Tin Chuyên Ngành
 
Ngày 30/12/2019, Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm gạch rỗng đất sét nung của Công ty TNHH Như Thành Lợi sản xuất, kinh doanh.
 
Ngày 31/12/2019, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 253/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Xây dựng Cao Pha.
 
Ngày 31/12/2019, Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm gạch rỗng đất sét nung của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cosinco Bến Cầu sản xuất, kinh doanh.
 
Ngày 31/12/2019, Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm gạch rỗng đất sét nung của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cotaco sản xuất, kinh doanh.
 
Ngày 31/12/2019, Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm ống Polyvinyl Clorua (PVC-U) của Công ty TNHH Billion Industrial (Việt Nam) sản xuất, kinh doanh.
 
Ngày 24/12/2019, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng đã ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng đối với Công ty TNHH May mặc Langham, Công ty TNHH Gdi Textile, Công ty TNHH Toàn Lợi.
 
Ngày 26/12/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã ban hành Bảng đơn giá nhà, công trình xây dựng, vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tại Quyết định số 58/2019/QĐ-UBND.
 
Ngày 23/12/2019, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng đã ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng đối với Công ty TNHH Zhaowen Knitting (Việt Nam), Công ty TNHH Công nghệ Sincetech (Việt Nam), Công ty TNHH Brotex (Việt Nam).
 
Ngày 18/12/2019, Liên Sở Xây dựng - Tài chính đã công bố Bảng giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 12 năm 2019 (đã bao gồm VAT).
 
Ngày 12/12/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 51/2019/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 05/9/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý hệ thống đường đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm gạch rỗng đất sét nung của Công ty TNHH Như Thành LợiVề việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm gạch rỗng đất sét nung của Công ty TNHH Như Thành Lợi
Ngày 30/12/2019, Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm gạch rỗng đất sét nung của Công ty TNHH Như Thành Lợi sản xuất, kinh doanh.

Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy các sản phẩm gạch rỗng đất sét nung của Công ty TNHH Như Thành Lợi sản xuất, kinh doanh như sau:

1.   Thông báo số 3789/TB-SXD ngày 30/12/2019 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch rỗng đất sét nung, có đặc trưng kỹ thuật như sau:

 • Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất sét nung.
 • Kiểu, loại: Gạch thẻ 2 lỗ.
 • Kích thước: 180 x 80 x 40 (mm).
 • Nhãn hiệu: NHƯ THÀNH LƠI
 • Mác: M75.
   

2.   Thông báo số 3790/TB-SXD ngày 30/12/2019 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch rỗng đất sét nung, có đặc trưng kỹ thuật như sau:

 • Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất sét nung.
 • Kiểu, loại: Gạch đờ mi 4 lỗ.
 • Kích thước: 90 x 80 x 80 (mm).
 • Nhãn hiệu:NHƯ THÀNH LƠI
 •  Mác: M75.​
   
  Các Thông báo này chỉ ghi nhận sự cam kết của Công ty TNHH Như Thành Lợi, các Thông báo này không có giá trị chứng nhận cho loại sản phẩm gạch rỗng đất sét nung nói trên phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

  Sở Xây dựng thông báo đến Công ty TNHH Như Thành Lợi và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện đúng quy định.

Xem và tải các Thông báo tại đây: ​3789-TB-SXD.pdf3790-TB-SXD.pdf

1/6/2020 10:00 AMĐã ban hànhKinh tế vật liệu xây dựngTinVề việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm gạch rỗng đất sét nung của Công ty TNHH Như Thành Lợi/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 30/12/2019, Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm gạch rỗng đất sét nung của Công ty TNHH Như Thành Lợi sản xuất, kinh doanh.
1/6/2020 10:00 AMYesĐã ban hành
Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Xây dựng Cao PhaVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Xây dựng Cao Pha
Ngày 31/12/2019, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 253/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Xây dựng Cao Pha.

1.   Một số thông tin chính và phạm vi hoạt động của Công ty TNHH Xây dựng Cao Pha

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3901238130. Đăng ký lần đầu ngày 15/02/2017, thay đổi lần thứ 1 ngày 17/4/2019. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.
 • Tên người đại diện theo pháp luật: Trần Thanh Trung, chức vụ: Giám đốc.
 • Địa chỉ trụ sở chính: Số 68, ấp Bình Long, xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.
 • Phạm vi hoạt động xây dựng:
 • Khảo sát địa hình hạng III.
 • Thiết kế công trình giao thông đường bộ hạng III.
 • Thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật (thoát nước) hạng III.
 • Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ hạng III.
 • Giám sát thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (thoát nước) hạng III.

2.   Sở Xây dựng thông báo đến Công ty TNHH Xây dựng Cao Pha và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện.

Xem và tải Quyết định số 253/QĐ-SXD tại đây:​253-QD-SXD_Cao Pha.pdf

1/6/2020 10:00 AMĐã ban hànhHoạt động xây dựngTinVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Xây dựng Cao Pha/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 31/12/2019, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 253/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Xây dựng Cao Pha.
1/6/2020 10:00 AMYesĐã ban hành
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm gạch rỗng đất sét nung của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cosinco Bến CầuVề việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm gạch rỗng đất sét nung của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cosinco Bến Cầu
Ngày 31/12/2019, Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm gạch rỗng đất sét nung của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cosinco Bến Cầu sản xuất, kinh doanh.

Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy các sản phẩm gạch rỗng đất sét nung của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cosinco Bến Cầu sản xuất, kinh doanh như sau:

1.   Thông báo số 3812/TB-SXD ngày 31/12/2019 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch rỗng đất sét nung, có đặc trưng kỹ thuật như sau:

 • Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất sét nung.
 • Kiểu, loại: Gạch đinh 2 lỗ.
 • Kích thước: 180 x 80 x 40 (mm).
 • Mác: M50.
 • Nhãn hiệu:

TN COSINCO

CONG TY CP DTXD COSINCO BEN CAU

TIEN THUAN – BEN CAU – TAY NINH

 

2.   Thông báo số 3813/TB-SXD ngày 31/12/2019 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch rỗng đất sét nung, có đặc trưng kỹ thuật như sau:

 • Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất sét nung.
 • Kiểu, loại: Gạch ống 4 lỗ.
 • Kích thước: 180 x 80 x 80 (mm).
 • Mác: M50.​
 • Nhãn hiệu: 

TN COSINCO

CONG TY CP DTXD COSINCO BEN CAU

TIEN THUAN – BEN CAU – TAY NINH

 


Các Thông báo này chỉ ghi nhận sự cam kết của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cosinco Bến Cầu, các Thông báo này không có giá trị chứng nhận cho loại sản phẩm gạch rỗng đất sét nung nói trên phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.Sở Xây dựng thông báo đến Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cosinco Bến Cầu và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện đúng quy định.

Xem và tải các Thông báo tại đây:3812-TB-SXD.pdf3813-TB-SXD.pdf

1/6/2020 10:00 AMĐã ban hànhKinh tế vật liệu xây dựngTinVề việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm gạch rỗng đất sét nung của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cosinco Bến Cầu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 31/12/2019, Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm gạch rỗng đất sét nung của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cosinco Bến Cầu sản xuất, kinh doanh.
1/6/2020 10:00 AMYesĐã ban hành
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm gạch rỗng đất sét nung của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng CotacoVề việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm gạch rỗng đất sét nung của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cotaco
Ngày 31/12/2019, Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm gạch rỗng đất sét nung của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cotaco sản xuất, kinh doanh.

Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy các sản phẩm gạch rỗng đất sét nung của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cotaco sản xuất, kinh doanh như sau:

1.   Thông báo số 3810/TB-SXD ngày 31/12/2019 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch rỗng đất sét nung, có đặc trưng kỹ thuật như sau:

 • Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất sét nung.
 • Kiểu, loại: Gạch đinh 2 lỗ.
 • Kích thước: 180 x 80 x 40 (mm).
 • Mác: M50.
 • Nhãn hiệu: 

TN COSINCO

CONG TY CP DTXD COTACO

LONG THANH TRUNG–HOA THANH–TAY NINH

 


​2.   Thông báo số 3811/TB-SXD ngày 31/12/2019 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch rỗng đất sét nung, có đặc trưng kỹ thuật như sau:

 • Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất sét nung.
 • Kiểu, loại: Gạch ống 4 lỗ.
 • Kích thước: 180 x 80 x 80 (mm).
 • Mác: M50.
 • Nhãn hiệu:

TN COSINCO

CONG TY CP DTXD COTACO

LONG THANH TRUNG–HOA THANH–TAY NINH

 


Các Thông báo này chỉ ghi nhận sự cam kết của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cotaco, các Thông báo này không có giá trị chứng nhận cho loại sản phẩm gạch rỗng đất sét nung nói trên phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.
Sở Xây dựng thông báo đến Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cotaco và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện đúng quy định.

Xem và tải các Thông báo tại đây:3810-TB-SXD.pdf3811-TB-SXD.pdf

1/6/2020 10:00 AMĐã ban hànhKinh tế vật liệu xây dựngTinVề việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm gạch rỗng đất sét nung của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cotaco/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 31/12/2019, Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm gạch rỗng đất sét nung của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cotaco sản xuất, kinh doanh.
1/6/2020 10:00 AMYesĐã ban hành
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm ống Polyvinyl Clorua (PVC-U) của Công ty TNHH Billion Industrial (Việt Nam)Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm ống Polyvinyl Clorua (PVC-U) của Công ty TNHH Billion Industrial (Việt Nam)
Ngày 31/12/2019, Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm ống Polyvinyl Clorua (PVC-U) của Công ty TNHH Billion Industrial (Việt Nam) sản xuất, kinh doanh.

Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy các sản phẩm ống Polyvinyl Clorua (PVC-U) của Công ty TNHH Billion Industrial (Việt Nam) sản xuất, kinh doanh như sau:

1.   Thông báo số 3805/TB-SXD ngày 31/12/2019 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm ống Polyvinyl Clorua (PVC-U), có đặc trưng kỹ thuật như sau:

 • Tên sản phẩm: ỐNG POLYVINYL CLORUA (PVC-U).
 • Kiểu, loại: Ống PVC.
 • Kích thước: Φ 110*3.2 mm và Φ 160*4.0 mm.
 • Số lượng: 360 cái (Φ 110*3.2 mm) và 360 cái (Φ 160*4.0 mm).
 • Nhà sản xuất: GOLDEN STEED GLOBAL INVESTMENTS LIMITED.

2.   Thông báo số 3806/TB-SXD ngày 31/12/2019 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm ống Polyvinyl Clorua (PVC-U), có đặc trưng kỹ thuật như sau:

 • Tên sản phẩm: ỐNG POLYVINYL CLORUA (PVC-U).
 • Kiểu, loại: Ống PVC.
 • Kích thước: Φ 160*3.2 mm.
 • Số lượng: 512 m.
 • Nhà sản xuất: GOLDEN STEED GLOBAL INVESTMENTS LIMITED.

3.   Thông báo số 3807/TB-SXD ngày 31/12/2019 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm ống Polyvinyl Clorua (PVC-U), có đặc trưng kỹ thuật như sau:

 • Tên sản phẩm: ỐNG POLYVINYL CLORUA (PVC-U).
 • Kiểu, loại: Ống PVC.
 • Kích thước: Φ 160*3.2 mm và Φ 110*3.2 mm.
 • Số lượng: 512 m (Φ 160*3.2 mm) và 144 (Φ 110*3.2 mm).
 • Nhà sản xuất: GOLDEN STEED GLOBAL INVESTMENTS LIMITED.

4.   Thông báo số 3808/TB-SXD ngày 31/12/2019 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm ống Polyvinyl Clorua (PVC-U), có đặc trưng kỹ thuật như sau:

 • Tên sản phẩm: ỐNG POLYVINYL CLORUA (PVC-U).
 • Kiểu, loại: Ống PVC.
 • Kích thước: Φ 90*3.5 mm và Φ 90*2.2 mm.
 • Số lượng: 277 chiếc.
 • Nhà sản xuất: GOLDEN STEED GLOBAL INVESTMENTS LIMITED.

5.   Thông báo số 3809/TB-SXD ngày 31/12/2019 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm ống Polyvinyl Clorua (PVC-U), có đặc trưng kỹ thuật như sau:

 • Tên sản phẩm: ỐNG POLYVINYL CLORUA (PVC-U).
 • Kiểu, loại: Ống PVC.
 • Kích thước: Φ 110*3.2 mm và Φ 160*4.0 mm.
 • Số lượng: 240 cái (Φ 110*3.2 mm) và 65 cái (Φ 160*4.0 mm).
 • Nhà sản xuất: GOLDEN STEED GLOBAL INVESTMENTS LIMITED.

  Các Thông báo này chỉ ghi nhận sự cam kết của Công ty TNHH Billion Industrial (Việt Nam), các Thông báo này không có giá trị chứng nhận cho loại sản phẩm ống Polyvinyl Clorua (PVC-U) nói trên phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

  Sở Xây dựng thông báo đến Công ty TNHH Billion Industrial (Việt Nam) và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện đúng quy định.

Xem và tải các Thông báo tại đây:​Cong ty Billion Industrial.rar

1/6/2020 10:00 AMĐã ban hànhKinh tế vật liệu xây dựngTinVề việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm ống Polyvinyl Clorua (PVC-U) của Công ty TNHH Billion Industrial (Việt Nam)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 31/12/2019, Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm ống Polyvinyl Clorua (PVC-U) của Công ty TNHH Billion Industrial (Việt Nam) sản xuất, kinh doanh.
1/6/2020 10:00 AMYesĐã ban hành
Về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH May mặc Langham, Công ty TNHH Gdi Textile, Công ty TNHH Toàn LợiVề việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH May mặc Langham, Công ty TNHH Gdi Textile, Công ty TNHH Toàn Lợi
Ngày 24/12/2019, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng đã ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng đối với Công ty TNHH May mặc Langham, Công ty TNHH Gdi Textile, Công ty TNHH Toàn Lợi.

Một số thông tin về các tổ chức và hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh:

1.   Công ty TNHH May mặc Langham

a)   Thông tin chung:

 • Địa chỉ trụ sở chính: Lô số 24, đường số 6, KCN Trảng Bàng, Km32, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.
 • Mã số doanh nghiệp: 3900396737, do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp ngày 06/6/2019 (đăng ký thay đổi lần thứ 2).
 • Người đại diện theo pháp luật: Fong Lik Ho Nicholas; giới tính: Nam; chức danh: Chủ tịch hội đồng thành viên.

b)  Hành vi vi phạm hành chính đã thực hiện: Hoạt động xây dựng không có chứng chỉ năng lực; tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng đối với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập dự án đầu tư xây dựng (công trình Nhà máy sản xuất tại KCN Trảng Bàng, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh).

2.   Công ty TNHH Gdi Textile

a)   Thông tin chung:

 • Địa chỉ trụ sở chính: Lô số C1, C2, C3, đường N6, KCN TMTC thuộc KKT CK Mộc Bài, ấp Thuận Đông, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.
 • Mã số doanh nghiệp: 3901237930, do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp ngày 21/3/2019 (đăng ký thay đổi lần thứ 2).
 • Người đại diện theo pháp luật: Lee Byongrae; giới tính: Nam; chức danh: Tổng Giám đốc.

b)  Hành vi vi phạm hành chính đã thực hiện: Hoạt động xây dựng không có chứng chỉ năng lực; tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng đối với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng hoặc lập dự án đầu tư xây dựng (công trình Nhà máy dệt Cự Long Mộc Bài, KCN TMTC - Mộc Bài, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh).
3.   Công ty TNHH Toàn Lợi

a)   Thông tin chung:

 • Địa chỉ trụ sở chính: Số 119, đường số 9, Phường 16, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Mã số doanh nghiệp: 0303850359, do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 26/5/2016 (đăng ký thay đổi lần thứ 4).
 • Người đại diện theo pháp luật: Lê Thị Ngọc Giang; giới tính: Nữ; chức danh: Giám đốc.

b)  Hành vi vi phạm hành chính đã thực hiện: Giao cho người không có chứng chỉ hành nghề theo quy định (công trình Nhà máy dệt Cự Long Mộc Bài, KCN TMTC - Mộc Bài, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh).

Sở Xây dựng thông báo đến Công ty TNHH May mặc Langham, Công ty TNHH Gdi Textile, Công ty TNHH Toàn Lợi và các tổ chức, cơ quan, đơn vị có liên quan biết và thực hiện.​

12/31/2019 3:00 PMĐã ban hànhThanh tra xây dựngTinVề việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH May mặc Langham, Công ty TNHH Gdi Textile, Công ty TNHH Toàn Lợi/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 24/12/2019, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng đã ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng đối với Công ty TNHH May mặc Langham, Công ty TNHH Gdi Textile, Công ty TNHH Toàn Lợi.
12/31/2019 3:00 PMYesĐã ban hành
Thông báo triển khai thực hiện Quyết định số 58/2019/QĐ-UBND ngày 26/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnhThông báo triển khai thực hiện Quyết định số 58/2019/QĐ-UBND ngày 26/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày 26/12/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã ban hành Bảng đơn giá nhà, công trình xây dựng, vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tại Quyết định số 58/2019/QĐ-UBND.

Ngày 27/12/2019, Sở Xây dựng có Công văn số 3773/SXD-QLN&VLXD thông báo đến các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện Quyết định số 58/2019/QĐ-UBND ngày 26/12/2019 của UBND tỉnh đúng quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Sở Xây dựng (Phòng Quản lý nhà và Vật liệu xây dựng) để được hướng dẫn kịp thời.

Xem và tải Quyết định số 58/2019/QĐ-UBND tại đây: ​58-2019-QD-UBND.pdf

12/31/2019 2:00 PMĐã ban hànhNhà - Bất động sảnTinThông báo triển khai thực hiện Quyết định số 58/2019/QĐ-UBND ngày 26/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 26/12/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã ban hành Bảng đơn giá nhà, công trình xây dựng, vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tại Quyết định số 58/2019/QĐ-UBND.
12/31/2019 2:00 PMYesĐã ban hành
Về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Zhaowen Knitting (Việt Nam), Công ty TNHH Công nghệ Sincetech (Việt Nam), Công ty TNHH Brotex (Việt Nam)Về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Zhaowen Knitting (Việt Nam), Công ty TNHH Công nghệ Sincetech (Việt Nam), Công ty TNHH Brotex (Việt Nam)
Ngày 23/12/2019, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng đã ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng đối với Công ty TNHH Zhaowen Knitting (Việt Nam), Công ty TNHH Công nghệ Sincetech (Việt Nam), Công ty TNHH Brotex (Việt Nam).

Một số thông tin về các tổ chức và hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh:

1.   Công ty TNHH Zhaowen Knitting (Việt Nam)

a)   Thông tin chung:

 • Địa chỉ trụ sở chính: Lô B1.2, đường N10, KCN Thành Thành Công, ấp An Hội, xã An Hòa, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.
 • Mã số doanh nghiệp: 3901278503, do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp ngày 13/3/2019.
 • Người đại diện theo pháp luật: Zhou, ChuNai; giới tính: Nữ; chức danh: Tổng Giám đốc.

b)  Hành vi vi phạm hành chính đã thực hiện: Hoạt động xây dựng không có chứng chỉ năng lực; tổ chức thi công xây dựng công trình sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp đối với trường hợp cấp phép xây dựng mới đối với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập dự án đầu tư xây dựng (công trình Nhà máy sản xuất tại KCN Thành Thành Công, xã An Hòa, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh).

2.   Công ty TNHH Công nghệ Sincetech (Việt Nam)

a)   Thông tin chung:

 • Địa chỉ trụ sở chính: Lô B2.2, đường C 4, KCN Thành Thành Công, xã An Hòa, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.
 • Mã số doanh nghiệp: 3901261468, do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp ngày 16/4/2019.
 • Người đại diện theo pháp luật: Xu, JinTai; giới tính: Nam; chức danh: Giám đốc.

b)  Hành vi vi phạm hành chính đã thực hiện: Hoạt động xây dựng không có chứng chỉ năng lực; tổ chức thi công xây dựng công trình sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp đối với trường hợp cấp phép xây dựng mới đối với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập dự án đầu tư xây dựng (công trình Nhà máy sản xuất tại KCN Thành Thành Công, xã An Hòa, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh).
3.   Công ty TNHH Brotex (Việt Nam)

a)   Thông tin chung:

 • Địa chỉ trụ sở chính: Lô số 34-6, đường 11, KCN Phước Đông, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.
 • Mã số doanh nghiệp: 3901157636, do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp ngày 22/8/2018 (Đăng ký thay đổi lần thứ 2).
 • Người đại diện theo pháp luật: Han GongJin; giới tính: Nam; chức danh: Chủ tịch công ty.

b)  Hành vi vi phạm hành chính đã thực hiện: Hoạt động xây dựng không có chứng chỉ năng lực; không trình cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định dự án theo quy định (công trình Nhà máy sản xuất sợi Brotex Việt Nam, giai đoạn 3 tại KCN Phước Đông, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh).

Sở Xây dựng thông báo đến Công ty TNHH Zhaowen Knitting (Việt Nam), Công ty TNHH Công nghệ Sincetech (Việt Nam), Công ty TNHH Brotex (Việt Nam) và các tổ chức, cơ quan, đơn vị có liên quan biết và thực hiện.​

12/31/2019 2:00 PMĐã ban hànhThanh tra xây dựngTinVề việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Zhaowen Knitting (Việt Nam), Công ty TNHH Công nghệ Sincetech (Việt Nam), Công ty TNHH Brotex (Việt Nam)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 23/12/2019, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng đã ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng đối với Công ty TNHH Zhaowen Knitting (Việt Nam), Công ty TNHH Công nghệ Sincetech (Việt Nam), Công ty TNHH Brotex (Việt Nam).
12/31/2019 2:00 PMYesĐã ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 12 năm 2019Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 12 năm 2019
Ngày 18/12/2019, Liên Sở Xây dựng - Tài chính đã công bố Bảng giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 12 năm 2019 (đã bao gồm VAT).

Để các tổ chức, cá nhân, đơn vị tư vấn, doanh nghiệp xây dựng có nhu cầu tra cứu thông tin về giá của các loại vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tháng 12 năm 2019, Sở Xây dựng thông báo như sau:

1. Bảng giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 12 năm 2019 đã được công bố tại Công văn số 3650/CB-VLXD-LS ngày 18/12/2019 của Liên Sở Xây dựng - Tài chính.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Xây dựng và Sở Tài chính để xem xét, giải quyết theo quy định.

Sở Xây dựng thông báo để các tổ chức, cá nhân, đơn vị có liên quan biết và tra cứu thông tin.

Xem và tải công văn tại đây: CV 3650 - GIA VLXD T12.pdf

12/27/2019 9:00 AMĐã ban hànhKinh tế vật liệu xây dựngTinCông bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 12 năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 18/12/2019, Liên Sở Xây dựng - Tài chính đã công bố Bảng giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 12 năm 2019 (đã bao gồm VAT).
12/27/2019 9:00 AMYesĐã ban hành
Thông báo triển khai thực hiện Quyết định số 51/2019/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 05/9/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý hệ thống đường đô thị trên địa bàn tỉnh Tây NinhThông báo triển khai thực hiện Quyết định số 51/2019/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 05/9/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý hệ thống đường đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Ngày 12/12/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 51/2019/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 05/9/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý hệ thống đường đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Sở Xây dựng thông báo và triển khai đến các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố; phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, phòng Quản lý đô thị thành phố Tây Ninh; các đơn vị có liên quan biết và thực hiện Quyết định số 51/2019/QĐ-UBND.

Xem và tải Quyết định số 51/2019/QĐ-UBND tại đây:​​QD 51 2019 UBND - BAI BO QD 24 2014.pdf

12/24/2019 10:00 AMĐã ban hànhKiến trúc quy hoạch xây dựngTinThông báo triển khai thực hiện Quyết định số 51/2019/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 05/9/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý hệ thống đường đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 12/12/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 51/2019/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 05/9/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý hệ thống đường đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
12/24/2019 10:00 AMYesĐã ban hành
Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Hùng Hùng Đạt, Công ty TNHH MTV Thuận Anh Đạt, Công ty TNHH MTV Tư vấn Thiết kế Xây dựng Hùng Dương, Công ty TNHH MTV Khai Thác Khoáng Sản Trí Khang, Công ty TNHH MTVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Hùng Hùng Đạt, Công ty TNHH MTV Thuận Anh Đạt, Công ty TNHH MTV Tư vấn Thiết kế Xây dựng Hùng Dương, Công ty TNHH MTV Khai Thác Khoáng Sản Trí Khang, Công ty TNHH MT
Ngày 10/12/2019, Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Hùng Hùng Đạt, Công ty TNHH MTV Thuận Anh Đạt, Công ty TNHH MTV Tư vấn Thiết kế Xây dựng Hùng Dương, Công ty TNHH MTV Khai Thác Khoáng Sản Trí Khang, Công ty TNHH MTV Nguyên Phương và Công ty TNHH MTV Cát Vàng Đất Việt.

Một số thông tin chính của các tổ chức được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng:

1.   Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Hùng Hùng Đạt (Quyết định số 220/QĐ-SXD ngày 10/12/2019 của Sở Xây dựng):

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3901214186. Đăng ký lần đầu ngày 07/12/2015. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.
 • Tên người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Quốc Đạt, chức vụ: Giám đốc.
 • Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 13, ấp Cây Ninh, xã Phước Trạch, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.
 • Phạm vi hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ: Hạng III.​

2.   Công ty TNHH MTV Thuận Anh Đạt (Quyết định số 221/QĐ-SXD ngày 10/12/2019 của Sở Xây dựng):

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3901205431. Đăng ký lần đầu ngày 01/6/2015. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.
 • Tên người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Thị Kim Chi, chức vụ: Giám đốc.
 • Địa chỉ trụ sở chính: Số 171, Hẻm 20, đường Thuyền, khu phố Hiệp Thạnh, phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
 • Phạm vi hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ hạng III.

3.   Công ty TNHH MTV Tư vấn Thiết kế Xây dựng Hùng Dương (Quyết định số 222/QĐ-SXD ngày 10/12/2019 của Sở Xây dựng):

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3901202857. Đăng ký lần đầu ngày 31/3/2015. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.
 • Tên người đại diện theo pháp luật: Võ Thụy Thùy Dương, chức vụ: Giám đốc.
 • Địa chỉ trụ sở chính: Số 386, tổ 3, ấp Giữa, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.
 • Phạm vi hoạt động xây dựng:
 • Khảo sát địa hình hạng III.
 • Thiết kế công trình giao thông đường bộ hạng III.

4.   Công ty TNHH MTV Khai Thác Khoáng Sản Trí Khang (Quyết định số 223/QĐ-SXD ngày 10/12/2019 của Sở Xây dựng):

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3901165757. Đăng ký lần đầu ngày 06/6/2013, thay đổi lần thứ 5 ngày 22/6/2016. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.
 • Tên người đại diện theo pháp luật: Huỳnh Khắc Hiếu, chức vụ: Giám đốc.
 • Địa chỉ trụ sở chính: Số 341, đường Lạc Long Quân, ấp Hiệp An, xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.
 • Phạm vi hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công trình Thủy lợi) hạng III.

5.   Công ty TNHH MTV Nguyên Phương (Quyết định số 224/QĐ-SXD ngày 10/12/2019 của Sở Xây dựng):

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3900650101. Đăng ký lần đầu ngày 07/5/2009, thay đổi lần thứ 1 ngày 01/02/2013. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.
 • Tên người đại diện theo pháp luật: Lê Phước Tiến, chức vụ: Giám đốc.
 • Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 5, ấp Giữa, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.
 • Phạm vi hoạt động xây dựng:
 • Thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ hạng III.
 • Thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (thoát nước) hạng III.

6.   Công ty TNHH MTV Cát Vàng Đất Việt (Quyết định số 225/QĐ-SXD ngày 10/12/2019 của Sở Xây dựng):

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3900961467. Đăng ký lần đầu ngày 08/4/2011, thay đổi lần thứ 2 ngày 06/3/2013. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.
 • Tên người đại diện theo pháp luật: Hồ Văn Hai, chức vụ: Giám đốc.
 • Địa chỉ trụ sở chính: Số 44, tổ 29, ấp Trâm Vàng 1, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.
 • Phạm vi hoạt động xây dựng:
 • Thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ hạng III.
 • Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ hạng III.

Sở Xây dựng thông báo đến Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Hùng Hùng Đạt, Công ty TNHH MTV Thuận Anh Đạt, Công ty TNHH MTV Tư vấn Thiết kế Xây dựng Hùng Dương, Công ty TNHH MTV Khai Thác Khoáng Sản Trí Khang, Công ty TNHH MTV Nguyên Phương, Công ty TNHH MTV Cát Vàng Đất Việt và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện.

Xem và tải các Quyết định tại đây:​ 220-QD-SXD_Hung Dat.pdf 221-QD-SXD_Thuan Anh Dat.pdf 222-QD-SXD_Hung Duong.pdf 223-QD-SXD_Tri Khang.pdf 224-QD-SXD_Nguyen Phuong.pdf 225-QD-SXD_Dat Viet.pdf

12/12/2019 3:00 PMĐã ban hànhHoạt động xây dựngTinVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Hùng Hùng Đạt, Công ty TNHH MTV Thuận Anh Đạt, Công ty TNHH MTV Tư vấn Thiết kế Xây dựng Hùng Dương, Công ty TNHH MTV Khai Thác Khoáng Sản Trí Khang, Công ty TNHH MT/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 10/12/2019, Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Hùng Hùng Đạt, Công ty TNHH MTV Thuận Anh Đạt, Công ty TNHH MTV Tư vấn Thiết kế Xây dựng Hùng Dương, Công ty TNHH MTV Khai Thác Khoáng Sản Trí Khang, Công ty TNHH MTV Nguyên Phương và Công ty TNHH MTV Cát Vàng Đất Việt.
12/12/2019 3:00 PMYesĐã ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 11 năm 2019Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 11 năm 2019
Ngày 04/12/2019, Liên Sở Xây dựng - Tài chính đã công bố Bảng giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 11 năm 2019 (đã bao gồm VAT).

Để các tổ chức, cá nhân, đơn vị tư vấn, doanh nghiệp xây dựng có nhu cầu tra cứu thông tin về giá của các loại vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tháng 11 năm 2019, Sở Xây dựng thông báo như sau:

1. Bảng giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 11 năm 2019 đã được công bố tại Công văn số 3490/CB-VLXD-LS ngày 04/12/2019 của Liên Sở Xây dựng - Tài chính.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Xây dựng và Sở Tài chính để xem xét, giải quyết theo quy định.

Sở Xây dựng thông báo để các tổ chức, cá nhân, đơn vị có liên quan biết và tra cứu thông tin.

Xem và tải công văn tại đây:CV 3490 - GIA VLXD T11.pdf

12/6/2019 6:00 PMĐã ban hànhKinh tế vật liệu xây dựngTinCông bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 11 năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 04/12/2019, Liên Sở Xây dựng - Tài chính đã công bố Bảng giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 11 năm 2019 (đã bao gồm VAT).
12/6/2019 6:00 PMYesĐã ban hành
Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Xây dựng Trường Phát, Công ty TNHH MTV Xây dựng Thanh Cao Trí và Công ty CP Xây dựng Điện Hưng ThịnhVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Xây dựng Trường Phát, Công ty TNHH MTV Xây dựng Thanh Cao Trí và Công ty CP Xây dựng Điện Hưng Thịnh
Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Xây dựng Trường Phát, Công ty TNHH MTV Xây dựng Thanh Cao Trí và Công ty CP Xây dựng Điện Hưng Thịnh.

Một số thông tin chính của các tổ chức được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng:

1.   Công ty TNHH Xây dựng Trường Phát (Quyết định số 215/QĐ-SXD ngày 28/11/2019 của Sở Xây dựng):

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3900445712. Đăng ký lần đầu ngày 18/6/2008, thay đổi lần thứ 2 ngày 01/7/2015. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.
 • Tên người đại diện theo pháp luật: Trần Thiện Duyên, chức vụ: Giám đốc.
 • Địa chỉ trụ sở chính: Số 04/52, khu phố Hiệp Thạnh, phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
 • Phạm vi hoạt động xây dựng:
 • Thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp hạng III.
 • Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp hạng III.

2.   Công ty TNHH MTV Xây dựng Thanh Cao Trí (Quyết định số 217/QĐ-SXD ngày 09/12/2019 của Sở Xây dựng):

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3901219106. Đăng ký lần đầu ngày 24/02/2016. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.
 • Tên người đại diện theo pháp luật: Huỳnh Minh Nhựt, chức vụ: Giám đốc.
 • Địa chỉ trụ sở chính: Số 23/4, Tổ 5, ấp Trường Thọ, xã Trường Hòa, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.
 • Phạm vi hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ hạng III.

3.   Công ty CP Xây dựng Điện Hưng Thịnh (Quyết định số 218/QĐ-SXD ngày 09/12/2019 của Sở Xây dựng):

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3900798877. Đăng ký lần đầu ngày 31/7/2009, thay đổi lần thứ 5 ngày 12/7/2017. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.
 • Tên người đại diện theo pháp luật: Tạ Quốc Hưng, chức vụ: Giám đốc.
 • Địa chỉ trụ sở chính: Số 6, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Khu phố 5, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
 • Phạm vi hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (công trình chiếu sáng công cộng) hạng III.

  Sở Xây dựng thông báo đến Công ty TNHH Xây dựng Trường Phát, Công ty TNHH MTV Xây dựng Thanh Cao Trí, Công ty CP Xây dựng Điện Hưng Thịnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện.

Xem và tải các Quyết định tại đây:​215-QD-SXD_Truong Phat.pdf 217-QD-SXD_Cao Tri.pdf 218-QD-SXD_Hung Thinh.pdf

12/2/2019 3:00 PMĐã ban hànhHoạt động xây dựngTinVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Xây dựng Trường Phát, Công ty TNHH MTV Xây dựng Thanh Cao Trí và Công ty CP Xây dựng Điện Hưng Thịnh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Xây dựng Trường Phát, Công ty TNHH MTV Xây dựng Thanh Cao Trí và Công ty CP Xây dựng Điện Hưng Thịnh.
12/2/2019 3:00 PMYesĐã ban hành
Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH MTV Xây dựng Thủy Lợi Kiến thiết Tây Ninh, Công ty TNHH MTV Toàn Nhất Sinh và Công ty TNHH Trường Chinh PhátVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH MTV Xây dựng Thủy Lợi Kiến thiết Tây Ninh, Công ty TNHH MTV Toàn Nhất Sinh và Công ty TNHH Trường Chinh Phát
Ngày 27/11/2019, Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH MTV Xây dựng Thủy Lợi Kiến thiết Tây Ninh, Công ty TNHH MTV Toàn Nhất Sinh và Công ty TNHH Trường Chinh Phát.

Một số thông tin chính của các tổ chức được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng:

1.   Công ty TNHH MTV Xây dựng Thủy Lợi Kiến thiết Tây Ninh (Quyết định số 208/QĐ-SXD ngày 27/11/2019 của Sở Xây dựng):

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3900973409. Đăng ký lần đầu ngày 27/01/1997, thay đổi lần thứ 5 ngày 17/5/2018. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.
 • Tên người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Văn Tươi, chức vụ: Giám đốc.
 • Địa chỉ trụ sở chính: Số 011, đường Pasteur, Khu phố 3, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
 • Phạm vi hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Công trình thủy lợi) hạng III.

2.   Công ty TNHH MTV Toàn Nhất Sinh (Quyết định số 209/QĐ-SXD ngày 27/11/2019 của Sở Xây dựng):

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3901214154. Đăng ký lần đầu ngày 07/12/2015, thay đổi lần thứ 1 ngày 11/12/2015. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.
 • Tên người đại diện theo pháp luật: Đào Văn Tiền, chức vụ: Giám đốc.
 • Địa chỉ trụ sở chính: Số 80, đường Nguyễn Huệ, Khu phố 4, thị trấn Hòa Thành, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.
 • Phạm vi hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ hạng III.

3.   Công ty TNHH Trường Chinh Phát (Quyết định số 210/QĐ-SXD ngày 27/11/2019 của Sở Xây dựng):

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3901248065. Đăng ký lần đầu ngày 30/8/2017, thay đổi lần thứ 3 ngày 11/7/2019. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.
 • Tên người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Chiến, chức vụ: Giám đốc.
 • Địa chỉ trụ sở chính: Số 327, đường Trần Phú, khu phố Ninh Thành, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
 • Phạm vi hoạt động xây dựng:
 • Khảo sát địa hình hạng III.
 • Thiết kế, giám sát thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ hạng III.

Sở Xây dựng thông báo đến Công ty TNHH MTV Xây dựng Thủy Lợi Kiến thiết Tây Ninh, Công ty TNHH MTV Toàn Nhất Sinh, Công ty TNHH Trường Chinh Phát và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện.

Xem và tải các Quyết định tại đây:​208-QD-SXD_Kien Thiet TN.pdf209-QD-SXD_Toan Nhat Sinh.pdf210-QD-SXD_Truong Chinh Phat.pdf

11/28/2019 4:00 PMĐã ban hànhHoạt động xây dựngTinVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH MTV Xây dựng Thủy Lợi Kiến thiết Tây Ninh, Công ty TNHH MTV Toàn Nhất Sinh và Công ty TNHH Trường Chinh Phát/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 27/11/2019, Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH MTV Xây dựng Thủy Lợi Kiến thiết Tây Ninh, Công ty TNHH MTV Toàn Nhất Sinh và Công ty TNHH Trường Chinh Phát.
11/28/2019 4:00 PMYesĐã ban hành
Thông báo công bố đồ án Quy hoạch phân khu 1  thuộc Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, tỉnh Tây NinhThông báo công bố đồ án Quy hoạch phân khu 1  thuộc Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh
Đồ án Quy hoạch phân khu 1 thuộc Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2428/QĐ-UBND ngày 08/11/2019.

Ngày 26/11/2019, Sở Xây dựng đã thông báo công bố đồ án Quy hoạch phân khu 1 thuộc Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh tại Thông báo số 3405/TB-SXD. Các nội dung chính của đồ án được duyệt như sau:

1.   Phạm vi, ranh giới

- Phía Bắc và Đông: Thuộc phạm vi Khu du lịch quốc gia Núi Bà theo Quyết định số 1099/QĐ-TTg ngày 05/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ, giáp đất rừng;

- Phía Nam: Giáp đường ĐT 790;

- Phía Tây: Giáp đường ĐT 784.

2.   Quy mô, tính chất: Phân khu 1 có quy mô 366,80 ha được xây dựng đồng bộ với các chức năng thương mại, du lịch, vui chơi giải trí tổng hợp, dân cư, ở lưu trú, bao gồm các khu chức năng sau:

3.   Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

Theo thuyết minh đính kèm, thiết kế không gian kiến trúc theo tính chất, mục tiêu phát triển khu vực theo nội dung nghiên cứu thiết kế đô thị và các đề xuất như sau:

- Khu tâm linh, di tích được quy hoạch tuân thủ Quyết định số 1099/QĐ-TTg, mật độ xây dựng công trình tối đa 10%, các công trình nhà ga cáp treo có tầng cao 05 tầng.

- Khu tham quan chuyên đề, lưu trú, thương mại và dịch vụ du lịch trên đỉnh núi có diện tích xây dựng cơ sở ở, lưu trú không vượt quá 25% diện tích khu, mật độ xây dựng tối đa 25%; bố trí công trình tượng Phật có chiều cao 72 m đã được Bộ Quốc phòng chấp thuận; một số công trình dịch vụ, khách sạn có yêu cầu thiết kế kiến trúc đặc biệt được phép đề xuất chiều cao không quá 05 tầng.

- Khu vực ven chân núi phía Nam, bố trí các khu chức năng thương mại, dịch vụ lưu trú phục vụ du lịch tâm linh cho quần thể Chùa Bà hiện hữu và là đầu mối kết nối khu tâm linh, di tích, tôn giáo với khu tham quan chuyên đề trên đỉnh núi thông qua hệ thống cáp treo hiện đại, đảm bảo lưu thông theo các hướng tuyến trong khu du lịch. Diện tích xây dựng cơ sở ở, lưu trú không vượt quá 30% diện tích khu, mật độ xây dựng tối đa 40%; tầng cao trung bình 03 tầng và một số công trình thương mại, ở lưu trú có yêu cầu thiết kế kiến trúc đặc biệt dọc ĐT 790 được phép thiết kế không quá 05 tầng để tạo trục cảnh quan chính khu vực.

- Khu công viên chuyên đề dọc tuyến đường bộ lên đỉnh núi có mật độ xây dựng tối đa 5%; tầng cao tối đa 02 tầng.

- Khu dân cư phục vụ khu du lịch được quy hoạch là khu dân cư đặc thù thuộc khu du lịch cấp quốc gia, quy hoạch các khu nhà ở thương mại bao gồm các loại hình liên kế và biệt thự, công trình công cộng đồng thời chỉnh trang, quản lý kiến trúc cảnh quan tại không gian cửa ngõ hiện hữu của khu du lịch. Đất ở không vượt quá 40% diện tích khu vực, còn lại là đất công trình phục vụ đơn vị ở, công viên cây xanh và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

4.   Nội dung thiết kế đô thị

- Xác định công trình biểu tượng tại khu vực đỉnh núi và khu vực Chùa Bà.

- Xác định công trình điểm nhấn tại ngã tư Đại Đồng, giao lộ đường ĐT 790 và ĐT 784 và tại khu vực xung quanh nhà ga cáp treo.

- Xác định trục cảnh quan chính theo 2 trục (phương đứng và phương ngang):

+ Trục đứng: Là các tuyến đường bộ lên Núi và các tuyến cáp treo.

+ Trục ngang: Là trục đường cảnh quan chính khu vực quy hoạch được xác định song song với đường ĐT 790.

- Xác định hệ thống không gian mở: Các trục cây xanh quảng trường, các mảng xanh công viên, ... tạo thành một hệ thống liên hoàn toàn khu vực.

Sở Xây dựng thông báo đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân biết và thực hiện đồ án Quy hoạch phân khu 1 thuộc Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh.

Xem và tại Quyết định số 2428/QĐ-UBND, sơ đồ quy hoạch tại đây:​2428-QD-UBND_QHPK 1.pdfSO DO QHPK 1.jpg

11/28/2019 4:00 PMĐã ban hànhKiến trúc quy hoạch xây dựngTinThông báo công bố đồ án Quy hoạch phân khu 1  thuộc Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Đồ án Quy hoạch phân khu 1 thuộc Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2428/QĐ-UBND ngày 08/11/2019.
11/28/2019 4:00 PMYesĐã ban hành
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm xi măng của Công ty Cổ phần Xi măng Fico Tây NinhVề việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm xi măng của Công ty Cổ phần Xi măng Fico Tây Ninh
Ngày 21/11/2019, Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm xi măng của Công ty Cổ phần Xi măng Fico Tây Ninh sản xuất, kinh doanh.

Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy các sản phẩm xi măng poóc lăng hỗn hợp của Công ty Cổ phần Xi măng Fico Tây Ninh sản xuất, kinh doanh như sau:

1.   Thông báo số 3347/TB-SXD ngày 21/11/2019 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm xi măng poóc lăng hỗn hợp, có đặc trưng kỹ thuật như sau:

 • Tên sản phẩm: Xi măng poóc lăng hỗn hợp.
 • Kiểu, loại: PCB 40.
 • Nhãn hiệu: ​

2.   Thông báo số 3348/TB-SXD ngày 21/11/2019 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm xi măng poóc lăng hỗn hợp, có đặc trưng kỹ thuật như sau:

 • Tên sản phẩm: Xi măng poóc lăng hỗn hợp.
 • Kiểu, loại: PCB 50.
 • Nhãn hiệu: 

3.   Thông báo số 3349/TB-SXD ngày 21/11/2019 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm xi măng poóc lăng hỗn hợp, có đặc trưng kỹ thuật như sau:

 • Tên sản phẩm: Xi măng poóc lăng hỗn hợp.
 • Kiểu, loại: PCB 40. Đóng bao khối lượng 50kg, dạng xá.
 • Nhãn hiệu: Supreme Power

   
  Thông báo này chỉ ghi nhận sự cam kết của Công ty Cổ phần Xi măng Fico Tây Ninh, Thông báo này không có giá trị chứng nhận cho loại sản phẩm xi măng poóc lăng hỗn hợp nói trên phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

  Sở Xây dựng thông báo đến Công ty Cổ phần Xi măng Fico Tây Ninh và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện đúng quy định.

Xem và tải các Thông báo tại đây:​​Cong ty Xi mang Fico.rar

11/23/2019 8:00 PMĐã ban hànhKinh tế vật liệu xây dựngTinVề việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm xi măng của Công ty Cổ phần Xi măng Fico Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 21/11/2019, Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm xi măng của Công ty Cổ phần Xi măng Fico Tây Ninh sản xuất, kinh doanh.
11/23/2019 8:00 PMYesĐã ban hành
Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Xây dựng Thuận Thành Công, Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Thủy Lợi Thuận Hòa, Công ty TNHH Xây dựng Nông nghiệp Phú Hưng, Công ty TNHH MTV Xây dựng Gia Minh Hưng, Công ty TNHH Đầu tư ThươngVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Xây dựng Thuận Thành Công, Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Thủy Lợi Thuận Hòa, Công ty TNHH Xây dựng Nông nghiệp Phú Hưng, Công ty TNHH MTV Xây dựng Gia Minh Hưng, Công ty TNHH Đầu tư Thương
Ngày 18/11/2019, Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Xây dựng Thuận Thành Công, Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Thủy Lợi Thuận Hòa, Công ty TNHH Xây dựng Nông nghiệp Phú Hưng, Công ty TNHH MTV Xây dựng Gia Minh Hưng, Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Xây dựng Nhất Tâm.

Một số thông tin chính của các tổ chức được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng:

1.   Công ty TNHH Xây dựng Thuận Thành Công (Quyết định số 201/QĐ-SXD ngày 18/11/2019 của Sở Xây dựng):

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3901237955. Đăng ký lần đầu ngày 09/02/2017, thay đổi lần thứ 1 ngày 06/3/2017. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.
 • Tên người đại diện theo pháp luật: Lê Văn Thuận, chức vụ: Giám đốc.
 • Địa chỉ trụ sở chính: Số 108, Tổ 14, ấp Đường Long, xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.
 • Phạm vi hoạt động xây dựng:
 • Thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ hạng III.
 • Thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (thoát nước) hạng III.

2.   Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Thủy Lợi Thuận Hòa (Quyết định số 202/QĐ-SXD ngày 18/11/2019 của Sở Xây dựng):

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3900301125. Đăng ký lần đầu ngày 15/02/2000, thay đổi lần thứ 3 ngày 03/11/2014. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.
 • Tên người đại diện theo pháp luật: Lê Hoàng Vĩnh Lộc, chức vụ: Giám đốc.
 • Địa chỉ trụ sở chính: Số 8/27, khu phố Hiệp Nghĩa, Phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
 • Phạm vi hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công trình Thủy Lợi) hạng III.

3.   Công ty TNHH Xây dựng Nông nghiệp Phú Hưng (Quyết định số 203/QĐ-SXD ngày 18/11/2019 của Sở Xây dựng):

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3900337474. Đăng ký lần đầu ngày 19/7/2004, thay đổi lần thứ 4 ngày 24/10/2019. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.
 • Tên người đại diện theo pháp luật: Phan Văn Thượng, chức vụ: Giám đốc.
 • Địa chỉ trụ sở chính: Số 89, Quốc Lộ 22, ấp Hòa Hưng, xã An Hòa, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.
 • Phạm vi hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công trình Thủy Lợi) hạng III.

4.   Công ty TNHH MTV Xây dựng Gia Minh Hưng (Quyết định số 204/QĐ-SXD ngày 18/11/2019 của Sở Xây dựng):

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3901276263. Đăng ký lần đầu ngày 11/01/2019. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.
 • Tên người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Thị Minh Châu, chức vụ: Giám đốc.
 • Địa chỉ trụ sở chính: Số 14, đường 30/4, Khu phố 5, Phường 4, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
 • Phạm vi hoạt động xây dựng:
 • Thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp hạng III.
 • Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp hạng III.

5.   Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Xây dựng Nhất Tâm (Quyết định số 205/QĐ-SXD ngày 18/11/2019 của Sở Xây dựng):

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3901205784. Đăng ký lần đầu ngày 06/6/2015, thay đổi lần thứ 4 ngày 21/9/2018. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.
 • Tên người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Hữu Phúc, chức vụ: Giám đốc.
 • Địa chỉ trụ sở chính: Số 200, đường Điện Biên Phủ, khu phố Ninh Tân, Phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
 • Phạm vi hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình dân dụng hạng II.

  Sở Xây dựng thông báo đến Công ty TNHH Xây dựng Thuận Thành Công, Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Thủy Lợi Thuận Hòa, Công ty TNHH Xây dựng Nông nghiệp Phú Hưng, Công ty TNHH MTV Xây dựng Gia Minh Hưng, Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Xây dựng Nhất Tâm và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện.

Xem và tải các Quyết định tại đây:​201-QD-SXD_Thuan Thanh Cong.pdf202-QD-SXD_Thuan Hoa.pdf203-QD-SXD_Phu Hung.pdf204-QD-SXD_Minh Hung.pdf205-QD-SXD_Nhat Tam.pdf

11/22/2019 4:00 PMĐã ban hànhHoạt động xây dựngTinVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Xây dựng Thuận Thành Công, Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Thủy Lợi Thuận Hòa, Công ty TNHH Xây dựng Nông nghiệp Phú Hưng, Công ty TNHH MTV Xây dựng Gia Minh Hưng, Công ty TNHH Đầu tư Thương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 18/11/2019, Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Xây dựng Thuận Thành Công, Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Thủy Lợi Thuận Hòa, Công ty TNHH Xây dựng Nông nghiệp Phú Hưng, Công ty TNHH MTV Xây dựng Gia Minh Hưng, Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Xây dựng Nhất Tâm.
11/22/2019 4:00 PMYesĐã ban hành
Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Đại Hưng, Công ty CP Tư vấn Xây dựng Phúc KiếnVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Đại Hưng, Công ty CP Tư vấn Xây dựng Phúc Kiến
Ngày 20/11/2019, Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Đại Hưng, Công ty CP Tư vấn Xây dựng Phúc Kiến.

Một số thông tin chính của các tổ chức được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng:

1.   Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Đại Hưng (Quyết định số 206/QĐ-SXD ngày 20/11/2019 của Sở Xây dựng):

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 4502000324. Đăng ký lần đầu ngày 20/4/2005, thay đổi lần thứ 1 ngày 19/11/2007. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.
 • Tên người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Trung Hưng, chức vụ: Giám đốc.
 • Địa chỉ trụ sở chính: Số 24/1, ấp Trường Lộc, xã Trường Tây, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.
 • Phạm vi hoạt động xây dựng: Tư vấn quản lý dự án công trình giao thông đường bộ, hạ tầng kỹ thuật (thoát nước) hạng III.

2.   Công ty CP Tư vấn Xây dựng Phúc Kiến (Quyết định số 207/QĐ-SXD ngày 20/11/2019 của Sở Xây dựng):

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3900838551. Đăng ký lần đầu ngày 23/10/2009, thay đổi lần thứ 6 ngày 20/7/2018. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.
 • Tên người đại diện theo pháp luật: Phạm Thanh Tú, chức vụ: Tổng Giám đốc.
 • Địa chỉ trụ sở chính: Số 176, đường Nguyễn Trãi, Khu phố 5, Phường IV, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
 • Phạm vi hoạt động xây dựng:
 • Thiết kế công trình công nghiệp (kiến trúc, kết cấu) hạng II.
 • Giám sát thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (thoát nước, công trình chiếu sáng công cộng) hạng II.

Sở Xây dựng thông báo đến Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Đại Hưng, Công ty CP Tư vấn Xây dựng Phúc Kiến và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện.

Xem và tải các Quyết định tại đây:​206-QD-SXD_Dai Hung.pdf207-QD-SXD_Phuc Kien.pdf

11/22/2019 3:00 PMĐã ban hànhHoạt động xây dựngTinVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Đại Hưng, Công ty CP Tư vấn Xây dựng Phúc Kiến/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 20/11/2019, Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Đại Hưng, Công ty CP Tư vấn Xây dựng Phúc Kiến.
11/22/2019 3:00 PMYesĐã ban hành
Về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với  Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Thuận Việt Về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với  Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Thuận Việt
Ngày 12/11/2019, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng đã ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng đối với Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Thuận Việt.

Một số thông tin chung và hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân:

1.   Thông tin chung về Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Thuận Việt:

 • Địa chỉ trụ sở chính: Số 11/3, Tua Hai, khu phố 3, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
 • Mã số doanh nghiệp: 3901276778, do Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp ngày 07/8/2019 (Đăng ký thay đổi lần thứ 1).
 • Người đại diện theo pháp luật: Phạm Văn Sơn; giới tính: Nam; chức danh: Giám đốc.

2.   Hành vi vi phạm hành chính đã thực hiện: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Thuận Việt thực hiện kinh doanh dịch vụ bất động sản không đủ số người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản (Khu dân cư tại ấp Hiệp Hòa, xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh).

Sở Xây dựng thông báo đến Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Thuận Việt và các tổ chức, cơ quan, đơn vị có liên quan biết và thực hiện.​

11/15/2019 3:00 PMĐã ban hànhThanh tra xây dựngTinVề việc xử phạt vi phạm hành chính đối với  Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Thuận Việt /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 12/11/2019, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng đã ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng đối với Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Thuận Việt.
11/15/2019 3:00 PMYesĐã ban hành
Về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư xây dựng Đại Hưng, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Phú Yên, Công ty CP Tư vấn thiết kế dân dụng và công nghiệp Việt Nam, Trung tâm Quản lý kỹ thuật và Kiểm định xây dựngVề việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư xây dựng Đại Hưng, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Phú Yên, Công ty CP Tư vấn thiết kế dân dụng và công nghiệp Việt Nam, Trung tâm Quản lý kỹ thuật và Kiểm định xây dựng
Ngày 11/11/2019, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng đã ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng đối với Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư xây dựng Đại Hưng, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Phú Yên, Công ty CP Tư vấn thiết kế dân dụng và công nghiệp Việt Nam, Trung tâm Quản lý kỹ thuật và Kiểm định xây dựng.

Một số thông tin về các tổ chức và hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh:

1.   Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư xây dựng Đại Hưng

a)   Thông tin chung:

 • Địa chỉ trụ sở chính: Số 24/1, ấp Trường Lộc, xã Trường Tây, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.
 • Mã số doanh nghiệp: 4502000324, do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp ngày 19/11/2007 (đăng ký thay đổi lần thứ 1).
 • Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Trung Hưng; giới tính: Nam; chức danh: Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc.

b)  Hành vi vi phạm hành chính đã thực hiện:

 • Để nhà thầu thi công thi công sai thiết kế đã được phê duyệt (công trình trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Tân Châu tại thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh).
 • Nghiệm thu nhiều hơn công việc thực tế thực hiện (công trình trụ sở Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh tại thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh).

2.   Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Phú Yên

a)   Thông tin chung:

 • Địa chỉ trụ sở chính: Khu 11, thông Phú Mỹ, xã Tự Lập, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.
 • Mã số doanh nghiệp: 2500222759, do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 26/11/2014 (đăng ký thay đổi lần thứ 6).
 • Người đại diện theo pháp luật: Phan Văn Thắng; giới tính: Nam; chức danh: Giám đốc.

b)  Hành vi vi phạm hành chính đã thực hiện:

 • Thi công sai thiết kế đã được phê duyệt (công trình trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Tân Châu tại thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh).
 • Nghiệm thu nhiều hơn công việc thực tế thực hiện (công trình trụ sở Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh tại thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh).

3.   Công ty CP Tư vấn thiết kế dân dụng và công nghiệp Việt Nam

a)   Thông tin chung:

 • Địa chỉ trụ sở chính: T1 - Nhà N5D, Khu đô thị Trung Hòa, Nhân Chính, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
 • Mã số doanh nghiệp: 0101518373, do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 19/7/2004.
 • Người đại diện theo pháp luật: Tạ Quang Vinh; giới tính: Nam; chức danh: Giám đốc.

b)  Hành vi vi phạm hành chính đã thực hiện: Lập dự toán có khối lượng không phù hợp với khối lượng tính toán từ bản vẽ thiết kế đối với công trình sử dụng vốn nhà nước (công trình trụ sở Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh tại thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh).

4.   Trung tâm Quản lý kỹ thuật và Kiểm định xây dựng

a)   Thông tin chung:

 • Địa chỉ trụ sở chính: Số 10, Hoa Lư, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
 • Mã số doanh nghiệp: 0102735395-002, do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 14/9/2009.
 • Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Hồng Liêm; giới tính: Nam; chức danh: Giám đốc.

b)  Hành vi vi phạm hành chính đã thực hiện: Báo cáo kết quả thẩm tra không chính xác (công trình trụ sở Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh tại thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh).

Sở Xây dựng thông báo đến Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư xây dựng Đại Hưng, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Phú Yên, Công ty CP Tư vấn thiết kế dân dụng và công nghiệp Việt Nam, Trung tâm Quản lý kỹ thuật và Kiểm định xây dựng và các tổ chức, cơ quan, đơn vị có liên quan biết và thực hiện.​

11/15/2019 3:00 PMĐã ban hànhThanh tra xây dựngTinVề việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư xây dựng Đại Hưng, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Phú Yên, Công ty CP Tư vấn thiết kế dân dụng và công nghiệp Việt Nam, Trung tâm Quản lý kỹ thuật và Kiểm định xây dựng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 11/11/2019, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng đã ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng đối với Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư xây dựng Đại Hưng, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Phú Yên, Công ty CP Tư vấn thiết kế dân dụng và công nghiệp Việt Nam, Trung tâm Quản lý kỹ thuật và Kiểm định xây dựng.
11/15/2019 3:00 PMYesĐã ban hành
Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty Cổ phần Gia Hòa và Công ty TNHH Hoàng Anh MyVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty Cổ phần Gia Hòa và Công ty TNHH Hoàng Anh My
Ngày 05/11/2019, Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty Cổ phần Gia Hòa và Công ty TNHH Hoàng Anh My

Một số thông tin chính của các tổ chức được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng:

1.   Công ty Cổ phần Gia Hòa (Quyết định số 196/QĐ-SXD ngày 07/11/2019 của Sở Xây dựng):

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3901239543. Đăng ký lần đầu ngày 16/3/2017. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.
 • Tên người đại diện theo pháp luật: Đặng Tuấn Anh, chức vụ: Giám đốc.
 • Địa chỉ trụ sở chính: Số 10, Hẻm 1A, đường Huỳnh Công Giản, Khu phố 7, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
 • Phạm vi hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ hạng III.

2.   Công ty TNHH Hoàng Anh My (Quyết định số 197/QĐ-SXD ngày 07/11/2019 của Sở Xây dựng):

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3900647807. Đăng ký lần đầu ngày 23/6/2009, thay đổi lần thứ 1 ngày 27/3/2017. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.
 • Tên người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Văn Hoàng, chức vụ: Giám đốc.
 • Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 3, ấp Lộc Trung, xã Hưng Thuận, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.
 • Phạm vi hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ hạng III.

  Sở Xây dựng thông báo đến Công ty Cổ phần Gia Hòa, Công ty TNHH Hoàng Anh My và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện.

Xem và tải các Quyết định tại đây: ​196-QD-SXD_Gia Hoa.pdf197-QD-SXD_Hoang Anh My.pdf

11/12/2019 11:00 AMĐã ban hànhHoạt động xây dựngTinVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty Cổ phần Gia Hòa và Công ty TNHH Hoàng Anh My/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 05/11/2019, Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty Cổ phần Gia Hòa và Công ty TNHH Hoàng Anh My
11/12/2019 11:00 AMYesĐã ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 10 năm 2019Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 10 năm 2019
Ngày 05/11/2019, Liên Sở Xây dựng - Tài chính đã công bố Bảng giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 10 năm 2019 (đã bao gồm VAT).

Để các tổ chức, cá nhân, đơn vị tư vấn, doanh nghiệp xây dựng có nhu cầu tra cứu thông tin về giá của các loại vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tháng 10 năm 2019, Sở Xây dựng thông báo như sau:

1. Bảng giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 10 năm 2019 đã được công bố tại Công văn số 3139/CB-VLXD-LS ngày 05/11/2019 của Liên Sở Xây dựng - Tài chính.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Xây dựng và Sở Tài chính để xem xét, giải quyết theo quy định.

Sở Xây dựng thông báo để các tổ chức, cá nhân, đơn vị có liên quan biết và tra cứu thông tin.

Xem và tải công văn tại đây:CV 3139 - GIA VLXD T10.pdf

11/12/2019 11:00 AMĐã ban hànhKinh tế vật liệu xây dựngTinCông bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 10 năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 05/11/2019, Liên Sở Xây dựng - Tài chính đã công bố Bảng giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 10 năm 2019 (đã bao gồm VAT).
11/12/2019 11:00 AMYesĐã ban hành
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm gạch rỗng đất sét nung của Công ty TNHH MTV SX - TM - DV Tây NinhVề việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm gạch rỗng đất sét nung của Công ty TNHH MTV SX - TM - DV Tây Ninh
Ngày 01/11/2019, Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm gạch rỗng đất sét nung của Công ty TNHH MTV SX - TM - DV Tây Ninh sản xuất, kinh doanh.

Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy các sản phẩm gạch rỗng đất sét nung của Công ty TNHH MTV SX - TM - DV Tây Ninh sản xuất, kinh doanh như sau:

1.   Thông báo số 3105/TB-SXD ngày 01/11/2019 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch rỗng đất sét nung, có đặc trưng kỹ thuật như sau:

 • Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất sét nung.
 • Kiểu, loại: Gạch ống 2 lỗ.
 • Kích thước: 180 x 80 x 40 (mm).
 • Mác: M50.
 • Nhãn hiệu: GẠCH HÒA THÀNH

2.   Thông báo số 3106/TB-SXD ngày 01/11/2019 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch rỗng đất sét nung, có đặc trưng kỹ thuật như sau:

 • Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất sét nung.
 • Kiểu, loại: Gạch ống 4 lỗ.
 • Kích thước: 180 x 80 x 80 (mm).
 • Mác: M50.
 • Nhãn hiệu: GẠCH HÒA THÀNH

  ​Các Thông báo này chỉ ghi nhận sự cam kết của Công ty TNHH MTV SX - TM - DV Tây Ninh, các Thông báo này không có giá trị chứng nhận cho loại sản phẩm gạch rỗng đất sét nung nói trên phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

  Sở Xây dựng thông báo đến Công ty TNHH MTV SX - TM - DV Tây Ninh và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện đúng quy định.

Xem và tải các Thông báo tại đây:Cong ty Tay Ninh.rar

11/6/2019 4:00 PMĐã ban hànhKinh tế vật liệu xây dựngTinVề việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm gạch rỗng đất sét nung của Công ty TNHH MTV SX - TM - DV Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 01/11/2019, Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm gạch rỗng đất sét nung của Công ty TNHH MTV SX - TM - DV Tây Ninh sản xuất, kinh doanh.
11/6/2019 4:00 PMYesĐã ban hành
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm gạch rỗng đất sét nung của Công ty TNHH Hải Đăng KhoaVề việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm gạch rỗng đất sét nung của Công ty TNHH Hải Đăng Khoa
Ngày 01/11/2019, Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm gạch rỗng đất sét nung của Công ty TNHH Hải Đăng Khoa sản xuất, kinh doanh.

Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy các sản phẩm gạch rỗng đất sét nung của Công ty TNHH Hải Đăng Khoa sản xuất, kinh doanh như sau:

1.   Thông báo số 3107/TB-SXD ngày 01/11/2019 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch rỗng đất sét nung, có đặc trưng kỹ thuật như sau:

 • Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất sét nung.
 • Kiểu, loại: Gạch Demi.
 • Kích thước: 90 x 80 x 80 (mm).
 • Mác: M35.
 • Nhãn hiệu: Hải Đăng Khoa

2.   Thông báo số 3108/TB-SXD ngày 01/11/2019 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch rỗng đất sét nung, có đặc trưng kỹ thuật như sau:

 • Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất sét nung.
 • Kiểu, loại: Gạch ống 4 lỗ.
 • Kích thước: 180 x 80 x 80 (mm).
 • Mác: M35.
 • Nhãn hiệu: Hải Đăng Khoa

3.   Thông báo số 3109/TB-SXD ngày 01/11/2019 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch rỗng đất sét nung, có đặc trưng kỹ thuật như sau:

 • Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất sét nung.
 • Kiểu, loại: Gạch đinh 2 lỗ.
 • Kích thước: 180 x 80 x 40 (mm).
 • Mác: M35.
 • Nhãn hiệu: Hải Đăng Khoa

  Các Thông báo này chỉ ghi nhận sự cam kết của Công ty TNHH Hải Đăng Khoa, các Thông báo này không có giá trị chứng nhận cho loại sản phẩm gạch rỗng đất sét nung nói trên phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

  Sở Xây dựng thông báo đến Công ty TNHH Hải Đăng Khoa và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện đúng quy định.

Xem và tải các Thông báo tại đây:​Cong ty Hai Dang Khoa.rar

11/6/2019 4:00 PMĐã ban hànhKinh tế vật liệu xây dựngTinVề việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm gạch rỗng đất sét nung của Công ty TNHH Hải Đăng Khoa/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 01/11/2019, Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm gạch rỗng đất sét nung của Công ty TNHH Hải Đăng Khoa sản xuất, kinh doanh.
11/6/2019 4:00 PMYesĐã ban hành
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm gạch rỗng đất sét nung của Công ty TNHH Kính Đăng KhoaVề việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm gạch rỗng đất sét nung của Công ty TNHH Kính Đăng Khoa
Ngày 01/11/2019, Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm gạch rỗng đất sét nung của Công ty TNHH Kính Đăng Khoa sản xuất, kinh doanh.

Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy các sản phẩm gạch rỗng đất sét nung của Công ty TNHH Kính Đăng Khoa sản xuất, kinh doanh như sau:

1.   Thông báo số 3110/TB-SXD ngày 01/11/2019 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch rỗng đất sét nung, có đặc trưng kỹ thuật như sau:

 • Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất sét nung.
 • Kiểu, loại: Gạch Demi.
 • Kích thước: 90 x 80 x 80 (mm).
 • Mác: M35.
 • Nhãn hiệu: Kính Đăng Khoa

2.   Thông báo số 3111/TB-SXD ngày 01/11/2019 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch rỗng đất sét nung, có đặc trưng kỹ thuật như sau:

 • Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất sét nung.
 • Kiểu, loại: Gạch ống 4 lỗ.
 • Kích thước: 180 x 80 x 80 (mm).
 • Mác: M35.
 • Nhãn hiệu: Kính Đăng Khoa

3.   Thông báo số 3112/TB-SXD ngày 01/11/2019 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch rỗng đất sét nung, có đặc trưng kỹ thuật như sau:

 • Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất sét nung.
 • Kiểu, loại: Gạch đinh 2 lỗ.
 • Kích thước: 180 x 80 x 40 (mm).
 • Mác: M35.
 • Nhãn hiệu: Kính Đăng Khoa

  Các Thông báo này chỉ ghi nhận sự cam kết của Công ty TNHH Kính Đăng Khoa, các Thông báo này không có giá trị chứng nhận cho loại sản phẩm gạch rỗng đất sét nung nói trên phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

  Sở Xây dựng thông báo đến Công ty TNHH Kính Đăng Khoa và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện đúng quy định.

Xem và tải các Thông báo tại đây:​Cong ty Kinh Dang Khoa.rar

11/6/2019 4:00 PMĐã ban hànhKinh tế vật liệu xây dựngTinVề việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm gạch rỗng đất sét nung của Công ty TNHH Kính Đăng Khoa/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 01/11/2019, Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm gạch rỗng đất sét nung của Công ty TNHH Kính Đăng Khoa sản xuất, kinh doanh.
11/6/2019 4:00 PMYesĐã ban hành
Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH MTV Ngọc Vân Khánh, Công ty TNHH Phi Hùng  và Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên HảiVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH MTV Ngọc Vân Khánh, Công ty TNHH Phi Hùng  và Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hải
Ngày 05/11/2019, Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH MTV Ngọc Vân Khánh, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hải và Công ty TNHH Phi Hùng.

Một số thông tin chính của các tổ chức được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng:

1.   Công ty TNHH MTV Ngọc Vân Khánh (Quyết định số 189/QĐ-SXD ngày 05/11/2019 của Sở Xây dựng):

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3900328656. Đăng ký lần đầu ngày 10/3/2003, thay đổi lần thứ 8 ngày 23/5/2017. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.
 • Tên người đại diện theo pháp luật: Bùi Bắc An Nhàn, chức vụ: Giám đốc.
 • Địa chỉ trụ sở chính: Số 399, đường Trưng Nữ Vương, ấp Bình Hòa, xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.
 • Phạm vi hoạt động xây dựng:
 • Thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ hạng III.
 • Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ hạng III.

2.   Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hải (Quyết định số 190/QĐ-SXD ngày 05/11/2019 của Sở Xây dựng):

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3900579152. Đăng ký lần đầu ngày 17/02/2009, thay đổi lần thứ 2 ngày 17/10/2019. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.
 • Tên người đại diện theo pháp luật: Lê Thanh Hải, chức vụ: Giám đốc.
 • Địa chỉ trụ sở chính: Số 5, tổ 14, ấp Giữa, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.
 • Phạm vi hoạt động xây dựng:
 • Thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ hạng III.
 • Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ hạng III.

3.   Công ty TNHH Phi Hùng (Quyết định số 191/QĐ-SXD ngày 05/11/2019 của Sở Xây dựng):

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3900406015. Đăng ký lần đầu ngày 29/01/2007, thay đổi lần thứ 2 ngày 24/5/2017. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.
 • Tên người đại diện theo pháp luật: Ngô Duy Phi, chức vụ: Giám đốc.
 • Địa chỉ trụ sở chính: Số 34, Hẻm 33, đường 30/4, Khu phố 1, Phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
 • Phạm vi hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công trình Thủy lợi) hạng III.

  Sở Xây dựng thông báo đến Công ty TNHH MTV Ngọc Vân Khánh, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hải, Công ty TNHH Phi Hùng và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện.

Xem và tải các Quyết định tại đây:​Thang 11-2019.rar

11/6/2019 4:00 PMĐã ban hànhHoạt động xây dựngTinVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH MTV Ngọc Vân Khánh, Công ty TNHH Phi Hùng  và Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hải/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 05/11/2019, Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH MTV Ngọc Vân Khánh, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hải và Công ty TNHH Phi Hùng.
11/6/2019 4:00 PMYesĐã ban hành
Về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Bách Khoa Á Châu Tây NinhVề việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Bách Khoa Á Châu Tây Ninh
Ngày 04/11/2019, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng đã ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng đối với Công ty CP Bách Khoa Á Châu Tây Ninh.

Một số thông tin chung và hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân:


1.   Thông tin chung về Công ty CP Bách Khoa Á Châu Tây Ninh:

 • Địa chỉ trụ sở chính: Ấp 5, xã Suối Dây, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.
 • Mã số doanh nghiệp: 3901259194, do Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp ngày 25/7/2019.
 • Người đại diện theo pháp luật: Liu Huan; giới tính: Nam; chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

2.   Hành vi vi phạm hành chính đã thực hiện: Công ty CP Bách Khoa Á Châu Tây Ninh đã tổ chức thi công xây dựng công trình sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp đối với trường hợp cấp phép xây dựng mới đối với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập dự án đầu tư xây dựng.


​Sở Xây dựng thông báo đến Công ty CP Bách Khoa Á Châu Tây Ninh và các tổ chức, cơ quan, đơn vị có liên quan biết và thực hiện.​

11/6/2019 4:00 PMĐã ban hànhThanh tra xây dựngTinVề việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Bách Khoa Á Châu Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 04/11/2019, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng đã ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng đối với Công ty CP Bách Khoa Á Châu Tây Ninh.
11/6/2019 4:00 PMYesĐã ban hành
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm gạch rỗng đất sét nung của Cơ sở Nguyễn Thị HuyềnVề việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm gạch rỗng đất sét nung của Cơ sở Nguyễn Thị Huyền
Ngày 25/10/2019, Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm gạch rỗng đất sét nung của Cơ sở Nguyễn Thị Huyền sản xuất, kinh doanh.

Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy 02 sản phẩm gạch rỗng đất sét nung của Cơ sở Nguyễn Thị Huyền sản xuất, kinh doanh như sau:

1.   Thông báo số 2985/TB-SXD ngày 25/10/2019 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch rỗng đất sét nung, có đặc trưng kỹ thuật như sau:

 • Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất sét nung.
 • Loại: Gạch đinh 2 lỗ.
 • Kích thước: 180 x 80 x 40 (mm).
 • Mác: M35.
 • Nhãn hiệu: Cơ sở gạch Chấn Thịnh - Châu Thành - Tây Ninh

2.   Thông báo số 2986/TB-SXD ngày 25/10/2019 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch rỗng đất sét nung, có đặc trưng kỹ thuật như sau:

 • Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất sét nung.
 • Loại: Gạch đinh 4 lỗ.
 • Kích thước: 180 x 80 x 80 (mm).
 • Mác: M35.
 • Nhãn hiệu: Cơ sở gạch Chấn Thịnh - Châu Thành - Tây Ninh

  Các Thông báo này chỉ ghi nhận sự cam kết của Cơ sở Nguyễn Thị Huyền, các Thông báo này không có giá trị chứng nhận cho loại sản phẩm gạch rỗng đất sét nung nói trên phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

  Sở Xây dựng thông báo đến Cơ sở Nguyễn Thị Huyền và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện đúng quy định.

Xem và tải các Thông báo tại đây:Co so Huyen.rar

10/28/2019 6:00 PMĐã ban hànhKinh tế vật liệu xây dựngTinVề việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm gạch rỗng đất sét nung của Cơ sở Nguyễn Thị Huyền/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 25/10/2019, Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm gạch rỗng đất sét nung của Cơ sở Nguyễn Thị Huyền sản xuất, kinh doanh.
10/28/2019 6:00 PMYesĐã ban hành
Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH XD & TM Thiên Lâm và Công ty TNHH MTV Xây dựng công trình Giao thông Phương TrinhVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH XD & TM Thiên Lâm và Công ty TNHH MTV Xây dựng công trình Giao thông Phương Trinh
Ngày 25/10/2019, Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH XD & TM Thiên Lâm và Công ty TNHH MTV Xây dựng công trình Giao thông Phương Trinh.

Một số thông tin chính của các tổ chức được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng:

1.   Công ty TNHH XD & TM Thiên Lâm (Quyết định số 183/QĐ-SXD ngày 25/10/2019 của Sở Xây dựng):

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3900871848. Đăng ký lần đầu ngày 25/12/2009, thay đổi lần thứ 3 ngày 27/02/2014. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.
 • Tên người đại diện theo pháp luật: Bùi Đắc Liêm, chức vụ: Giám đốc.
 • Địa chỉ trụ sở chính: Số 38, đường Phạm Tung, Khu phố 1, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
 • Phạm vi hoạt động xây dựng:
 • Thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp hạng II.
 • Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp hạng III.
 • Thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ hạng III.

2.   Công ty TNHH MTV Xây dựng công trình Giao thông Phương Trinh (Quyết định số 184/QĐ-SXD ngày 25/10/2019 của Sở Xây dựng):

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3901212051. Đăng ký lần đầu ngày 09/11/2015. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.
 • Tên người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Thủy, chức vụ: Giám đốc.
 • Địa chỉ trụ sở chính: Số 206, Quốc lộ 22, khu phố Lộc Du, thị trấn Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.
 • Phạm vi hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ hạng III.

  Sở Xây dựng thông báo đến Công ty TNHH XD & TM Thiên Lâm, Công ty TNHH MTV Xây dựng công trình Giao thông Phương Trinh và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện.

Xem và tải các Quyết định tại đây:183-QD-SXD_Thien Lam.pdf184-QD-SXD_Phuong Trinh.pdf

10/28/2019 6:00 PMĐã ban hànhHoạt động xây dựngTinVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH XD & TM Thiên Lâm và Công ty TNHH MTV Xây dựng công trình Giao thông Phương Trinh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 25/10/2019, Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH XD & TM Thiên Lâm và Công ty TNHH MTV Xây dựng công trình Giao thông Phương Trinh.
10/28/2019 6:00 PMYesĐã ban hành
Về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH dệt may S.Power (Việt Nam)Về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH dệt may S.Power (Việt Nam)
Ngày 18/10/2019, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng đã ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng đối với Công ty TNHH dệt may S.Power (Việt Nam).

Một số thông tin chung và hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân:

1.   Thông tin chung về Công ty TNHH dệt may S.Power (Việt Nam):

 • Địa chỉ trụ sở chính: Lô A13, C1, KCN Thành Thành Công, xã An Hòa, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.
 • Mã số doanh nghiệp: 3900358107, cấp ngày 05/7/2017 (đăng ký thay đổi lần thứ nhất), do Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp.
 • Người đại diện theo pháp luật: Lee Chi Keung; giới tính: Nam; chức danh: Tổng Giám đốc.

2.   Hành vi vi phạm hành chính đã thực hiện: Công ty TNHH dệt may S.Power (Việt Nam) đã tổ chức thi công xây dựng công trình sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp đối với trường hợp cấp phép xây dựng mới đối với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập dự án đầu tư xây dựng.

Sở Xây dựng thông báo đến Công ty TNHH dệt may S.Power (Việt Nam) và các tổ chức, cơ quan, đơn vị có liên quan biết và thực hiện.

10/24/2019 3:00 PMĐã ban hànhThanh tra xây dựngTinVề việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH dệt may S.Power (Việt Nam)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 18/10/2019, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng đã ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng đối với Công ty TNHH dệt may S.Power (Việt Nam).
10/24/2019 3:00 PMYesĐã ban hành
1 - 30Next