Tin Chuyên Ngành - Kiến Trúc Quy Hoạch Xây Dựng
 
Ngày 12/12/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 51/2019/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 05/9/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý hệ thống đường đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
 
Ngày 30/8/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 72/2019/NĐ-CP về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng, có hiệu lực thi hành từ ngày 30/8/2019.
 
Ngày 24/7/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số 1596/QĐ-UBND về công bố Định mức dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh.
 
Tại kỳ họp thứ 12 của HĐND tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021 diễn ra từ ngày 10-11/7/2019, các đại biểu HĐND đã đặt ra một số vấn đề liên quan đến việc triển khai thực hiện Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh Quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
 
Ngày 26/4/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND Quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
 
Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 01/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt, Sở Xây dựng đã dự thảo và lấy ý kiến Kế hoạch tham mưu thực hiện tại Công văn số 1202/SXD-QHPTĐT ngày 27/5/2019.
 
Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng cửa khẩu quốc tế Tân Nam, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 576/QĐ-UBND ngày 06/3/2019.
 
Đồ án quy hoạch phân khu Trung tâm tái hiện di tích lịch sử cách mạng miền Nam tại Bời Lời, xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 472/QĐ-UBND ngày 25/02/2019.
 
Đồ án quy hoạch chung đô thị Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh đến năm 2035, tỷ lệ 1/10.000 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1528/QĐ-UBND ngày 18/6/2018.
 
Đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh đến năm 2035 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1099/QĐ-TTg ngày 05/9/2018.
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm ống Polyvinyl của Công ty TNHH Baikai Industry (Việt Nam)Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm ống Polyvinyl của Công ty TNHH Baikai Industry (Việt Nam)
Ngày 28/7/2020, Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm ống Polyvinyl của Công ty TNHH Baikai Industry (Việt Nam).

Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy các sản phẩm ống Polyvinyl của Công ty TNHH Baikai Industry (Việt Nam) sản xuất, kinh doanh như sau:


1. Thông báo số 2354/TB-SXD ngày 28/7/2020 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm ống Polyvinyl, có đặc trưng kỹ thuật như sau:

- Tên sản phẩm: ỐNG POLYVINYL CLORUA (PVC)

- Kiểu loại: Φ32 x 2 mm x dài 4 m

- Số lượng: 30 cái

- Nhãn hiệu: NanYa


2. Thông báo số 2355/TB-SXD ngày 28/7/2020 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm ống Polyvinyl, có đặc trưng kỹ thuật như sau:

- Tên sản phẩm: ỐNG POLYVINYL CLORUA KHÔNG HÓA DẺO (PVC-U)

- Kiểu loại: Φ90 x 6.7 mm x dài 4 m

- Số lượng: 30 cái

- Nhãn hiệu: NanYa


3. Thông báo số 2356/TB-SXD ngày 28/7/2020 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm ống Polyvinyl, có đặc trưng kỹ thuật như sau:

- Tên sản phẩm: ỐNG POLYVINYL CLORUA KHÔNG HÓA DẺO (PVC-U)

- Kiểu loại: Φ32 x 2 mm x dài 4 m

- Số lượng: 20 cái

- Nhãn hiệu: NanYa

 

Thông báo này chỉ ghi nhận sự cam kết của Công ty TNHH Baikai Industry (Việt Nam), thông báo này không có giá trị chứng nhận cho các loại sản phẩm ống Polyvinyl nói trên phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

 

Sở Xây dựng thông báo đến Công ty TNHH Baikai Industry (Việt Nam) và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện đúng quy định.

 

Xem và tải các Thông báo tại đây: 2354 TB-SXD.pdf 2355 TB-SXD.pdf 2356 TB-SXD.pdf


7/31/2020 4:00 PMĐã ban hànhKinh tế vật liệu xây dựngTinVề việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm ống Polyvinyl của Công ty TNHH Baikai Industry (Việt Nam)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 28/7/2020, Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm ống Polyvinyl của Công ty TNHH Baikai Industry (Việt Nam).
7/31/2020 4:00 PMYesĐã ban hành
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm ống Polyvinyl, đá tấm lát nền, gạch bê tông của Công ty TNHH Billion Industrial (Việt Nam)Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm ống Polyvinyl, đá tấm lát nền, gạch bê tông của Công ty TNHH Billion Industrial (Việt Nam)
Ngày 28/7/2020, Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm ống Polyvinyl, đá tấm lát nền, gạch bê tông của Công ty TNHH Billion Industrial (Việt Nam).

Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy các sản phẩm ống Polyvinyl, đá tấm lát nền, gạch bê tông của Công ty TNHH Billion Industrial (Việt Nam) sản xuất, kinh doanh như sau:


1. Thông báo số 2350/TB-SXD ngày 28/7/2020 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm ống Polyvinyl, có đặc trưng kỹ thuật như sau:

- Tên sản phẩm: ỐNG POLYVINYL CLORUA (PVC)

- Kiểu loại: Φ160 x 3.5 mm x dài 4 m

- Số lượng: 250 cái

- Nhà xuất khẩu: GOLDEN STEED GLOBAL INVESTMENTS LIMITED


 2. Thông báo số 2351/TB-SXD ngày 28/7/2020 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm đá tấm lát nền, có đặc trưng kỹ thuật như sau:

- Tên sản phẩm: ĐÁ TẤM LÁT NỀN

- Kiểu: Đá tấm lát nền, chất liệu granite, dày 25 mm.

-  Số lượng: 842,4 m2.

-  Nhãn hiệu: Shrimp Red


 3. Thông báo số 2352/TB-SXD ngày 28/7/2020 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm đá tấm lát nền, có đặc trưng kỹ thuật như sau:

- Tên sản phẩm: ĐÁ TẤM LÁT NỀN

- Kiểu: Đá tấm lát nền, chất liệu granite, dày 25 mm.

-  Số lượng: 14,0 m2.

-  Nhà xuất khẩu: GOLDEN STEED GLOBAL INVESTMENTS LIMITED


4. Thông báo số 2353/TB-SXD ngày 28/7/2020 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch bê tông, có đặc trưng kỹ thuật như sau:

- Tên sản phẩm: GẠCH BÊ TÔNG

-  Kích thước: 25 x 25 x 3.5 (cm).

-  Số lượng: 750,0 m2.

-  Nhãn hiệu: LIANBIAO

 

Thông báo này chỉ ghi nhận sự cam kết của Công ty TNHH Billion Industrial (Việt Nam), thông báo này không có giá trị chứng nhận cho các loại sản phẩm ống Polyvinyl, đá tấm lát nền, gạch bê tông nói trên phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Sở Xây dựng thông báo đến Công ty TNHH Billion Industrial (Việt Nam) và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện đúng quy định.

 

Xem và tải các Thông báo tại đây:2350 TB-SXD.pdf 2351 TB-SXD.pdf 2352 TB-SXD.pdf 2353 TB-SXD.pdf


7/31/2020 4:00 PMĐã ban hànhKinh tế vật liệu xây dựngTinVề việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm ống Polyvinyl, đá tấm lát nền, gạch bê tông của Công ty TNHH Billion Industrial (Việt Nam)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 28/7/2020, Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm ống Polyvinyl, đá tấm lát nền, gạch bê tông của Công ty TNHH Billion Industrial (Việt Nam).
7/31/2020 4:00 PMYesĐã ban hành
Thông báo thời gian, địa điểm (dự kiến) thi sát hạch  cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 2 năm 2020Thông báo thời gian, địa điểm (dự kiến) thi sát hạch  cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 2 năm 2020
Ngày 21/7/2020, Sở Xây dựng có Thông báo số 2287/TB-SXD về thời gian, địa điểm thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 2 năm 2020.

Sở Xây dựng thông báo thời gian, địa điểm (dự kiến) thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 2 năm 2020, cụ thể như sau:


1. Thời gian và địa điểm dự kiến sát hạch:

- Thời gian: Thứ Sáu, ngày 25/9/2020.

- Địa điểm: Trung Tâm Giám sát, điều hành kinh tế, xã hội tập trung tỉnh Tây Ninh, địa chỉ: Số 2, đường Hàm Nghi, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

2. Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ cho việc sát hạch được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng tại địa chỉ: http://www.xaydung.gov.vn  


Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ Phòng Quản lý xây dựng - Sở Xây dựng Tây Ninh, điện thoại: 0276.3814076.

Xem và tải Thông báo tại đây:TB 2287 SXD.pdf 


7/31/2020 4:00 PMĐã ban hànhHoạt động xây dựngTinThông báo thời gian, địa điểm (dự kiến) thi sát hạch  cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 2 năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 21/7/2020, Sở Xây dựng có Thông báo số 2287/TB-SXD về thời gian, địa điểm thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 2 năm 2020.
7/31/2020 4:00 PMYesĐã ban hành
Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư xây dựng Cường PhátVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư xây dựng Cường Phát
Ngày 22/7/2020, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 124/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư xây dựng Cường Phát.

1.   Một số thông tin chính và phạm vi hoạt động của Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư xây dựng Cường Phát

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3900582412. Đăng ký lần đầu ngày 03/3/2009, thay đổi lần thứ 3 ngày 11/5/2020. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.
 • Tên người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Thị Nam Phương, chức vụ: Giám đốc.
 • Địa chỉ trụ sở chính: Số 70/5B, ấp Long Hải, xã Trường Tây, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.
 • Phạm vi hoạt động xây dựng: Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ hạng III.

2.   Sở Xây dựng thông báo đến Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư xây dựng Cường Phát và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện.

Xem và tải Quyết định tại đây:124 QD SXD - Cuong Phat.pdf

7/27/2020 10:00 AMĐã ban hànhHoạt động xây dựngTinVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư xây dựng Cường Phát/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 22/7/2020, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 124/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư xây dựng Cường Phát.
7/27/2020 10:00 AMYesĐã ban hành
Tăng cường quản lý chất lượng các công trình nhà công nghiệp có sử dụng kết cấu tường xây kích thước lớnTăng cường quản lý chất lượng các công trình nhà công nghiệp có sử dụng kết cấu tường xây kích thước lớn
Ngày 03/7/2020, Bộ Xây dựng đã ban hành Công văn số 3239/BXD-GĐ về việc tăng cường quản lý chất lượng các công trình nhà công nghiệp có sử dụng kết cấu tường xây kích thước lớn.

Ngày 15/7/2020, Sở Xây dựng đã triển khai tại Công văn số 2235/SXD-QLXD, thông báo đến các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, khu vực và các doanh nghiệp hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh biết, triển khai tài liệu "Hướng dẫn thiết kế, thi công và nghiệm thu các công trình nhà công nghiệp có sử dụng kết cấu tường xây kích thước lớn" do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng biên soạn tháng 6/2020 để các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện đúng quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng (phòng Quản lý xây dựng) để được kịp thời giải đáp, hướng dẫn.

Xem và tải Hướng dẫn tại đây:HD VIEN KHCN BXD.pdf


7/17/2020 10:00 AMĐã ban hànhHoạt động xây dựngTinTăng cường quản lý chất lượng các công trình nhà công nghiệp có sử dụng kết cấu tường xây kích thước lớn/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 03/7/2020, Bộ Xây dựng đã ban hành Công văn số 3239/BXD-GĐ về việc tăng cường quản lý chất lượng các công trình nhà công nghiệp có sử dụng kết cấu tường xây kích thước lớn.
7/17/2020 10:00 AMYesĐã ban hành
Đăng ký tham gia trưng bày sản phẩm/dịch vụ tại Trung tâm giao dịch Việt HànĐăng ký tham gia trưng bày sản phẩm/dịch vụ tại Trung tâm giao dịch Việt Hàn
Trung tâm giao dịch Việt Hàn được thành lập nhằm hỗ trợ phát triển cho doanh nghiệp và startup của 02 nước Việt Nam và Hàn Quốc. Trung tâm do Chính phủ Hàn Quốc cùng phối hợp với Saigon Innovation Hub (SiHub) thiết lập, trụ sở đặt tại 273 Điện Biên Phủ, Quận 3, TP.HCM.

Thực hiện Công văn số 100/UDTB-ĐMST ngày 24/6/2020 của Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh về việc mời startup tham gia Triển lãm tại Trung tâm giao dịch Việt Hàn.

Một số hoạt động chính của Trung Tâm:

 • Các sự kiện kết nối, hội thảo online và offline;
 • Các cuộc thi startup;
 • Triển lãm và trưng bày, giới thiệu startup;

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và startup đưa sản phẩm, dịch vụ đến với khách hàng, nhận diện thương hiệu, kết nối với đối tác và các nhà đầu tư tài chính, Saigon Innovation Hub dành riêng một không gian của Trung tâm để các doanh nghiệp/startup trưng bày sản phẩm/dịch vụ/brochure, ... Sở Xây dựng Tây Ninh thông báo đến các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh một số thông tin theo Công văn số 611/KHCN-CN ngày 13/7/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc đăng ký tham gia trưng bày sản phẩm/dịch vụ tại Trung tâm giao dịch Việt Hàn như sau:

1. Link đăng ký tham gia trưng bày: https://innotek.tech/home/dang-ky/

2. Các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng có nhu cầu đăng ký tham gia triển lãm vui lòng liên hệ: Mai Nhiệm theo thông tin sau:

- Điện thoại: 0903678394.

- Email: mainhiem@sihub.gov.vn


Sở Xây dựng thông báo đến đến các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh biết và nếu có nhu cầu đăng ký tham gia triển lãm.


7/17/2020 10:00 AMĐã ban hànhKinh tế vật liệu xây dựngTinĐăng ký tham gia trưng bày sản phẩm/dịch vụ tại Trung tâm giao dịch Việt Hàn/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Trung tâm giao dịch Việt Hàn được thành lập nhằm hỗ trợ phát triển cho doanh nghiệp và startup của 02 nước Việt Nam và Hàn Quốc. Trung tâm do Chính phủ Hàn Quốc cùng phối hợp với Saigon Innovation Hub (SiHub) thiết lập, trụ sở đặt tại 273 Điện Biên Phủ, Quận 3, TP.HCM.
7/17/2020 10:00 AMYesĐã ban hành
Triển khai thực hiện Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm,  hàng hóa vật liệu xây dựng Triển khai thực hiện Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm,  hàng hóa vật liệu xây dựng
Ngày 31/12/2019, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 19/2019/TT-BXD về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2020 và thay thế Thông tư số 10/2017/TT-BXD ngày 29/9/2017 của Bộ Xây dựng.

Ngày 14/7/2020, Sở Xây dựng đã triển khai tại Thông báo số 2224/TB-SXD, thông báo đến các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, phòng Quản lý đô thị thị xã và thành phố, các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành cấp tỉnh, cấp huyện và các đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và tổ chức thực hiện Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng đúng quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng (phòng Quản lý nhà và Vật liệu xây dựng) để được kịp thời giải đáp, hướng dẫn.

Xem và tải Thông tư tại đây:TT 19 2019 BXD.pdf


7/16/2020 8:00 AMĐã ban hànhNhà - Bất động sảnTinTriển khai thực hiện Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm,  hàng hóa vật liệu xây dựng /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 31/12/2019, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 19/2019/TT-BXD về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2020 và thay thế Thông tư số 10/2017/TT-BXD ngày 29/9/2017 của Bộ Xây dựng.
7/16/2020 8:00 AMYesĐã ban hành
Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Huỳnh VươngVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Huỳnh Vương
Ngày 14/7/2020, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 117/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Huỳnh Vương.

1.   Một số thông tin chính và phạm vi hoạt động của Công ty TNHH Huỳnh Vương

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3900369370. Đăng ký lần đầu ngày 23/3/2005, thay đổi lần thứ 4 ngày 30/8/2019. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.
 • Tên người đại diện theo pháp luật: Huỳnh Vương Trung, chức vụ: Giám đốc.
 • Địa chỉ trụ sở chính: Số 141, đường A Lộ Chính Môn, khu phố 3, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
 • Phạm vi hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (thoát nước) hạng III.

2.   Sở Xây dựng thông báo đến Công ty TNHH Huỳnh Vương và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện.

Xem và tải Quyết định tại đây:117 QD SXD - Huynh Vuong.pdf


7/16/2020 8:00 AMĐã ban hànhHoạt động xây dựngTinVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Huỳnh Vương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 14/7/2020, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 117/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Huỳnh Vương.
7/16/2020 8:00 AMYesĐã ban hành
Về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH tư vấn thiết kế  và xây dựng Hoa Đất, Công ty TNHH Gia Long, Trung tâm Quy hoạch  và Giám định chất lượng xây dựngVề việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH tư vấn thiết kế  và xây dựng Hoa Đất, Công ty TNHH Gia Long, Trung tâm Quy hoạch  và Giám định chất lượng xây dựng
Ngày 08/7/2020, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng đã ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng đối với Công ty TNHH tư vấn thiết kế và xây dựng Hoa Đất, Công ty TNHH Gia Long, Trung tâm Quy hoạch và Giám định chất lượng xây dựng.

Một số thông tin về các tổ chức và hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh:


1.   Công ty TNHH tư vấn thiết kế và xây dựng Hoa Đất

a)   Thông tin chung:

 • Địa chỉ trụ sở chính: Số 72, đường Hoàng Lê Kha, khu phố 3, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
 • Mã số doanh nghiệp: 3900434492, do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp ngày 09/7/2019 (đăng ký thay đổi lần thứ 9).
 • Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Đức Cường; giới tính: Nam; chức danh: Tổng Giám đốc.

b)  Hành vi vi phạm hành chính đã thực hiện: Lập dự toán có khối lượng không phù hợp với khối lượng tính toán từ bản vẽ thiết kế đối với công trình sử dụng vốn nhà nước (công trình Nâng cấp cải tạo trụ sở Sở giáo dục và Đào tạo).


2.   Công ty TNHH Gia Long

a)   Thông tin chung:

 • Địa chỉ trụ sở chính: Số 131 Âu Cơ, khu phố Hiệp An, phường Hiệp Tân, thị xã Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh.
 • Mã số thuế: 3900887069, do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp ngày 01/4/2010.
 • Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Hồng Quân; giới tính: Nam; chức danh: Giám đốc.

b)  Hành vi vi phạm hành chính đã thực hiện: Nghiệm thu nhiều hơn công việc thực tế thực hiện đối với công trình Nâng cấp cải tạo trụ sở Sở Giáo dục và Đào tạo.


3.   Trung tâm Quy hoạch và Giám định chất lượng xây dựng

a)   Thông tin chung:

 • Địa chỉ trụ sở chính: Số 03, Trương Định, khu phố 3, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
 • Mã số thuế: 3900366718, do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp ngày 25/01/2005.
 • Người đại diện theo pháp luật: Trịnh Văn Trọng; giới tính: Nam; chức danh: Giám đốc.

b)       Hành vi vi phạm hành chính đã thực hiện: Báo cáo kết quả thẩm tra không chính xác đối với công trình Nâng cấp cải tạo trụ sở Sở Giáo dục và Đào tạo.

 

Sở Xây dựng thông báo đến Công ty TNHH tư vấn thiết kế và xây dựng Hoa Đất, Công ty TNHH Gia Long, Trung tâm Quy hoạch và Giám định chất lượng xây dựng và các tổ chức, cơ quan, đơn vị có liên quan biết và thực hiện.


7/13/2020 11:00 AMĐã ban hànhThanh tra xây dựngTinVề việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH tư vấn thiết kế  và xây dựng Hoa Đất, Công ty TNHH Gia Long, Trung tâm Quy hoạch  và Giám định chất lượng xây dựng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 08/7/2020, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng đã ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng đối với Công ty TNHH tư vấn thiết kế và xây dựng Hoa Đất, Công ty TNHH Gia Long, Trung tâm Quy hoạch và Giám định chất lượng xây dựng.
7/13/2020 11:00 AMYesĐã ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 6 năm 2020Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 6 năm 2020
Ngày 03/7/2020, Liên Sở Xây dựng - Tài chính đã công bố Bảng giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 7 năm 2020 (đã bao gồm VAT).

Để các tổ chức, cá nhân, đơn vị tư vấn, doanh nghiệp xây dựng có nhu cầu tra cứu thông tin về giá của các loại vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tháng 7 năm 2020, Sở Xây dựng thông báo như sau:

1. Bảng giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 7 năm 2020 đã được công bố tại Công văn số 2079/CB-VLXD-LS ngày 03/7/2020 của Liên Sở Xây dựng - Tài chính.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Xây dựng và Sở Tài chính để xem xét, giải quyết theo quy định.

Sở Xây dựng thông báo để các tổ chức, cá nhân, đơn vị có liên quan biết và tra cứu thông tin.

Xem và tải công văn tại đây:CV 2079 - GIA VLXD T6-2020.pdf

7/9/2020 10:00 AMĐã ban hànhKinh tế vật liệu xây dựngTinCông bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 6 năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 03/7/2020, Liên Sở Xây dựng - Tài chính đã công bố Bảng giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 7 năm 2020 (đã bao gồm VAT).
7/9/2020 10:00 AMYesĐã ban hành
Về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Công nghệ Môi trường và Xây dựng Sài Gòn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành Nông nghiệp  và Phát triển nông thôn tỉnh Tây NinhVề việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Công nghệ Môi trường và Xây dựng Sài Gòn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành Nông nghiệp  và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh
Ngày 22/6/2020, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng đã ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng đối với Công ty Cổ phần Công nghệ Môi trường và Xây dựng Sài Gòn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh.

Một số thông tin về các tổ chức và hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh:


1.   Công ty Cổ phần Công nghệ Môi trường và Xây dựng Sài Gòn

a)   Thông tin chung:

 • Địa chỉ trụ sở chính: Số 163 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Mã số doanh nghiệp: 0302321200, do Phòng Đăng ký kinh doanh - Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 24/3/2007 (đăng ký thay đổi lần thứ 9).
 • Người đại diện theo pháp luật: Mai Xuân Tiên; giới tính: Nam; chức danh: Tổng Giám đốc.

b)  Hành vi vi phạm hành chính đã thực hiện: Lập bản vẽ hoàn công không đúng thực tế thi công.

2.   Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh

a)   Thông tin chung:

 • Địa chỉ trụ sở chính: Số 211, đường 30/4, khu phố 1, phường 1, thành phố Tây Ninh.
 • Mã số thuế: 39003253412, thực hiện theo Quyết định số 3043/QĐ-UBND ngày 29/11/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.
 • Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Quốc Cường; giới tính: Nam; chức danh: Giám đốc.

b)  Hành vi vi phạm hành chính đã thực hiện: Lập bản vẽ hoàn công không đúng thực tế thi công (kiểm tra và xác nhận vào bản vẽ hoàn công không đúng thực tế thi công).


Sở Xây dựng thông báo đến Công ty Cổ phần Công nghệ Môi trường và Xây dựng Sài Gòn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh và các tổ chức, cơ quan, đơn vị có liên quan biết và thực hiện.


6/26/2020 11:00 AMĐã ban hànhThanh tra xây dựngTinVề việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Công nghệ Môi trường và Xây dựng Sài Gòn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành Nông nghiệp  và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 22/6/2020, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng đã ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng đối với Công ty Cổ phần Công nghệ Môi trường và Xây dựng Sài Gòn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh.
6/26/2020 11:00 AMYesĐã ban hành
Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Phước Mai và Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Hùng Hùng ĐạtVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Phước Mai và Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Hùng Hùng Đạt
Ngày 23/6/2020, Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Phước Mai và Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Hùng Hùng Đạt

Một số thông tin chính của các tổ chức được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng:

1.   Công ty TNHH Phước Mai (Quyết định số 102/QĐ-SXD ngày 23/6/2020 của Sở Xây dựng):

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3900370288. Đăng ký lần đầu ngày 18/4/2005, thay đổi lần thứ 3 ngày 14/01/2015. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.
 • Tên người đại diện theo pháp luật: Đỗ Thị Phương, chức vụ: Giám đốc.
 • Địa chỉ trụ sở chính: Số 379, đường 30/4, khu phố 1, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
 • Phạm vi hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (công trình chiếu sáng công cộng: Mạng lưới điện chiếu sáng) hạng III.
   

2.   Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Hùng Hùng Đạt (Quyết định số 103/QĐ-SXD ngày 23/6/2020 của Sở Xây dựng):

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3901214186. Đăng ký lần đầu ngày 07/12/2015. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.
 • Tên người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Quốc Đạt, chức vụ: Giám đốc.
 • Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 13, ấp Cây Nính, xã Phước Trạch, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.
 • Phạm vi hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (thoát nước) hạng III.
   

  Sở Xây dựng thông báo đến Công ty TNHH Phước Mai và Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Hùng Hùng Đạt và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện.

Xem và tải các Quyết định tại đây:102 QD SXD - Phuoc Mai.pdf 103 QD SXD - Hung Hung Dat.pdf

6/26/2020 8:00 AMĐã ban hànhHoạt động xây dựngTinVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Phước Mai và Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Hùng Hùng Đạt/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 23/6/2020, Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Phước Mai và Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Hùng Hùng Đạt
6/26/2020 8:00 AMYesĐã ban hành
Triển khai thực hiện công tác bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây NinhTriển khai thực hiện công tác bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Ngày 18/6/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Hướng dẫn số 1287/HD-UBND về triển khai thực hiện công tác bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Ngày 24/6/2020, Sở Xây dựng đã triển khai tại Thông báo số 1937/TB-SXD, thông báo đến các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và tổ chức thực hiện nhiệm vụ được phân công tại Hướng dẫn số 1287/HD-UBND ngày 18/6/2020 của UBND tỉnh đúng quy định.


Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng (phòng Quản lý nhà và Vật liệu xây dựng) để được kịp thời giải đáp, hướng dẫn.


Xem và tải Hướng dẫn tại đây:HD 1287 UBND - BAN NHA O CU.pdf

6/26/2020 8:00 AMĐã ban hànhNhà - Bất động sảnTinTriển khai thực hiện công tác bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 18/6/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Hướng dẫn số 1287/HD-UBND về triển khai thực hiện công tác bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
6/26/2020 8:00 AMYesĐã ban hành
Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH MTV Hạnh Phát Tây Ninh, Công ty TNHH Cơ khí Xây dựng  Hảo Thành Công, Công ty TNHH Thiết kế Kiến trúc Tây Ninh  và Công ty TNHH Xây dựng Thuận Đất ThànhVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH MTV Hạnh Phát Tây Ninh, Công ty TNHH Cơ khí Xây dựng  Hảo Thành Công, Công ty TNHH Thiết kế Kiến trúc Tây Ninh  và Công ty TNHH Xây dựng Thuận Đất Thành
Ngày 19/6/2020, Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH MTV Hạnh Phát Tây Ninh, Công ty TNHH Cơ khí Xây dựng Hảo Thành Công, Công ty TNHH Thiết kế Kiến trúc Tây Ninh và Công ty TNHH Xây dựng Thuận Đất Thành.

Một số thông tin chính của các tổ chức được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng:


1.   Công ty TNHH MTV Hạnh Phát Tây Ninh (Quyết định số 98/QĐ-SXD ngày 19/6/2020 của Sở Xây dựng):

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3900402275. Đăng ký lần đầu ngày 23/11/2006, thay đổi lần thứ 10 ngày 06/02/2020. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.
 • Tên người đại diện theo pháp luật: Hồ Văn Giáp, chức vụ: Giám đốc.
 • Địa chỉ trụ sở chính: Số 22, Hẻm 13, đường 786, khu phố 5, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
 • Phạm vi hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ hạng III.
 2.   Công ty TNHH Cơ khí Xây dựng Hảo Thành Công (Quyết định số 99/QĐ-SXD ngày 19/6/2020 của Sở Xây dựng):
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3901218695. Đăng ký lần đầu ngày 15/02/2016, thay đổi lần thứ 2 ngày 27/9/2019. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.
 • Tên người đại diện theo pháp luật: Ngô Tùng Lễ, chức vụ: Giám đốc.
 • Địa chỉ trụ sở chính: Số A10, khu dân cư Bình Phong, đường CMT8, xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.
 • Phạm vi hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp hạng III.
3.   Công ty TNHH Thiết kế Kiến trúc Tây Ninh (Quyết định số 100/QĐ-SXD ngày 19/6/2020 của Sở Xây dựng):
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3900319637. Đăng ký lần đầu ngày 16/01/2002, thay đổi lần thứ 8 ngày 17/4/2020. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.
 • Tên người đại diện theo pháp luật: Trương Văn Rồi, chức vụ: Giám đốc.
 • Địa chỉ trụ sở chính: Số 70, đường Nguyễn Đình Chiểu, khu phố 2, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
 • Phạm vi hoạt động xây dựng:

      + Thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp hạng III.

      + Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp hạng III.

      + Thiết kế xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp (kiến trúc, kết cấu, điện) hạng III.


 4.   Công ty TNHH Xây dựng Thuận Đất Thành (Quyết định số 101/QĐ-SXD ngày 19/6/2020 của Sở Xây dựng):

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3901271272. Đăng ký lần đầu ngày 15/8/2018. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.
 • Tên người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Văn Thanh, chức vụ: Giám đốc.
 • Địa chỉ trụ sở chính: Số 54, tổ 4, ấp Chánh, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.
 • Phạm vi hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ hạng III.

 Sở Xây dựng thông báo đến Công ty TNHH MTV Ngọc Bảo Trân HN, Công ty TNHH Kỹ Thương Hoằng Diệp và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện.

Xem và tải các Quyết định tại đây:98 QD SXD - Hanh Phat.pdf 99 QD SXD - Hao Thanh Cong.pdf 100 QD SXD - Thiet ke Kien truc.pdf 101 QD SXD - Thuan Dat Thanh.pdf

6/19/2020 5:00 PMĐã ban hànhHoạt động xây dựngTinVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH MTV Hạnh Phát Tây Ninh, Công ty TNHH Cơ khí Xây dựng  Hảo Thành Công, Công ty TNHH Thiết kế Kiến trúc Tây Ninh  và Công ty TNHH Xây dựng Thuận Đất Thành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 19/6/2020, Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH MTV Hạnh Phát Tây Ninh, Công ty TNHH Cơ khí Xây dựng Hảo Thành Công, Công ty TNHH Thiết kế Kiến trúc Tây Ninh và Công ty TNHH Xây dựng Thuận Đất Thành.
6/19/2020 5:00 PMYesĐã ban hành
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm Gạch rỗng đất sét nung của Công ty TNHH MTV Ảnh màu Tây NinhVề việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm Gạch rỗng đất sét nung của Công ty TNHH MTV Ảnh màu Tây Ninh
Ngày 15/6/2020, Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm Gạch rỗng đất sét nung của Công ty TNHH MTV Ảnh màu Tây Ninh.

Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm Gạch rỗng đất sét nung của Công ty TNHH MTV Ảnh màu Tây Ninh sản xuất, kinh doanh như sau:

1. Thông báo số 1796/TB-SXD ngày 15/6/2020 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Gạch rỗng đất sét nung, có đặc trưng kỹ thuật như sau:

 • Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất sét nung.
 • Kiểu, loại: Gạch rỗng 2 lỗ.
 • Kích thước: 180 x 80 x 40 (mm).
 • Mác: M50.
 • Nhãn hiệu:   

2. Thông báo số 1797/TB-SXD ngày 15/6/2020 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Gạch rỗng đất sét nung, có đặc trưng kỹ thuật như sau:

 • Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất sét nung.
 • Kiểu, loại: Gạch rỗng 4 lỗ.
 • Kích thước: 180 x 80 x 80 (mm).
 • Mác: M50.
 • Nhãn hiệu:  

Thông báo này chỉ ghi nhận sự cam kết của Công ty TNHH MTV Ảnh màu Tây Ninh, thông báo này không có giá trị chứng nhận cho loại sản phẩm Gạch rỗng đất sét nung nói trên phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Sở Xây dựng thông báo đến Công ty TNHH MTV Ảnh màu Tây Ninh và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện đúng quy định.
 

Xem và tải Thông báo tại đây:1796 TB-SXD.pdf 1797 TB-SXD.pdf

6/17/2020 5:00 PMĐã ban hànhKinh tế vật liệu xây dựngTinVề việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm Gạch rỗng đất sét nung của Công ty TNHH MTV Ảnh màu Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 15/6/2020, Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm Gạch rỗng đất sét nung của Công ty TNHH MTV Ảnh màu Tây Ninh.
6/17/2020 5:00 PMYesĐã ban hành
Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH MTV Tư vấn Thiết kế Xây dựng Tấn UyênVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH MTV Tư vấn Thiết kế Xây dựng Tấn Uyên
Ngày 10/6/2020, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 93/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH MTV Tư vấn Thiết kế Xây dựng Tấn Uyên.

1.   Một số thông tin chính và phạm vi hoạt động của Công ty TNHH MTV Tư vấn Thiết kế Xây dựng Tấn Uyên

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3901219459. Đăng ký lần đầu ngày 03/3/2016, thay đổi lần thứ 1 ngày 12/4/2017. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.
 • Tên người đại diện theo pháp luật: Võ Ngọc Đức, chức vụ: Giám đốc.
 • Địa chỉ trụ sở chính: Số 509 Trần Phú, ấp Tân Hòa, xã Tân Bình, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
 • Phạm vi hoạt động xây dựng:

  + Thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ hạng III.

  + Thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (thoát nước) hạng III.

2.   Sở Xây dựng thông báo đến Công ty TNHH MTV Tư vấn Thiết kế Xây dựng Tấn Uyên và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện.

Xem và tải Quyết định tại đây:93 QD SXD - Tan Uyen.pdf

6/15/2020 4:00 PMĐã ban hànhHoạt động xây dựngTinVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH MTV Tư vấn Thiết kế Xây dựng Tấn Uyên/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 10/6/2020, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 93/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH MTV Tư vấn Thiết kế Xây dựng Tấn Uyên.
6/15/2020 4:00 PMYesĐã ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 5 năm 2020Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 5 năm 2020
Ngày 04/6/2020, Liên Sở Xây dựng - Tài chính đã công bố Bảng giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 5 năm 2020 (đã bao gồm VAT).

Để các tổ chức, cá nhân, đơn vị tư vấn, doanh nghiệp xây dựng có nhu cầu tra cứu thông tin về giá của các loại vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tháng 5 năm 2020, Sở Xây dựng thông báo như sau:

1. Bảng giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 5 năm 2020 đã được công bố tại Công văn số 1664/CB-VLXD-LS ngày 04/6/2020 của Liên Sở Xây dựng - Tài chính.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Xây dựng và Sở Tài chính để xem xét, giải quyết theo quy định.

Sở Xây dựng thông báo để các tổ chức, cá nhân, đơn vị có liên quan biết và tra cứu thông tin.

Xem và tải công văn tại đây: CV 1664 - GIA VLXD T5-2020.pdf

6/9/2020 2:00 PMĐã ban hànhKinh tế vật liệu xây dựngTinCông bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 5 năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 04/6/2020, Liên Sở Xây dựng - Tài chính đã công bố Bảng giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 5 năm 2020 (đã bao gồm VAT).
6/9/2020 2:00 PMYesĐã ban hành
Triển khai thực hiện Kế hoạch số 1128/KH-UBND ngày 01/6/2020  của Ủy ban nhân dân tỉnh về khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng  thông thường tỉnh Tây Ninh năm 2020Triển khai thực hiện Kế hoạch số 1128/KH-UBND ngày 01/6/2020  của Ủy ban nhân dân tỉnh về khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng  thông thường tỉnh Tây Ninh năm 2020
Ngày 01/6/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1128/KH-UBND về khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Tây Ninh năm 2020.

Ngày 02/6/2020, Sở Xây dựng đã triển khai tại Thông báo số 1647/TB-SXD, thông báo đến các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 1128/KH-UBND ngày 01/6/2020 của UBND tỉnh đúng quy định

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng (phòng Quản lý nhà và Vật liệu xây dựng) để được kịp thời giải đáp, hướng dẫn.

Xem và tải Kế hoạch số 1128/KH-UBND tại đây:KH 1128 UBND.pdf

6/5/2020 12:00 PMĐã ban hànhKinh tế vật liệu xây dựngTinTriển khai thực hiện Kế hoạch số 1128/KH-UBND ngày 01/6/2020  của Ủy ban nhân dân tỉnh về khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng  thông thường tỉnh Tây Ninh năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 01/6/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1128/KH-UBND về khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Tây Ninh năm 2020.
6/5/2020 12:00 PMYesĐã ban hành
Về việc cấp chứng chỉ hành nghề cho 138 cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây NinhVề việc cấp chứng chỉ hành nghề cho 138 cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Ngày 05/6/2020, Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ hành nghề đối với cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tại Quyết định số 90/QĐ-SXD.

Ngày 02/6/2020, Sở Xây dựng đã tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 1 năm 2020 cho 298 người lượt sát hạch theo Thông báo số 1545/TB-SXD ngày 25/5/2020 của Sở Xây dựng.

Căn cứ kết quả thi sát hạch đợt 1 năm 2020, Sở Xây dựng đã cấp giấy chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho 138 cá nhân kèm theo Quyết định số 90/QĐ-SXD ngày 05/6/2020 (danh sách kèm theo).

Xem và tải Quyết định, danh sách tại đây:QD 90 SXD.pdf DS CAP CCHN DOT 1 - 2020.pdf


6/5/2020 10:00 AMĐã ban hànhHoạt động xây dựngTinVề việc cấp chứng chỉ hành nghề cho 138 cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 05/6/2020, Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ hành nghề đối với cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tại Quyết định số 90/QĐ-SXD.
6/5/2020 10:00 AMYesĐã ban hành
Tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản làm vật liệu xây dựng  trên địa bàn tỉnhTăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản làm vật liệu xây dựng  trên địa bàn tỉnh
Ngày 01/6/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 1138/UBND-KTTC về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Ngày 02/6/2020, Sở Xây dựng đã triển khai tại Thông báo số 1648/TB-SXD, thông báo đến các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện Công văn số 1138/UBND-KTTC ngày 01/6/2020 của UBND tỉnh đúng quy định

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng (phòng Quản lý nhà và Vật liệu xây dựng) để được kịp thời giải đáp, hướng dẫn.

Xem và tải Công văn số 1138/UBND-KTTC tại đây:CV 1138 UBND.pdf

6/5/2020 10:00 AMĐã ban hànhKinh tế vật liệu xây dựngTinTăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản làm vật liệu xây dựng  trên địa bàn tỉnh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 01/6/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 1138/UBND-KTTC về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh.
6/5/2020 10:00 AMYesĐã ban hành
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm Gạch rỗng đất sét nung của Công ty TNHH Lâm SơnVề việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm Gạch rỗng đất sét nung của Công ty TNHH Lâm Sơn
Ngày 28/5/2020, Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm Gạch rỗng đất sét nung của Công ty TNHH Lâm Sơn.

Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm Gạch rỗng đất sét nung của Công ty TNHH Lâm Sơn sản xuất, kinh doanh như sau:

1. Thông báo số 1594/TB-SXD ngày 28/5/2020 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Gạch rỗng đất sét nung, có đặc trưng kỹ thuật như sau:

 • Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất sét nung.
 • Kiểu, loại: Gạch Demi
 • Kích thước: 90 x 80 x 80 (mm).
 • Mác: M35.
 • Nhãn hiệu: 

CTY TNHH GẠCH HOFFMAN LÂM SƠN

TỔ 2, ẤP BỐ LỚN, XÃ HÒA HỘI, H. CHÂU THÀNH, T. TÂY NINH

 

 

2. Thông báo số 1595/TB-SXD ngày 28/5/2020 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Gạch rỗng đất sét nung, có đặc trưng kỹ thuật như sau:
 • Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất sét nung.
 • Kiểu, loại: Gạch thẻ
 • Kích thước: 180 x 80 x 40 (mm).
 • Mác: M35.
 • Nhãn hiệu:

CTY TNHH GẠCH HOFFMAN LÂM SƠN

TỔ 2, ẤP BỐ LỚN, XÃ HÒA HỘI, H. CHÂU THÀNH, T. TÂY NINH

 

 

3. Thông báo số 1596/TB-SXD ngày 28/5/2020 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Gạch rỗng đất sét nung, có đặc trưng kỹ thuật như sau:
 • Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất sét nung.
 • Kiểu, loại: Gạch rỗng 4 lỗ.
 • Kích thước: 180 x 80 x 80 (mm).
 • Mác: M35.
 • Nhãn hiệu:   

CTY TNHH GẠCH HOFFMAN LÂM SƠN

TỔ 2, ẤP BỐ LỚN, XÃ HÒA HỘI, H. CHÂU THÀNH, T. TÂY NINH

 

 

Thông báo này chỉ ghi nhận sự cam kết của Công ty TNHH Lâm Sơn, thông báo này không có giá trị chứng nhận cho loại sản phẩm Gạch rỗng đất sét nung nói trên phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Sở Xây dựng thông báo đến Công ty TNHH Lâm Sơn và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện đúng quy định.

 

Xem và tải Thông báo tại đây:1594 TB-SXD.pdf 1595 TB-SXD.pdf 1596 TB-SXD.pdf


5/28/2020 3:00 PMĐã ban hànhKinh tế vật liệu xây dựngTinVề việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm Gạch rỗng đất sét nung của Công ty TNHH Lâm Sơn/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 28/5/2020, Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm Gạch rỗng đất sét nung của Công ty TNHH Lâm Sơn.
5/28/2020 3:00 PMYesĐã ban hành
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm Gạch rỗng đất sét nung của Cơ sở Hoài NamVề việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm Gạch rỗng đất sét nung của Cơ sở Hoài Nam
Ngày 21/5/2020, Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm Gạch rỗng đất sét nung của Cơ sở Hoài Nam.

Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm Gạch rỗng đất sét nung của Cơ sở Hoài Nam sản xuất, kinh doanh như sau:

1. Thông báo số 1498/TB-SXD ngày 21/5/2020 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Gạch rỗng đất sét nung, có đặc trưng kỹ thuật như sau:

 • Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất sét nung.
 • Loại: Gạch rỗng 2 lỗ.
 • Kích thước: 180 x 80 x 40 (mm).
 • Mác: M50.
 • Nhãn hiệu:  

 2. Thông báo số 1499/TB-SXD ngày 21/5/2020 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Gạch rỗng đất sét nung, có đặc trưng kỹ thuật như sau:

 • Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất sét nung.
 • Loại: Gạch rỗng 4 lỗ.
 • Kích thước: 180 x 80 x 80 (mm).
 • Mác: M50.
 • Nhãn hiệu:  

Thông báo này chỉ ghi nhận sự cam kết của Cơ sở Hoài Nam, thông báo này không có giá trị chứng nhận cho loại sản phẩm Gạch rỗng đất sét nung nói trên phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Sở Xây dựng thông báo đến Cơ sở Hoài Nam và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện đúng quy định.
 

Xem và tải Thông báo tại đây: 1498 TB-SXD.pdf 1499 TB-SXD.pdf

5/26/2020 2:00 PMĐã ban hànhKinh tế vật liệu xây dựngTinVề việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm Gạch rỗng đất sét nung của Cơ sở Hoài Nam/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 21/5/2020, Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm Gạch rỗng đất sét nung của Cơ sở Hoài Nam.
5/26/2020 2:00 PMYesĐã ban hành
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm Gạch rỗng đất sét nung của Cơ sở sản xuất gạch Trung HữuVề việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm Gạch rỗng đất sét nung của Cơ sở sản xuất gạch Trung Hữu
Ngày 21/5/2020, Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm Gạch rỗng đất sét nung của Cơ sở sản xuất gạch Trung Hữu.

Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm Gạch rỗng đất sét nung của Cơ sở sản xuất gạch Trung Hữu sản xuất, kinh doanh như sau:

1. Thông báo số 1500/TB-SXD ngày 21/5/2020 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Gạch rỗng đất sét nung, có đặc trưng kỹ thuật như sau:

 • Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất sét nung.
 • Loại: Gạch rỗng 2 lỗ.
 • Kích thước: 180 x 80 x 40 (mm).
 • Mác: M50.
 • Nhãn hiệu: 
CS.SX GẠCH TRUNG HỮU – TÂN BÌNH – TÂN BIÊN

 

2. Thông báo số 1501/TB-SXD ngày 21/5/2020 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Gạch rỗng đất sét nung, có đặc trưng kỹ thuật như sau:
 • Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất sét nung.
 • Loại: Gạch rỗng 4 lỗ.
 • Kích thước: 180 x 80 x 80 (mm).
 • Mác: M50.
 • Nhãn hiệu:  
CS.SX GẠCH TRUNG HỮU – TÂN BÌNH – TÂN BIÊN

 

Thông báo này chỉ ghi nhận sự cam kết của Cơ sở sản xuất gạch Trung Hữu, thông báo này không có giá trị chứng nhận cho loại sản phẩm Gạch rỗng đất sét nung nói trên phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Sở Xây dựng thông báo đến Cơ sở sản xuất gạch Trung Hữu và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện đúng quy định.
 

Xem và tải Thông báo tại đây: 1500 TB-SXD.pdf 1501 TB-SXD.pdf

5/26/2020 2:00 PMĐã ban hànhKinh tế vật liệu xây dựngTinVề việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm Gạch rỗng đất sét nung của Cơ sở sản xuất gạch Trung Hữu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 21/5/2020, Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm Gạch rỗng đất sét nung của Cơ sở sản xuất gạch Trung Hữu.
5/26/2020 2:00 PMYesĐã ban hành
Thông báo thời gian, địa điểm và danh sách cá nhân tham dự sát hạch  cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 1 năm 2020Thông báo thời gian, địa điểm và danh sách cá nhân tham dự sát hạch  cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 1 năm 2020
Ngày 25/5/2020, Sở Xây dựng có Thông báo số 1545/TB-SXD về thời gian, địa điểm và danh sách cá nhân tham dự sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 1 năm 2020.

Sở Xây dựng thông báo thời gian, địa điểm và danh sách cá nhân tham dự sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 1 năm 2020, cụ thể như sau:

 1. Thời gian và địa điểm sát hạch:
  - Thời gian: Thứ Ba, ngày 02/6/2020 (Bắt đầu lúc 07 giờ 30 phút).
  - Địa điểm: Trung Tâm Giám sát, điều hành kinh tế, xã hội tập trung tỉnh Tây Ninh, địa chỉ: Số 2, đường Hàm Nghi, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
 2. Danh sách cá nhân tham dự sát hạch: 298 lượt người sát hạch (theo danh sách đính kèm).
 3. Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ cho việc sát hạch được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng tại địa chỉ: http://www.xaydung.gov.vn.
 4. Chi phí sát hạch: Đề nghị các cá nhân có tên trong danh sách đến Văn phòng Sở Xây dựng Tây Ninh (địa chỉ: Số 314, đường CMT8, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) để đóng chi phí sát hạch trước khi tham dự sát hạch.
  - Thời gian: Từ ngày 25/5/2020 đến hết ngày 28/5/2020.
  - Số tiền: 450.000 đồng/lượt sát hạch (một lĩnh vực).

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ Phòng Quản lý xây dựng - Sở Xây dựng Tây Ninh, điện thoại: 0276.3814076.

Xem và tải Thông báo số 1545/TB-SXD, danh sách cá nhân tham dự sát hạch tại đây: TB 1545 SXD.pdf DS THI CCHN DOT 1-2020.pdf


5/26/2020 11:00 AMĐã ban hànhHoạt động xây dựngTinThông báo thời gian, địa điểm và danh sách cá nhân tham dự sát hạch  cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 1 năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 25/5/2020, Sở Xây dựng có Thông báo số 1545/TB-SXD về thời gian, địa điểm và danh sách cá nhân tham dự sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 1 năm 2020.
5/26/2020 11:00 AMYesĐã ban hành
Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH MTV Ngọc Bảo Trân HN và Công ty TNHH  Kỹ Thương Hoằng DiệpVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH MTV Ngọc Bảo Trân HN và Công ty TNHH  Kỹ Thương Hoằng Diệp
Ngày 21/5/2020, Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH MTV Ngọc Bảo Trân HN và Công ty TNHH Kỹ Thương Hoằng Diệp

Một số thông tin chính của các tổ chức được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng:

1.   Công ty TNHH MTV Ngọc Bảo Trân HN (Quyết định số 83/QĐ-SXD ngày 21/5/2020 của Sở Xây dựng):

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3901257870. Đăng ký lần đầu ngày 18/01/2018, thay đổi lần thứ 3 ngày 31/7/2019. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.
 • Tên người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Văn Tuyến, chức vụ: Giám đốc.
 • Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 33, ấp Phước Hậu, xã Gia Bình, huyện Trảng Bàng (nay là thị xã Trảng Bàng), tỉnh Tây Ninh.
 • Phạm vi hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ hạng III.
   

2.   Công ty TNHH Kỹ Thương Hoằng Diệp (Quyết định số 84/QĐ-SXD ngày 21/5/2020 của Sở Xây dựng):

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3900843590. Đăng ký lần đầu ngày 30/10/2009, thay đổi lần thứ 3 ngày 15/01/2018. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.
 • Tên người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Thị Mỹ Uyên, chức vụ: Giám đốc.
 • Địa chỉ trụ sở chính: Số 71, đường Điện Biên Phủ, khu phố Ninh Tân, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
 • Phạm vi hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp hạng III.

Sở Xây dựng thông báo đến Công ty TNHH MTV Ngọc Bảo Trân HN, Công ty TNHH Kỹ Thương Hoằng Diệp và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện.

Xem và tải các Quyết định tại đây:83 QD SXD - Ngoc Bao Tran.pdf 84 QD SXD - Thuong Hoang Diep.pdf


5/25/2020 12:00 PMĐã ban hànhHoạt động xây dựngTinVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH MTV Ngọc Bảo Trân HN và Công ty TNHH  Kỹ Thương Hoằng Diệp/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 21/5/2020, Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH MTV Ngọc Bảo Trân HN và Công ty TNHH Kỹ Thương Hoằng Diệp
5/25/2020 12:00 PMYesĐã ban hành
Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Nông nghiệp  và Phát triển nông thôn Tây NinhVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Nông nghiệp  và Phát triển nông thôn Tây Ninh
Ngày 12/5/2020, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 74/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tây Ninh.

1.   Một số thông tin chính và phạm vi hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tây Ninh

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3900331264. Đăng ký lần đầu ngày 01/4/2003, thay đổi lần thứ 7 ngày 17/4/2018. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.
 • Tên người đại diện theo pháp luật: Huỳnh Chinh, chức vụ: Giám đốc.
 • Địa chỉ trụ sở chính: Số 213, đường 30/4, khu phố 1, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
 • Phạm vi hoạt động xây dựng:

  + Khảo sát địa chất công trình hạng III.

  + Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ hạng III.

  + Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp hạng III.

  + Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ hạng III.

2.   Sở Xây dựng thông báo đến Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tây Ninh và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện.

Xem và tải Quyết định tại đây:74 QD SXD - NN PTNT.pdf

5/18/2020 10:00 AMĐã ban hànhHoạt động xây dựngTinVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Nông nghiệp  và Phát triển nông thôn Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 12/5/2020, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 74/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tây Ninh.
5/18/2020 10:00 AMYesĐã ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 4 năm 2020Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 4 năm 2020
Ngày 04/5/2020, Liên Sở Xây dựng - Tài chính đã công bố Bảng giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 4 năm 2020 (đã bao gồm VAT).

Để các tổ chức, cá nhân, đơn vị tư vấn, doanh nghiệp xây dựng có nhu cầu tra cứu thông tin về giá của các loại vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tháng 4 năm 2020, Sở Xây dựng thông báo như sau:

1. Bảng giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 4 năm 2020 đã được công bố tại Công văn số 1274/CB-VLXD-LS ngày 04/5/2020 của Liên Sở Xây dựng - Tài chính.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Xây dựng và Sở Tài chính để xem xét, giải quyết theo quy định.

Sở Xây dựng thông báo để các tổ chức, cá nhân, đơn vị có liên quan biết và tra cứu thông tin.

Xem và tải công văn tại đây: CV 1274 - GIA VLXD T4-2020.pdf


5/8/2020 4:00 PMĐã ban hànhKinh tế vật liệu xây dựngTinCông bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 4 năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 04/5/2020, Liên Sở Xây dựng - Tài chính đã công bố Bảng giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 4 năm 2020 (đã bao gồm VAT).
5/8/2020 4:00 PMYesĐã ban hành
Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Công nghệ Thuận AnVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Công nghệ Thuận An
Ngày 04/5/2020, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 71/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Công nghệ Thuận An.

1.   Một số thông tin chính và phạm vi hoạt động của Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Công nghệ Thuận An

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3901282926. Đăng ký lần đầu ngày 19/6/2019. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.
 • Tên người đại diện theo pháp luật: Lê Hoàng Phương, chức vụ: Giám đốc.
 • Địa chỉ trụ sở chính: Số 72, hẻm 15, Lạc Long Quân, khu phố 4, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
 • Phạm vi hoạt động xây dựng:

  + Thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (công trình thoát nước) hạng III.

  + Giám sát thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (công trình thoát nước) hạng III.

2.   Sở Xây dựng thông báo đến Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Công nghệ Thuận An và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện.

Xem và tải Quyết định tại đây:71 QD SXD - Thuan An.pdf

5/8/2020 10:00 AMĐã ban hànhHoạt động xây dựngTinVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Công nghệ Thuận An/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 04/5/2020, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 71/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Công nghệ Thuận An.
5/8/2020 10:00 AMYesĐã ban hành
Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Tiến Nam ViệtVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Tiến Nam Việt
Ngày 04/5/2020, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 69/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Tiến Nam Việt.

1.   Một số thông tin chính và phạm vi hoạt động của Công ty TNHH Tiến Nam Việt

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3901120996. Đăng ký lần đầu ngày 16/7/2012, thay đổi lần thứ 4 ngày 23/3/2020. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.
 • Tên người đại diện theo pháp luật: Mai Thị Thúy Nhung, chức vụ: Giám đốc.
 • Địa chỉ trụ sở chính: Số 238, đường Phạm Hùng, khu phố Long Thới, phường Long Thành Trong, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.
 • Phạm vi hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (công trình chiếu sáng công cộng: Mạng lưới điện chiếu sáng) hạng III.

2.   Sở Xây dựng thông báo đến Công ty TNHH Tiến Nam Việt và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện.

Xem và tải Quyết định tại đây: 69 QD SXD - Tien Nam Viet.pdf

5/8/2020 9:00 AMĐã ban hànhHoạt động xây dựngTinVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Tiến Nam Việt/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 04/5/2020, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 69/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Tiến Nam Việt.
5/8/2020 9:00 AMYesĐã ban hành
Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH MTV Tư vấn thiết kế xây dựng Kiến Phúc LộcVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH MTV Tư vấn thiết kế xây dựng Kiến Phúc Lộc
Ngày 04/5/2020, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 70/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH MTV Tư vấn thiết kế xây dựng Kiến Phúc Lộc.

1.   Một số thông tin chính và phạm vi hoạt động của Công ty TNHH MTV Tư vấn thiết kế xây dựng Kiến Phúc Lộc

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3901217564. Đăng ký lần đầu ngày 13/01/2016. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.
 • Tên người đại diện theo pháp luật: Lê Phước Lộc, chức vụ: Giám đốc.
 • Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 8, khu phố Hiệp Nghĩa, phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
 • Phạm vi hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp hạng III.

2.   Sở Xây dựng thông báo đến Công ty TNHH MTV Tư vấn thiết kế xây dựng Kiến Phúc Lộc và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện.

Xem và tải Quyết định tại đây:70 QD SXD - Kien Phuc Loc.pdf

5/8/2020 9:00 AMĐã ban hànhHoạt động xây dựngTinVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH MTV Tư vấn thiết kế xây dựng Kiến Phúc Lộc/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 04/5/2020, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 70/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH MTV Tư vấn thiết kế xây dựng Kiến Phúc Lộc.
5/8/2020 9:00 AMYesĐã ban hành
1 - 30Next