Tin Chuyên Ngành - Thanh Tra Xây Dựng
 
Từ ngày 10/4/2018 đến ngày 08/5/2018, Thanh tra Sở Xây dựng đã tổ chức kiểm tra việc triển khai tình hình thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 18/02/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Kế hoạch số 63/KH-TTXD ngày 30/3/2018).
 
Ngày 27/11/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 139/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở; có hiệu lực thi hành từ ngày 15/01/2018.
 
Công ty Cổ phần Công trình đô thị Tây Ninh. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Hòa Thành
 
Chánh Thanh tra Sở Xây dựng Tây Ninh ký ban hành Quyết định số 93/QĐ-XPVPHC ngày 22/12/2015 xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động xây dựng đối với GIáo xứ thành phố Tây Ninh.
 
Chánh Thanh tra Sở Xây dựng Tây Ninh ký ban hành Quyết định số 22/QĐ-XPVPHC ngày 16/3/2015 xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động xây dựng đối với Công ty Cổ phần Công nghệ Môi Trường Tây Ninh, ấp Tân Lợi, xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.
 
Ngày 07 tháng 11 năm 2014, Sở Xây dựng Tây Ninh tổ chức tập huấn nội dung Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở.
 
Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1135/UBND-TD ngày 21/5/2014 về việc giải quyết khiếu nại của công dân và Kế hoạch số 88/KH-TTXD ngày 03/6/2014 của Thanh tra Sở Xây dựng về kiểm tra xác minh thu thập thông tin liên quan đến trường hợp xin lại nhà, đất của ông Đặng Hồng Nhan (ủy quyền cho bà Đặng Hồng Cúc); để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh, Sở Xây dựng thông báo: Nhằm thu thập thêm thông tin liên quan đến đơn xin lại nhà, đất của ông Đặng Hồng Nhan ngụ tại 195, Del-Ray-Road N.E Calgary, Alberta, Tly-6v8-Canada, ủy quyền cho bà Đặng Hồng Cúc (em ruột ông Nhan) ngụ tại số 4, tỉnh lộ 19, khu phố Gia Huỳnh, thị trấn Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh với nội dung xin lại phần đất và căn nhà do Phòng Quản lý nhà, đất huyện Trảng Bàng mượn ngày 30/5/1978, hiện nay do Đội Quản lý thị trường số 8 đang sử dụng làm trụ sở làm việc. Mọi tổ chức, cá nhân có thông tin về nguồn gốc căn nhà về quyền sở hữu của ông Đặng Hồng Nhan xin vui lòng thông báo về Sở Xây dựng, địa chỉ số 314, đường Cách mạng tháng Tám, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh hoặc liên hệ điện thoại số 0663.818456 (liên hệ Đ/c Chi – Phó Chánh Thanh tra Sở Xây dựng).
 
Chánh Thanh tra xây dựng đã ký Quyết định số 32/QĐ-XPVPHC ngày 10/4/2014 xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động xây dựng đối với ông Nguyễn Phước Ngạn, địa chỉ tại khu phố 2, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. 1. Hành vi vi phạm: Tổ chức thi công xây dựng công trình nhà kho sai nội dung giấy phép xây dựng của cơ quan có thẩm quyền cấp đối với trường hợp cấp phép xây dựng mới. Cụ ...
 
  Chánh Thanh tra xây dựng đã ký Quyết định số 33/QĐ-XPVPHC ngày 10/4/2014 xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động xây dựng đối với ông Cao Văn Tuệ, địa chỉ tại đường 12B, ấp Tân Trung, xã Tân Bình, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. 1. Hành vi vi phạm: Tổ chức thi công xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ ở nông thôn không có giấy phép xây dựng mà theo quy định là phải có giấy phép xây ...
 
  Chánh Thanh tra xây dựng đã ký Quyết định số 31/QĐ-XPVPHC ngày 10/4/2014 xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động xây dựng đối với ông Võ Văn Tường, địa chỉ đường Trần Văn Trà, ấp Bình Trung, xã Bình Minh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. 1. Hành vi vi phạm: Tổ chức thi công xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ ở nông thôn sai nội dung giấy phép xây dựng của cơ quan có thẩm quyền cấp ...
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Về việc đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng đối với Công ty TNHH Hiệp NinhVề việc đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng đối với Công ty TNHH Hiệp Ninh
Ngày 20/6/2018, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 91/QĐ-SXD về việc đăng tải thông tin năng lực các tổ chức hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

1. Một số thông tin chính về tổ chức được đăng tải thông tin như sau:

- Tên tổ chức: Công ty TNHH Hiệp Ninh.

- Tên người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Quang Minh, chức vụ: Giám đốc.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 144, đường Nguyễn Trọng Cát, phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Lĩnh vực hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ cấp IV.

2. Sở Xây dựng thông báo đến Công ty TNHH Hiệp Ninh và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện.

Xem và tải Quyết định số 91/QĐ-SXD tại đây: 91-QD-SXD_Cty Hiep Ninh.pdf

6/22/2018 3:00 PMĐã ban hànhHoạt động xây dựngTinVề việc đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng đối với Công ty TNHH Hiệp Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 20/6/2018, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 91/QĐ-SXD về việc đăng tải thông tin năng lực các tổ chức hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
6/22/2018 3:00 PMYesĐã ban hành
Công bố danh sách cá nhân, tổ chức thực hiện giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây NinhCông bố danh sách cá nhân, tổ chức thực hiện giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện nhiệm vụ giám định tư pháp trong linh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, UBND tỉnh Tây Ninh phê duyệt danh sách Người giám định tư pháp, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tại Quyết định số 1463/QĐ-UBND ngày 07/6/2018.

Trên cơ sở ý kiến của Cục Giám định nhà nước về Chất lượng công trình xây dựng tại Công văn số 182/GĐ-GĐ2 ngày 06/3/2018 về việc lập và công bố danh sách tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc trên địa bàn.

Sở Xây dựng tiến hành thống kê, rà soát và lập danh sách các cá nhân, tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc gửi Sở Tư pháp thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1463/QĐ-UBND ngày 07/6/2018.

Sở Xây dựng thông báo để các cơ quan, tổ chức, các nhân có liên quan biết và thực hiện.

Xem và tải Quyết định số 1463/QĐ-UBND tại đây:  1463-QD-UBND.pdf


6/13/2018 8:00 AMĐã ban hànhHoạt động xây dựngTinCông bố danh sách cá nhân, tổ chức thực hiện giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện nhiệm vụ giám định tư pháp trong linh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, UBND tỉnh Tây Ninh phê duyệt danh sách Người giám định tư pháp, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tại Quyết định số 1463/QĐ-UBND ngày 07/6/2018.
6/13/2018 8:00 AMYesĐã ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 5 năm 2018Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 5 năm 2018
Ngày 06/6/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính đã công bố Bảng giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 5 năm 2018 (đã bao gồm VAT).

Để các tổ chức, cá nhân, đơn vị tư vấn, doanh nghiệp xây dựng có nhu cầu tra cứu thông tin về giá của các loại vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tháng 5 năm 2018, Sở Xây dựng thông báo như sau:

1. Bảng giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 5 năm 2018 đã được công bố tại Công văn số 1450/CB-VLXD-LS ngày 06/6/2018 của Liên Sở Xây dựng - Tài chính.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Xây dựng và Sở Tài chính để xem xét, giải quyết theo quy định.

Sở Xây dựng thông báo để các tổ chức, cá nhân, đơn vị có liên quan biết và tra cứu thông tin.

Xem và tải Công văn số 1450/CB-VLXD-LS tại đây: 1450-CB-VLXD-LS_1.PDF

6/7/2018 3:00 PMĐã ban hànhKinh tế vật liệu xây dựngTinCông bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 5 năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 06/6/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính đã công bố Bảng giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 5 năm 2018 (đã bao gồm VAT).
6/7/2018 3:00 PMYesĐã ban hành
Kiểm tra việc triển khai tình hình thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 18/02/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và phổ biến một số nội dung của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27Kiểm tra việc triển khai tình hình thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 18/02/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và phổ biến một số nội dung của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27
Từ ngày 10/4/2018 đến ngày 08/5/2018, Thanh tra Sở Xây dựng đã tổ chức kiểm tra việc triển khai tình hình thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 18/02/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Kế hoạch số 63/KH-TTXD ngày 30/3/2018).

Đoàn kiểm tra do Thanh tra Sở Xây dựng chủ trì đã tổ chức kiểm tra, hướng dẫn UBND các huyện, thành phố tuyên truyền và phổ biến giúp cho các tổ chức, cá nhân nắm vững các quy định pháp luật về quản lý trật tự xây dựng.

Đoàn kiểm tra đã kiểm tra, đôn đốc các huyện, thành phố, các xã phải tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quản lý; phòng ngừa, xử lý kịp thời, kiên quyết đối với các hành vi vi phạm trật tự xây dựng đô thị; xử lý theo quy định pháp luật đối với các hành vi bị cấm trong hoạt động xây dựng, quản lý, khai thác sử dụng đường đô thị (theo Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 05/9/2014 của UBND tỉnh Tây Ninh về ban hành quy định phân cấp quản lý hệ thống đường đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh).

Đoàn kiểm tra đã trao đổi và hướng dẫn địa phương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý trật tự xây dựng và các vấn đề về xử lý tranh chấp, phản ánh, khiếu kiện có liên quan đến công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh; đồng thời, Đoàn kiểm tra đã đề nghị UBND các huyện, thành phố, UBND cấp xã phải tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong quản lý trật tự xây dựng theo tinh thần Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 18/02/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại buổi kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã phổ biến một số nội dung về công tác xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng quy định tại Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở; Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ.

Xem và tải các văn bản liên quan tại đây::05-CT-UBND.pdf24-2014-QD-UBND.PDF139-2017-ND-CP.pdf03_2018_TT-BXD.pdf

5/25/2018 8:00 AMĐã ban hànhThanh tra xây dựngTinKiểm tra việc triển khai tình hình thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 18/02/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và phổ biến một số nội dung của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Từ ngày 10/4/2018 đến ngày 08/5/2018, Thanh tra Sở Xây dựng đã tổ chức kiểm tra việc triển khai tình hình thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 18/02/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Kế hoạch số 63/KH-TTXD ngày 30/3/2018).
5/25/2018 8:00 AMYesĐã ban hành
Về việc đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng đối với Công ty TNHH Thái Hòa, Công ty TNHH Khoáng sản Ngọc Phát Tài, Công ty TNHH Thi công xây dựng Lê Phát và Công ty TNHH MTV Xây dựng Tổng hợp NatacoVề việc đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng đối với Công ty TNHH Thái Hòa, Công ty TNHH Khoáng sản Ngọc Phát Tài, Công ty TNHH Thi công xây dựng Lê Phát và Công ty TNHH MTV Xây dựng Tổng hợp Nataco
Ngày 22/5/2018, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 76/QĐ-SXD về việc đăng tải thông tin năng lực các tổ chức hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

1. Một số thông tin chính về 04 tổ chức được đăng tải thông tin như sau:

a)  Công ty TNHH Thái Hòa:

- Tên người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Văn Chồi, chức vụ: Tổng Giám đốc.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 9, Hẻm 5, đường Trưng Nữ Vương, Khu phố 5, Phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Phạm vi hoạt động xây dựng: Khảo sát địa hình công trình giao thông cấp IV.

b)  Công ty TNHH Khoáng sản Ngọc Phát Tài:

- Tên người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc Hân, chức vụ: Giám đốc.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 316, Tổ 1, ấp Phước Lập, xã Phước Vinh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.

- Phạm vi hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ cấp IV.

c)  Công ty TNHH Thi công xây dựng Lê Phát:

- Tên người đại diện theo pháp luật: Lê Quốc Lợi, chức vụ: Giám đốc.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 793, đường Bời Lời, khu phố Ninh An, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Phạm vi hoạt động xây dựng:

+  Khảo sát địa hình công trình: Giao thông cấp IV.

+  Thiết kế công trình: Giao thông đường bộ cấp IV.

+  Giám sát thi công xây dựng công trình: Giao thông đường bộ cấp IV.

+  Thi công xây dựng công trình: Giao thông đường bộ cấp IV.

d)  Công ty TNHH MTV Xây dựng Tổng hợp Nataco:

- Tên người đại diện theo pháp luật: Đinh Hoàng Nhân, chức vụ: Giám đốc.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 103, Hẻm 4, đường Nguyễn Huệ, ấp Long Mỹ, xã Long Thành Bắc, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

- Phạm vi hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ cấp IV.

2. Sở Xây dựng thông báo đến Công ty TNHH Thái Hòa, Công ty TNHH Khoáng sản Ngọc Phát Tài, Công ty TNHH Thi công xây dựng Lê Phát, Công ty TNHH MTV Xây dựng Tổng hợp Nataco và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong tỉnh biết và thực hiện.

Xem và tải Quyết định số 76/QĐ-SXD tại đây: 76-QD-SXD_Thai Hoa-Phat Tai-Le Phat-Nataco.pdf

5/24/2018 10:00 AMĐã ban hànhHoạt động xây dựngTinVề việc đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng đối với Công ty TNHH Thái Hòa, Công ty TNHH Khoáng sản Ngọc Phát Tài, Công ty TNHH Thi công xây dựng Lê Phát và Công ty TNHH MTV Xây dựng Tổng hợp Nataco/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 22/5/2018, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 76/QĐ-SXD về việc đăng tải thông tin năng lực các tổ chức hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
5/24/2018 10:00 AMYesĐã ban hành
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch rỗng đất sét nung của Công ty TNHH Duy HảiVề việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch rỗng đất sét nung của Công ty TNHH Duy Hải
Ngày 21/5/2018, Sở Xây dựng đã thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch rỗng đất sét nung của Công ty TNHH Duy Hải sản xuất, kinh doanh.

Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy 02 sản phẩm như sau:

1. Thông báo số 1196/TB-SXD ngày 21/5/2018 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch rỗng đất sét nung,có đặc trưng kỹ thuật như sau:

- Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất sét nung.

- Kiểu, loại: Gạch rỗng 02 lỗ (gạch thẻ 02 lỗ).

- Kích thước: 180 x 80 x 40 (mm).

- Mác: M50.

2. Thông báo số 1197/TB-SXD ngày 21/5/2018 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch rỗng đất sét nung, có đặc trưng kỹ thuật như sau:

- Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất sét nung.

- Kiểu, loại: Gạch rỗng 04 lỗ.

- Kích thước: 180 x 80 x 80 (mm).

- Mác: M50.

Các Thông báo này chỉ ghi nhận sự cam kết của Công ty TNHH Duy Hải, các Thông báo này không có giá trị chứng nhận cho loại sản phẩm gạch rỗng đất sét nung nói trên phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Sở Xây dựng thông báo đến Công ty TNHH Duy Hải và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện đúng quy định.

Xem và tải các văn bản thông báo tại đây: 1196-TB-SXD_Cty Duy Hai.pdf1197-TB-SXD_Cty Duy Hai.pdf

5/23/2018 8:00 AMĐã ban hànhKinh tế vật liệu xây dựngTinVề việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch rỗng đất sét nung của Công ty TNHH Duy Hải/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 21/5/2018, Sở Xây dựng đã thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch rỗng đất sét nung của Công ty TNHH Duy Hải sản xuất, kinh doanh.
5/23/2018 8:00 AMYesĐã ban hành
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch rỗng đất sét nung của Hộ kinh doanh Thái Quốc BửuVề việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch rỗng đất sét nung của Hộ kinh doanh Thái Quốc Bửu
Ngày 16/5/2018, Sở Xây dựng đã thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch rỗng đất sét nung của Hộ kinh doanh Thái Quốc Bửusản xuất, kinh doanh.

Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy 02 sản phẩm như sau:

1. Thông báo số 1159/TB-SXD ngày 16/5/2018 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch rỗng đất sét nung,có đặc trưng kỹ thuật như sau:

- Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất sét nung.

- Kiểu, loại: Gạch rỗng 02 lỗ (gạch đinh 02 lỗ).

- Kích thước: 180 x 80 x 40 (mm).

- Mác: M50.

- Nhãn hiệu thương mại: Ấp Phước Thành, xã Phước Lưu, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Nin

                                                                                  ĐT: 0985.662.209


2. Thông báo số 1160/TB-SXD ngày 16/5/2018 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch rỗng đất sét nung, có đặc trưng kỹ thuật như sau:

- Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất sét nung.

- Kiểu, loại: Gạch rỗng 04 lỗ.

- Kích thước: 180 x 80 x 80 (mm).

- Mác: M50.

- Nhãn hiệu thương mại: Ấp Phước Thành, xã Phước Lưu, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh                                        

                                                                                  ĐT: 0985.662.209  


Các Thông báo này chỉ ghi nhận sự cam kết của Hộ kinh doanh Thái Quốc Bửu, các Thông báo này không có giá trị chứng nhận cho loại sản phẩm gạch rỗng đất sét nung nói trên phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Sở Xây dựng thông báo đến Hộ kinh doanh Thái Quốc Bửu và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện đúng quy định.

Xem và tải các văn bản thông báo tại đây:  1159-TB-SXD_Thai Quoc Buu.pdf1160-TB-SXD_Thai Quoc Buu.pdf

5/18/2018 9:00 AMĐã ban hànhKinh tế vật liệu xây dựngTinVề việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch rỗng đất sét nung của Hộ kinh doanh Thái Quốc Bửu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 16/5/2018, Sở Xây dựng đã thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch rỗng đất sét nung của Hộ kinh doanh Thái Quốc Bửusản xuất, kinh doanh.
5/18/2018 9:00 AMYesĐã ban hành
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương của Công ty TNHH SKEY Việt NamVề việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương của Công ty TNHH SKEY Việt Nam
Ngày 17/5/2018, Sở Xây dựng đã thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương của Công ty TNHH SKEY Việt Nam sản xuất, kinh doanh.

Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy 02 sản phẩm như sau:

1. Thông báo số 1166/TB-SXD ngày 17/5/2018 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương,có đặc trưng kỹ thuật như sau:

- Tên sản phẩm: Sơn tường dạng nhũ tương.

- Mã sản phẩm: GOECO - S610.

- Kiểu, loại: Nội thất.

- Ký hiệu nhà sản xuất: Skey  


2. Thông báo số 1167/TB-SXD ngày 17/5/2018 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương, có đặc trưng kỹ thuật như sau:

- Tên sản phẩm: Sơn tường dạng nhũ tương.

- Mã sản phẩm: TANI CLEAN - S820.

- Kiểu, loại: Ngoại thất.

- Ký hiệu nhà sản xuất: Skey


3. Thông báo số 1168/TB-SXD ngày 17/5/2018 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương, có đặc trưng kỹ thuật như sau:

- Tên sản phẩm: Sơn tường dạng nhũ tương.

- Tên thương mại: Sơn tường dạng nhũ tương, bóng.

- Mã sản phẩm: HODU SKEY - S800.

- Kiểu, loại: Ngoại thất.

- Ký hiệu nhà sản xuất: Skey


4. Thông báo số 1169/TB-SXD ngày 17/5/2018 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương, có đặc trưng kỹ thuật như sau:

- Tên sản phẩm: Sơn tường dạng nhũ tương.

- Mã sản phẩm: SKEY- S600.

- Kiểu, loại: Nội thất.

- Ký hiệu nhà sản xuất: Skey


5. Thông báo số 1170/TB-SXD ngày 17/5/2018 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương, có đặc trưng kỹ thuật như sau:

- Tên sản phẩm: Sơn tường dạng nhũ tương.

- Tên thương mại: Sơn tường dạng nhũ tương, bóng.

- Mã sản phẩm: HODU SKEY - S630.

- Kiểu, loại: Nội thất.

- Ký hiệu nhà sản xuất: Skey

6. Thông báo số 1171/TB-SXD ngày 17/5/2018 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương, có đặc trưng kỹ thuật như sau:

- Tên sản phẩm: Sơn tường dạng nhũ tương.

- Tên thương mại: Sơn tường dạng nhũ tương, bóng.

- Mã sản phẩm: TANI CLEAN- S620.

- Kiểu, loại: Nội thất.

- Ký hiệu nhà sản xuất: Skey

 

7. Thông báo số 1172/TB-SXD ngày 17/5/2018 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương, có đặc trưng kỹ thuật như sau:

- Tên sản phẩm: Sơn tường dạng nhũ tương.

- Mã sản phẩm: GOECO - S810.

- Kiểu, loại: Ngoại thất.

- Ký hiệu nhà sản xuất: Skey


8. Thông báo số 1173/TB-SXD ngày 17/5/2018 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương, có đặc trưng kỹ thuật như sau:

- Tên sản phẩm: Sơn tường dạng nhũ tương.

- Tên thương mại: Sơn tường dạng nhũ tương, bóng.

- Mã sản phẩm: TANI CRACK- S850.

- Kiểu, loại: Ngoại thất.

- Ký hiệu nhà sản xuất: Skey


Các Thông báo này chỉ ghi nhận sự cam kết của Công ty TNHH SKEY Việt Nam, các Thông báo này không có giá trị chứng nhận cho loại sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương nói trên phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Sở Xây dựng thông báo đến Công ty TNHH SKEY Việt Nam và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện đúng quy định.

Xem và tải các văn bản thông báo tại đây: 1166-TB-SXD_Cty SKEY.pdf1167-TB-SXD_Cty SKEY.pdf1168-TB-SXD_Cty SKEY.pdf1169-TB-SXD_Cty SKEY.pdf1170-TB-SXD_Cty SKEY.pdf1171-TB-SXD_Cty SKEY.pdf1172-TB-SXD_Cty SKEY.pdf1173-TB-SXD_Cty SKEY.pdf

5/18/2018 9:00 AMĐã ban hànhKinh tế vật liệu xây dựngTinVề việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương của Công ty TNHH SKEY Việt Nam/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 17/5/2018, Sở Xây dựng đã thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương của Công ty TNHH SKEY Việt Nam sản xuất, kinh doanh.
5/18/2018 9:00 AMYesĐã ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 4 năm 2018Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 4 năm 2018
Ngày 04/5/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính đã công bố Bảng giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 4 năm 2018 (đã bao gồm VAT).

Để các tổ chức, cá nhân, đơn vị tư vấn, doanh nghiệp xây dựng có nhu cầu tra cứu thông tin về giá của các loại vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tháng 4 năm 2018, Sở Xây dựng thông báo như sau:

1. Bảng giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 4 năm 2018 đã được công bố tại Công văn số 1039/CB-VLXD-LS ngày 04/5/2018 của Liên Sở Xây dựng - Tài chính.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Xây dựng và Sở Tài chính để xem xét, giải quyết theo quy định.

Sở Xây dựng thông báo để các tổ chức, cá nhân, đơn vị có liên quan biết và tra cứu thông tin.

Xem và tải Công văn số 1039/CB-VLXD-LS tại đây: 1039-CB-VLXD-LS_Thang 4-2018.PDF

5/16/2018 8:00 AMĐã ban hànhKinh tế vật liệu xây dựngTinCông bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 4 năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 04/5/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính đã công bố Bảng giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 4 năm 2018 (đã bao gồm VAT).
5/16/2018 8:00 AMYesĐã ban hành
Thông báo xác nhận nhà ở tại dự án Khu dân cư Phú Thịnh của Công ty Cổ phần Phú Thịnh đủ điều kiện đưa vào kinh doanhThông báo xác nhận nhà ở tại dự án Khu dân cư Phú Thịnh của Công ty Cổ phần Phú Thịnh đủ điều kiện đưa vào kinh doanh
Ngày 11/5/2018, Sở Xây dựng thông báo xác nhận 02 căn nhà ở tại dự án Khu dân cư Phú Thịnh của Công ty Cổ phần Phú Thịnh đủ điều kiện đưa vào kinh doanh tại Công văn số 1121/SXD-QLNTTBĐS.

1. Một số thông tin về dự án

-   Tên dự án: Dự án nhà ở thương mại Khu dân cư Phú Thịnh;

-   Địa chỉ xây dựng dự án: Khu phố 4, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh;

-   Chủ đầu tư dự án: Công ty Cổ phần Phú Thịnh.

2. Tiến độ triển khai dự án

-   Ngày 31/5/2016, Sở Xây dựng đã phát hành Công văn số 828/SXD-QLNTTBĐS thông báo xác nhận 29 căn nhà ở thuộc dự án nhà ở thương mại Khu dân cư Phú Thịnh đủ điều kiện đưa vào kinh doanh.

-   Ngày 04/8/2016, Sở Xây dựng đã phát hành Công văn số 1368/SXD-QLNTTBĐS thông báo xác nhận 05 căn nhà ở thuộc dự án nhà ở thương mại Khu dân cư Phú Thịnh đủ điều kiện đưa vào kinh doanh.

-   Ngày 20/6/2017, Sở Xây dựng đã phát hành Công văn số 1471/SXD-QLNTTBĐS ngày 20/6/2017 thông báo xác nhận 07 căn nhà ở thuộc dự án nhà ở thương mại Khu dân cư Phú Thịnh đủ điều kiện đưa vào kinh doanh.

3. Nay Sở Xây dựng tiếp tục thông báo 02 căn nhà thuộc dự án đã xây dựng xong phần thô, hoàn thiện mặt đứng đủ điều kiện đưa vào kinh doanh, cụ thể các căn: A3, A4.

4. Dự án trên chưa thế chấp cho bất kỳ tổ chức tín dụng nào.

Sở Xây dựng thông báo đến các tổ chức, cá nhân có liên quan và Công ty Cổ phần Phú Thịnh biết.

Xem và tải Công văn số 1121/SXD-QLNTTBĐS tại đây: 1121-SXD-QLNTTBDS_Cty Phu Thinh.pdf

5/11/2018 5:00 PMĐã ban hànhNhà - Bất động sảnTinThông báo xác nhận nhà ở tại dự án Khu dân cư Phú Thịnh của Công ty Cổ phần Phú Thịnh đủ điều kiện đưa vào kinh doanh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 11/5/2018, Sở Xây dựng thông báo xác nhận 02 căn nhà ở tại dự án Khu dân cư Phú Thịnh của Công ty Cổ phần Phú Thịnh đủ điều kiện đưa vào kinh doanh tại Công văn số 1121/SXD-QLNTTBĐS.
5/11/2018 5:00 PMYesĐã ban hành
Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công tyTNHH MTV Phúc KhangVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công tyTNHH MTV Phúc Khang
Ngày 08/5/2018, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 73/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH MTV Phúc Khang.

1. Một số thông tin chính như sau:

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3900887622. Đăng ký lần đầu ngày 08/4/2010; đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 27/02/2015. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.

- Tên người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Văn Thảo, chức vụ: Giám đốc.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 291, Khu phố 5, Phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Phạm vi hoạt động xây dựng:

+  Thi công xây dựng công trình: Dân dụng và công nghiệp hạng III; Giao thông đường bộ hạng II; Hạ tầng kỹ thuật thoát nước hạng II.

+  Giám sát thi công xây dựng công trình: Giao thông đường bộ hạng III; Hạ tầng kỹ thuật thoát nước hạng III.

2. Sở Xây dựng thông báo đến Công tyTNHH MTV Phúc Khang và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện.

Xem và tải Quyết định số 73/QĐ-SXD tại đây: 73-QD-SXD_Cty Phuc Khang.pdf

5/9/2018 11:00 AMĐã ban hànhHoạt động xây dựngTinVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công tyTNHH MTV Phúc Khang/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 08/5/2018, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 73/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH MTV Phúc Khang.
5/9/2018 11:00 AMYesĐã ban hành
Về việc đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng đối với Công ty TNHH TMDV Xây dựng Anh KhoaVề việc đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng đối với Công ty TNHH TMDV Xây dựng Anh Khoa
Ngày 07/5/2018, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 72/QĐ-SXD về việc đăng tải thông tin năng lực các tổ chức hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

1. Một số thông tin chính về tổ chức được đăng tải thông tin như sau:

- Tên tổ chức: Công ty TNHH TMDV Xây dựng Anh Khoa.

- Tên người đại diện theo pháp luật: Phan Hoài Phương, chức vụ: Giám đốc.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 51/53, đường Điện Biên Phủ, khu phố Ninh Thọ, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Phạm vi hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp cấp IV.

2. Sở Xây dựng thông báo đến Công ty TNHH TMDV Xây dựng Anh Khoa và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện.

Xem và tải Quyết định số 72/QĐ-SXD tại đây:  72-QD-SXD_Cty Anh Khoa.pdf

5/8/2018 11:00 AMĐã ban hànhHoạt động xây dựngTinVề việc đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng đối với Công ty TNHH TMDV Xây dựng Anh Khoa/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 07/5/2018, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 72/QĐ-SXD về việc đăng tải thông tin năng lực các tổ chức hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
5/8/2018 11:00 AMYesĐã ban hành
Thông báo triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2018Thông báo triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2018
Ngày 19/4/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã ban hành Kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2018 tại Quyết định số 1101/QĐ-UBND.

Ngày 04/5/2018, Sở Xây dựng có Công văn số 1034/SXD-QLNTTBĐS thông báo đến các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện Quyết định số 1101/QĐ-UBND ngày 19/4/2018 của UBND tỉnh đúng quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị báo cáo kịp thời về Sở Xây dựng - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách nhà ở và thị trường bất động sản tỉnh để được hướng dẫn, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo kịp thời.

Xem và tải Quyết định số 1101/QĐ-UBND tại đây: 1101-QD-UBND_KH Nha o.pdf

5/7/2018 9:00 AMĐã ban hànhNhà - Bất động sảnTinThông báo triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 19/4/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã ban hành Kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2018 tại Quyết định số 1101/QĐ-UBND.
5/7/2018 9:00 AMYesĐã ban hành
Thông báo triển khai thực hiện Quyết định số 1105/QĐ-UBND và Quyết định số 1106/QĐ-UBND ngày 20/4/2018 của UBND tỉnh về việc công bố Đơn giá dự toán xây dựng công trình tỉnh Tây Ninh phần thí nghiệm và phần sửa chữaThông báo triển khai thực hiện Quyết định số 1105/QĐ-UBND và Quyết định số 1106/QĐ-UBND ngày 20/4/2018 của UBND tỉnh về việc công bố Đơn giá dự toán xây dựng công trình tỉnh Tây Ninh phần thí nghiệm và phần sửa chữa
Ngày 20/4/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số 1105/QĐ-UBND và Quyết định số 1106/QĐ-UBND ngày 20/4/2018 của UBND tỉnh về việc công bố Đơn giá dự toán xây dựng công trình tỉnh Tây Ninh phần thí nghiệm và phần sửa chữa.

Ngày 26/4/2018, Sở Xây dựng có Thông báo số 995/TB-SXD thông báo đến các sở, ban, ngành,UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện Quyết định số 1105/QĐ-UBND và Quyết định số 1106/QĐ-UBNDđúng quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng (Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng) để được hướng dẫn.

Xem và tải Quyết định số 1105/QĐ-UBND và Quyết định số 1106/QĐ-UBND tại đây:  1105-QD-UBND_don gia thi nghiem.pdf 1106-QD-UBND_don gia sua chua.pdf


5/3/2018 9:00 AMĐã ban hànhKinh tế vật liệu xây dựngTinThông báo triển khai thực hiện Quyết định số 1105/QĐ-UBND và Quyết định số 1106/QĐ-UBND ngày 20/4/2018 của UBND tỉnh về việc công bố Đơn giá dự toán xây dựng công trình tỉnh Tây Ninh phần thí nghiệm và phần sửa chữa/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 20/4/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số 1105/QĐ-UBND và Quyết định số 1106/QĐ-UBND ngày 20/4/2018 của UBND tỉnh về việc công bố Đơn giá dự toán xây dựng công trình tỉnh Tây Ninh phần thí nghiệm và phần sửa chữa.
5/3/2018 9:00 AMYesĐã ban hành
Về việc đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng đối với Công ty TNHH Xây dựng Sơn Quốc Thanh, Công ty TNHH  Thiên Tâm và Công ty TNHH Trường Chinh PhátVề việc đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng đối với Công ty TNHH Xây dựng Sơn Quốc Thanh, Công ty TNHH  Thiên Tâm và Công ty TNHH Trường Chinh Phát
Ngày 24/4/2018, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 70/QĐ-SXD về việc đăng tải thông tin năng lực các tổ chức hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

1. Một số thông tin chính về 03 tổ chức được đăng tải thông tin như sau:

a) Công ty TNHH TNHH Xây dựng Sơn Quốc Thanh:

- Tên người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Thành Dũng, chức vụ: Giám đốc.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 58, đường Phạm Văn Xuyên, Khu phố 6, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Phạm vi hoạt động xây dựng: Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ cấp IV.

b) Công ty TNHH Thiên Tâm:

- Tên người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Thị Kim Thùy, chức vụ: Giám đốc.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 143, đường số 9, đường Phạm Văn Đồng, ấp Hiệp Long, xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

- Phạm vi hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ cấp IV.

c) Công ty TNHH Trường Chinh Phát:

- Tên người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Chiến, chức vụ: Giám đốc.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 327, đường Trần Phú, khu phố Ninh Thành, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Phạm vi hoạt động xây dựng:

+ Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình: Giao thông đường bộ cấp IV.

+ Giám sát thi công xây dựng công trình: Giao thông đường bộ cấp IV.

2. Sở Xây dựng thông báo đến Công ty TNHH Xây dựng Sơn Quốc Thanh, Công ty TNHH Thiên Tâm và Công ty TNHH Trường Chinh Phát và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong tỉnh biết và thực hiện.

Xem và tải Quyết định số 70/QĐ-SXD tại đây: 70-QD-SXD_Son Quoc Thanh-Thien Tam-Truong Trinh Phat.pdf

4/26/2018 11:00 AMĐã ban hànhHoạt động xây dựngTinVề việc đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng đối với Công ty TNHH Xây dựng Sơn Quốc Thanh, Công ty TNHH  Thiên Tâm và Công ty TNHH Trường Chinh Phát/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 24/4/2018, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 70/QĐ-SXD về việc đăng tải thông tin năng lực các tổ chức hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
4/26/2018 11:00 AMYesĐã ban hành
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm cốt liệu nhỏ (cát) cho bê tông và vữa của Doanh nghiệp tư nhân Huy ThiệnVề việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm cốt liệu nhỏ (cát) cho bê tông và vữa của Doanh nghiệp tư nhân Huy Thiện
Ngày 18/4/2018, Sở Xây dựng cóThông báo số 910/TB-SXD về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm cốt liệu nhỏ (cát) cho bê tông và vữa của Doanh nghiệp tư nhân Huy Thiện sản xuất, kinh doanh.

1. Sản phẩm Cốt liệu nhỏ (cát) cho bê tông và vữa có đặc trưng kỹ thuật như sau:

- Tên sản phẩm: Cốt liệu nhỏ (cát) cho bê tông và vữa.

- Kiểu loại: Cát thô.

- Nhãn hiệu: Cát Huy Thiện - Tây Ninh.

2. Thông báo này chỉ ghi nhận sự cam kết của Doanh nghiệp tư nhân Huy Thiện, các Thông báo này không có giá trị chứng nhận cho loại sản phẩm cốt liệu nhỏ (cát) cho bê tông và vữa, kiểu loại cát thô phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng và thay thế Thông báo số 1533/TB-SXD ngày 23/6/2017 của Sở Xây dựng.

Sở Xây dựng thông báo đến Doanh nghiệp tư nhân Huy Thiện và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong tỉnh biết và thực hiện đúng quy định.

Xem và tải Thông báo số 910/TB-SXD tại đây: 910-TB-SXD_Cty Huy Thien.pdf


4/19/2018 2:00 PMĐã ban hànhKinh tế vật liệu xây dựngTinVề việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm cốt liệu nhỏ (cát) cho bê tông và vữa của Doanh nghiệp tư nhân Huy Thiện/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 18/4/2018, Sở Xây dựng cóThông báo số 910/TB-SXD về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm cốt liệu nhỏ (cát) cho bê tông và vữa của Doanh nghiệp tư nhân Huy Thiện sản xuất, kinh doanh.
4/19/2018 2:00 PMYesĐã ban hành
Về việc đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng đối với Công ty CP Quản lý, Sửa chữa và Xây dựng Cầu đường Tây NinhVề việc đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng đối với Công ty CP Quản lý, Sửa chữa và Xây dựng Cầu đường Tây Ninh
Ngày 17/4/2018, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 63/QĐ-SXD về việc đăng tải thông tin năng lực các tổ chức hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Một số thông tin chính về tổ chức được đăng tải thông tin như sau:

- Tên tổ chức: Công ty CP Quản lý, Sửa chữa và Xây dựng Cầu đường Tây Ninh.

- Tên người đại diện theo pháp luật: Ngô Quí Cường, chức vụ: Giám đốc.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 126, đường Trần Văn Trà, Khu phố 2, Phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Phạm vi hoạt động xây dựng: Giao thông đường bộ cấp IV.

Sở Xây dựng thông báo đến Công ty CP Quản lý, Sửa chữa và Xây dựng Cầu đường Tây Ninh và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong tỉnh biết và thực hiện.

Xem và tải Quyết định số 63/QĐ-SXD tại đây: 63-QD-SXD_Cty Cau duong Tay Ninh.pdf

4/17/2018 3:00 PMĐã ban hànhHoạt động xây dựngTinVề việc đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng đối với Công ty CP Quản lý, Sửa chữa và Xây dựng Cầu đường Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 17/4/2018, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 63/QĐ-SXD về việc đăng tải thông tin năng lực các tổ chức hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
4/17/2018 3:00 PMYesĐã ban hành
Về việc đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng đối với Công ty TNHH Trường Chinh PhátVề việc đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng đối với Công ty TNHH Trường Chinh Phát
Ngày 11/4/2018, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 58/QĐ-SXD về việc đăng tải thông tin năng lực các tổ chức hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Một số thông tin chính về tổ chức được đăng tải thông tin như sau:

- Tên tổ chức: Công ty TNHH Trường Chinh Phát.

- Tên người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Chiến, chức vụ: Giám đốc.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số327, đường Trần Phú, khu phố Ninh Thành, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Phạm vi hoạt động xây dựng:Giao thông đường bộ cấp IV.

Sở Xây dựng thông báo đến Công ty TNHH Trường Chinh Phát và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong tỉnh biết và thực hiện.

Xem và tải Quyết định số 58/QĐ-SXD tại đây: 58-QD-SXD_Truong Chinh Phat.pdf

4/16/2018 9:00 AMĐã ban hànhHoạt động xây dựngTinVề việc đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng đối với Công ty TNHH Trường Chinh Phát/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 11/4/2018, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 58/QĐ-SXD về việc đăng tải thông tin năng lực các tổ chức hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
4/16/2018 9:00 AMYesĐã ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh từ tháng 01 - 3 năm 2018Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh từ tháng 01 - 3 năm 2018
Ngày 05/4/2018, Sở Xây dựng - Sở Tài chính đã công bố Bảng giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninhtừ tháng 01 - 3 năm 2018 (đã bao gồm VAT).

Để các tổ chức, cá nhân, đơn vị tư vấn, doanh nghiệp xây dựng có nhu cầu tra cứu thông tin về giá của các loại vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từ tháng 01 - 3 năm 2018, Sở Xây dựng thông báo như sau:

1. Bảng giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh từ tháng 01 - 3 năm 2018 đã được công bố tại các Văn bản: Số 816/CB-VLXD-LS, số 817/CB-VLXD-LS vàsố 818/CB-VLXD-LS ngày 05/4/2018 của Sở Xây dựng và Sở Tài chính.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Xây dựng và Sở Tài chính để xem xét, giải quyết theo quy định.

Sở Xây dựng thông báo để các tổ chức, cá nhân, đơn vị có liên quan biết và tra cứu thông tin.

Xem và tải các Văn bản: Số 816/CB-VLXD-LS, số 817/CB-VLXD-LS và số 818/CB-VLXD-LS tại đây: 816-CV-VLXD-LS (THÁNG 01)_1.PDF817-CB-VLXD-LS_Thang 02-2018.PDF818-CB-VLXD-LS_Thang 03-2018.PDF

4/10/2018 5:00 PMĐã ban hànhKinh tế vật liệu xây dựngTinCông bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh từ tháng 01 - 3 năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 05/4/2018, Sở Xây dựng - Sở Tài chính đã công bố Bảng giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninhtừ tháng 01 - 3 năm 2018 (đã bao gồm VAT).
4/10/2018 5:00 PMYesĐã ban hành
Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Việt ThuVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Việt Thu
Ngày 04/4/2018, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 50/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Việt Thu.

Một số thông tin chính như sau:

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3900329970. Đăng ký lần đầu ngày 07/5/2003; Đăng ký thay đổi lần thứ 06 ngày 28/7/2014. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.

- Tên người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Lạc Việt, chức vụ: Giám đốc.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 15, đường Trần Phú, khu phố Ninh Trung, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Phạm vi hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp hạng II.

Sở Xây dựng thông báo đến Công ty TNHH Việt Thu và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong tỉnh biết và thực hiện.

Xem và tải Quyết định số 50/QĐ-SXD tại đây: 50-QD-SXD_Viet Thu.pdf

4/6/2018 3:00 PMĐã ban hànhHoạt động xây dựngTinVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Việt Thu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 04/4/2018, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 50/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Việt Thu.
4/6/2018 3:00 PMYesĐã ban hành
Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công tyTNHH MTV Phúc KhangVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công tyTNHH MTV Phúc Khang
Ngày 04/4/2018, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 51/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH MTV Phúc Khang.

Một số thông tin chính như sau:

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3900887622. Đăng ký lần đầu ngày 08/4/2010; đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 27/02/2015. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.

- Tên người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Văn Thảo, chức vụ: Giám đốc.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 291, Khu phố 5, Phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Phạm vi hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ hạng III.

Sở Xây dựng thông báo đến Công tyTNHH MTV Phúc Khang và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong tỉnh biết và thực hiện.

Xem và tải Quyết định số 51/QĐ-SXD tại đây: 51-QD-SXD_Phuc Khang.pdf

4/6/2018 3:00 PMĐã ban hànhHoạt động xây dựngTinVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công tyTNHH MTV Phúc Khang/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 04/4/2018, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 51/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH MTV Phúc Khang.
4/6/2018 3:00 PMYesĐã ban hành
Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty Cổ phần Phú ThịnhVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty Cổ phần Phú Thịnh
Ngày 04/4/2018, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 52/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty Cổ phần Phú Thịnh.

Một số thông tin chính như sau:

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3900382558. Đăng ký lần đầu ngày 18/11/2005; đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 11/11/2014. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.

- Tên người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Quốc An, chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 18, đường Võ Thị Sáu, Khu phố 4, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Phạm vi hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ hạng III.

Sở Xây dựng thông báo đến Công ty Cổ phần Phú Thịnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong tỉnh biết và thực hiện.

Xem và tải Quyết định số 52/QĐ-SXD tại đây: 52-QD-SXD_Phu Thinh.pdf

4/6/2018 3:00 PMĐã ban hànhHoạt động xây dựngTinVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty Cổ phần Phú Thịnh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 04/4/2018, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 52/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty Cổ phần Phú Thịnh.
4/6/2018 3:00 PMYesĐã ban hành
Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công tyTNHH MTV Phương Thảo NghiVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công tyTNHH MTV Phương Thảo Nghi
Ngày 04/4/2018, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 53/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH MTV Phương Thảo Nghi.

Một số thông tin chính như sau:

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3901204420. Đăng ký lần đầu ngày 07/5/2015; đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 24/8/2017. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.

- Tên người đại diện theo pháp luật: Huỳnh Vũ Phương, chức vụ: Giám đốc.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 129, tổ 2, ấp Phước Bình 2, xã Suối Đá, Huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.

- Phạm vi hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp hạng III.

Sở Xây dựng thông báo đến Công ty TNHH MTV Phương Thảo Nghi và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong tỉnh biết và thực hiện.

Xem và tải Quyết định số 53/QĐ-SXD tại đây: 53-QD-SXD_Phuong Thao Nghi.pdf

4/6/2018 3:00 PMĐã ban hànhHoạt động xây dựngTinVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công tyTNHH MTV Phương Thảo Nghi/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 04/4/2018, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 53/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH MTV Phương Thảo Nghi.
4/6/2018 3:00 PMYesĐã ban hành
Về việc đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng đối với Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Huỳnh Tấn Phát, Công ty TNHH MTV Phương Thảo Nghi và Công ty TNHH MTV Uy Tiến PhátVề việc đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng đối với Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Huỳnh Tấn Phát, Công ty TNHH MTV Phương Thảo Nghi và Công ty TNHH MTV Uy Tiến Phát
Ngày 03/4/2018, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 48/QĐ-SXD về việc đăng tải thông tin năng lực các tổ chức hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Một số thông tin chính về 03 tổ chức được đăng tải thông tin như sau:

1. Một số thông tin chính về 03 tổ chức hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

a) Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Huỳnh Tấn Phát:

- Tên người đại diện theo pháp luật: Võ Lê Nhật Trường, chức vụ: Giám đốc.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 13 Đường Trần Văn Trà, ấp Bình Trung, xã Bình Minh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Phạm vi hoạt động xây dựng:Giao thông đường bộ cấp IV.

b) Công ty TNHH MTV Phương Thảo Nghi:

- Tên người đại diện theo pháp luật: Huỳnh Vũ Phương, chức vụ: Giám đốc.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 169, Tổ 2, ấp Phước Bình 2, xã Suối Đá, Huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.

- Phạm vi hoạt động xây dựng: Giao thông đường bộ cấp IV.

c) Công ty TNHH MTV Uy Tiến Phát:

- Tên người đại diện theo pháp luật: Trần Minh Sang, chức vụ: Giám đốc.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 4, ấp Cây Xoài, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

- Phạm vi hoạt động xây dựng:

+  Thi công xây dựng công trình: Dân dụng và Công nghiệp cấp IV.

+  Giám sát công tác xây dựng và hoạn thiện công trình: Dân dụng và Công nghiệp cấp IV.

+  Giám sát thi công xây dựng công trình: Giao thông cấp IV.

2. Sở Xây dựng thông báo đến Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Huỳnh Tấn Phát, Công ty TNHH MTV Phương Thảo Nghi, Công ty TNHH MTV Uy Tiến Phát và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong tỉnh biết và thực hiện.

Xem và tải Quyết định số 48/QĐ-SXD tại đây: 48-QD-SXD_Huynh Tan Phat-Phuong Thao Nghi-Uy Tien Phat.pdf

4/3/2018 4:00 PMĐã ban hànhHoạt động xây dựngTinVề việc đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng đối với Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Huỳnh Tấn Phát, Công ty TNHH MTV Phương Thảo Nghi và Công ty TNHH MTV Uy Tiến Phát/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 03/4/2018, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 48/QĐ-SXD về việc đăng tải thông tin năng lực các tổ chức hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
4/3/2018 4:00 PMYesĐã ban hành
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa của Công ty Cổ phần Xuân Cầu Tây NinhVề việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa của Công ty Cổ phần Xuân Cầu Tây Ninh
Ngày 30/3/2018, Sở Xây dựng có Thông báo số 777/TB-SXD và Thông báo số 778/TB-SXD về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa của Công ty Cổ phần Xuân Cầu Tây Ninh sản xuất, kinh doanh.

Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy 02 sản phẩm như sau:

1. Thông báo số 777/TB-SXD ngày 30/3/2018 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa, có đặc trưng kỹ thuật như sau:

- Tên sản phẩm: Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa.

- Kiểu loại: Cát mịn.

- Nhãn hiệu: Xuân Cầu.

2. Thông báo số 778/TB-SXD ngày 30/3/2018 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa, có đặc trưng kỹ thuật như sau:

- Tên sản phẩm: Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa.

- Kiểu loại: Cát thô.

- Nhãn hiệu: Xuân Cầu.

Các Thông báo này chỉ ghi nhận sự cam kết của Công ty Cổ phần Xuân Cầu Tây Ninh, các Thông báo này không có giá trị chứng nhận cho loại sản phẩm cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa nói trên phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Sở Xây dựng thông báo đến Công ty Cổ phần Xuân Cầu Tây Ninh và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong tỉnh biết và thực hiện đúng quy định.

Xem và tải Thông báo số 777/TB-SXD, Thông báo số 778/TB-SXD tại đây: 777-TB-SXD_Xuan Cau.pdf778-TB-SXD_Xuan Cau.pdf

4/3/2018 11:00 AMĐã ban hànhKinh tế vật liệu xây dựngTinVề việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa của Công ty Cổ phần Xuân Cầu Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 30/3/2018, Sở Xây dựng có Thông báo số 777/TB-SXD và Thông báo số 778/TB-SXD về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa của Công ty Cổ phần Xuân Cầu Tây Ninh sản xuất, kinh doanh.
4/3/2018 11:00 AMYesĐã ban hành
Về việc sản phẩm gạch Terrazzo do Doanh nghiệp tư nhân Thiện Mỹ sản xuất, kinh doanh đủ điều kiện lưu thông trên thị trườngVề việc sản phẩm gạch Terrazzo do Doanh nghiệp tư nhân Thiện Mỹ sản xuất, kinh doanh đủ điều kiện lưu thông trên thị trường
Ngày 27/3/2018, Sở Xây dựng có Thông báo số 727/TB-SXD về việc sản phẩm gạch Terrazzo do Doanh nghiệp tư nhân Thiện Mỹ sản xuất, kinh doanh đủ điều kiện lưu thông trên thị trường.

Sở Xây dựng thông báo như sau:

1. Sản phẩm gạch Terrazzo, loại gạch Terrazzo ngoại thất, 2 lớp, loại 1, kích thước 400x400x30 mm do Doanh nghiệp tư nhân Thiện Mỹ sản xuất và kinh doanh đủ điều kiện lưu thông trên thị trường.

2. Hủy bỏ Thông báo số 3457/TB-SXD ngày 11/12/2017 của Sở Xây dựng về việc sản phẩm gạch Terrazzo do Doanh nghiệp tư nhân Thiện Mỹ sản xuất và kinh doanh chưa đủ điều kiện lưu thông trên thị trường.

3. Đề nghị Doanh nghiệp tư nhân Thiện Mỹ thực hiện trách nhiệm của tổ chức công bố hợp quy theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN và Khoản 5 Điều 1 Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN.

Sở Xây dựng thông báo đến Doanh nghiệp tư nhân Thiện Mỹ và các cơ quan, đơn vị có liên quan được biết và thực hiện đúng quy định.

Xem và tải Thông báo số 727/TB-SXD tại đây: 727-TB-SXD_Thien My.pdf

3/29/2018 8:00 AMĐã ban hànhKinh tế vật liệu xây dựngTinVề việc sản phẩm gạch Terrazzo do Doanh nghiệp tư nhân Thiện Mỹ sản xuất, kinh doanh đủ điều kiện lưu thông trên thị trường/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 27/3/2018, Sở Xây dựng có Thông báo số 727/TB-SXD về việc sản phẩm gạch Terrazzo do Doanh nghiệp tư nhân Thiện Mỹ sản xuất, kinh doanh đủ điều kiện lưu thông trên thị trường.
3/29/2018 8:00 AMYesĐã ban hành
Về việc sản phẩm gạch Terrazzo do Doanh nghiệp tư nhân Thiện Mỹ sản xuất, kinh doanh chưa đủ điều kiện lưu thông trên thị trườngVề việc sản phẩm gạch Terrazzo do Doanh nghiệp tư nhân Thiện Mỹ sản xuất, kinh doanh chưa đủ điều kiện lưu thông trên thị trường
Ngày 27/3/2018, Sở Xây dựng có Thông báo số 726/TB-SXD về việc sản phẩm gạch Terrazzo do Doanh nghiệp tư nhân Thiện Mỹ sản xuất, kinh doanh chưa đủ điều kiện lưu thông trên thị trường.

Sở Xây dựng thông báo như sau:

1. Sản phẩm gạch Terrazzo, loại gạch Terrazzo ngoại thất, 2 lớp, loại 1, kích thước 300x300x45 mm do DNTN Thiện Mỹ sản xuất và kinh doanh chưa đủ điều kiện lưu thông trên thị trường.

2. Hủy bỏ Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy số 2720/TB-SXD ngày 29/12/2016 của Sở Xây dựng Tây Ninh.

3. Đề nghị Doanh nghiệp tư nhân Thiện Mỹ thực hiện:

- Thực hiện trách nhiệm của tổ chức công bố hợp chuẩn theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN.

- Chịu trách nhiệm về chất lượng các sản phẩm gạch Terrazzo, loại gạch Terrazzo ngoại thất, 2 lớp, loại 1, kích thước 300x300x45 mm do đơn vị sản xuất, kinh doanh theo quy định; bồi thường thiệt hại (nếu có) theo quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Sở Xây dựng thông báo đến Doanh nghiệp tư nhân Thiện Mỹ và các cơ quan, đơn vị có liên quan được biết và thực hiện đúng quy định.

Xem và tải Thông báo số 726/TB-SXD tại đây: 726-TB-SXD_Thien My.pdf

3/29/2018 8:00 AMĐã ban hànhKinh tế vật liệu xây dựngTinVề việc sản phẩm gạch Terrazzo do Doanh nghiệp tư nhân Thiện Mỹ sản xuất, kinh doanh chưa đủ điều kiện lưu thông trên thị trường/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 27/3/2018, Sở Xây dựng có Thông báo số 726/TB-SXD về việc sản phẩm gạch Terrazzo do Doanh nghiệp tư nhân Thiện Mỹ sản xuất, kinh doanh chưa đủ điều kiện lưu thông trên thị trường.
3/29/2018 8:00 AMYesĐã ban hành
Về việc sản phẩm cốt liệu nhỏ cho bê tông và vữa do DNTN cát đá sỏi Minh Hưng sản xuất, kinh doanh đủ điều kiện lưu thông trên thị trườngVề việc sản phẩm cốt liệu nhỏ cho bê tông và vữa do DNTN cát đá sỏi Minh Hưng sản xuất, kinh doanh đủ điều kiện lưu thông trên thị trường
Ngày 27/3/2018, Sở Xây dựng có Thông báo số 728/TB-SXD về việc sản phẩm cốt liệu nhỏ cho bê tông và vữa do DNTN cát đá sỏi Minh Hưng sản xuất, kinh doanh đủ điều kiện lưu thông trên thị trường.

Sở Xây dựng thông báo như sau:

1. Các sản phẩm cốt liệu nhỏ (cát) cho bê tông và vữa do Doanh nghiệp tư nhân cát đá sỏi Minh Hưng sản xuất và kinh doanh đủ điều kiện lưu thông trên thị trường.

2. Hủy bỏ Thông báo số 2595/TB-SXD ngày 19/9/2017 của Sở Xây dựng về việc sản phẩm cốt liệu nhỏ (cát) cho bê tông và vữa do Doanh nghiệp tư nhân cát đá sỏi Minh Hưng sản xuất và kinh doanh chưa đủ điều kiện lưu thông trên thị trường.

Lý do: Doanh nghiệp tư nhân cát đá sỏi Minh Hưng đã hoàn tất việc thực hiện đăng ký hồ sơ công bố hợp quy và đã được Sở Xây dựng thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy theo quy định (tại Thông báo số 597/TB-SXD ngày 13/3/2018).

Đề nghị Doanh nghiệp tư nhân cát đá sỏi Minh Hưng thực hiện trách nhiệm của tổ chức công bố hợp quy theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN và Khoản 5 Điều 1 Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN.

Sở Xây dựng thông báo đến Doanh nghiệp tư nhân cát đá sỏi Minh Hưng và các cơ quan, đơn vị có liên quan được biết và thực hiện đúng quy định.

Xem và tải Thông báo số 728/TB-SXD tại đây: 728-TB-SXD_Minh Hung.pdf

3/28/2018 11:00 AMĐã ban hànhKinh tế vật liệu xây dựngTinVề việc sản phẩm cốt liệu nhỏ cho bê tông và vữa do DNTN cát đá sỏi Minh Hưng sản xuất, kinh doanh đủ điều kiện lưu thông trên thị trường/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 27/3/2018, Sở Xây dựng có Thông báo số 728/TB-SXD về việc sản phẩm cốt liệu nhỏ cho bê tông và vữa do DNTN cát đá sỏi Minh Hưng sản xuất, kinh doanh đủ điều kiện lưu thông trên thị trường.
3/28/2018 11:00 AMYesĐã ban hành
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch Terrazzo và gạch bê tông của Doanh nghiệp tư nhân Hoàng MinhVề việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch Terrazzo và gạch bê tông của Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Minh
Ngày 27/3/2018, Sở Xây dựng có Thông báo số 729/TB-SXDvà Thông báo số 730/TB-SXD về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch Terrazzovà gạch bê tông của Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Minh sản xuất, kinh doanh.

Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy 02 sản phẩm như sau:

1. Thông báo số 729/TB-SXD ngày 27/3/2018 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch Terrazzo, có đặc trưng kỹ thuật như sau:

- Tên sản phẩm: Gạch Terrazzo.

- Kích thước: 400 x 400 x 32 (mm).

- Kiểu, loại: Ngoại thất, loại 1.

- Nhãn hiệu:   H-M

2. Thông báo số 730/TB-SXD ngày 27/3/2018 của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch bê tông, có đặc trưng kỹ thuật như sau:

- Tên sản phẩm: Gạch bê tông.

- Kích thước: 90 x 190 x 390 (mm).

- Mác: M7,5.

- Nhãn hiệu:   H - M

Các Thông báo này chỉ ghi nhận sự cam kết của Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Minh, các Thông báo này không có giá trị chứng nhận cho loại sản phẩm gạch Terrazzo và gạch bê tông nói trên phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Sở Xây dựng thông báo đến Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Minh và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong tỉnh biết và thực hiện đúng quy định.

Xem và tải Thông báo số 729/TB-SXD, Thông báo số 730/TB-SXD tại đây: 729-TB-SXD_Hoang Minh.pdf730-TB-SXD_Hoang Minh.pdf

3/28/2018 11:00 AMĐã ban hànhKinh tế vật liệu xây dựngTinVề việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch Terrazzo và gạch bê tông của Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Minh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 27/3/2018, Sở Xây dựng có Thông báo số 729/TB-SXDvà Thông báo số 730/TB-SXD về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch Terrazzovà gạch bê tông của Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Minh sản xuất, kinh doanh.
3/28/2018 11:00 AMYesĐã ban hành
Thông báo triển khai thực hiện tiêu chí lựa chọn nhà thầu thực hiện dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Tây NinhThông báo triển khai thực hiện tiêu chí lựa chọn nhà thầu thực hiện dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Ngày 23/3/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã ban hành Công văn số 664/UBND-KTTC về việc phê duyệt tiêu chí lựa chọn nhà thầu thực hiện dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Ngày 27/3/2018, Sở Xây dựng có Công văn số 738/SXD-PTĐTHTKT thông báo đến các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện Công văn số 664/UBND-KTTC ngày 23/3/2018 của UBND tỉnh đúng quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng (Phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật) để được hướng dẫn.

Xem và tải Công văn số 664/UBND-KTTC tại đây: 664-UBND-KTTC.PDF

3/28/2018 8:00 AMĐã ban hànhHạ tầng kỹ thuậtTinThông báo triển khai thực hiện tiêu chí lựa chọn nhà thầu thực hiện dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 23/3/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã ban hành Công văn số 664/UBND-KTTC về việc phê duyệt tiêu chí lựa chọn nhà thầu thực hiện dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
3/28/2018 8:00 AMYesĐã ban hành
1 - 30Next