Tin Chuyên Ngành
 
Ngày 28/5/2020, Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm Gạch rỗng đất sét nung của Công ty TNHH Lâm Sơn.
 
Ngày 21/5/2020, Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm Gạch rỗng đất sét nung của Cơ sở Hoài Nam.
 
Ngày 21/5/2020, Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm Gạch rỗng đất sét nung của Cơ sở sản xuất gạch Trung Hữu.
 
Ngày 25/5/2020, Sở Xây dựng có Thông báo số 1545/TB-SXD về thời gian, địa điểm và danh sách cá nhân tham dự sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 1 năm 2020.
 
Ngày 21/5/2020, Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH MTV Ngọc Bảo Trân HN và Công ty TNHH Kỹ Thương Hoằng Diệp
 
Ngày 12/5/2020, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 74/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tây Ninh.
 
Ngày 04/5/2020, Liên Sở Xây dựng - Tài chính đã công bố Bảng giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 4 năm 2020 (đã bao gồm VAT).
 
Ngày 04/5/2020, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 71/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Công nghệ Thuận An.
 
Ngày 04/5/2020, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 69/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Tiến Nam Việt.
 
Ngày 04/5/2020, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 70/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH MTV Tư vấn thiết kế xây dựng Kiến Phúc Lộc.
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm Gạch rỗng đất sét nung của Công ty TNHH Lâm SơnVề việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm Gạch rỗng đất sét nung của Công ty TNHH Lâm Sơn
Ngày 28/5/2020, Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm Gạch rỗng đất sét nung của Công ty TNHH Lâm Sơn.

Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm Gạch rỗng đất sét nung của Công ty TNHH Lâm Sơn sản xuất, kinh doanh như sau:

1. Thông báo số 1594/TB-SXD ngày 28/5/2020 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Gạch rỗng đất sét nung, có đặc trưng kỹ thuật như sau:

 • Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất sét nung.
 • Kiểu, loại: Gạch Demi
 • Kích thước: 90 x 80 x 80 (mm).
 • Mác: M35.
 • Nhãn hiệu: 

CTY TNHH GẠCH HOFFMAN LÂM SƠN

TỔ 2, ẤP BỐ LỚN, XÃ HÒA HỘI, H. CHÂU THÀNH, T. TÂY NINH

 

 

2. Thông báo số 1595/TB-SXD ngày 28/5/2020 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Gạch rỗng đất sét nung, có đặc trưng kỹ thuật như sau:
 • Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất sét nung.
 • Kiểu, loại: Gạch thẻ
 • Kích thước: 180 x 80 x 40 (mm).
 • Mác: M35.
 • Nhãn hiệu:

CTY TNHH GẠCH HOFFMAN LÂM SƠN

TỔ 2, ẤP BỐ LỚN, XÃ HÒA HỘI, H. CHÂU THÀNH, T. TÂY NINH

 

 

3. Thông báo số 1596/TB-SXD ngày 28/5/2020 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Gạch rỗng đất sét nung, có đặc trưng kỹ thuật như sau:
 • Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất sét nung.
 • Kiểu, loại: Gạch rỗng 4 lỗ.
 • Kích thước: 180 x 80 x 80 (mm).
 • Mác: M35.
 • Nhãn hiệu:   

CTY TNHH GẠCH HOFFMAN LÂM SƠN

TỔ 2, ẤP BỐ LỚN, XÃ HÒA HỘI, H. CHÂU THÀNH, T. TÂY NINH

 

 

Thông báo này chỉ ghi nhận sự cam kết của Công ty TNHH Lâm Sơn, thông báo này không có giá trị chứng nhận cho loại sản phẩm Gạch rỗng đất sét nung nói trên phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Sở Xây dựng thông báo đến Công ty TNHH Lâm Sơn và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện đúng quy định.

 

Xem và tải Thông báo tại đây:1594 TB-SXD.pdf 1595 TB-SXD.pdf 1596 TB-SXD.pdf


5/28/2020 3:00 PMĐã ban hànhKinh tế vật liệu xây dựngTinVề việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm Gạch rỗng đất sét nung của Công ty TNHH Lâm Sơn/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 28/5/2020, Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm Gạch rỗng đất sét nung của Công ty TNHH Lâm Sơn.
5/28/2020 3:00 PMYesĐã ban hành
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm Gạch rỗng đất sét nung của Cơ sở Hoài NamVề việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm Gạch rỗng đất sét nung của Cơ sở Hoài Nam
Ngày 21/5/2020, Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm Gạch rỗng đất sét nung của Cơ sở Hoài Nam.

Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm Gạch rỗng đất sét nung của Cơ sở Hoài Nam sản xuất, kinh doanh như sau:

1. Thông báo số 1498/TB-SXD ngày 21/5/2020 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Gạch rỗng đất sét nung, có đặc trưng kỹ thuật như sau:

 • Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất sét nung.
 • Loại: Gạch rỗng 2 lỗ.
 • Kích thước: 180 x 80 x 40 (mm).
 • Mác: M50.
 • Nhãn hiệu:  

 2. Thông báo số 1499/TB-SXD ngày 21/5/2020 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Gạch rỗng đất sét nung, có đặc trưng kỹ thuật như sau:

 • Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất sét nung.
 • Loại: Gạch rỗng 4 lỗ.
 • Kích thước: 180 x 80 x 80 (mm).
 • Mác: M50.
 • Nhãn hiệu:  

Thông báo này chỉ ghi nhận sự cam kết của Cơ sở Hoài Nam, thông báo này không có giá trị chứng nhận cho loại sản phẩm Gạch rỗng đất sét nung nói trên phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Sở Xây dựng thông báo đến Cơ sở Hoài Nam và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện đúng quy định.
 

Xem và tải Thông báo tại đây: 1498 TB-SXD.pdf 1499 TB-SXD.pdf

5/26/2020 2:00 PMĐã ban hànhKinh tế vật liệu xây dựngTinVề việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm Gạch rỗng đất sét nung của Cơ sở Hoài Nam/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 21/5/2020, Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm Gạch rỗng đất sét nung của Cơ sở Hoài Nam.
5/26/2020 2:00 PMYesĐã ban hành
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm Gạch rỗng đất sét nung của Cơ sở sản xuất gạch Trung HữuVề việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm Gạch rỗng đất sét nung của Cơ sở sản xuất gạch Trung Hữu
Ngày 21/5/2020, Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm Gạch rỗng đất sét nung của Cơ sở sản xuất gạch Trung Hữu.

Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm Gạch rỗng đất sét nung của Cơ sở sản xuất gạch Trung Hữu sản xuất, kinh doanh như sau:

1. Thông báo số 1500/TB-SXD ngày 21/5/2020 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Gạch rỗng đất sét nung, có đặc trưng kỹ thuật như sau:

 • Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất sét nung.
 • Loại: Gạch rỗng 2 lỗ.
 • Kích thước: 180 x 80 x 40 (mm).
 • Mác: M50.
 • Nhãn hiệu: 
CS.SX GẠCH TRUNG HỮU – TÂN BÌNH – TÂN BIÊN

 

2. Thông báo số 1501/TB-SXD ngày 21/5/2020 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Gạch rỗng đất sét nung, có đặc trưng kỹ thuật như sau:
 • Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất sét nung.
 • Loại: Gạch rỗng 4 lỗ.
 • Kích thước: 180 x 80 x 80 (mm).
 • Mác: M50.
 • Nhãn hiệu:  
CS.SX GẠCH TRUNG HỮU – TÂN BÌNH – TÂN BIÊN

 

Thông báo này chỉ ghi nhận sự cam kết của Cơ sở sản xuất gạch Trung Hữu, thông báo này không có giá trị chứng nhận cho loại sản phẩm Gạch rỗng đất sét nung nói trên phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Sở Xây dựng thông báo đến Cơ sở sản xuất gạch Trung Hữu và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện đúng quy định.
 

Xem và tải Thông báo tại đây: 1500 TB-SXD.pdf 1501 TB-SXD.pdf

5/26/2020 2:00 PMĐã ban hànhKinh tế vật liệu xây dựngTinVề việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm Gạch rỗng đất sét nung của Cơ sở sản xuất gạch Trung Hữu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 21/5/2020, Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm Gạch rỗng đất sét nung của Cơ sở sản xuất gạch Trung Hữu.
5/26/2020 2:00 PMYesĐã ban hành
Thông báo thời gian, địa điểm và danh sách cá nhân tham dự sát hạch  cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 1 năm 2020Thông báo thời gian, địa điểm và danh sách cá nhân tham dự sát hạch  cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 1 năm 2020
Ngày 25/5/2020, Sở Xây dựng có Thông báo số 1545/TB-SXD về thời gian, địa điểm và danh sách cá nhân tham dự sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 1 năm 2020.

Sở Xây dựng thông báo thời gian, địa điểm và danh sách cá nhân tham dự sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 1 năm 2020, cụ thể như sau:

 1. Thời gian và địa điểm sát hạch:
  - Thời gian: Thứ Ba, ngày 02/6/2020 (Bắt đầu lúc 07 giờ 30 phút).
  - Địa điểm: Trung Tâm Giám sát, điều hành kinh tế, xã hội tập trung tỉnh Tây Ninh, địa chỉ: Số 2, đường Hàm Nghi, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
 2. Danh sách cá nhân tham dự sát hạch: 298 lượt người sát hạch (theo danh sách đính kèm).
 3. Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ cho việc sát hạch được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng tại địa chỉ: http://www.xaydung.gov.vn.
 4. Chi phí sát hạch: Đề nghị các cá nhân có tên trong danh sách đến Văn phòng Sở Xây dựng Tây Ninh (địa chỉ: Số 314, đường CMT8, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) để đóng chi phí sát hạch trước khi tham dự sát hạch.
  - Thời gian: Từ ngày 25/5/2020 đến hết ngày 28/5/2020.
  - Số tiền: 450.000 đồng/lượt sát hạch (một lĩnh vực).

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ Phòng Quản lý xây dựng - Sở Xây dựng Tây Ninh, điện thoại: 0276.3814076.

Xem và tải Thông báo số 1545/TB-SXD, danh sách cá nhân tham dự sát hạch tại đây: TB 1545 SXD.pdf DS THI CCHN DOT 1-2020.pdf


5/26/2020 11:00 AMĐã ban hànhHoạt động xây dựngTinThông báo thời gian, địa điểm và danh sách cá nhân tham dự sát hạch  cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 1 năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 25/5/2020, Sở Xây dựng có Thông báo số 1545/TB-SXD về thời gian, địa điểm và danh sách cá nhân tham dự sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 1 năm 2020.
5/26/2020 11:00 AMYesĐã ban hành
Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH MTV Ngọc Bảo Trân HN và Công ty TNHH  Kỹ Thương Hoằng DiệpVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH MTV Ngọc Bảo Trân HN và Công ty TNHH  Kỹ Thương Hoằng Diệp
Ngày 21/5/2020, Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH MTV Ngọc Bảo Trân HN và Công ty TNHH Kỹ Thương Hoằng Diệp

Một số thông tin chính của các tổ chức được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng:

1.   Công ty TNHH MTV Ngọc Bảo Trân HN (Quyết định số 83/QĐ-SXD ngày 21/5/2020 của Sở Xây dựng):

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3901257870. Đăng ký lần đầu ngày 18/01/2018, thay đổi lần thứ 3 ngày 31/7/2019. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.
 • Tên người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Văn Tuyến, chức vụ: Giám đốc.
 • Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 33, ấp Phước Hậu, xã Gia Bình, huyện Trảng Bàng (nay là thị xã Trảng Bàng), tỉnh Tây Ninh.
 • Phạm vi hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ hạng III.
   

2.   Công ty TNHH Kỹ Thương Hoằng Diệp (Quyết định số 84/QĐ-SXD ngày 21/5/2020 của Sở Xây dựng):

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3900843590. Đăng ký lần đầu ngày 30/10/2009, thay đổi lần thứ 3 ngày 15/01/2018. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.
 • Tên người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Thị Mỹ Uyên, chức vụ: Giám đốc.
 • Địa chỉ trụ sở chính: Số 71, đường Điện Biên Phủ, khu phố Ninh Tân, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
 • Phạm vi hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp hạng III.

Sở Xây dựng thông báo đến Công ty TNHH MTV Ngọc Bảo Trân HN, Công ty TNHH Kỹ Thương Hoằng Diệp và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện.

Xem và tải các Quyết định tại đây:83 QD SXD - Ngoc Bao Tran.pdf 84 QD SXD - Thuong Hoang Diep.pdf


5/25/2020 12:00 PMĐã ban hànhHoạt động xây dựngTinVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH MTV Ngọc Bảo Trân HN và Công ty TNHH  Kỹ Thương Hoằng Diệp/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 21/5/2020, Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH MTV Ngọc Bảo Trân HN và Công ty TNHH Kỹ Thương Hoằng Diệp
5/25/2020 12:00 PMYesĐã ban hành
Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Nông nghiệp  và Phát triển nông thôn Tây NinhVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Nông nghiệp  và Phát triển nông thôn Tây Ninh
Ngày 12/5/2020, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 74/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tây Ninh.

1.   Một số thông tin chính và phạm vi hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tây Ninh

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3900331264. Đăng ký lần đầu ngày 01/4/2003, thay đổi lần thứ 7 ngày 17/4/2018. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.
 • Tên người đại diện theo pháp luật: Huỳnh Chinh, chức vụ: Giám đốc.
 • Địa chỉ trụ sở chính: Số 213, đường 30/4, khu phố 1, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
 • Phạm vi hoạt động xây dựng:

  + Khảo sát địa chất công trình hạng III.

  + Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ hạng III.

  + Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp hạng III.

  + Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ hạng III.

2.   Sở Xây dựng thông báo đến Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tây Ninh và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện.

Xem và tải Quyết định tại đây:74 QD SXD - NN PTNT.pdf

5/18/2020 10:00 AMĐã ban hànhHoạt động xây dựngTinVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Nông nghiệp  và Phát triển nông thôn Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 12/5/2020, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 74/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tây Ninh.
5/18/2020 10:00 AMYesĐã ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 4 năm 2020Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 4 năm 2020
Ngày 04/5/2020, Liên Sở Xây dựng - Tài chính đã công bố Bảng giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 4 năm 2020 (đã bao gồm VAT).

Để các tổ chức, cá nhân, đơn vị tư vấn, doanh nghiệp xây dựng có nhu cầu tra cứu thông tin về giá của các loại vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tháng 4 năm 2020, Sở Xây dựng thông báo như sau:

1. Bảng giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 4 năm 2020 đã được công bố tại Công văn số 1274/CB-VLXD-LS ngày 04/5/2020 của Liên Sở Xây dựng - Tài chính.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Xây dựng và Sở Tài chính để xem xét, giải quyết theo quy định.

Sở Xây dựng thông báo để các tổ chức, cá nhân, đơn vị có liên quan biết và tra cứu thông tin.

Xem và tải công văn tại đây: CV 1274 - GIA VLXD T4-2020.pdf


5/8/2020 4:00 PMĐã ban hànhKinh tế vật liệu xây dựngTinCông bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 4 năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 04/5/2020, Liên Sở Xây dựng - Tài chính đã công bố Bảng giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 4 năm 2020 (đã bao gồm VAT).
5/8/2020 4:00 PMYesĐã ban hành
Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Công nghệ Thuận AnVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Công nghệ Thuận An
Ngày 04/5/2020, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 71/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Công nghệ Thuận An.

1.   Một số thông tin chính và phạm vi hoạt động của Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Công nghệ Thuận An

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3901282926. Đăng ký lần đầu ngày 19/6/2019. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.
 • Tên người đại diện theo pháp luật: Lê Hoàng Phương, chức vụ: Giám đốc.
 • Địa chỉ trụ sở chính: Số 72, hẻm 15, Lạc Long Quân, khu phố 4, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
 • Phạm vi hoạt động xây dựng:

  + Thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (công trình thoát nước) hạng III.

  + Giám sát thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (công trình thoát nước) hạng III.

2.   Sở Xây dựng thông báo đến Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Công nghệ Thuận An và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện.

Xem và tải Quyết định tại đây:71 QD SXD - Thuan An.pdf

5/8/2020 10:00 AMĐã ban hànhHoạt động xây dựngTinVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Công nghệ Thuận An/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 04/5/2020, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 71/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Công nghệ Thuận An.
5/8/2020 10:00 AMYesĐã ban hành
Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Tiến Nam ViệtVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Tiến Nam Việt
Ngày 04/5/2020, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 69/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Tiến Nam Việt.

1.   Một số thông tin chính và phạm vi hoạt động của Công ty TNHH Tiến Nam Việt

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3901120996. Đăng ký lần đầu ngày 16/7/2012, thay đổi lần thứ 4 ngày 23/3/2020. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.
 • Tên người đại diện theo pháp luật: Mai Thị Thúy Nhung, chức vụ: Giám đốc.
 • Địa chỉ trụ sở chính: Số 238, đường Phạm Hùng, khu phố Long Thới, phường Long Thành Trong, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.
 • Phạm vi hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (công trình chiếu sáng công cộng: Mạng lưới điện chiếu sáng) hạng III.

2.   Sở Xây dựng thông báo đến Công ty TNHH Tiến Nam Việt và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện.

Xem và tải Quyết định tại đây: 69 QD SXD - Tien Nam Viet.pdf

5/8/2020 9:00 AMĐã ban hànhHoạt động xây dựngTinVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Tiến Nam Việt/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 04/5/2020, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 69/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Tiến Nam Việt.
5/8/2020 9:00 AMYesĐã ban hành
Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH MTV Tư vấn thiết kế xây dựng Kiến Phúc LộcVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH MTV Tư vấn thiết kế xây dựng Kiến Phúc Lộc
Ngày 04/5/2020, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 70/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH MTV Tư vấn thiết kế xây dựng Kiến Phúc Lộc.

1.   Một số thông tin chính và phạm vi hoạt động của Công ty TNHH MTV Tư vấn thiết kế xây dựng Kiến Phúc Lộc

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3901217564. Đăng ký lần đầu ngày 13/01/2016. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.
 • Tên người đại diện theo pháp luật: Lê Phước Lộc, chức vụ: Giám đốc.
 • Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 8, khu phố Hiệp Nghĩa, phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
 • Phạm vi hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp hạng III.

2.   Sở Xây dựng thông báo đến Công ty TNHH MTV Tư vấn thiết kế xây dựng Kiến Phúc Lộc và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện.

Xem và tải Quyết định tại đây:70 QD SXD - Kien Phuc Loc.pdf

5/8/2020 9:00 AMĐã ban hànhHoạt động xây dựngTinVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH MTV Tư vấn thiết kế xây dựng Kiến Phúc Lộc/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 04/5/2020, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 70/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH MTV Tư vấn thiết kế xây dựng Kiến Phúc Lộc.
5/8/2020 9:00 AMYesĐã ban hành
Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Bách Phú HưngVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Bách Phú Hưng
Ngày 24/4/2020, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 68/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Bách Phú Hưng.

1.   Một số thông tin chính và phạm vi hoạt động của Công ty TNHH Bách Phú Hưng

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3901043572. Đăng ký lần đầu ngày 10/3/2012, thay đổi lần thứ 5 ngày 05/01/2019. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.
 • Tên người đại diện theo pháp luật: Lê Thị Ngọ, chức vụ: Giám đốc.
 • Địa chỉ trụ sở chính: Số 32, hẻm 27, đường 30/4, khu phố 1, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
 • Phạm vi hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (công trình chiếu sáng công cộng: Mạng lưới điện chiếu sáng) hạng III.

2.   Sở Xây dựng thông báo đến Công ty TNHH Bách Phú Hưng và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện.

Xem và tải Quyết định tại đây: 68 QD SXD - Bach Phu Hung.pdf


4/28/2020 3:00 PMĐã ban hànhHoạt động xây dựngTinVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Bách Phú Hưng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 24/4/2020, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 68/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Bách Phú Hưng.
4/28/2020 3:00 PMYesĐã ban hành
Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư xây dựng Đại HưngVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư xây dựng Đại Hưng
Ngày 22/4/2020, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 67/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư xây dựng Đại Hưng.

1.   Một số thông tin chính và phạm vi hoạt động của Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư xây dựng Đại Hưng

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 4502000324. Đăng ký lần đầu ngày ngày 20/4/2005, thay đổi lần thứ 1 ngày 19/11/2017. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.
 • Tên người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Trung Hưng, chức vụ: Giám đốc.
 • Địa chỉ trụ sở chính: Số 24/1, ấp Trường Lộc, xã Trường Tây, huyện Hòa Thành (nay là thị xã Hòa Thành), tỉnh Tây Ninh.
 • Phạm vi hoạt động xây dựng: Giám sát thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công trình thủy lợi) hạng III.

2.   Sở Xây dựng thông báo đến Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư xây dựng Đại Hưng và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện.

Xem và tải Quyết định tại đây: 67 QD SXD - Đai Hung.pdf

4/24/2020 3:00 PMĐã ban hànhHoạt động xây dựngTinVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư xây dựng Đại Hưng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 22/4/2020, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 67/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư xây dựng Đại Hưng.
4/24/2020 3:00 PMYesĐã ban hành
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm ống nhựa, đá ốp lát tự nhiên của Công ty TNHH Baikai Industry Việt NamVề việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm ống nhựa, đá ốp lát tự nhiên của Công ty TNHH Baikai Industry Việt Nam
Ngày 17/4/2020, Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm ống nhựa và đá ốp lát tự nhiên của Công ty TNHH Baikai Industry Việt Nam.

Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy các sản phẩm ống nhựa và đá ốp lát tự nhiên của Công ty TNHH Baikai Industry Việt Nam sản xuất, kinh doanh như sau:

1. Thông báo số 1101/TB-SXD ngày 17/4/2020 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm ống nhựa, có đặc trưng kỹ thuật như sau:

 • Tên sản phẩm: ỐNG NHỰA POLYPROPYLEN (PP) - ỐNG NHỰA POLYVINYL CLORUA (PVC-U)
 • Kiểu, loại: Nhựa PP và Nhựa UPVC
 • Kích thước: Ống PP Φ25x3.5 mm và Φ25x2.8 mm; Ống UPVC Φ25x1.25 mm và Φ110x3.2 mm
 • Số lượng: Ống PP Φ25x3.5 mm: 4500 m; Ống PP Φ25x2.8 mm: 4500 m; Ống UPVC Φ25x1.25 mm: 4920 m; Ống UPVC Φ110x3.2 mm: 5300 m
 • Nhà xuất khẩu: GOLDEN STEED GLOBAL INVESTMENTS LIMITED


2. Thông báo số 1102/TB-SXD ngày 17/4/2020 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm đá ốp lát tự nhiên, có đặc trưng kỹ thuật như sau:

 • Tên sản phẩm: ĐÁ ỐP LÁT TỰ NHIÊN.
 • Kiểu, loại: Đá tấm lát nền, chất liệu granite.
 • Kích thước: Dày 25 mm và 18 mm.
 • Số lượng: 992,675 m2 và 9,743 m2
 • Nhãn hiệu: Shrimp Red
 • Nhà xuất khẩu: GOLDEN STEED GLOBAL INVESTMENTS LIMITED


3. Thông báo 1103/TB-SXD ngày 17/4/2020 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm ống nhựa, có đặc trưng kỹ thuật như sau:

 • Tên sản phẩm: ỐNG NHỰA POLYVINYL CLORUA (PVC-U)
 • Kiểu, loại: Nhựa PVC-U
 • Kích thước: Ống UPVC Φ90x6.7 mm
 • Số lượng: 15 cái
 • Nhãn hiệu: Xingyuan
 • Nhà xuất khẩu: GOLDEN STEED GLOBAL INVESTMENTS LIMITED


Thông báo này chỉ ghi nhận sự cam kết của Công ty TNHH Baikai Industry Việt Nam, thông báo này không có giá trị chứng nhận cho loại sản phẩm ống nhựa, đá ốp lát tự nhiên nói trên phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Sở Xây dựng thông báo đến Công ty TNHH Baikai Industry Việt Nam và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện đúng quy định.
 

Xem và tải các Thông báo tại đây: 1101- TB-SXD.pdf 1102 -TB-SXD.pdf 1103 -TB-SXD.pdf


4/22/2020 3:00 PMĐã ban hànhKinh tế vật liệu xây dựngTinVề việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm ống nhựa, đá ốp lát tự nhiên của Công ty TNHH Baikai Industry Việt Nam/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 17/4/2020, Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm ống nhựa và đá ốp lát tự nhiên của Công ty TNHH Baikai Industry Việt Nam.
4/22/2020 3:00 PMYesĐã ban hành
Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH MTV Phúc Khang và Công ty TNHH Tân Ngọc LựcVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH MTV Phúc Khang và Công ty TNHH Tân Ngọc Lực
Ngày 09/4/2020, Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH MTV Phúc Khang và Công ty TNHH Tân Ngọc Lực

Một số thông tin chính của các tổ chức được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng:

1.   Công ty TNHH Phúc Khang (Quyết định số 61/QĐ-SXD ngày 09/4/2020 của Sở Xây dựng):

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3900887622. Đăng ký lần đầu ngày 08/4/2010, thay đổi lần thứ 2 ngày 27/02/2015. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.
 • Tên người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Văn Thảo, chức vụ: Giám đốc.
 • Địa chỉ trụ sở chính: Số 291, Khu phố 5, Phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
 • Phạm vi hoạt động xây dựng:

  + Thi công xây dựng công trình giao thông cầu hạng III.

  + Thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công trình thủy lợi) hạng III.

2.   Công ty TNHH Tân Ngọc Lực (Quyết định số 63/QĐ-SXD ngày 10/4/2020 của Sở Xây dựng):

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3900405188. Đăng ký lần đầu ngày 05/01/2007, thay đổi lần thứ 7 ngày 31/10/2018. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.
 • Tên người đại diện theo pháp luật: Võ Văn Lực, chức vụ: Giám đốc.
 • Địa chỉ trụ sở chính: Số 304/4, Đường 30/4, khu phố Ninh An, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
 • Phạm vi hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình giao thông cầu hạng III.

   
  Sở Xây dựng thông báo đến Công ty TNHH MTV Phúc Khang, Công ty TNHH Tân Ngọc Lực và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện.

Xem và tải các Quyết định tại đây: 61 QD SXD - Phuc Khang.pdf 63 QD SXD - Tan Ngoc Luc.pdf


4/14/2020 2:00 PMĐã ban hànhHoạt động xây dựngTinVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH MTV Phúc Khang và Công ty TNHH Tân Ngọc Lực/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 09/4/2020, Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH MTV Phúc Khang và Công ty TNHH Tân Ngọc Lực
4/14/2020 2:00 PMYesĐã ban hành
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm Gạch rỗng đất sét nung của Công ty Cổ phần Gạch ngói Tây NinhVề việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm Gạch rỗng đất sét nung của Công ty Cổ phần Gạch ngói Tây Ninh
Ngày 10/4/2020, Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm Gạch rỗng đất sét nung của Công ty Cổ phần Gạch ngói Tây Ninh.

Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm Gạch rỗng đất sét nung của Công ty Cổ phần Gạch ngói Tây Ninh sản xuất, kinh doanh như sau:

1. Thông báo số 1041/TB-SXD ngày 10/4/2020 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Gạch rỗng đất sét nung, có đặc trưng kỹ thuật như sau:

 • Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất sét nung.
 • Kiểu, loại: Gạch ống 4 lỗ.
 • Kích thước: 180 x 80 x 80 (mm).
 • Mác: M50. Oval: C.T.C.P GẠCH NGÓI TÂY NINH


 • Nhãn hiệu:  

LTN-HT

TÂY NINH

3841538

 

 


2. Thông báo số 1042/TB-SXD ngày 10/4/2020 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Gạch rỗng đất sét nung, có đặc trưng kỹ thuật như sau:
 • Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất sét nung.
 • Kiểu, loại: Gạch rỗng 2 lỗ.
 • Kích thước: 180 x 80 x 40 (mm).
 • Mác: M75.Oval: C.T.C.P GẠCH NGÓI TÂY NINH


 • Nhãn hiệu: 

LTN-HT

TÂY NINH

3841538

 

 


Thông báo này chỉ ghi nhận sự cam kết của Công ty Cổ phần Gạch ngói Tây Ninh, thông báo này không có giá trị chứng nhận cho loại sản phẩm Gạch rỗng đất sét nung nói trên phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Sở Xây dựng thông báo đến Công ty Cổ phần Gạch ngói Tây Ninh và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện đúng quy định.

Xem và tải Thông báo tại đây:1041 TB-SXD.pdf 1042 TB-SXD.pdf


4/14/2020 2:00 PMĐã ban hànhKinh tế vật liệu xây dựngTinVề việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm Gạch rỗng đất sét nung của Công ty Cổ phần Gạch ngói Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 10/4/2020, Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm Gạch rỗng đất sét nung của Công ty Cổ phần Gạch ngói Tây Ninh.
4/14/2020 2:00 PMYesĐã ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 3 năm 2020Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 3 năm 2020
Ngày 03/4/2020, Liên Sở Xây dựng - Tài chính đã công bố Bảng giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 3 năm 2020 (đã bao gồm VAT).

Để các tổ chức, cá nhân, đơn vị tư vấn, doanh nghiệp xây dựng có nhu cầu tra cứu thông tin về giá của các loại vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tháng 3 năm 2020, Sở Xây dựng thông báo như sau:

1. Bảng giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 3 năm 2020 đã được công bố tại Công văn số 971/CB-VLXD-LS ngày 03/4/2020 của Liên Sở Xây dựng - Tài chính.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Xây dựng và Sở Tài chính để xem xét, giải quyết theo quy định.

Sở Xây dựng thông báo để các tổ chức, cá nhân, đơn vị có liên quan biết và tra cứu thông tin.

Xem và tải công văn tại đây: CV 971 - GIA VLXD T3-2020.pdf

4/7/2020 8:00 AMĐã ban hànhKinh tế vật liệu xây dựngTinCông bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 3 năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 03/4/2020, Liên Sở Xây dựng - Tài chính đã công bố Bảng giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 3 năm 2020 (đã bao gồm VAT).
4/7/2020 8:00 AMYesĐã ban hành
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa của Công ty TNHH MTV Cát GiangVề việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa của Công ty TNHH MTV Cát Giang
Ngày 31/3/2020, Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa của Công ty TNHH MTV Cát Giang.

Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa của Công ty TNHH MTV Cát Giang sản xuất, kinh doanh như sau:

Thông báo số 933/TB-SXD ngày 31/3/2020 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa, có đặc trưng kỹ thuật như sau:

 • Tên sản phẩm: Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa.
 • Loại: Cát thô.
 • Nhãn hiệu: CÁT GIANG.

   Thông báo này chỉ ghi nhận sự cam kết của Công ty TNHH MTV Cát Giang, thông báo này không có giá trị chứng nhận cho loại sản phẩm Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa nói trên phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

  Sở Xây dựng thông báo đến Công ty TNHH MTV Cát Giang và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện đúng quy định.
   

Xem và tải Thông báo tại đây: 933-TB-SXD.pdf


4/3/2020 2:00 PMĐã ban hànhKinh tế vật liệu xây dựngTinVề việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa của Công ty TNHH MTV Cát Giang/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 31/3/2020, Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa của Công ty TNHH MTV Cát Giang.
4/3/2020 2:00 PMYesĐã ban hành
Hướng dẫn sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng  trên địa bàn tỉnh Tây NinhHướng dẫn sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng  trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Ngày 26/3/2020, Sở Xây dựng đã ban hành Hướng dẫn số 868/HD-SXD việc sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng nắm rõ các nội dung cần thiết trong việc sử dụng vật liệu xây không nung, Sở Xây dựng hướng dẫn một số nội dung chủ yếu liên quan đến công tác quản lý chất lượng và sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng phù hợp với quy định trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng (phòng Quản lý nhà và Vật liệu xây dựng) để được kịp thời giải đáp, hướng dẫn.

Xem và tải Hướng dẫn số 868/HD-SXD tại đây:HD 868 SXD - VLXD K NUNG.pdf

3/27/2020 12:00 PMĐã ban hànhKinh tế vật liệu xây dựngTinHướng dẫn sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng  trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 26/3/2020, Sở Xây dựng đã ban hành Hướng dẫn số 868/HD-SXD việc sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
3/27/2020 12:00 PMYesĐã ban hành
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa của Doanh nghiệp tư nhân Huy ThiệnVề việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa của Doanh nghiệp tư nhân Huy Thiện
Ngày 25/3/2020, Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa của Doanh nghiệp tư nhân Huy Thiện sản xuất, kinh doanh.

Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa của Doanh nghiệp tư nhân Huy Thiện sản xuất, kinh doanh như sau:

Thông báo số 858/TB-SXD ngày 25/3/2020 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa, có đặc trưng kỹ thuật như sau:

 • Tên sản phẩm: Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa.
 • Loại: Cát thô.
 • Nhãn hiệu: Cát Huy Thiện.

  Thông báo này chỉ ghi nhận sự cam kết của Doanh nghiệp tư nhân Huy Thiện, thông báo này không có giá trị chứng nhận cho loại sản phẩm Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa nói trên phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

  Sở Xây dựng thông báo đến Doanh nghiệp tư nhân Huy Thiện và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện đúng quy định.

Xem và tải Thông báo tại đây: 858 -TB-SXD.pdf


3/27/2020 10:00 AMĐã ban hànhKinh tế vật liệu xây dựngTinVề việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa của Doanh nghiệp tư nhân Huy Thiện/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 25/3/2020, Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa của Doanh nghiệp tư nhân Huy Thiện sản xuất, kinh doanh.
3/27/2020 10:00 AMYesĐã ban hành
Triển khai thực hiện Kế hoạch số 539/KH-UBND ngày 20/3/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Đề án tổng thể chống ngập úng khu vực thành phố Tây Ninh và thị xã Hòa Thành năm 2020Triển khai thực hiện Kế hoạch số 539/KH-UBND ngày 20/3/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Đề án tổng thể chống ngập úng khu vực thành phố Tây Ninh và thị xã Hòa Thành năm 2020
Ngày 20/3/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 539/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Đề án tổng thể chống ngập úng khu vực thành phố Tây Ninh và thị xã Hòa Thành năm 2020.

Ngày 23/3/2020, Sở Xây dựng đã triển khai tại Công văn số 811/SXD-QHPTĐT, thông báo đến các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện Kế hoạch số 539/KH-UBND ngày 20/3/2020 của UBND tỉnh đúng quy định.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng để được hướng dẫn.

Xem và tải Kế hoạch tại đây: KH 539 UBND - CHONG NGAP.pdf

3/26/2020 5:00 PMĐã ban hànhHạ tầng kỹ thuậtTinTriển khai thực hiện Kế hoạch số 539/KH-UBND ngày 20/3/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Đề án tổng thể chống ngập úng khu vực thành phố Tây Ninh và thị xã Hòa Thành năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 20/3/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 539/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Đề án tổng thể chống ngập úng khu vực thành phố Tây Ninh và thị xã Hòa Thành năm 2020.
3/26/2020 5:00 PMYesĐã ban hành
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm xi măng của Công ty Cổ phần Xi măng Fico Tây NinhVề việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm xi măng của Công ty Cổ phần Xi măng Fico Tây Ninh
Ngày 23/3/2020, Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm xi măng của Công ty Cổ phần Xi măng Fico Tây Ninh sản xuất, kinh doanh.

Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy các sản phẩm xi măng poóc lăng hỗn hợp của Công ty Cổ phần Xi măng Fico Tây Ninh sản xuất, kinh doanh như sau:

1.   Thông báo số 825/TB-SXD ngày 23/3/2020 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm xi măng poóc lăng hỗn hợp, có đặc trưng kỹ thuật như sau:

 • Tên sản phẩm: Xi măng poóc lăng hỗn hợp.
 • Kiểu, loại: PCB 40       Đóng bao khối lượng 50kg, dạng xá
 • Nhãn hiệu: Supreme Power
   

2.   Thông báo số 824/TB-SXD ngày 23/3/2020 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm xi măng poóc lăng hỗn hợp, có đặc trưng kỹ thuật như sau:

 • Tên sản phẩm: Xi măng poóc lăng hỗn hợp.
 • Kiểu, loại: PCB 50         Đóng bao khối lượng 50 kg, dạng xá
 • Nhãn hiệu:
   

3.   Thông báo số 823/TB-SXD ngày 23/3/2020 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm xi măng poóc lăng hỗn hợp, có đặc trưng kỹ thuật như sau:

 • Tên sản phẩm: Xi măng poóc lăng hỗn hợp.
 • Kiểu, loại: PCB 40         Đóng bao khối lượng 50 kg, dạng xá
 • Nhãn hiệu:

  Thông báo này chỉ ghi nhận sự cam kết của Công ty Cổ phần Xi măng Fico Tây Ninh, Thông báo này không có giá trị chứng nhận cho loại sản phẩm xi măng poóc lăng hỗn hợp nói trên phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

  Sở Xây dựng thông báo đến Công ty Cổ phần Xi măng Fico Tây Ninh và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện đúng quy định.

Xem và tải các Thông báo tại đây: 825 TB-SXD.pdf 824 TB-SXD.pdf 823 - TB-SXD.pdf


3/26/2020 10:00 AMĐã ban hànhKinh tế vật liệu xây dựngTinVề việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm xi măng của Công ty Cổ phần Xi măng Fico Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 23/3/2020, Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm xi măng của Công ty Cổ phần Xi măng Fico Tây Ninh sản xuất, kinh doanh.
3/26/2020 10:00 AMYesĐã ban hành
Triển khai thực hiện Công văn số 499/UBND-KTTC ngày 16/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai quản lý đầu tư, kinh doanh căn hộ du lịch, biệt thự du lịchTriển khai thực hiện Công văn số 499/UBND-KTTC ngày 16/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai quản lý đầu tư, kinh doanh căn hộ du lịch, biệt thự du lịch
Ngày 16/3/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 499/UBND-KTTC về việc triển khai quản lý đầu tư, kinh doanh căn hộ du lịch, biệt thự du lịch.

Ngày 19/3/2020, Sở Xây dựng đã triển khai tại Thông báo số 777/TB-SXD, thông báo đến các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện Công văn số 499/UBND-KTTC ngày 16/3/2020 của UBND tỉnh đúng quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng (Phòng Quản lý nhà và Vật liệu xây dựng) để được hướng dẫn

Xem và tải Công văn số 499/UBND-KTTC tại đây:CV 499 UBND.pdf

3/23/2020 9:00 AMĐã ban hànhNhà - Bất động sảnTinTriển khai thực hiện Công văn số 499/UBND-KTTC ngày 16/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai quản lý đầu tư, kinh doanh căn hộ du lịch, biệt thự du lịch/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 16/3/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 499/UBND-KTTC về việc triển khai quản lý đầu tư, kinh doanh căn hộ du lịch, biệt thự du lịch.
3/23/2020 9:00 AMYesĐã ban hành
Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng Long Hưng Thịnh và Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ - Sản xuất Phát Hưng KhangVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng Long Hưng Thịnh và Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ - Sản xuất Phát Hưng Khang
Ngày 19/3/2020, Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng Long Hưng Thịnh và Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ - Sản xuất Phát Hưng Khang

Một số thông tin chính của các tổ chức được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng:

1.   Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng Long Hưng Thịnh (Quyết định số 46/QĐ-SXD ngày 19/3/2020 của Sở Xây dựng):

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3901245307. Đăng ký lần đầu ngày 14/7/2017. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.
 • Tên người đại diện theo pháp luật: Huỳnh Quốc Thịnh, chức vụ: Giám đốc.
 • Địa chỉ trụ sở chính: Số 9, Đường Trần Hưng Đạo, Khu phố 4, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
 • Phạm vi hoạt động xây dựng:

  + Thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ hạng III.

  + Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ hang III.

2.   Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ - Sản xuất Phát Hưng Khang (Quyết định số 47/QĐ-SXD ngày 19/3/2020 của Sở Xây dựng):

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3901219829. Đăng ký lần đầu ngày ngày 10/3/2016, thay đổi lần thứ 3 ngày 07/3/2017. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.
 • Tên người đại diện theo pháp luật: Trần Võ Đông Giang, chức vụ: Giám đốc.
 • Địa chỉ trụ sở chính: Số 73, Đường Nguyễn Hữu Thọ, khu phố Hiệp Thạnh, phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
 • Phạm vi hoạt động xây dựng:
 • Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ hạng III.
 • Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ hạng III.

 

Sở Xây dựng thông báo đến Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng Long Hưng Thịnh, Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ - Sản xuất Phát Hưng Khang và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện.

Xem và tải các Quyết định tại đây: 46 QD SXD - Long Hung Thinh.pdf 47 QD SXD - Phat Hung Khang.pdf

3/23/2020 9:00 AMĐã ban hànhHoạt động xây dựngTinVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng Long Hưng Thịnh và Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ - Sản xuất Phát Hưng Khang/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 19/3/2020, Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng Long Hưng Thịnh và Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ - Sản xuất Phát Hưng Khang
3/23/2020 9:00 AMYesĐã ban hành
Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Thiên TâmVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Thiên Tâm
Ngày 17/3/2020, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 45/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Thiên Tâm

1.   Một số thông tin chính và phạm vi hoạt động của Công ty TNHH Thiên Tâm

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3900446882. Đăng ký lần đầu ngày ngày 01/7/2008, thay đổi lần thứ 9 ngày 21/6/2017. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.
 • Tên người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Thị Kim Thủy, chức vụ: Giám đốc.
 • Địa chỉ trụ sở chính: Số 143, Đường số 9, Đường Phạm Văn Đồng, ấp Hiệp Long, xã Hiệp Tân (nay là phường Hiệp Tân), huyện Hòa Thành (nay là thị xã Hòa Thành), tỉnh Tây Ninh.
 • Phạm vi hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ hạng III.

2.   Sở Xây dựng thông báo đến Công ty TNHH Thiên Tâm và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện.

Xem và tải Quyết định số 45/QĐ-SXD tại đây:45 QD SXD - Thien Tam.pdf

3/19/2020 9:00 AMĐã ban hànhHoạt động xây dựngTinVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Thiên Tâm/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 17/3/2020, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 45/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Thiên Tâm
3/19/2020 9:00 AMYesĐã ban hành
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa của Công ty TNHH Hiệp Thuận Tây NinhVề việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa của Công ty TNHH Hiệp Thuận Tây Ninh
Ngày 09/3/2020, Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa của Công ty TNHH Hiệp Thuận Tây Ninh sản xuất, kinh doanh.

Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy các sản phẩm Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa của Công ty TNHH Hiệp Thuận Tây Ninh sản xuất, kinh doanh như sau:

1.   Thông báo số 647/TB-SXD ngày 09/3/2020 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa, có đặc trưng kỹ thuật như sau:

 • Tên sản phẩm: Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa.
 • Loại: Cát thô.
 • Nhãn hiệu: Cát Hiệp Thuận.
   

2.   Thông báo số 648/TB-SXD ngày 09/3/2020 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa, có đặc trưng kỹ thuật như sau:

 • Tên sản phẩm: Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa.
 • Kiểu, loại: Cát thô.
 • Nhãn hiệu: Cát Hiệp Thuận.

  Các Thông báo này chỉ ghi nhận sự cam kết của Công ty TNHH Hiệp Thuận Tây Ninh, các Thông báo này không có giá trị chứng nhận cho loại sản phẩm Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa nói trên phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

  Sở Xây dựng thông báo đến Công ty TNHH Hiệp Thuận Tây Ninh và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện đúng quy định.

Xem và tải các Thông báo tại đây:647-TB-SXD.pdf648-TB-SXD.pdf

3/13/2020 5:00 PMĐã ban hànhKinh tế vật liệu xây dựngTinVề việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa của Công ty TNHH Hiệp Thuận Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 09/3/2020, Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa của Công ty TNHH Hiệp Thuận Tây Ninh sản xuất, kinh doanh.
3/13/2020 5:00 PMYesĐã ban hành
Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Xây dựng Nhất Tâm  và Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Công nghệ Thuận AnVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Xây dựng Nhất Tâm  và Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Công nghệ Thuận An
Ngày 09/3/2020, Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Xây dựng Nhất Tâm và Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Công nghệ Thuận An

Một số thông tin chính của các tổ chức được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng:

1.   Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Xây dựng Nhất Tâm (Quyết định số 42/QĐ-SXD ngày 09/3/2020 của Sở Xây dựng):

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3901205784. Đăng ký lần đầu ngày 06/6/2015, thay đổi lần thứ 4 ngày 21/9/2018. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.
 • Tên người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Hữu Phúc, chức vụ: Giám đốc.
 • Địa chỉ trụ sở chính: Số 200, đường Điện Biên Phủ, khu phố Ninh Tân, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
 • Phạm vi hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật hạng III.

2.   Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Công nghệ Thuận An (Quyết định số 43/QĐ-SXD ngày 09/3/2020 của Sở Xây dựng):

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3901282926. Đăng ký lần đầu ngày ngày 19/6/2019. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.
 • Tên người đại diện theo pháp luật: Lê Hoàng Phương, chức vụ: Giám đốc.
 • Địa chỉ trụ sở chính: Số 72, Hẻm 15, Lạc Long Quân, Khu phố 4, Phường 4, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
 • Phạm vi hoạt động xây dựng:
 • Khảo sát địa hình hạng II.
 • Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ hạng II.
 • Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (thoát nước) hạng III.
 • Thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ hạng III.

 

Sở Xây dựng thông báo đến Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Xây dựng Nhất Tâm, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Công nghệ Thuận An và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện.

Xem và tải các Quyết định tại đây: 42 QD SXD - Nhat Tam.pdf 43 QD SXD - Thuan An.pdf

3/12/2020 9:00 AMĐã ban hànhHoạt động xây dựngTinVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Xây dựng Nhất Tâm  và Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Công nghệ Thuận An/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 09/3/2020, Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Xây dựng Nhất Tâm và Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Công nghệ Thuận An
3/12/2020 9:00 AMYesĐã ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 02 năm 2020Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 02 năm 2020
Ngày 04/3/2020, Liên Sở Xây dựng - Tài chính đã công bố Bảng giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 02 năm 2020 (đã bao gồm VAT).

Để các tổ chức, cá nhân, đơn vị tư vấn, doanh nghiệp xây dựng có nhu cầu tra cứu thông tin về giá của các loại vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tháng 02 năm 2020, Sở Xây dựng thông báo như sau:

1. Bảng giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 02 năm 2020 đã được công bố tại Công văn số 625/CB-VLXD-LS ngày 04/3/2020 của Liên Sở Xây dựng - Tài chính.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Xây dựng và Sở Tài chính để xem xét, giải quyết theo quy định.

Sở Xây dựng thông báo để các tổ chức, cá nhân, đơn vị có liên quan biết và tra cứu thông tin.

Xem và tải công văn tại đây:CV 625 - GIA VLXD T2-2020.pdf

3/6/2020 4:00 PMĐã ban hànhKinh tế vật liệu xây dựngTinCông bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 02 năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 04/3/2020, Liên Sở Xây dựng - Tài chính đã công bố Bảng giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 02 năm 2020 (đã bao gồm VAT).
3/6/2020 4:00 PMYesĐã ban hành
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa của Công ty TNHH Việt ÚcVề việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa của Công ty TNHH Việt Úc
Ngày 25/02/2020, Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa của Công ty TNHH Việt Úc.

Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa của Công ty TNHH Việt Úc sản xuất, kinh doanh như sau:

Thông báo số 538/TB-SXD ngày 25/02/2020 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa, có đặc trưng kỹ thuật như sau:

 • Tên sản phẩm: Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa.
 • Loại: Cát thô.
 • Nhãn hiệu: Cát Việt Úc.
   
  Thông báo này chỉ ghi nhận sự cam kết của Công ty TNHH Việt Úc, thông báo này không có giá trị chứng nhận cho loại sản phẩm Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa nói trên phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

  Sở Xây dựng thông báo đến Công ty TNHH Việt Úc và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện đúng quy định.

Xem và tải Thông báo tại đây:538-TB-SXD.pdf

2/28/2020 5:00 PMĐã ban hànhKinh tế vật liệu xây dựngTinVề việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa của Công ty TNHH Việt Úc/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 25/02/2020, Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa của Công ty TNHH Việt Úc.
2/28/2020 5:00 PMYesĐã ban hành
Về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH ASAI, Công ty TNHH Wuyang Group (Việt Nam)Về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH ASAI, Công ty TNHH Wuyang Group (Việt Nam)
Ngày 25/02/2020, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng đã ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng đối với Công ty TNHH ASAI, Công ty TNHH Wuyang Group (Việt Nam).

Một số thông tin về các tổ chức và hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh:

1.   Công ty TNHH ASAI

a)   Thông tin chung:

 • Địa chỉ trụ sở chính: Lô 38-4, 38-5, 38-6, 38-7, 38-12a, 38-14, 38-15, 38-21, 38-22, 38-23, 38-24 Đường D14, KCN Phước Đông, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.
 • Mã số doanh nghiệp: 3901276506, do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp ngày 02/10/2019 (đăng ký thay đổi lần thứ 1).
 • Người đại diện theo pháp luật: ASAI YASUHIRO; giới tính: Nam; chức danh: Tổng Giám đốc.

b)  Hành vi vi phạm hành chính đã thực hiện:

 • Tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng đối với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập dự án đầu tư xây dựng.
 • Hoạt động xây dựng không có chứng chỉ năng lực.

2.   Công ty TNHH Wuyang Group (Việt Nam)

a)   Thông tin chung:

 • Địa chỉ trụ sở chính: Lô B2.1, đường C4, KCN Thành Thành Công, xã An Hòa, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.
 • Mã số doanh nghiệp: 3901260418, do Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp ngày 22/01/2019.
 • Người đại diện theo pháp luật: Wang, Minqi; giới tính: Nam; chức danh: Tổng Giám đốc.

b)  Hành vi vi phạm hành chính đã thực hiện: Hoạt động xây dựng không có chứng chỉ năng lực.

Sở Xây dựng thông báo đến Công ty TNHH ASAI, Công ty TNHH Wuyang Group (Việt Nam) và các tổ chức, cơ quan, đơn vị có liên quan biết và thực hiện. 

2/28/2020 5:00 PMĐã ban hànhThanh tra xây dựngTinVề việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH ASAI, Công ty TNHH Wuyang Group (Việt Nam)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 25/02/2020, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng đã ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng đối với Công ty TNHH ASAI, Công ty TNHH Wuyang Group (Việt Nam).
2/28/2020 5:00 PMYesĐã ban hành
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa của Công ty TNHH TM DV Phú QuânVề việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa của Công ty TNHH TM DV Phú Quân
Ngày 20/02/2020, Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa của Công ty TNHH TM DV Phú Quân.

Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa của Công ty TNHH TM DV Phú Quân sản xuất, kinh doanh như sau:

Thông báo số 481/TB-SXD ngày 20/02/2020 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa, có đặc trưng kỹ thuật như sau:

 • Tên sản phẩm: Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa.
 • Loại: Cát thô.
 • Nhãn hiệu: Phú Quân.

  Thông báo này chỉ ghi nhận sự cam kết của Công ty TNHH TM DV Phú Quân, thông báo này không có giá trị chứng nhận cho loại sản phẩm Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa nói trên phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.
   
  Sở Xây dựng thông báo đến Công ty TNHH TM DV Phú Quân và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện đúng quy định.

  Xem và tải Thông báo tại đây:481-TB-SXD.pdf
2/25/2020 5:00 PMĐã ban hànhKinh tế vật liệu xây dựngTinVề việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa của Công ty TNHH TM DV Phú Quân/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 20/02/2020, Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa của Công ty TNHH TM DV Phú Quân.
2/25/2020 5:00 PMYesĐã ban hành
1 - 30Next