Tin Chuyên Ngành - Hạ Tầng Kỹ Thuật
 
Điều chỉnh đồ án Quy hoạch chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3069/QĐ-UBND ngày 17/12/2018.
 
Ngày 27/12/2018, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội nghị thẩm định các Đề án đề nghị công nhận đô thị Hòa Thành mở rộng và khu vực dự kiến thành lập thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh đạt tiêu chí đô thị loại IV. Cục trưởng Cục Phát triển Đô thị Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn chủ trì Hội nghị.
 
Ngày 17/9/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND về Quy định quản lý dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
 
Ngày 21/6/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND về Quy định phân công trách nhiệm và phân cấp quản lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
 
Ngày 23/3/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã ban hành Công văn số 664/UBND-KTTC về việc phê duyệt tiêu chí lựa chọn nhà thầu thực hiện dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
 
Ngày 08/3/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số 617/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh đến năm 2030.
 
Ngày 29/12/2017, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 1354/QĐ-BXD công bố suất vốn đầu tư xây dựng và mức chi phí xử lý chất thải rắn sinh hoạt, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2018 và thay thế Quyết định số 322/QĐ-BXD ngày 06/4/2012 của Bộ Xây dựng công bố suất vốn đầu tư xây dựng và mức chi phí xử lý chất thải rắn sinh hoạt.
 
Ngày 05/01/2018, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 01/2018/TT-BXD ngày 05/01/2018 của Bộ Xây dựng quy định về chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh, có hiệu lực thi hành từ ngày 20/02/2018.
 
Ngày 04/01/2018, Bộ Xây dựng có Công văn số 29/BXD-PTĐT về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Quản lý phát triển đô thị.
 
Ngày 28/12/2017, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 14/2017/TT-BXD về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2018.
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 02 năm 2019Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 02 năm 2019
Ngày 07/3/2019, Liên Sở Xây dựng - Tài chính đã công bố Bảng giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 02 năm 2019 (đã bao gồm VAT).

Để các tổ chức, cá nhân, đơn vị tư vấn, doanh nghiệp xây dựng có nhu cầu tra cứu thông tin về giá của các loại vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tháng 02 năm 2019, Sở Xây dựng thông báo như sau:

1. Bảng giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 02 năm 2019 đã được công bố tại Công văn số 469/CB-VLXD-LS ngày 07/3/2019 của Liên Sở Xây dựng - Tài chính.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Xây dựng và Sở Tài chính để xem xét, giải quyết theo quy định.

Sở Xây dựng thông báo để các tổ chức, cá nhân, đơn vị có liên quan biết và tra cứu thông tin.

Xem và tải Công văn số 469/CB-VLXD-LS tại đây: 469-CB-VLXD-LS_1.PDF

3/8/2019 4:00 PMĐã ban hànhKinh tế vật liệu xây dựngTinCông bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 02 năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 07/3/2019, Liên Sở Xây dựng - Tài chính đã công bố Bảng giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 02 năm 2019 (đã bao gồm VAT).
3/8/2019 4:00 PMYesĐã ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 01 năm 2019Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 01 năm 2019
Ngày 15/02/2019, Liên Sở Xây dựng - Tài chính đã công bố Bảng giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 01 năm 2019 (đã bao gồm VAT).

Để các tổ chức, cá nhân, đơn vị tư vấn, doanh nghiệp xây dựng có nhu cầu tra cứu thông tin về giá của các loại vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tháng 01 năm 2019, Sở Xây dựng thông báo như sau:

1. Bảng giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 01 năm 2019 đã được công bố tại Công văn số 307/CB-VLXD-LS ngày 15/02/2019 của Liên Sở Xây dựng - Tài chính.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Xây dựng và Sở Tài chính để xem xét, giải quyết theo quy định.

Sở Xây dựng thông báo để các tổ chức, cá nhân, đơn vị có liên quan biết và tra cứu thông tin.

Xem và tải Công văn số 307/CB-VLXD-LS tại đây:  307-CB-VLXD-LS BÁO GIÁ THÁNG 01 NĂM 2019_1.PDF

2/19/2019 8:00 AMĐã ban hànhKinh tế vật liệu xây dựngTinCông bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 01 năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 15/02/2019, Liên Sở Xây dựng - Tài chính đã công bố Bảng giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 01 năm 2019 (đã bao gồm VAT).
2/19/2019 8:00 AMYesĐã ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 12 năm 2018Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 12 năm 2018
Ngày 07/01/2019, Liên Sở Xây dựng - Tài chính đã công bố Bảng giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 12 năm 2018 (đã bao gồm VAT).

Để các tổ chức, cá nhân, đơn vị tư vấn, doanh nghiệp xây dựng có nhu cầu tra cứu thông tin về giá của các loại vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tháng 12 năm 2018, Sở Xây dựng thông báo như sau:

1. Bảng giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 12 năm 2018 đã được công bố tại Công văn số 60/CB-VLXD-LS ngày 07/01/2019 của Liên Sở Xây dựng - Tài chính.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Xây dựng và Sở Tài chính để xem xét, giải quyết theo quy định.

Sở Xây dựng thông báo để các tổ chức, cá nhân, đơn vị có liên quan biết và tra cứu thông tin.

Xem và tải Công văn số 60/CB-VLXD-LS tại đây: 60-CB-VLXD-LS BÁO GIÁ VLXD THÁNG 12 NĂM 2018.PDF

1/9/2019 10:00 AMĐã ban hànhKinh tế vật liệu xây dựngTinCông bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 12 năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 07/01/2019, Liên Sở Xây dựng - Tài chính đã công bố Bảng giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 12 năm 2018 (đã bao gồm VAT).
1/9/2019 10:00 AMYesĐã ban hành
Công bố Quyết định điều chỉnh Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Tây Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Tây Ninh đến năm 2025, tầm nhCông bố Quyết định điều chỉnh Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Tây Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Tây Ninh đến năm 2025, tầm nh
Ngày 26/12/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Tây Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 tại Quyết định số 3171/QĐ-UBND và Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Tây Ninh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 tại Quyết định số 3172/QĐ-UBND.

Một số nội dung chính của các Quy hoạch như sau:

1. Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Tây Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Ngày 26/12/2018, UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định số 3171/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng (VLXD) tỉnh Tây Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Quy hoạch phát triển VLXD tỉnh Tây Ninh được duyệt kỳ này đã điều tra, tổng hợp, phân tích, đánh giá thực trạng ngành sản xuất VLXD của tỉnh ở thời điểm hiện tại; đánh giá đúng đắn các yếu tố, nguồn lực và những thuận lợi cơ bản tác động đến sự phát triển ngành trong thời gian tới; trên cơ sở đó xác định cơ cấu, bước đi, mục tiêu, quan điểm phát triển và xây dựng quy hoạch phát triển đối với từng chủng loại VLXD trong giai đoạn từ nay đến năm 2020 có tính khoa học và khả thi cao; làm công cụ giúp các nhà quản lý trong công tác điều hành việc phát triển ngành VLXD phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và làm căn cứ cho các nhà đầu tư trong việc chuẩn bị xây dựng các kế hoạch phát triển sản xuất VLXD trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

- Xi - măng: Tiếp tục phát triển sản xuất xi - măng trên địa bàn tỉnh để cung cấp cho nhu cầu chung toàn vùng theo hướng sử dụng công nghệ hiện đại của thế giới với mức độ cơ giới hoá và tự động hoá cao, tiêu tốn ít nhiên liệu, nguyên liệu và làm giảm thiểu ô nhiễm môi trường; phát triển đa dạng các chủng loại xi - măng để đáp ứng nhu cầu sử dụng của xã hội, đặc biệt là các loại xi - măng có khả năng chống ăn mòn nước biển, nhằm phục vụ cho các khu vực ven biển và hải đảo; phát triển xi - măng mác cao PC50, PC60 trở lên để phục vụ cho nhu cầu xây dựng các công trình và sản xuất các sản phẩm bê - tông chất lượng cao, nâng cao hiệu quả sử dụng, tiết kiệm nguyên liệu và giải quyết vấn đề môi trường. Nghiên cứu sử dụng nhiệt thừa để sản xuất điện phục vụ cho sản xuất, nhằm giảm chi phí điện năng.

- Gạch đất sét nung: Định hướng đầu tư các cở sở sản xuất gạch đất sét nung trong giai đoạn từ nay đến năm 2020 là chấm dứt hoạt động đối với các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung bằng công nghệ lò đứng liên tục chậm nhất vào 31/12/2018; dừng đầu tư mới, đầu tư mở rộng các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung trên địa bàn tỉnh; các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung khi chuyển đổi công nghệ lò Hoffman hoặc lò đứng liên tục sang công nghệ lò Tuynen phải đáp ứng các điều kiện: Dự án được chuyển đổi phải nằm trong Quy hoạch phát triển VLXD tỉnh Tây Ninh và gắn với quy hoạch vùng nguyên liệu sét gạch ngói; tuân thủ các quy định của pháp luật về đất đai, đầu tư xây dựng và môi trường; công suất thiết kế của 01 dây chuyền sản xuất gạch đất sét nung theo công nghệ lò Tuynen không nhỏ hơn 20 triệu viên QTC/năm; mức tiêu hao nhiệt năng £ 360 kcal/kg, tiêu hao điện năng £ 0,022 kWh/kg và ưu tiên việc sử dụng nhiên liệu trấu, mùn cưa, củi tạp ít gây ảnh hưởng đến môi trường; mở rộng, đa dạng hoá sản phẩm, nghiên cứu sản xuất các sản phẩm có chất lượng cao như gạch xây không trát, gạch gốm ốp lát mỏng, gạch có độ rỗng lớn, gạch gốm trang trí, gốm mỹ nghệ, ... nâng cao giá trị sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường, phát triển các loại gạch có độ rỗng cao từ 50% trở lên để tiết kiệm nguyên nhiên liệu; khoảng cách từ các lò gạch đất sét nung tới khu dân cư, nhà ở, công trình công cộng hoặc khu vực canh tác phải ≥ 100 m.

- Gạch không nung: Tiếp tục duy trì sản xuất, đầu tư xây dựng và phát huy hết công suất tại 07 nhà máy sản xuất gạch xây không nung hiện có, công suất thiết kế là 117,9 triệu viên/ năm; tăng cường phát triển vật liệu xây không nung để tiến đến giảm bớt và thay thế việc sử dụng gạch đất sét nung; kêu gọi đầu tư dự án mới trong tỉnh (tổng công suất cần thu hút đầu tư thêm là 242,1 - 257,1 triệu viên QTC/năm), mỗi địa phương (huyện) đầu tư thêm từ 2-3 nhà máy sản xuất gạch xây không nung, các nhà máy sản xuất gạch xi - măng cốt liệu có công suất thiết kế từ 15 triệu viên QTC/năm trở lên và gạch nhẹ có công suất thiết kế từ 25 triệu viên QTC/ năm (tính theo kích thước 300x100x150 mm).

- Vật liệu lợp: Duy trì và phát huy hết công suất các cơ sở sản xuất vật liệu lợp hiện có với tổng công suất 1,35 triệu m2/năm.

- Cát xây dựng: Duy trì hoạt động, phát huy hết công suất khai thác tại các cơ sở đang khai thác còn hạn giấy phép; ưu tiên đẩy mạnh công tác thăm dò và đưa vào khai thác các mỏ cát bồi tích và trầm tích đã được cấp phép thăm dò.

- Bê - tông: Từ nay đến năm 2020 cần kêu gọi đầu tư các cơ sở sản xuất bê - tông thương phẩm và bê - tông cấu kiện, để thay thế cho việc chế tạo bê - tông bằng phương pháp thủ công đơn giản, phân tán, không đảm bảo chất lượng và gây ô nhiễm môi trường.

- Vật liệu trang trí hoàn thiện: Nhu cầu một số chủng loại vật liệu trang trí hoàn thiện tại Tây Ninh năm 2020 gồm vật liệu ốp lát 1,5 - 1.55 triệu m2; sứ vệ sinh 1,15- 1,2 triệu sản phẩm; kính xây dựng 1,03 - 1,08 triệu m2.

- Vật liệu san lấp: Tiếp tục đưa các mỏ đã được cấp giấy phép vào quy hoạch khai thác với giai đoạn 2018 - 2020 có 126 khu vực, diện tích quy hoạch là 812,14 ha, trữ lượng tài nguyên  47.741.256 m3; giai đoạn 2021 - 2025 có 55 khu vực, diện tích quy hoạch là  426,83 ha, trữ lượng tài nguyên 24.159.912 m3.

2. Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Tây Ninh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

Ngày 26/12/2018, UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định số 3172/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Tây Ninh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Tây Ninh kỳ này đã đánh giá toàn diện hiện trạng và khả năng khai thác nguồn tài nguyên khoáng sản làm VLXD thông thường và than bùn trên địa bàn tỉnh; xác định nhu cầu trữ lượng và mức độ đáp ứng nhu cầu khai thác, sử dụng; xác định danh mục và phân kỳ quy hoạch khoáng sản theo từng giai đoạn; kế thừa, phát huy các ưu điểm và đồng thời khắc phục được hạn chế, bất cập của kỳ quy hoạch trước; làm cơ sở để quản lý, lập kế hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên một cách hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả; đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh một cách bền vững, hài hòa.

Kết quả quy hoạch: Có 185 khu vực khoáng sản trên địa bàn tỉnh, trong đó có 3 khu vực khoáng sản đá xây dựng, 39 khu vực khoáng sản cát xây dựng, 9 khu vực khoáng sản đất sét làm gạch ngói, 126 khu vực khoáng sản vật liệu san lấp, 5 khu vực khoáng sản than bùn và 3 khu vực khoáng sản cuội sỏi.

Phân kỳ quy hoạch:

- Đá xây dựng: Tiếp tục đưa mỏ Lộc Trung đã được cấp giấy phép vào quy hoạch khai thác; giai đoạn 2018 - 2020 có 02 khu vực, diện tích quy hoạch là 31,72 ha, trữ lượng tài nguyên 4.850.000 m3; giai đoạn 2021 - 2025 có 02 khu vực, diện tích quy hoạch là 59,22 ha, trữ lượng tài nguyên 10.452.767 m3.

- Cát xây dựng: Tiếp tục đưa các mỏ đã được cấp giấy phép vào quy hoạch khai thác; giai đoạn 2018 - 2020 có 37 khu vực, diện tích quy hoạch là 2.150,51 ha, trữ lượng tài nguyên 7.851.661 m3; giai đoạn 2021 - 2025 có 31 khu vực, diện tích quy hoạch là 1.897,23 ha, trữ lượng tài nguyên 8.048.414 m3.

- Đất sét làm gạch ngói: Tiếp tục đưa các mỏ đã được cấp giấy phép vào quy hoạch khai thác; giai đoạn 2018 - 2020 có 05 khu vực, diện tích quy hoạch là 128,86 ha, trữ lượng tài nguyên 3.616.596 m3; giai đoạn 2021 - 2025: 08 khu vực, diện tích quy hoạch là 189,99 ha, trữ lượng tài nguyên 7.180.741 m3.

- Vật liệu san lấp: Tiếp tục đưa các mỏ đã được cấp giấy phép vào quy hoạch khai thác; giai đoạn 2018 - 2020 có 126 khu vực, diện tích quy hoạch là 812,14 ha, trữ lượng tài nguyên 47.741.256 m3; giai đoạn 2021 - 2025 có 55 khu vực, diện tích quy hoạch là 426,83 ha, trữ lượng tài nguyên 24.159.912 m3.

- Than bùn: Tiếp tục đưa các mỏ đã được cấp giấy phép vào quy hoạch khai thác; giai đoạn 2018 - 2020 có 04 khu vực, diện tích quy hoạch là 157,10 ha, trữ lượng tài nguyên 381.483 m3; giai đoạn 2021 - 2025 có 03 khu vực, diện tích quy hoạch là 134,70 ha, trữ lượng tài nguyên 560.000 m3.

- Cuội sỏi: Không quy hoạch giai đoạn 2018 - 2025.

Quy hoạch dự trữ:

- Đá xây dựng: Gồm 02 khu vực, diện tích quy hoạch là 255 ha, trữ lượng tài nguyên là 57.000.000 m3.

- Cát xây dựng: Gồm 14 khu vực, diện tích quy hoạch là 760,77 ha, trữ lượng tài nguyên là 4.683.295 m3.

- Đất sét làm gạch ngói: Không có quy hoạch dự trữ.

- Vật liệu san lấp: Gồm 04 khu vực, diện tích quy hoạch 29,50 ha, trữ lượng tài nguyên là 2.105.924 m3.

- Than bùn: Gồm 04 khu vực, diện tích quy hoạch là 156,70 ha, trữ lượng tài nguyên là 1.223.324 m3.

- Cuội sỏi: Gồm 03 khu vực, diện tích quy hoạch là 410 ha, trữ lượng tài nguyên là 9.400.000 m3.

Sở Xây dựng công bố các Quy hoạch để các cấp, các ngành, doanh nghiệp, nhà đầu tư biết, tham gia giám sát và thu hút đầu tư.

Xem và tải các Quyết định tại đây: Cac QĐ quy hoach.rar

1/3/2019 4:00 PMĐã ban hànhKinh tế vật liệu xây dựngTinCông bố Quyết định điều chỉnh Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Tây Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Tây Ninh đến năm 2025, tầm nh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 26/12/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Tây Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 tại Quyết định số 3171/QĐ-UBND và Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Tây Ninh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 tại Quyết định số 3172/QĐ-UBND.
1/3/2019 4:00 PMYesĐã ban hành
Công bố Quyết định điều chỉnh đồ án Quy hoạch chất thải rắn trên địa bàn  tỉnh Tây Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030Công bố Quyết định điều chỉnh đồ án Quy hoạch chất thải rắn trên địa bàn  tỉnh Tây Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Điều chỉnh đồ án Quy hoạch chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3069/QĐ-UBND ngày 17/12/2018.

Căn cứ Điểm b Khoản 7 Điều 2 Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050, quy định nhiệm vụ Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh: "Tổ chức rà soát, điều chỉnh quy hoạch quản lý chất thải rắn, nội dung quy hoạch quản lý chất thải rắn trong quy hoạch đô thị trên địa bàn phù hợp với điều chỉnh Chiến lược; …".

Căn cứ Công văn số 13/BXD-HTKT ngày 23/5/2018 của Bộ Xây dựng về việc rà soát, đánh giá, cập nhật điều chỉnh quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, nội dung như sau: Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 được UBND tỉnh Tây Ninh phê duyệt tại Quyết định số 2406/QĐ-UBND ngày 21/11/2013 (Quy hoạch chất thải rắn tỉnh Tây Ninh) đã được triển khai được 05 năm, thực tế phát sinh chất thải rắn công nghiệp nguy hại của tỉnh Tây Ninh đang gia tăng (trên địa bàn tỉnh đã có 05 khu công nghiệp, khu chế xuất và 02 khu kinh tế cửa khẩu đi vào hoạt động). Theo Quy hoạch chất thải rắn tỉnh Tây Ninh, chất thải rắn công nghiệp nguy hại phát sinh trên địa bàn tỉnh được thu gom về khu xử lý chất thải rắn công nghiệp nguy hại Tây Bắc - Củ Chi. Vì vậy, việc rà soát, đánh giá triển khai thực hiện Quy hoạch chất thải rắn tỉnh Tây Ninh cũng như cập nhật điều chỉnh quy hoạch phù hợp với thực tế phát triển kinh tế - xã hội, thực trạng phát sinh chất thải rắn, đặc biệt là chất thải rắn công nghiệp nguy hại và nhu cầu đầu tư xây dựng các cơ sở xử lý chất thải rắn nhằm đảm bảo các quy định về bảo vệ tài nguyên và môi trường là cần thiết.

UBND tỉnh đã giao Sở Xây dựng tổ chức rà soát, lập điều chỉnh đồ án, lấy ý kiến các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt điều chỉnh đồ án Quy hoạch chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Ngày 17/12/2018, UBND tỉnh đã phê duyệt tại Quyết định số 3069/QĐ-UBND.

Sở Xây dựng thông báo đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân biết và thực hiện.

Xem và tải Quyết định số 3069/QĐ-UBND tại đây: 3069-QD-UBND.pdf

1/3/2019 3:00 PMĐã ban hànhHạ tầng kỹ thuậtTinCông bố Quyết định điều chỉnh đồ án Quy hoạch chất thải rắn trên địa bàn  tỉnh Tây Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Điều chỉnh đồ án Quy hoạch chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3069/QĐ-UBND ngày 17/12/2018.
1/3/2019 3:00 PMYesĐã ban hành
Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng tại tỉnh Tây NinhVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng tại tỉnh Tây Ninh
Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Đại Hưng, Công ty TNHH Thiên Trường FC, Công ty CPXây dựng AR.E, Công ty TNHH MTV Kiến Vạn Phát và Công ty TNHH Hóa chất và Môi trường Vũ Hoàng.

Một số thông tin chính của các tổ chức được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng:

1. Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Đại Hưng (Quyết định số 188/QĐ-SXD ngày 17/12/2018 của Sở Xây dựng):

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 4502000324.

- Đăng ký lần đầu ngày 20/4/2005, thay đổi lần thứ 1 ngày 19/11/2007. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.

- Tên người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Trung Hưng, chức vụ: Giám đốc.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 24/1, ấp Trường Lộc, xã Trường Tây, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

- Phạm vi hoạt động xây dựng:

+ Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ hạng II.

+ Giám sát thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước) hạng III.

+ Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp hạng III.

2. Công ty TNHH Thiên Trường FC (Quyết định số 190/QĐ-SXD ngày 19/12/2018 của Sở Xây dựng):

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3901064999.

- Đăng ký lần đầu ngày 26/3/2012, thay đổi lần thứ 2 ngày 18/9/2014. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.

- Tên người đại diện theo pháp luật: Thịnh Thị Hương, chức vụ: Giám đốc.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 28/33, đường 30/4, Phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Phạm vi hoạt động xây dựng: Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp hạng III.

3. Công ty CPXây dựng AR.E (Quyết định số 191/QĐ-SXD ngày 19/12/2018 của Sở Xây dựng):

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3901181935.

- Đăng ký lần đầu ngày 28/02/2014, thay đổi lần thứ 1 ngày 25/7/2014. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.

- Tên người đại diện theo pháp luật: Phan Trần Bửu Thông, chức vụ: Tổng Giám đốc.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 03, Hẻm 31, đường Cách mạng tháng Tám, Khu phố 1, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Phạm vi hoạt động xây dựng:Giám sát thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước) hạng III.

4. Công ty TNHH MTV Kiến Vạn Phát (Quyết định số 192/QĐ-SXD ngày 19/12/2018 của Sở Xây dựng):

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3901228566.

- Đăng ký lần đầu ngày 11/8/2016. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.

- Tên người đại diện theo pháp luật: Bùi Kim Khánh Ngân, chức vụ: Giám đốc.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 39, đường Tôn Đức Thắng, Khu phố 1, Thị trấn Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

- Phạm vi hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ hạng III.

5. Công ty TNHH Hóa chất và Môi trường Vũ Hoàng (Quyết định số 193/QĐ-SXD ngày 19/12/2018 của Sở Xây dựng):

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3900441450.

- Đăng ký lần đầu ngày 03/12/2008, thay đổi lần thứ 10 ngày 31/7/2018. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.

- Tên người đại diện theo pháp luật: Vũ Văn Hoàng, chức vụ: Giám đốc.

- Địa chỉ trụ sở chính: Lô 109, KCX & CN Linh Trung III, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

- Phạm vi hoạt động xây dựng:

+ Thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp hạng III.

+ Thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước) hạng II.

Sở Xây dựng thông báo đến các Công ty và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện.

Xem và tải các Quyết định tại đây: 188-QD-SXD_Dai Hung.pdf190-QD-SXD_Thien Truong FC.pdf191-QD-SXD_ARE.pdf192-QD-SXD_Kien Van Phat.pdf193-QD-SXD_Vu Hoang.pdf

1/3/2019 3:00 PMĐã ban hànhHoạt động xây dựngTinVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng tại tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Đại Hưng, Công ty TNHH Thiên Trường FC, Công ty CPXây dựng AR.E, Công ty TNHH MTV Kiến Vạn Phát và Công ty TNHH Hóa chất và Môi trường Vũ Hoàng.
1/3/2019 3:00 PMYesĐã ban hành
Về việc đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng đối với Công ty TNHH Thiên Trường FC và Công ty TNHH MTV Kiến Vạn PhátVề việc đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng đối với Công ty TNHH Thiên Trường FC và Công ty TNHH MTV Kiến Vạn Phát
Sở Xây dựng đã đăng tải thông tin năng lực các tổ chức hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tại Quyết định số 187/QĐ-SXD ngày 17/11/2018 và Quyết định số 189/QĐ-SXD ngày 19/12/2018.

Một số thông tin chính về 02 tổ chức được đăng tải thông tin như sau:

1. Công ty TNHH Thiên Trường FC (Quyết định số 187/QĐ-SXD ngày 17/11/2018):

- Tên người đại diện theo pháp luật: Thịnh Thị Hương, chức vụ: Giám đốc.

- Địa chỉ: Số 28/33, đường 30/4, Phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Lĩnh vực hoạt động:

+ Giám sát thi công xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật (thoát nước) cấp IV.

+ Thiết kế công trình: Giao thông đường bộ cấp IV.

2. Công ty TNHH MTV Kiến Vạn Phát (Quyết định số 189/QĐ-SXD ngày 19/12/2018):

- Tên người đại diện theo pháp luật: Bùi Kim Khánh Ngân, chức vụ: Giám đốc.

- Địa chỉ: Số 39, đường Tôn Đức Thắng, Khu phố 1, Thị trấn Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

- Lĩnh vực hoạt động: Thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (thoát nước) cấp IV.

Sở Xây dựng thông báo đến Công ty TNHH Thiên Trường FC, Công ty TNHH MTV Kiến Vạn Phát và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong tỉnh biết và thực hiện.

Xem và tải các Quyết định tại đây: 187-QD-SXD_Thien Truong FC.pdf189-QD-SXD_Kien Van Phat.pdf

1/3/2019 3:00 PMĐã ban hànhHoạt động xây dựngTinVề việc đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng đối với Công ty TNHH Thiên Trường FC và Công ty TNHH MTV Kiến Vạn Phát/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Xây dựng đã đăng tải thông tin năng lực các tổ chức hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tại Quyết định số 187/QĐ-SXD ngày 17/11/2018 và Quyết định số 189/QĐ-SXD ngày 19/12/2018.
1/3/2019 3:00 PMYesĐã ban hành
Hội nghị thẩm định Đề án đề nghị công nhận khu vực dự kiến thành lập thị xã  Trảng Bàng và đô thị Hòa Thành mở rộng của tỉnh Tây Ninh đạt tiêu chí đô thị loại IVHội nghị thẩm định Đề án đề nghị công nhận khu vực dự kiến thành lập thị xã  Trảng Bàng và đô thị Hòa Thành mở rộng của tỉnh Tây Ninh đạt tiêu chí đô thị loại IV
Ngày 27/12/2018, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội nghị thẩm định các Đề án đề nghị công nhận đô thị Hòa Thành mở rộng và khu vực dự kiến thành lập thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh đạt tiêu chí đô thị loại IV. Cục trưởng Cục Phát triển Đô thị Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Thanh Ngọc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, các thành viên Hội đồng thẩm định đại diện các Bộ, ngành, Văn phòng Chính phủ, các Hội, Hiệp hội chuyên ngành.

Huyện Trảng Bàng là 1 trong 9 đơn vị hành chính cấp huyện của tỉnh Tây Ninh, là cửa ngõ của tỉnh Tây Ninh kết nối với TP Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông Nam bộ đồng thời là cửa ngõ kết nối các nước trong khu vực ASEAN thông qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, đường Xuyên Á, Quốc lộ 22. Trảng Bàng cách TP Hồ Chí Minh 40 km về phía Tây Bắc và cách cửa khẩu quốc tế Mộc Bài 30 km.

Trảng Bàng là huyện biên giới (có 14,5km đường biên giới với Cam-pu-chia), diện tích tự nhiên là 34.014,92 ha, dân số 183.385 người với 11 đơn vị hành chính cấp xã. Khu vực nội thị có diện tích 15.458 ha gồm thị trấn Trảng Bàng và 5 xã: An Tịnh, An Hòa, Lộc Hưng, Gia Lộc, Gia Bình và 5 xã ngoại thị có diện tích 18.556,92 ha.

Đô thị Trảng Bàng đang được tỉnh Tây Ninh đầu tư phát triển theo định hướng trở thành thị xã Trảng Bàng trên cơ sở toàn bộ phạm vi ranh giới và đơn vị hành chính của huyện Trảng Bàng. Năm 2016, thị trấn Trảng Bàng đã được công nhận đô thị loại IV tại Quyết định số 432/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng ngày 17/5/2016.

Đến nay khu vực dự kiến thành lập thị xã Trảng Bàng đã và đang có bước tiến mạnh mẽ, với nền kinh tế có mức tăng trưởng cao, GDP tăng đều hàng năm, cơ cấu kinh tế chuyển biến tích cực theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp - dịch vụ.Với vị thế và tiềm năng phát triển công nghiệp, thương mại, tốc độ tăng trưởng tương ứng là 5,5% và 11,69%, cơ cấu kinh tế năm 2017 huyện Trảng Bàng là Công nghiệp - xây dựng 75,17%; Thương mại dịch vụ 5,11%; Nông - Lâm - Ngư nghiệp 19,71%.

Với những thay đổi lớn trong thời gian gần đây, Trảng Bàng ngày càng khẳng định vị thế xứng tầm một đô thị trực thuộc tỉnh, đô thị hạt nhân thúc đẩy phát triển kinh tế phía Nam tỉnh Tây Ninh.

Huyện Hòa Thành là khu vực trung tâm của tỉnh Tây Ninh bên cạnh thành phố Tây Ninh, có 8 đơn vị hành chính cấp xã; Trung tâm đô thị Hòa Thành cách TP Hồ Chí Minh 90 km về phía Bắc, cách biên giới Việt Nam - Cam-pu-chia 25 km về phía Tây và 40 km về phía Bắc. Trên địa bàn huyện có các tuyến đường giao thông quốc gia đi qua.Về đường bộ có tuyến Quốc lộ 22B; đường thủy có tuyến sông Vàm Cỏ Đông và cảng Bến Kéo đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao lưu với các địa phương khác trong và ngoài tỉnh Tây Ninh. Với vị trí nằm ở trung tâm của tỉnh và gần các đô thị lớn khác đã giúp cho Hòa Thành có vị trí tương đối thuận lợi trong hiện tại và tương lai để thúc đẩy phát triển toàn diện kinh tế - xã hội, trở thành một trong những trung tâm giao thương giữa tỉnh Tây Ninh với các địa phương khác trong vùng.

Ngoài ra đây còn là nơi có nhiều hoạt động về văn hóa, tôn giáo tín ngưỡng mang tầm khu vực và quốc gia, nổi bật là các lễ hội của Đạo Cao Đài gắn liền với Tòa Thánh Tây Ninh, lễ giỗ tổ Hùng Vương tại Báo Quốc Từ, …

Trong những năm qua, đô thị Hòa Thành đã hoàn thiện hạ tầng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của cư dân đô thị, tạo diện mạo kiến trúc cảnh quan đô thị theo hướng văn minh, hiện đại, bền vững; đời sống nhân dân từng bước được nâng cao, phúc lợi xã hội được chú trọng; tốc độ đô thị hóa nhanh, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội được đầu tư nâng cấp.

Phạm vi lập Đề án đề nghị công nhận đô thị Hòa Thành mở rộng, tỉnh Tây Ninh đạt tiêu chí đô thị loại IV có quy mô 8.292,4 ha gồm khu vực đô thị Hòa Thành (Thị trấn Hòa Thành và 3 xã Hiệp Tân, xã Long Thành Bắc, xã Long Thành Trung) và khu vực mở rộng (4 xã: Trường Hòa, Trường Đông, Trường Tây, Long Thành Nam).

Tại Hội nghị, các thành viên Hội đồng thẩm định đến từ các Bộ, ngành, Văn phòng Chính phủ đánh giá cao nội dung 2 Đề án đề nghị công nhận đô thị Hòa Thành mở rộng và khu vực dự kiến thành lập thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh đạt tiêu chí đô thị loại IV. Các ý kiến đều thống nhất là các tiêu chí đánh giá đã bám rất sát những nội dung quy định trong Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị. Tuy nhiên, Đề án cần đề xuất các dự án ưu tiên cụ thể.Đối với khu vực nội thị dự kiến,cần xây dựng chương trình đầu tư xây dựng, nâng cấp hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và thể hiện qua các dự án được xác định thời gian thực hiện, nguồn vốn và chủ đầu tư cụ thể hoặc các cơ chế chính sách thực hiện, thu hút các nguồn vốn xã hội hóa. Ngoài ra, đô thị Trảng Bàng cũng như tỉnh Tây Ninh là khu vực chịu ảnh hưởng biến đổi khí hậu (BĐKH). Vì vậy, các dự án cần chú ý bổ sung giải pháp ứng phó BĐKH, lồng ghép các giải pháp ứng phó BĐKH vào chương trình phát triển đô thị cũng như các dự án đầu tư phát triển đô thị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Phát triển Đô thị Trần Thị Lan Anh đánh giá 2 Đề án đề nghị công nhận đô thị Hòa Thành mở rộng và khu vực dự kiến thành lập thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh đạt tiêu chí đô thị loại IV được thực hiện công phu, bài bản, tuân thủ theo đúng quy định pháp luật hiện hành và đề nghị huyện Hòa Thành, huyện Trảng Bàng tiếp thu đầy đủ những ý kiến đóng góp của các chuyên gia thành viên Hội đồng thẩm định, đồng thời rà soát lại những nội dung nêu trong 2 Đề án, để hoàn thiện hồ sơ gửi cấp có thẩm quyền quyết định.

Hội đồng thẩm định nâng loại đô thị của Bộ Xây dựng đã nhất trí thông qua 2 Đề án công nhận đô thị Hòa Thành mở rộng và khu vực dự kiến thành lập thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh đạt tiêu chí đô thị loại IV, với điểm số lần lượt là 90,69 điểm và 88,03 điểm.

Nguồn: http://www.xaydung.gov.vn


MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI HỘI NGHỊ THẨM ĐỊNH

BXD 01.jpg


BXD 02.jpg


BXD 03.jpg

1/3/2019 2:00 PMĐã ban hànhHạ tầng kỹ thuậtTinHội nghị thẩm định Đề án đề nghị công nhận khu vực dự kiến thành lập thị xã  Trảng Bàng và đô thị Hòa Thành mở rộng của tỉnh Tây Ninh đạt tiêu chí đô thị loại IV/PublishingImages/2019-01/BXD hinh nen_Key_03012019135741.jpg
Ngày 27/12/2018, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội nghị thẩm định các Đề án đề nghị công nhận đô thị Hòa Thành mở rộng và khu vực dự kiến thành lập thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh đạt tiêu chí đô thị loại IV. Cục trưởng Cục Phát triển Đô thị Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn chủ trì Hội nghị.
1/3/2019 2:00 PMYesĐã ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 11 năm 2018Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 11 năm 2018
Ngày 05/12/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính đã công bố Bảng giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 11 năm 2018 (đã bao gồm VAT).

Để các tổ chức, cá nhân, đơn vị tư vấn, doanh nghiệp xây dựng có nhu cầu tra cứu thông tin về giá của các loại vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tháng 11 năm 2018, Sở Xây dựng thông báo như sau:

1. Bảng giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 11 năm 2018 đã được công bố tại Công văn số 3192/CB-VLXD-LS ngày 05/12/2018 của Liên Sở Xây dựng - Tài chính.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Xây dựng và Sở Tài chính để xem xét, giải quyết theo quy định.

Sở Xây dựng thông báo để các tổ chức, cá nhân, đơn vị có liên quan biết và tra cứu thông tin.

Xem và tải Công văn số 3192/CB-VLXD-LS tại đây:  3192 BÁO GIÁ VLXD THÁNG 11 NĂM 2018_1.PDF

12/6/2018 11:00 AMĐã ban hànhKinh tế vật liệu xây dựngTinCông bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 11 năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 05/12/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính đã công bố Bảng giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 11 năm 2018 (đã bao gồm VAT).
12/6/2018 11:00 AMYesĐã ban hành
Thông báo triển khai thực hiện quy trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây NinhThông báo triển khai thực hiện quy trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Ngày 26/11/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã ban hành Hướng dẫn số 2914/HD-UBND về quy trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Nhằm để tạo điều kiện thuận lợi cho các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã; Ban quản lý dự án chuyên ngành, khu vực và các tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định về trình tự thủ tục đầu tư xây dựng dự án, Sở Xây dựng đã nghiên cứu và tham mưu UBND tỉnh ban hành hướng dẫn quy trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tại Hướng dẫn số 2914/HD-UBND ngày 26/11/2018.

Phạm vi hướng dẫn áp dụng đối với trình tự thủ tục để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhóm B, nhóm C (có tổng mức đầu tư từ 15 tỷ trở lên) và dự án chỉ yêu cầu lập báo cáo kinh tế kỹ thuật (có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ không bao gồm tiền sử dụng đất) sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước được áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Quy trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng gồm 04 giai đoạn chính sau: Chủ trương đầu tư, chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư và kết thúc đầu tư.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng (Phòng Quản lý xây dựng) để được hướng dẫn.

Xem và tải Hướng dẫn số 2914/HD-UBND tại đây:  2914-HD-UBND.pdf

12/3/2018 5:00 PMĐã ban hànhHoạt động xây dựngTinThông báo triển khai thực hiện quy trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 26/11/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã ban hành Hướng dẫn số 2914/HD-UBND về quy trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
12/3/2018 5:00 PMYesĐã ban hành
Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng tại tỉnh Tây NinhVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng tại tỉnh Tây Ninh
Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH An Khánh Architects, Trung tâm Quy hoạch và Giám định chất lượng xây dựng, Công ty TNHH Tây Nam Phát, Công ty TNHH Xây dựng Công nghiệp Minh Dũng và Công ty TNHH MTV Song Toàn Huy.

Một số thông tin chính của các tổ chức được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng:

1. Công ty TNHH An Khánh Architects (Quyết định số 171/QĐ-SXD ngày 14/11/2018 của Sở Xây dựng):

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3901065375.

- Đăng ký lần đầu ngày 27/3/2012, thay đổi lần thứ 3 ngày 31/8/2017. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.

- Tên người đại diện theo pháp luật: Phạm Quốc Khánh, chức vụ: Giám đốc.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 414,đường 30/4, Khu phố 1, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Phạm vi hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp hạng III.

2. Trung tâm Quy hoạch và Giám định chất lượng xây dựng (Quyết định số 172/QĐ-SXD ngày 14/11/2018 của Sở Xây dựng):

- Quyết định số 2267/QĐ-UBND ngày 26/8/2016 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc tổ chức lại Trung tâm Quy hoạch và Giám định chất lượng xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh.

- Quyết định số 184/QĐ-SXD ngày 19/9/2016 của Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Quy hoạch và Giám định chất lượng xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh.

- Tên người đại diện theo pháp luật: Trịnh Văn Trọng, chức vụ: Giám đốc.

- Địa chỉ trụ sở chính:Số 003, đường Trương Định, Khu phố 3, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Phạm vi hoạt động xây dựng: Thẩm tra, thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ hạng III.

3. Công ty TNHH Tây Nam Phát (Quyết định số 173/QĐ-SXD ngày 14/11/2018 của Sở Xây dựng):

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số:3900368440.

- Đăng ký lần đầu ngày 02/3/2005, thay đổi lần thứ 3 ngày 30/6/2017. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.

- Tên người đại diện theo pháp luật: Vũ Đức Tuấn, chức vụ: Giám đốc.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 27, Hẻm 1, đường Nguyễn Văn Rốp, Khu phố 1, Phường 4, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Phạm vi hoạt động xây dựng:

+ Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp hạng II.

+ Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ hạng III.

+ Thiết kế (kiến trúc, kết cấu, điện) công trình dân dụng và công nghiệp hạng II.

+ Thiết kế kết cấu công trình giao thông đường bộ hạng III.

4. Công ty TNHH Xây dựng Công nghiệp Minh Dũng (Quyết định số 179/QĐ-SXD ngày 21/11/2018 của Sở Xây dựng):

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3900250262.

- Đăng ký lần đầu ngày 14/5/1996, thay đổi lần thứ 5 ngày 09/3/2016. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.

- Tên người đại diện theo pháp luật: Võ Thanh Liêm, chức vụ: Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 49, đường Phạm Văn Đồng, Khu phố 1, thị trấn Hòa Thành, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

- Phạm vi hoạt động xây dựng:Thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ hạng II.

5. Công ty TNHH MTV Song Toàn Huy (Quyết định số 180/QĐ-SXD ngày 22/11/2018 của Sở Xây dựng):

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3900994800.

- Đăng ký lần đầu ngày 22/9/2011, thay đổi lần thứ 5 ngày 25/02/2014. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.

- Tên người đại diện theo pháp luật: Dương Thị Kim Phụng, chức vụ: Giám đốc.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 63, Hẻm 59, đường Cách mạng tháng Tám, Khu phố 2, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Phạm vi hoạt động xây dựng: Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp hạng II.

Sở Xây dựng thông báo đến các Công tyvà các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện.

Xem và tải các Quyết định tại đây:  171-QD-SXD_An Khanh.pdf172-QD-SXD_TTQH-GDCLXD.pdf173-QD-SXD_Tay Nam Phat.pdf179-QD-SXD_Minh Dung.pdf180-QD-SXD_Song Toan Huy.pdf

12/3/2018 5:00 PMĐã ban hànhHoạt động xây dựngTinVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng tại tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH An Khánh Architects, Trung tâm Quy hoạch và Giám định chất lượng xây dựng, Công ty TNHH Tây Nam Phát, Công ty TNHH Xây dựng Công nghiệp Minh Dũng và Công ty TNHH MTV Song Toàn Huy.
12/3/2018 5:00 PMYesĐã ban hành
Về việc đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng đối với Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư xây dựng Cường Phát, Công ty TNHH Hưng Thuận Phát Tài, Công ty TNHH Công Chánh, Công ty TNHH Trường Chinh Phát và Công ty TNHH Xây dựng Công Nghiệp Minh DũngVề việc đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng đối với Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư xây dựng Cường Phát, Công ty TNHH Hưng Thuận Phát Tài, Công ty TNHH Công Chánh, Công ty TNHH Trường Chinh Phát và Công ty TNHH Xây dựng Công Nghiệp Minh Dũng
Sở Xây dựng đã đăng tải thông tin năng lực các tổ chức hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tại Quyết định số 174/QĐ-SXD ngày 19/11/2018.

Một số thông tin chính về 05 tổ chức được đăng tải thông tin như sau:

1.  Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư xây dựng Cường Phát:

- Tên người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Thị Nam Phương, chức vụ: Giám đốc.

- Địa chỉ: Số 70/5B, ấp Long Hải, xã Trường Tây, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

- Lĩnh vực hoạt động:

+ Thiết kế, giám sát thi công xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật (thoát nước) cấp IV.

+ Giám sát thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Công trình thủy lợi (công trình cấp nước) cấp IV.

2.  Công ty TNHH Hưng Thuận Phát Tài:

- Tên người đại diện theo pháp luật: Nguyễn An Thông, chức vụ: Giám đốc.

- Địa chỉ: Số 1/3, Hẻm 25, Khu phố 1, Phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Lĩnh vực hoạt động: Thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (thoát nước) cấp IV.

3.  Công ty TNHH Công Chánh:

- Tên người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Ngọc Thảo, chức vụ: Giám đốc.

- Địa chỉ: Số 41, Hẻm 2, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Khu phố 1, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Lĩnh vực hoạt động: Thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ cấp IV.

4.  Công ty TNHH Trường Chinh Phát:

- Tên người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Chiến, chức vụ: Giám đốc.

- Địa chỉ: Số 327, Trần Phú, khu phố Ninh Thành, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Lĩnh vực hoạt động: Thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (thoát nước) cấp IV.

5.  Công ty TNHH Xây dựng Công Nghiệp Minh Dũng:

- Tên người đại diện theo pháp luật: Võ Thanh Liêm, chức vụ: Giám đốc.

- Địa chỉ: Số 49 Phạm Văn Đồng, Khu phố 1, Thi trấn Hòa Thành, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

- Lĩnh vực hoạt động: Thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (thoát nước) cấp IV.

Sở Xây dựng thông báo đến Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư xây dựng Cường Phát, Công ty TNHH Hưng Thuận Phát Tài, Công ty TNHH Công Chánh, Công ty TNHH Trường Chinh Phát, Công ty TNHH Xây dựng Công Nghiệp Minh Dũng và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong tỉnh biết và thực hiện.

Xem và tải Quyết định số 174/QĐ-SXD tại đây:  174-QD-SXD_cac Cty.pdf

11/30/2018 11:00 AMĐã ban hànhHoạt động xây dựngTinVề việc đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng đối với Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư xây dựng Cường Phát, Công ty TNHH Hưng Thuận Phát Tài, Công ty TNHH Công Chánh, Công ty TNHH Trường Chinh Phát và Công ty TNHH Xây dựng Công Nghiệp Minh Dũng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Xây dựng đã đăng tải thông tin năng lực các tổ chức hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tại Quyết định số 174/QĐ-SXD ngày 19/11/2018.
11/30/2018 11:00 AMYesĐã ban hành
QUYẾT ĐỊNH CƯỠNG CHẾ THU HỒI, TÀI SẢN ĐỂ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VPHC (Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Sài Gòn)QUYẾT ĐỊNH CƯỠNG CHẾ THU HỒI, TÀI SẢN ĐỂ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VPHC (Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Sài Gòn)
Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Sài Gòn

Quyết định số 57/QĐ-CCXP ngày  22 tháng 11 năm 2018 của Chánh Thanh tra Sở Xây dựng Tây Ninh.

Xử phạt vi phạm hành chính đối với: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Sài Gòn.

- Địa chỉ: Số 100/10, Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Lý do áp dụng:  Không tự nguyện chấp hành Quyết định xử phạt VPHC số 14/QĐ-XPVPHC ngày 15/5/2018  của Chánh Thanh tra Sở Xây dựng.

Xem và tải Quyết định số 57/QĐ-CCXP:  CTY CP TVDTXD SAI GON.pdf

11/22/2018 10:00 AMĐã ban hànhThanh tra xây dựngTinQUYẾT ĐỊNH CƯỠNG CHẾ THU HỒI, TÀI SẢN ĐỂ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VPHC (Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Sài Gòn)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Sài Gòn
11/22/2018 10:00 AMYesĐã ban hành
QUYẾT ĐỊNH CƯỠNG CHẾ THU HỒI, TÀI SẢN ĐỂ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VPHC (Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hải Nam Phát)QUYẾT ĐỊNH CƯỠNG CHẾ THU HỒI, TÀI SẢN ĐỂ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VPHC (Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hải Nam Phát)
Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hải Nam Phát

Quyết định số 58/QĐ-CCXP ngày  22 tháng 11 năm 2018 của Chánh Thanh tra Sở Xây dựng Tây Ninh.

Xử phạt vi phạm hành chính đối với: Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hải Nam Phát.

- Địa chỉ: Số 357, Đỗ Xuân Hợp, phường.Phước Long B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Lý do áp dụng:  Không tự nguyện chấp hành Quyết định xử phạt VPHC số 22/QĐ-XPVPHC ngày 25/5/2018  của Chánh Thanh tra Sở Xây dựng.

Xem và tải Quyết định số 58/QĐ-CCXP:  CTY TNHH XDTM HAI NAM PHAT.pdf

11/22/2018 10:00 AMĐã ban hànhThanh tra xây dựngTinQUYẾT ĐỊNH CƯỠNG CHẾ THU HỒI, TÀI SẢN ĐỂ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VPHC (Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hải Nam Phát)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hải Nam Phát
11/22/2018 10:00 AMYesĐã ban hành
QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH (Công ty TNHH Văn Phạm Anh)QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH (Công ty TNHH Văn Phạm Anh)
 Công ty TNHH Văn Phạm Anh

Quyết định số 47/QĐ-XPVPHC ngày  07 tháng 11 năm 2018 của Chánh Thanh tra Sở Xây dựng Tây Ninh.

Xử phạt vi phạm hành chính đối với: Công ty TNHH Văn Phạm Anh.

- Địa chỉ: Tổ 4, ấp Hòa Hưng, xã An Hòa, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

- Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Lập bản vẽ hoàn công không đúng thực tế thi công tại công trình Đường nhựa Lộc An. 

Xem và tải Quyết định số 47/QĐ-XPVPHC: CTY TNHH VAN PHAM ANH.pdf

11/22/2018 9:00 AMĐã ban hànhThanh tra xây dựngTinQUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH (Công ty TNHH Văn Phạm Anh)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
 Công ty TNHH Văn Phạm Anh
11/22/2018 9:00 AMYesĐã ban hành
QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH (Công ty CP Đầu tư Xây dựng Quốc tế Việt Nhật)QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH (Công ty CP Đầu tư Xây dựng Quốc tế Việt Nhật)
Công ty CP Đầu tư Xây dựng Quốc tế Việt Nhật

Quyết định số 17/QĐ-XPVPHC ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Chánh Thanh tra Sở Xây dựng Tây Ninh.

Xử phạt vi phạm hành chính đối với: Công ty CP Đầu tư Xây dựng Quốc tế Việt Nhật.

- Địa chỉ: Số 11 Bis, đường 25A, phường Tân Quy, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Nghiệm thu chất lượng vật liệu không đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật tại dự án nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh.

Xem và tải Quyết định số 17/QĐ-XPVPHC: CTY CP VIET NHAT.pdf

11/15/2018 3:00 PMĐã ban hànhThanh tra xây dựngTinQUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH (Công ty CP Đầu tư Xây dựng Quốc tế Việt Nhật)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Công ty CP Đầu tư Xây dựng Quốc tế Việt Nhật
11/15/2018 3:00 PMYesĐã ban hành
QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Tây Ninh)QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Tây Ninh)
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Tây Ninh

Quyết định số 20/QĐ-XPVPHC ngày 25 tháng 5 năm 2018 của Chánh Thanh tra Sở Xây dựng Tây Ninh.

Xử phạt vi phạm hành chính đối với: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Tây Ninh.

- Địa chỉ: Số 86, đường Phạm Tung, Khu phố 1, Phường 3, thành phố Tây NInh, tỉnh Tây Ninh.

- Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Tổ chức nghiệm thu chất lượng vật liệu không đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật tại dự án nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh.

Xem và tải Quyết định số 20/QĐ-XPVPHC: BQL DTXD-TN.pdf

11/15/2018 3:00 PMĐã ban hànhThanh tra xây dựngTinQUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Tây Ninh)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Tây Ninh
11/15/2018 3:00 PMYesĐã ban hành
QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH (Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hải Nam Phát)QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH (Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hải Nam Phát)
Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hải Nam Phát

Quyết định số 22/QĐ-XPVPHC ngày 25 tháng 5 năm 2018 của Chánh Thanh tra Sở Xây dựng Tây Ninh.

Xử phạt vi phạm hành chính đối với: Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hải Nam Phát.

- Địa chỉ: Số 357 Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Nghiệm thu chất lượng vật liệu không đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật tại dự án nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh.

Xem và tải Quyết định số 22/QĐ-XPVPHC:  CTY TNHH HAI NAM PHAT.pdf

11/15/2018 3:00 PMĐã ban hànhThanh tra xây dựngTinQUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH (Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hải Nam Phát)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hải Nam Phát
11/15/2018 3:00 PMYesĐã ban hành
QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH (Công ty CP Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp Tây Ninh)QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH (Công ty CP Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp Tây Ninh)
Công ty CP Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp Tây Ninh

Quyết định số 31/QĐ-XPVPHC ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chánh Thanh tra Sở Xây dựng Tây Ninh.

Xử phạt vi phạm hành chính đối với: Công ty CP Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp Tây Ninh.

- Địa chỉ: Đường số 12, Khu công nghiệp Trảng Bàng, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

- Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung không có GPXD.

Xem và tải Quyết định số 31/QĐ-XPVPHC:  CTY PTHT KCN TN.pdf

11/15/2018 3:00 PMĐã ban hànhThanh tra xây dựngTinQUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH (Công ty CP Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp Tây Ninh)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Công ty CP Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp Tây Ninh
11/15/2018 3:00 PMYesĐã ban hành
QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH (Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Bình An)QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH (Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Bình An)
Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Bình An

Quyết định số 32/QĐ-XPVPHC ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chánh Thanh tra Sở Xây dựng Tây Ninh.

Xử phạt vi phạm hành chính đối với: Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Bình An.

- Địa chỉ: Tổ 4, ấp Lộc An, xã Lộc Hưng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

- Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Không gửi cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế xây dựng theo quy định.

Xem và tải Quyết định số 32/QĐ-XPVPHC:  CTY TNHH SXTM BINH AN.pdf

11/15/2018 3:00 PMĐã ban hànhThanh tra xây dựngTinQUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH (Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Bình An)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Bình An
11/15/2018 3:00 PMYesĐã ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 10 năm 2018Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 10 năm 2018
Ngày 12/11/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính đã công bố Bảng giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 10 năm 2018 (đã bao gồm VAT).

Để các tổ chức, cá nhân, đơn vị tư vấn, doanh nghiệp xây dựng có nhu cầu tra cứu thông tin về giá của các loại vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tháng 10 năm 2018, Sở Xây dựng thông báo như sau:

1. Bảng giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 10 năm 2018 đã được công bố tại Công văn số 2891/CB-VLXD-LS ngày 12/11/2018 của Liên Sở Xây dựng - Tài chính.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Xây dựng và Sở Tài chính để xem xét, giải quyết theo quy định.

Sở Xây dựng thông báo để các tổ chức, cá nhân, đơn vị có liên quan biết và tra cứu thông tin.

Xem và tải Công văn số 2891/CB-VLXD-LS tại đây:  2891-CB-VLXD-LS BÁO GIÁ THÁNG 10 NĂM 2018_1.PDF

11/15/2018 3:00 PMĐã ban hànhKinh tế vật liệu xây dựngTinCông bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 10 năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 12/11/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính đã công bố Bảng giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 10 năm 2018 (đã bao gồm VAT).
11/15/2018 3:00 PMYesĐã ban hành
QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH (Liên doanh Công ty CP Đầu tư Xây dựng Hưng Long Phát và Công ty CP Xây dựng Phú Khang Gia)QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH (Liên doanh Công ty CP Đầu tư Xây dựng Hưng Long Phát và Công ty CP Xây dựng Phú Khang Gia)
Liên doanh Công ty CP Đầu tư Xây dựng Hưng Long Phát và Công ty CP Xây dựng Phú Khang Gia

Quyết định số 16/QĐ-XPVPHC ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Chánh Thanh tra Sở Xây dựng Tây Ninh.

Xử phạt vi phạm hành chính đối với: Liên doanh Công ty CP Đầu tư Xây dựng Hưng Long Phát và Công ty CP Xây dựng Phú Khang Gia.

- Địa chỉ: Số 219, đường Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 8, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Nghiệm thu chất lượng vật liệu không đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật tại dự án nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh.

Xem và tải Quyết định số 16/QĐ-XPVPHC: CTY PHU KHANG GIA.pdf

11/15/2018 2:00 PMĐã ban hànhThanh tra xây dựngTinQUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH (Liên doanh Công ty CP Đầu tư Xây dựng Hưng Long Phát và Công ty CP Xây dựng Phú Khang Gia)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Liên doanh Công ty CP Đầu tư Xây dựng Hưng Long Phát và Công ty CP Xây dựng Phú Khang Gia
11/15/2018 2:00 PMYesĐã ban hành
QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH (Công ty CP Sản xuất và Thương mại N.I.D)QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH (Công ty CP Sản xuất và Thương mại N.I.D)
Công ty CP Sản xuất và Thương mại N.I.D

Quyết định số 18/QĐ-XPVPHC ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Chánh Thanh tra Sở Xây dựng Tây Ninh.

Xử phạt vi phạm hành chính đối với: Công ty CP Sản xuất và Thương mại N.I.D.

- Địa chỉ: Số 81, đường Hoàng Hữu Nam, phường Tân Phú, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Nghiệm thu chất lượng vật liệu không đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật tại dự án nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh.

Xem và tải Quyết định số 18/QĐ-XPVPHC: CTY CP N.I.D.pdf

11/15/2018 2:00 PMĐã ban hànhThanh tra xây dựngTinQUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH (Công ty CP Sản xuất và Thương mại N.I.D)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Công ty CP Sản xuất và Thương mại N.I.D
11/15/2018 2:00 PMYesĐã ban hành
QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH (Công ty CP Đầu tư và Xây dựng công trình Tam Đảo)QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH (Công ty CP Đầu tư và Xây dựng công trình Tam Đảo)
Công ty CP Đầu tư và Xây dựng công trình Tam Đảo

Quyết định số 05/QĐ-XPVPHC ngày 18 tháng 01 năm 2018 của Chánh Thanh tra Sở Xây dựng Tây Ninh.

Xử phạt vi phạm hành chính đối với: Công ty CP Đầu tư và Xây dựng công trình Tam Đảo.

- Địa chỉ: Số 47, đường Trưng Nữ Vương, Khu phố 5, Phường 1, thành phố Tây Ninh, tnh Tây Ninh.

- Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Nghiệm thu không đúng chất lượng, khối lượng thi công thực tế tại các công trình láng nhựa đường trục xã Đường số 70 - 782; láng nhựa đường trục ấp Đường số 31 - 782 (đường vào nghĩa địa Đồng Quế); bê tông xi măng đường trục xã Đường số 71 Bàu Đồn - Xóm Bố; bê tông xi măng đường trục xã Đường số 69 Bàu Đồn - Xóm Bố.

Xem và tải Quyết định số 05/QĐ-XPVPHC: CTY CP TAM DAO.pdf

11/15/2018 10:00 AMĐã ban hànhThanh tra xây dựngTinQUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH (Công ty CP Đầu tư và Xây dựng công trình Tam Đảo)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Công ty CP Đầu tư và Xây dựng công trình Tam Đảo
11/15/2018 10:00 AMYesĐã ban hành
QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH (Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Sài Gòn)QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH (Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Sài Gòn)
Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Sài Gòn

Quyết định số 14/QĐ-XPVPHC ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chánh Thanh tra Sở Xây dựng Tây Ninh.

Xử phạt vi phạm hành chính đối với: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Sài Gòn.

- Địa chỉ: Số 100/10 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Thiết kế chưa đảm bảo tiêu chuẩn thiết kế cho người khuyết tật tiếp cận sử dụng tại dự án nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh.

Xem và tải Quyết định số 14/QĐ-XPVPHC: CTY CP SAI GON.pdf

11/15/2018 10:00 AMĐã ban hànhThanh tra xây dựngTinQUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH (Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Sài Gòn)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Sài Gòn
11/15/2018 10:00 AMYesĐã ban hành
QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Tây Ninh)QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Tây Ninh)
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Tây Ninh

Quyết định số 15/QĐ-XPVPHC ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chánh Thanh tra Sở Xây dựng Tây Ninh.

Xử phạt vi phạm hành chính đối với: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Tây Ninh.

- Địa chỉ: Số 86, đường Phạm Tung, Khu phố 1, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Để nhà thầu thi công thi công không đúng chủng loại vật liệu xây dựng tại dự án nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh.

Xem và tải Quyết định số 15/QĐ-XPVPHC: BQL DTXD TN.pdf

11/15/2018 10:00 AMĐã ban hànhThanh tra xây dựngTinQUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Tây Ninh)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Tây Ninh
11/15/2018 10:00 AMYesĐã ban hành
QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH (Công ty TNHH Tiến Sang)QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH (Công ty TNHH Tiến Sang)
Công ty TNHH Tiến Sang

Quyết định số 03/QĐ-XPVPHC ngày 16 tháng 01 năm 2018 của Chánh Thanh tra Sở Xây dựng Tây Ninh.

Xử phạt vi phạm hành chính đối với: Công ty TNHH Tiến Sang.

- Địa chỉ: Số 18, đường Trần Hưng Đạo, phường.Hiệp Phú, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Thi công sai thiết kế đã được phê duyệt; thiếu kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng theo quy định, nghiệm thu chất liệu vật liệu không đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật tại công trình Đường vành đai 1 - Giai đoạn 1 (từ km 0 đếm km 6 + 906,64 m) thuộc dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu du lịch núi Bà Tây NInh..

Xem và tải Quyết định số 03/QĐ-XPVPHC: CTY TNHH TIEN SANG.pdf

11/15/2018 9:00 AMĐã ban hànhThanh tra xây dựngTinQUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH (Công ty TNHH Tiến Sang)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Công ty TNHH Tiến Sang
11/15/2018 9:00 AMYesĐã ban hành
QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH (Công ty TNHH Mai Nguyên)QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH (Công ty TNHH Mai Nguyên)
Công ty TNHH Mai Nguyên

Quyết định số 04/QĐ-XPVPHC ngày 18 tháng 01 năm 2018 của Chánh Thanh tra Sở Xây dựng Tây Ninh.

Xử phạt vi phạm hành chính đối với: Công ty TNHH Mai Nguyên.

- Địa chỉ: Số G2/9B, ấp Hiệp Long, xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

- Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Nghiệm thu không đúng chất lượng, khối lượng thi công thực tế tại các công trình bê tông xi măng đường trục xã Đường 38 Man Chà; nâng cấp sỏi đỏ đường trục chính nội đồng Đường số 34 - 782; nâng cấp sỏi đỏ đường trục chính nội đồng Đường số 29 - 782; nâng cấp sỏi đỏ đường trục chính nội đồng Đường số 65 - 784.

Xem và tải Quyết định số 04/QĐ-XPVPHC: CTY TNHH MAI NGUYEN.pdf

11/15/2018 9:00 AMĐã ban hànhThanh tra xây dựngTinQUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH (Công ty TNHH Mai Nguyên)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Công ty TNHH Mai Nguyên
11/15/2018 9:00 AMYesĐã ban hành
Công bố đồ án quy hoạch chung đô thị Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh đến năm 2035Công bố đồ án quy hoạch chung đô thị Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh đến năm 2035
Đồ án quy hoạch chung đô thị Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh đến năm 2035, tỷ lệ 1/10.000 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1528/QĐ-UBND ngày 18/6/2018.

Các nội dung chính của đồ án được duyệt như sau:

1. Phạm vi, ranh giới
- Phạm vi nghiên cứu quy hoạch là địa giới hành chính huyện Hòa Thành, quy mô 8.311,84 ha, trong đó phạm vi nghiên cứu mở rộng có quy mô 5.969,54 ha, gồm các xã: Trường Hòa, Trường Đông, Trường Tây và Long Thành Nam.
- Phạm vi lập quy hoạch chung đô thị Hòa Thành có quy mô 2.342,30 ha, gồm thị trấn Hòa Thành và 03 xã liền kề: Hiệp Tân, Long Thành Bắc, Long Thành Trung (đánh giá sơ bộ phù hợp dự kiến nâng loại lên phường), lập quy hoạch để đảm bảo định hướng đến năm 2020 đưa Hòa Thành lên đô thị loại IV và là thị xã thuộc tỉnh.
2. Tính chất, mục tiêu
- Là trung tâm hành chính, chính trị, trung tâm thương mại - dịch vụ của tỉnh; đô thị có vai trò kết nối các tuyến giao thông của tỉnh; đô thị thuộc vùng trung tâm của tỉnh (vùng trung tâm gồm thành phố Tây Ninh và huyện Hòa Thành); trung tâm thương mại, du lịch trên cửa ngõ giao thương giữa vùng ASEAN và vùng Thành phố Hồ Chí Minh.
- Định hướng quy hoạch, đầu tư xây dựng để phát triển đô thị Hòa Thành đến năm 2020 đạt tiêu chí đô thị loại IV và là thị xã thuộc tỉnh; để đến giai đoạn năm 2021 - 2030 phát triển thành đô thị loại III.
3. Định hướng tổ chức không gian

a) Khu vực nội thị:

- Khu vực nội thị là thị trấn Hòa Thành hiện hữu và 03 xã dự kiến nâng loại lên phường là Hiệp Tân, Long Thành Bắc, Long Thành Trung.

- Phân vùng khu vực nội thị thành 04 phân khu theo ranh giới hành chính, như sau:

+ Phân khu trung tâm đô thị Hòa Thành có tính chất, chức năng là trung tâm đô thị;
+ Phân khu Hiệp Tân có tính chất, chức năng là khu đô thị cải tạo chỉnh trang kết hợp xây mới;
+ Phân khu Long Thành Bắc có tính chất, chức năng là khu cải tạo chỉnh trang;
+ Phân khu Long Thành Trung có tính chất, chức năng là khu đô thị cải tạo chỉnh trang kết hợp xây mới.

b) Khu vực ngoại thị:

Khu vực ngoại thị là khu vực nghiên cứu mở rộng, khu làng xóm rải rác và vùng canh tác nông nghiệp, gồm 4 xã: Trường Hòa, Trường Đông, Trường Tây và Long Thành Nam, giới hạn bởi ranh giới nội thị ở phía Bắc, QL22B ở phía Tây Nam, phía Đông Nam giới hạn bởi đường Hốc Trâm kéo dài, là khu vực có lợi thế về cấu trúc đô thị do thừa hưởng từ hiện trạng hệ thống mạng lưới giao thông hoàn chỉnh dạng ô bàn cờ.

- Xã Trường Đông có tính chất, chức năng là phát triển điểm dân cư trung tâm xã và phát triển khu du lịch sinh thái và vùng canh tác nông nghiệp.

- Xã Trường Hòa có tính chất, chức năng là phát triển điểm dân cư trung tâm xã và phát triển nông nghiệp sạch.

- Xã Trường Tây là khu vực dân cư nông thôn ngoại thị của đô thị Hòa Thành, có định hướng là trung tâm công nghiệp, cây xanh và các khu vực dân cư nông thôn.

- Xã Long Thành Nam, khu vực cảng Bến Kéo và vùng canh tác nông nghiệp là khu trung tâm cảng Bến Kéo, khu canh tác nông nghiệp xanh và khu vực dân cư nông thôn ngoại thị thuộc xã Long Thành Nam của đô thị Hòa Thành.

Sở Xây dựng thông báo đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân biết và thực hiện đồ án quy hoạch chung đô thị Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh đến năm 2035.

Toàn văn Quyết định số 1528/QĐ-UBND và sơ đồ quy hoạch tải tại đây: 1528-QD-UBND.pdfSo do dinh huong.jpgSo do giao thong.pdf

10/23/2018 4:00 PMĐã ban hànhKiến trúc quy hoạch xây dựngTinCông bố đồ án quy hoạch chung đô thị Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh đến năm 2035/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Đồ án quy hoạch chung đô thị Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh đến năm 2035, tỷ lệ 1/10.000 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1528/QĐ-UBND ngày 18/6/2018.
10/23/2018 4:00 PMYesĐã ban hành
Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng tại tỉnh Tây NinhVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng tại tỉnh Tây Ninh
Ngày 17/10/2018, Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Thái Hòa, Công ty CP Đô Thành Tây Ninh, Công ty TNHH Trường Chinh Phát, Công ty TNHH Tân Lập Thành, Công ty TNHH XM-TM Huỳnh Ngọc Lương, Công ty TNHH Thế Chánh và Công ty CP Cấp thoát nước Tây Ninh.

Một số thông tin chính của các tổ chức được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng:

1. Công ty TNHH Thái Hòa (Quyết định số 156/QĐ-SXD ngày 17/10/2018 của Sở Xây dựng):

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3900324210.

- Đăng ký lần đầu ngày 26/8/2002, thay đổi lần thứ 6 ngày 20/7/2018. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.

- Tên người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Văn Chồi, chức vụ: Giám đốc.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 09, Hẻm 5, đường Trưng Nữ Vương, Khu phố 5, Phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Phạm vi hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ hạng II.

2. Công ty CP Đô Thành Tây Ninh (Quyết định số 157/QĐ-SXD ngày 17/10/2018 của Sở Xây dựng):

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3901221779.

- Đăng ký lần đầu ngày11/4/2016. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.

- Tên người đại diện theo pháp luật: Dương Minh Trí, chức vụ: Giám đốc.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 09, đường Trương Tùng Quân, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Phạm vi hoạt động xây dựng:

+ Thiết kế công trình dân dụng và công nghiệp (kiến trúc, kết cấu, điện, nước (trừ thiết kế PCCC)) hạng II.

+ Thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp hạng III.

+ Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp hạng III.

3. Công ty TNHH Trường Chinh Phát (Quyết định số 158/QĐ-SXD ngày 17/10/2018 của Sở Xây dựng):

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3901248065.

- Đăng ký lần đầu ngày 30/8/2017, thay đổi lần thứ 2 ngày 01/02/2018. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.

- Tên người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Chiến, chức vụ: Giám đốc.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 327, đường Trần Phú, khu phố Ninh Thành, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Phạm vi hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ hạng III.

4. Công ty TNHH Tân Lập Thành (Quyết định số 159/QĐ-SXD ngày 17/10/2018 của Sở Xây dựng):

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3900320600.

- Đăng ký lần đầu ngày 07/5/2002, thay đổi lần thứ 14 ngày 14/7/2017. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.

- Tên người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Văn Hành, chức vụ: Tổng Giám đốc.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 067, đường Hoàng Lê Kha, Khu phố 3, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Phạm vi hoạt động xây dựng:Thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công trình Thủy lợi) hạng III.

5. Công ty TNHH XD-TM Huỳnh Ngọc Lương (Quyết định số 160/QĐ-SXD ngày 17/10/2018 của Sở Xây dựng):

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3901163372.

- Đăng ký lần đầu ngày 28/3/2013, thay đổi lần thứ 1 ngày 14/5/2014. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.

- Tên người đại diện theo pháp luật: Huỳnh Ngọc Lương, chức vụ: Giám đốc.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 419, Khu phố 1, thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

- Phạm vi hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ hạng III.

6. Công ty TNHH Thế Chánh (Quyết định số 161/QĐ-SXD ngày 17/10/2018 của Sở Xây dựng):

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3901180931.

- Đăng ký lần đầu ngày 24/01/2014, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 23/8/2018. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.

- Tên người đại diện theo pháp luật: Phạm Trung Chánh, chức vụ: Giám đốc.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 113, đường Huỳnh Công Nghệ, Khu phố 5, Phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Phạm vi hoạt động xây dựng:

Thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp hạng III. 

+ Thiết kế công trình dân dụng và công nghiệp (kiến trúc, kết cấu) hạng III.

+ Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp hạng III. 

+ Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ hạng III.

7. Công ty CP Cấp thoát nước Tây Ninh (Quyết định số 163/QĐ-SXD ngày 18/10/2018 của Sở Xây dựng):

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3900243762.

- Đăng ký lần đầu ngày 27/6/2006, thay đổi lần thứ 3 ngày 16/3/2016. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.

- Tên người đại diện theo pháp luật: Trịnh Thành Nghiêm, chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 489, đường 30/4, Khu phố 1, Phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Phạm vi hoạt động xây dựng:

+ Giám sát Hạ tầng kỹ thuật cấp nước, thoát nước hạng III.

+ Thiết kế Hạ tầng kỹ thuật cấp nước, thoát nước hạng III.

Sở Xây dựng thông báo đến các Công ty và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện.

Xem và tải các Quyết định tại đây:  156-QD-SXD_Thai Hoa.pdf157-QD-SXD_Do Thanh TN.pdf158-QD-SXD_Truong Chinh Phat.pdf159-QD-SXD_Tan Lap Thanh.pdf160-QD-SXD_Huynh Ngoc Luong.pdf161-QD-SXD_The Chanh.pdf163-QD-SXD_Cap Thoat nuoc TN.pdf

10/23/2018 11:00 AMĐã ban hànhHoạt động xây dựngTinVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng tại tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 17/10/2018, Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Thái Hòa, Công ty CP Đô Thành Tây Ninh, Công ty TNHH Trường Chinh Phát, Công ty TNHH Tân Lập Thành, Công ty TNHH XM-TM Huỳnh Ngọc Lương, Công ty TNHH Thế Chánh và Công ty CP Cấp thoát nước Tây Ninh.
10/23/2018 11:00 AMYesĐã ban hành
1 - 30Next