Tin Chuyên Ngành - Kiến Trúc Quy Hoạch Xây Dựng
 
Sở Xây dựng tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về đồ án Quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen từ ngày 06/3/2018 đến ngày 15/3/2018.
 
Ngày 22/12/2017, Sở Xây dựng đã tổ chức công bố đồ án quy hoạch các cửa khẩu: Phước Tân, Hòa Hiệp và Tống Lê Chân theo Thông báo số 3506/TB-SXD ngày 19/12/2017.
 
Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị - tái định cư phục vụ Khu liên hợp Phước Đông - Bời Lời thuộc xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh được UBND tỉnh Tây Ninh phê duyệt tại Quyết định số 2224/QĐ-UBND ngày 23/10/2009. Ngày 25/4/2017, UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định số 941/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất và phân kỳ đầu tư (lần 2) quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị - tái định cư phục vụ Khu liên hợp Phước Đông - Bời Lời thuộc xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.
 
Ngày 19/6/2017, UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định số 1323/QĐ-UBND phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết cửa khẩu phụ Hoà Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.
 
Ngày 19/6/2017, UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định số 1324/QĐ-UBND phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết cửa khẩu chính Tống Lê Chân, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.
 
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 53/2017/NĐ-CP ngày 08/05/ quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng.
 
Sở Xây dựng có văn bản số 2536/HD-SXD ngày 09/12/2016 hướng dẫn cấp phép xây dựng và quản lý xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
 
Sở Xây dựng có văn bản số 1966/HD-SXD ngày 11/10/2016 hướng dẫn việc quản lý xây dựng, cấp phép xây dựng các công trình xây dựng nhà trọ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
 
Ngày 30 tháng 06 năm 2016 Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 15/2016/TT-BXD Hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng.
 
Chiều ngày 08/6/2016, Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh đã tổ chức họp triển khai thực hiện công tác cấp giấy phép xây dựng quy định tại Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 09/5/2016 của UBND tỉnh.
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Thông báo triển khai thực hiện Quy định quản lý dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Tây NinhNewThông báo triển khai thực hiện Quy định quản lý dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Ngày 17/9/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND về Quy định quản lý dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Ngày 20/9/2018, Sở Xây dựng có Công văn số 2388/SXD-PTĐTHTKT thông báo đến các sở, ban, ngành,UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và triển khai thực hiện Quyết định trên đúng quy định.

Đề nghị các chủ đầu tư thông báo đến các đơn vị thực hiện dịch vụ công ích trên địa bàn quản lý biết và thực hiện đúng quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng (Phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật) để được hướng dẫn.

Xem và tải Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND tại đây: 34-2018-QD-UBND_DVCI.pdf     


9/21/2018 3:00 PMĐã ban hànhHạ tầng kỹ thuậtTinThông báo triển khai thực hiện Quy định quản lý dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 17/9/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND về Quy định quản lý dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
9/21/2018 3:00 PMYesĐã ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 8 năm 2018Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 8 năm 2018
Ngày 06/9/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính đã công bố Bảng giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 8 năm 2018 (đã bao gồm VAT).

Để các tổ chức, cá nhân, đơn vị tư vấn, doanh nghiệp xây dựng có nhu cầu tra cứu thông tin về giá của các loại vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tháng 8 năm 2018, Sở Xây dựng thông báo như sau:

1. Bảng giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 8 năm 2018 đã được công bố tại Công văn số 2282/CB-VLXD-LS ngày 06/9/2018 của Liên Sở Xây dựng - Tài chính.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Xây dựng và Sở Tài chính để xem xét, giải quyết theo quy định.

Sở Xây dựng thông báo để các tổ chức, cá nhân, đơn vị có liên quan biết và tra cứu thông tin.

Xem và tải Công văn số 2282/CB-VLXD-LS tại đây:  2282-CB-VLXD-LS_Thang 8-2018.pdf

9/7/2018 10:00 AMĐã ban hànhKinh tế vật liệu xây dựngTinCông bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 8 năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 06/9/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính đã công bố Bảng giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 8 năm 2018 (đã bao gồm VAT).
9/7/2018 10:00 AMYesĐã ban hành
Về việc đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng đối với Công ty TNHH Nam TrạngVề việc đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng đối với Công ty TNHH Nam Trạng
Ngày 24/8/2018, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 130/QĐ-SXD về việc đăng tải thông tin năng lực các tổ chức hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

1. Một số thông tin chính về Công ty TNHH Nam Trạng được đăng tải thông tin như sau:

- Tên người đại diện theo pháp luật: Lê Hoàng Nam, chức vụ: Giám đốc.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 6/1, hẻm 31, đường 30/4, Khu phố 1, Phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Phạm vi hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp cấp IV.

2. Sở Xây dựng thông báo đến Công ty TNHH Nam Trạng và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong tỉnh biết và thực hiện.

Xem và tải Quyết định số 130/QĐ-SXD tại đây: 130-QD-SXD_Cty Nam Trang.pdf

8/27/2018 11:00 AMĐã ban hànhHoạt động xây dựngTinVề việc đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng đối với Công ty TNHH Nam Trạng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 24/8/2018, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 130/QĐ-SXD về việc đăng tải thông tin năng lực các tổ chức hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
8/27/2018 11:00 AMYesĐã ban hành
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm xi măng của Công ty Cổ phần Xi măng Fico Tây NinhVề việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm xi măng của Công ty Cổ phần Xi măng Fico Tây Ninh
Ngày 21/8/2018, Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm xi măng của Công ty Cổ phần Xi măng Fico Tây Ninh sản xuất, kinh doanh.

Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy các sản phẩm như sau:

1.  Thông báo số 2169/TB-SXD ngày 21/8/2018 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm xi măng có đặc trưng kỹ thuật như sau:

- Địa chỉ nhà máy sản xuất: Nhà máy xi măng Tây Ninh - ấp Cây Cầy, xã Tân Hòa, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

- Tên sản phẩm: Xi măng poóc lăng hỗn hợp.

- Kiểu, loại: PCB 40.

- Nhãn hiệu: logo fico & Slogan [ko slogan]

2.  Thông báo số 2170/TB-SXD ngày 21/8/2018 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm xi măng có đặc trưng kỹ thuật như sau:

- Địa chỉ nhà máy sản xuất: Nhà máy xi măng Tây Ninh - ấp Cây Cầy, xã Tân Hòa, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

- Tên sản phẩm: Xi măng poóc lăng hỗn hợp.

- Kiểu, loại: PCB 50.

- Nhãn hiệu: logo fico & Slogan [ko slogan]

3.  Thông báo số 2171/TB-SXD ngày 21/8/2018 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm xi măng có đặc trưng kỹ thuật như sau:

- Địa chỉ nhà máy sản xuất: Nhà máy xi măng Fico - Lô A5B, Khu công nghiệp Hiệp Phước, xã Long Thới, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tên sản phẩm: Xi măng poóc lăng hỗn hợp.

- Kiểu, loại: PCB 40.

- Nhãn hiệu: logo fico & Slogan [ko slogan]

4.  Thông báo số 2172/TB-SXD ngày 21/8/2018 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm xi măng có đặc trưng kỹ thuật như sau:

- Địa chỉ nhà máy sản xuất: Nhà máy xi măng Fico - Lô A5B, Khu công nghiệp Hiệp Phước, xã Long Thới, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tên sản phẩm: Xi măng poóc lăng hỗn hợp.

- Kiểu, loại: PCB 50.

- Nhãn hiệu: logo fico & Slogan [ko slogan]

Các Thông báo này chỉ ghi nhận sự cam kết của Công ty Cổ phần Xi măng Fico Tây Ninh, các Thông báo này không có giá trị chứng nhận cho loại sản phẩm gạch bê tông nói trên phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Sở Xây dựng thông báo đến Công ty Cổ phần Xi măng Fico Tây Ninh và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện đúng quy định.

Xem và tải các Thông báo tại đây:  2169-TB-SXD_Xi mang FICO.pdf2170-TB-SXD_Xi mang FICO.pdf2171-TB-SXD_Xi mang FICO.pdf2172-TB-SXD_Xi mang FICO.pdf

8/24/2018 10:00 AMĐã ban hànhKinh tế vật liệu xây dựngTinVề việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm xi măng của Công ty Cổ phần Xi măng Fico Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 21/8/2018, Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm xi măng của Công ty Cổ phần Xi măng Fico Tây Ninh sản xuất, kinh doanh.
8/24/2018 10:00 AMYesĐã ban hành
Về việc đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng đối với Công ty TNHH MTV Thịnh Trường ThànhVề việc đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng đối với Công ty TNHH MTV Thịnh Trường Thành
Ngày 16/8/2018, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 125/QĐ-SXD về việc đăng tải thông tin năng lực các tổ chức hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

1. Một số thông tin chính về Công ty TNHH MTV Thịnh Trường Thành được đăng tải thông tin như sau:

- Tên người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Ngọc Tước, chức vụ: Giám đốc.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 101, Nguyễn Văn Rốp, Khu phố 3, Phường 4, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Phạm vi hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ cấp IV và giám sát thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ cấp IV.

2. Sở Xây dựng thông báo đến Công ty TNHH MTV Thịnh Trường Thành và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong tỉnh biết và thực hiện.

Xem và tải Quyết định số 125/QĐ-SXD tại đây: 125-QD-SXD_Thinh Truong Thanh.pdf

8/21/2018 10:00 AMĐã ban hànhHoạt động xây dựngTinVề việc đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng đối với Công ty TNHH MTV Thịnh Trường Thành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 16/8/2018, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 125/QĐ-SXD về việc đăng tải thông tin năng lực các tổ chức hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
8/21/2018 10:00 AMYesĐã ban hành
Về việc cấp chứng chỉ hành nghề cho 109 cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây NinhVề việc cấp chứng chỉ hành nghề cho 109 cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Căn cứ Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng.

Ngày 27/7/2018, Sở Xây dựng đã tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 03 cho 160 thí sinh theo Thông báo số 1953/TB-SXD ngày 24/7/2018 của Sở Xây dựng. Kết quả thi sát hạch đợt 03 có 109 thí sinh đạt từ 80/100 điểm trở lên.

Ngày 16/8/2018, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 126/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ hành nghề cho 109 cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (danh sách kèm theo).

Toàn văn Quyết định số 126/QĐ-SXD xem tại đây: 126-QD-SXD_109 ca nhan.pdfDanh sach 109 ca nhan_126-QD-SXD.pdf


8/21/2018 9:00 AMĐã ban hànhHoạt động xây dựngTinVề việc cấp chứng chỉ hành nghề cho 109 cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Căn cứ Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng.
8/21/2018 9:00 AMYesĐã ban hành
Về việc đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng đối với Công ty TNHH Xây dựng - Cầu đường Nam PhátVề việc đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng đối với Công ty TNHH Xây dựng - Cầu đường Nam Phát
Ngày 09/8/2018, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 121/QĐ-SXD về việc đăng tải thông tin năng lực các tổ chức hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

1. Một số thông tin chính về Công ty TNHH Xây dựng - Cầu đường Nam Phát được đăng tải thông tin như sau:

- Tên người đại diện theo pháp luật: Vũ Thị Hồng Phượng, chức vụ: Giám đốc.

- Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 13, ấp 6, xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

- Phạm vi hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ cấp IV.

2. Sở Xây dựng thông báo đến Công ty TNHH Xây dựng - Cầu đường Nam Phát và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong tỉnh biết và thực hiện.

Xem và tải Quyết định số 121/QĐ-SXD tại đây: 121-QD-SXD_Nam Phat.pdf

8/21/2018 9:00 AMĐã ban hànhHoạt động xây dựngTinVề việc đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng đối với Công ty TNHH Xây dựng - Cầu đường Nam Phát/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 09/8/2018, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 121/QĐ-SXD về việc đăng tải thông tin năng lực các tổ chức hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
8/21/2018 9:00 AMYesĐã ban hành
Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công tyTNHH Hải Đăng KhoaVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công tyTNHH Hải Đăng Khoa
Ngày 06/8/2018, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 118/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Hải Đăng Khoa.

1. Một số thông tin chính như sau:

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3900441718.Đăng ký lần đầu ngày 20/9/2004, thay đổi lần thứ 7 ngày 24/3/2017. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.

- Tên người đại diện theo pháp luật: Đỗ Văn Khía, chức vụ: Giám đốc.

- Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 3, ấp B, xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

- Phạm vi hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ hạng II.

2. Sở Xây dựng thông báo đến Công tyTNHH Hải Đăng Khoa và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện.

Xem và tải Quyết định số 118/QĐ-SXD tại đây: 118-QD-SXD_Hai Dang Khoa.pdf

8/10/2018 4:00 PMĐã ban hànhHoạt động xây dựngTinVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công tyTNHH Hải Đăng Khoa/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 06/8/2018, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 118/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Hải Đăng Khoa.
8/10/2018 4:00 PMYesĐã ban hành
Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công tyTNHH Công ChánhVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công tyTNHH Công Chánh
Ngày 09/8/2018, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 119/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Công Chánh.

1. Một số thông tin chính như sau:

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3901239543. Đăng ký lần đầu ngày 14/4/2000, thay đổi lần thứ 7 ngày 17/4/2017. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.

- Tên người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Ngọc Thảo, chức vụ: Giám đốc.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 41, Hẻm 2, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Khu phố 1, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Phạm vi hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp hạng III.

2. Sở Xây dựng thông báo đến Công tyTNHH Công Chánh và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện.

Xem và tải Quyết định số 119/QĐ-SXD tại đây: 119-QD-SXD_Cong Chanh.pdf


8/10/2018 4:00 PMĐã ban hànhHoạt động xây dựngTinVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công tyTNHH Công Chánh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 09/8/2018, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 119/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Công Chánh.
8/10/2018 4:00 PMYesĐã ban hành
Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công tyTNHH Hoa SenVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công tyTNHH Hoa Sen
Ngày 09/8/2018, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 120/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Hoa Sen.

1. Một số thông tin chính như sau:

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3900377082. Đăng ký lần đầu ngày 23/8/2005, thay đổi lần thứ 5 ngày 16/8/2013. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.

- Tên người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Văn Hân, chức vụ: Giám đốc.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 18/18, Đường Phạm Tung, Khu phố 1, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Phạm vi hoạt động xây dựng: Thi công xây dựngcông trình dân dụng và công nghiệp hạng II.

2. Sở Xây dựng thông báo đến Công tyTNHH Hoa Sen và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện.

Xem và tải Quyết định số 120/QĐ-SXD tại đây: 120-QD-SXD_Hoa Sen.pdf

8/10/2018 4:00 PMĐã ban hànhHoạt động xây dựngTinVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công tyTNHH Hoa Sen/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 09/8/2018, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 120/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Hoa Sen.
8/10/2018 4:00 PMYesĐã ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 7 năm 2018Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 7 năm 2018
Ngày 06/8/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính đã công bố Bảng giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 7 năm 2018 (đã bao gồm VAT).

Để các tổ chức, cá nhân, đơn vị tư vấn, doanh nghiệp xây dựng có nhu cầu tra cứu thông tin về giá của các loại vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tháng 7 năm 2018, Sở Xây dựng thông báo như sau:

1. Bảng giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 7 năm 2018 đã được công bố tại Công văn số 2066/CB-VLXD-LS ngày 06/8/2018 của Liên Sở Xây dựng - Tài chính.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Xây dựng và Sở Tài chính để xem xét, giải quyết theo quy định.

Sở Xây dựng thông báo để các tổ chức, cá nhân, đơn vị có liên quan biết và tra cứu thông tin.

Xem và tải Công văn số 2066/CB-VLXD-LS tại đây: 2066-CB-VLXD-LS BÁO GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 7 NĂM 2018_1.PDF

8/10/2018 2:00 PMĐã ban hànhKinh tế vật liệu xây dựngTinCông bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 7 năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 06/8/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính đã công bố Bảng giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 7 năm 2018 (đã bao gồm VAT).
8/10/2018 2:00 PMYesĐã ban hành
Về việc đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng đối với Công ty TNHH Kính Đăng Khoa và Công ty TNHH Thái HòaVề việc đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng đối với Công ty TNHH Kính Đăng Khoa và Công ty TNHH Thái Hòa
Ngày 02/8/2018, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 115/QĐ-SXD về việc đăng tải thông tin năng lực các tổ chức hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

1. Một số thông tin chính về 02tổ chức được đăng tải thông tin như sau:

a) Công ty TNHH Kính Đăng Khoa:

- Tên người đại diện theo pháp luật: Đỗ Thị Thoảng, chức vụ: Giám đốc.

- Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 3, ấp Long Chẩn, xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.

- Phạm vi hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ cấp IV và thủy lợi cấp IV.

b) Công ty TNHH Thái Hòa:

- Tên người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Văn Chồi, chức vụ: Giám đốc.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 9, hẻm 5, đường Trưng Nữ Vương, Khu phố 5, Phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Phạm vi hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (thoát nước) cấp IV.

2. Sở Xây dựng thông báo đến Công ty TNHH Kính Đăng Khoa, Công ty TNHH Thái Hòa và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong tỉnh biết và thực hiện.

Xem và tải Quyết định số 115/QĐ-SXD tại đây: 115-QD-SXD_Dang Khoa-Thai Hoa.pdf

8/8/2018 10:00 AMĐã ban hànhHoạt động xây dựngTinVề việc đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng đối với Công ty TNHH Kính Đăng Khoa và Công ty TNHH Thái Hòa/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 02/8/2018, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 115/QĐ-SXD về việc đăng tải thông tin năng lực các tổ chức hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
8/8/2018 10:00 AMYesĐã ban hành
Triển khai thực hiện Quy chế phối hợp trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Tây NinhTriển khai thực hiện Quy chế phối hợp trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Ngày 09/7/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quy chế phối hợp trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tại Quyết định số 1700/QĐ-UBND.

Ngày 01/8/2018, Sở Xây dựng có Công văn số 2037/SXD-QLNTTBĐS thông báo đến các sở, ban, ngành,UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện Quyết định số 1700/QĐ-UBNDngày 09/7/2018 của UBND tỉnh đúng quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị báo cáo kịp thời về Sở Xây dựng (Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản) để được hướng dẫn, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo kịp thời.

Xem và tải Quyết định số 1700/QĐ-UBND tại đây: 1700-QD-UBND_Quy che phoi hop.pdf


8/6/2018 8:00 AMĐã ban hànhNhà - Bất động sảnTinTriển khai thực hiện Quy chế phối hợp trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 09/7/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quy chế phối hợp trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tại Quyết định số 1700/QĐ-UBND.
8/6/2018 8:00 AMYesĐã ban hành
Về việc đề nghị thực hiện nghĩa vụ của đơn vị khai thác, sản xuất và kinh doanh sản phẩm cát xây dựng của các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây NinhVề việc đề nghị thực hiện nghĩa vụ của đơn vị khai thác, sản xuất và kinh doanh sản phẩm cát xây dựng của các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Ngày 27/7/2018, Sở Xây dựng đã thông báo đến các công ty, doanh nghiệp đangkhai thác, sản xuất và kinh doanh sản phẩm cát xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh thực hiện nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

1. Sở Xây dựng đã đề nghị các công ty, doanh nghiệp thực hiện các nghĩa vụ sau:

- Thực hiện trách nhiệm công bố tiêu chuẩn áp dụng, công bố hợp quy sản phẩm cát xây dựng.

- Tổ chức quản lý chất lượng sản phẩm cát xây dựng trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo đủ điều kiện trước khi đưa ra thị trường, gồm: Hoạt động chế biến khoáng sản làm cát xây dựng và nghĩa vụ trong hoạt động sản xuất kinh doanh cát xây dựng.

- Niêm yết giá sản phẩm cát xây dựng và thường xuyên cung cấp giá bán sản phẩm cát xây dựng về Liên Sở Xây dựng - Tài chính.

2. Các công ty, doanh nghiệp được đề nghị thực hiện nghĩa vụ, gồm:

- Doanh nghiệp tư nhân Trường Thắng (địa chỉ số 212, ấp 3, xã Phước Vinh, huyện Châu Thành) tại Công văn số 1999/SXD-KTVLXD ngày 27/7/2018.

- Doanh nghiệp tư nhân Thành Phúc (địa chỉ số 060, đường Nguyễn Thái Học, Phường 3, thành phố Tây Ninh) tại Công văn số 2000/SXD-KTVLXD ngày 27/7/2018.

- Doanh nghiệp tư nhân Tiến Triển (địa chỉ tổ 5, ấp Phước Trung, xã Phước Vinh, huyện Châu Thành) tại Công văn số 2001/SXD-KTVLXD ngày 27/7/2018.

- Công ty TNHH Quang Vinh Tây Ninh (địa chỉ tổ 10, ấp Tân Đông, xã Tân Hưng, huyện Tân Châu) tại Công văn số 2002/SXD-KTVLXD ngày 27/7/2018.

- Công ty TNHH MTV Long Hải Sơn Tây Ninh (địa chỉ tổ 9, ấp Cây Khế, xã Tân Hòa, huyện Tân Châu) tại Công văn số 2003/SXD-KTVLXD ngày 27/7/2018.

Sở Xây dựng thông báo đến các công ty, doanh nghiệp đang thực hiện khai thác, sản xuất và kinh doanh sản phẩm cát xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninhđược biết và thực hiện đúng quy định.

Xem và tải các Văn bản tại đây: 1999-SXD-KTVLXD_Truong Thang.pdf2000-SXD-KTVLXD_Thanh Phuc.pdf2001-SXD-KTVLXD_Tien Trien.pdf2002-SXD-KTVLXD_Quang Vinh.pdf2003-SXD-KTVLXD_Long Hai Son.pdf

8/2/2018 8:00 AMĐã ban hànhKinh tế vật liệu xây dựngTinVề việc đề nghị thực hiện nghĩa vụ của đơn vị khai thác, sản xuất và kinh doanh sản phẩm cát xây dựng của các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 27/7/2018, Sở Xây dựng đã thông báo đến các công ty, doanh nghiệp đangkhai thác, sản xuất và kinh doanh sản phẩm cát xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh thực hiện nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.
8/2/2018 8:00 AMYesĐã ban hành
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch bê tông của Công ty TNHH DV TM Vật liệu xây dựng Sân Cu Tây NinhVề việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch bê tông của Công ty TNHH DV TM Vật liệu xây dựng Sân Cu Tây Ninh
Ngày 04/7/2018, Sở Xây dựng đã thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch bê tông của Công ty TNHH DV TM Vật liệu xây dựng Sân Cu Tây Ninh sản xuất, kinh doanh.

Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy các sản phẩm như sau:

1. Thông báo số 1780/TB-SXD ngày 04/7/2018 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch bê tông,có đặc trưng kỹ thuật như sau:

- Tên sản phẩm: Gạch bê tông.

- Kiểu, loại: Gạch ống 4 lỗ.

- Kích thước: 80 x 80 x 180 (mm).

- Mác gạch: M 5,0

- Nhãn hiệu thương mại:  logo hq

2. Thông báo số 1781/TB-SXD ngày 04/7/2018 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch bê tông, có đặc trưng kỹ thuật như sau:

- Tên sản phẩm: Gạch bê tông.

- Kiểu, loại: Gạch thẻ đặc.

- Kích thước: 40 x 80 x 180 (mm).

- Mác gạch: M 5,0

- Nhãn hiệu thương mại:  logo hq

3. Thông báo số 1782/TB-SXD ngày 04/7/2018 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch bê tông, có đặc trưng kỹ thuật như sau:

- Tên sản phẩm: Gạch bê tông.

- Kiểu, loại: Gạch xây dựng block.

- Kích thước: 90 x 190 x 390 (mm).

- Mác gạch: M 5,0

- Nhãn hiệu thương mại:  logo hq

4. Thông báo số 1783/TB-SXD ngày 04/7/2018 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch bê tông, có đặc trưng kỹ thuật như sau:

- Tên sản phẩm: Gạch bê tông.

- Kiểu, loại: Gạch xây dựng block.

- Kích thước: 190 x 190 x 390 (mm).

- Mác gạch: M 5,0

- Nhãn hiệu thương mại: logo hq  

Các Thông báo này chỉ ghi nhận sự cam kết của Công ty TNHH DV TM Vật liệu xây dựng Sân Cu Tây Ninh, các Thông báo này không có giá trị chứng nhận cho loại sản phẩm gạch bê tông nói trên phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Sở Xây dựng thông báo đến Công ty TNHH DV TM Vật liệu xây dựng Sân Cu Tây Ninh và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện đúng quy định.

Xem và tải các văn bản thông báo tại đây: 1780-TB-SXD_San Cu.pdf1781-TB-SXD_San Cu.pdf1782-TB-SXD_San Cu.pdf1783-TB-SXD_San Cu.pdf

7/6/2018 10:00 AMĐã ban hànhKinh tế vật liệu xây dựngTinVề việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch bê tông của Công ty TNHH DV TM Vật liệu xây dựng Sân Cu Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 04/7/2018, Sở Xây dựng đã thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch bê tông của Công ty TNHH DV TM Vật liệu xây dựng Sân Cu Tây Ninh sản xuất, kinh doanh.
7/6/2018 10:00 AMYesĐã ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 6 năm 2018Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 6 năm 2018
Ngày 03/7/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính đã công bố Bảng giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 6 năm 2018 (đã bao gồm VAT).

Để các tổ chức, cá nhân, đơn vị tư vấn, doanh nghiệp xây dựng có nhu cầu tra cứu thông tin về giá của các loại vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tháng 6 năm 2018, Sở Xây dựng thông báo như sau:

1. Bảng giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 6 năm 2018 đã được công bố tại Công văn số 1767/CB-VLXD-LS ngày 03/7/2018 của Liên Sở Xây dựng - Tài chính.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Xây dựng và Sở Tài chính để xem xét, giải quyết theo quy định.

Sở Xây dựng thông báo để các tổ chức, cá nhân, đơn vị có liên quan biết và tra cứu thông tin.

Xem và tải Công văn số 1767/CB-VLXD-LS tại đây: 1767-CB-VLXD-LS_1.PDF

7/4/2018 2:00 PMĐã ban hànhKinh tế vật liệu xây dựngTinCông bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 6 năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 03/7/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính đã công bố Bảng giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 6 năm 2018 (đã bao gồm VAT).
7/4/2018 2:00 PMYesĐã ban hành
Thông báo triển khai thực hiện Quy định phân công trách nhiệm và phân cấp quản lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây NinhThông báo triển khai thực hiện Quy định phân công trách nhiệm và phân cấp quản lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Ngày 21/6/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND về Quy định phân công trách nhiệm và phân cấp quản lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Ngày 27/6/2018, Sở Xây dựng có Công văn số 1704/SXD-PTĐTHTKT thông báo đến các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và triển khai thực hiện Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 21/6/2018 của UBND tỉnh đúng quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng (Phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật) để được hướng dẫn.

Xem và tải Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND tại đây: 23-2018-QD-UBND_phan cap CTR xay dung.pdf


6/28/2018 8:00 AMĐã ban hànhHạ tầng kỹ thuậtTinThông báo triển khai thực hiện Quy định phân công trách nhiệm và phân cấp quản lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 21/6/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND về Quy định phân công trách nhiệm và phân cấp quản lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
6/28/2018 8:00 AMYesĐã ban hành
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm gạch bê tông của Công ty TNHH MTV An Hưng ThànhVề việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm gạch bê tông của Công ty TNHH MTV An Hưng Thành
Ngày 25/6/2018, Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm gạch bê tông của Công ty TNHH MTV An Hưng Thành sản xuất, kinh doanh.

Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy các sản phẩm như sau:

1. Thông báo số 1652/TB-SXD ngày 25/6/2018 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch bê tông có đặc trưng kỹ thuật như sau:

- Tên sản phẩm: Gạch bê tông.

- Tên thương mại: Gạch ống.

- Kiểu, loại: Gạch bê tông rỗng 4 lỗ.

- Kích thước: 180 x 80 x 80 (mm).

- Mác: M7,5.

2. Thông báo số 1653/TB-SXD ngày 25/6/2018 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch bê tông có đặc trưng kỹ thuật như sau:

- Tên sản phẩm: Gạch bê tông.

- Tên thương mại: Gạch thẻ.

- Kiểu, loại: Gạch bê tông rỗng 2 lỗ.

- Kích thước: 180 x 80 x 40 (mm).

- Mác: M7,5.

3. Thông báo số 1654/TB-SXD ngày 25/6/2018 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch bê tông có đặc trưng kỹ thuật như sau:

- Tên sản phẩm: Gạch bê tông.

- Tên thương mại: Gạch block.

- Kiểu, loại: Gạch rỗng 3 lỗ.

- Kích thước: 390 x 190 x 90 (mm).

- Mác: M7,5.

4. Thông báo số 1655/TB-SXD ngày 25/6/2018 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch bê tông có đặc trưng kỹ thuật như sau:

- Tên sản phẩm: Gạch bê tông.

- Tên thương mại: Gạch block.

- Kiểu, loại: Gạch rỗng 3 lỗ.

- Kích thước: 390 x 190 x 190 (mm).

- Mác: M7,5.

Các Thông báo này chỉ ghi nhận sự cam kết của Công ty TNHH MTV An Hưng Thành, các Thông báo này không có giá trị chứng nhận cho loại sản phẩm gạch bê tông nói trên phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Sở Xây dựng thông báo đến Công ty TNHH MTV An Hưng Thành và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện đúng quy định.

Xem và tải các Thông báo tại đây: 1652-TB-SXD_An Hung Thanh.pdf1653-TB-SXD_An Hung Thanh.pdf1654-TB-SXD_An Hung Thanh.pdf1655-TB-SXD_An Hung Thanh.pdf

6/27/2018 3:00 PMĐã ban hànhKinh tế vật liệu xây dựngTinVề việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm gạch bê tông của Công ty TNHH MTV An Hưng Thành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 25/6/2018, Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm gạch bê tông của Công ty TNHH MTV An Hưng Thành sản xuất, kinh doanh.
6/27/2018 3:00 PMYesĐã ban hành
Về việc đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng đối với Công ty TNHH Hiệp NinhVề việc đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng đối với Công ty TNHH Hiệp Ninh
Ngày 20/6/2018, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 91/QĐ-SXD về việc đăng tải thông tin năng lực các tổ chức hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

1. Một số thông tin chính về tổ chức được đăng tải thông tin như sau:

- Tên tổ chức: Công ty TNHH Hiệp Ninh.

- Tên người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Quang Minh, chức vụ: Giám đốc.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 144, đường Nguyễn Trọng Cát, phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Lĩnh vực hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ cấp IV.

2. Sở Xây dựng thông báo đến Công ty TNHH Hiệp Ninh và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện.

Xem và tải Quyết định số 91/QĐ-SXD tại đây: 91-QD-SXD_Cty Hiep Ninh.pdf

6/22/2018 3:00 PMĐã ban hànhHoạt động xây dựngTinVề việc đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng đối với Công ty TNHH Hiệp Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 20/6/2018, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 91/QĐ-SXD về việc đăng tải thông tin năng lực các tổ chức hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
6/22/2018 3:00 PMYesĐã ban hành
Công bố danh sách cá nhân, tổ chức thực hiện giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây NinhCông bố danh sách cá nhân, tổ chức thực hiện giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện nhiệm vụ giám định tư pháp trong linh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, UBND tỉnh Tây Ninh phê duyệt danh sách Người giám định tư pháp, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tại Quyết định số 1463/QĐ-UBND ngày 07/6/2018.

Trên cơ sở ý kiến của Cục Giám định nhà nước về Chất lượng công trình xây dựng tại Công văn số 182/GĐ-GĐ2 ngày 06/3/2018 về việc lập và công bố danh sách tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc trên địa bàn.

Sở Xây dựng tiến hành thống kê, rà soát và lập danh sách các cá nhân, tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc gửi Sở Tư pháp thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1463/QĐ-UBND ngày 07/6/2018.

Sở Xây dựng thông báo để các cơ quan, tổ chức, các nhân có liên quan biết và thực hiện.

Xem và tải Quyết định số 1463/QĐ-UBND tại đây:  1463-QD-UBND.pdf


6/13/2018 8:00 AMĐã ban hànhHoạt động xây dựngTinCông bố danh sách cá nhân, tổ chức thực hiện giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện nhiệm vụ giám định tư pháp trong linh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, UBND tỉnh Tây Ninh phê duyệt danh sách Người giám định tư pháp, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tại Quyết định số 1463/QĐ-UBND ngày 07/6/2018.
6/13/2018 8:00 AMYesĐã ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 5 năm 2018Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 5 năm 2018
Ngày 06/6/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính đã công bố Bảng giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 5 năm 2018 (đã bao gồm VAT).

Để các tổ chức, cá nhân, đơn vị tư vấn, doanh nghiệp xây dựng có nhu cầu tra cứu thông tin về giá của các loại vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tháng 5 năm 2018, Sở Xây dựng thông báo như sau:

1. Bảng giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 5 năm 2018 đã được công bố tại Công văn số 1450/CB-VLXD-LS ngày 06/6/2018 của Liên Sở Xây dựng - Tài chính.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Xây dựng và Sở Tài chính để xem xét, giải quyết theo quy định.

Sở Xây dựng thông báo để các tổ chức, cá nhân, đơn vị có liên quan biết và tra cứu thông tin.

Xem và tải Công văn số 1450/CB-VLXD-LS tại đây: 1450-CB-VLXD-LS_1.PDF

6/7/2018 3:00 PMĐã ban hànhKinh tế vật liệu xây dựngTinCông bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 5 năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 06/6/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính đã công bố Bảng giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 5 năm 2018 (đã bao gồm VAT).
6/7/2018 3:00 PMYesĐã ban hành
Kiểm tra việc triển khai tình hình thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 18/02/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và phổ biến một số nội dung của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27Kiểm tra việc triển khai tình hình thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 18/02/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và phổ biến một số nội dung của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27
Từ ngày 10/4/2018 đến ngày 08/5/2018, Thanh tra Sở Xây dựng đã tổ chức kiểm tra việc triển khai tình hình thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 18/02/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Kế hoạch số 63/KH-TTXD ngày 30/3/2018).

Đoàn kiểm tra do Thanh tra Sở Xây dựng chủ trì đã tổ chức kiểm tra, hướng dẫn UBND các huyện, thành phố tuyên truyền và phổ biến giúp cho các tổ chức, cá nhân nắm vững các quy định pháp luật về quản lý trật tự xây dựng.

Đoàn kiểm tra đã kiểm tra, đôn đốc các huyện, thành phố, các xã phải tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quản lý; phòng ngừa, xử lý kịp thời, kiên quyết đối với các hành vi vi phạm trật tự xây dựng đô thị; xử lý theo quy định pháp luật đối với các hành vi bị cấm trong hoạt động xây dựng, quản lý, khai thác sử dụng đường đô thị (theo Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 05/9/2014 của UBND tỉnh Tây Ninh về ban hành quy định phân cấp quản lý hệ thống đường đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh).

Đoàn kiểm tra đã trao đổi và hướng dẫn địa phương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý trật tự xây dựng và các vấn đề về xử lý tranh chấp, phản ánh, khiếu kiện có liên quan đến công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh; đồng thời, Đoàn kiểm tra đã đề nghị UBND các huyện, thành phố, UBND cấp xã phải tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong quản lý trật tự xây dựng theo tinh thần Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 18/02/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại buổi kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã phổ biến một số nội dung về công tác xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng quy định tại Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở; Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ.

Xem và tải các văn bản liên quan tại đây::05-CT-UBND.pdf24-2014-QD-UBND.PDF139-2017-ND-CP.pdf03_2018_TT-BXD.pdf

5/25/2018 8:00 AMĐã ban hànhThanh tra xây dựngTinKiểm tra việc triển khai tình hình thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 18/02/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và phổ biến một số nội dung của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Từ ngày 10/4/2018 đến ngày 08/5/2018, Thanh tra Sở Xây dựng đã tổ chức kiểm tra việc triển khai tình hình thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 18/02/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Kế hoạch số 63/KH-TTXD ngày 30/3/2018).
5/25/2018 8:00 AMYesĐã ban hành
Về việc đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng đối với Công ty TNHH Thái Hòa, Công ty TNHH Khoáng sản Ngọc Phát Tài, Công ty TNHH Thi công xây dựng Lê Phát và Công ty TNHH MTV Xây dựng Tổng hợp NatacoVề việc đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng đối với Công ty TNHH Thái Hòa, Công ty TNHH Khoáng sản Ngọc Phát Tài, Công ty TNHH Thi công xây dựng Lê Phát và Công ty TNHH MTV Xây dựng Tổng hợp Nataco
Ngày 22/5/2018, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 76/QĐ-SXD về việc đăng tải thông tin năng lực các tổ chức hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

1. Một số thông tin chính về 04 tổ chức được đăng tải thông tin như sau:

a)  Công ty TNHH Thái Hòa:

- Tên người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Văn Chồi, chức vụ: Tổng Giám đốc.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 9, Hẻm 5, đường Trưng Nữ Vương, Khu phố 5, Phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Phạm vi hoạt động xây dựng: Khảo sát địa hình công trình giao thông cấp IV.

b)  Công ty TNHH Khoáng sản Ngọc Phát Tài:

- Tên người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc Hân, chức vụ: Giám đốc.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 316, Tổ 1, ấp Phước Lập, xã Phước Vinh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.

- Phạm vi hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ cấp IV.

c)  Công ty TNHH Thi công xây dựng Lê Phát:

- Tên người đại diện theo pháp luật: Lê Quốc Lợi, chức vụ: Giám đốc.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 793, đường Bời Lời, khu phố Ninh An, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Phạm vi hoạt động xây dựng:

+  Khảo sát địa hình công trình: Giao thông cấp IV.

+  Thiết kế công trình: Giao thông đường bộ cấp IV.

+  Giám sát thi công xây dựng công trình: Giao thông đường bộ cấp IV.

+  Thi công xây dựng công trình: Giao thông đường bộ cấp IV.

d)  Công ty TNHH MTV Xây dựng Tổng hợp Nataco:

- Tên người đại diện theo pháp luật: Đinh Hoàng Nhân, chức vụ: Giám đốc.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 103, Hẻm 4, đường Nguyễn Huệ, ấp Long Mỹ, xã Long Thành Bắc, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

- Phạm vi hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ cấp IV.

2. Sở Xây dựng thông báo đến Công ty TNHH Thái Hòa, Công ty TNHH Khoáng sản Ngọc Phát Tài, Công ty TNHH Thi công xây dựng Lê Phát, Công ty TNHH MTV Xây dựng Tổng hợp Nataco và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong tỉnh biết và thực hiện.

Xem và tải Quyết định số 76/QĐ-SXD tại đây: 76-QD-SXD_Thai Hoa-Phat Tai-Le Phat-Nataco.pdf

5/24/2018 10:00 AMĐã ban hànhHoạt động xây dựngTinVề việc đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng đối với Công ty TNHH Thái Hòa, Công ty TNHH Khoáng sản Ngọc Phát Tài, Công ty TNHH Thi công xây dựng Lê Phát và Công ty TNHH MTV Xây dựng Tổng hợp Nataco/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 22/5/2018, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 76/QĐ-SXD về việc đăng tải thông tin năng lực các tổ chức hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
5/24/2018 10:00 AMYesĐã ban hành
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch rỗng đất sét nung của Công ty TNHH Duy HảiVề việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch rỗng đất sét nung của Công ty TNHH Duy Hải
Ngày 21/5/2018, Sở Xây dựng đã thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch rỗng đất sét nung của Công ty TNHH Duy Hải sản xuất, kinh doanh.

Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy 02 sản phẩm như sau:

1. Thông báo số 1196/TB-SXD ngày 21/5/2018 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch rỗng đất sét nung,có đặc trưng kỹ thuật như sau:

- Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất sét nung.

- Kiểu, loại: Gạch rỗng 02 lỗ (gạch thẻ 02 lỗ).

- Kích thước: 180 x 80 x 40 (mm).

- Mác: M50.

2. Thông báo số 1197/TB-SXD ngày 21/5/2018 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch rỗng đất sét nung, có đặc trưng kỹ thuật như sau:

- Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất sét nung.

- Kiểu, loại: Gạch rỗng 04 lỗ.

- Kích thước: 180 x 80 x 80 (mm).

- Mác: M50.

Các Thông báo này chỉ ghi nhận sự cam kết của Công ty TNHH Duy Hải, các Thông báo này không có giá trị chứng nhận cho loại sản phẩm gạch rỗng đất sét nung nói trên phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Sở Xây dựng thông báo đến Công ty TNHH Duy Hải và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện đúng quy định.

Xem và tải các văn bản thông báo tại đây: 1196-TB-SXD_Cty Duy Hai.pdf1197-TB-SXD_Cty Duy Hai.pdf

5/23/2018 8:00 AMĐã ban hànhKinh tế vật liệu xây dựngTinVề việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch rỗng đất sét nung của Công ty TNHH Duy Hải/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 21/5/2018, Sở Xây dựng đã thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch rỗng đất sét nung của Công ty TNHH Duy Hải sản xuất, kinh doanh.
5/23/2018 8:00 AMYesĐã ban hành
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch rỗng đất sét nung của Hộ kinh doanh Thái Quốc BửuVề việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch rỗng đất sét nung của Hộ kinh doanh Thái Quốc Bửu
Ngày 16/5/2018, Sở Xây dựng đã thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch rỗng đất sét nung của Hộ kinh doanh Thái Quốc Bửusản xuất, kinh doanh.

Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy 02 sản phẩm như sau:

1. Thông báo số 1159/TB-SXD ngày 16/5/2018 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch rỗng đất sét nung,có đặc trưng kỹ thuật như sau:

- Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất sét nung.

- Kiểu, loại: Gạch rỗng 02 lỗ (gạch đinh 02 lỗ).

- Kích thước: 180 x 80 x 40 (mm).

- Mác: M50.

- Nhãn hiệu thương mại: Ấp Phước Thành, xã Phước Lưu, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Nin

                                                                                  ĐT: 0985.662.209


2. Thông báo số 1160/TB-SXD ngày 16/5/2018 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch rỗng đất sét nung, có đặc trưng kỹ thuật như sau:

- Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất sét nung.

- Kiểu, loại: Gạch rỗng 04 lỗ.

- Kích thước: 180 x 80 x 80 (mm).

- Mác: M50.

- Nhãn hiệu thương mại: Ấp Phước Thành, xã Phước Lưu, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh                                        

                                                                                  ĐT: 0985.662.209  


Các Thông báo này chỉ ghi nhận sự cam kết của Hộ kinh doanh Thái Quốc Bửu, các Thông báo này không có giá trị chứng nhận cho loại sản phẩm gạch rỗng đất sét nung nói trên phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Sở Xây dựng thông báo đến Hộ kinh doanh Thái Quốc Bửu và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện đúng quy định.

Xem và tải các văn bản thông báo tại đây:  1159-TB-SXD_Thai Quoc Buu.pdf1160-TB-SXD_Thai Quoc Buu.pdf

5/18/2018 9:00 AMĐã ban hànhKinh tế vật liệu xây dựngTinVề việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch rỗng đất sét nung của Hộ kinh doanh Thái Quốc Bửu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 16/5/2018, Sở Xây dựng đã thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch rỗng đất sét nung của Hộ kinh doanh Thái Quốc Bửusản xuất, kinh doanh.
5/18/2018 9:00 AMYesĐã ban hành
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương của Công ty TNHH SKEY Việt NamVề việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương của Công ty TNHH SKEY Việt Nam
Ngày 17/5/2018, Sở Xây dựng đã thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương của Công ty TNHH SKEY Việt Nam sản xuất, kinh doanh.

Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy 02 sản phẩm như sau:

1. Thông báo số 1166/TB-SXD ngày 17/5/2018 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương,có đặc trưng kỹ thuật như sau:

- Tên sản phẩm: Sơn tường dạng nhũ tương.

- Mã sản phẩm: GOECO - S610.

- Kiểu, loại: Nội thất.

- Ký hiệu nhà sản xuất: Skey  


2. Thông báo số 1167/TB-SXD ngày 17/5/2018 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương, có đặc trưng kỹ thuật như sau:

- Tên sản phẩm: Sơn tường dạng nhũ tương.

- Mã sản phẩm: TANI CLEAN - S820.

- Kiểu, loại: Ngoại thất.

- Ký hiệu nhà sản xuất: Skey


3. Thông báo số 1168/TB-SXD ngày 17/5/2018 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương, có đặc trưng kỹ thuật như sau:

- Tên sản phẩm: Sơn tường dạng nhũ tương.

- Tên thương mại: Sơn tường dạng nhũ tương, bóng.

- Mã sản phẩm: HODU SKEY - S800.

- Kiểu, loại: Ngoại thất.

- Ký hiệu nhà sản xuất: Skey


4. Thông báo số 1169/TB-SXD ngày 17/5/2018 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương, có đặc trưng kỹ thuật như sau:

- Tên sản phẩm: Sơn tường dạng nhũ tương.

- Mã sản phẩm: SKEY- S600.

- Kiểu, loại: Nội thất.

- Ký hiệu nhà sản xuất: Skey


5. Thông báo số 1170/TB-SXD ngày 17/5/2018 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương, có đặc trưng kỹ thuật như sau:

- Tên sản phẩm: Sơn tường dạng nhũ tương.

- Tên thương mại: Sơn tường dạng nhũ tương, bóng.

- Mã sản phẩm: HODU SKEY - S630.

- Kiểu, loại: Nội thất.

- Ký hiệu nhà sản xuất: Skey

6. Thông báo số 1171/TB-SXD ngày 17/5/2018 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương, có đặc trưng kỹ thuật như sau:

- Tên sản phẩm: Sơn tường dạng nhũ tương.

- Tên thương mại: Sơn tường dạng nhũ tương, bóng.

- Mã sản phẩm: TANI CLEAN- S620.

- Kiểu, loại: Nội thất.

- Ký hiệu nhà sản xuất: Skey

 

7. Thông báo số 1172/TB-SXD ngày 17/5/2018 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương, có đặc trưng kỹ thuật như sau:

- Tên sản phẩm: Sơn tường dạng nhũ tương.

- Mã sản phẩm: GOECO - S810.

- Kiểu, loại: Ngoại thất.

- Ký hiệu nhà sản xuất: Skey


8. Thông báo số 1173/TB-SXD ngày 17/5/2018 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương, có đặc trưng kỹ thuật như sau:

- Tên sản phẩm: Sơn tường dạng nhũ tương.

- Tên thương mại: Sơn tường dạng nhũ tương, bóng.

- Mã sản phẩm: TANI CRACK- S850.

- Kiểu, loại: Ngoại thất.

- Ký hiệu nhà sản xuất: Skey


Các Thông báo này chỉ ghi nhận sự cam kết của Công ty TNHH SKEY Việt Nam, các Thông báo này không có giá trị chứng nhận cho loại sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương nói trên phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Sở Xây dựng thông báo đến Công ty TNHH SKEY Việt Nam và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện đúng quy định.

Xem và tải các văn bản thông báo tại đây: 1166-TB-SXD_Cty SKEY.pdf1167-TB-SXD_Cty SKEY.pdf1168-TB-SXD_Cty SKEY.pdf1169-TB-SXD_Cty SKEY.pdf1170-TB-SXD_Cty SKEY.pdf1171-TB-SXD_Cty SKEY.pdf1172-TB-SXD_Cty SKEY.pdf1173-TB-SXD_Cty SKEY.pdf

5/18/2018 9:00 AMĐã ban hànhKinh tế vật liệu xây dựngTinVề việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương của Công ty TNHH SKEY Việt Nam/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 17/5/2018, Sở Xây dựng đã thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương của Công ty TNHH SKEY Việt Nam sản xuất, kinh doanh.
5/18/2018 9:00 AMYesĐã ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 4 năm 2018Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 4 năm 2018
Ngày 04/5/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính đã công bố Bảng giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 4 năm 2018 (đã bao gồm VAT).

Để các tổ chức, cá nhân, đơn vị tư vấn, doanh nghiệp xây dựng có nhu cầu tra cứu thông tin về giá của các loại vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tháng 4 năm 2018, Sở Xây dựng thông báo như sau:

1. Bảng giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 4 năm 2018 đã được công bố tại Công văn số 1039/CB-VLXD-LS ngày 04/5/2018 của Liên Sở Xây dựng - Tài chính.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Xây dựng và Sở Tài chính để xem xét, giải quyết theo quy định.

Sở Xây dựng thông báo để các tổ chức, cá nhân, đơn vị có liên quan biết và tra cứu thông tin.

Xem và tải Công văn số 1039/CB-VLXD-LS tại đây: 1039-CB-VLXD-LS_Thang 4-2018.PDF

5/16/2018 8:00 AMĐã ban hànhKinh tế vật liệu xây dựngTinCông bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 4 năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 04/5/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính đã công bố Bảng giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 4 năm 2018 (đã bao gồm VAT).
5/16/2018 8:00 AMYesĐã ban hành
Thông báo xác nhận nhà ở tại dự án Khu dân cư Phú Thịnh của Công ty Cổ phần Phú Thịnh đủ điều kiện đưa vào kinh doanhThông báo xác nhận nhà ở tại dự án Khu dân cư Phú Thịnh của Công ty Cổ phần Phú Thịnh đủ điều kiện đưa vào kinh doanh
Ngày 11/5/2018, Sở Xây dựng thông báo xác nhận 02 căn nhà ở tại dự án Khu dân cư Phú Thịnh của Công ty Cổ phần Phú Thịnh đủ điều kiện đưa vào kinh doanh tại Công văn số 1121/SXD-QLNTTBĐS.

1. Một số thông tin về dự án

-   Tên dự án: Dự án nhà ở thương mại Khu dân cư Phú Thịnh;

-   Địa chỉ xây dựng dự án: Khu phố 4, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh;

-   Chủ đầu tư dự án: Công ty Cổ phần Phú Thịnh.

2. Tiến độ triển khai dự án

-   Ngày 31/5/2016, Sở Xây dựng đã phát hành Công văn số 828/SXD-QLNTTBĐS thông báo xác nhận 29 căn nhà ở thuộc dự án nhà ở thương mại Khu dân cư Phú Thịnh đủ điều kiện đưa vào kinh doanh.

-   Ngày 04/8/2016, Sở Xây dựng đã phát hành Công văn số 1368/SXD-QLNTTBĐS thông báo xác nhận 05 căn nhà ở thuộc dự án nhà ở thương mại Khu dân cư Phú Thịnh đủ điều kiện đưa vào kinh doanh.

-   Ngày 20/6/2017, Sở Xây dựng đã phát hành Công văn số 1471/SXD-QLNTTBĐS ngày 20/6/2017 thông báo xác nhận 07 căn nhà ở thuộc dự án nhà ở thương mại Khu dân cư Phú Thịnh đủ điều kiện đưa vào kinh doanh.

3. Nay Sở Xây dựng tiếp tục thông báo 02 căn nhà thuộc dự án đã xây dựng xong phần thô, hoàn thiện mặt đứng đủ điều kiện đưa vào kinh doanh, cụ thể các căn: A3, A4.

4. Dự án trên chưa thế chấp cho bất kỳ tổ chức tín dụng nào.

Sở Xây dựng thông báo đến các tổ chức, cá nhân có liên quan và Công ty Cổ phần Phú Thịnh biết.

Xem và tải Công văn số 1121/SXD-QLNTTBĐS tại đây: 1121-SXD-QLNTTBDS_Cty Phu Thinh.pdf

5/11/2018 5:00 PMĐã ban hànhNhà - Bất động sảnTinThông báo xác nhận nhà ở tại dự án Khu dân cư Phú Thịnh của Công ty Cổ phần Phú Thịnh đủ điều kiện đưa vào kinh doanh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 11/5/2018, Sở Xây dựng thông báo xác nhận 02 căn nhà ở tại dự án Khu dân cư Phú Thịnh của Công ty Cổ phần Phú Thịnh đủ điều kiện đưa vào kinh doanh tại Công văn số 1121/SXD-QLNTTBĐS.
5/11/2018 5:00 PMYesĐã ban hành
Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công tyTNHH MTV Phúc KhangVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công tyTNHH MTV Phúc Khang
Ngày 08/5/2018, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 73/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH MTV Phúc Khang.

1. Một số thông tin chính như sau:

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3900887622. Đăng ký lần đầu ngày 08/4/2010; đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 27/02/2015. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.

- Tên người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Văn Thảo, chức vụ: Giám đốc.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 291, Khu phố 5, Phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Phạm vi hoạt động xây dựng:

+  Thi công xây dựng công trình: Dân dụng và công nghiệp hạng III; Giao thông đường bộ hạng II; Hạ tầng kỹ thuật thoát nước hạng II.

+  Giám sát thi công xây dựng công trình: Giao thông đường bộ hạng III; Hạ tầng kỹ thuật thoát nước hạng III.

2. Sở Xây dựng thông báo đến Công tyTNHH MTV Phúc Khang và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện.

Xem và tải Quyết định số 73/QĐ-SXD tại đây: 73-QD-SXD_Cty Phuc Khang.pdf

5/9/2018 11:00 AMĐã ban hànhHoạt động xây dựngTinVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công tyTNHH MTV Phúc Khang/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 08/5/2018, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 73/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH MTV Phúc Khang.
5/9/2018 11:00 AMYesĐã ban hành
Về việc đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng đối với Công ty TNHH TMDV Xây dựng Anh KhoaVề việc đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng đối với Công ty TNHH TMDV Xây dựng Anh Khoa
Ngày 07/5/2018, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 72/QĐ-SXD về việc đăng tải thông tin năng lực các tổ chức hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

1. Một số thông tin chính về tổ chức được đăng tải thông tin như sau:

- Tên tổ chức: Công ty TNHH TMDV Xây dựng Anh Khoa.

- Tên người đại diện theo pháp luật: Phan Hoài Phương, chức vụ: Giám đốc.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 51/53, đường Điện Biên Phủ, khu phố Ninh Thọ, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Phạm vi hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp cấp IV.

2. Sở Xây dựng thông báo đến Công ty TNHH TMDV Xây dựng Anh Khoa và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện.

Xem và tải Quyết định số 72/QĐ-SXD tại đây:  72-QD-SXD_Cty Anh Khoa.pdf

5/8/2018 11:00 AMĐã ban hànhHoạt động xây dựngTinVề việc đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng đối với Công ty TNHH TMDV Xây dựng Anh Khoa/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 07/5/2018, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 72/QĐ-SXD về việc đăng tải thông tin năng lực các tổ chức hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
5/8/2018 11:00 AMYesĐã ban hành
1 - 30Next