Tin Chuyên Ngành - Kinh Tế Vật Liệu Xây Dựng
 
Ngày 19/11/2020, Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch bê tông của Công ty Cổ phần Môi Trường Xanh Việt Nam.
 
Ngày 11/11/2020, Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch bê tông của Công ty TNHH MTV Môi Trường Xanh Huê Phương Việt Nam.
 
Ngày 04/11/2020, Liên Sở Xây dựng - Tài chính đã công bố Bảng giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 10 năm 2020 (đã bao gồm VAT).
 
Ngày 05/11/2020, Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa của Công ty TNHH Khai thác cát Liên Hoàng.
 
Ngày 27/10/2020, Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa của Doanh nghiệp tư nhân Trường Thắng.
 
Ngày 21/10/2020, Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa của Công ty TNHH Long Hải Sơn Tây Ninh.
 
Ngày 07/10/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2274/QĐ-UBND về việc chấm dứt hoạt động và tháo dỡ lò Hoffman của các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
 
Ngày 09/10/2020, Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch đặc đất sét nung của Công ty TNHH Hiệp Hòa Lợi.
 
Ngày 09/10/2020, Sở Xây dựng đã có các thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm gạch rỗng đất sét nung của Công ty TNHH Hiệp Hòa Lợi.
 
Ngày 06/10/2020, Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm xi măng poóc lăng hỗn hợp của Công ty Cổ phần Xi măng Fico Tây Ninh.
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021Lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021
Ngày 26/11/2020, Sở Xây dựng có Công văn số 3845/SXD-TTXD về việc lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021.

Thực hiện Công văn số 584/TTr-VP ngày 23/10/2020 của Thanh tra tỉnh về việc triển khai Công văn số 1792/TTCP-KHTH ngày 19/10/2020 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2021, Sở Xây dựng đã dự thảo Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 theo quy định.


Để hoạt động thanh tra, kiểm tra tránh sự chồng chéo, trùng lắp, Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan xem xét, góp ý kiến dự thảo Kế hoạch (đính kèm dự thảo).

Thời gian gửi văn bản góp ý về Sở Xây dựng trước ngày 07/12/2020.


Nội dung góp ý gửi về Sở Xây dựng theo địa chỉ: Số 314, đường Cách mạng tháng Tám, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh hoặc theo địa chỉ hộp thư điện tử: soxaydung@tayninh.gov.vn.


Xem và tải dự thảo Kế hoạch tại đây:DT KH THANH TRA 2021.doc


11/27/2020 3:00 PMĐã ban hànhThanh tra xây dựngTinLấy ý kiến dự thảo Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 26/11/2020, Sở Xây dựng có Công văn số 3845/SXD-TTXD về việc lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021.
11/27/2020 3:00 PMYesĐã ban hành
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch bê tông của Công ty Cổ phần Môi Trường Xanh Việt NamVề việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch bê tông của Công ty Cổ phần Môi Trường Xanh Việt Nam
Ngày 19/11/2020, Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch bê tông của Công ty Cổ phần Môi Trường Xanh Việt Nam.

Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm gạch bê tông của Công ty Cổ phần Môi Trường Xanh Việt Nam sản xuất, kinh doanh như sau:

Thông báo số 3758/TB-SXD ngày 19/11/2020 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch bê tông, có đặc trưng kỹ thuật như sau:

 

 • Tên sản phẩm: Gạch bê tông
 • Kiểu, loại: Gạch đặc
 • Kích thước: 400 x 200 x 100 (mm)
 • Mác gạch: M100
 • Nhãn hiệu thương mại: hinh logo

Thông báo này chỉ ghi nhận sự cam kết của Công ty Cổ phần Môi Trường Xanh Việt Nam, thông báo này không có giá trị chứng nhận cho loại sản phẩm gạch bê tông nói trên phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

 Sở Xây dựng thông báo đến Công ty Cổ phần Môi Trường Xanh Việt Nam và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện đúng quy định.
 
Xem và tải Thông báo tại đây:3758 TB SXD.pdf


11/23/2020 8:00 AMĐã ban hànhKinh tế vật liệu xây dựngTinVề việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch bê tông của Công ty Cổ phần Môi Trường Xanh Việt Nam/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 19/11/2020, Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch bê tông của Công ty Cổ phần Môi Trường Xanh Việt Nam.
11/23/2020 8:00 AMYesĐã ban hành
Triển khai Quyết định số 2756/QĐ-UBND ngày 10/11/2020 của UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh một số nội dung Quyết định số 3069/QĐ-UBND  ngày 17/12/2018 của UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh đồ án Quy hoạch chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020, Triển khai Quyết định số 2756/QĐ-UBND ngày 10/11/2020 của UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh một số nội dung Quyết định số 3069/QĐ-UBND  ngày 17/12/2018 của UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh đồ án Quy hoạch chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020,
Ngày 10/11/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2756/QĐ-UBND về phê duyệt điều chỉnh một số nội dung Quyết định số 3069/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 của UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh đồ án Quy hoạch chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Ngày 11/11/2020, Sở Xây dựng đã triển khai tại Thông báo số 3697/TB-SXD, thông báo đến các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thực hiện đầy đủ các nội dung tại Quyết định số 2756/QĐ-UBND theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh.


Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng (phòng Quản lý nhà và Vật liệu xây dựng) để phối hợp thực hiện.


Xem và tải Quyết định số 2756/QĐ-UBND tại đây: QD 2756 UBND.pdf

11/12/2020 4:00 PMĐã ban hànhHạ tầng kỹ thuậtTinTriển khai Quyết định số 2756/QĐ-UBND ngày 10/11/2020 của UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh một số nội dung Quyết định số 3069/QĐ-UBND  ngày 17/12/2018 của UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh đồ án Quy hoạch chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020, /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 10/11/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2756/QĐ-UBND về phê duyệt điều chỉnh một số nội dung Quyết định số 3069/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 của UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh đồ án Quy hoạch chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
11/12/2020 4:00 PMYesĐã ban hành
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch bê tông của Công ty TNHH MTV Môi Trường Xanh Huê Phương Việt NamVề việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch bê tông của Công ty TNHH MTV Môi Trường Xanh Huê Phương Việt Nam
Ngày 11/11/2020, Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch bê tông của Công ty TNHH MTV Môi Trường Xanh Huê Phương Việt Nam.

Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm gạch bê tông của Công ty TNHH MTV Môi Trường Xanh Huê Phương Việt Nam sản xuất, kinh doanh như sau:

Thông báo số 3693/TB-SXD ngày 11/11/2020 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch bê tông, có đặc trưng kỹ thuật như sau:

 

 • Tên sản phẩm: Gạch bê tông
 • Kiểu, loại: Gạch 3 lỗ ngang
 • Kích thước: 389 x 170 x 139 (mm)
 • Mác gạch: M100
 • Nhãn hiệu thương mại: z2171406637599_f99014bba2960d88be558f3bfa91a4cb


Thông báo này chỉ ghi nhận sự cam kết của Công ty TNHH MTV Môi Trường Xanh Huê Phương Việt Nam, thông báo này không có giá trị chứng nhận cho loại sản phẩm gạch bê tông nói trên phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

 

Sở Xây dựng thông báo đến Công ty TNHH MTV Môi Trường Xanh Huê Phương Việt Nam và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện đúng quy định.

 

Xem và tải Thông báo tại đây:3693 TB SXD.pdf

11/12/2020 3:00 PMĐã ban hànhKinh tế vật liệu xây dựngTinVề việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch bê tông của Công ty TNHH MTV Môi Trường Xanh Huê Phương Việt Nam/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 11/11/2020, Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch bê tông của Công ty TNHH MTV Môi Trường Xanh Huê Phương Việt Nam.
11/12/2020 3:00 PMYesĐã ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 10 năm 2020Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 10 năm 2020
Ngày 04/11/2020, Liên Sở Xây dựng - Tài chính đã công bố Bảng giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 10 năm 2020 (đã bao gồm VAT).

Để các tổ chức, cá nhân, đơn vị tư vấn, doanh nghiệp xây dựng có nhu cầu tra cứu thông tin về giá của các loại vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tháng 10 năm 2020, Sở Xây dựng thông báo như sau:


1. Bảng giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 10 năm 2020 đã được công bố tại Công văn số 3638/CB-VLXD-LS ngày 04/11/2020 của Liên Sở Xây dựng - Tài chính.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Xây dựng và Sở Tài chính để xem xét, giải quyết theo quy định.


Sở Xây dựng thông báo để các tổ chức, cá nhân, đơn vị có liên quan biết và tra cứu thông tin.


Xem và tải công văn tại đây:CV 3638 - GIA VLXD T10-2020.pdf

11/10/2020 10:00 AMĐã ban hànhKinh tế vật liệu xây dựngTinCông bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 10 năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 04/11/2020, Liên Sở Xây dựng - Tài chính đã công bố Bảng giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 10 năm 2020 (đã bao gồm VAT).
11/10/2020 10:00 AMYesĐã ban hành
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm  cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa của Công ty TNHH  Khai thác cát Liên HoàngVề việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm  cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa của Công ty TNHH  Khai thác cát Liên Hoàng
Ngày 05/11/2020, Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa của Công ty TNHH Khai thác cát Liên Hoàng.

Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa của Công ty TNHH Khai thác cát Liên Hoàng sản xuất, kinh doanh như sau:

Thông báo số 3635/TB-SXD ngày 05/11/2020 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa, có đặc trưng kỹ thuật như sau:

 

 • Tên sản phẩm: Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa.
 • Loại: Cát mịn.
 • Nhãn hiệu: Cát Liên Hoàng


Thông báo này chỉ ghi nhận sự cam kết của Công ty TNHH Khai thác cát Liên Hoàng, thông báo này không có giá trị chứng nhận cho loại sản phẩm cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa nói trên phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

 Sở Xây dựng thông báo đến Công ty TNHH Khai thác cát Liên Hoàng và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện đúng quy định.
 

Xem và tải Thông báo tại đây:3635 TB SXD.pdf

11/6/2020 9:00 AMĐã ban hànhKinh tế vật liệu xây dựngTinVề việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm  cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa của Công ty TNHH  Khai thác cát Liên Hoàng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 05/11/2020, Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa của Công ty TNHH Khai thác cát Liên Hoàng.
11/6/2020 9:00 AMYesĐã ban hành
Về việc yêu cầu các chủ đầu tư ưu tiên sử dụng tro, xỉ, thạch cao FGD, thạch cao PG trong công trình xây dựngVề việc yêu cầu các chủ đầu tư ưu tiên sử dụng tro, xỉ, thạch cao FGD, thạch cao PG trong công trình xây dựng
Ngày 01/6/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 1138/UBND-KTTC về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản làm vật liệu xây dựng (VLXD) trên địa bàn tỉnh.

Ngày 04/11/2020, Sở Xây dựng đã triển khai tại Công văn số 3632/SXD-QLN&VLXD, đề nghị các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã và thành phố Tây Ninh phối hợp thực hiện các nội dung sau:


- Chỉ đạo các chủ đầu tư công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách địa phương phải ưu tiên sử dụng tro, xỉ, thạch cao hoặc các sản phẩm VLXD có tro, xỉ, thạch cao FGD, thạch cao PG;

- Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát các hoạt động phát thải, xử lý các nguồn tro, xỉ, thạch cao làm nguyên liệu sản xuất VLXD và trong công trình xây dựng;

- Khuyến khích các doanh nghiệp trên địa bàn sử dụng tro, xỉ, thạch cao FGD, thạch cao PG làm nguyên liệu sản xuất VLXD và sử dụng trong các công trình xây dựng.


Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng (phòng Quản lý nhà và Vật liệu xây dựng) để phối hợp thực hiện.


Xem và tải các nội dung tại đây: QD 452 TTg.pdf CV 3632 SXD.pdf

11/6/2020 9:00 AMĐã ban hànhVề việc yêu cầu các chủ đầu tư ưu tiên sử dụng tro, xỉ, thạch cao FGD, thạch cao PG trong công trình xây dựng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 01/6/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 1138/UBND-KTTC về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản làm vật liệu xây dựng (VLXD) trên địa bàn tỉnh.
11/6/2020 9:00 AMNoĐã ban hành
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa của Doanh nghiệp tư nhân Trường ThắngVề việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa của Doanh nghiệp tư nhân Trường Thắng
Ngày 27/10/2020, Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa của Doanh nghiệp tư nhân Trường Thắng.

Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm cát tự nhiên dùng cho bê thông và vữa của Doanh nghiệp tư nhân Trường Thắng sản xuất, kinh doanh như sau:

Thông báo số 3479/TB-SXD ngày 27/10/2020 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa, có đặc trưng kỹ thuật như sau:

 

 • Tên sản phẩm: Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa.
 • Loại: Cát mịn.
 • Nhãn hiệu: Cát Trường Thắng

 
Thông báo này chỉ ghi nhận sự cam kết của Doanh nghiệp tư nhân Trường Thắng, thông báo này không có giá trị chứng nhận cho loại sản phẩm cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa nói trên phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

 Sở Xây dựng thông báo đến Doanh nghiệp tư nhân Trường Thắng và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện đúng quy định.
 

Xem và tải Thông báo tại đây:3479 TB SXD.pdf

11/2/2020 4:00 PMĐã ban hànhKinh tế vật liệu xây dựngTinVề việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa của Doanh nghiệp tư nhân Trường Thắng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 27/10/2020, Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa của Doanh nghiệp tư nhân Trường Thắng.
11/2/2020 4:00 PMYesĐã ban hành
Công bố đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 giai đoạn 1 Khu A, khu đô thị - dịch vụ thuộc Khu Liên hợp công nghiệp - đô thị - dịch vụ Phước Đông - Bời Lời, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây NinhNewCông bố đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 giai đoạn 1 Khu A, khu đô thị - dịch vụ thuộc Khu Liên hợp công nghiệp - đô thị - dịch vụ Phước Đông - Bời Lời, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 giai đoạn 1 Khu A, khu đô thị - dịch vụ thuộc Khu Liên hợp công nghiệp - đô thị - dịch vụ Phước Đông - Bời Lời, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2588/QĐ-UBND ngày 22/10/2018.

Phạm vi ranh giới, quy mô giai đoạn 1 Khu A, khu đô thị - dịch vụ thuộc Khu Liên hợp công nghiệp - đô thị - dịch vụ Phước Đông - Bời Lời:

 • Khu đất lập quy hoạch có tứ cận:
 • Phía Đông giáp đường A17 (theo QHPK Khu A được duyệt);
 • Phía Tây và Đông Nam giáp đất nông nghiệp;
 • Phía Nam giáp kênh Xáng (đường ĐT 784 nối dài dự kiến).
 • Quy mô khu đất: 985.139 m2.

Sở Xây dựng thông báo đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân biết và thực hiện.

Xem và tải Quyết định số 2588/QĐ-UBND, sơ đồ tại đây:2588-QD-UBND_KHU A KHU DO THI PD-BL.PDF QHCT KHU A KHU DO THI DICH VU PHUOC DONG - BOI LOI.jpg


10/30/2020 9:00 AMĐã ban hànhKiến trúc quy hoạch xây dựngTinCông bố đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 giai đoạn 1 Khu A, khu đô thị - dịch vụ thuộc Khu Liên hợp công nghiệp - đô thị - dịch vụ Phước Đông - Bời Lời, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 giai đoạn 1 Khu A, khu đô thị - dịch vụ thuộc Khu Liên hợp công nghiệp - đô thị - dịch vụ Phước Đông - Bời Lời, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2588/QĐ-UBND ngày 22/10/2018.
10/30/2020 9:00 AMYesĐã ban hành
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm  cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa của Công ty TNHH Long Hải Sơn Tây NinhVề việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm  cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa của Công ty TNHH Long Hải Sơn Tây Ninh
Ngày 21/10/2020, Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa của Công ty TNHH Long Hải Sơn Tây Ninh.

Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm cát tự nhiên dùng cho bê thông và vữa của Công ty TNHH Long Hải Sơn Tây Ninh sản xuất, kinh doanh như sau:

Thông báo số 3402/TB-SXD ngày 21/10/2020 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm cát tự nhiên dùng cho bê thông và vữa, có đặc trưng kỹ thuật như sau:


 • Tên sản phẩm: Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa.
 • Loại: Cát thô.
 • Nhãn hiệu: Long Hải Sơn


Thông báo này chỉ ghi nhận sự cam kết của Công ty TNHH Long Hải Sơn Tây Ninh, thông báo này không có giá trị chứng nhận cho loại sản phẩm cát tự nhiên dùng cho bê thông và vữa nói trên phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

 Sở Xây dựng thông báo đến Công ty TNHH Long Hải Sơn Tây Ninh và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện đúng quy định.
 

Xem và tải Thông báo tại đây: 3402 TB SXD.pdf

10/22/2020 3:00 PMĐã ban hànhKinh tế vật liệu xây dựngTinVề việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm  cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa của Công ty TNHH Long Hải Sơn Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 21/10/2020, Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa của Công ty TNHH Long Hải Sơn Tây Ninh.
10/22/2020 3:00 PMYesĐã ban hành
Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Hiệp Ninh và Công ty TNHH Thiết kế  và xây dựng An ThịnhVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Hiệp Ninh và Công ty TNHH Thiết kế  và xây dựng An Thịnh
Ngày 12/10/2020, Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Hiệp Ninh và Công ty TNHH Thiết kế và xây dựng An Thịnh.

Một số thông tin chính của các tổ chức được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng:


1.   Công ty TNHH Hiệp Ninh (Quyết định số 174/QĐ-SXD ngày 12/10/2020 của Sở Xây dựng):

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3901187380. Đăng ký lần đầu ngày 23/5/2014, thay đổi lần thứ 2 ngày 25/02/2019. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.
 • Tên người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Quang Minh, chức vụ: Giám đốc.
 • Địa chỉ trụ sở chính: Số 144, Đường Nguyễn Trọng Cát, khu phố Hiệp Nghĩa, phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
 • Phạm vi hoạt động xây dựng:

  + Thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (thoát nước) hạng III.

  + Giám sát thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (thoát nước) hạng III.
   

2.   Công ty TNHH Thiết kế và xây dựng An Thịnh (Quyết định số 175/QĐ-SXD ngày 12/10/2020 của Sở Xây dựng):

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3901239127. Đăng ký lần đầu ngày 08/3/2017. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.
 • Tên người đại diện theo pháp luật: Huỳnh Thanh Sơn, chức vụ: Giám đốc.
 • Địa chỉ trụ sở chính: Số 2/75, khu phố Hiệp Lễ, phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
 • Phạm vi hoạt động xây dựng:

  + Thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp hạng III.

  + Thiết kế (kiến trúc, kết cấu) công trình dân dụng và công nghiệp hạng III.

  Sở Xây dựng thông báo đến Công ty TNHH Hiệp Ninh và Công ty TNHH Thiết kế và xây dựng An Thịnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện.

Xem và tải các Quyết định tại đây:174 QĐ SXD - Hiep Ninh.pdf 175 QD SXD - An Thinh.pdf

10/16/2020 3:00 PMĐã ban hànhHoạt động xây dựngTinVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Hiệp Ninh và Công ty TNHH Thiết kế  và xây dựng An Thịnh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 12/10/2020, Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Hiệp Ninh và Công ty TNHH Thiết kế và xây dựng An Thịnh.
10/16/2020 3:00 PMYesĐã ban hành
Về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh  nước sạch, bảo đảm cấp nước an toàn, liên tụcVề việc tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh  nước sạch, bảo đảm cấp nước an toàn, liên tục
Ngày 07/10/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 2435/UBND-KTTC về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh nước sạch, bảo đảm cấp nước an toàn, liên tục.

Ngày 09/10/2020, Sở Xây dựng đã triển khai tại Công văn số 3260/SXD-QLN&VLXD, thông báo đến các sở, ban ngành tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thực hiện đầy đủ các nội dung được giao tại Công văn số 2435/UBND-KTTC theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh.


Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng (phòng Quản lý nhà và Vật liệu xây dựng) để được kịp thời giải đáp, hướng dẫn.


Xem và tải Công văn số 2435/UBND-KTTC tại đây: CV 2435 UBND.pdf


10/13/2020 9:00 AMĐã ban hànhHạ tầng kỹ thuậtTinVề việc tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh  nước sạch, bảo đảm cấp nước an toàn, liên tục/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 07/10/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 2435/UBND-KTTC về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh nước sạch, bảo đảm cấp nước an toàn, liên tục.
10/13/2020 9:00 AMYesĐã ban hành
Về việc triển khai các chính sách nhà ở và thị trường bất động sảnVề việc triển khai các chính sách nhà ở và thị trường bất động sản
Ngày 07/10/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 2425/UBND-KTTC về việc triển khai các chính sách nhà ở và thị trường bất động sản.

Ngày 09/10/2020, Sở Xây dựng đã triển khai tại Thông báo số 3261/TB-SXD, thông báo đến các sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện nội dung nêu tại Công văn số 2425/UBND-KTTC theo quy định.


Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng (phòng Quản lý nhà và Vật liệu xây dựng) để được kịp thời giải đáp, hướng dẫn.


Xem và tải Công văn số 2425/UBND-KTTC tại đây:CV 2425 UBND.pdf


10/13/2020 9:00 AMĐã ban hànhNhà - Bất động sảnTinVề việc triển khai các chính sách nhà ở và thị trường bất động sản/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 07/10/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 2425/UBND-KTTC về việc triển khai các chính sách nhà ở và thị trường bất động sản.
10/13/2020 9:00 AMYesĐã ban hành
Triển khai thực hiện Quyết định số 2274/QĐ-UBND ngày 07/10/2020  của UBND tỉnh về việc chấm dứt hoạt động và tháo dỡ lò Hoffman của các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung trên địa bàn tỉnh Tây NinhTriển khai thực hiện Quyết định số 2274/QĐ-UBND ngày 07/10/2020  của UBND tỉnh về việc chấm dứt hoạt động và tháo dỡ lò Hoffman của các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Ngày 07/10/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2274/QĐ-UBND về việc chấm dứt hoạt động và tháo dỡ lò Hoffman của các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Ngày 09/10/2020, Sở Xây dựng đã triển khai tại Công văn số 3267/SXD-QLN&VLXD, thông báo đến các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 2274/QĐ-UBND ngày 07/10/2020 của UBND tỉnh đúng quy định.


Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng (phòng Quản lý nhà và Vật liệu xây dựng) để phối hợp thực hiện.


Xem và tải Quyết định số 2274/QĐ-UBND tại đây:QD 2274 UBND.pdf


10/13/2020 9:00 AMĐã ban hànhKinh tế vật liệu xây dựngTinTriển khai thực hiện Quyết định số 2274/QĐ-UBND ngày 07/10/2020  của UBND tỉnh về việc chấm dứt hoạt động và tháo dỡ lò Hoffman của các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 07/10/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2274/QĐ-UBND về việc chấm dứt hoạt động và tháo dỡ lò Hoffman của các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
10/13/2020 9:00 AMYesĐã ban hành
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm  gạch đặc đất sét nung của Công ty TNHH Hiệp Hòa LợiVề việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm  gạch đặc đất sét nung của Công ty TNHH Hiệp Hòa Lợi
Ngày 09/10/2020, Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch đặc đất sét nung của Công ty TNHH Hiệp Hòa Lợi.

Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm gạch đặc đất sét nung của Công ty TNHH Hiệp Hòa Lợi sản xuất, kinh doanh như sau:

Thông báo số 3265/TB-SXD ngày 09/10/2020 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch đặc đất sét nung, có đặc trưng kỹ thuật như sau:


 • Tên sản phẩm: Gạch đặc đất sét nung.
 • Kiểu, loại: Gạch thẻ.
 • Kích thước: 180 x 80 x 40 (mm).
 • Mác: M75.
 • Nhãn hiệu:   

TUYNEL – SÁU BE HIỆP HÒA LỢI

TRƯỜNG HUỆ - TRƯỜNG TÂY - HÒA THÀNH - TÂY NINH .M75

 


Thông báo này chỉ ghi nhận sự cam kết của Công ty TNHH Hiệp Hòa Lợi, thông báo này không có giá trị chứng nhận cho loại sản phẩm gạch đặc đất sét nung nói trên phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Sở Xây dựng thông báo đến Công ty TNHH Hiệp Hòa Lợi và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện đúng quy định.


Xem và tải Thông báo tại đây: 3265 TB-SXD.pdf


10/13/2020 9:00 AMĐã ban hànhKinh tế vật liệu xây dựngTinVề việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm  gạch đặc đất sét nung của Công ty TNHH Hiệp Hòa Lợi/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 09/10/2020, Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch đặc đất sét nung của Công ty TNHH Hiệp Hòa Lợi.
10/13/2020 9:00 AMYesĐã ban hành
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm  gạch rỗng đất sét nung của Công ty TNHH Hiệp Hòa LợiVề việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm  gạch rỗng đất sét nung của Công ty TNHH Hiệp Hòa Lợi
Ngày 09/10/2020, Sở Xây dựng đã có các thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm gạch rỗng đất sét nung của Công ty TNHH Hiệp Hòa Lợi.

Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm gạch rỗng đất sét nung của Công ty TNHH Hiệp Hòa Lợi sản xuất, kinh doanh như sau:

1. Thông báo số 3264/TB-SXD ngày 09/10/2020 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch rỗng đất sét nung, có đặc trưng kỹ thuật như sau:


 • Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất sét nung.
 • Kiểu, loại: Gạch rỗng 2 lỗ.
 • Kích thước: 180 x 80 x 40 (mm).
 • Mác: M75.
 • Nhãn hiệu:  

TUYNEL – SÁU BE HIỆP HÒA LỢI

TRƯỜNG HUỆ - TRƯỜNG TÂY - HÒA THÀNH - TÂY NINH .M75

 

2. Thông báo số 3266/TB-SXD ngày 09/10/2020 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch rỗng đất sét nung, có đặc trưng kỹ thuật như sau:

 • Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất sét nung.
 • Kiểu, loại: Gạch rỗng 4 lỗ.
 • Kích thước: 180 x 80 x 80 (mm).
 • Mác: M75.
 • Nhãn hiệu:   

TUYNEL – SÁU BE HIỆP HÒA LỢI

TRƯỜNG HUỆ - TRƯỜNG TÂY - HÒA THÀNH - TÂY NINH .M75

 


Thông báo này chỉ ghi nhận sự cam kết của Công ty TNHH Hiệp Hòa Lợi, thông báo này không có giá trị chứng nhận cho các loại sản phẩm gạch rỗng đất sét nung nói trên phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Sở Xây dựng thông báo đến Công ty TNHH Hiệp Hòa Lợi và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện đúng quy định.

Xem và tải các Thông báo tại đây:3264 TB-SXD.pdf 3266 TB-SXD.pdf


10/13/2020 9:00 AMĐã ban hànhKinh tế vật liệu xây dựngTinVề việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm  gạch rỗng đất sét nung của Công ty TNHH Hiệp Hòa Lợi/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 09/10/2020, Sở Xây dựng đã có các thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm gạch rỗng đất sét nung của Công ty TNHH Hiệp Hòa Lợi.
10/13/2020 9:00 AMYesĐã ban hành
Về việc triển khai quản lý đầu tư xây dựng dự án có bố trí căn hộ lưu trú,  văn phòng kết hợp lưu trú, biệt thự nghỉ dưỡng, nhà ở thương mại liên kếVề việc triển khai quản lý đầu tư xây dựng dự án có bố trí căn hộ lưu trúVề việc triển khai quản lý đầu tư xây dựng dự án có bố trí căn hộ lưu trú,  văn phòng kết hợp lưu trú, biệt thự nghỉ dưỡng, nhà ở thương mại liên kếVề việc triển khai quản lý đầu tư xây dựng dự án có bố trí căn hộ lưu trú
Ngày 05/10/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 2412/UBND-KTTC về việc triển khai quản lý đầu tư xây dựng dự án có bố trí căn hộ lưu trú, văn phòng kết hợp lưu trú, biệt thự nghỉ dưỡng, nhà ở thương mại liên kế.

Ngày 07/10/2020, Sở Xây dựng đã triển khai tại Thông báo số 3224/TB-SXD, thông báo đến các sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện nhiệm vụ được phân công tại Công văn số 2412/UBND-KTTC ngày 05/10/2020 của UBND tỉnh đúng quy định.


Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng (phòng Quản lý nhà và Vật liệu xây dựng) để được kịp thời giải đáp, hướng dẫn.


Xem và tải Công văn số 2412/UBND-KTTC tại đây:CV 2412 UBND.pdf

10/9/2020 12:00 PMĐã ban hànhNhà - Bất động sảnTinVề việc triển khai quản lý đầu tư xây dựng dự án có bố trí căn hộ lưu trú,  văn phòng kết hợp lưu trú, biệt thự nghỉ dưỡng, nhà ở thương mại liên kếVề việc triển khai quản lý đầu tư xây dựng dự án có bố trí căn hộ lưu trú/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 05/10/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 2412/UBND-KTTC về việc triển khai quản lý đầu tư xây dựng dự án có bố trí căn hộ lưu trú, văn phòng kết hợp lưu trú, biệt thự nghỉ dưỡng, nhà ở thương mại liên kế.
10/9/2020 12:00 PMYesĐã ban hành
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm xi măng poóc lăng hỗn hợp của Công ty Cổ phần Xi măng Fico Tây NinhVề việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm xi măng poóc lăng hỗn hợp của Công ty Cổ phần Xi măng Fico Tây Ninh
Ngày 06/10/2020, Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm xi măng poóc lăng hỗn hợp của Công ty Cổ phần Xi măng Fico Tây Ninh.

Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm xi măng poóc lăng hỗn hợp của Công ty Cổ phần Xi măng Fico Tây Ninh sản xuất, kinh doanh như sau:

Thông báo số 3205/TB-SXD ngày 06/10/2020 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm xi măng poóc lăng hỗn hợp, có đặc trưng kỹ thuật như sau:


 • Tên sản phẩm: XI MĂNG POÓC LĂNG HỖN HỢP
 • Kiểu, loại: PCB 40       Dạng xá, đóng bao khối lượng 50 kg.
 • Nhãn hiệu:
 • Nơi sản xuất: Công ty TNHH MTV Xi măng Fico Bình Dương - Địa chỉ: ấp 1, xã Thường Tân, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.


Thông báo này chỉ ghi nhận sự cam kết của Công ty Cổ phần Xi măng Fico Tây Ninh, thông báo này không có giá trị chứng nhận cho loại sản phẩm xi măng poóc lăng hỗn hợp nói trên phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.
 
Sở Xây dựng thông báo đến Công ty Cổ phần Xi măng Fico Tây Ninh và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện đúng quy định.
 

Xem và tải Thông báo tại đây:3205 TB SXD.pdf


10/8/2020 4:00 PMĐã ban hànhKinh tế vật liệu xây dựngTinVề việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm xi măng poóc lăng hỗn hợp của Công ty Cổ phần Xi măng Fico Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 06/10/2020, Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm xi măng poóc lăng hỗn hợp của Công ty Cổ phần Xi măng Fico Tây Ninh.
10/8/2020 4:00 PMYesĐã ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 9 năm 2020Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 9 năm 2020
Ngày 05/10/2020, Liên Sở Xây dựng - Tài chính đã công bố Bảng giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 9 năm 2020 (đã bao gồm VAT).

Để các tổ chức, cá nhân, đơn vị tư vấn, doanh nghiệp xây dựng có nhu cầu tra cứu thông tin về giá của các loại vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tháng 9 năm 2020, Sở Xây dựng thông báo như sau:

1. Bảng giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 9 năm 2020 đã được công bố tại Công văn số 3193/CB-VLXD-LS ngày 05/10/2020 của Liên Sở Xây dựng - Tài chính.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Xây dựng và Sở Tài chính để xem xét, giải quyết theo quy định.

Sở Xây dựng thông báo để các tổ chức, cá nhân, đơn vị có liên quan biết và tra cứu thông tin.

Xem và tải công văn tại đây:CV 3193 - GIA VLXD T9-2020.pdf


10/7/2020 5:00 PMĐã ban hànhKinh tế vật liệu xây dựngTinCông bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 9 năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 05/10/2020, Liên Sở Xây dựng - Tài chính đã công bố Bảng giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 9 năm 2020 (đã bao gồm VAT).
10/7/2020 5:00 PMYesĐã ban hành
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa của Công ty TNHH Quang Vinh Tây NinhVề việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa của Công ty TNHH Quang Vinh Tây Ninh
Ngày 30/9/2020, Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa của Công ty TNHH Quang Vinh Tây Ninh.

Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa của Công ty TNHH Quang Vinh Tây Ninh sản xuất, kinh doanh như sau:

Thông báo số 3126/TB-SXD ngày 30/9/2020 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa, có đặc trưng kỹ thuật như sau:

 • Tên sản phẩm: Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa.
 • Loại: Cát thô.
 • Nhãn hiệu: 
Cát bầu cỏ Tân Hưng

 

  

Thông báo này chỉ ghi nhận sự cam kết của Công ty TNHH Quang Vinh Tây Ninh, thông báo này không có giá trị chứng nhận cho loại sản phẩm Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa nói trên phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

 

Sở Xây dựng thông báo đến Công ty TNHH Quang Vinh Tây Ninh và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện đúng quy định.

 

Xem và tải Thông báo tại đây:3126 TB-SXD.pdf

10/2/2020 4:00 PMĐã ban hànhKinh tế vật liệu xây dựngTinVề việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa của Công ty TNHH Quang Vinh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 30/9/2020, Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa của Công ty TNHH Quang Vinh Tây Ninh.
10/2/2020 4:00 PMYesĐã ban hành
Triển khai thực hiện thực hiện Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050Triển khai thực hiện thực hiện Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050
Ngày 21/9/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 6871/VP-KTTC về việc tham mưu triển khai thực hiện thực hiện Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050.

Để triển khai thực hiện Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1266/QĐ-TTg ngày 18/8/2020, Sở Xây dựng đề nghị các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã và thành phố Tây Ninh, các tổ chức và cá nhân có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thực hiện các nội dung tại Công văn số 4516/BXD-VLXD.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng (phòng Quản lý nhà và Vật liệu xây dựng) để được kịp thời giải đáp, hướng dẫn.

Xem và tải Công văn số 4516/BXD-VLXD tại đây: CV 4516 BXD.pdf

10/2/2020 4:00 PMĐã ban hànhKinh tế vật liệu xây dựngTinTriển khai thực hiện thực hiện Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 21/9/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 6871/VP-KTTC về việc tham mưu triển khai thực hiện thực hiện Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050.
10/2/2020 4:00 PMYesĐã ban hành
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm  xi măng poóc lăng hỗn hợp của Công ty Cổ phần Xi măng Fico Tây NinhVề việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm  xi măng poóc lăng hỗn hợp của Công ty Cổ phần Xi măng Fico Tây Ninh
Ngày 28/9/2020, Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm xi măng poóc lăng hỗn hợp của Công ty Cổ phần Xi măng Fico Tây Ninh sản xuất, kinh doanh.


Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy các sản phẩm xi măng poóc lăng hỗn hợp của Công ty Cổ phần Xi măng Fico Tây Ninh sản xuất, kinh doanh như sau:

1.   Thông báo số 3085/TB-SXD ngày 28/9/2020 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm xi măng poóc lăng hỗn hợp, có đặc trưng kỹ thuật như sau:

 • Tên sản phẩm: XI MĂNG POÓC LĂNG HỖN HỢP
 • Kiểu, loại: PCB 40       Dạng xá, đóng bao khối lượng 50 kg.
 • Nhãn hiệu: 

2.   Thông báo số 3086/TB-SXD ngày 28/9/2020 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm xi măng poóc lăng hỗn hợp, có đặc trưng kỹ thuật như sau:

 • Tên sản phẩm: XI MĂNG POÓC LĂNG HỖN HỢP
 • Kiểu, loại: PCB 50       Dạng xá
 • Nhãn hiệu: FICO-YTL SUPREME CAST
   

3.   Thông báo số 3087/TB-SXD ngày 28/9/2020 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm xi măng poóc lăng hỗn hợp, có đặc trưng kỹ thuật như sau:

 • Tên sản phẩm: XI MĂNG POÓC LĂNG HỖN HỢP
 • Kiểu, loại: PCB 50       Dạng xá, đóng bao khối lượng 1.500 kg.
 • Nhãn hiệu: FICO-YTL SUPREME FLOW
   

4.   Thông báo số 3088/TB-SXD ngày 28/9/2020 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm xi măng poóc lăng hỗn hợp, có đặc trưng kỹ thuật như sau:

 • Tên sản phẩm: XI MĂNG POÓC LĂNG HỖN HỢP
 • Kiểu, loại: PCB 40       Dạng xá, đóng bao khối lượng 50 kg.
 • Nhãn hiệu:


Thông báo này chỉ ghi nhận sự cam kết của Công ty Cổ phần Xi măng Fico Tây Ninh, Thông báo này không có giá trị chứng nhận cho loại sản phẩm xi măng poóc lăng hỗn hợp nói trên phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Sở Xây dựng thông báo đến Công ty Cổ phần Xi măng Fico Tây Ninh và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện đúng quy định.

Xem và tải các Thông báo tại đây:XM FICO.rar


9/30/2020 12:00 PMĐã ban hànhKinh tế vật liệu xây dựngTinVề việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm  xi măng poóc lăng hỗn hợp của Công ty Cổ phần Xi măng Fico Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 28/9/2020, Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm xi măng poóc lăng hỗn hợp của Công ty Cổ phần Xi măng Fico Tây Ninh sản xuất, kinh doanh.
9/30/2020 12:00 PMYesĐã ban hành
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa của Doanh nghiệp tư nhân Thành PhúcVề việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa của Doanh nghiệp tư nhân Thành Phúc
Ngày 25/9/2020, Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa của Doanh nghiệp tư nhân Thành Phúc.

Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa của Doanh nghiệp tư nhân Thành Phúc sản xuất, kinh doanh như sau:

Thông báo số 3069/TB-SXD ngày 25/9/2020 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa, có đặc trưng kỹ thuật như sau:

 

 • Tên sản phẩm: Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa.
 • Kiểu loại: Cát mịn.
 • Nhãn hiệu: Cát Thành Phúc


Thông báo này chỉ ghi nhận sự cam kết của Doanh nghiệp tư nhân Thành Phúc, thông báo này không có giá trị chứng nhận cho loại sản phẩm Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa nói trên phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.
 
Sở Xây dựng thông báo đến Doanh nghiệp tư nhân Thành Phúc và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện đúng quy định.
 

Xem và tải Thông báo tại đây: 3069 TB-SXD.pdf

9/28/2020 11:00 AMĐã ban hànhKinh tế vật liệu xây dựngTinVề việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa của Doanh nghiệp tư nhân Thành Phúc/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 25/9/2020, Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa của Doanh nghiệp tư nhân Thành Phúc.
9/28/2020 11:00 AMYesĐã ban hành
Công bố đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Bãi tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu tại cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây NinhNewCông bố đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Bãi tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu tại cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh
Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Bãi tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu tại cửa khẩu Mộc Bài được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2333/QĐ-UBND ngày 19/9/2018.

Phạm vi ranh giới, quy mô quy hoạch chi tiết Bãi tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu tại cửa khẩu Mộc Bài:

 • Khu vực lập quy hoạch có tứ cận:
 • Phía Đông giáp Khu thương mại Hiệp Thành;
 • Phía Nam giáp khu đất trống;
 • Phía Tây giáp đường biên giới Việt Nam - Campuchia;
 • Phía Bắc giáp đường Xuyên Á và Đồn biên phòng hiện hữu.
 • Quy mô quy hoạch: 165.180 m2.

Sở Xây dựng thông báo đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân biết và thực hiện.

Xem và tải Quyết định số 2333/QĐ-UBND, sơ đồ tại đây:2333-QD-UBND.PDF QHCT BAI TAP KET MOC BAI.pdf


9/28/2020 8:00 AMĐã ban hànhKiến trúc quy hoạch xây dựngTinCông bố đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Bãi tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu tại cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Bãi tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu tại cửa khẩu Mộc Bài được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2333/QĐ-UBND ngày 19/9/2018.
9/28/2020 8:00 AMYesĐã ban hành
Tiếp tục ngăn chặn tình trạng tự ý rao bán đất nền phân lô, dự án phân lô  khi chưa thực hiện thủ tục pháp lý theo quy địnhTiếp tục ngăn chặn tình trạng tự ý rao bán đất nền phân lô, dự án phân lô  khi chưa thực hiện thủ tục pháp lý theo quy định
Ngày 23/9/2020, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 3032/SXD-QLN&VLXD về việc tiếp tục ngăn chặn tình trạng tự ý rao bán đất nền phân lô, dự án phân lô khi chưa thực hiện thủ tục pháp lý theo quy định.

Để ngăn chặn kịp thời, hướng dẫn các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thực hiện đầu tư xây dựng dự án nhà ở hoặc dự án đầu tư xây dựng nhà ở theo hình thức đầu tư hạ tầng để chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền đảm bảo theo quy định Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản. Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị liên quan thực hiện các nội dung như sau:

 1. Sở Kế hoạch và Đầu tư

  Đối với các dự án nhà ở hoặc dự án đầu tư xây dựng nhà ở theo hình thức đầu tư hạ tầng để chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền do Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư theo quy định khoản 2 Điều 170 Luật Nhà ở, sau khi UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản thông báo đến các địa phương có dự án để theo dõi, quản lý.
 2. UBND các huyện, thị xã, thành phố Tây Ninh

  Thường xuyên kiểm tra, rà soát và thông báo các trường hợp tự ý rao bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền trên địa bàn quản lý khi chưa thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định để người dân biết, tránh giao dịch.
 3. Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản, sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn tỉnh

  - Gỡ bỏ các bảng hiệu, băng rôn, áp phích quảng cáo, bài viết rao bán, chuyển nhượng bất động sản trên Internet, Facebook, … do các đơn vị đăng tải, quảng cáo khi chưa thực hiện thủ tục pháp lý theo quy định.

  - Tham gia thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà ở hoặc hoặc dự án đầu tư xây dựng nhà ở theo hình thức đầu tư hạ tầng để chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền đảm bảo theo quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng nhà ở, kinh doanh bất động sản và các quy định có liên quan.

  Đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở theo hình thức đầu tư hạ tầng để chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền chỉ thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất sau khi hoàn thành việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, được cơ quan chuyên môn xây dựng theo phân cấp kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng.

  - Không tham gia giao dịch, mua bán các dự án đầu tư xây dựng nhà ở hoặc dự án đầu tư xây dựng nhà ở theo hình thức đầu tư hạ tầng để chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền và kinh doanh bất động sản khi chưa thực hiện đầy đủ thủ tục pháp lý theo quy định.

  Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân vi phạm theo quy định Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở sẽ bị xử lý vi phạm hành chính hoặc chuyển cơ quan chức năng xử lý theo quy định pháp luật.

  Sở Xây dựng thông báo đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân biết và thực hiện.

Xem và tải Công văn số 3032/SXD-QLN&VLXD tại đây:CV 3032 SXD-QLN.pdf

9/25/2020 11:00 AMĐã ban hànhNhà - Bất động sảnTinTiếp tục ngăn chặn tình trạng tự ý rao bán đất nền phân lô, dự án phân lô  khi chưa thực hiện thủ tục pháp lý theo quy định/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 23/9/2020, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 3032/SXD-QLN&VLXD về việc tiếp tục ngăn chặn tình trạng tự ý rao bán đất nền phân lô, dự án phân lô khi chưa thực hiện thủ tục pháp lý theo quy định.
9/25/2020 11:00 AMYesĐã ban hành
Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Hưng Thuận Phát Tài và Công ty TNHH MTV  khai thác khoáng sản Trí KhangVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Hưng Thuận Phát Tài và Công ty TNHH MTV  khai thác khoáng sản Trí Khang
Ngày 18/9/2020, Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Hưng Thuận Phát Tài và Công ty TNHH MTV khai thác khoáng sản Trí Khang.

Một số thông tin chính của các tổ chức được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng:

1.   Công ty TNHH Hưng Thuận Phát Tài (Quyết định số 164/QĐ-SXD ngày 18/9/2020 của Sở Xây dựng):

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3900602637. Đăng ký lần đầu ngày 11/3/2009, thay đổi lần thứ 3 ngày 19/8/2016. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.
 • Tên người đại diện theo pháp luật: Nguyễn An Thông, chức vụ: Giám đốc.
 • Địa chỉ trụ sở chính: Số 1/3, hẻm 25, khu phố 1, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
 • Phạm vi hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (thoát nước) hạng III.
   

2.   Công ty TNHH MTV khai thác khoáng sản Trí Khang (Quyết định số 165/QĐ-SXD ngày 18/9/2020 của Sở Xây dựng):

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3901165757. Đăng ký lần đầu ngày 06/6/2013, thay đổi lần thứ 6 ngày 07/5/2020. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.
 • Tên người đại diện theo pháp luật: Huỳnh Khắc Hiếu, chức vụ: Giám đốc.
 • Địa chỉ trụ sở chính: Số 341, đường Lạc Long Quân, khu phố Hiệp An, phường Hiệp Tân, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.
 • Phạm vi hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (thoát nước) hạng III.
   

  Sở Xây dựng thông báo đến Công ty TNHH Hưng Thuận Phát Tài, Công ty TNHH MTV khai thác khoáng sản Trí Khang và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện.

Xem và tải các Quyết định tại đây:164 QD SXD - Hung Thuan Phat Tai.pdf 165 QD SXD - Tri Khang.pdf


9/23/2020 9:00 AMĐã ban hànhHoạt động xây dựngTinVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Hưng Thuận Phát Tài và Công ty TNHH MTV  khai thác khoáng sản Trí Khang/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 18/9/2020, Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Hưng Thuận Phát Tài và Công ty TNHH MTV khai thác khoáng sản Trí Khang.
9/23/2020 9:00 AMYesĐã ban hành
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa của Doanh nghiệp tư nhân Hải HàVề việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa của Doanh nghiệp tư nhân Hải Hà
Ngày 18/9/2020, Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa của Doanh nghiệp tư nhân Hải Hà.

Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa của Doanh nghiệp tư nhân Hải Hà sản xuất, kinh doanh như sau:

Thông báo số 2965/TB-SXD ngày 18/9/2020 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa, có đặc trưng kỹ thuật như sau:

 • Tên sản phẩm: Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa.
 • Kiểu loại: Cát thô.
 • Nhãn hiệu:
Hải Hà

 


Thông báo này chỉ ghi nhận sự cam kết của Doanh nghiệp tư nhân Hải Hà, thông báo này không có giá trị chứng nhận cho loại sản phẩm Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa nói trên phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

 

Sở Xây dựng thông báo đến Doanh nghiệp tư nhân Hải Hà và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện đúng quy định.

 

Xem và tải Thông báo tại đây: 2965 TB-SXD.pdf


9/23/2020 9:00 AMĐã ban hànhKinh tế vật liệu xây dựngTinVề việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa của Doanh nghiệp tư nhân Hải Hà/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 18/9/2020, Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa của Doanh nghiệp tư nhân Hải Hà.
9/23/2020 9:00 AMYesĐã ban hành
 Về việc lấy ý kiến dự thảo Quyết định và Danh mục cây trồng và cây cấm trồng  trên vỉa hè, dải phân cách, các khu vực công cộng trong đô thị  trên địa bàn tỉnh Tây Ninh Về việc lấy ý kiến dự thảo Quyết định và Danh mục cây trồng và cây cấm trồng  trên vỉa hè, dải phân cách, các khu vực công cộng trong đô thị  trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 6700/VP-KTTC ngày 15/9/2020 về việc lấy ý kiến danh mục cây trồng và cây cấm trồng trên cổng thông tin.

Để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định và Danh mục cây trồng và cây cấm trồng trên vỉa hè, dải phân cách, các khu vực công cộng trong đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Sở Xây dựng đăng tải toàn văn dự thảo Quyết định và Danh mục cây trồng và cây cấm trồng trên vỉa hè, dải phân cách, các khu vực công cộng trong đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng để các cơ quan, tổ chức, cá nhân và đối tượng chịu sự tác động trực tiếp tham gia ý kiến, thời gian lấy ý kiến kể từ ngày 16/9/2020 đến hết ngày 15/10/2020.

Nội dung góp ý đề nghị về Sở Xây dựng theo địa chỉ: Số 314, đường Cách mạng tháng Tám, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Xem và tải dự thảo Quyết định và Danh mục tại đây:2020-DT QĐ DANH MUC CAY XANH DO THI-26-8.doc 2020- DT DANH MUC CÂY XANH-26-8.docx

9/16/2020 4:00 PMĐã ban hànhKiến trúc quy hoạch xây dựngTin Về việc lấy ý kiến dự thảo Quyết định và Danh mục cây trồng và cây cấm trồng  trên vỉa hè, dải phân cách, các khu vực công cộng trong đô thị  trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 6700/VP-KTTC ngày 15/9/2020 về việc lấy ý kiến danh mục cây trồng và cây cấm trồng trên cổng thông tin.
9/16/2020 4:00 PMYesĐã ban hành
Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Tiến LongVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Tiến Long
Ngày 11/9/2020, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 159/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Tiến Long.

1.   Một số thông tin chính và phạm vi hoạt động của Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Tiến Long

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3901298147. Đăng ký lần đầu ngày 13/5/2020. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.
 • Tên người đại diện theo pháp luật: Trần Thanh Phong, chức vụ: Giám đốc.
 • Địa chỉ trụ sở chính: Số 15A/1, hẻm 7, đường Võ Thị Sáu, khu phố 6, phường 4, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
 • Phạm vi hoạt động xây dựng:

  + Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ hạng III.

  + Thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ hạng III.

2.   Sở Xây dựng thông báo đến Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Tiến Long và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện.


Xem và tải Quyết định tại đây: 159 QD SXD - Tien Long.pdf

9/14/2020 3:00 PMĐã ban hànhHoạt động xây dựngTinVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Tiến Long/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 11/9/2020, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 159/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Tiến Long.
9/14/2020 3:00 PMYesĐã ban hành
Công bố đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Trung tâm Logistics, cảng cạn ICD và cảng tổng hợp tại xã Hưng Thuận, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây NinhCông bố đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Trung tâm Logistics, cảng cạn ICD và cảng tổng hợp tại xã Hưng Thuận, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Trung tâm Logistics, cảng cạn ICD và cảng tổng hợp tại xã Hưng Thuận, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1969/QĐ-UBND ngày 09/9/2020.

Các nội dung chính của đồ án được duyệt như sau:

1.   Phạm vi, ranh giới, quy mô và tính chất khu vực quy hoạch

a) Phạm vi, ranh giới lập quy hoạch phân khu:

 • Phía Bắc, Đông Nam: Giáp sông Sài Gòn; Công ty TNHH Thực phẩm Miền Đông;
 • Phía Tây Nam: Giáp khu dân cư trên ĐT 789 (khoảng lùi 60 m so với lộ giới quy hoạch đường ĐT 789) và đường tỉnh ĐT 789;
 • Phía Tây Bắc: Giáp đường Hồ Chí Minh.

b) Quy mô lập quy hoạch là 259,22 ha. Quy mô lao động, dân số dự báo 1.500 người.

c) Tính chất:

Là khu phức hợp đa chức năng, có hạ tầng kỹ thuật và công nghệ hiện đại thuộc khu vực vùng Thành phố Hồ Chí Minh, gồm các chức năng: Trung tâm Logistics, cảng cạn ICD và cảng tổng hợp được lập quy hoạch xây dựng tại xã Hưng Thuận, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh để thu hút đầu tư dự án.

2.   Quy hoạch tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan theo thuyết minh quy hoạch.

3.   Quy hoạch sử dụng đất: Đất nhà công vụ, nhà lưu trú; đất văn phòng điều hành, kiểm soát; đất công trình dịch vụ; đất kho hàng, bến bãi; đất cây xanh; đất giao thông; đất hạ tầng kỹ thuật.

4.   Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật: Hệ thống giao thông; hệ thống cấp nước; hệ thống thoát nước thải; cấp điện và thông tin liên lạc.

Sở Xây dựng thông báo đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân biết và thực hiện.

Xem và tải quyết định tại đây:1969-QD-UBND.pdf


9/9/2020 4:00 PMĐã ban hànhKiến trúc quy hoạch xây dựngTinCông bố đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Trung tâm Logistics, cảng cạn ICD và cảng tổng hợp tại xã Hưng Thuận, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Trung tâm Logistics, cảng cạn ICD và cảng tổng hợp tại xã Hưng Thuận, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1969/QĐ-UBND ngày 09/9/2020.
9/9/2020 4:00 PMYesĐã ban hành
1 - 30Next