Tin Chuyên Ngành - Nhà - Bất Động Sản
 
Ngày 19/8/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1783/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 23/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh.
 
Ngày 15/8/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 1763/UBND-KTTC về việc triển khai các giải pháp thực hiện ổn định thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh.
 
Ngày 03/7/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019 tại Quyết định số 1414/QĐ-UBND.
 
Thực hiện Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh Quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
 
Ngày 25/4/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành điều chỉnh 04 mẫu nhà ở và định mức xây dựng nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh tại Công văn số 818/UBND-KTTC.
 
Ngày 09/7/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quy chế phối hợp trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tại Quyết định số 1700/QĐ-UBND.
 
Ngày 11/5/2018, Sở Xây dựng thông báo xác nhận 02 căn nhà ở tại dự án Khu dân cư Phú Thịnh của Công ty Cổ phần Phú Thịnh đủ điều kiện đưa vào kinh doanh tại Công văn số 1121/SXD-QLNTTBĐS.
 
Ngày 19/4/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã ban hành Kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2018 tại Quyết định số 1101/QĐ-UBND.
 
Sở Xây dựng Thông báo thông tin dự án Chung cư nhà ở xã hội HQC Tây Ninh như sau tại văn bản số 2878/TB-SXD ngày 17/10/2017.
 
Sở Xây dựng Tây Ninh có văn bản số 2791/SXD-QLNTTBĐS ngày 09/10/2017 trả lời Công ty Cổ phần TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân, chủ đầu tư dự án Chung cư nhà ở xã hội HQC Tây Ninh, về bảo lãnh của chủ đầu tư khi thực hiện bán, cho thuê mua nhà ở xã hội hình thành trong tương lai.
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty Cổ phần Gia Hòa và Công ty TNHH Hoàng Anh MyVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty Cổ phần Gia Hòa và Công ty TNHH Hoàng Anh My
Ngày 05/11/2019, Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty Cổ phần Gia Hòa và Công ty TNHH Hoàng Anh My

Một số thông tin chính của các tổ chức được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng:

1.   Công ty Cổ phần Gia Hòa (Quyết định số 196/QĐ-SXD ngày 07/11/2019 của Sở Xây dựng):

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3901239543. Đăng ký lần đầu ngày 16/3/2017. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.
 • Tên người đại diện theo pháp luật: Đặng Tuấn Anh, chức vụ: Giám đốc.
 • Địa chỉ trụ sở chính: Số 10, Hẻm 1A, đường Huỳnh Công Giản, Khu phố 7, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
 • Phạm vi hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ hạng III.

2.   Công ty TNHH Hoàng Anh My (Quyết định số 197/QĐ-SXD ngày 07/11/2019 của Sở Xây dựng):

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3900647807. Đăng ký lần đầu ngày 23/6/2009, thay đổi lần thứ 1 ngày 27/3/2017. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.
 • Tên người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Văn Hoàng, chức vụ: Giám đốc.
 • Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 3, ấp Lộc Trung, xã Hưng Thuận, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.
 • Phạm vi hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ hạng III.

  Sở Xây dựng thông báo đến Công ty Cổ phần Gia Hòa, Công ty TNHH Hoàng Anh My và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện.

Xem và tải các Quyết định tại đây: ​196-QD-SXD_Gia Hoa.pdf197-QD-SXD_Hoang Anh My.pdf

11/12/2019 11:00 AMĐã ban hànhHoạt động xây dựngTinVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty Cổ phần Gia Hòa và Công ty TNHH Hoàng Anh My/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 05/11/2019, Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty Cổ phần Gia Hòa và Công ty TNHH Hoàng Anh My
11/12/2019 11:00 AMYesĐã ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 10 năm 2019Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 10 năm 2019
Ngày 05/11/2019, Liên Sở Xây dựng - Tài chính đã công bố Bảng giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 10 năm 2019 (đã bao gồm VAT).

Để các tổ chức, cá nhân, đơn vị tư vấn, doanh nghiệp xây dựng có nhu cầu tra cứu thông tin về giá của các loại vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tháng 10 năm 2019, Sở Xây dựng thông báo như sau:

1. Bảng giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 10 năm 2019 đã được công bố tại Công văn số 3139/CB-VLXD-LS ngày 05/11/2019 của Liên Sở Xây dựng - Tài chính.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Xây dựng và Sở Tài chính để xem xét, giải quyết theo quy định.

Sở Xây dựng thông báo để các tổ chức, cá nhân, đơn vị có liên quan biết và tra cứu thông tin.

Xem và tải công văn tại đây:CV 3139 - GIA VLXD T10.pdf

11/12/2019 11:00 AMĐã ban hànhKinh tế vật liệu xây dựngTinCông bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 10 năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 05/11/2019, Liên Sở Xây dựng - Tài chính đã công bố Bảng giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 10 năm 2019 (đã bao gồm VAT).
11/12/2019 11:00 AMYesĐã ban hành
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm gạch rỗng đất sét nung của Công ty TNHH MTV SX - TM - DV Tây NinhVề việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm gạch rỗng đất sét nung của Công ty TNHH MTV SX - TM - DV Tây Ninh
Ngày 01/11/2019, Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm gạch rỗng đất sét nung của Công ty TNHH MTV SX - TM - DV Tây Ninh sản xuất, kinh doanh.

Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy các sản phẩm gạch rỗng đất sét nung của Công ty TNHH MTV SX - TM - DV Tây Ninh sản xuất, kinh doanh như sau:

1.   Thông báo số 3105/TB-SXD ngày 01/11/2019 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch rỗng đất sét nung, có đặc trưng kỹ thuật như sau:

 • Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất sét nung.
 • Kiểu, loại: Gạch ống 2 lỗ.
 • Kích thước: 180 x 80 x 40 (mm).
 • Mác: M50.
 • Nhãn hiệu: GẠCH HÒA THÀNH

2.   Thông báo số 3106/TB-SXD ngày 01/11/2019 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch rỗng đất sét nung, có đặc trưng kỹ thuật như sau:

 • Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất sét nung.
 • Kiểu, loại: Gạch ống 4 lỗ.
 • Kích thước: 180 x 80 x 80 (mm).
 • Mác: M50.
 • Nhãn hiệu: GẠCH HÒA THÀNH

  ​Các Thông báo này chỉ ghi nhận sự cam kết của Công ty TNHH MTV SX - TM - DV Tây Ninh, các Thông báo này không có giá trị chứng nhận cho loại sản phẩm gạch rỗng đất sét nung nói trên phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

  Sở Xây dựng thông báo đến Công ty TNHH MTV SX - TM - DV Tây Ninh và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện đúng quy định.

Xem và tải các Thông báo tại đây:Cong ty Tay Ninh.rar

11/6/2019 4:00 PMĐã ban hànhKinh tế vật liệu xây dựngTinVề việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm gạch rỗng đất sét nung của Công ty TNHH MTV SX - TM - DV Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 01/11/2019, Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm gạch rỗng đất sét nung của Công ty TNHH MTV SX - TM - DV Tây Ninh sản xuất, kinh doanh.
11/6/2019 4:00 PMYesĐã ban hành
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm gạch rỗng đất sét nung của Công ty TNHH Hải Đăng KhoaVề việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm gạch rỗng đất sét nung của Công ty TNHH Hải Đăng Khoa
Ngày 01/11/2019, Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm gạch rỗng đất sét nung của Công ty TNHH Hải Đăng Khoa sản xuất, kinh doanh.

Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy các sản phẩm gạch rỗng đất sét nung của Công ty TNHH Hải Đăng Khoa sản xuất, kinh doanh như sau:

1.   Thông báo số 3107/TB-SXD ngày 01/11/2019 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch rỗng đất sét nung, có đặc trưng kỹ thuật như sau:

 • Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất sét nung.
 • Kiểu, loại: Gạch Demi.
 • Kích thước: 90 x 80 x 80 (mm).
 • Mác: M35.
 • Nhãn hiệu: Hải Đăng Khoa

2.   Thông báo số 3108/TB-SXD ngày 01/11/2019 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch rỗng đất sét nung, có đặc trưng kỹ thuật như sau:

 • Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất sét nung.
 • Kiểu, loại: Gạch ống 4 lỗ.
 • Kích thước: 180 x 80 x 80 (mm).
 • Mác: M35.
 • Nhãn hiệu: Hải Đăng Khoa

3.   Thông báo số 3109/TB-SXD ngày 01/11/2019 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch rỗng đất sét nung, có đặc trưng kỹ thuật như sau:

 • Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất sét nung.
 • Kiểu, loại: Gạch đinh 2 lỗ.
 • Kích thước: 180 x 80 x 40 (mm).
 • Mác: M35.
 • Nhãn hiệu: Hải Đăng Khoa

  Các Thông báo này chỉ ghi nhận sự cam kết của Công ty TNHH Hải Đăng Khoa, các Thông báo này không có giá trị chứng nhận cho loại sản phẩm gạch rỗng đất sét nung nói trên phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

  Sở Xây dựng thông báo đến Công ty TNHH Hải Đăng Khoa và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện đúng quy định.

Xem và tải các Thông báo tại đây:​Cong ty Hai Dang Khoa.rar

11/6/2019 4:00 PMĐã ban hànhKinh tế vật liệu xây dựngTinVề việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm gạch rỗng đất sét nung của Công ty TNHH Hải Đăng Khoa/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 01/11/2019, Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm gạch rỗng đất sét nung của Công ty TNHH Hải Đăng Khoa sản xuất, kinh doanh.
11/6/2019 4:00 PMYesĐã ban hành
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm gạch rỗng đất sét nung của Công ty TNHH Kính Đăng KhoaVề việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm gạch rỗng đất sét nung của Công ty TNHH Kính Đăng Khoa
Ngày 01/11/2019, Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm gạch rỗng đất sét nung của Công ty TNHH Kính Đăng Khoa sản xuất, kinh doanh.

Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy các sản phẩm gạch rỗng đất sét nung của Công ty TNHH Kính Đăng Khoa sản xuất, kinh doanh như sau:

1.   Thông báo số 3110/TB-SXD ngày 01/11/2019 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch rỗng đất sét nung, có đặc trưng kỹ thuật như sau:

 • Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất sét nung.
 • Kiểu, loại: Gạch Demi.
 • Kích thước: 90 x 80 x 80 (mm).
 • Mác: M35.
 • Nhãn hiệu: Kính Đăng Khoa

2.   Thông báo số 3111/TB-SXD ngày 01/11/2019 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch rỗng đất sét nung, có đặc trưng kỹ thuật như sau:

 • Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất sét nung.
 • Kiểu, loại: Gạch ống 4 lỗ.
 • Kích thước: 180 x 80 x 80 (mm).
 • Mác: M35.
 • Nhãn hiệu: Kính Đăng Khoa

3.   Thông báo số 3112/TB-SXD ngày 01/11/2019 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch rỗng đất sét nung, có đặc trưng kỹ thuật như sau:

 • Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất sét nung.
 • Kiểu, loại: Gạch đinh 2 lỗ.
 • Kích thước: 180 x 80 x 40 (mm).
 • Mác: M35.
 • Nhãn hiệu: Kính Đăng Khoa

  Các Thông báo này chỉ ghi nhận sự cam kết của Công ty TNHH Kính Đăng Khoa, các Thông báo này không có giá trị chứng nhận cho loại sản phẩm gạch rỗng đất sét nung nói trên phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

  Sở Xây dựng thông báo đến Công ty TNHH Kính Đăng Khoa và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện đúng quy định.

Xem và tải các Thông báo tại đây:​Cong ty Kinh Dang Khoa.rar

11/6/2019 4:00 PMĐã ban hànhKinh tế vật liệu xây dựngTinVề việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm gạch rỗng đất sét nung của Công ty TNHH Kính Đăng Khoa/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 01/11/2019, Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm gạch rỗng đất sét nung của Công ty TNHH Kính Đăng Khoa sản xuất, kinh doanh.
11/6/2019 4:00 PMYesĐã ban hành
Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH MTV Ngọc Vân Khánh, Công ty TNHH Phi Hùng  và Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên HảiVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH MTV Ngọc Vân Khánh, Công ty TNHH Phi Hùng  và Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hải
Ngày 05/11/2019, Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH MTV Ngọc Vân Khánh, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hải và Công ty TNHH Phi Hùng.

Một số thông tin chính của các tổ chức được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng:

1.   Công ty TNHH MTV Ngọc Vân Khánh (Quyết định số 189/QĐ-SXD ngày 05/11/2019 của Sở Xây dựng):

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3900328656. Đăng ký lần đầu ngày 10/3/2003, thay đổi lần thứ 8 ngày 23/5/2017. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.
 • Tên người đại diện theo pháp luật: Bùi Bắc An Nhàn, chức vụ: Giám đốc.
 • Địa chỉ trụ sở chính: Số 399, đường Trưng Nữ Vương, ấp Bình Hòa, xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.
 • Phạm vi hoạt động xây dựng:
 • Thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ hạng III.
 • Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ hạng III.

2.   Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hải (Quyết định số 190/QĐ-SXD ngày 05/11/2019 của Sở Xây dựng):

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3900579152. Đăng ký lần đầu ngày 17/02/2009, thay đổi lần thứ 2 ngày 17/10/2019. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.
 • Tên người đại diện theo pháp luật: Lê Thanh Hải, chức vụ: Giám đốc.
 • Địa chỉ trụ sở chính: Số 5, tổ 14, ấp Giữa, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.
 • Phạm vi hoạt động xây dựng:
 • Thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ hạng III.
 • Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ hạng III.

3.   Công ty TNHH Phi Hùng (Quyết định số 191/QĐ-SXD ngày 05/11/2019 của Sở Xây dựng):

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3900406015. Đăng ký lần đầu ngày 29/01/2007, thay đổi lần thứ 2 ngày 24/5/2017. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.
 • Tên người đại diện theo pháp luật: Ngô Duy Phi, chức vụ: Giám đốc.
 • Địa chỉ trụ sở chính: Số 34, Hẻm 33, đường 30/4, Khu phố 1, Phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
 • Phạm vi hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công trình Thủy lợi) hạng III.

  Sở Xây dựng thông báo đến Công ty TNHH MTV Ngọc Vân Khánh, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hải, Công ty TNHH Phi Hùng và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện.

Xem và tải các Quyết định tại đây:​Thang 11-2019.rar

11/6/2019 4:00 PMĐã ban hànhHoạt động xây dựngTinVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH MTV Ngọc Vân Khánh, Công ty TNHH Phi Hùng  và Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hải/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 05/11/2019, Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH MTV Ngọc Vân Khánh, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hải và Công ty TNHH Phi Hùng.
11/6/2019 4:00 PMYesĐã ban hành
Về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Bách Khoa Á Châu Tây NinhVề việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Bách Khoa Á Châu Tây Ninh
Ngày 04/11/2019, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng đã ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng đối với Công ty CP Bách Khoa Á Châu Tây Ninh.

Một số thông tin chung và hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân:


1.   Thông tin chung về Công ty CP Bách Khoa Á Châu Tây Ninh:

 • Địa chỉ trụ sở chính: Ấp 5, xã Suối Dây, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.
 • Mã số doanh nghiệp: 3901259194, do Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp ngày 25/7/2019.
 • Người đại diện theo pháp luật: Liu Huan; giới tính: Nam; chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

2.   Hành vi vi phạm hành chính đã thực hiện: Công ty CP Bách Khoa Á Châu Tây Ninh đã tổ chức thi công xây dựng công trình sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp đối với trường hợp cấp phép xây dựng mới đối với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập dự án đầu tư xây dựng.


​Sở Xây dựng thông báo đến Công ty CP Bách Khoa Á Châu Tây Ninh và các tổ chức, cơ quan, đơn vị có liên quan biết và thực hiện.​

11/6/2019 4:00 PMĐã ban hànhThanh tra xây dựngTinVề việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Bách Khoa Á Châu Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 04/11/2019, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng đã ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng đối với Công ty CP Bách Khoa Á Châu Tây Ninh.
11/6/2019 4:00 PMYesĐã ban hành
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm gạch rỗng đất sét nung của Cơ sở Nguyễn Thị HuyềnVề việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm gạch rỗng đất sét nung của Cơ sở Nguyễn Thị Huyền
Ngày 25/10/2019, Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm gạch rỗng đất sét nung của Cơ sở Nguyễn Thị Huyền sản xuất, kinh doanh.

Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy 02 sản phẩm gạch rỗng đất sét nung của Cơ sở Nguyễn Thị Huyền sản xuất, kinh doanh như sau:

1.   Thông báo số 2985/TB-SXD ngày 25/10/2019 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch rỗng đất sét nung, có đặc trưng kỹ thuật như sau:

 • Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất sét nung.
 • Loại: Gạch đinh 2 lỗ.
 • Kích thước: 180 x 80 x 40 (mm).
 • Mác: M35.
 • Nhãn hiệu: Cơ sở gạch Chấn Thịnh - Châu Thành - Tây Ninh

2.   Thông báo số 2986/TB-SXD ngày 25/10/2019 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch rỗng đất sét nung, có đặc trưng kỹ thuật như sau:

 • Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất sét nung.
 • Loại: Gạch đinh 4 lỗ.
 • Kích thước: 180 x 80 x 80 (mm).
 • Mác: M35.
 • Nhãn hiệu: Cơ sở gạch Chấn Thịnh - Châu Thành - Tây Ninh

  Các Thông báo này chỉ ghi nhận sự cam kết của Cơ sở Nguyễn Thị Huyền, các Thông báo này không có giá trị chứng nhận cho loại sản phẩm gạch rỗng đất sét nung nói trên phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

  Sở Xây dựng thông báo đến Cơ sở Nguyễn Thị Huyền và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện đúng quy định.

Xem và tải các Thông báo tại đây:Co so Huyen.rar

10/28/2019 6:00 PMĐã ban hànhKinh tế vật liệu xây dựngTinVề việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm gạch rỗng đất sét nung của Cơ sở Nguyễn Thị Huyền/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 25/10/2019, Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm gạch rỗng đất sét nung của Cơ sở Nguyễn Thị Huyền sản xuất, kinh doanh.
10/28/2019 6:00 PMYesĐã ban hành
Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH XD & TM Thiên Lâm và Công ty TNHH MTV Xây dựng công trình Giao thông Phương TrinhVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH XD & TM Thiên Lâm và Công ty TNHH MTV Xây dựng công trình Giao thông Phương Trinh
Ngày 25/10/2019, Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH XD & TM Thiên Lâm và Công ty TNHH MTV Xây dựng công trình Giao thông Phương Trinh.

Một số thông tin chính của các tổ chức được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng:

1.   Công ty TNHH XD & TM Thiên Lâm (Quyết định số 183/QĐ-SXD ngày 25/10/2019 của Sở Xây dựng):

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3900871848. Đăng ký lần đầu ngày 25/12/2009, thay đổi lần thứ 3 ngày 27/02/2014. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.
 • Tên người đại diện theo pháp luật: Bùi Đắc Liêm, chức vụ: Giám đốc.
 • Địa chỉ trụ sở chính: Số 38, đường Phạm Tung, Khu phố 1, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
 • Phạm vi hoạt động xây dựng:
 • Thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp hạng II.
 • Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp hạng III.
 • Thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ hạng III.

2.   Công ty TNHH MTV Xây dựng công trình Giao thông Phương Trinh (Quyết định số 184/QĐ-SXD ngày 25/10/2019 của Sở Xây dựng):

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3901212051. Đăng ký lần đầu ngày 09/11/2015. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.
 • Tên người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Thủy, chức vụ: Giám đốc.
 • Địa chỉ trụ sở chính: Số 206, Quốc lộ 22, khu phố Lộc Du, thị trấn Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.
 • Phạm vi hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ hạng III.

  Sở Xây dựng thông báo đến Công ty TNHH XD & TM Thiên Lâm, Công ty TNHH MTV Xây dựng công trình Giao thông Phương Trinh và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện.

Xem và tải các Quyết định tại đây:183-QD-SXD_Thien Lam.pdf184-QD-SXD_Phuong Trinh.pdf

10/28/2019 6:00 PMĐã ban hànhHoạt động xây dựngTinVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH XD & TM Thiên Lâm và Công ty TNHH MTV Xây dựng công trình Giao thông Phương Trinh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 25/10/2019, Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH XD & TM Thiên Lâm và Công ty TNHH MTV Xây dựng công trình Giao thông Phương Trinh.
10/28/2019 6:00 PMYesĐã ban hành
Về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH dệt may S.Power (Việt Nam)Về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH dệt may S.Power (Việt Nam)
Ngày 18/10/2019, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng đã ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng đối với Công ty TNHH dệt may S.Power (Việt Nam).

Một số thông tin chung và hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân:

1.   Thông tin chung về Công ty TNHH dệt may S.Power (Việt Nam):

 • Địa chỉ trụ sở chính: Lô A13, C1, KCN Thành Thành Công, xã An Hòa, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.
 • Mã số doanh nghiệp: 3900358107, cấp ngày 05/7/2017 (đăng ký thay đổi lần thứ nhất), do Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp.
 • Người đại diện theo pháp luật: Lee Chi Keung; giới tính: Nam; chức danh: Tổng Giám đốc.

2.   Hành vi vi phạm hành chính đã thực hiện: Công ty TNHH dệt may S.Power (Việt Nam) đã tổ chức thi công xây dựng công trình sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp đối với trường hợp cấp phép xây dựng mới đối với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập dự án đầu tư xây dựng.

Sở Xây dựng thông báo đến Công ty TNHH dệt may S.Power (Việt Nam) và các tổ chức, cơ quan, đơn vị có liên quan biết và thực hiện.

10/24/2019 3:00 PMĐã ban hànhThanh tra xây dựngTinVề việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH dệt may S.Power (Việt Nam)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 18/10/2019, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng đã ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng đối với Công ty TNHH dệt may S.Power (Việt Nam).
10/24/2019 3:00 PMYesĐã ban hành
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch rỗng đất sét nung của Nhà máy gạch Phước ThạnhVề việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch rỗng đất sét nung của Nhà máy gạch Phước Thạnh
Ngày 11/10/2019, Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch rỗng đất sét nung của Nhà máy gạch Phước Thạnh sản xuất, kinh doanh.

Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy 02 sản phẩm gạch rỗng đất sét nung của Nhà máy gạch Phước Thạnh sản xuất, kinh doanh như sau:

1.   Thông báo số 2776/TB-SXD ngày 11/10/2019 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch rỗng đất sét nung, có đặc trưng kỹ thuật như sau:

 • Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất sét nung.
 • Loại: Gạch rỗng 2 lỗ.
 • Kích thước: 180 x 80 x 40 (mm).
 • Mác: M50.
 • Nhãn hiệu:

NHÀ MÁY GẠCH PHƯỚC THẠNH

PHƯỚC THẠNH - GÒ DẦU - TN

 

2.   Thông báo số 2777/TB-SXD ngày 11/10/2019 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch rỗng đất sét nung, có đặc trưng kỹ thuật như sau:

 • Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất sét nung.
 • Loại: Gạch rỗng 4 lỗ.
 • Kích thước: 180 x 80 x 80 (mm).
 • Mác: M50.
 • Nhãn hiệu:

NHÀ MÁY GẠCH PHƯỚC THẠNH

PHƯỚC THẠNH - GÒ DẦU - TN

 


Các Thông báo này chỉ ghi nhận sự cam kết của Nhà máy gạch Phước Thạnh, các Thông báo này không có giá trị chứng nhận cho loại sản phẩm gạch rỗng đất sét nung nói trên phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Sở Xây dựng thông báo đến Nhà máy gạch Phước Thạnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện đúng quy định.
 

Xem và tải các Thông báo tại đây:Co so Phuoc Thanh.rar

10/14/2019 10:00 AMĐã ban hànhKinh tế vật liệu xây dựngTinVề việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch rỗng đất sét nung của Nhà máy gạch Phước Thạnh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 11/10/2019, Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch rỗng đất sét nung của Nhà máy gạch Phước Thạnh sản xuất, kinh doanh.
10/14/2019 10:00 AMYesĐã ban hành
Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Đức Phát, Công ty TNHH TM DV XD Đặng Minh Quân, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Đồng Tiến, Công ty TNHH Xây dựng Thanh Tuấn Phát, Công ty Cổ phần Xây dựng AR.E,Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Đức Phát, Công ty TNHH TM DV XD Đặng Minh Quân, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Đồng Tiến, Công ty TNHH Xây dựng Thanh Tuấn Phát, Công ty Cổ phần Xây dựng AR.E,
Ngày 08/10/2019, Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Đức Phát, Công ty TNHH TM DV XD Đặng Minh Quân, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Đồng Tiến, Công ty TNHH Xây dựng Thanh Tuấn Phát, Công ty Cổ phần Xây dựng AR.E, Công ty TNHH MTV Tư vấn và Xây dựng Tín Toàn Phát và Công ty TNHH Hiệp Ninh.

Một số thông tin chính của các tổ chức được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng:

1.   Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Đức Phát (Quyết định số 165/QĐ-SXD ngày 08/10/2019 của Sở Xây dựng):

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3900859135. Đăng ký lần đầu ngày 10/12/2009. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.
 • Tên người đại diện theo pháp luật: Huỳnh Đức Hải, chức vụ: Giám đốc.
 • Địa chỉ trụ sở chính: Số 6/2, Hẻm 33, Đường 30/4, Khu phố 1, Phường 1, Thị xã Tây Ninh (nay là thành phố Tây Ninh), tỉnh Tây Ninh.
 • Phạm vi hoạt động xây dựng:
 • Khảo sát địa hình công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công trình Thủy lợi) hạng III.
 • Thiết kế kết cấu công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công trình Thủy lợi) hạng III.
 • Giám sát thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công trình Thủy lợi) hạng III.

2.   Công ty TNHH TM DV XD Đặng Minh Quân (Quyết định số 166/QĐ-SXD ngày 08/10/2019 của Sở Xây dựng):

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3901217395.
 • Đăng ký lần đầu ngày 11/01/2016. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.
 • Tên người đại diện theo pháp luật: Đặng Minh Cường, chức vụ: Giám đốc.
 • Địa chỉ trụ sở chính: Số 19, Đường số 103, đường Cách mạng tháng Tám, khu phố Ninh Phước, phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
 • Phạm vi hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ hạng III.

3.   Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Đồng Tiến (Quyết định số 167/QĐ-SXD ngày 08/10/2019 của Sở Xây dựng):

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3900557215. Đăng ký lần đầu ngày 15/01/2009, thay đổi lần thứ 2 ngày 17/11/2014. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.
 • Tên người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Thanh Tùng, chức vụ: Giám đốc.
 • Địa chỉ trụ sở chính: Số 1019, đường Cách mạng tháng Tám, khu phố Hiệp Lễ, phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
 • Phạm vi hoạt động xây dựng:
 • Thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ hạng III.
 • Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ hạng III.

4.   Công ty TNHH Xây dựng Thanh Tuấn Phát (Quyết định số 168/QĐ-SXD ngày 08/10/2019 của Sở Xây dựng):

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3900582437.
 • Đăng ký lần đầu ngày 24/02/2009, thay đổi lần thứ 4 ngày 23/12/2014. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.
 • Tên người đại diện theo pháp luật: Ngô Thanh Tuấn, chức vụ: Giám đốc.
 • Địa chỉ trụ sở chính: Số 15B52, Khu phố 1, Phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
 • Phạm vi hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ hạng III.

5.   Công ty Cổ phần Xây dựng AR.E (Quyết định số 169/QĐ-SXD ngày 08/10/2019 của Sở Xây dựng):

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3901181935.
 • Đăng ký lần đầu ngày 28/02/2014, thay đổi lần thứ 1 ngày 25/7/2014. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.
 • Tên người đại diện theo pháp luật: Phan Trần Bửu Thông, chức vụ: Giám đốc.
 • Địa chỉ trụ sở chính: Số 03, Hẻm 31, đường Cách mạng tháng Tám, Khu phố 1, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
 • Phạm vi hoạt động xây dựng: Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ hạng III.

6.   Công ty TNHH MTV Tư vấn và Xây dựng Tín Toàn Phát (Quyết định số 170/QĐ-SXD ngày 08/10/2019 của Sở Xây dựng):

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3901217557.
 • Đăng ký lần đầu ngày 13/01/2016. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.
 • Tên người đại diện theo pháp luật: Đặng Thanh Hoài, chức vụ: Giám đốc.
 • Địa chỉ trụ sở chính: Số 18, đường Phạm Tung, Khu phố 1, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
 • Phạm vi hoạt động xây dựng:
 • Thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp hạng III.
 • Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp hạng III.

7.   Công ty TNHH Hiệp Ninh (Quyết định số 171/QĐ-SXD ngày 08/10/2019 của Sở Xây dựng):

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3901187380.
 • Đăng ký lần đầu ngày 23/5/2014, thay đổi lần thứ 2 ngày 25/02/2019. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.
 • Tên người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Quang Minh, chức vụ: Giám đốc.
 • Địa chỉ trụ sở chính: Số 144, đường Nguyễn Trọng Cát, khu phố Hiệp Nghĩa, phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
 • Phạm vi hoạt động xây dựng:
 • Thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ hạng III.
 • Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ hạng III.

Sở Xây dựng thông báo đến Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Đức Phát, Công ty TNHH TM DV XD Đặng Minh Quân, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Đồng Tiến, Công ty TNHH Xây dựng Thanh Tuấn Phát, Công ty Cổ phần Xây dựng AR.E, Công ty TNHH MTV Tư vấn và Xây dựng Tín Toàn Phát, Công ty TNHH Hiệp Ninh và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện.

Xem và tải các Quyết định tại đây:07 Cong ty.rar

10/11/2019 10:00 AMĐã ban hànhHoạt động xây dựngTinVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Đức Phát, Công ty TNHH TM DV XD Đặng Minh Quân, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Đồng Tiến, Công ty TNHH Xây dựng Thanh Tuấn Phát, Công ty Cổ phần Xây dựng AR.E,/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 08/10/2019, Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Đức Phát, Công ty TNHH TM DV XD Đặng Minh Quân, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Đồng Tiến, Công ty TNHH Xây dựng Thanh Tuấn Phát, Công ty Cổ phần Xây dựng AR.E, Công ty TNHH MTV Tư vấn và Xây dựng Tín Toàn Phát và Công ty TNHH Hiệp Ninh.
10/11/2019 10:00 AMYesĐã ban hành
Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Hồng Phượng Tây Ninh và Công ty TNHH Thạch LongVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Hồng Phượng Tây Ninh và Công ty TNHH Thạch Long
Ngày 09/10/2019, Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Hồng Phượng Tây Ninh và Công ty TNHH Thạch Long.

Một số thông tin chính của các tổ chức được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng:

1.   Công ty TNHH Hồng Phượng Tây Ninh (Quyết định số 174/QĐ-SXD ngày 09/10/2019 của Sở Xây dựng):

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3900230587. Đăng ký lần đầu ngày 10/5/1995, thay đổi lần thứ 7 ngày 02/3/2018. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.
 • Tên người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Thanh Hồng, chức vụ: Giám đốc.
 • Địa chỉ trụ sở chính: Số G1/36B, ấp Long Thới, xã Long Thành Trung, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.
 • Phạm vi hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ hạng III.

2.   Công ty TNHH Thạch Long (Quyết định số 175/QĐ-SXD ngày 09/10/2019 của Sở Xây dựng):

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3900924899. Đăng ký lần đầu ngày 27/10/2010, thay đổi lần thứ 3 ngày 24/5/2016. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.
 • Tên người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Xuân Khuê, chức vụ: Giám đốc.
 • Địa chỉ trụ sở chính: Số C4/9, ấp Long Thời, xã Long Thành Bắc, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.
 • Phạm vi hoạt động xây dựng:
 • Thiết kế (kiến trúc, kết cấu) công trình Dân dụng và Công nghiệp hạng III.
 • Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp hạng II.

Sở Xây dựng thông báo đến Công ty TNHH Hồng Phượng Tây Ninh, Công ty TNHH Thạch Long và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện.

Xem và tải các Quyết định tại đây:Hong Phuong va Thach Long.rar

10/11/2019 10:00 AMĐã ban hànhHoạt động xây dựngTinVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Hồng Phượng Tây Ninh và Công ty TNHH Thạch Long/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 09/10/2019, Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Hồng Phượng Tây Ninh và Công ty TNHH Thạch Long.
10/11/2019 10:00 AMYesĐã ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 9 năm 2019Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 9 năm 2019
Ngày 04/10/2019, Liên Sở Xây dựng - Tài chính đã công bố Bảng giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 9 năm 2019 (đã bao gồm VAT).

Để các tổ chức, cá nhân, đơn vị tư vấn, doanh nghiệp xây dựng có nhu cầu tra cứu thông tin về giá của các loại vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tháng 9 năm 2019, Sở Xây dựng thông báo như sau:

1. Bảng giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 9 năm 2019 đã được công bố tại Công văn số 2700/CB-VLXD-LS ngày 04/10/2019 của Liên Sở Xây dựng - Tài chính.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Xây dựng và Sở Tài chính để xem xét, giải quyết theo quy định.

Sở Xây dựng thông báo để các tổ chức, cá nhân, đơn vị có liên quan biết và tra cứu thông tin.

Xem và tải công văn tại đây:CV 2700 - GIA VLXD T9.pdf

10/7/2019 10:00 AMĐã ban hànhKinh tế vật liệu xây dựngTinCông bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 9 năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 04/10/2019, Liên Sở Xây dựng - Tài chính đã công bố Bảng giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 9 năm 2019 (đã bao gồm VAT).
10/7/2019 10:00 AMYesĐã ban hành
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm gạch rỗng đất sét nung của Công ty TNHH Minh TânVề việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm gạch rỗng đất sét nung của Công ty TNHH Minh Tân
Ngày 24/9/2019, Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm gạch rỗng đất sét nung của Công ty TNHH Minh Tân sản xuất, kinh doanh.

Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy 02 sản phẩm gạch rỗng đất sét nung của Công ty TNHH Minh Tân sản xuất, kinh doanh như sau:

1.   Thông báo số 2573/TB-SXD ngày 24/9/2019 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch rỗng đất sét nung, có đặc trưng kỹ thuật như sau:

 • Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất sét nung.
 • Loại: Gạch ống 4 lỗ.
 • Kích thước: 180 x 80 x 80 (mm).
 • Mác: M50.
 • Nhãn hiệu: Gạch Hoffman

2.   Thông báo số 2574/TB-SXD ngày 24/9/2019 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch rỗng đất sét nung, có đặc trưng kỹ thuật như sau:

 • Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất sét nung.
 • Loại: Gạch ống 2 lỗ.
 • Kích thước: 180 x 80 x 40 (mm).
 • Mác: M50.
 • Nhãn hiệu: Gạch Hoffman

  Các Thông báo này chỉ ghi nhận sự cam kết của Công ty TNHH Minh Tân, các Thông báo này không có giá trị chứng nhận cho loại sản phẩm gạch rỗng đất sét nung nói trên phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

  Sở Xây dựng thông báo đến Công ty TNHH Minh Tân và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện đúng quy định.

Xem và tải các Thông báo tại đây:Cong ty Minh Tan.rar

9/27/2019 9:00 AMĐã ban hànhKinh tế vật liệu xây dựngTinVề việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm gạch rỗng đất sét nung của Công ty TNHH Minh Tân/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 24/9/2019, Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm gạch rỗng đất sét nung của Công ty TNHH Minh Tân sản xuất, kinh doanh.
9/27/2019 9:00 AMYesĐã ban hành
Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Cổ phần Hải ĐăngVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Cổ phần Hải Đăng
Ngày 26/9/2019, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 163/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Cổ phần Hải Đăng.

1.   Một số thông tin chính và phạm vi hoạt động của Công ty TNHH Cổ phần Hải Đăng

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3900513521. Đăng ký lần đầu ngày 05/11/2008, thay đổi lần thứ 23 ngày 14/9/2018. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.
 • Tên người đại diện theo pháp luật: Thái Trường Giang, chức vụ: Tổng Giám đốc.
 • Địa chỉ trụ sở chính: Số 09, đường QH6, đường Đặng Ngọc Chinh, Khu phố 5, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
 • Phạm vi hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Công trình Thủy lợi) hạng II.

2.   Sở Xây dựng thông báo đến Công ty TNHH Cổ phần Hải Đăng và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện.

Xem và tải Quyết định số 163/QĐ-SXD tại đây:163-QD-SXD_Hai Dang.pdf

9/27/2019 9:00 AMĐã ban hànhHoạt động xây dựngTinVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Cổ phần Hải Đăng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 26/9/2019, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 163/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Cổ phần Hải Đăng.
9/27/2019 9:00 AMYesĐã ban hành
Về việc đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng đối với Công ty TNHH MTV Xây dựng công trình Giao thông Phương TrinhVề việc đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng đối với Công ty TNHH MTV Xây dựng công trình Giao thông Phương Trinh
Sở Xây dựng đã đăng tải thông tin năng lực đối với Công ty TNHH MTV Xây dựng công trình Giao thông Phương Trinh tại Quyết định số 161/QĐ-SXD ngày 24/9/2019.

Một số thông tin chính về Công ty TNHH MTV Xây dựng công trình Giao thông Phương Trinh được đăng tải thông tin như sau:

 • Tên người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Thủy, chức vụ: Giám đốc.
 • Địa chỉ: Số 206, Quốc lộ 22, khu phố Lộc Du, thị trấn Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.
 • Lĩnh vực hoạt động:
 • Thi công xây dựng: Công trình giao thông đường bộ cấp IV.
 • Thi công xây dựng: Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Công trình Thủy lợi) cấp IV.

Sở Xây dựng thông báo đến Công ty TNHH MTV Xây dựng công trình Giao thông Phương Trinh và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong tỉnh biết và thực hiện.

Xem và tải Quyết định số 161/QĐ-SXD tại đây:161-QD-SXD_Phuong Trinh.pdf

9/24/2019 3:00 PMĐã ban hànhHoạt động xây dựngTinVề việc đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng đối với Công ty TNHH MTV Xây dựng công trình Giao thông Phương Trinh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Xây dựng đã đăng tải thông tin năng lực đối với Công ty TNHH MTV Xây dựng công trình Giao thông Phương Trinh tại Quyết định số 161/QĐ-SXD ngày 24/9/2019.
9/24/2019 3:00 PMYesĐã ban hành
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm gạch rỗng đất sét nung của Công ty TNHH Hiệp Hòa LợiVề việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm gạch rỗng đất sét nung của Công ty TNHH Hiệp Hòa Lợi
Ngày 17/9/2019, Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm gạch rỗng đất sét nung của Công ty TNHH Hiệp Hòa Lợi sản xuất, kinh doanh.

Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy 02 sản phẩm gạch rỗng đất sét nung của Công ty TNHH Hiệp Hòa Lợi sản xuất, kinh doanh như sau:

1.   Thông báo số 2497/TB-SXD ngày 17/9/2019 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch rỗng đất sét nung, có đặc trưng kỹ thuật như sau:

 • Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất sét nung.
 • Loại: Gạch thẻ 2 lỗ.
 • Kích thước: 180 x 80 x 40 (mm).
 • Mác: M75.
 • Nhãn hiệu:

SÁU BE HIỆP HÒA LỢI

TRƯỜNG HUỆ - TRƯỜNG TÂY - HÒA THÀNH - TÂY NINH (M75)

 

 

2.   Thông báo số 2498/TB-SXD ngày 17/9/2019 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch rỗng đất sét nung, có đặc trưng kỹ thuật như sau:

 • Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất sét nung.
 • Loại: Gạch rỗng 4 lỗ.
 • Kích thước: 180 x 80 x 80 (mm).
 • Mác: M75.
 • Nhãn hiệu: 

SÁU BE HIỆP HÒA LỢI

TRƯỜNG HUỆ - TRƯỜNG TÂY - HÒA THÀNH - TÂY NINH (M75)

 


Các Thông báo này chỉ ghi nhận sự cam kết của Công ty TNHH Hiệp Hòa Lợi, các Thông báo này không có giá trị chứng nhận cho loại sản phẩm gạch rỗng đất sét nung nói trên phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

 Sở Xây dựng thông báo đến Công ty TNHH Hiệp Hòa Lợi và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện đúng quy định.


Xem và tải các Thông báo tại đây:Cong ty Hiep Hoa Loi.rar

9/20/2019 3:00 PMĐã ban hànhKinh tế vật liệu xây dựngTinVề việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm gạch rỗng đất sét nung của Công ty TNHH Hiệp Hòa Lợi/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 17/9/2019, Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm gạch rỗng đất sét nung của Công ty TNHH Hiệp Hòa Lợi sản xuất, kinh doanh.
9/20/2019 3:00 PMYesĐã ban hành
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch rỗng đất sét nung của Nhà máy gạch Phước ThạnhVề việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch rỗng đất sét nung của Nhà máy gạch Phước Thạnh
Ngày 17/9/2019, Sở Xây dựng đã có Thông báo số 2496/TB-SXD về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch rỗng đất sét nung của Nhà máy gạch Phước Thạnh sản xuất, kinh doanh.

Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm gạch rỗng đất sét nung của Nhà máy gạch Phước Thạnh sản xuất, kinh doanh, có đặc trưng kỹ thuật như sau:

 • Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất sét nung.
 • Loại: Gạch rỗng 4 lỗ (gạch demi).
 • Kích thước: 90 x 80 x 80 (mm).
 • Mác: M50.
 • Nhãn hiệu: 

NHÀ MÁY GẠCH PHƯỚC THẠNH

PHƯỚC THẠNH - GÒ DẦU - TN

 


Thông báo này chỉ ghi nhận sự cam kết của Nhà máy gạch Phước Thạnh, Thông báo này không có giá trị chứng nhận cho loại sản phẩm gạch rỗng đất sét nung nói trên phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Sở Xây dựng thông báo đến Nhà máy gạch Phước Thạnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện đúng quy định.

Xem và tải Thông báo số 2496/TB-SXD tại đây:2496-TB-SXD.pdf

9/20/2019 3:00 PMĐã ban hànhKinh tế vật liệu xây dựngTinVề việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch rỗng đất sét nung của Nhà máy gạch Phước Thạnh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 17/9/2019, Sở Xây dựng đã có Thông báo số 2496/TB-SXD về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch rỗng đất sét nung của Nhà máy gạch Phước Thạnh sản xuất, kinh doanh.
9/20/2019 3:00 PMYesĐã ban hành
Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH TM DV XD Anh Khoa, Công ty Cổ phần Xây dựng AR.E và Công ty CP Kiến  trúc - Xây dựng Thái DươngVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH TM DV XD Anh Khoa, Công ty Cổ phần Xây dựng AR.E và Công ty CP Kiến  trúc - Xây dựng Thái Dương
Ngày 16/9/2019, Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH TM DV XD Anh Khoa, Công ty Cổ phần Xây dựng AR.E và Công ty CP Kiến  trúc - Xây dựng Thái Dương.

Một số thông tin chính của các tổ chức được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng:

1.   Công ty TNHH TM DV XD Anh Khoa (Quyết định số 154/QĐ-SXD ngày 16/9/2019 của Sở Xây dựng):

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3901238885. Đăng ký lần đầu ngày 02/3/2017. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.
 • Tên người đại diện theo pháp luật: Phan Hoài Hương, chức vụ: Giám đốc.
 • Địa chỉ trụ sở chính: Số 51/53, đường Điện Biên Phủ, khu phố Ninh Thọ, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
 • Phạm vi hoạt động xây dựng:
 • Thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ hạng III.
 • Thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp hạng III.

2.   Công ty Cổ phần Xây dựng AR.E (Quyết định số 155/QĐ-SXD ngày 16/9/2019 của Sở Xây dựng):

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3901181935.
 • Đăng ký lần đầu ngày 28/02/2014, thay đổi lần thứ 1 ngày 25/7/2014. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.
 • Tên người đại diện theo pháp luật: Phan Trần Bửu Thông, chức vụ: Giám đốc.
 • Địa chỉ trụ sở chính: Số 03, Hẻm 31, đường Cách mạng tháng Tám, Khu phố 1, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
 • Phạm vi hoạt động xây dựng: Thiết kế công trình giao thông đường bộ hạng III.

3.   Công ty CP Kiến  trúc - Xây dựng Thái Dương (Quyết định số 156/QĐ-SXD ngày 16/9/2019 của Sở Xây dựng):

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3901211410.
 • Đăng ký lần đầu ngày 16/10/2015, thay đổi lần thứ 2 ngày 20/7/2017. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.
 • Tên người đại diện theo pháp luật: Thái Minh Tuấn, chức vụ: Giám đốc.
 • Địa chỉ trụ sở chính: Số 59, đường Dương Minh Châu, Khu phố 5, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
 • Phạm vi hoạt động xây dựng: Thiết kế công trình dân dụng và công nghiệp (kiến trúc, kết cấu, điện, nước) hạng III.

4.   Sở Xây dựng thông báo đến Công ty TNHH TM DV XD Anh Khoa, Công ty Cổ phần Xây dựng AR.E, Công ty CP Kiến  trúc - Xây dựng Thái Dương và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện.

Xem và tải các Quyết định tại đây:154-QD-SXD.pdf155-QD-SXD.pdf156-QD-SXD.pdf

9/18/2019 11:00 AMĐã ban hànhHoạt động xây dựngTinVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH TM DV XD Anh Khoa, Công ty Cổ phần Xây dựng AR.E và Công ty CP Kiến  trúc - Xây dựng Thái Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 16/9/2019, Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH TM DV XD Anh Khoa, Công ty Cổ phần Xây dựng AR.E và Công ty CP Kiến  trúc - Xây dựng Thái Dương.
9/18/2019 11:00 AMYesĐã ban hành
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm gạch rỗng đất sét nung của Cơ sở Hoàng TháiVề việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm gạch rỗng đất sét nung của Cơ sở Hoàng Thái
Ngày 30/8/2019, Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm gạch rỗng đất sét nung của Cơ sở Hoàng Thái sản xuất, kinh doanh.

Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy 02 sản phẩm gạch rỗng đất sét nung của Cơ sở Hoàng Thái sản xuất, kinh doanh như sau:

1.   Thông báo số 2281/TB-SXD ngày 30/8/2019 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch rỗng đất sét nung, có đặc trưng kỹ thuật như sau:

 • Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất sét nung.
 • Loại: Gạch ống 4 lỗ.
 • Kích thước: 180 x 80 x 80 (mm).
 • Mác: M50.
 • Nhãn hiệu: 

CƠ SỞ GẠCH HOÀNG THÁI

X. HÒA HIỆP, H. TÂN BIÊN, T. TÂY NINH

 

 

2.   Thông báo số 2282/TB-SXD ngày 30/8/2019 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch rỗng đất sét nung, có đặc trưng kỹ thuật như sau:

 • Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất sét nung.
 • Loại: Gạch ống 2 lỗ.
 • Kích thước: 180 x 80 x 40 (mm).
 • Mác: M50.
 • Nhãn hiệu: 

CƠ SỞ GẠCH HOÀNG THÁI

X. HÒA HIỆP, H. TÂN BIÊN, T. TÂY NINH

 

 

Các Thông báo này chỉ ghi nhận sự cam kết của Cơ sở Hoàng Thái, các Thông báo này không có giá trị chứng nhận cho loại sản phẩm gạch rỗng đất sét nung nói trên phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.
 
Sở Xây dựng thông báo đến Cơ sở Hoàng Thái và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện đúng quy định.

Xem và tải các Thông báo tại đây:Co so Hoang Thai.rar


9/18/2019 11:00 AMĐã ban hànhKinh tế vật liệu xây dựngTinVề việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm gạch rỗng đất sét nung của Cơ sở Hoàng Thái/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 30/8/2019, Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm gạch rỗng đất sét nung của Cơ sở Hoàng Thái sản xuất, kinh doanh.
9/18/2019 11:00 AMYesĐã ban hành
Triển khai thực hiện Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủTriển khai thực hiện Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ
Ngày 30/8/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 72/2019/NĐ-CP về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng, có hiệu lực thi hành từ ngày 30/8/2019.

Ngày 13/9/2019, Sở Xây dựng có Thông báo số 2453/TB-SXD triển khai đến các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố; phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, phòng Quản lý đô thị thành phố Tây Ninh và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng để được hướng dẫn.

Xem và tải Nghị định số 72/2019/NĐ-CP tại đây:72-2019-ND-CP.pdf

9/16/2019 8:00 AMĐã ban hànhKiến trúc quy hoạch xây dựngTinTriển khai thực hiện Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 30/8/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 72/2019/NĐ-CP về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng, có hiệu lực thi hành từ ngày 30/8/2019.
9/16/2019 8:00 AMYesĐã ban hành
Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH MTV Xây dựng An Hồng Nguyên và Công ty TNHH Cường Thành PhátVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH MTV Xây dựng An Hồng Nguyên và Công ty TNHH Cường Thành Phát
Ngày 09/9/2019, Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH MTV Xây dựng An Hồng Nguyên và Công ty TNHH Cường Thành Phát.

Một số thông tin chính của các tổ chức được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng:

1. Công ty TNHH MTV Xây dựng An Hồng Nguyên (Quyết định số 150/QĐ-SXD ngày 09/9/2019 của Sở Xây dựng):

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3901131123. Đăng ký lần đầu ngày 10/8/2012, thay đổi lần thứ 2 ngày 06/10/2017. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.
 • Tên người đại diện theo pháp luật: Lê Trường An, chức vụ: Giám đốc.
 • Địa chỉ trụ sở chính: Số 112, đường Đặng Ngọc Chinh, Khu phố 1, Phường 3, thành phố Tây Ninh,, tỉnh Tây Ninh.
 • Phạm vi hoạt động xây dựng:
 • Khảo sát địa hình, thiết kế công trình giao thông đường bộ hạng III.
 • Thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ hạng III.
 • Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ hạng III.

2. Công ty TNHH Cường Thành Phát (Quyết định số 151/QĐ-SXD ngày 09/9/2019 của Sở Xây dựng):

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3901157643.
 • Đăng ký lần đầu ngày 27/12/2012, thay đổi lần thứ 1 ngày 08/9/2017. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.
 • Tên người đại diện theo pháp luật: Tanh Văn Chói, chức vụ: Giám đốc.
 • Địa chỉ trụ sở chính: Số 552, đường Cách mạng tháng Tám, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
 • Phạm vi hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ hạng III.

3. Sở Xây dựng thông báo đến Công ty TNHH MTV Xây dựng An Hồng Nguyên, Công ty TNHH Cường Thành Phát và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện.

Xem và tải các Quyết định tại đây:150-QD-SXD.pdf151-QD-SXD.pdf

9/12/2019 11:00 AMĐã ban hànhHoạt động xây dựngTinVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH MTV Xây dựng An Hồng Nguyên và Công ty TNHH Cường Thành Phát/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 09/9/2019, Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH MTV Xây dựng An Hồng Nguyên và Công ty TNHH Cường Thành Phát.
9/12/2019 11:00 AMYesĐã ban hành
Về việc đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng đối với Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Hùng ViệtVề việc đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng đối với Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Hùng Việt
Sở Xây dựng đã đăng tải thông tin năng lực đối với Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Hùng Việt tại Quyết định số 148/QĐ-SXD ngày 06/9/2019.

Một số thông tin chính về Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Hùng Việt được đăng tải thông tin như sau:

 • Tên người đại diện theo pháp luật: Trần Thanh Phước, chức vụ: Giám đốc.
 • Địa chỉ: Số 386, Quốc lộ 22B, tổ 13, ấp Giữa, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.
 • Lĩnh vực hoạt động:
 • Thi công xây dựng: Công trình giao thông đường bộ cấp IV.
 • Giám sát thi công xây dựng: Công trình giao thông đường bộ cấp IV.
 • Thiết kế: Công trình giao thông đường bộ cấp IV.
 • Khảo sát địa hình: Công trình giao thông đường bộ cấp IV.

Sở Xây dựng thông báo đến Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Hùng Việt và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong tỉnh biết và thực hiện.

Xem và tải Quyết định số 148/QĐ-SXD tại đây:148-QD-SXD_Hung Viet.pdf

9/9/2019 5:00 PMĐã ban hànhHoạt động xây dựngTinVề việc đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng đối với Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Hùng Việt/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Xây dựng đã đăng tải thông tin năng lực đối với Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Hùng Việt tại Quyết định số 148/QĐ-SXD ngày 06/9/2019.
9/9/2019 5:00 PMYesĐã ban hành
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm vật liệu xây dựng của Công ty TNHH Billion Industrial (Việt Nam)Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm vật liệu xây dựng của Công ty TNHH Billion Industrial (Việt Nam)
Ngày 06/9/2019, Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm vật liệu xây dựng của Công ty TNHH Billion Industrial (Việt Nam) sản xuất, kinh doanh.

Một số thông tin chính về Công ty TNHH Billion Industrial (Việt Nam) và các sản phẩm sản suất, kinh doanh đã được công bố hợp quy như sau:

 • Tên tổ chức: Công ty TNHH Billion Industrial (Việt Nam).
 • Địa chỉ: Lô 43-16, đường N14, Khu công nghiệp Phước Đông, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.
 • Tên các sản phẩm sản xuất, kinh doanh công bố hợp quy: Đá granite; đá ốp lát tự nhiên; gạch đặc đất sét nung; ống nhựa Polyvinyl Clorua (PVC-U).
 • Kiểu loại, kích thước từng loại sản phẩm theo Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đính kèm.

  Các Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Sở Xây dựng chỉ ghi nhận sự cam kết của Công ty TNHH Billion Industrial (Việt Nam), không có giá trị chứng nhận cho các loại sản phẩm nói trên phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

  Sở Xây dựng thông báo đến Công ty TNHH Billion Industrial (Việt Nam) và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện đúng quy định.

Xem và tải các Thông báo tại đây:Cong ty Billion Industrial (1).rar

9/9/2019 5:00 PMĐã ban hànhKinh tế vật liệu xây dựngTinVề việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm vật liệu xây dựng của Công ty TNHH Billion Industrial (Việt Nam)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 06/9/2019, Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm vật liệu xây dựng của Công ty TNHH Billion Industrial (Việt Nam) sản xuất, kinh doanh.
9/9/2019 5:00 PMYesĐã ban hành
Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH MTV Khai thác Khoáng sản Trí Khang và Công ty TNHH Tinh AnhVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH MTV Khai thác Khoáng sản Trí Khang và Công ty TNHH Tinh Anh
Ngày 06/9/2019, Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH MTV Khai thác Khoáng sản Trí Khang và Công ty TNHH Tinh Anh.

Một số thông tin chính của các tổ chức được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng:

1. Công ty TNHH MTV Khai thác Khoáng sản Trí Khang (Quyết định số 147/QĐ-SXD ngày 06/9/2019 của Sở Xây dựng):

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3901165757. Đăng ký lần đầu ngày 06/6/2013, thay đổi lần thứ 5 ngày 22/6/2016. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.
 • Tên người đại diện theo pháp luật: Huỳnh Khắc Hiếu, chức vụ: Giám đốc.
 • Địa chỉ trụ sở chính: Số 341, đường Lạc Long Quân, ấp Hiệp An, xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.
 • Phạm vi hoạt động xây dựng: 
 • Thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ hạng III.
 • Thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp hạng III.

2. Công ty TNHH Tinh Anh (Quyết định số 149/QĐ-SXD ngày 06/9/2019 của Sở Xây dựng):

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3900490602.
 • Đăng ký lần đầu ngày 03/10/2008, thay đổi lần thứ 2 ngày 24/4/2015. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.
 • Tên người đại diện theo pháp luật: Ngô Quý Cường, chức vụ: Giám đốc.
 • Địa chỉ trụ sở chính: Số 984, đường ĐT 786, ấp Thanh Trung, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.
 • Phạm vi hoạt động xây dựng: 
 • Thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ hạng III.
 • Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ hạng III.

3. Sở Xây dựng thông báo đến Công ty TNHH MTV Khai thác Khoáng sản Trí Khang, Công ty TNHH Tinh Anh và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện.

Xem và tải các Quyết định tại đây:147-QD-SXD_Tri Khang.pdf149-QD-SXD_Tinh Anh.pdf

9/9/2019 5:00 PMĐã ban hànhHoạt động xây dựngTinVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH MTV Khai thác Khoáng sản Trí Khang và Công ty TNHH Tinh Anh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 06/9/2019, Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH MTV Khai thác Khoáng sản Trí Khang và Công ty TNHH Tinh Anh.
9/9/2019 5:00 PMYesĐã ban hành
Về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Nhật Trung, Trung tâm Quy hoạch và Giám định chất lượng xây dựng, Công ty TNHH Kiến trúc Đo đạc Sài TâyVề việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Nhật Trung, Trung tâm Quy hoạch và Giám định chất lượng xây dựng, Công ty TNHH Kiến trúc Đo đạc Sài Tây
Ngày 30/8/2019, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng đã ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng đối với Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Nhật Trung, Trung tâm Quy hoạch và Giám định chất lượng xây dựng, Công ty TNHH Kiến trúc Đo đạc Sài Tây.

Một số thông tin về các tổ chức và hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh:

1. Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Nhật Trung

a) Thông tin chung:

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 318, đường Trần Hưng Đạo, Khu phố 1, Phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Mã số doanh nghiệp: 3900358107.

- Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Đình Minh; giới tính: Nam; chức danh: Giám đốc.

b) Hành vi vi phạm hành chính đã thực hiện: Thi công sai thiết kế đã được phê duyệt.

2. Trung tâm Quy hoạch và Giám định chất lượng xây dựng

a) Thông tin chung:

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 03, đường Trương Định, Khu phố 3, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Mã số doanh nghiệp: 3900366718.

- Người đại diện theo pháp luật: Trịnh Văn Trọng; giới tính: Nam; chức danh: Giám đốc.

b) Hành vi vi phạm hành chính đã thực hiện: Nghiệm thu nhiều hơn công việc thực tế thực hiện.

3. Công ty TNHH Kiến trúc Đo đạc Sài Tây

a) Thông tin chung:

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 141, đường Thống Nhất, Phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Mã số doanh nghiệp: 0303062862.

- Người đại diện theo pháp luật: Trần Thanh Vân; giới tính: Nam; chức danh: Giám đốc.

b) Hành vi vi phạm hành chính đã thực hiện: Lập dự toán có khối lượng không phù hợp với khối lượng tính toán từ bản vẽ thiết kế đối với công trình sử dụng vốn nhà nước.


Sở Xây dựng thông báo đến Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Nhật Trung, Trung tâm Quy hoạch và Giám định chất lượng xây dựng, Công ty TNHH Kiến trúc Đo đạc Sài Tây và các tổ chức, cơ quan, đơn vị có liên quan biết và thực hiện.

9/4/2019 5:00 PMĐã ban hànhThanh tra xây dựngTinVề việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Nhật Trung, Trung tâm Quy hoạch và Giám định chất lượng xây dựng, Công ty TNHH Kiến trúc Đo đạc Sài Tây/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 30/8/2019, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng đã ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng đối với Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Nhật Trung, Trung tâm Quy hoạch và Giám định chất lượng xây dựng, Công ty TNHH Kiến trúc Đo đạc Sài Tây.
9/4/2019 5:00 PMYesĐã ban hành
Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Xây dựng Minh Hưng, Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Đại Hưng, Công ty Cổ phần Đầu tư TDIFVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Xây dựng Minh Hưng, Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Đại Hưng, Công ty Cổ phần Đầu tư TDIF
Ngày 28/8/2019, Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Xây dựng Minh Hưng, Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Đại Hưng, Công ty Cổ phần Đầu tư TDIF.

Một số thông tin chính của các tổ chức được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng:


1. Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Xây dựng Minh Hưng (Quyết định số 142/QĐ-SXD ngày 28/8/2019 của Sở Xây dựng):

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3900370129. Đăng ký lần đầu ngày 08/4/2005, thay đổi lần thứ 8 ngày 03/11/2017. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.

- Tên người đại diện theo pháp luật: Lê Thành Phúc, chức vụ: Giám đốc.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 183A, Khu phố 3, Phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Phạm vi hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ hạng III.


2. Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Đại Hưng (Quyết định số 143/QĐ-SXD ngày 28/8/2019 của Sở Xây dựng):

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 4502000324.

- Đăng ký lần đầu ngày 20/4/2005, thay đổi lần thứ 1 ngày 19/11/2007. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.

- Tên người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Trung Hưng, chức vụ: Giám đốc.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 24/1, ấp Trường Lộc, xã Trường Tây, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

- Phạm vi hoạt động xây dựng: Giám sát thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp thoát nước) hạng II.


3. Công ty Cổ phần Đầu tư TDIF (Quyết định số 144/QĐ-SXD ngày 28/8/2019 của Sở Xây dựng):

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3901093654.

- Đăng ký lần đầu ngày 19/5/2012, thay đổi lần thứ 7 ngày 17/01/2019. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.

- Tên người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Trí Thức, chức vụ: Giám đốc.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số A7, khu dân cư Bình Phong, xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.

- Phạm vi hoạt động xây dựng: Giám sát thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước) hạng III.

 

Sở Xây dựng thông báo đến Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Xây dựng Minh Hưng, Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Đại Hưng, Công ty Cổ phần Đầu tư TDIF và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện.

Xem và tải các Quyết định tại đây:Cac Quyet dinh CCCHN.rar

9/4/2019 3:00 PMĐã ban hànhHoạt động xây dựngTinVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Xây dựng Minh Hưng, Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Đại Hưng, Công ty Cổ phần Đầu tư TDIF/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 28/8/2019, Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Xây dựng Minh Hưng, Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Đại Hưng, Công ty Cổ phần Đầu tư TDIF.
9/4/2019 3:00 PMYesĐã ban hành
Về việc công bố danh sách các tổ chức, cá nhân giám định tư pháp theo vụ việc  trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây NinhVề việc công bố danh sách các tổ chức, cá nhân giám định tư pháp theo vụ việc  trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Sở Xây dựng công bố danh sách các tổ chức, cá nhân giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Để các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có thông tin về các tổ chức, cá nhân giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, Sở Xây dựng đăng tải danh sách các tổ chức, cá nhân giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực xây dựng có đủ năng lực đã được UBND tỉnh công bố (các Quyết định công bố đính kèm).

Xem và tải danh sách các tổ chức, cá nhân giám định tư pháp tại đây:Giam dinh tu phap.rar

9/4/2019 3:00 PMĐã ban hànhHoạt động xây dựngTinVề việc công bố danh sách các tổ chức, cá nhân giám định tư pháp theo vụ việc  trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Xây dựng công bố danh sách các tổ chức, cá nhân giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
9/4/2019 3:00 PMYesĐã ban hành
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 23/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp thúc đẩy thị trường  bất động sản phát triển ổn định, lành mạnhTriển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 23/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp thúc đẩy thị trường  bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh
Ngày 19/8/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1783/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 23/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh.

Ngày 29/8/2019, Sở Xây dựng đã triển khai tại Thông báo số 2271/TB-SXD, thông báo đến các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện Kế hoạch số 1783/KH-UBND ngày 19/8/2019 của UBND tỉnh đúng quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng (Phòng Quản lý nhà và Vật liệu xây dựng) để được hướng dẫn.

Xem và tải Kế hoạch số 1783/KH-UBND tại đây:1783-KH-UBND.pdf

9/3/2019 2:00 PMĐã ban hànhNhà - Bất động sảnTinTriển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 23/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp thúc đẩy thị trường  bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 19/8/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1783/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 23/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh.
9/3/2019 2:00 PMYesĐã ban hành
1 - 30Next