHH Xây dựng TUDO và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong tỉnh biết và thực hiện.

Toàn văn Quyết định số 31/QĐ-SXD xem tại đây: 31-QD-SXD_Cty Tu Do.pdf

3/8/2018 8:00 AMĐã ban hànhHoạt động xây dựngTinVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công tyTNHH Xây dựng TUDO/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 06/3/2018, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 31/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Xây dựng TUDO.
3/8/2018 8:00 AMYesĐã ban hành
Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 742Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 742
Ngày 06/3/2018, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 30/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 742.

Một số thông tin chính như sau:

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3900243138. Đăng ký lần đầu ngày 25/12/2006; đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 30/6/2017. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.

- Tên người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Thanh Tâm, chức vụ: Giám đốc.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 187, Đường 30/4, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Phạm vi hoạt động xây dựng: 

+  Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật: Công trình cấp nước hạng II; công trình thoát nước hạng II;

+  Thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Công trình thủy lợi hạng III.

Sở Xây dựng thông báo đến Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 742 và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong tỉnh biết và thực hiện.

Toàn văn Quyết định số 30/QĐ-SXD xem tại đây: 30-QD-SXD_Cty 742.pdf

3/8/2018 8:00 AMĐã ban hànhHoạt động xây dựngTinVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 742/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 06/3/2018, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 30/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 742.
3/8/2018 8:00 AMYesĐã ban hành
Về việc cung cấp giá bán các sản phẩm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây NinhVề việc cung cấp giá bán các sản phẩm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Ngày 05/3/2018, Sở Xây dựng có Công văn số 502/SXD-KTVLXD về việc cung cấp giá bán các sản phẩm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Để các cơ quan chuyên môn về xây dựng, chủ đầu tư, tư vấn xây dựng, đơn vị thi công tham khảo lập dự toán xây dựng công trình. Đồng thời, các sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng của các đơn vị sản xuất, kinh doanh được công bố nhằm quảng bá thương hiệu, nhãn hiệu, giới thiệu chất lượng sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng làm tăng uy tín, khả năng cạnh tranh, cũng như chứng minh việc đủ điều kiện lưu thông trên thị trường và sử dụng vào công trình xây dựng theo quy định về công bố hợp quy/hợp chuẩn.

Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng trong và ngoài tỉnh cung cấp giá bán, các thông tin về sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng tại tỉnh Tây Ninh theo các nội dung sau:

1. Đối với đơn vị cung cấp giá lần đầu

- Văn bản gửi Liên Sở Xây dựng - Tài chính.

- Bảng giá các sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của đơn vị.

- Tài liệu công bố tiêu chuẩn áp dụng.

- Đối với các sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng thuộc danh mục Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, mã số QCVN 16:2017/BXD (vật liệu xây dựng nhóm 2) khi lưu thông trên thị trường phải có giấy chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy và thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Sở Xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức, cá nhân đăng ký kinh doanh theo quy định tại Thông tư số 10/2017/TT-BXD.

- Thông tin của đơn vị sản xuất sản phẩm đề nghị công bố giá.

2. Đối với đơn vị đã cung cấp giá tại các kỳ trước

- Công văn gửi Liên sở Xây dựng - Tài chính.

- Bảng giá các sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng.

- Tài liệu công bố tiêu chuẩn áp dụng (nếu có phát sinh mới so với kỳ trước).

- Thông tin của đơn vị sản xuất sản phẩm đề nghị công bố giá.

- Các nội dung thay đổi khác (nếu có).

Lưu ý:

1. Toàn bộ các văn bản, tài liệu nêu trên phải được đại diện hợp pháp của đơn vị đề nghị công bố giá ký tên, đóng dấu. Hồ sơ chỉ được tiếp nhận khi bao gồm đầy đủ theo các nội dung nêu trên.

2. Hồ sơ đề nghị công bố giá được lập 03 bộ (01 bộ gửi Sở Tài chính, 01 bộ gửi Sở Xây dựng và 01 bộ đơn vị lưu).

3. Thời gian gửi hồ sơ trước ngày 15 hàng tháng.

Sở Xây dựng thông báo đến các công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm vật liệu xây dựng và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong tỉnh biết và thực hiện đúng quy định.

Toàn văn Công văn số 502/SXD-KTVLXD xem và tải tại đây: 502-SXD-KTVLXD.pdf

3/8/2018 8:00 AMĐã ban hànhKinh tế vật liệu xây dựngTinVề việc cung cấp giá bán các sản phẩm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 05/3/2018, Sở Xây dựng có Công văn số 502/SXD-KTVLXD về việc cung cấp giá bán các sản phẩm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
3/8/2018 8:00 AMYesĐã ban hành
Tổ chức lấy ý kiến đồ án Quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh đến năm 2035Tổ chức lấy ý kiến đồ án Quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh đến năm 2035
Sở Xây dựng tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về đồ án Quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen từ ngày 06/3/2018 đến ngày 15/3/2018.

Sở Xây dựng thông báo kế hoạch tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về đồ án Quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen như sau:

1. Đăng tải công khai trên Báo Tây Ninh từ ngày 05/3/2018 đến ngày 15/4/2018 và Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng.
2. Tổ chức trưng bày công khai, phát phiếu trưng cầu ý kiến tại trụ sở các cơ quan: Sở Xây dựng; Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen; UBND thành phố Tây Ninh và phường Ninh Sơn, phường Ninh Thạnh và xã Thạnh Tân; xã Phan và xã Suối Đá thuộc Huyện Dương Minh Châu.
3. Panô trưng bày nội dung phương án Quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen được trưng bày tại Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen từ ngày 05/3/2018 đến ngày 15/4/2018.
4. Tổ chức báo cáo trực tiếp đến cộng đồng dân cư về đồ án Quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen tại các cơ quan và thời gian cụ thể như sau:
- Lấy ý kiến dân phường Ninh Sơn và Ninh Thạnh: Tại UBND phường Ninh Sơn ngày 09/3/2018, từ 8 giờ đến 11 giờ.
- Lấy ý kiến dân xã Thạnh Tân: Tại UBND xã Thạnh Tân ngày 09/3/2018, từ 14 giờ đến 16 giờ.
- Lấy ý kiến dân thành phố Tây Ninh: Tại UBND thành phố Tây Ninh ngày 10/3/2018, từ 8 giờ đến 11 giờ.
- Lấy ý kiến dân xã Phan và Suối Đá: Tại UBND xã Phan ngày 10/3/2018, từ 14 giờ đến 16 giờ.

Toàn văn nội dung lấy ý kiến quy hoạch và Phiếu lấy ý kiến xem và tải tại đây: TM PHUONG AN QHC NUI BA-BAO TN-5-3-2018 (1).pdf PHIEU LAY Y KIEN PHUONG AN QHC NUI BA-5-3 (1).pdf

3/8/2018 8:00 AMĐã ban hànhKiến trúc quy hoạch xây dựngTinTổ chức lấy ý kiến đồ án Quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh đến năm 2035/PublishingImages/2018-03/Hinh nen (2)_Key_08032018074758.jpg
Sở Xây dựng tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về đồ án Quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen từ ngày 06/3/2018 đến ngày 15/3/2018.
3/8/2018 8:00 AMYesĐã ban hành
Thông báo triển khai thực hiện Quyết định số 475/QĐ-UBND ngày 13/02/2018 của UBND tỉnh về việc công bố chỉ số giá xây dựng công trình dân dụng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật, nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tây NinhThông báo triển khai thực hiện Quyết định số 475/QĐ-UBND ngày 13/02/2018 của UBND tỉnh về việc công bố chỉ số giá xây dựng công trình dân dụng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật, nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Ngày 13/02/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số 475/QĐ-UBND về việc công bố chỉ số giá xây dựng công trình dân dụng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật, nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Ngày 27/02/2018, Sở Xây dựng có Thông báo số 449/TB-SXDthông báo đến các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện Quyết định số 475/QĐ-UBND đúng quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng (Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng) để được hướng dẫn.

Xem và tải Quyết định số 475/QĐ-UBND tại đây: 475-QD-UBND_Chi so gia xay dung.pdf

3/1/2018 8:00 AMĐã ban hànhKinh tế vật liệu xây dựngTinThông báo triển khai thực hiện Quyết định số 475/QĐ-UBND ngày 13/02/2018 của UBND tỉnh về việc công bố chỉ số giá xây dựng công trình dân dụng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật, nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 13/02/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số 475/QĐ-UBND về việc công bố chỉ số giá xây dựng công trình dân dụng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật, nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
3/1/2018 8:00 AMYesĐã ban hành
Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Đắc Lộc PhátVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Đắc Lộc Phát
Ngày 08/02/2018, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 21/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Đắc Lộc Phát.

Một số thông tin chính như sau:

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3900839192. Đăng ký lần đầu ngày 26/10/2009; đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 24/8/2017. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.

- Tên người đại diện theo pháp luật: Trang Thùy Ngân, chức danh: Giám đốc.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 24/4B, Khu phố Ninh Tân, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Phạm vi hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp hạng III.

Sở Xây dựng thông báo đến Công ty TNHH Đắc Lộc Phát và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong tỉnh biết và thực hiện.

Toàn văn Quyết định số 21/QĐ-SXD xem tại đây:  21-QD-SXD_Cty Dac Loc Phat.pdf

2/23/2018 8:00 AMĐã ban hànhHoạt động xây dựngTinVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Đắc Lộc Phát/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 08/02/2018, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 21/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Đắc Lộc Phát.
2/23/2018 8:00 AMYesĐã ban hành
Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư xây dựng Phúc AnVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư xây dựng Phúc An
Ngày 08/02/2018, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 22/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư xây dựng Phúc An.

Một số thông tin chính như sau:

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3900387362. Đăng ký lần đầu ngày 15/02/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 28/9/2015. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.

- Tên người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Thị Ngọ, chức vụ: Giám đốc.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 176A, đường Nguyễn Trãi, Khu phố 5, Phường 4, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Phạm vi hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp hạng II.

Sở Xây dựng thông báo đến Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư xây dựng Phúc An và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong tỉnh biết và thực hiện.

Toàn văn Quyết định số 22/QĐ-SXD xem tại đây: 22-QD-SXD_Cty Phuc An.pdf

2/23/2018 8:00 AMĐã ban hànhHoạt động xây dựngTinVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư xây dựng Phúc An/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 08/02/2018, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 22/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư xây dựng Phúc An.
2/23/2018 8:00 AMYesĐã ban hành
Thông báo triển khai thực hiện Quyết định số 1354/QĐ-BXD ngày 29/12/2017 của Bộ Xây dựng công bố suất vốn đầu tư xây dựng và mức chi phí xử lý chất thải rắn sinh hoạtThông báo triển khai thực hiện Quyết định số 1354/QĐ-BXD ngày 29/12/2017 của Bộ Xây dựng công bố suất vốn đầu tư xây dựng và mức chi phí xử lý chất thải rắn sinh hoạt
Ngày 29/12/2017, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 1354/QĐ-BXD công bố suất vốn đầu tư xây dựng và mức chi phí xử lý chất thải rắn sinh hoạt, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2018 và thay thế Quyết định số 322/QĐ-BXD ngày 06/4/2012 của Bộ Xây dựng công bố suất vốn đầu tư xây dựng và mức chi phí xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

Ngày 09/02/2018, Sở Xây dựng có Công văn số 380/SXD-PTĐTHTKT thông báo đến các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện Quyết định số 1354/QĐ-BXD đúng quy định.

Toàn văn Quyết định số 1354/QĐ-BXD ngày 29/12/2017 của Bộ Xây dựng được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng theo địa chỉ http://soxaydung.tayninh.gov.vn.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng (Phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật) để được hướng dẫn.

Xem và tải Quyết định số 1354/QĐ-BXD tại đây: 1354-QD-BXD_Suat von dau tu.PDF


2/12/2018 9:00 AMĐã ban hànhHạ tầng kỹ thuậtTinThông báo triển khai thực hiện Quyết định số 1354/QĐ-BXD ngày 29/12/2017 của Bộ Xây dựng công bố suất vốn đầu tư xây dựng và mức chi phí xử lý chất thải rắn sinh hoạt/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 29/12/2017, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 1354/QĐ-BXD công bố suất vốn đầu tư xây dựng và mức chi phí xử lý chất thải rắn sinh hoạt, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2018 và thay thế Quyết định số 322/QĐ-BXD ngày 06/4/2012 của Bộ Xây dựng công bố suất vốn đầu tư xây dựng và mức chi phí xử lý chất thải rắn sinh hoạt.
2/12/2018 9:00 AMYesĐã ban hành
Thông báo thời hạn nhận hồ sơ trình thẩm định các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây NinhThông báo thời hạn nhận hồ sơ trình thẩm định các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ bản tại Công văn số 2650/UBND-KTN ngày 03/10/2017.

Ngày 02/02/2018, Sở Xây dựng có Công văn số 325/SXD-QLXD về việc thời hạn nhận hồ sơ trình thẩm định các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, cụ thể như sau:

- Đề nghị các chủ đầu tư khẩn trương gửi hồ sơ hoàn chỉnh đến Sở Xây dựng trước ngày 01/9 hàng năm (trừ những dự án quy mô lớn, phức tạp cần chuẩn bị trước) để kịp thời gian thẩm định và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 31/10 hàng năm.

- Đối với các dự án trình thẩm định sau ngày 01/9 hàng năm, Sở Xây dựng sẽ thẩm định theo đúng thời hạn quy định tại Quyết định số 1069/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 của UBND tỉnh về việc Công bố, công khai bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành xây dựng. Sở Xây dựng không chịu trách nhiệm việc các dự án này không đủ điều kiện được bố trí kế hoạch vốn hàng năm.

Sở Xây dựng thông báo đến các cơ quan, đơn vị có liên quan trong tỉnh biết để thực hiện đúng quy định và công tác chuẩn bị đầu tư đạt hiệu quả cao nhất.

Toàn văn Công văn số 2650/UBND-KTN và Công văn số 325/SXD-QLXD xem tại đây: 2650-UBND-KTN.pdf325-SXD-QLXD.pdf

2/6/2018 4:00 PMĐã ban hànhHoạt động xây dựngTinThông báo thời hạn nhận hồ sơ trình thẩm định các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ bản tại Công văn số 2650/UBND-KTN ngày 03/10/2017.
2/6/2018 4:00 PMYesĐã ban hành
Về việc công bố danh sách các sản phẩm vật liệu xây dựng chưa đủ điều kiện lưu thông trên thị trườngVề việc công bố danh sách các sản phẩm vật liệu xây dựng chưa đủ điều kiện lưu thông trên thị trường
Căn cứ Thông tư số 10/2017/TT-BXD ngày 29/9/2017 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, Mã số QCVN 16:2017/BXD và hướng dẫn chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy.

Ngày 31/01/2018, Sở Xây dựng có Thông báo số 293/TB-SXD về việc công bố danh sách các sản phẩm vật liệu xây dựng chưa đủ điều kiện lưu thông trên thị trường.

1.  Sở Xây dựng công bố danh sách các đơn vị sản xuất, kinh doanh các sản phẩm vật liệu xây dựng (nhóm 2) chưa đủ điều kiện lưu thông trên thị trường (danh sách kèm theo). Lý do:

- Các sản phẩm vật liệu xây dựngchưa được công bố hợp quy theo quy định.

- Giấy chứng nhận hợp quy các sản phẩm đã bị đình chỉ/hủy hiệu lực.

2.  Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị có tên trong danh sách nêu trên thực hiện như sau:

- Khẩn trương thực hiện công bố hợp quy các sản phẩm vật liệu xây dựng theo quy định tại Thông tư số 10/2017/TT-BXD.

- Tạm ngừng việc xuất xưởng và tiến hành thu hồi các sản phẩm, hàng hóa không phù hợp đang lưu thông trên thị trường trong trường hợp sản phẩm, hàng hóa không phù hợp có rủi ro cao gây mất an toàn cho người sử dụng; ngừng vận hành, khai thác các quá trình, dịch vụ, môi trường liên quan khi cần thiết.

- Tiến hành các biện pháp khắc phục sự không phù hợp và thông báo bằng văn bản cho Sở Xây dựng Tây Ninh về kết quả khắc phục sự không phù hợp trước khi tiếp tục đưa các sản phẩm vật liệu xây dựng nhóm 2 vào sử dụng, lưu thông, khai thác, kinh doanh.

- Chịu trách nhiệm về chất lượng các sản phẩm vật liệu xây dựng nhóm 2 do mình sản xuất, kinh doanh theo quy định; bồi thường thiệt hại (nếu có) theo quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Lưu ý: Các sản phẩm vật liệu xây dựng nhóm 2 do các đơn vị sản xuất, kinh doanh chỉ được lưu thông trên thị trường sau khi hoàn chỉnh việc công bố hợp quy, có Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Sở Xây dựng Tây Ninh.

Sở Xây dựng Tây Ninh thông báo đến các đơn vị biết, khẩn trương tổ chức khắc phục và thực hiện đúng quy định.

Toàn văn Thông báo số 293/TB-SXD xem tại đây: 293-TB-SXD_San pham chua du dieu kien.pdf

2/1/2018 4:00 PMĐã ban hànhKinh tế vật liệu xây dựngTinVề việc công bố danh sách các sản phẩm vật liệu xây dựng chưa đủ điều kiện lưu thông trên thị trường/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Căn cứ Thông tư số 10/2017/TT-BXD ngày 29/9/2017 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, Mã số QCVN 16:2017/BXD và hướng dẫn chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy.
2/1/2018 4:00 PMYesĐã ban hành
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tây NinhVề việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Căn cứ Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Ngày 31/01/2018, Sở Xây dựng có Báo cáo số 292/BC-SXD về việc báo cáo tình hình tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy năm 2017 (từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017) trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Trong năm 2017, Sở Xây dựng đã tiếp nhận và công bố hợp quy cho 95 sản phẩm vật liệu xây dựng (Phụ lục chi tiết đính kèm).

Sở Xây dựng thông báo đến các công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm vật liệu xây dựng và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong tỉnh biết và thực hiện đúng quy định.

Toàn văn Báo cáo số 292/BC-SXD và Phụ lục xem tại đây: 292-BC-SXD_Cong bo hop quy nam 2017.pdfPhu luc Cong bo hop quy 2017.pdf


2/1/2018 4:00 PMĐã ban hànhKinh tế vật liệu xây dựngTinVề việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Căn cứ Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.
2/1/2018 4:00 PMYesĐã ban hành
Thông báo triển khai thực hiện Thông tư số 01/2018/TT-BXD ngày 05/01/2018 của Bộ Xây dựng quy định về chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanhThông báo triển khai thực hiện Thông tư số 01/2018/TT-BXD ngày 05/01/2018 của Bộ Xây dựng quy định về chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh
Ngày 05/01/2018, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 01/2018/TT-BXD ngày 05/01/2018 của Bộ Xây dựng quy định về chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh, có hiệu lực thi hành từ ngày 20/02/2018.

Ngày 25/01/2018, Sở Xây dựng có Công văn số 233/SXD-PTĐTHTKTthông báo đến các sở, ban, ngành,UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện Thông tư số 01/2018/TT-BXD đúng quy định.

Toàn văn Thông tư số 01/2018/TT-BXD ngày 05/01/2018 của Bộ Xây dựng được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng theo địa chỉ http://soxaydung.tayninh.gov.vn tại Mục "VĂN BẢN PHÁP QUY".

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng (Phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật) để được hướng dẫn.

Xem và tải Thông tư số 01/2018/TT-BXD tại Mục "VĂN BẢN PHÁP QUY" hoặc tại đây: 01-2018-TT-BXD_Do thi tang truong xanh.pdf


1/26/2018 8:00 AMĐã ban hànhHạ tầng kỹ thuậtTinThông báo triển khai thực hiện Thông tư số 01/2018/TT-BXD ngày 05/01/2018 của Bộ Xây dựng quy định về chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 05/01/2018, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 01/2018/TT-BXD ngày 05/01/2018 của Bộ Xây dựng quy định về chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh, có hiệu lực thi hành từ ngày 20/02/2018.
1/26/2018 8:00 AMYesĐã ban hành
Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Thi công cầu đường Tây NinhVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Thi công cầu đường Tây Ninh
Căn cứ Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng.

Ngày 18/01/2018, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 08/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Thi công cầu đường Tây Ninh.

Một số thông tin chính như sau:

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3901238860. Đăng ký lần đầu ngày 02/3/2017; đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 06/7/2017. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.

- Tên người đại diện theo pháp luật: Huỳnh Chí Tâm, chức vụ: Giám đốc.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 99A, Hẻm 11, đường Lạc Long Quân, Khu phố 4, Phường 4, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Phạm vi hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình đường bộ hạng III.

Sở Xây dựng thông báo đến Công ty TNHH Thi công cầu đường Tây Ninh và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong tỉnh biết và thực hiện.

Toàn văn Quyết định số 08/QĐ-SXD xem tại đây: 08-QD-SXD_Thi cong cau duong TN.pdf

1/23/2018 3:00 PMĐã ban hànhHoạt động xây dựngTinVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Thi công cầu đường Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Căn cứ Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng.
1/23/2018 3:00 PMYesĐã ban hành
Về việc sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựngVề việc sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 112/VP-KTN ngày 05/01/2018 về việc triển khai thực hiện Thông tư số 13/2017/TT-BXD ngày 13/12/2017 của Bộ Xây dựng quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng.

Ngày 12/01/2018, Sở Xây dựng có Công văn số 104/SXD-KTVLXD về việc sử dụng vật liệu không nung trong các công trình xây dựng, thông báo đến các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu, tổ chức thực hiện việc sử dụng vật liệu xây không nung (VLXKN) trong các công trình xây dựng đúng quy định tại Thông tư số 13/2017/TT-BXD, cụ thể như sau:

I. Phạm vi sử dụng VLXKN
Vật liệu xây không nung được sử dụng trong các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp để làm tường, vách ngăn và khối xây, VLXKN gồm:
1. Gạch bê tông;
2. Vật liệu nhẹ: Gạch hoặc tấm panel từ bê tông khí chưng áp, bê tông khí không chưng áp, bê tông bọt; các chủng loại trên có khối lượng thể tích nhỏ hơn 1000 kg/m3;
3. Tấm tường thạch cao, tấm 3D, tấm panel bê tông, tấm panel nhẹ;
4. Gạch khác được sản xuất từ chất thải xây dựng, chất thải công nghiệp; gạch silicát.

II. Các công trình xây dựng sử dụng VLXKN
1. Các công trình xây dựng được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách, vốn vay của doanh nghiệp có vốn nhà nước lớn hơn 30%, tỷ lệ sử dụng VLXKN như sau:

- Tại thành phố Tây Ninh: Sử dụng tối thiểu 90%.

- Tại 08 huyện (Trảng Bàng, Gò Dầu, Bến Cầu, Hòa Thành, Dương Minh Châu, Tân Biên, Tân Châu và Châu Thành): Sử dụng tối thiểu 70%.

2. Các công trình xây dựng từ 09 tầng trở lên phải sử dụng tối thiểu 80% VLXKN trong tổng số vật liệu xây.

3. Các công trình có yêu cầu đặc thù không sử dụng VLXKN thì phải được UBND tỉnh Tây Ninh xem xét, chấp thuận.

4. Nhà nước khuyến khích sử dụng VLXKN vào các công trình xây dựng không phân biệt nguồn vốn, số tầng.

III. Về xử lý chuyển tiếp
1. Các công trình đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án hoặc được cấp giấy phép xây dựng trước ngày Thông tư số 13/2017/TT-BXD có hiệu lực thi hành thì thực hiện như quyết định đã được phê duyệt dự án hoặc giấy phép xây dựng đã được cấp.
2. Các công trình đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án hoặc được cấp giấy phép xây dựng nhưng chưa khởi công xây dựng mà phải phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án hoặc điều chỉnh, bổ sung giấy phép xây dựng sau ngày Thông tư số 13/2017/TT-BXD có hiệu lực thi hành:
a) Trường hợp không thay đổi thiết kế xây dựng công trình thì thực hiện như thiết kế xây dựng công trình đã được phê duyệt;
b) Trường hợp thay đổi thiết kế xây dựng công trình thì phải thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 13/2017/TT-BXD đối với phần công trình có thay đổi thiết kế xây dựng.
3. Nhà nước khuyến khích việc chủ đầu tư thay đổi thiết kế để sử dụng VLXKN.

IV. Về hiệu lực thi hành
Thông tư số 13/2017/TT-BXD có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2018 và thay thế Thông tư số 09/2012/TT-BXD ngày 28/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng.
Thông tư số 13/2017/TT-BXD ngày 08/12/2017 của Bộ Xây dựng đã được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng theo địa chỉ http://soxaydung.tayninh.gov.vn tại Mục "VĂN BẢN PHÁP QUY".
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng để được hướng dẫn thực hiện và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định.
Toàn văn Công văn số 104/SXD-KTVLXD xem tại đây: 104-SXD-KTVLXD.pdf

1/22/2018 3:00 PMĐã ban hànhKinh tế vật liệu xây dựngTinVề việc sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 112/VP-KTN ngày 05/01/2018 về việc triển khai thực hiện Thông tư số 13/2017/TT-BXD ngày 13/12/2017 của Bộ Xây dựng quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng.
1/22/2018 3:00 PMYesĐã ban hành
Về việc cấp chứng chỉ hành nghề cho 104 cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây NinhVề việc cấp chứng chỉ hành nghề cho 104 cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Căn cứ Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng.

Ngày 29/12/2017, Sở Xây dựng đã tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 2 cho 118 thí sinh theo Thông báo số 3562/TB-SXD ngày 22/12/2017 của Sở Xây dựng. Kết quả thi sát hạch đợt 2 có 104 thí sinh đạt từ 80/100 điểm trở lên.

Ngày 16/01/2017, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 07/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ hành nghề cho 104 cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (danh sách kèm theo).

Toàn văn Quyết định số 07/QĐ-SXD xem tại đây:  07-QD-SXD_104 ca nhan.pdf


1/22/2018 3:00 PMĐã ban hànhHoạt động xây dựngTinVề việc cấp chứng chỉ hành nghề cho 104 cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Căn cứ Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng.
1/22/2018 3:00 PMYesĐã ban hành
Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH MTV Tư vấn thiết kế xây dựng Hưng Lê PhátVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH MTV Tư vấn thiết kế xây dựng Hưng Lê Phát
Căn cứ Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng.

Ngày 18/01/2018, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 09/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH MTV Tư vấn thiết kế xây dựng Hưng Lê Phát.

Một số thông tin chính như sau:

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3901153222.Đăng ký lần đầu ngày 19/10/2012; đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 28/3/2014. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.

- Tên người đại diện theo pháp luật: Lê Thành Trung, chức vụ: Chủ tịch công ty.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 37, ấp Thạnh Lộc, xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

- Phạm vi hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp hạng III.

Sở Xây dựng thông báo đến Công ty TNHH MTV Tư vấn thiết kế xây dựng Hưng Lê Phát và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong tỉnh biết và thực hiện.

Toàn văn Quyết định số 09/QĐ-SXDxem tại đây: 09-QD-SXD_Hung Le Phat.pdf

1/22/2018 3:00 PMĐã ban hànhHoạt động xây dựngTinVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH MTV Tư vấn thiết kế xây dựng Hưng Lê Phát/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Căn cứ Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng.
1/22/2018 3:00 PMYesĐã ban hành
Thông báo triển khai Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủThông báo triển khai Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ
Ngày 27/11/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 139/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở; có hiệu lực thi hành từ ngày 15/01/2018.

       Một số nội dung chính của Nghị định số 139/2017/NĐ-CPnhư sau:

      1.  Nghị định này quy định về các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt và thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật (trong đô thị, khu đô thị mới, dự án phát triển nhà ở, khu công nghiệp, khu kinh tế và khu công nghệ cao); kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.

      - Vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng và quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật quy định tại Nghị định này gồm: Vi phạm các quy định về lựa chọn tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đầu tư xây dựng; vi phạm các quy định về khảo sát xây dựng; vi phạm các quy định về lập quy hoạch xây dựng, lập, phê duyệt; quản lý dự án đầu tư xây dựng, thiết kế, dự toán xây dựng công trình; vi phạm các quy định về đầu tư phát triển đô thị; khởi công xây dựng công trình; vi phạm trật tự xây dựng; vi phạm các quy định về thi công xây dựng công trình; vi phạm quy định về nghiệm thu, thanh quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình; vi phạm quy định về hợp đồng xây dựng; về bảo hành, bảo trì, khai thác, sử dụng công trình xây dựng; quản lý, lưu trữ hồ sơ, vi phạm quy định về sự cố công trình; vi phạm quy định về bảo vệ an toàn giếng khai thác nước ngầm, các công trình kỹ thuật thuộc hệ thống cấp thoát nước; bể tự hoại; vi phạm quy định về quản lý chiếu sáng, cây xanh đô thị, nghĩa trang, cơ sở hỏa táng.

      - Vi phạm hành chính trong hoạt động khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng; sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng quy định tại Nghị định này bao gồm: Vi phạm các quy định về lập quy hoạch, khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng.

       - Vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở quy định tại Nghị định bao gồm: Vi phạm các quy định về kinh doanh bất động sản, kinh doanh dịch vụ bất động sản; đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; vi phạm quy định về quản lý, sử dụng thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản, nhà chung cư, biệt thự, nhà ở công vụ, nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.

      2.  Nghị định 139/2017/NĐ-CP quy định tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính trong các lĩnh vực trên bị áp dụng một trong các hình thức xử phạt chính gồm có cảnh cáo và phạt tiền, cụ thể:

      - Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực hoạt động đầu tư xây dựng là 1 tỷ đồng; trong lĩnh vực khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở là 300 triệu đồng.

       - Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính, mức phạt tiền đối với cá nhân bằng 1/2 mức phạt tiền đối với tổ chức. 

      - Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh bất động sản; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh, vật liệu xây dựng là 1 năm.

      - Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng; phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở là 2 năm. 

     3.  Nghị định quy định mức xử phạt cụ thể đối với từng hành vi vi phạm của từng đối tượng trong hoạt động đầu tư xây dựng; hoạt động khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở. 

      4.  Nghị định số 139/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/01/2018, thay thế Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở và Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị.

      Xem và tải Nghị định số 139/2017/NĐ-CP tại Mục "VĂN BẢN PHÁP QUY" hoặc tại đây:  139-2017-ND-CP_Xu phat hanh chinh.pdf

1/15/2018 4:00 PMĐã ban hànhThanh tra xây dựngTinThông báo triển khai Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 27/11/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 139/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở; có hiệu lực thi hành từ ngày 15/01/2018.
1/15/2018 4:00 PMYesĐã ban hành
Về việc lấy ý kiến dự thảo Luật Quản lý phát triển đô thịVề việc lấy ý kiến dự thảo Luật Quản lý phát triển đô thị
Ngày 04/01/2018, Bộ Xây dựng có Công văn số 29/BXD-PTĐT về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Quản lý phát triển đô thị.

     Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 125/VP-KTN ngày 08/01/2018 của Văn phòng UBND tỉnh về việc tham mưu góp ý dự thảo Luật Quản lý phát triển đô thị.

     Ngày 11/01/2018, Sở Xây dựng có Công văn số 85/SXD-PTĐTHTKT gửi lấy ý kiến các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố, các tổ chức, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh về dự thảo Luật Quản lý phát triển đô thị.

     Toàn văn dự thảo Luật Quản lý phát triển đô thị được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng theo địa chỉ http://soxaydung.tayninh.gov.vn tại Mục "GÓP Ý DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT".

       Đề nghị các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan nghiên cứu, góp ý kiến bằng văn bản gửi về Sở Xây dựng trước ngày 19/01/2018.

 

1/12/2018 4:00 PMĐã ban hànhHạ tầng kỹ thuậtTinVề việc lấy ý kiến dự thảo Luật Quản lý phát triển đô thị/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 04/01/2018, Bộ Xây dựng có Công văn số 29/BXD-PTĐT về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Quản lý phát triển đô thị.
1/12/2018 4:00 PMYesĐã ban hành
Thông báo triển khai Đơn giá dự toán xây dựng công trình tỉnh Tây Ninh - Phần khảo sát xây dựngThông báo triển khai Đơn giá dự toán xây dựng công trình tỉnh Tây Ninh - Phần khảo sát xây dựng
Ngày 28/12/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 3232/QĐ-UBND về công bố Đơn giá dự toán xây dựng công trình tỉnh Tây Ninh - Phần Khảo sát xây dựng.

     Ngày 10/01/2018, Sở Xây dựng có Thông báo số 77/TB-SXD triển khai đến các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, Phòng Quản lý đô thị thành phố Tây Ninh; các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, khu vực và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Quyết định số 3232/QĐ-UBND.

   Toàn văn Quyết định số 3232/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của UBND tỉnh được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng theo địa chỉ http://soxaydung.tayninh.gov.vn tại Mục "VĂN BẢN PHÁP QUY".

      Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng (Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng) để được hướng dẫn.

1/12/2018 3:00 PMĐã ban hànhKinh tế vật liệu xây dựngTinThông báo triển khai Đơn giá dự toán xây dựng công trình tỉnh Tây Ninh - Phần khảo sát xây dựng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 28/12/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 3232/QĐ-UBND về công bố Đơn giá dự toán xây dựng công trình tỉnh Tây Ninh - Phần Khảo sát xây dựng.
1/12/2018 3:00 PMYesĐã ban hành
Công bố Thông tư số 14/2017/TT-BXD về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thịCông bố Thông tư số 14/2017/TT-BXD về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị
Ngày 28/12/2017, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 14/2017/TT-BXD về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2018.

     Ngày 11/01/2018, Sở Xây dựng có Công văn số 83/SXD-PTĐTHTKT thông báo đến các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố, các tổ chức, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện Thông tư số 14/2017/TT-BXD đúng quy định.

Toàn văn Thông tư số 14/2017/TT-BXD ngày 28/12/2017 của Bộ Xây dựng được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng theo địa chỉ http://soxaydung.tayninh.gov.vn tại Mục "VĂN BẢN PHÁP QUY".

     Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng (Phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật) để được hướng dẫn.

1/11/2018 3:00 PMĐã ban hànhHạ tầng kỹ thuậtTinCông bố Thông tư số 14/2017/TT-BXD về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 28/12/2017, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 14/2017/TT-BXD về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2018.
1/11/2018 3:00 PMYesĐã ban hành
Công bố Thông tư số 12/2017/TT-BXD về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí liên quan đến đầu tư phát triển đô thịCông bố Thông tư số 12/2017/TT-BXD về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí liên quan đến đầu tư phát triển đô thị
Ngày 30/11/2017, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 12/2017/TT-BXD về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí liên quan đến đầu tư phát triển đô thị, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2018.

       Ngày 05/01/2018, Sở Xây dựng có Công văn số 46/SXD-PTĐTHTKT thông báo đến UBND thành phố và các huyện, các tổ chức, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện Thông tư số 12/2017/TT-BXD đúng quy định.

    Toàn văn Thông tư số 12/2017/TT-BXD ngày 30/11/2017 của Bộ Xây dựng đã được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng theo địa chỉ http://soxaydung.tayninh.gov.vn tại Mục "VĂN BẢN PHÁP QUY".

      Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng (Phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật) để được hướng dẫn.

1/9/2018 8:00 AMĐã ban hànhHạ tầng kỹ thuậtTinCông bố Thông tư số 12/2017/TT-BXD về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí liên quan đến đầu tư phát triển đô thị/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 30/11/2017, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 12/2017/TT-BXD về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí liên quan đến đầu tư phát triển đô thị, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2018.
1/9/2018 8:00 AMYesĐã ban hành
Triển khai Thông tư số 10/2017/TT-BXD ngày 29/9/2017 của Bộ Xây dựng  ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và hướng dẫn chứng nhận hợp quy, công bố hợp quyTriển khai Thông tư số 10/2017/TT-BXD ngày 29/9/2017 của Bộ Xây dựng  ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và hướng dẫn chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy
Ngày 29/9/2017, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 10/2017/TT-BXD về Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và hướng dẫn chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018.

​      Ngày 04/01/2018, Sở Xây dựng có Thông báo số 33/TB-SXD triển khai đến các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, Phòng Quản lý đô thị thành phố Tây Ninh; các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, khu vực và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Thông tư số 10/2017/TT-BXD.

   Toàn văn Thông tư số 10/2017/TT-BXD ngày 29/9/2017 của Bộ Xây dựng đã được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng theo địa chỉ http://soxaydung.tayninh.gov.vn tại Mục "VĂN BẢN PHÁP QUY".

     Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng (Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng) để được hướng dẫn.

1/9/2018 8:00 AMĐã ban hànhKinh tế vật liệu xây dựngTinTriển khai Thông tư số 10/2017/TT-BXD ngày 29/9/2017 của Bộ Xây dựng  ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và hướng dẫn chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 29/9/2017, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 10/2017/TT-BXD về Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và hướng dẫn chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018.
1/9/2018 8:00 AMYesĐã ban hành
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch rỗng đất sét nung của Cơ sở gạch Rạng ĐôngVề việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch rỗng đất sét nung của Cơ sở gạch Rạng Đông
Căn cứ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, Mã số QCVN 16:2014/BXD của Bộ Xây dựng.

       Ngày 04/01/2018, Sở Xây dựng cóthông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch rỗng đất sét nungdo Cơ sở gạch Rạng Đông sản xuất, kinh doanh với 02 sản phẩm như sau:

       1.  Sản phẩm gạch rỗng đất sét nung theo Thông báo số 30/TB-SXD ngày 04/01/2018, có đặc trưng kỹ thuật như sau:

        - Kiểu loại: Gạch rỗng 04 lỗ.

        - Kích thước: 180 x 80 x 80 (mm).

        - Mác: M50.

        - Nhãn hiệu thương mại:  

NHÀ MÁY GẠCH
 RẠNG ĐÔNG 

       

       2.  Sản phẩm gạch rỗng đất sét nung theo Thông báo số 31/TB-SXD ngày 04/01/2018, có đặc trưng kỹ thuật như sau:

       - Kiểu loại: Gạch rỗng 02 lỗ.

       - Kích thước: 180 x 80 x 40 (mm).

       - Mác: M50.

       - Nhãn hiệu thương mại:

NHÀ MÁY GẠCH
 RẠNG ĐÔNG 
       
       Các Thông báo này chỉ ghi nhận sự cam kết của Cơ sở gạch Rạng Đông, các Thông báo này không có giá trị chứng nhận cho 02 loại sản phẩm gạch rỗng đất sét nung nói trên phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.
       Sở Xây dựng thông báo đến Cơ sở gạch Rạng Đông và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong tỉnh biết và thực hiện đúng quy định.
       Toàn văn các Thông báo xem tại đây: 30-TB-SXD_Rang Dong.pdf31-TB-SXD_Rang Dong.pdf
1/8/2018 11:00 AMĐã ban hànhKinh tế vật liệu xây dựngTinVề việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch rỗng đất sét nung của Cơ sở gạch Rạng Đông/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Căn cứ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, Mã số QCVN 16:2014/BXD của Bộ Xây dựng.
1/8/2018 11:00 AMYesĐã ban hành
Triển khai Thông tư số 13/2017/TT-BXD ngày 08/12/2017 của Bộ Xây dựng quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựngTriển khai Thông tư số 13/2017/TT-BXD ngày 08/12/2017 của Bộ Xây dựng quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng
Ngày 08/12/2017, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 13/2017/TT-BXD quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2018.

         Ngày 04/01/2018, Sở Xây dựng có Thông báo số 32/TB-SXD triển khai đến các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, Phòng Quản lý đô thị thành phố Tây Ninh; các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, khu vực và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Thông tư số 13/2017/TT-BXD.

     Toàn văn Thông tư số 13/2017/TT-BXD ngày 08/12/2017 của Bộ Xây dựng đã được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng theo địa chỉ http://soxaydung.tayninh.gov.vn tại Mục "VĂN BẢN PHÁP QUY".

        Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng (Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng) để được hướng dẫn.

1/8/2018 11:00 AMĐã ban hànhTriển khai Thông tư số 13/2017/TT-BXD ngày 08/12/2017 của Bộ Xây dựng quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 08/12/2017, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 13/2017/TT-BXD quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2018.
1/8/2018 11:00 AMNoĐã ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 12 năm 2017Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 12 năm 2017
Ngày 02/01/2018, Sở Xây dựng - Sở Tài chính đã công bố Bảng giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 12 năm 2017 (đã bao gồm VAT) tại Văn bản số 01/CB-VLXD-LS.

        Hiện nay, Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng bị lỗi tại Mục "Bảng giá vật liệu xây dựng", không thể đăng tải Bảng công bố giá vật liệu xây dựng vào Mục này. Để các tổ chức, cá nhân, đơn vị tư vấn, doanh nghiệp xây dựng có nhu cầu tra cứu thông tin về giá của các loại vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tháng 12 năm 2017, Sở Xây dựng thông báo như sau:

     1. Bảng giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 12 năm 2017 tại Văn bản số 01/CB-VLXD-LS ngày 02/01/2018 đã được đăng tải tại tiểu mục "P. Kinh tế - Vật liệu xây dựng " trong Mục "Tin chuyên ngành" của Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng.

       2. Sau khi Mục "Bảng giá vật liệu xây dựng" được sửa chữa, Sở Xây dựng sẽ cập nhật Bảng giá vật liệu xây dựng tại Mục "Bảng giá vật liệu xây dựng" bình thường.

        Sở Xây dựng thông báo để các tổ chức, cá nhân, đơn vị biết và để tra cứu thông tin.

        Toàn văn Công văn số 01/CB-VLXD-LS xem tại đây:  01-CB-VLXD-LS_1.PDF

1/3/2018 3:00 PMĐã ban hànhKinh tế vật liệu xây dựngTinCông bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 12 năm 2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 02/01/2018, Sở Xây dựng - Sở Tài chính đã công bố Bảng giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 12 năm 2017 (đã bao gồm VAT) tại Văn bản số 01/CB-VLXD-LS.
1/3/2018 3:00 PMYesĐã ban hành
1 - 30Next