Tin Chuyên Ngành - Hoạt Động Xây Dựng
 
Ngày 26/11/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã ban hành Hướng dẫn số 2914/HD-UBND về quy trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
 
Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH An Khánh Architects, Trung tâm Quy hoạch và Giám định chất lượng xây dựng, Công ty TNHH Tây Nam Phát, Công ty TNHH Xây dựng Công nghiệp Minh Dũng và Công ty TNHH MTV Song Toàn Huy.
 
Ngày 17/10/2018, Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Thái Hòa, Công ty CP Đô Thành Tây Ninh, Công ty TNHH Trường Chinh Phát, Công ty TNHH Tân Lập Thành, Công ty TNHH XM-TM Huỳnh Ngọc Lương, Công ty TNHH Thế Chánh và Công ty CP Cấp thoát nước Tây Ninh.
 
Sở Xây dựng đã đăng tải thông tin năng lực các tổ chức hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tại Quyết định số 162/QĐ-SXD ngày 17/10/2018.
 
Sở Xây dựng đã đăng tải thông tin năng lực các tổ chức hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tại Quyết định số 155/QĐ-SXD ngày 16/10/2018.
 
Ngày 24/8/2018, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 130/QĐ-SXD về việc đăng tải thông tin năng lực các tổ chức hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
 
Ngày 16/8/2018, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 125/QĐ-SXD về việc đăng tải thông tin năng lực các tổ chức hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
 
Căn cứ Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng.
 
Ngày 09/8/2018, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 121/QĐ-SXD về việc đăng tải thông tin năng lực các tổ chức hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 11 năm 2018Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 11 năm 2018
Ngày 05/12/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính đã công bố Bảng giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 11 năm 2018 (đã bao gồm VAT).

Để các tổ chức, cá nhân, đơn vị tư vấn, doanh nghiệp xây dựng có nhu cầu tra cứu thông tin về giá của các loại vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tháng 11 năm 2018, Sở Xây dựng thông báo như sau:

1. Bảng giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 11 năm 2018 đã được công bố tại Công văn số 3192/CB-VLXD-LS ngày 05/12/2018 của Liên Sở Xây dựng - Tài chính.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Xây dựng và Sở Tài chính để xem xét, giải quyết theo quy định.

Sở Xây dựng thông báo để các tổ chức, cá nhân, đơn vị có liên quan biết và tra cứu thông tin.

Xem và tải Công văn số 3192/CB-VLXD-LS tại đây:  3192 BÁO GIÁ VLXD THÁNG 11 NĂM 2018_1.PDF

12/6/2018 11:00 AMĐã ban hànhKinh tế vật liệu xây dựngTinCông bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 11 năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 05/12/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính đã công bố Bảng giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 11 năm 2018 (đã bao gồm VAT).
12/6/2018 11:00 AMYesĐã ban hành
Thông báo triển khai thực hiện quy trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây NinhThông báo triển khai thực hiện quy trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Ngày 26/11/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã ban hành Hướng dẫn số 2914/HD-UBND về quy trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Nhằm để tạo điều kiện thuận lợi cho các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã; Ban quản lý dự án chuyên ngành, khu vực và các tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định về trình tự thủ tục đầu tư xây dựng dự án, Sở Xây dựng đã nghiên cứu và tham mưu UBND tỉnh ban hành hướng dẫn quy trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tại Hướng dẫn số 2914/HD-UBND ngày 26/11/2018.

Phạm vi hướng dẫn áp dụng đối với trình tự thủ tục để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhóm B, nhóm C (có tổng mức đầu tư từ 15 tỷ trở lên) và dự án chỉ yêu cầu lập báo cáo kinh tế kỹ thuật (có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ không bao gồm tiền sử dụng đất) sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước được áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Quy trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng gồm 04 giai đoạn chính sau: Chủ trương đầu tư, chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư và kết thúc đầu tư.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng (Phòng Quản lý xây dựng) để được hướng dẫn.

Xem và tải Hướng dẫn số 2914/HD-UBND tại đây:  2914-HD-UBND.pdf

12/3/2018 5:00 PMĐã ban hànhHoạt động xây dựngTinThông báo triển khai thực hiện quy trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 26/11/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã ban hành Hướng dẫn số 2914/HD-UBND về quy trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
12/3/2018 5:00 PMYesĐã ban hành
Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng tại tỉnh Tây NinhVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng tại tỉnh Tây Ninh
Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH An Khánh Architects, Trung tâm Quy hoạch và Giám định chất lượng xây dựng, Công ty TNHH Tây Nam Phát, Công ty TNHH Xây dựng Công nghiệp Minh Dũng và Công ty TNHH MTV Song Toàn Huy.

Một số thông tin chính của các tổ chức được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng:

1. Công ty TNHH An Khánh Architects (Quyết định số 171/QĐ-SXD ngày 14/11/2018 của Sở Xây dựng):

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3901065375.

- Đăng ký lần đầu ngày 27/3/2012, thay đổi lần thứ 3 ngày 31/8/2017. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.

- Tên người đại diện theo pháp luật: Phạm Quốc Khánh, chức vụ: Giám đốc.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 414,đường 30/4, Khu phố 1, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Phạm vi hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp hạng III.

2. Trung tâm Quy hoạch và Giám định chất lượng xây dựng (Quyết định số 172/QĐ-SXD ngày 14/11/2018 của Sở Xây dựng):

- Quyết định số 2267/QĐ-UBND ngày 26/8/2016 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc tổ chức lại Trung tâm Quy hoạch và Giám định chất lượng xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh.

- Quyết định số 184/QĐ-SXD ngày 19/9/2016 của Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Quy hoạch và Giám định chất lượng xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh.

- Tên người đại diện theo pháp luật: Trịnh Văn Trọng, chức vụ: Giám đốc.

- Địa chỉ trụ sở chính:Số 003, đường Trương Định, Khu phố 3, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Phạm vi hoạt động xây dựng: Thẩm tra, thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ hạng III.

3. Công ty TNHH Tây Nam Phát (Quyết định số 173/QĐ-SXD ngày 14/11/2018 của Sở Xây dựng):

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số:3900368440.

- Đăng ký lần đầu ngày 02/3/2005, thay đổi lần thứ 3 ngày 30/6/2017. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.

- Tên người đại diện theo pháp luật: Vũ Đức Tuấn, chức vụ: Giám đốc.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 27, Hẻm 1, đường Nguyễn Văn Rốp, Khu phố 1, Phường 4, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Phạm vi hoạt động xây dựng:

+ Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp hạng II.

+ Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ hạng III.

+ Thiết kế (kiến trúc, kết cấu, điện) công trình dân dụng và công nghiệp hạng II.

+ Thiết kế kết cấu công trình giao thông đường bộ hạng III.

4. Công ty TNHH Xây dựng Công nghiệp Minh Dũng (Quyết định số 179/QĐ-SXD ngày 21/11/2018 của Sở Xây dựng):

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3900250262.

- Đăng ký lần đầu ngày 14/5/1996, thay đổi lần thứ 5 ngày 09/3/2016. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.

- Tên người đại diện theo pháp luật: Võ Thanh Liêm, chức vụ: Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 49, đường Phạm Văn Đồng, Khu phố 1, thị trấn Hòa Thành, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

- Phạm vi hoạt động xây dựng:Thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ hạng II.

5. Công ty TNHH MTV Song Toàn Huy (Quyết định số 180/QĐ-SXD ngày 22/11/2018 của Sở Xây dựng):

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3900994800.

- Đăng ký lần đầu ngày 22/9/2011, thay đổi lần thứ 5 ngày 25/02/2014. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.

- Tên người đại diện theo pháp luật: Dương Thị Kim Phụng, chức vụ: Giám đốc.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 63, Hẻm 59, đường Cách mạng tháng Tám, Khu phố 2, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Phạm vi hoạt động xây dựng: Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp hạng II.

Sở Xây dựng thông báo đến các Công tyvà các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện.

Xem và tải các Quyết định tại đây:  171-QD-SXD_An Khanh.pdf172-QD-SXD_TTQH-GDCLXD.pdf173-QD-SXD_Tay Nam Phat.pdf179-QD-SXD_Minh Dung.pdf180-QD-SXD_Song Toan Huy.pdf

12/3/2018 5:00 PMĐã ban hànhHoạt động xây dựngTinVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng tại tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH An Khánh Architects, Trung tâm Quy hoạch và Giám định chất lượng xây dựng, Công ty TNHH Tây Nam Phát, Công ty TNHH Xây dựng Công nghiệp Minh Dũng và Công ty TNHH MTV Song Toàn Huy.
12/3/2018 5:00 PMYesĐã ban hành
Về việc đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng đối với Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư xây dựng Cường Phát, Công ty TNHH Hưng Thuận Phát Tài, Công ty TNHH Công Chánh, Công ty TNHH Trường Chinh Phát và Công ty TNHH Xây dựng Công Nghiệp Minh DũngVề việc đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng đối với Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư xây dựng Cường Phát, Công ty TNHH Hưng Thuận Phát Tài, Công ty TNHH Công Chánh, Công ty TNHH Trường Chinh Phát và Công ty TNHH Xây dựng Công Nghiệp Minh Dũng
Sở Xây dựng đã đăng tải thông tin năng lực các tổ chức hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tại Quyết định số 174/QĐ-SXD ngày 19/11/2018.

Một số thông tin chính về 05 tổ chức được đăng tải thông tin như sau:

1.  Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư xây dựng Cường Phát:

- Tên người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Thị Nam Phương, chức vụ: Giám đốc.

- Địa chỉ: Số 70/5B, ấp Long Hải, xã Trường Tây, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

- Lĩnh vực hoạt động:

+ Thiết kế, giám sát thi công xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật (thoát nước) cấp IV.

+ Giám sát thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Công trình thủy lợi (công trình cấp nước) cấp IV.

2.  Công ty TNHH Hưng Thuận Phát Tài:

- Tên người đại diện theo pháp luật: Nguyễn An Thông, chức vụ: Giám đốc.

- Địa chỉ: Số 1/3, Hẻm 25, Khu phố 1, Phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Lĩnh vực hoạt động: Thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (thoát nước) cấp IV.

3.  Công ty TNHH Công Chánh:

- Tên người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Ngọc Thảo, chức vụ: Giám đốc.

- Địa chỉ: Số 41, Hẻm 2, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Khu phố 1, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Lĩnh vực hoạt động: Thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ cấp IV.

4.  Công ty TNHH Trường Chinh Phát:

- Tên người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Chiến, chức vụ: Giám đốc.

- Địa chỉ: Số 327, Trần Phú, khu phố Ninh Thành, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Lĩnh vực hoạt động: Thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (thoát nước) cấp IV.

5.  Công ty TNHH Xây dựng Công Nghiệp Minh Dũng:

- Tên người đại diện theo pháp luật: Võ Thanh Liêm, chức vụ: Giám đốc.

- Địa chỉ: Số 49 Phạm Văn Đồng, Khu phố 1, Thi trấn Hòa Thành, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

- Lĩnh vực hoạt động: Thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (thoát nước) cấp IV.

Sở Xây dựng thông báo đến Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư xây dựng Cường Phát, Công ty TNHH Hưng Thuận Phát Tài, Công ty TNHH Công Chánh, Công ty TNHH Trường Chinh Phát, Công ty TNHH Xây dựng Công Nghiệp Minh Dũng và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong tỉnh biết và thực hiện.

Xem và tải Quyết định số 174/QĐ-SXD tại đây:  174-QD-SXD_cac Cty.pdf

11/30/2018 11:00 AMĐã ban hànhHoạt động xây dựngTinVề việc đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng đối với Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư xây dựng Cường Phát, Công ty TNHH Hưng Thuận Phát Tài, Công ty TNHH Công Chánh, Công ty TNHH Trường Chinh Phát và Công ty TNHH Xây dựng Công Nghiệp Minh Dũng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Xây dựng đã đăng tải thông tin năng lực các tổ chức hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tại Quyết định số 174/QĐ-SXD ngày 19/11/2018.
11/30/2018 11:00 AMYesĐã ban hành
QUYẾT ĐỊNH CƯỠNG CHẾ THU HỒI, TÀI SẢN ĐỂ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VPHC (Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Sài Gòn)QUYẾT ĐỊNH CƯỠNG CHẾ THU HỒI, TÀI SẢN ĐỂ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VPHC (Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Sài Gòn)
Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Sài Gòn

Quyết định số 57/QĐ-CCXP ngày  22 tháng 11 năm 2018 của Chánh Thanh tra Sở Xây dựng Tây Ninh.

Xử phạt vi phạm hành chính đối với: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Sài Gòn.

- Địa chỉ: Số 100/10, Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Lý do áp dụng:  Không tự nguyện chấp hành Quyết định xử phạt VPHC số 14/QĐ-XPVPHC ngày 15/5/2018  của Chánh Thanh tra Sở Xây dựng.

Xem và tải Quyết định số 57/QĐ-CCXP:  CTY CP TVDTXD SAI GON.pdf

11/22/2018 10:00 AMĐã ban hànhThanh tra xây dựngTinQUYẾT ĐỊNH CƯỠNG CHẾ THU HỒI, TÀI SẢN ĐỂ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VPHC (Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Sài Gòn)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Sài Gòn
11/22/2018 10:00 AMYesĐã ban hành
QUYẾT ĐỊNH CƯỠNG CHẾ THU HỒI, TÀI SẢN ĐỂ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VPHC (Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hải Nam Phát)QUYẾT ĐỊNH CƯỠNG CHẾ THU HỒI, TÀI SẢN ĐỂ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VPHC (Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hải Nam Phát)
Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hải Nam Phát

Quyết định số 58/QĐ-CCXP ngày  22 tháng 11 năm 2018 của Chánh Thanh tra Sở Xây dựng Tây Ninh.

Xử phạt vi phạm hành chính đối với: Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hải Nam Phát.

- Địa chỉ: Số 357, Đỗ Xuân Hợp, phường.Phước Long B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Lý do áp dụng:  Không tự nguyện chấp hành Quyết định xử phạt VPHC số 22/QĐ-XPVPHC ngày 25/5/2018  của Chánh Thanh tra Sở Xây dựng.

Xem và tải Quyết định số 58/QĐ-CCXP:  CTY TNHH XDTM HAI NAM PHAT.pdf

11/22/2018 10:00 AMĐã ban hànhThanh tra xây dựngTinQUYẾT ĐỊNH CƯỠNG CHẾ THU HỒI, TÀI SẢN ĐỂ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VPHC (Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hải Nam Phát)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hải Nam Phát
11/22/2018 10:00 AMYesĐã ban hành
QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH (Công ty TNHH Văn Phạm Anh)QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH (Công ty TNHH Văn Phạm Anh)
 Công ty TNHH Văn Phạm Anh

Quyết định số 47/QĐ-XPVPHC ngày  07 tháng 11 năm 2018 của Chánh Thanh tra Sở Xây dựng Tây Ninh.

Xử phạt vi phạm hành chính đối với: Công ty TNHH Văn Phạm Anh.

- Địa chỉ: Tổ 4, ấp Hòa Hưng, xã An Hòa, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

- Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Lập bản vẽ hoàn công không đúng thực tế thi công tại công trình Đường nhựa Lộc An. 

Xem và tải Quyết định số 47/QĐ-XPVPHC: CTY TNHH VAN PHAM ANH.pdf

11/22/2018 9:00 AMĐã ban hànhThanh tra xây dựngTinQUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH (Công ty TNHH Văn Phạm Anh)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
 Công ty TNHH Văn Phạm Anh
11/22/2018 9:00 AMYesĐã ban hành
QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH (Công ty CP Đầu tư Xây dựng Quốc tế Việt Nhật)QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH (Công ty CP Đầu tư Xây dựng Quốc tế Việt Nhật)
Công ty CP Đầu tư Xây dựng Quốc tế Việt Nhật

Quyết định số 17/QĐ-XPVPHC ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Chánh Thanh tra Sở Xây dựng Tây Ninh.

Xử phạt vi phạm hành chính đối với: Công ty CP Đầu tư Xây dựng Quốc tế Việt Nhật.

- Địa chỉ: Số 11 Bis, đường 25A, phường Tân Quy, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Nghiệm thu chất lượng vật liệu không đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật tại dự án nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh.

Xem và tải Quyết định số 17/QĐ-XPVPHC: CTY CP VIET NHAT.pdf

11/15/2018 3:00 PMĐã ban hànhThanh tra xây dựngTinQUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH (Công ty CP Đầu tư Xây dựng Quốc tế Việt Nhật)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Công ty CP Đầu tư Xây dựng Quốc tế Việt Nhật
11/15/2018 3:00 PMYesĐã ban hành
QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Tây Ninh)QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Tây Ninh)
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Tây Ninh

Quyết định số 20/QĐ-XPVPHC ngày 25 tháng 5 năm 2018 của Chánh Thanh tra Sở Xây dựng Tây Ninh.

Xử phạt vi phạm hành chính đối với: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Tây Ninh.

- Địa chỉ: Số 86, đường Phạm Tung, Khu phố 1, Phường 3, thành phố Tây NInh, tỉnh Tây Ninh.

- Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Tổ chức nghiệm thu chất lượng vật liệu không đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật tại dự án nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh.

Xem và tải Quyết định số 20/QĐ-XPVPHC: BQL DTXD-TN.pdf

11/15/2018 3:00 PMĐã ban hànhThanh tra xây dựngTinQUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Tây Ninh)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Tây Ninh
11/15/2018 3:00 PMYesĐã ban hành
QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH (Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hải Nam Phát)QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH (Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hải Nam Phát)
Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hải Nam Phát

Quyết định số 22/QĐ-XPVPHC ngày 25 tháng 5 năm 2018 của Chánh Thanh tra Sở Xây dựng Tây Ninh.

Xử phạt vi phạm hành chính đối với: Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hải Nam Phát.

- Địa chỉ: Số 357 Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Nghiệm thu chất lượng vật liệu không đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật tại dự án nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh.

Xem và tải Quyết định số 22/QĐ-XPVPHC:  CTY TNHH HAI NAM PHAT.pdf

11/15/2018 3:00 PMĐã ban hànhThanh tra xây dựngTinQUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH (Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hải Nam Phát)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hải Nam Phát
11/15/2018 3:00 PMYesĐã ban hành
QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH (Công ty CP Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp Tây Ninh)QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH (Công ty CP Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp Tây Ninh)
Công ty CP Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp Tây Ninh

Quyết định số 31/QĐ-XPVPHC ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chánh Thanh tra Sở Xây dựng Tây Ninh.

Xử phạt vi phạm hành chính đối với: Công ty CP Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp Tây Ninh.

- Địa chỉ: Đường số 12, Khu công nghiệp Trảng Bàng, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

- Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung không có GPXD.

Xem và tải Quyết định số 31/QĐ-XPVPHC:  CTY PTHT KCN TN.pdf

11/15/2018 3:00 PMĐã ban hànhThanh tra xây dựngTinQUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH (Công ty CP Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp Tây Ninh)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Công ty CP Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp Tây Ninh
11/15/2018 3:00 PMYesĐã ban hành
QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH (Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Bình An)QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH (Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Bình An)
Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Bình An

Quyết định số 32/QĐ-XPVPHC ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chánh Thanh tra Sở Xây dựng Tây Ninh.

Xử phạt vi phạm hành chính đối với: Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Bình An.

- Địa chỉ: Tổ 4, ấp Lộc An, xã Lộc Hưng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

- Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Không gửi cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế xây dựng theo quy định.

Xem và tải Quyết định số 32/QĐ-XPVPHC:  CTY TNHH SXTM BINH AN.pdf

11/15/2018 3:00 PMĐã ban hànhThanh tra xây dựngTinQUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH (Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Bình An)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Bình An
11/15/2018 3:00 PMYesĐã ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 10 năm 2018Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 10 năm 2018
Ngày 12/11/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính đã công bố Bảng giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 10 năm 2018 (đã bao gồm VAT).

Để các tổ chức, cá nhân, đơn vị tư vấn, doanh nghiệp xây dựng có nhu cầu tra cứu thông tin về giá của các loại vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tháng 10 năm 2018, Sở Xây dựng thông báo như sau:

1. Bảng giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 10 năm 2018 đã được công bố tại Công văn số 2891/CB-VLXD-LS ngày 12/11/2018 của Liên Sở Xây dựng - Tài chính.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Xây dựng và Sở Tài chính để xem xét, giải quyết theo quy định.

Sở Xây dựng thông báo để các tổ chức, cá nhân, đơn vị có liên quan biết và tra cứu thông tin.

Xem và tải Công văn số 2891/CB-VLXD-LS tại đây:  2891-CB-VLXD-LS BÁO GIÁ THÁNG 10 NĂM 2018_1.PDF

11/15/2018 3:00 PMĐã ban hànhKinh tế vật liệu xây dựngTinCông bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 10 năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 12/11/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính đã công bố Bảng giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 10 năm 2018 (đã bao gồm VAT).
11/15/2018 3:00 PMYesĐã ban hành
QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH (Liên doanh Công ty CP Đầu tư Xây dựng Hưng Long Phát và Công ty CP Xây dựng Phú Khang Gia)QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH (Liên doanh Công ty CP Đầu tư Xây dựng Hưng Long Phát và Công ty CP Xây dựng Phú Khang Gia)
Liên doanh Công ty CP Đầu tư Xây dựng Hưng Long Phát và Công ty CP Xây dựng Phú Khang Gia

Quyết định số 16/QĐ-XPVPHC ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Chánh Thanh tra Sở Xây dựng Tây Ninh.

Xử phạt vi phạm hành chính đối với: Liên doanh Công ty CP Đầu tư Xây dựng Hưng Long Phát và Công ty CP Xây dựng Phú Khang Gia.

- Địa chỉ: Số 219, đường Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 8, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Nghiệm thu chất lượng vật liệu không đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật tại dự án nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh.

Xem và tải Quyết định số 16/QĐ-XPVPHC: CTY PHU KHANG GIA.pdf

11/15/2018 2:00 PMĐã ban hànhThanh tra xây dựngTinQUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH (Liên doanh Công ty CP Đầu tư Xây dựng Hưng Long Phát và Công ty CP Xây dựng Phú Khang Gia)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Liên doanh Công ty CP Đầu tư Xây dựng Hưng Long Phát và Công ty CP Xây dựng Phú Khang Gia
11/15/2018 2:00 PMYesĐã ban hành
QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH (Công ty CP Sản xuất và Thương mại N.I.D)QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH (Công ty CP Sản xuất và Thương mại N.I.D)
Công ty CP Sản xuất và Thương mại N.I.D

Quyết định số 18/QĐ-XPVPHC ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Chánh Thanh tra Sở Xây dựng Tây Ninh.

Xử phạt vi phạm hành chính đối với: Công ty CP Sản xuất và Thương mại N.I.D.

- Địa chỉ: Số 81, đường Hoàng Hữu Nam, phường Tân Phú, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Nghiệm thu chất lượng vật liệu không đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật tại dự án nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh.

Xem và tải Quyết định số 18/QĐ-XPVPHC: CTY CP N.I.D.pdf

11/15/2018 2:00 PMĐã ban hànhThanh tra xây dựngTinQUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH (Công ty CP Sản xuất và Thương mại N.I.D)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Công ty CP Sản xuất và Thương mại N.I.D
11/15/2018 2:00 PMYesĐã ban hành
QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH (Công ty CP Đầu tư và Xây dựng công trình Tam Đảo)QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH (Công ty CP Đầu tư và Xây dựng công trình Tam Đảo)
Công ty CP Đầu tư và Xây dựng công trình Tam Đảo

Quyết định số 05/QĐ-XPVPHC ngày 18 tháng 01 năm 2018 của Chánh Thanh tra Sở Xây dựng Tây Ninh.

Xử phạt vi phạm hành chính đối với: Công ty CP Đầu tư và Xây dựng công trình Tam Đảo.

- Địa chỉ: Số 47, đường Trưng Nữ Vương, Khu phố 5, Phường 1, thành phố Tây Ninh, tnh Tây Ninh.

- Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Nghiệm thu không đúng chất lượng, khối lượng thi công thực tế tại các công trình láng nhựa đường trục xã Đường số 70 - 782; láng nhựa đường trục ấp Đường số 31 - 782 (đường vào nghĩa địa Đồng Quế); bê tông xi măng đường trục xã Đường số 71 Bàu Đồn - Xóm Bố; bê tông xi măng đường trục xã Đường số 69 Bàu Đồn - Xóm Bố.

Xem và tải Quyết định số 05/QĐ-XPVPHC: CTY CP TAM DAO.pdf

11/15/2018 10:00 AMĐã ban hànhThanh tra xây dựngTinQUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH (Công ty CP Đầu tư và Xây dựng công trình Tam Đảo)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Công ty CP Đầu tư và Xây dựng công trình Tam Đảo
11/15/2018 10:00 AMYesĐã ban hành
QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH (Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Sài Gòn)QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH (Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Sài Gòn)
Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Sài Gòn

Quyết định số 14/QĐ-XPVPHC ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chánh Thanh tra Sở Xây dựng Tây Ninh.

Xử phạt vi phạm hành chính đối với: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Sài Gòn.

- Địa chỉ: Số 100/10 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Thiết kế chưa đảm bảo tiêu chuẩn thiết kế cho người khuyết tật tiếp cận sử dụng tại dự án nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh.

Xem và tải Quyết định số 14/QĐ-XPVPHC: CTY CP SAI GON.pdf

11/15/2018 10:00 AMĐã ban hànhThanh tra xây dựngTinQUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH (Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Sài Gòn)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Sài Gòn
11/15/2018 10:00 AMYesĐã ban hành
QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Tây Ninh)QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Tây Ninh)
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Tây Ninh

Quyết định số 15/QĐ-XPVPHC ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chánh Thanh tra Sở Xây dựng Tây Ninh.

Xử phạt vi phạm hành chính đối với: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Tây Ninh.

- Địa chỉ: Số 86, đường Phạm Tung, Khu phố 1, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Để nhà thầu thi công thi công không đúng chủng loại vật liệu xây dựng tại dự án nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh.

Xem và tải Quyết định số 15/QĐ-XPVPHC: BQL DTXD TN.pdf

11/15/2018 10:00 AMĐã ban hànhThanh tra xây dựngTinQUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Tây Ninh)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Tây Ninh
11/15/2018 10:00 AMYesĐã ban hành
QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH (Công ty TNHH Tiến Sang)QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH (Công ty TNHH Tiến Sang)
Công ty TNHH Tiến Sang

Quyết định số 03/QĐ-XPVPHC ngày 16 tháng 01 năm 2018 của Chánh Thanh tra Sở Xây dựng Tây Ninh.

Xử phạt vi phạm hành chính đối với: Công ty TNHH Tiến Sang.

- Địa chỉ: Số 18, đường Trần Hưng Đạo, phường.Hiệp Phú, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Thi công sai thiết kế đã được phê duyệt; thiếu kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng theo quy định, nghiệm thu chất liệu vật liệu không đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật tại công trình Đường vành đai 1 - Giai đoạn 1 (từ km 0 đếm km 6 + 906,64 m) thuộc dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu du lịch núi Bà Tây NInh..

Xem và tải Quyết định số 03/QĐ-XPVPHC: CTY TNHH TIEN SANG.pdf

11/15/2018 9:00 AMĐã ban hànhThanh tra xây dựngTinQUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH (Công ty TNHH Tiến Sang)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Công ty TNHH Tiến Sang
11/15/2018 9:00 AMYesĐã ban hành
QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH (Công ty TNHH Mai Nguyên)QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH (Công ty TNHH Mai Nguyên)
Công ty TNHH Mai Nguyên

Quyết định số 04/QĐ-XPVPHC ngày 18 tháng 01 năm 2018 của Chánh Thanh tra Sở Xây dựng Tây Ninh.

Xử phạt vi phạm hành chính đối với: Công ty TNHH Mai Nguyên.

- Địa chỉ: Số G2/9B, ấp Hiệp Long, xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

- Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Nghiệm thu không đúng chất lượng, khối lượng thi công thực tế tại các công trình bê tông xi măng đường trục xã Đường 38 Man Chà; nâng cấp sỏi đỏ đường trục chính nội đồng Đường số 34 - 782; nâng cấp sỏi đỏ đường trục chính nội đồng Đường số 29 - 782; nâng cấp sỏi đỏ đường trục chính nội đồng Đường số 65 - 784.

Xem và tải Quyết định số 04/QĐ-XPVPHC: CTY TNHH MAI NGUYEN.pdf

11/15/2018 9:00 AMĐã ban hànhThanh tra xây dựngTinQUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH (Công ty TNHH Mai Nguyên)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Công ty TNHH Mai Nguyên
11/15/2018 9:00 AMYesĐã ban hành
Công bố đồ án quy hoạch chung đô thị Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh đến năm 2035Công bố đồ án quy hoạch chung đô thị Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh đến năm 2035
Đồ án quy hoạch chung đô thị Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh đến năm 2035, tỷ lệ 1/10.000 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1528/QĐ-UBND ngày 18/6/2018.

Các nội dung chính của đồ án được duyệt như sau:

1. Phạm vi, ranh giới
- Phạm vi nghiên cứu quy hoạch là địa giới hành chính huyện Hòa Thành, quy mô 8.311,84 ha, trong đó phạm vi nghiên cứu mở rộng có quy mô 5.969,54 ha, gồm các xã: Trường Hòa, Trường Đông, Trường Tây và Long Thành Nam.
- Phạm vi lập quy hoạch chung đô thị Hòa Thành có quy mô 2.342,30 ha, gồm thị trấn Hòa Thành và 03 xã liền kề: Hiệp Tân, Long Thành Bắc, Long Thành Trung (đánh giá sơ bộ phù hợp dự kiến nâng loại lên phường), lập quy hoạch để đảm bảo định hướng đến năm 2020 đưa Hòa Thành lên đô thị loại IV và là thị xã thuộc tỉnh.
2. Tính chất, mục tiêu
- Là trung tâm hành chính, chính trị, trung tâm thương mại - dịch vụ của tỉnh; đô thị có vai trò kết nối các tuyến giao thông của tỉnh; đô thị thuộc vùng trung tâm của tỉnh (vùng trung tâm gồm thành phố Tây Ninh và huyện Hòa Thành); trung tâm thương mại, du lịch trên cửa ngõ giao thương giữa vùng ASEAN và vùng Thành phố Hồ Chí Minh.
- Định hướng quy hoạch, đầu tư xây dựng để phát triển đô thị Hòa Thành đến năm 2020 đạt tiêu chí đô thị loại IV và là thị xã thuộc tỉnh; để đến giai đoạn năm 2021 - 2030 phát triển thành đô thị loại III.
3. Định hướng tổ chức không gian

a) Khu vực nội thị:

- Khu vực nội thị là thị trấn Hòa Thành hiện hữu và 03 xã dự kiến nâng loại lên phường là Hiệp Tân, Long Thành Bắc, Long Thành Trung.

- Phân vùng khu vực nội thị thành 04 phân khu theo ranh giới hành chính, như sau:

+ Phân khu trung tâm đô thị Hòa Thành có tính chất, chức năng là trung tâm đô thị;
+ Phân khu Hiệp Tân có tính chất, chức năng là khu đô thị cải tạo chỉnh trang kết hợp xây mới;
+ Phân khu Long Thành Bắc có tính chất, chức năng là khu cải tạo chỉnh trang;
+ Phân khu Long Thành Trung có tính chất, chức năng là khu đô thị cải tạo chỉnh trang kết hợp xây mới.

b) Khu vực ngoại thị:

Khu vực ngoại thị là khu vực nghiên cứu mở rộng, khu làng xóm rải rác và vùng canh tác nông nghiệp, gồm 4 xã: Trường Hòa, Trường Đông, Trường Tây và Long Thành Nam, giới hạn bởi ranh giới nội thị ở phía Bắc, QL22B ở phía Tây Nam, phía Đông Nam giới hạn bởi đường Hốc Trâm kéo dài, là khu vực có lợi thế về cấu trúc đô thị do thừa hưởng từ hiện trạng hệ thống mạng lưới giao thông hoàn chỉnh dạng ô bàn cờ.

- Xã Trường Đông có tính chất, chức năng là phát triển điểm dân cư trung tâm xã và phát triển khu du lịch sinh thái và vùng canh tác nông nghiệp.

- Xã Trường Hòa có tính chất, chức năng là phát triển điểm dân cư trung tâm xã và phát triển nông nghiệp sạch.

- Xã Trường Tây là khu vực dân cư nông thôn ngoại thị của đô thị Hòa Thành, có định hướng là trung tâm công nghiệp, cây xanh và các khu vực dân cư nông thôn.

- Xã Long Thành Nam, khu vực cảng Bến Kéo và vùng canh tác nông nghiệp là khu trung tâm cảng Bến Kéo, khu canh tác nông nghiệp xanh và khu vực dân cư nông thôn ngoại thị thuộc xã Long Thành Nam của đô thị Hòa Thành.

Sở Xây dựng thông báo đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân biết và thực hiện đồ án quy hoạch chung đô thị Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh đến năm 2035.

Toàn văn Quyết định số 1528/QĐ-UBND và sơ đồ quy hoạch tải tại đây: 1528-QD-UBND.pdfSo do dinh huong.jpgSo do giao thong.pdf

10/23/2018 4:00 PMĐã ban hànhKiến trúc quy hoạch xây dựngTinCông bố đồ án quy hoạch chung đô thị Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh đến năm 2035/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Đồ án quy hoạch chung đô thị Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh đến năm 2035, tỷ lệ 1/10.000 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1528/QĐ-UBND ngày 18/6/2018.
10/23/2018 4:00 PMYesĐã ban hành
Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng tại tỉnh Tây NinhVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng tại tỉnh Tây Ninh
Ngày 17/10/2018, Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Thái Hòa, Công ty CP Đô Thành Tây Ninh, Công ty TNHH Trường Chinh Phát, Công ty TNHH Tân Lập Thành, Công ty TNHH XM-TM Huỳnh Ngọc Lương, Công ty TNHH Thế Chánh và Công ty CP Cấp thoát nước Tây Ninh.

Một số thông tin chính của các tổ chức được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng:

1. Công ty TNHH Thái Hòa (Quyết định số 156/QĐ-SXD ngày 17/10/2018 của Sở Xây dựng):

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3900324210.

- Đăng ký lần đầu ngày 26/8/2002, thay đổi lần thứ 6 ngày 20/7/2018. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.

- Tên người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Văn Chồi, chức vụ: Giám đốc.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 09, Hẻm 5, đường Trưng Nữ Vương, Khu phố 5, Phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Phạm vi hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ hạng II.

2. Công ty CP Đô Thành Tây Ninh (Quyết định số 157/QĐ-SXD ngày 17/10/2018 của Sở Xây dựng):

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3901221779.

- Đăng ký lần đầu ngày11/4/2016. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.

- Tên người đại diện theo pháp luật: Dương Minh Trí, chức vụ: Giám đốc.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 09, đường Trương Tùng Quân, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Phạm vi hoạt động xây dựng:

+ Thiết kế công trình dân dụng và công nghiệp (kiến trúc, kết cấu, điện, nước (trừ thiết kế PCCC)) hạng II.

+ Thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp hạng III.

+ Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp hạng III.

3. Công ty TNHH Trường Chinh Phát (Quyết định số 158/QĐ-SXD ngày 17/10/2018 của Sở Xây dựng):

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3901248065.

- Đăng ký lần đầu ngày 30/8/2017, thay đổi lần thứ 2 ngày 01/02/2018. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.

- Tên người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Chiến, chức vụ: Giám đốc.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 327, đường Trần Phú, khu phố Ninh Thành, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Phạm vi hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ hạng III.

4. Công ty TNHH Tân Lập Thành (Quyết định số 159/QĐ-SXD ngày 17/10/2018 của Sở Xây dựng):

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3900320600.

- Đăng ký lần đầu ngày 07/5/2002, thay đổi lần thứ 14 ngày 14/7/2017. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.

- Tên người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Văn Hành, chức vụ: Tổng Giám đốc.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 067, đường Hoàng Lê Kha, Khu phố 3, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Phạm vi hoạt động xây dựng:Thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công trình Thủy lợi) hạng III.

5. Công ty TNHH XD-TM Huỳnh Ngọc Lương (Quyết định số 160/QĐ-SXD ngày 17/10/2018 của Sở Xây dựng):

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3901163372.

- Đăng ký lần đầu ngày 28/3/2013, thay đổi lần thứ 1 ngày 14/5/2014. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.

- Tên người đại diện theo pháp luật: Huỳnh Ngọc Lương, chức vụ: Giám đốc.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 419, Khu phố 1, thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

- Phạm vi hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ hạng III.

6. Công ty TNHH Thế Chánh (Quyết định số 161/QĐ-SXD ngày 17/10/2018 của Sở Xây dựng):

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3901180931.

- Đăng ký lần đầu ngày 24/01/2014, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 23/8/2018. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.

- Tên người đại diện theo pháp luật: Phạm Trung Chánh, chức vụ: Giám đốc.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 113, đường Huỳnh Công Nghệ, Khu phố 5, Phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Phạm vi hoạt động xây dựng:

Thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp hạng III. 

+ Thiết kế công trình dân dụng và công nghiệp (kiến trúc, kết cấu) hạng III.

+ Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp hạng III. 

+ Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ hạng III.

7. Công ty CP Cấp thoát nước Tây Ninh (Quyết định số 163/QĐ-SXD ngày 18/10/2018 của Sở Xây dựng):

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3900243762.

- Đăng ký lần đầu ngày 27/6/2006, thay đổi lần thứ 3 ngày 16/3/2016. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.

- Tên người đại diện theo pháp luật: Trịnh Thành Nghiêm, chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 489, đường 30/4, Khu phố 1, Phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Phạm vi hoạt động xây dựng:

+ Giám sát Hạ tầng kỹ thuật cấp nước, thoát nước hạng III.

+ Thiết kế Hạ tầng kỹ thuật cấp nước, thoát nước hạng III.

Sở Xây dựng thông báo đến các Công ty và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện.

Xem và tải các Quyết định tại đây:  156-QD-SXD_Thai Hoa.pdf157-QD-SXD_Do Thanh TN.pdf158-QD-SXD_Truong Chinh Phat.pdf159-QD-SXD_Tan Lap Thanh.pdf160-QD-SXD_Huynh Ngoc Luong.pdf161-QD-SXD_The Chanh.pdf163-QD-SXD_Cap Thoat nuoc TN.pdf

10/23/2018 11:00 AMĐã ban hànhHoạt động xây dựngTinVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng tại tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 17/10/2018, Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Thái Hòa, Công ty CP Đô Thành Tây Ninh, Công ty TNHH Trường Chinh Phát, Công ty TNHH Tân Lập Thành, Công ty TNHH XM-TM Huỳnh Ngọc Lương, Công ty TNHH Thế Chánh và Công ty CP Cấp thoát nước Tây Ninh.
10/23/2018 11:00 AMYesĐã ban hành
Công bố đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh đến năm 2035Công bố đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh đến năm 2035
Đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh đến năm 2035 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1099/QĐ-TTg ngày 05/9/2018.

Các nội dung chính của đồ án được duyệt như sau:

1. Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen nằm trên địa bàn các phường Ninh Sơn, Ninh Thạnh, xã Thạnh Tân thuộc thành phố Tây Ninh và một phần của xã Suối Đá, xã Phan thuộc Huyện Dương Minh Châu. Quy mô lập quy hoạch Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen là 2.903,79 ha.

2. Dự báo quy mô khách đến năm 2025 khoảng 5 triệu lượt khách, đến năm 2035 khoảng 8 triệu lượt; quy mô lao động đến năm 2035 khoảng 4.000 người, quy mô dân cư trong khu vực quy hoạch khoảng 4.000 dân. Đến năm 2035, quy mô đất xây dựng các khu chức năng đạt khoảng 1.000 ha.

3. Định hướng hình thành các không gian chức năng của khu du lịch với yêu cầu quản lý về tầng cao không quá 3 tầng, đảm bảo yêu cầu phát triển và bảo tồn của Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, phù hợp và tôn trọng điều kiện địa hình, tự nhiên của khu vực.

4. Các khu chức năng phục vụ du lịch gồm: Khu tâm linh, di tích với quy mô khoảng 29,57 ha; khu tham quan chuyên đề, lưu trú, nghỉ dưỡng, thương mại và dịch vụ du lịch trên đỉnh núi với quy mô khoảng 88,9 ha; khu lưu trú, nghỉ dưỡng trên đỉnh núi Phụng và núi Đất, quy mô khoảng 48,15 ha; các khu chức năng du lịch sinh thái quanh chân núi với quy mô 685,55 ha.

- Khu vực ven chân núi phía Nam bố trí các chức năng thương mại, dịch vụ lưu trú phục vụ du lịch tâm linh quần thể Chùa Bà hiện hữu và là đầu mối kết nối khu tâm linh, di tích, tôn giáo với khu tham quan chuyên đề trên đỉnh núi thông qua hệ thống cáp treo hiện đại, đảm bảo lưu thông theo các hướng tuyến trong khu du lịch.

- Quy mô toàn khu khoảng 77,05 ha, trong đó diện tích xây dựng cơ sở lưu trú chiếm khoảng 30%; mật độ xây dựng tối đa 40%; tầng cao tối đa 3 tầng (trường hợp hạng mục công trình có chức năng, yêu cầu đặc biệt sẽ được xem xét, đề xuất cụ thể trong quy hoạch chi tiết sau khi được chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền).

- Khu vực ven chân núi phía Đông, tiếp giáp đường Khedol - Suối Đá có quy mô khoảng 389,64 ha, hình thành các công viên sinh thái theo chủ đề, như công viên các loài bướm, các loài chim; vườn thú Safari; vườn thực vật; các khu nghiên cứu môi trường và các khu thương mại, dịch vụ du lịch phục vụ các hoạt động du lịch dã ngoại. Diện tích xây dựng các hạng mục công trình phục vụ du lịch chiếm khoảng 5%.

- Khu vực quanh sườn núi phía Tây Nam, quy mô 218,86 ha, bao gồm: khu nghỉ dưỡng, lưu trú trên sườn núi Phụng và núi Đất; khu làng văn hóa, vườn thảo dược và công viên sinh thái ven hồ; khu công viên chuyên đề dọc tuyến đường bộ lên đỉnh Núi Bà.

- Bên cạnh đó còn có khu thể dục thể thao, sân goft và các dịch vụ phụ trợ kết hợp lưu trú tại khu vực Ma Thiên Lãnh với quy mô khoảng 325,25 ha.

- Ngoài các khu chức năng phục vụ du lịch còn có khu dân cư phục vụ khu du lịch. Nơi đây sẽ tổ chức các khu nhà ở thấp tầng, mật độ thấp; các khu nhà phố kết hợp thương mại dịch vụ và hệ thống các công trình công cộng nhằm cải thiện, nâng cao điều kiện môi trường sống cho khu dân cư hiện hữu; đồng thời khai thác hiệu quả quỹ đất tại vị trí tiếp giáp với khu vực nội thị thành phố Tây Ninh nhằm chỉnh trang, quản lý kiến trúc cảnh quan tại không gian cửa ngõ hiện hữu của khu du lịch. Khu vực này có quy mô khoảng 78,15 ha, dân số khoảng 4.000 người; tỷ lệ đất nhóm nhà ở chiếm khoảng 40% diện tích khu vực.

- Còn lại là đất rừng đặc dụng có quy mô khoảng 1.123 ha được kiểm soát tuân thủ theo Luật Bảo vệ vệ phát triển rừng. Đất nông nghiệp kết hợp du lịch sinh thái có quy mô khoảng 423,09 ha; tại đây bố trí một số công trình dịch vụ, chế biến nông sản tại chỗ (chiếm khoảng 2% diện tích) nhằm phục vụ hoạt động du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm, du lịch nông nghiệp quảng bá đặc sản địa phương.

5. Theo quy hoạch này, đầu tư xây dựng Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen thực hiện theo 2 giai đoạn:

- Giai đoạn 1 (từ năm 2019 - 2025) sẽ tổ chức lập, phê duyệt quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết; đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ du lịch tại các khu chức năng có không gian đặc trưng nhằm thu hút khách du lịch, xây dựng thương hiệu du lịch, tạo động lực phát triển đồng bộ toàn khu du lịch.

- Giai đoạn 2 (từ sau năm 2025 - 2035) đầu tư xây dựng hoàn thiện, đưa vào sử dụng các khu chức năng và quản lý phát triển theo quy hoạch xây dựng được duyệt.

Sở Xây dựng thông báo đếncác cơ quan, tổ chức, cá nhânbiết và thực hiện đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh đến năm 2035.

Toàn văn Quyết định số 1099/QĐ-TTg và sơ đồ quy hoạch tải tại đây: 1099-QD-TTg.pdfSo do Giao thong.jpgSo do su dung dat.jpg

10/23/2018 11:00 AMĐã ban hànhKiến trúc quy hoạch xây dựngTinCông bố đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh đến năm 2035/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh đến năm 2035 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1099/QĐ-TTg ngày 05/9/2018.
10/23/2018 11:00 AMYesĐã ban hành
Về việc đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng đối với Công ty TNHH Tinh AnhVề việc đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng đối với Công ty TNHH Tinh Anh
Sở Xây dựng đã đăng tải thông tin năng lực các tổ chức hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tại Quyết định số 162/QĐ-SXD ngày 17/10/2018.

1. Một số thông tin chính về Công ty TNHH Tinh Anh được đăng tải thông tin như sau:

- Tên người đại diện theo pháp luật: Ngô Quý Cường, chức vụ: Giám đốc.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 984, đường ĐT 786, ấp Thanh Trung, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.

- Lĩnh vực hoạt động:

+ Thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (thoát nước) cấp IV.

+ Thiết kế công trình giao thông đường bộ cấp IV.

2. Sở Xây dựng thông báo đến Công ty TNHH Tinh Anh và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh biết và thực hiện.

Xem và tải Quyết định số 162/QĐ-SXD tại đây:  162-QD-SXD_Tinh Anh.pdf

10/23/2018 8:00 AMĐã ban hànhHoạt động xây dựngTinVề việc đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng đối với Công ty TNHH Tinh Anh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Xây dựng đã đăng tải thông tin năng lực các tổ chức hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tại Quyết định số 162/QĐ-SXD ngày 17/10/2018.
10/23/2018 8:00 AMYesĐã ban hành
Về việc đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng đối với Công ty TNHH Hồng Phượng Tây NinhVề việc đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng đối với Công ty TNHH Hồng Phượng Tây Ninh
Sở Xây dựng đã đăng tải thông tin năng lực các tổ chức hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tại Quyết định số 155/QĐ-SXD ngày 16/10/2018.

1. Một số thông tin chính về Công ty TNHH Hồng Phượng Tây Ninh được đăng tải thông tin như sau:

- Tên người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Thanh Hồng, chức vụ: Giám đốc.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số G1/36B, ấp Long Thới, xã Long Thành Trung, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

- Lĩnh vực hoạt động: Thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (thoát nước) cấp IV.

2. Sở Xây dựng thông báo đến Công ty TNHH Hồng Phượng Tây Ninh và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh biết và thực hiện.

Xem và tải Quyết định số 155/QĐ-SXD tại đây:  155-QD-SXD_Hong Phuong.pdf

10/18/2018 10:00 AMĐã ban hànhHoạt động xây dựngTinVề việc đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng đối với Công ty TNHH Hồng Phượng Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Xây dựng đã đăng tải thông tin năng lực các tổ chức hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tại Quyết định số 155/QĐ-SXD ngày 16/10/2018.
10/18/2018 10:00 AMYesĐã ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 9 năm 2018Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 9 năm 2018
Ngày 05/10/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính đã công bố Bảng giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 9 năm 2018 (đã bao gồm VAT).

Để các tổ chức, cá nhân, đơn vị tư vấn, doanh nghiệp xây dựng có nhu cầu tra cứu thông tin về giá của các loại vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tháng 9 năm 2018, Sở Xây dựng thông báo như sau:

1. Bảng giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 9 năm 2018 đã được công bố tại Công văn số 2559/CB-VLXD-LS ngày 05/10/2018 của Liên Sở Xây dựng - Tài chính.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Xây dựng và Sở Tài chính để xem xét, giải quyết theo quy định.

Sở Xây dựng thông báo để các tổ chức, cá nhân, đơn vị có liên quan biết và tra cứu thông tin.

Xem và tải Công văn số 2559/CB-VLXD-LS tại đây:  2559-CB-VLXD-LS BÁO GIÁ THÁNG 9 NĂM 2018_1.PDF

10/12/2018 9:00 AMĐã ban hànhKinh tế vật liệu xây dựngTinCông bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 9 năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 05/10/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính đã công bố Bảng giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 9 năm 2018 (đã bao gồm VAT).
10/12/2018 9:00 AMYesĐã ban hành
Về việc công bố danh sách các sản phẩm vật liệu xây dựng chưa đủ điều kiện lưu thông trên thị trườngVề việc công bố danh sách các sản phẩm vật liệu xây dựng chưa đủ điều kiện lưu thông trên thị trường
Ngày 28/9/2018, Sở Xây dựng có Thông báo số 2468/TB-SXD về việc sản phẩm gạch rỗng đất sét nung do Cơ sở sản xuất gạch Thành Hưng sản xuất, kinh doanh chưa đủ điều kiện lưu thông trên thị trường.

1. Căn cứ Văn bản số 2929/QĐ-PQI ngày 26/7/2018 của Viện Năng suất chất lượng Deming về hủy bỏ hiệu lực giấy chứng nhận, Sở Xây dựng thông báo đến Cơ sở sản xuất gạch Thành Hưng biết như sau:
- Hủy hiệu lực thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm gạch rỗng đất sét nung tại các Thông báo số: 1333/TB-SXD, 1334/TB-SXD, 1335/TB-SXD ngày 03/8/2016 của Sở Xây dựng.

- Các sản phẩm gạch rỗng đất sét nung do Cơ sở sản xuất gạch Thành Hưng sản xuất và kinh doanh chưa đủ điều kiện lưu thông trên thị trường, gồm có:


SttTên sản phẩmKiểu loạiKích thước (mm)MácNhãn hiệu
1
Gạch rỗng đất sét nung ​ ​
Gạch rỗng 4 lỗ180x80x80M50


THÀNH HƯNG 

CT TN

2Gạch rỗng 3 lỗ340x200x140M50
3Gạch rỗng 2 lỗ180x80x40M50


2. Sở Xây dựng đề nghị Cơ sở sản xuất gạch Thành Hưng thực hiện như sau:

- Khẩn trương báo cáo về sự không phù hợp các sản phẩm gạch rỗng đất sét nung theo quy định tại Khoản 4, Điều 16 Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN, thực hiện công bố hợp quy theo quy định tại Khoản 5, Điều 7 Thông tư số 10/2017/TT-BXD về Sở Xây dựng.
- Chịu trách nhiệm về chất lượng các sản phẩm gạch rỗng đất sét nung do mình sản xuất, kinh doanh theo quy định; bồi thường thiệt hại (nếu có) theo quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Sở Xây dựng thông báo đến Cơ sở sản xuất gạch Thành Hưng biết, khẩn trương tổ chức khắc phục, thực hiện đúng quy định và gửi thông tin đến các cơ quan đơn vị có liên quan được biết.

Toàn văn Thông báo số 2468/TB-SXD xem tại đây: 2468-TB-SXD_Thanh Hung.pdf

10/2/2018 8:00 AMĐã ban hànhKinh tế vật liệu xây dựngTinVề việc công bố danh sách các sản phẩm vật liệu xây dựng chưa đủ điều kiện lưu thông trên thị trường/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 28/9/2018, Sở Xây dựng có Thông báo số 2468/TB-SXD về việc sản phẩm gạch rỗng đất sét nung do Cơ sở sản xuất gạch Thành Hưng sản xuất, kinh doanh chưa đủ điều kiện lưu thông trên thị trường.
10/2/2018 8:00 AMYesĐã ban hành
Thông báo triển khai thực hiện Quy định quản lý dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Tây NinhThông báo triển khai thực hiện Quy định quản lý dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Ngày 17/9/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND về Quy định quản lý dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Ngày 20/9/2018, Sở Xây dựng có Công văn số 2388/SXD-PTĐTHTKT thông báo đến các sở, ban, ngành,UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và triển khai thực hiện Quyết định trên đúng quy định.

Đề nghị các chủ đầu tư thông báo đến các đơn vị thực hiện dịch vụ công ích trên địa bàn quản lý biết và thực hiện đúng quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng (Phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật) để được hướng dẫn.

Xem và tải Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND tại đây: 34-2018-QD-UBND_DVCI.pdf     


9/21/2018 3:00 PMĐã ban hànhHạ tầng kỹ thuậtTinThông báo triển khai thực hiện Quy định quản lý dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 17/9/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND về Quy định quản lý dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
9/21/2018 3:00 PMYesĐã ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 8 năm 2018Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 8 năm 2018
Ngày 06/9/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính đã công bố Bảng giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 8 năm 2018 (đã bao gồm VAT).

Để các tổ chức, cá nhân, đơn vị tư vấn, doanh nghiệp xây dựng có nhu cầu tra cứu thông tin về giá của các loại vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tháng 8 năm 2018, Sở Xây dựng thông báo như sau:

1. Bảng giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 8 năm 2018 đã được công bố tại Công văn số 2282/CB-VLXD-LS ngày 06/9/2018 của Liên Sở Xây dựng - Tài chính.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Xây dựng và Sở Tài chính để xem xét, giải quyết theo quy định.

Sở Xây dựng thông báo để các tổ chức, cá nhân, đơn vị có liên quan biết và tra cứu thông tin.

Xem và tải Công văn số 2282/CB-VLXD-LS tại đây:  2282-CB-VLXD-LS_Thang 8-2018.pdf

9/7/2018 10:00 AMĐã ban hànhKinh tế vật liệu xây dựngTinCông bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 8 năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 06/9/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính đã công bố Bảng giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 8 năm 2018 (đã bao gồm VAT).
9/7/2018 10:00 AMYesĐã ban hành
Về việc đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng đối với Công ty TNHH Nam TrạngVề việc đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng đối với Công ty TNHH Nam Trạng
Ngày 24/8/2018, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 130/QĐ-SXD về việc đăng tải thông tin năng lực các tổ chức hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

1. Một số thông tin chính về Công ty TNHH Nam Trạng được đăng tải thông tin như sau:

- Tên người đại diện theo pháp luật: Lê Hoàng Nam, chức vụ: Giám đốc.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 6/1, hẻm 31, đường 30/4, Khu phố 1, Phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Phạm vi hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp cấp IV.

2. Sở Xây dựng thông báo đến Công ty TNHH Nam Trạng và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong tỉnh biết và thực hiện.

Xem và tải Quyết định số 130/QĐ-SXD tại đây: 130-QD-SXD_Cty Nam Trang.pdf

8/27/2018 11:00 AMĐã ban hànhHoạt động xây dựngTinVề việc đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng đối với Công ty TNHH Nam Trạng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 24/8/2018, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 130/QĐ-SXD về việc đăng tải thông tin năng lực các tổ chức hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
8/27/2018 11:00 AMYesĐã ban hành
1 - 30Next