Tin Chuyên Ngành - Kinh Tế Vật Liệu Xây Dựng
 
Ngày 02/12/2021, Sở Xây dựng đã công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 11 năm 2021.
 
Ngày 08/11/2021, Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa của Doanh nghiệp tư nhân Hải Hà.
 
Ngày 03/11/2021, Sở Xây dựng đã công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 10 năm 2021.
 
Ngày 01/10/2021, Sở Xây dựng đã công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 9 năm 2021.
 
Ngày 15/9/2021, Sở Xây dựng đã có các thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm ống nhựa Polypropylen (PP) dùng cho mục đích cấp nước và thoát nước của Công ty TNHH MTV HADA Tây Ninh.
 
Ngày 01/9/2021, Sở Xây dựng đã công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 8 năm 2021.
 
Ngày 02/8/2021, Sở Xây dựng đã công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 7 năm 2021.
 
Ngày 13/7/2021, Sở Xây dựng đã có các thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch bê tông của Công ty TNHH SX Vật liệu xây dựng Đại Thắng.
 
Ngày 12/7/2021, Sở Xây dựng đã có các thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch đất sét nung của Cơ sở Hoàng Thái.
 
Ngày 09/7/2021, Sở Xây dựng đã có các thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch rỗng đất sét nung của Công ty TNHH Phước Lập.
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 11 năm 2021Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 11 năm 2021
Ngày 02/12/2021, Sở Xây dựng đã công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 11 năm 2021.

Để các tổ chức, cá nhân, đơn vị tư vấn, doanh nghiệp xây dựng có nhu cầu tra cứu thông tin về giá của các loại vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tháng 11 năm 2021, Sở Xây dựng thông báo như sau:


1. Bảng giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 11 năm 2021 đã được công bố tại Thông báo số 3168/TB-SXD ngày 02/12/2021 của Sở Xây dựng.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Xây dựng để xem xét, giải quyết theo quy định.

Sở Xây dựng thông báo để các tổ chức, cá nhân, đơn vị có liên quan biết và tra cứu thông tin.


Xem và tải Thông báo tại đây: GIA T11.rar


12/3/2021 4:00 PMĐã ban hànhKinh tế vật liệu xây dựngTinCông bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 11 năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 02/12/2021, Sở Xây dựng đã công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 11 năm 2021.
12/3/2021 4:00 PMYesĐã ban hành
Lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022Lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022
Ngày 26/11/2021, Sở Xây dựng có Công văn số 3112/SXD-TTXD về việc lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022.

Thực hiện Công văn số 732/TTr-VP ngày 01/11/2021của Thanh tra tỉnh về việc triển khai Công văn số 1889/TTCP-KHTH ngày 26/10/2021 của Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2022, Sở Xây dựng đã dự thảo Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 theo quy định (Dự thảo Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng).

Để hoạt động thanh tra, kiểm tra tránh sự chồng chéo, trùng lắp, Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan nêu trên xem xét, góp ý kiến dự thảo Kế hoạch (đính kèm dự thảo).

Thời gian gửi văn bản góp ý về Sở Xây dựng trước ngày 06/12/2021.

Nội dung góp ý gửi về Sở Xây dựng theo địa chỉ: Số 314, đường Cách mạng tháng Tám, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh hoặc theo địa chỉ hộp thư điện tử: soxaydung@tayninh.gov.vn.  


Xem và tải dự thảo Kế hoạch tại đây: DT KE HOACH THANH TRA, KIEM TRA NAM 2022.doc


11/26/2021 4:00 PMĐã ban hànhThanh tra xây dựngLấy ý kiến dự thảo Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 26/11/2021, Sở Xây dựng có Công văn số 3112/SXD-TTXD về việc lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022.
11/26/2021 4:00 PMYesĐã ban hành
Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức và điều kiện tham gia sát hạch  cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng năm 2021Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức và điều kiện tham gia sát hạch  cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng năm 2021
Ngày 22/11/2021, Sở Xây dựng có Thông báo số 3052/TB-SXD về thời gian, địa điểm tổ chức và điều kiện tham gia sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng năm 2021.

Sở Xây dựng thông báo thời gian, địa điểm tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng năm 2021, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 02 ngày (ngày 02 - 03/12/2021, bắt đầu lúc 07 giờ 30 phút).

Mỗi đợt sát hạch không quá 20 người. Sau khi có danh sách cá nhân đảm bảo yêu cầu quy định tại mục 3 và 4 Thông báo này, Sở Xây dựng sẽ gửi email thông báo thời gian chia ca thi cụ thể đến từng cá nhân để chủ động thời gian.

2. Địa điểm: Trung tâm Giám sát, Điều hành kinh tế, xã hội tập trung tỉnh Tây Ninh. Địa chỉ: Số 02, Đường Hàm Nghi, Phường 2, thành phố Tây Ninh.

3. Danh sách cá nhân được tham gia sát hạch: Danh sách đã được gửi qua email các cá nhân để rà soát thông tin. Đề nghị các cá nhân đến trực tiếp Văn phòng Sở Xây dựng vào 02 ngày 25-26/11/2021 để đóng chi phí sát hạch (300.000 đồng/lượt sát hạch).

4. Điều kiện tham gia sát hạch

- Cá nhân đã được tiêm đủ 02 mũi vaccine phòng ngừa dịch bệnh Covid-19;

- Có kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính còn trong thời hạn 72 giờ tính đến thời điểm sát hạch.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ Phòng Quản lý xây dựng - Sở Xây dựng Tây Ninh, điện thoại: 0276 3814076.


Xem và tải Thông báo tại đây: TB 3052 SXD.pdf


11/24/2021 9:00 AMĐã ban hànhHoạt động xây dựngTinThông báo thời gian, địa điểm tổ chức và điều kiện tham gia sát hạch  cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 22/11/2021, Sở Xây dựng có Thông báo số 3052/TB-SXD về thời gian, địa điểm tổ chức và điều kiện tham gia sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng năm 2021.
11/24/2021 9:00 AMYesĐã ban hành
Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty Cổ phần Phú ThịnhVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty Cổ phần Phú Thịnh
Ngày 15/11/2021, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 117/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty Cổ phần Phú Thịnh.

1. Một số thông tin chính và phạm vi hoạt động của Công ty Cổ phần Phú Thịnh


 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3900382558. Đăng ký lần đầu ngày 18/11/2005, thay đổi lần thứ 10 ngày 04/11/2021 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp.
 • Tên người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Quốc An, chức vụ: Giám đốc.
 • Địa chỉ trụ sở chính: Số 280-282, Hẻm 31, đường Huỳnh Công Giản, khu phố 7, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
 • Phạm vi hoạt động xây dựng: Thi công lắp đặt thiết bị công trình hạng III.


2. Sở Xây dựng thông báo đến Công ty Cổ phần Phú Thịnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện.

Xem và tải Quyết định tại đây: QD 117 SXD - Phu Thinh.pdf

11/16/2021 3:00 PMĐã ban hànhHoạt động xây dựngTinVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty Cổ phần Phú Thịnh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 15/11/2021, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 117/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty Cổ phần Phú Thịnh.
11/16/2021 3:00 PMYesĐã ban hành
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa của Doanh nghiệp tư nhân Hải HàVề việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa của Doanh nghiệp tư nhân Hải Hà
Ngày 08/11/2021, Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa của Doanh nghiệp tư nhân Hải Hà.

Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa của Doanh nghiệp tư nhân Hải Hà sản xuất, kinh doanh như sau:

Thông báo số 2903/TB-SXD ngày 08/11/2021 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa, có đặc trưng kỹ thuật như sau:

 

 • Tên sản phẩm: Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa.
 • Kiểu loại: Cát thô.
 • Nhãn hiệu:
Hải Hà

 


Thông báo này chỉ ghi nhận sự cam kết của Doanh nghiệp tư nhân Hải Hà, thông báo này không có giá trị chứng nhận cho loại sản phẩm Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa nói trên phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Sở Xây dựng thông báo đến Doanh nghiệp tư nhân Hải Hà và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện đúng quy định.

Xem và tải Thông báo tại đây:TB 2903 SXD.pdf

11/10/2021 3:00 PMĐã ban hànhKinh tế vật liệu xây dựngTinVề việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa của Doanh nghiệp tư nhân Hải Hà/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 08/11/2021, Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa của Doanh nghiệp tư nhân Hải Hà.
11/10/2021 3:00 PMYesĐã ban hành
Hướng dẫn quản lý, sử dụng nhà chung cư được đầu tư  bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây NinhHướng dẫn quản lý, sử dụng nhà chung cư được đầu tư  bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Ngày 09/10/2021, Sở Xây dựng ban hành Hướng dẫn số 2922/HD-SXD về quản lý, sử dụng nhà chung cư được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Thực hiện ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3574/UBND-KT ngày 14/10/2021 về việc đưa ra khỏi nội dung Chương trình công tác UBND tỉnh 01 nội dung, giao Sở Xây dựng: "Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan ban hành "Hướng dẫn về quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Tây Ninh" làm cơ sở căn cứ, hướng dẫn thực hiện theo các Văn bản của Trung ương đối với các dự án Chung cư trên địa bàn tỉnh.

Sở Xây dựng ban hành Hướng dẫn quản lý, sử dụng nhà chung cư được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, cụ thể như sau:

1. Nguyên tắc quản lý, sử dụng nhà chung cư

a) Nhà chung cư phải được sử dụng đúng công năng, mục đích thiết kế và nội dung dự án được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư.

b) Việc quản lý, sử dụng nhà chung cư phải tuân thủ nội quy quản lý, sử dụng của từng nhà chung cư, quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật có liên quan; tổ chức, cá nhân sử dụng nhà chung cư phải chấp hành nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư, quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật có liên quan trong quá trình quản lý, sử dụng nhà chung cư.

c) Đơn vị quản lý vận hành phải thỏa thuận bằng văn bản với chủ sở hữu, người sử dụng về kinh phí quản lý vận hành, kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư trước khi thu theo quy định.

d) Chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư phải có trách nhiệm đóng kinh phí bảo trì, kinh phí quản lý vận hành, kinh phí hoạt động của Ban quản trị nhà chung cư và các khoản phí, lệ phí khác trong quá trình sử dụng nhà chung cư theo quy định của pháp luật có liên quan.

đ) Việc sử dụng kinh phí quản lý vận hành, kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư phải bảo đảm đúng mục đích, công khai, minh bạch; việc đóng góp các khoản phí, lệ phí trong quá trình sử dụng nhà chung cư phải tuân thủ các quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật có liên quan.

e) Ban quản trị nhà chung cư thay mặt cho chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư để thực hiện các quyền và trách nhiệm liên quan đến việc quản lý, sử dụng nhà chung cư theo quy định của pháp luật về nhà ở; trường hợp nhà chung cư không bắt buộc phải thành lập Ban quản trị theo quy định của Luật Nhà ở thì chủ sở hữu, người sử dụng tự thỏa thuận phương án quản lý nhà chung cư.

g) Các tranh chấp, khiếu nại liên quan đến việc quản lý, sử dụng nhà chung cư được giải quyết theo quy định của Luật Nhà ở và pháp luật có liên quan.

h) Mọi hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư phải được xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

2. Lập, bàn giao và lưu trữ hồ sơ nhà chung cư

3. Đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư

4. Hội nghị nhà chung cư

5. Kinh phí quản lý vận hành, bảo trì nhà chung cư

6. Trông giữ xe đối với nhà chung cư

7. Quyền và trách nhiệm của đơn vị

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng (phòng Quản lý nhà và Vật liệu xây dựng) để được hướng dẫn cụ thể..

Xem và tải Hướng dẫn tại đây: HD 2922 SXD.pdf

11/10/2021 3:00 PMĐã ban hànhNhà - Bất động sảnTinHướng dẫn quản lý, sử dụng nhà chung cư được đầu tư  bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 09/10/2021, Sở Xây dựng ban hành Hướng dẫn số 2922/HD-SXD về quản lý, sử dụng nhà chung cư được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
11/10/2021 3:00 PMYesĐã ban hành
Về thông tin đăng ký nhu cầu thi sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề  môi giới bất động sảnVề thông tin đăng ký nhu cầu thi sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề  môi giới bất động sản
Ngày 05/11/2021, Sở Xây dựng có Công văn số 2871/SXD-QLN&VLXD về việc thông tin đăng ký nhu cầu thi sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.

Để có cơ sở tổ chức thi sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, Sở Xây dựng đề nghị các tổ chức, cá nhân hoạt động môi giới bất động sản trên địa bàn tỉnh có nhu cầu cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản gửi danh sách về Sở Xây dựng. Đối tượng đăng ký phải đủ các điều kiện sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không đang trong tình trạng truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chấp hành án phạt tù;

- Tốt nghiệp từ Trung học phổ thông (hoặc tương đương) trở lên.

Qua số lượng tổ chức và cá nhân đăng ký, Sở Xây dựng sẽ xem xét việc tổ chức thi sát hạch. Thời gian đăng ký chậm nhất ngày 20/11/2021.

Sở Xây dựng thông báo cho các tổ chức, cá nhân hoạt động môi giới bất động sản trên địa bàn tỉnh được rõ.

Xem và tải Công văn tại đây: CV 2871 SXD.pdf


11/9/2021 9:00 AMĐã ban hànhNhà - Bất động sảnTinVề thông tin đăng ký nhu cầu thi sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề  môi giới bất động sản/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 05/11/2021, Sở Xây dựng có Công văn số 2871/SXD-QLN&VLXD về việc thông tin đăng ký nhu cầu thi sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.
11/9/2021 9:00 AMYesĐã ban hành
Về việc công khai Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý IV và báo cáo năm 2021 của Sở Xây dựngVề việc công khai Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý IV và báo cáo năm 2021 của Sở Xây dựng
Ngày 08/11/2021, Sở Xây dựng đã báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý IV và báo cáo năm 2021 của Sở Xây dựng tại Báo cáo số 2888/BC-SXD và Báo cáo số 2889/BC-SXD.

Căn cứ Điều 16 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 quy định về việc báo cáo, công khai báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng, Thanh tra Sở đã tham mưu Lãnh đạo Sở báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý IV và  báo cáo năm 2021 của Sở Xây dựng tại Báo cáo số 2888/BC-SXD và Báo cáo số 2889/BC-SXD ngày 08/11/2021.

Xem và tải các Báo cáo tại đây: PCTN NAM.rar


11/9/2021 9:00 AMĐã ban hànhThanh tra xây dựngTinVề việc công khai Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý IV và báo cáo năm 2021 của Sở Xây dựng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 08/11/2021, Sở Xây dựng đã báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý IV và báo cáo năm 2021 của Sở Xây dựng tại Báo cáo số 2888/BC-SXD và Báo cáo số 2889/BC-SXD.
11/9/2021 9:00 AMYesĐã ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 10 năm 2021Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 10 năm 2021
Ngày 03/11/2021, Sở Xây dựng đã công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 10 năm 2021.

Để các tổ chức, cá nhân, đơn vị tư vấn, doanh nghiệp xây dựng có nhu cầu tra cứu thông tin về giá của các loại vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tháng 10 năm 2021, Sở Xây dựng thông báo như sau:

1. Bảng giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 10 năm 2021 đã được công bố tại Thông báo số 2832/TB-SXD ngày 03/11/2021 của Sở Xây dựng.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Xây dựng để xem xét, giải quyết theo quy định.

Sở Xây dựng thông báo để các tổ chức, cá nhân, đơn vị có liên quan biết và tra cứu thông tin.

Xem và tải Thông báo tại đây: GIA T10.rar


11/9/2021 9:00 AMĐã ban hànhKinh tế vật liệu xây dựngTinCông bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 10 năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 03/11/2021, Sở Xây dựng đã công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 10 năm 2021.
11/9/2021 9:00 AMYesĐã ban hành
Về việc triển khai các giải pháp thúc đẩy phát triển nhà ở cho công nhân khu công nghiệp trên địa bàn tỉnhVề việc triển khai các giải pháp thúc đẩy phát triển nhà ở cho công nhân khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh
Ngày 27/10/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 3766/UBND-KT về việc triển khai thực hiện các giải pháp thúc đẩy phát triển nhà ở cho công nhân khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Ngày 02/11/2021, Sở Xây dựng đã triển khai tại Thông báo số 2812/TB-SXD, thông báo đến các sở, ban ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện nhiệm vụ được phân công tại Công văn số 3766/UBND-KT.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng (phòng Quản lý nhà và Vật liệu xây dựng) để phối hợp thực hiện.

Xem và tải Công văn tại đây:CV 3766 UBND.pdf


11/4/2021 9:00 AMĐã ban hànhNhà - Bất động sảnTinVề việc triển khai các giải pháp thúc đẩy phát triển nhà ở cho công nhân khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 27/10/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 3766/UBND-KT về việc triển khai thực hiện các giải pháp thúc đẩy phát triển nhà ở cho công nhân khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
11/4/2021 9:00 AMYesĐã ban hành
Hướng dẫn thực hiện công khai, minh bạch trong lĩnh vực ngành Xây dựngHướng dẫn thực hiện công khai, minh bạch trong lĩnh vực ngành Xây dựng
Ngày 15/10/2021, Sở Xây dựng ban hành Công văn số 2653/SXD-TTXD về việc hướng dẫn thực hiện công khai, minh bạch trong lĩnh vực ngành Xây dựng.

Sở Xây dựng triển khai hướng dẫn thực hiện công khai, minh bạch một số nội dung thuộc lĩnh vực ngành Xây dựng, cụ thể như sau:


1. Công bố, công khai đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Công bố, công khai Chương trình phát triển đô thị tỉnh, Chương trình phát triển đô thị từng đô thị sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Công bố, công khai giấy phép xây dựng sau khi được cấp có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng.

4. Hướng dẫn việc bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

5. Danh sách các đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội.

6. Hướng dẫn thực hiện quy định giao dịch bất động sản, nhà ở hình thành trong tương lai trên địa bàn tỉnh.

7. Công khai Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy.

8. Công khai Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu.

9. Công bố công khai việc xử phạt đối với cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính đối với lĩnh vực xây dựng mà gây hậu quả lớn hoặc gây ảnh hưởng xấu về dư luận xã hội.


Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng (Thanh tra) để được hướng dẫn cụ thể.

Xem và tải Công văn tại đây: CV 2653 SXD - CONG KHAI.pdf PL CV 2653.pdf


10/18/2021 11:00 AMĐã ban hànhThanh tra xây dựngTinHướng dẫn thực hiện công khai, minh bạch trong lĩnh vực ngành Xây dựng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 15/10/2021, Sở Xây dựng ban hành Công văn số 2653/SXD-TTXD về việc hướng dẫn thực hiện công khai, minh bạch trong lĩnh vực ngành Xây dựng.
10/18/2021 11:00 AMYesĐã ban hành
Công bố đồ án quy hoạch phân khu phường Long Thành Trung, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây NinhCông bố đồ án quy hoạch phân khu phường Long Thành Trung, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh
Đồ án quy hoạch phân khu phường Long Thành Trung, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2465/QĐ-UBND ngày 30/9/2021.

Các nội dung chính phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu phường Long Thành Trung, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh gồm:


1. Quy mô lập quy hoạch là diện tích phường Long Thành Trung, khoảng 966,33 ha.

2. Tính chất, chức năng: Là trung tâm thương mại dịch vụ đa chức năng, trung tâm hành chính, dịch vụ du lịch cấp đô thị của thị xã Hòa Thành; là khu đô thị hiện hữu cải tạo, chỉnh trang kết hợp phát triển đô thị, khu ở mới, được quy hoạch, bố trí đầy đủ, đồng bộ về hệ thống hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật.

3. Nội dung đồ án quy hoạch phân khu:

 • Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất;
 • Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan;
 • Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật: Giao thông; cấp, thoát nước thải và vệ sinh môi trường; cấp điện; hệ thống thông tin liên lạc; ...
 • Chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật.
 • Phân kỳ đầu tư và tổ chức thực hiện.

Sở Xây dựng thông báo đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân biết và thực hiện.

Xem và tải Quyết định, sơ đồ tại đây:QD 2465 UBND.pdf SO DO LTT.jpg

10/14/2021 5:00 PMĐã ban hànhKiến trúc quy hoạch xây dựngTinCông bố đồ án quy hoạch phân khu phường Long Thành Trung, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Đồ án quy hoạch phân khu phường Long Thành Trung, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2465/QĐ-UBND ngày 30/9/2021.
10/14/2021 5:00 PMYesĐã ban hành
Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty Cổ phần Xây dựng AR.EVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty Cổ phần Xây dựng AR.E
Ngày 12/10/2021, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 103/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty Cổ phần Xây dựng AR.E.

1. Một số thông tin chính và phạm vi hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng AR.E


 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3901181935. Đăng ký lần đầu ngày 28/02/2014, thay đổi lần thứ 02 ngày 19/4/2021 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp.
 • Tên người đại diện theo pháp luật: Phan Trần Bửu Thông, chức vụ: Tổng Giám đốc.
 • Địa chỉ trụ sở chính: Số 03, Hẻm 31, đường CMT8, khu phố 1, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
 • Phạm vi hoạt động xây dựng: Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước và xử lý chất thải) hạng III.


2. Sở Xây dựng thông báo đến Công ty Cổ phần Xây dựng AR.E và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện.

Xem và tải Quyết định tại đây:QD 103 SXD - ARE.pdf

10/14/2021 3:00 PMĐã ban hànhHoạt động xây dựngTinVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty Cổ phần Xây dựng AR.E/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 12/10/2021, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 103/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty Cổ phần Xây dựng AR.E.
10/14/2021 3:00 PMYesĐã ban hành
Hướng dẫn việc bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội được đầu tư  bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây NinhHướng dẫn việc bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội được đầu tư  bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Ngày 30/9/2021, Sở Xây dựng ban hành Công văn số 2490/SXD-QLN&VLXD về Hướng dẫn việc bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Sở Xây dựng triển khai hướng dẫn việc bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, cụ thể như sau:


1. Nguyên tắc quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn tỉnh


 • Việc thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội phải đảm bảo các nguyên tắc theo quy định tại khoản 1 Điều 52 Luật Nhà ở.
 • Nhà ở xã hội phải được bán, cho thuê, cho thuê mua theo đúng đối tượng, đảm bảo các nội dung quy định tại Điều 19 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP và khoản 12 Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP.
 • Việc lựa chọn đối tượng phải thực hiện theo nguyên tắc khách quan, đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng và đúng quy định của pháp luật.
 • Thực hiện nghiêm túc và đầy đủ quy trình xét duyệt, lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua và việc công bố, công khai thông tin các dự án phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.

2. Đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội theo Điều 49 Luật Nhà ở (không bao gồm đối tượng tại khoản 2, 3 Điều 49 Luật Nhà ở)


 • Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng.
 • Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị.
 • Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp.
 • Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân.
 • Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.
 • Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ theo quy định tại khoản 5 Điều 81 Luật Nhà ở.
 • Học sinh, sinh viên các học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề; học sinh trường dân tộc nội trú công lập được sử dụng nhà ở trong thời gian học tập.
 • Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở.

3. Điều kiện và trình tự, thủ tục mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội


 • Điều kiện được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội: thực hiện theo quy định tại Điều 51 Luật Nhà ở và điểm a khoản 13, khoản 16 Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP.
 • Trình tự, thủ tục mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội: thực hiện theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP và điểm a khoản 13 Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP.

4. Giấy tờ chứng minh đối tượng, điều kiện để được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội (theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Thông tư số 09/2021/TT-BXD)

5. Nguyên tắc và tiêu chí xét duyệt đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội (theo khoản 17 Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP)

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng (phòng Quản lý nhà và Vật liệu xây dựng) để được hướng dẫn cụ thể..


Xem và tải Công văn tại đây: CV 2490 SXD - HD NOXH.pdf BM KEM CV 2490.docx


10/8/2021 4:00 PMĐã ban hànhNhà - Bất động sảnTinHướng dẫn việc bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội được đầu tư  bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 30/9/2021, Sở Xây dựng ban hành Công văn số 2490/SXD-QLN&VLXD về Hướng dẫn việc bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
10/8/2021 4:00 PMYesĐã ban hành
Công bố đồ án quy hoạch phân khu phường Hiệp Tân,  thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây NinhCông bố đồ án quy hoạch phân khu phường Hiệp Tân,  thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh
Đồ án quy hoạch phân khu phường Hiệp Tân, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2463/QĐ-UBND ngày 30/9/2021.

Các nội dung chính phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu phường Hiệp Tân, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh gồm:


1. Quy mô lập quy hoạch là diện tích phường Hiệp Tân, khoảng 651,71 ha.

2. Tính chất, chức năng: Là trung tâm thương mại dịch vụ cấp đô thị; khu vực đô thị hiện hữu cải tạo, chỉnh trang kết hợp phát triển khu ở mới có hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ.

3. Nội dung đồ án quy hoạch phân khu:

 • Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất;
 • Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan;
 • Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật: Giao thông; cấp, thoát nước thải và vệ sinh môi trường; cấp điện; hệ thống thông tin liên lạc; ...
 • Chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật.
 • Phân kỳ đầu tư và tổ chức thực hiện.

Sở Xây dựng thông báo đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân biết và thực hiện.

Xem và tải Quyết định, sơ đồ tại đây: QD 2463 UBND.pdf SO DO - HIEP TAN.jpg

10/5/2021 5:00 PMĐã ban hànhKiến trúc quy hoạch xây dựngTinCông bố đồ án quy hoạch phân khu phường Hiệp Tân,  thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Đồ án quy hoạch phân khu phường Hiệp Tân, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2463/QĐ-UBND ngày 30/9/2021.
10/5/2021 5:00 PMYesĐã ban hành
Công bố đồ án quy hoạch phân khu phường Long Thành Bắc,  thị xã Hòa Thành,tỉnh Tây NinhCông bố đồ án quy hoạch phân khu phường Long Thành Bắc,  thị xã Hòa Thành,tỉnh Tây Ninh
Đồ án quy hoạch phân khu phường Long Thành Bắc, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2464/QĐ-UBND ngày 30/9/2021.

Các nội dung chính phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu phường Long Thành Bắc, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh gồm:


1. Quy mô lập quy hoạch là diện tích phường Long Thành Bắc, khoảng 496,80 ha.

2. Tính chất, chức năng: Là trung tâm du lịch cấp đô thị, thương mại dịch vụ đa chức năng của thị xã Hòa Thành; là khu ở hiện hữu cải tạo, chỉnh trang kết hợp phát triển đô thị và khu vực phát triển mới được quy hoạch, bố trí hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng.

3. Nội dung đồ án quy hoạch phân khu:

 • Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất;
 • Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan;
 • Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật: Giao thông; cấp, thoát nước thải và vệ sinh môi trường; cấp điện; hệ thống thông tin liên lạc; ...
 • Chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật.
 • Phân kỳ đầu tư và tổ chức thực hiện.

Sở Xây dựng thông báo đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân biết và thực hiện.

Xem và tải Quyết định, sơ đồ tại đây: QD 2464 UBND.pdf SO DO - LONG THANH BAC.jpg

10/5/2021 5:00 PMĐã ban hànhKiến trúc quy hoạch xây dựngTinCông bố đồ án quy hoạch phân khu phường Long Thành Bắc,  thị xã Hòa Thành,tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Đồ án quy hoạch phân khu phường Long Thành Bắc, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2464/QĐ-UBND ngày 30/9/2021.
10/5/2021 5:00 PMYesĐã ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 9 năm 2021Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 9 năm 2021
Ngày 01/10/2021, Sở Xây dựng đã công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 9 năm 2021.

Để các tổ chức, cá nhân, đơn vị tư vấn, doanh nghiệp xây dựng có nhu cầu tra cứu thông tin về giá của các loại vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tháng 9 năm 2021, Sở Xây dựng thông báo như sau:

1. Bảng giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 9 năm 2021 đã được công bố tại Thông báo số 2498/TB-SXD ngày 01/10/2021 của Sở Xây dựng.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Xây dựng để xem xét, giải quyết theo quy định.

Sở Xây dựng thông báo để các tổ chức, cá nhân, đơn vị có liên quan biết và tra cứu thông tin.


Xem và tải Thông báo tại đây: GIA T9.rar


10/1/2021 4:00 PMĐã ban hànhKinh tế vật liệu xây dựngTinCông bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 9 năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 01/10/2021, Sở Xây dựng đã công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 9 năm 2021.
10/1/2021 4:00 PMYesĐã ban hành
Về việc công khai Báo cáo tình hình thi hành pháp luật  về phòng, chống tham nhũngVề việc công khai Báo cáo tình hình thi hành pháp luật  về phòng, chống tham nhũng
Ngày 30/9/2021, Sở Xây dựng đã báo cáo tình hình thi hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Sở Xây dựng tại Báo cáo số 2474/BC-SXD.

Căn cứ Điều 16 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 quy định về việc báo cáo, công khai báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng, Thanh tra Sở đã tham mưu Lãnh đạo Sở báo cáo tình hình thi hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Sở Xây dựng tại Báo cáo số 2474/BC-SXD ngày 30/9/2021.


Xem và tải Báo cáo tại đây: PL PCTN.rar


10/1/2021 11:00 AMĐã ban hànhThanh tra xây dựngTinVề việc công khai Báo cáo tình hình thi hành pháp luật  về phòng, chống tham nhũng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 30/9/2021, Sở Xây dựng đã báo cáo tình hình thi hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Sở Xây dựng tại Báo cáo số 2474/BC-SXD.
10/1/2021 11:00 AMYesĐã ban hành
Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-BXD ngày 15/9/2021 của Bộ Xây dựng về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cVề việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-BXD ngày 15/9/2021 của Bộ Xây dựng về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung c
Ngày 15/9/2021, Bộ Xây dựng ban hành Chỉ thị số 02/CT-BXD ngày 15/9/2021 về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư.

Ngày 27/9/2021, Sở Xây dựng đã triển khai tại Thông báo số 2443/TB-SXD, thông báo đến UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan biết, tổ chức thực hiện nhiệm vụ được phân công tại Chỉ thị số 02/CT-BXD kịp thời, phù hợp, hiệu quả.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng (phòng Quản lý nhà và Vật liệu xây dựng) để phối hợp thực hiện.

Xem và tải Chỉ thị tại đây: CT 02 BXD.pdf


10/1/2021 11:00 AMĐã ban hànhNhà - Bất động sảnTinVề việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-BXD ngày 15/9/2021 của Bộ Xây dựng về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung c/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 15/9/2021, Bộ Xây dựng ban hành Chỉ thị số 02/CT-BXD ngày 15/9/2021 về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư.
10/1/2021 11:00 AMYesĐã ban hành
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm ống nhựa Polypropylen (PP) dùng cho mục đích cấp nước và thoát nước của Công ty TNHH MTV HADA Tây NinhVề việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm ống nhựa Polypropylen (PP) dùng cho mục đích cấp nước và thoát nước của Công ty TNHH MTV HADA Tây Ninh
Ngày 15/9/2021, Sở Xây dựng đã có các thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm ống nhựa Polypropylen (PP) dùng cho mục đích cấp nước và thoát nước của Công ty TNHH MTV HADA Tây Ninh.

Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm ống nhựa Polypropylen (PP) dùng cho mục đích cấp nước và thoát nước của Công ty TNHH MTV HADA Tây Ninh sản xuất, kinh doanh như sau:

1. Thông báo số 2286/TB-SXD ngày 15/9/2021 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm ống nhựa Polypropylen (PP) dùng cho mục đích cấp nước và thoát nước, có đặc trưng kỹ thuật như sau:


 • Tên sản phẩm: Ống nhựa Polypropylen (PP) dùng cho mục đích cấp nước và thoát nước;
 • Kiểu, loại: Ống nhựa PP-R dùng để dẫn nước nóng và nước lạnh trong điều kiện có áp suất; Đường kính danh nghĩa DN 20 (mm) đến DN 200 (mm); Áp suất danh nghĩa PN 10 (bar) đến PN 25 (bar);
 • Độ dày: 1,9 (mm) đến 36,1 (mm);
 • Nhãn hiệu thương mại: HADA TÂY NINH

 
2. Thông báo số 2287/TB-SXD ngày 15/9/2021 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm ống nhựa Polypropylen (PP) dùng cho mục đích cấp nước và thoát nước, có đặc trưng kỹ thuật như sau:


 • Tên sản phẩm: Ống nhựa Polypropylen (PE) dùng cho mục đích cấp nước và thoát nước;
 • Kiểu, loại: Ống nhựa phẳng HDPE dùng cho mục đích cấp nước và thoát nước; Đường kính danh nghĩa DN 25 (mm) đến DN 1200 (mm); Áp suất danh nghĩa PN 6 (bar) đến PN 20 (bar);
 • Độ dày: 2 (mm) đến 90,2 (mm);
 • Nhãn hiệu thương mại: HADA TÂY NINH


Thông báo này chỉ ghi nhận sự cam kết của Công ty TNHH MTV HADA Tây Ninh, thông báo này không có giá trị chứng nhận cho các loại sản phẩm ống nhựa Polypropylen (PP) dùng cho mục đích cấp nước và thoát nước nói trên phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Sở Xây dựng thông báo đến Công ty TNHH MTV HADA Tây Ninh và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện đúng quy định.
 

Xem và tải các Thông báo tại đây:TB 2286 SXD.pdf TB 2287 SXD.pdf

9/15/2021 5:00 PMĐã ban hànhKinh tế vật liệu xây dựngTinVề việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm ống nhựa Polypropylen (PP) dùng cho mục đích cấp nước và thoát nước của Công ty TNHH MTV HADA Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 15/9/2021, Sở Xây dựng đã có các thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm ống nhựa Polypropylen (PP) dùng cho mục đích cấp nước và thoát nước của Công ty TNHH MTV HADA Tây Ninh.
9/15/2021 5:00 PMYesĐã ban hành
Về việc công khai Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng  và quý III năm 2021 của Sở Xây dựngVề việc công khai Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng  và quý III năm 2021 của Sở Xây dựng
Ngày 08/9/2021, Sở Xây dựng đã báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý III và 9 tháng năm 2021 của Sở Xây dựng tại Báo cáo số 2239/BC-SXD và Báo cáo số 2243/BC-SXD.

Căn cứ Điều 16 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 quy định về việc báo cáo, công khai báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng, Thanh tra Sở đã tham mưu Lãnh đạo Sở báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý III và 9 tháng năm 2021 của Sở Xây dựng tại Báo cáo số 2239/BC-SXD và Báo cáo số 2243/BC-SXD ngày 08/9/2021.


Xem và tải các Báo cáo tại đây: PCTN 9T.rar

9/13/2021 11:00 AMĐã ban hànhThanh tra xây dựngTinVề việc công khai Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng  và quý III năm 2021 của Sở Xây dựng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 08/9/2021, Sở Xây dựng đã báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý III và 9 tháng năm 2021 của Sở Xây dựng tại Báo cáo số 2239/BC-SXD và Báo cáo số 2243/BC-SXD.
9/13/2021 11:00 AMYesĐã ban hành
Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty Cổ phần Kiến trúc - Xây dựng Thái DươngVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty Cổ phần Kiến trúc - Xây dựng Thái Dương
Ngày 31/8/2021, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 86/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty Cổ phần Kiến trúc - Xây dựng Thái Dương.

1. Một số thông tin chính và phạm vi hoạt động của Công ty Cổ phần Kiến trúc - Xây dựng Thái Dương


 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3901211410. Đăng ký lần đầu ngày 16/10/2015 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp, thay đổi lần thứ 04 ngày 27/5/2021 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp.
 • Tên người đại diện theo pháp luật: Thái Minh Khôi, chức vụ: Giám đốc.
 • Địa chỉ trụ sở chính: Số 157 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.
 • Phạm vi hoạt động xây dựng: Thiết kế (kết cấu, kiến trúc, điện, nước) công trình dân dụng hạng II.

2. Sở Xây dựng thông báo đến Công ty Cổ phần Kiến trúc - Xây dựng Thái Dương và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện.


Xem và tải Quyết định tại đây: QD 86 SXD - Thai Duong.pdf

9/7/2021 9:00 AMĐã ban hànhHoạt động xây dựngTinVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty Cổ phần Kiến trúc - Xây dựng Thái Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 31/8/2021, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 86/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty Cổ phần Kiến trúc - Xây dựng Thái Dương.
9/7/2021 9:00 AMYesĐã ban hành
Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựngHướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng
Ngày 30/8/2021, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 2179/SXD-QLXD phổ biến tài liệu “Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng”.

Sở Xây dựng phổ biến đến các cơ quan, đơn vị tài liệu "Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng" do Bộ Xây dựng ban hành.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng (phòng Quản lý xây dựng) để được kịp thời giải đáp, hướng dẫn.


Xem và tải Hướng dẫn tại đây: HD PC DICH.rar

9/6/2021 9:00 AMĐã ban hànhHoạt động xây dựngTinHướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 30/8/2021, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 2179/SXD-QLXD phổ biến tài liệu “Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng”.
9/6/2021 9:00 AMYesĐã ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 8 năm 2021Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 8 năm 2021
Ngày 01/9/2021, Sở Xây dựng đã công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 8 năm 2021.

Để các tổ chức, cá nhân, đơn vị tư vấn, doanh nghiệp xây dựng có nhu cầu tra cứu thông tin về giá của các loại vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tháng 8 năm 2021, Sở Xây dựng thông báo như sau:


1. Bảng giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 8 năm 2021 đã được công bố tại Thông báo số 2193/TB-SXD ngày 01/9/2021 của Sở Xây dựng.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Xây dựng để xem xét, giải quyết theo quy định.


Sở Xây dựng thông báo để các tổ chức, cá nhân, đơn vị có liên quan biết và tra cứu thông tin.

Xem và tải Thông báo tại đây: GIA T8.rar

9/6/2021 9:00 AMĐã ban hànhKinh tế vật liệu xây dựngTinCông bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 8 năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 01/9/2021, Sở Xây dựng đã công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 8 năm 2021.
9/6/2021 9:00 AMYesĐã ban hành
Về hướng dẫn thực hiện quy định giao dịch bất động sản, nhà ở  hình thành trong tương lai trên địa bàn tỉnhVề hướng dẫn thực hiện quy định giao dịch bất động sản, nhà ở  hình thành trong tương lai trên địa bàn tỉnh
Ngày 25/8/2021, Sở Xây dựng ban hành Công văn số 2153/SXD-QLN&VLXD về hướng dẫn thực hiện quy định giao dịch bất động sản, nhà ở hình thành trong tương lai trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Công văn số 2096/BXD-QLN ngày 06/7/2021 của Bộ Xây dựng về việc thực hiện quy định về giao dịch bất động sản, nhà ở hình thành trong tương lai và Công văn số 2456/UBND-KT ngày 23/7/2021 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện quy định về giao dịch bất động sản, nhà ở hình thành trong tương lai trên địa bàn tỉnh.

Sở Xây dựng hướng dẫn các tổ chức, cá nhân liên quan trong lĩnh vực đầu tư xây dựng nhà ở, đầu tư xây dựng khu đô thị (bao gồm dự án có thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức phân lô bán nền để người dân tự xây dựng nhà ở) về một số nội dung quy định về giao dịch nhà ở, bất động sản (gọi chung là bất động sản) hình thành trong tương lai trên địa bàn tỉnh.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng (phòng Quản lý nhà và Vật liệu xây dựng) để phối hợp thực hiện.


Xem và tải Công văn tại đây:CV 2153 SXD.pdf

8/27/2021 4:00 PMĐã ban hànhNhà - Bất động sảnTinVề hướng dẫn thực hiện quy định giao dịch bất động sản, nhà ở  hình thành trong tương lai trên địa bàn tỉnh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 25/8/2021, Sở Xây dựng ban hành Công văn số 2153/SXD-QLN&VLXD về hướng dẫn thực hiện quy định giao dịch bất động sản, nhà ở hình thành trong tương lai trên địa bàn tỉnh.
8/27/2021 4:00 PMYesĐã ban hành
Về việc triển khai thực hiện quy định về giao dịch bất động sản,  nhà ở hình thành trong tương lai trên địa bàn tỉnhVề việc triển khai thực hiện quy định về giao dịch bất động sản,  nhà ở hình thành trong tương lai trên địa bàn tỉnh
Ngày 23/7/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 2456/UBND-KT về việc triển khai thực hiện quy định về giao dịch bất động sản, nhà ở hình thành trong tương lai trên địa bàn tỉnh.

Ngày 30/7/2021, Sở Xây dựng đã triển khai tại Thông báo số 1977/TB-SXD, thông báo đến các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan, tổ chức thực hiện nhiệm vụ được phân công tại Công văn số 2456/UBND-KT.


Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng (phòng Quản lý nhà và Vật liệu xây dựng) để phối hợp thực hiện.


Xem và tải Công văn tại đây: TB 1977 SXD.pdf 


8/3/2021 8:00 PMĐã ban hànhNhà - Bất động sảnTinVề việc triển khai thực hiện quy định về giao dịch bất động sản,  nhà ở hình thành trong tương lai trên địa bàn tỉnh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 23/7/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 2456/UBND-KT về việc triển khai thực hiện quy định về giao dịch bất động sản, nhà ở hình thành trong tương lai trên địa bàn tỉnh.
8/3/2021 8:00 PMYesĐã ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 7 năm 2021Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 7 năm 2021
Ngày 02/8/2021, Sở Xây dựng đã công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 7 năm 2021.

Để các tổ chức, cá nhân, đơn vị tư vấn, doanh nghiệp xây dựng có nhu cầu tra cứu thông tin về giá của các loại vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tháng 7 năm 2021, Sở Xây dựng thông báo như sau:


1. Bảng giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 7 năm 2021 đã được công bố tại Thông báo số 1992/TB-SXD ngày 02/8/2021 của Sở Xây dựng.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Xây dựng để xem xét, giải quyết theo quy định.


Sở Xây dựng thông báo để các tổ chức, cá nhân, đơn vị có liên quan biết và tra cứu thông tin.

Xem và tải Thông báo tại đây:GIA T7.rar

8/3/2021 10:00 AMĐã ban hànhKinh tế vật liệu xây dựngTinCông bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 7 năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 02/8/2021, Sở Xây dựng đã công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 7 năm 2021.
8/3/2021 10:00 AMYesĐã ban hành
Về hướng dẫn thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn đối với hệ thống cấp nước  đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Tây NinhVề hướng dẫn thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn đối với hệ thống cấp nước  đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Ngày 29/7/2021, Sở Xây dựng ban hành Hướng dẫn số 1966/HD-SXD về thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn đối với hệ thống cấp nước đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Thực hiện Công văn số 2435/UBND-KTTC ngày 07/10/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh nước sạch, bảo đảm cấp nước an toàn, liên tục.


Sở Xây dựng ban hành hướng dẫn thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn đối với hệ thống cấp nước đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng (phòng Quản lý nhà và Vật liệu xây dựng) để phối hợp thực hiện.


Xem và tải Hướng dẫn, tài liệu tại đây: HD 1966 SXD.pdf 1966 tai lieu kem theo HD CNAT 2435.rar

7/30/2021 10:00 AMĐã ban hànhHạ tầng kỹ thuậtTinVề hướng dẫn thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn đối với hệ thống cấp nước  đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 29/7/2021, Sở Xây dựng ban hành Hướng dẫn số 1966/HD-SXD về thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn đối với hệ thống cấp nước đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
7/30/2021 10:00 AMYesĐã ban hành
Về việc triển khai dự án xây dựng, quản lý, sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở  và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2020Về việc triển khai dự án xây dựng, quản lý, sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở  và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2020
Ngày 11/6/2021, Sở Xây dựng ban hành Công văn số 1454/SXD-QLN&VLXD Về việc triển khai dự án xây dựng, quản lý, sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2020.

Hiện tại, hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đang đi vào vận hành. Sở Xây dựng đề nghị các sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện báo cáo định kỳ hàng tháng, hàng quý theo Quy chế phối hợp trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh được UBND tỉnh ban hành kèm Quyết định số 1700/QĐ-UBND ngày 09/7/2018. Hình thức báo cáo bằng văn bản gửi liên thông qua hệ thống thông tin chính quyền điện tử (Egov) và hệ thống thông tin nhà ở hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản (batdongsan.xaydung.gov.vn).


Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng (phòng Quản lý nhà và Vật liệu xây dựng) để phối hợp thực hiện.

Xem và tải Công văn tại đây: CV 1454 SXD.pdf

7/28/2021 3:00 PMĐã ban hànhNhà - Bất động sảnTinVề việc triển khai dự án xây dựng, quản lý, sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở  và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 11/6/2021, Sở Xây dựng ban hành Công văn số 1454/SXD-QLN&VLXD Về việc triển khai dự án xây dựng, quản lý, sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2020.
7/28/2021 3:00 PMYesĐã ban hành
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch bê tông của Công ty TNHH SX Vật liệu xây dựng Đại ThắngVề việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch bê tông của Công ty TNHH SX Vật liệu xây dựng Đại Thắng
Ngày 13/7/2021, Sở Xây dựng đã có các thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch bê tông của Công ty TNHH SX Vật liệu xây dựng Đại Thắng.

Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm gạch bê tông của Công ty TNHH SX Vật liệu xây dựng Đại Thắng sản xuất, kinh doanh như sau:


1. Thông báo số 1814/TB-SXD ngày 13/7/2021 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch bê tông, có đặc trưng kỹ thuật như sau:

 • Tên sản phẩm: Gạch bê tông
 • Kiểu, loại: Gạch xây dựng block
 • Kích thước: 190 x 190 x 390 (mm)
 • Mác gạch: M7,5
 • Nhãn hiệu thương mại:

 
2. Thông báo số 1815/TB-SXD ngày 13/7/2021 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch bê tông, có đặc trưng kỹ thuật như sau:

 • Tên sản phẩm: Gạch bê tông
 • Kiểu, loại: Gạch xây dựng block
 • Kích thước: 90 x 190 x 390 (mm)
 • Mác gạch: M7,5
 • Nhãn hiệu thương mại:


3. Thông báo số 1816/TB-SXD ngày 13/7/2021 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch bê tông, có đặc trưng kỹ thuật như sau:

 • Tên sản phẩm: Gạch bê tông
 • Kiểu, loại: Gạch ống 4 lỗ
 • Kích thước: 80 x 80 x 180 (mm)
 • Mác gạch: M7,5
 • Nhãn hiệu thương mại:


4. Thông báo số 1817/TB-SXD ngày 13/7/2021 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch bê tông, có đặc trưng kỹ thuật như sau:

 • Tên sản phẩm: Gạch bê tông
 • Kiểu, loại: Gạch thẻ đặc
 • Kích thước: 40 x 80 x 180 (mm)
 • Mác gạch: M7,5
 • Nhãn hiệu thương mại:


Thông báo này chỉ ghi nhận sự cam kết của Công ty TNHH SX Vật liệu xây dựng Đại Thắng, thông báo này không có giá trị chứng nhận cho các loại sản phẩm gạch bê tông nói trên phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Sở Xây dựng thông báo đến Công ty TNHH SX Vật liệu xây dựng Đại Thắng và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện đúng quy định.
 

Xem và tải các Thông báo tại đây:TB 1814 SXD.pdf TB 1815 SXD.pdf TB 1816 SXD.pdf TB 1817 SXD.pdf


7/16/2021 12:00 PMĐã ban hànhKinh tế vật liệu xây dựngTinVề việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch bê tông của Công ty TNHH SX Vật liệu xây dựng Đại Thắng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 13/7/2021, Sở Xây dựng đã có các thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch bê tông của Công ty TNHH SX Vật liệu xây dựng Đại Thắng.
7/16/2021 12:00 PMYesĐã ban hành
1 - 30Next