Tin Chuyên Ngành - Thanh Tra Xây Dựng
 
Ngày 26/3/2021, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng đã ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng đối với Công ty TNHH NingBo ChangYa Plastic (Việt Nam).
 
Ngày 05/02/2021, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng đã ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng đối với Công ty TNHH Coreation Grass Corporation Việt Nam, Công ty TNHH JinYu (Việt Nam) Tire và Công ty TNHH Brotex (Việt Nam).
 
Ngày 08/02/2021, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng đã ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng đối với Công ty TNHH ILSHIN Việt Nam, Công ty TNHH BaiKai Industry Việt Nam, Công ty TNHH Billion Industrail Việt Nam và Công ty TNHH Rubber Tech.
 
Ngày 26/11/2020, Sở Xây dựng có Công văn số 3845/SXD-TTXD về việc lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021.
 
Ngày 08/7/2020, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng đã ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng đối với Công ty TNHH tư vấn thiết kế và xây dựng Hoa Đất, Công ty TNHH Gia Long, Trung tâm Quy hoạch và Giám định chất lượng xây dựng.
 
Ngày 22/6/2020, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng đã ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng đối với Công ty Cổ phần Công nghệ Môi trường và Xây dựng Sài Gòn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh.
 
Ngày 25/02/2020, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng đã ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng đối với Công ty TNHH ASAI, Công ty TNHH Wuyang Group (Việt Nam).
 
Ngày 24/12/2019, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng đã ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng đối với Công ty TNHH May mặc Langham, Công ty TNHH Gdi Textile, Công ty TNHH Toàn Lợi.
 
Ngày 23/12/2019, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng đã ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng đối với Công ty TNHH Zhaowen Knitting (Việt Nam), Công ty TNHH Công nghệ Sincetech (Việt Nam), Công ty TNHH Brotex (Việt Nam).
 
Ngày 12/11/2019, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng đã ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng đối với Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Thuận Việt.
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 3 năm 2021Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 3 năm 2021
Ngày 05/4/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính đã công bố Bảng giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 3 năm 2021 (đã bao gồm VAT).

Để các tổ chức, cá nhân, đơn vị tư vấn, doanh nghiệp xây dựng có nhu cầu tra cứu thông tin về giá của các loại vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tháng 3 năm 2021, Sở Xây dựng thông báo như sau:


1. Bảng giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 3 năm 2021 đã được công bố tại Công văn số 779/CB-VLXD-LS ngày 05/4/2021 của Liên Sở Xây dựng - Tài chính.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Xây dựng và Sở Tài chính để xem xét, giải quyết theo quy định.


Sở Xây dựng thông báo để các tổ chức, cá nhân, đơn vị có liên quan biết và tra cứu thông tin.

Xem và tải công văn tại đây:CV 779 - GIA VLXD T3-2021.pdf

4/7/2021 10:00 AMĐã ban hànhKinh tế vật liệu xây dựngTinCông bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 3 năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 05/4/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính đã công bố Bảng giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 3 năm 2021 (đã bao gồm VAT).
4/7/2021 10:00 AMYesĐã ban hành
Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Đồng Thuận HàVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Đồng Thuận Hà
Ngày 26/3/2021, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 36/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Đồng Thuận Hà.

1. Một số thông tin chính và phạm vi hoạt động của Công ty TNHH Đồng Thuận Hà


 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 0306201095. Đăng ký lần đầu ngày 24/11/2008, thay đổi lần thứ 8 ngày 05/12/2019. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.
 • Tên người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Bá Lành, chức vụ: Giám đốc.
 • Địa chỉ trụ sở chính: Số 15, đường 30/4, khu phố 4, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
 • Phạm vi hoạt động xây dựng: Thi công công tác xây dựng công trình dân dụng hạng III.

  2. Sở Xây dựng thông báo đến Công ty TNHH Đồng Thuận Hà và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện.

Xem và tải Quyết định tại đây:QD 36 SXD - Dong Thuan Ha.pdf

4/7/2021 8:00 AMĐã ban hànhHoạt động xây dựngTinVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Đồng Thuận Hà/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 26/3/2021, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 36/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Đồng Thuận Hà.
4/7/2021 8:00 AMYesĐã ban hành
Về việc triển khai Kế hoạch thực hiện ngầm hóa hệ thống hạ tầng kỹ thuật  các tuyến đường giao thông đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2030Về việc triển khai Kế hoạch thực hiện ngầm hóa hệ thống hạ tầng kỹ thuật  các tuyến đường giao thông đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2030
Ngày 01/4/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 989/KH-UBND về thực hiện ngầm hóa hệ thống hạ tầng kỹ thuật các tuyến đường giao thông đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 - 2030.

Ngày 02/4/2021, Sở Xây dựng đã triển khai tại Công văn số 769/SXD-QLN&VLXD, thông báo đến các sở, ban ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố Tây Ninh căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực hiện đầy đủ các nội dung Kế hoạch nêu trên.


Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng (phòng Quản lý nhà và Vật liệu xây dựng) để phối hợp thực hiện.


Xem và tải Công văn, Kế hoạch tại đây: CV 769 SXD.pdf KH 989 UBND.pdf

4/7/2021 8:00 AMĐã ban hànhHạ tầng kỹ thuậtTinVề việc triển khai Kế hoạch thực hiện ngầm hóa hệ thống hạ tầng kỹ thuật  các tuyến đường giao thông đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2030/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 01/4/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 989/KH-UBND về thực hiện ngầm hóa hệ thống hạ tầng kỹ thuật các tuyến đường giao thông đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 - 2030.
4/7/2021 8:00 AMYesĐã ban hành
Về việc triển khai thực hiện Kế hoạch khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Tây Ninh năm 2021Về việc triển khai thực hiện Kế hoạch khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Tây Ninh năm 2021
Ngày 31/3/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 744/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Tây Ninh năm 2021.

Ngày 06/4/2021, Sở Xây dựng đã triển khai tại Thông báo số 783/TB-SXD, thông báo đến các sở, ban ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố Tây Ninh triển khai, thực hiện Quyết định nêu trên.


Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng (phòng Quản lý nhà và Vật liệu xây dựng) để phối hợp thực hiện.


Xem và tải Thông báo, Quyết định tại đây: TB 783 SXD.pdf QD 744 UBND.pdf

4/7/2021 8:00 AMĐã ban hànhKinh tế vật liệu xây dựngTinVề việc triển khai thực hiện Kế hoạch khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Tây Ninh năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 31/3/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 744/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Tây Ninh năm 2021.
4/7/2021 8:00 AMYesĐã ban hành
Về việc triển khai thực hiện Kế hoạch khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 - 2025Về việc triển khai thực hiện Kế hoạch khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 - 2025
Ngày 31/3/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 745/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 - 2025.

Ngày 06/4/2021, Sở Xây dựng đã triển khai tại Thông báo số 782/TB-SXD, thông báo đến các sở, ban ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố Tây Ninh triển khai, thực hiện Quyết định nêu trên.


Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng (phòng Quản lý nhà và Vật liệu xây dựng) để phối hợp thực hiện.


Xem và tải Thông báo, Quyết định tại đây: TB 782 SXD.pdf QD 745 UBND.pdf

4/7/2021 8:00 AMĐã ban hànhKinh tế vật liệu xây dựngTinVề việc triển khai thực hiện Kế hoạch khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 - 2025/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 31/3/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 745/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 - 2025.
4/7/2021 8:00 AMYesĐã ban hành
Về nhu cầu thi sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sảnVề nhu cầu thi sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản
Ngày 30/3/2021, Sở Xây dựng có Công văn số 740/SXD-QLN&VLXD về việc nhu cầu thi sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.

Để có cơ sở tổ chức thi sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, Sở Xây dựng đề nghị các tổ chức, cá nhân hoạt động môi giới bất động sản trên địa bàn tỉnh có nhu cầu cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản gửi danh sách về Sở Xây dựng. Đối tượng đăng ký phải đủ các điều kiện sau:


- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không đang trong tình trạng truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chấp hành án phạt tù;

- Tốt nghiệp từ Trung học phổ thông (hoặc tương đương) trở lên.


Qua số lượng tổ chức và cá nhân đăng ký, Sở Xây dựng sẽ xem xét việc tổ chức thi sát hạch. Thời gian đăng ký chậm nhất ngày 30/4/2021.

Sở Xây dựng thông báo cho các tổ chức, cá nhân hoạt động môi giới bất động sản trên địa bàn tỉnh được rõ.

Xem và tải Công văn tại đây:CV 740 SXD.pdf


4/2/2021 9:00 AMĐã ban hànhNhà - Bất động sảnTinVề nhu cầu thi sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 30/3/2021, Sở Xây dựng có Công văn số 740/SXD-QLN&VLXD về việc nhu cầu thi sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.
4/2/2021 9:00 AMYesĐã ban hành
Về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH  NingBo ChangYa Plastic (Việt Nam)Về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH  NingBo ChangYa Plastic (Việt Nam)
Ngày 26/3/2021, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng đã ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng đối với Công ty TNHH NingBo ChangYa Plastic (Việt Nam).

Một số thông tin về Công ty TNHH NingBo ChangYa Plastic (Việt Nam) và hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh:

1.   Thông tin về Công ty TNHH NingBo ChangYa Plastic (Việt Nam)

 • Địa chỉ: Lô số A22.2A, đường D6 và lô số A22.2B, đường C4, KCN Thành Thành Công, phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.
 • Mã số doanh nghiệp: 3901260168.
 • Người đại diện theo pháp luật: Xu JianHai; giới tính: Nam; chức danh: Chủ tịch công ty.

2.   Hành vi vi phạm hành chính đã thực hiện

Công ty TNHH NingBo ChangYa Plastic (Việt Nam) đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng đối với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng hoặc lập dự án đầu tư xây dựng.


Sở Xây dựng thông báo đến Công ty TNHH NingBo ChangYa Plastic (Việt Nam) và các cơ quan, đơn vị có liên quan biết và thực hiện.


3/29/2021 8:00 AMĐã ban hànhThanh tra xây dựngTinVề việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH  NingBo ChangYa Plastic (Việt Nam)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 26/3/2021, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng đã ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng đối với Công ty TNHH NingBo ChangYa Plastic (Việt Nam).
3/29/2021 8:00 AMYesĐã ban hành
Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty CP Đầu tư TDIFVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty CP Đầu tư TDIF
Ngày 24/3/2021, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 35/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty CP Đầu tư TDIF.

1. Một số thông tin chính và phạm vi hoạt động của Công ty CP Đầu tư TDIF


 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3901093654. Đăng ký lần đầu ngày 19/5/2012, thay đổi lần thứ 7 ngày 17/01/2019. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.
 • Tên người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Trí Thức, chức vụ: Giám đốc.
 • Địa chỉ trụ sở chính: Số 7A, khu dân cư Bình Phong, ấp Bình Phong, xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.
 • Phạm vi hoạt động xây dựng:

+ Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (đường bộ) hạng III.
+ Giám sát công tác xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp thoát nước) hạng III.

2. Sở Xây dựng thông báo đến Công ty CP Đầu tư TDIF và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện.


Xem và tải Quyết định tại đây:QD 35 SXD - TDIF.pdf

3/26/2021 11:00 AMĐã ban hànhHoạt động xây dựngTinVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty CP Đầu tư TDIF/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 24/3/2021, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 35/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty CP Đầu tư TDIF.
3/26/2021 11:00 AMYesĐã ban hành
Về việc triển khai Công văn số 741/BXD-KHCN ngày 05/3/2021  của Bộ Xây dựng về việc thực hiện Thông tư số 19/2019/TT-BXDVề việc triển khai Công văn số 741/BXD-KHCN ngày 05/3/2021  của Bộ Xây dựng về việc thực hiện Thông tư số 19/2019/TT-BXD
Ngày 05/3/2021, Bộ Xây dựng ban hành Công văn số 741/BXD-KHCN về việc thực hiện Thông tư số 19/2019/TT-BXD.

Ngày 25/3/2021, Sở Xây dựng đã triển khai tại Công văn số 681/SXD-QLNVLXD, thông báo đến Cục Hải quan tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh và các doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa là VLXD trên địa bàn Tây Ninh triển khai thực hiện các nội dung sau.


1. Về cơ quan thực hiện kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Các sản phẩm, hàng hóa VLXD quy định tại Bảng 1 Phần 2 QCVN 16:2019/BXD ban hành kèm theo Thông tư số 19/2019/TT-BXD (Chi tiết theo Phụ lục I đính kèm) khi lưu thông trên thị trường phải có giấy chứng nhận hợp quy, giấy công bố hợp quy và/hoặc thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Sở Xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức, cá nhân đăng ký kinh doanh.


2. Về trình tự thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu là VLXD (kèm theo phụ lục II).

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng (phòng Quản lý nhà và Vật liệu xây dựng) để phối hợp thực hiện.


Xem và tải các Công văn tại đây:CV 681 SXD.pdf CV 741 BXD.pdf

3/26/2021 11:00 AMĐã ban hànhKinh tế vật liệu xây dựngTinVề việc triển khai Công văn số 741/BXD-KHCN ngày 05/3/2021  của Bộ Xây dựng về việc thực hiện Thông tư số 19/2019/TT-BXD/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 05/3/2021, Bộ Xây dựng ban hành Công văn số 741/BXD-KHCN về việc thực hiện Thông tư số 19/2019/TT-BXD.
3/26/2021 11:00 AMYesĐã ban hành
Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH CP Tư vấn xây dựng Phúc Kiến, Công ty TNHH  Hưng Thuận Phát Tài và Công ty TNHH Vũ Hoan Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH CP Tư vấn xây dựng Phúc Kiến, Công ty TNHH  Hưng Thuận Phát Tài và Công ty TNHH Vũ Hoan
Ngày 19/3/2021, Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH CP Tư vấn xây dựng Phúc Kiến, Công ty TNHH Hưng Thuận Phát Tài và Công ty TNHH Vũ Hoan.

Một số thông tin chính của các tổ chức được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng:


1. Công ty TNHH CP Tư vấn xây dựng Phúc Kiến (Quyết định số 30/QĐ-SXD ngày 19/3/2021 của Sở Xây dựng):

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3900838551. Đăng ký lần đầu ngày 23/10/2009, thay đổi lần thứ 6 ngày 20/7/2018. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.
 • Tên người đại diện theo pháp luật: Phạm Thanh Tú, chức vụ: Giám đốc.
 • Địa chỉ trụ sở chính: Số 176, đường Nguyễn Trãi, khu phố 5, phường 4, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
 • Phạm vi hoạt động xây dựng: Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ) hạng II.

2. Công ty TNHH Hưng Thuận Phát Tài (Quyết định số 31/QĐ-SXD ngày 19/3/2021 của Sở Xây dựng):

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3900602637. Đăng ký lần đầu ngày 11/3/2009, thay đổi lần thứ 3 ngày 19/8/2016. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.
 • Tên người đại diện theo pháp luật: Nguyễn An Thông, chức vụ: Giám đốc.
 • Địa chỉ trụ sở chính: Số 1/3, hẻm 25, khu phố 1, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
 • Phạm vi hoạt động xây dựng:

+ Thi công công tác xây dựng công trình giao thông đường bộ hạng II.
+ Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông đường bộ hạng III.


3. Công ty TNHH Vũ Hoan (Quyết định số 32/QĐ-SXD ngày 19/3/2021 của Sở Xây dựng):


 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3900539047. Đăng ký lần đầu ngày 11/12/2008, thay đổi lần thứ 5 ngày 09/02/2021. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.
 • Tên người đại diện theo pháp luật: Vũ Ngọc Hoan, chức vụ: Giám đốc.
 • Địa chỉ trụ sở chính: Số 629, đường Trần Văn Trà, ấp Tân Hòa, xã Tân Bình, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
 • Phạm vi hoạt động xây dựng: Thi công công tác xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp thoát nước) hạng III.

Sở Xây dựng thông báo đến Công ty TNHH CP Tư vấn xây dựng Phúc Kiến, Công ty TNHH Hưng Thuận Phát Tài và Công ty TNHH Vũ Hoan và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện.
3/25/2021 9:00 AMĐã ban hànhHoạt động xây dựngTinVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH CP Tư vấn xây dựng Phúc Kiến, Công ty TNHH  Hưng Thuận Phát Tài và Công ty TNHH Vũ Hoan /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 19/3/2021, Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH CP Tư vấn xây dựng Phúc Kiến, Công ty TNHH Hưng Thuận Phát Tài và Công ty TNHH Vũ Hoan.
3/25/2021 9:00 AMYesĐã ban hành
Về việc thông báo thông tin cho vay để mua, thuê mua nhà ở xã hộiVề việc thông báo thông tin cho vay để mua, thuê mua nhà ở xã hội
Ngày 16/3/2021, Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Tây Ninh có Công văn số 152/NHCS-KHNV về việc cung cấp thông tin cho vay để mua, thuê mua nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP.

Ngày 22/3/2021, Sở Xây dựng đã triển khai tại Công văn số 644/SXD-QLN&VLXD, thông báo đến các sở, ban ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố Tây Ninh triển khai, thực hiện công văn nêu trên.


Nhằm giúp cho các đối tượng có nhu cầu vay vốn để mua, thuê mua nhà ở xã hội tại dự án Chung cư nhà ở xã hội Thành phố Vàng (Golden City) nắm bắt thông tin kịp thời, chính xác, Sở Xây dựng thông báo đến các đơn vị về thông tin cho vay để mua, thuê mua nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP do Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Tây Ninh cung cấp.


Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng (phòng Quản lý nhà và Vật liệu xây dựng) để phối hợp thực hiện.


Xem và tải Công văn tại đây:CV 644 SXD.pdf CV 152 NHCSXH.pdf

3/25/2021 9:00 AMĐã ban hànhNhà - Bất động sảnTinVề việc thông báo thông tin cho vay để mua, thuê mua nhà ở xã hội/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 16/3/2021, Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Tây Ninh có Công văn số 152/NHCS-KHNV về việc cung cấp thông tin cho vay để mua, thuê mua nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP.
3/25/2021 9:00 AMYesĐã ban hành
Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH MTV Ngọc Vân KhánhVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH MTV Ngọc Vân Khánh
Ngày 15/3/2021, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 26/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH MTV Ngọc Vân Khánh.

​1. Một số thông tin chính và phạm vi hoạt động của Công ty TNHH MTV Ngọc Vân Khánh


 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3900328656. Đăng ký lần đầu ngày 10/3/2003, thay đổi lần thứ 8 ngày 23/5/2017. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.
 • Tên người đại diện theo pháp luật: Bùi Bắc An Nhàn, chức vụ: Giám đốc.
 • Địa chỉ trụ sở chính: Số 399, đường Trưng Nữ Vương, ấp Bình Hòa, xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.
 • Phạm vi hoạt động xây dựng:

+ Thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (thoát nước) hạng III.
+ Giám sát thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (thoát nước) hạng III.


2. Sở Xây dựng thông báo đến Công ty TNHH MTV Ngọc Vân Khánh và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện.


Xem và tải Quyết định tại đây:QD 26 SXD - Ngoc Van Khanh.pdf

3/18/2021 9:00 AMĐã ban hànhHoạt động xây dựngTinVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH MTV Ngọc Vân Khánh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 15/3/2021, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 26/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH MTV Ngọc Vân Khánh.
3/18/2021 9:00 AMYesĐã ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 02 năm 2021Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 02 năm 2021
Ngày 05/3/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính đã công bố Bảng giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 02 năm 2021 (đã bao gồm VAT).

Để các tổ chức, cá nhân, đơn vị tư vấn, doanh nghiệp xây dựng có nhu cầu tra cứu thông tin về giá của các loại vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tháng 02 năm 2021, Sở Xây dựng thông báo như sau:


1. Bảng giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 02 năm 2021 đã được công bố tại Công văn số 492/CB-VLXD-LS ngày 05/3/2021 của Liên Sở Xây dựng - Tài chính.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Xây dựng và Sở Tài chính để xem xét, giải quyết theo quy định.


Sở Xây dựng thông báo để các tổ chức, cá nhân, đơn vị có liên quan biết và tra cứu thông tin.

Xem và tải công văn tại đây:CV 492 - GIA VLXD T2-2021.pdf

3/9/2021 9:00 AMĐã ban hànhKinh tế vật liệu xây dựngTinCông bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 02 năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 05/3/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính đã công bố Bảng giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 02 năm 2021 (đã bao gồm VAT).
3/9/2021 9:00 AMYesĐã ban hành
Về việc triển khai mẫu thỏa thuận thực hiện dịch vụ cấp nướcVề việc triển khai mẫu thỏa thuận thực hiện dịch vụ cấp nước
Ngày 26/02/2021, Sở Xây dựng ban hành Công văn số 426/SXD-QLN&VLXD về việc triển khai thỏa thuận thực hiện dịch vụ cấp nước.

Trên cơ sở Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch (Điều 31, 32, 33), Thông tư số 01/2008/TT-BXD ngày 02/01/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 117/2007/NĐ-CP (Mục IV) và Nghị định số 98/2019/NĐ-CP ngày 27/12/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật (khoản 5 Điều 1), Sở Xây dựng đã xây dựng chi tiết "Mẫu thỏa thuận thực hiện dịch vụ cấp nước" để thuận tiện các đơn vị triển khai lập và ký thỏa thuận thực hiện dịch vụ cấp nước đảm bảo thực hiện theo đúng quy định hiện hành, đảm bảo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 28/8/2020 về tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh nước sạch, bảo đảm cấp nước an toàn, liên tục, tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2435/UBND-KTTC ngày 07/10/2020, đồng thời thực hiện đảm bảo Nghị quyết số 01-NQ/ĐH ngày 16/10/2020 của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (xác định chỉ tiêu môi trường: "Đến năm 2025, tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh đạt 100%; trong đó, số hộ sử dụng nước sạch tăng 10% so với đầu kỳ").


Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị cấp nước trên địa bàn tỉnh nghiên cứu, khẩn trương thực hiện ký thỏa thuận dịch vụ cấp nước đảm bảo theo quy định, đồng thời báo cáo kết quả thực hiện và kèm theo bản thỏa thuận đã ký gửi về Sở Xây dựng để biết, theo dõi quản lý.

Lưu ý: Mẫu thỏa thuận thực hiện dịch vụ cấp nước này dùng để áp dụng cho đối tượng là UBND các huyện, thị xã, thành phố ký với đơn vị cấp nước (bao gồm Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, Công ty CP Cấp thoát nước Tây Ninh và các công ty đầu tư hạ tầng khu công nghiệp có cấp nước sinh hoạt tại các khu dân cư, tái định cư ngoài khu công nghiệp, …).


Thời gian triển khai thực hiện chậm nhất đến hết ngày 31/5/2021. Sau thời gian này mà các đơn vị chưa triển khai thực hiện thì Sở Xây dựng sẽ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý theo quy định.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị báo cáo về Sở Xây dựng để phối hợp thực hiện.

 

Xem và tải Công văn, Mẫu thỏa thuận tại đây: CV 426 SXD.pdf MAU THOA THUAN CAP NUOC.doc

3/8/2021 3:00 PMĐã ban hànhHạ tầng kỹ thuậtTinVề việc triển khai mẫu thỏa thuận thực hiện dịch vụ cấp nước/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 26/02/2021, Sở Xây dựng ban hành Công văn số 426/SXD-QLN&VLXD về việc triển khai thỏa thuận thực hiện dịch vụ cấp nước.
3/8/2021 3:00 PMYesĐã ban hành
Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH MTV Xây dựng Châu An ThịnhVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH MTV Xây dựng Châu An Thịnh
Ngày 19/02/2021, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 23/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH MTV Xây dựng Châu An Thịnh.

1.   Một số thông tin chính và phạm vi hoạt động của Công ty TNHH MTV Xây dựng Châu An Thịnh

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3901271709. Đăng ký lần đầu ngày 27/11/2018, thay đổi lần thứ 1 ngày 19/02/2020. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.
 • Tên người đại diện theo pháp luật: Ngô Hà Diễm Châu, chức vụ: Giám đốc.
 • Địa chỉ trụ sở chính: Số 199, đường Hoàng Lê Kha, tổ 9, khu phố 4, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
 • Phạm vi hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình dân dụng hạng III.

2.   Sở Xây dựng thông báo đến Công ty TNHH MTV Xây dựng Châu An Thịnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện.


Xem và tải Quyết định tại đây:QD 23 SXD - Chau An Thinh.pdf


2/26/2021 9:00 AMĐã ban hànhHoạt động xây dựngTinVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH MTV Xây dựng Châu An Thịnh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 19/02/2021, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 23/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH MTV Xây dựng Châu An Thịnh.
2/26/2021 9:00 AMYesĐã ban hành
Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựngVề việc triển khai thực hiện Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng
Ngày 09/02/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 09/2021/NĐ-CP về quản lý vật liệu xây dựng (VLXD), có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về quản lý VLXD và Nghị định số 95/2019/NĐ-CP ngày 26/12/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về quản lý VLXD.

Ngày 23/02/2021, Sở Xây dựng đã triển khai tại Thông báo số 389/TB-SXD, thông báo đến các sở, ban ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố Tây Ninh triển khai, thực hiện Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ đúng quy định.


Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng (phòng Quản lý nhà và Vật liệu xây dựng) để được hướng dẫn.


Xem và tải Nghị định tại đây:ND 09 2021 CP - QL VLXD.pdf


2/26/2021 9:00 AMĐã ban hànhKinh tế vật liệu xây dựngTinVề việc triển khai thực hiện Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 09/02/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 09/2021/NĐ-CP về quản lý vật liệu xây dựng (VLXD), có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về quản lý VLXD và Nghị định số 95/2019/NĐ-CP ngày 26/12/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về quản lý VLXD.
2/26/2021 9:00 AMYesĐã ban hành
Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Thái HòaVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Thái Hòa
Ngày 09/02/2021, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 22/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Thái Hòa.

1.   Một số thông tin chính và phạm vi hoạt động của Công ty TNHH Thái Hòa


 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3900324210. Đăng ký lần đầu ngày 26/8/2002, thay đổi lần thứ 6 ngày 20/7/2018. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.
 • Tên người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Văn Chồi, chức vụ: Tổng Giám đốc.
 • Địa chỉ trụ sở chính: Số 09, hẻm 5, đường Trưng Nữ Vương, khu phố 5, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
 • Phạm vi hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (thoát nước) hạng III.

2.   Sở Xây dựng thông báo đến Công ty TNHH Thái Hòa và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện.


Xem và tải Quyết định tại đây:QD 22 SXD - Thai Hoa.pdf

2/18/2021 2:00 PMĐã ban hànhHoạt động xây dựngTinVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Thái Hòa/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 09/02/2021, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 22/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Thái Hòa.
2/18/2021 2:00 PMYesĐã ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 01 năm 2021Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 01 năm 2021
Ngày 04/02/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính đã công bố Bảng giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 01 năm 2021 (đã bao gồm VAT).

Để các tổ chức, cá nhân, đơn vị tư vấn, doanh nghiệp xây dựng có nhu cầu tra cứu thông tin về giá của các loại vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tháng 01 năm 2021, Sở Xây dựng thông báo như sau:


1. Bảng giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 01 năm 2021 đã được công bố tại Công văn số 284/CB-VLXD-LS ngày 04/02/2021 của Liên Sở Xây dựng - Tài chính.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Xây dựng và Sở Tài chính để xem xét, giải quyết theo quy định.


Sở Xây dựng thông báo để các tổ chức, cá nhân, đơn vị có liên quan biết và tra cứu thông tin.

Xem và tải công văn tại đây:CV 284 - GIA VLXD T1-2021.pdf

2/9/2021 2:00 PMĐã ban hànhKinh tế vật liệu xây dựngTinCông bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 01 năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 04/02/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính đã công bố Bảng giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 01 năm 2021 (đã bao gồm VAT).
2/9/2021 2:00 PMYesĐã ban hành
Về việc khách hàng đủ điều kiện mua căn hộ nhà ở xã hội tại dự án  Chung cư nhà ở xã hội Thành phố VàngVề việc khách hàng đủ điều kiện mua căn hộ nhà ở xã hội tại dự án  Chung cư nhà ở xã hội Thành phố Vàng
Ngày 08/02/2021, Sở Xây dựng ban hành Công văn số 307/SXD-QLN&VLXD về việc ý kiến danh sách khách hàng nộp hồ sơ đăng ký mua căn hộ nhà ở xã hội tại dự án Chung cư nhà ở xã hội Thành phố Vàng (lần 1).

Ngày 05/02/2021, Sở Xây dựng nhận hồ sơ và Công văn số 09/2021/TPV-CV của Công ty Cổ phần Đầu tư Thành phố Vàng về việc đề nghị xét duyệt danh sách khách hàng mua căn hộ nhà ở xã hội tại dự án Chung cư nhà ở xã hội Thành phố Vàng (Golden City), Sở Xây dựng thông tin đến Công ty Cổ phần Đầu tư Thành phố Vàng được biết.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư Thành phố Vàng phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng (phòng Quản lý nhà và Vật liệu xây dựng) để được kịp thời giải đáp, hướng dẫn.


Xem và tải Công văn 307/SXD-QLN&VLXD tại đây: CV 307 QLN.pdf

2/9/2021 10:00 AMĐã ban hànhNhà - Bất động sảnTinVề việc khách hàng đủ điều kiện mua căn hộ nhà ở xã hội tại dự án  Chung cư nhà ở xã hội Thành phố Vàng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 08/02/2021, Sở Xây dựng ban hành Công văn số 307/SXD-QLN&VLXD về việc ý kiến danh sách khách hàng nộp hồ sơ đăng ký mua căn hộ nhà ở xã hội tại dự án Chung cư nhà ở xã hội Thành phố Vàng (lần 1).
2/9/2021 10:00 AMYesĐã ban hành
Về việc nhà ở đủ điều kiện được đưa vào kinh doanhVề việc nhà ở đủ điều kiện được đưa vào kinh doanh
Ngày 08/02/2021, Sở Xây dựng ban hành Công văn số 308/SXD-QLN&VLXD về việc nhà ở đủ điều kiện được đưa vào kinh doanh.

Sở Xây dựng nhận Thông báo số 170/TB-SVI ngày 21/01/2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG về việc nhà ở Khu dân cư Thuận Lợi thuộc Khu đô thị Phước Đông đủ điều kiện đưa vào kinh doanh (19 căn còn lại của giai đoạn 1), Sở Xây dựng ý kiến như sau:


- Căn cứ khoản 1 Điều 55 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 quy định điều kiện của bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh, 19/222 căn còn lại thuộc dự án Khu dân cư Khu dân cư Thuận Lợi - giai đoạn 1 đủ điều kiện là nhà ở hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh.

- Đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật của dự án, cụ thể là trồng cây xanh vỉa hè theo đúng quy định, thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật liên quan đến kinh doanh bất động sản.

- Đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG cung cấp thông tin về tình hình giao dịch bất động sản của dự án theo Biểu mẫu 4a Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin nhà ở và thị trường bất động sản; thời gian gửi báo cáo về Sở Xây dựng chậm nhất ngày 05 hàng tháng.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VGR phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng (phòng Quản lý nhà và Vật liệu xây dựng) để được kịp thời giải đáp, hướng dẫn.


Xem và tải Công văn 308/SXD-QLN&VLXD tại đây: CV 308 QLN.pdf

2/9/2021 10:00 AMĐã ban hànhNhà - Bất động sảnTinVề việc nhà ở đủ điều kiện được đưa vào kinh doanh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 08/02/2021, Sở Xây dựng ban hành Công văn số 308/SXD-QLN&VLXD về việc nhà ở đủ điều kiện được đưa vào kinh doanh.
2/9/2021 10:00 AMYesĐã ban hành
Về việc thông báo thông tin dự án Chung cư nhà ở xã hội Thành phố Vàng (Golden City)Về việc thông báo thông tin dự án Chung cư nhà ở xã hội Thành phố Vàng (Golden City)
Ngày 08/02/2021, Sở Xây dựng ban hành Công văn số 310/SXD-QLN&VLXD về việc thông báo thông tin dự án Chung cư nhà ở xã hội Thành phố Vàng.

Nhằm giúp cho các đối tượng có nhu cầu đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại dự án Chung cư nhà ở xã hội Thành phố Vàng nắm được thông tin liên quan đến dự án Chung cư nhà ở xã hội Thành Phố Vàng (Golden City), Sở Xây dựng công bố các thông tin như sau:


1.    Tên Dự án: Chung cư nhà ở xã hội Thành Phố Vàng (Golden City)

2.   Tên Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Phố Vàng

3.   Địa điểm xây dựng dự án: Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

4.   Địa chỉ liên lạc và nộp hồ sơ
- 90 Nguyễn Thái Học, Khu phố 4, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
- Địa chỉ website của dự án: https://golden-city.vn.
- Số điện thoại: 0276.3768680.

5.   Tiến độ thực hiện dự án
- Ngày khởi công: 29/4/2016.
- Ngày dự kiến hoàn thành các loại sản phẩm nhà ở xã hội:
+ Khu 1A triển khai xây dựng và hoàn thành 04 block (A1, A2, B1, B2) chậm nhất trong năm 2021;
+ Khu 2A gồm 3 block (C1, C2, C3) triển khai đồng bộ với khu 1A, hoàn thành chậm nhất trong năm 2022.

6.   Quy mô dự án
- Tổng diện tích đất: 3,354 ha
- Diện tích đất xây dựng công trình: 1,542 ha
- Diện tích sàn xây dựng: 166.648,58 m2 (bao gồm tầng hầm, không bao gồm mái).

7.   Thời gian bắt đầu nhận đơn đăng ký: ngày 16/01/2021.

 • Ngày làm việc: từ thứ Hai đến thứ Sáu và sáng thứ Bảy.
 • Giờ làm việc: sáng từ 07 giờ – 11 giờ 30 phút; chiều từ 13giờ 30 phút – 17 giờ.

8.   Thời gian kết thúc nhận đơn: đến khi tiêu thụ hết sản phẩm nhà ở xã hội.

9.   Hồ sơ đăng ký mua sản phẩm nhà ở xã hội

 • Quy định tại Điều 22 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;
 • Các mẫu giấy tờ theo Điều 10 Thông tư số 20/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 30/6/2016 về hướng dẫn thực hiện một số nội dung Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

  Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng (phòng Quản lý nhà và Vật liệu xây dựng) để được kịp thời giải đáp, hướng dẫn.

Xem và tải Công văn số 310/QLN-VLXD tại đây:CV 310 QLN.pdf

2/9/2021 10:00 AMĐã ban hànhNhà - Bất động sảnTinVề việc thông báo thông tin dự án Chung cư nhà ở xã hội Thành phố Vàng (Golden City)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 08/02/2021, Sở Xây dựng ban hành Công văn số 310/SXD-QLN&VLXD về việc thông báo thông tin dự án Chung cư nhà ở xã hội Thành phố Vàng.
2/9/2021 10:00 AMYesĐã ban hành
Về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Coreation Grass Corporation Việt Nam, Công ty TNHH JinYu (Việt Nam) Tire  và Công ty TNHH Brotex (Việt Nam)Về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Coreation Grass Corporation Việt Nam, Công ty TNHH JinYu (Việt Nam) Tire  và Công ty TNHH Brotex (Việt Nam)
Ngày 05/02/2021, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng đã ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng đối với Công ty TNHH Coreation Grass Corporation Việt Nam, Công ty TNHH JinYu (Việt Nam) Tire và Công ty TNHH Brotex (Việt Nam).

Một số thông tin về các tổ chức và hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh:


1.   Công ty TNHH Coreation Grass Corporation Việt Nam

a)   Thông tin chung:

 • Địa chỉ trụ sở chính: Lô 10 - 1, đường N8, KCN Phước Đông, xã Đôn Thuận, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.
 • Mã số doanh nghiệp: 3901260792, do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp ngày 16/4/2020 (đăng ký thay đổi lần thứ 1).
 • Người đại diện theo pháp luật: Chen JinGui; giới tính: Nam; chức danh: Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc.

b)  Hành vi vi phạm hành chính đã thực hiện: Tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng đối với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng hoặc lập dự án đầu tư xây dựng.


2.   Công ty TNHH JinYu (Việt Nam) Tire

a)   Thông tin chung:

 • Địa chỉ trụ sở chính: Lô 09-2, đường N8, KCN Phước Đông, xã Đôn Thuận, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.
 • Mã số thuế: 3901294745, do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp ngày 11/3/2020 (đăng ký thay đổi lần thứ 1).
 • Người đại diện theo pháp luật: Chang, Xianxu; giới tính: Nam; chức danh: Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc.

b)  Hành vi vi phạm hành chính đã thực hiện: Tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng đối với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng hoặc lập dự án đầu tư xây dựng.


3.   Công ty TNHH Brotex (Việt Nam)

a)   Thông tin chung:

 • Địa chỉ trụ sở chính: Lô số 34-6, đường D11, KCN Phước Đông, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.
 • Mã số thuế: 3901157636, do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp ngày 22/8/2018 (đăng ký thay đổi lần thứ 2).
 • Người đại diện theo pháp luật: Han GongJin; giới tính: Nam; chức danh: Chủ tịch công ty.

b)       Hành vi vi phạm hành chính đã thực hiện: Tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng đối với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng hoặc lập dự án đầu tư xây dựng.

 

Sở Xây dựng thông báo đến Công ty TNHH Coreation Grass Corporation Việt Nam, Công ty TNHH JinYu (Việt Nam) Tire và Công ty TNHH Brotex (Việt Nam) và các tổ chức, cơ quan, đơn vị có liên quan biết và thực hiện.

2/9/2021 10:00 AMĐã ban hànhThanh tra xây dựngTinVề việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Coreation Grass Corporation Việt Nam, Công ty TNHH JinYu (Việt Nam) Tire  và Công ty TNHH Brotex (Việt Nam)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 05/02/2021, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng đã ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng đối với Công ty TNHH Coreation Grass Corporation Việt Nam, Công ty TNHH JinYu (Việt Nam) Tire và Công ty TNHH Brotex (Việt Nam).
2/9/2021 10:00 AMYesĐã ban hành
Về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH ILSHIN Việt Nam,  Công ty TNHH BaiKai Industry Việt Nam, Công ty TNHH Billion Industrail  Việt Nam và Công ty TNHH Rubber Tech Về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH ILSHIN Việt Nam,  Công ty TNHH BaiKai Industry Việt Nam, Công ty TNHH Billion Industrail  Việt Nam và Công ty TNHH Rubber Tech
Ngày 08/02/2021, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng đã ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng đối với Công ty TNHH ILSHIN Việt Nam, Công ty TNHH BaiKai Industry Việt Nam, Công ty TNHH Billion Industrail Việt Nam và Công ty TNHH Rubber Tech.

Một số thông tin về các tổ chức và hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh:


1.   Công ty TNHH ILSHIN Việt Nam

a)   Thông tin chung:

 • Địa chỉ trụ sở chính: Lô số 30-4, đường N14, KCN Phước Đông, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.
 • Mã số doanh nghiệp: 3901180642, do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp ngày 18/01/2021 (đăng ký thay đổi lần thứ 5).
 • Người đại diện theo pháp luật: Yang Seung Cheul; giới tính: Nam; chức danh: Tổng Giám đốc.

b)  Hành vi vi phạm hành chính đã thực hiện: Tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng đối với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng hoặc lập dự án đầu tư xây dựng.


2.   Công ty TNHH BaiKai Industry Việt Nam

a)   Thông tin chung:

 • Địa chỉ trụ sở chính: Lô 43-19-1, Đường N14, Khu Công nghiệp Phước Đông, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.
 • Mã số thuế: 3901246068, do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp ngày 11/9/2017 (đăng ký thay đổi lần thứ 1).
 • Người đại diện theo pháp luật: Lin Hai Bin; giới tính: Nam; chức danh: Tổng Giám đốc.

b)  Hành vi vi phạm hành chính đã thực hiện: Tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng đối với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng hoặc lập dự án đầu tư xây dựng.


3.   Công ty TNHH Billion Industrail Việt Nam

a)   Thông tin chung:

 • Địa chỉ trụ sở chính: Lô 43-16, Đường N14, Khu Công nghiệp Phước Đông, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.
 • Mã số thuế: 3901239938, do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp ngày 12/9/2017 (đăng ký thay đổi lần thứ 1).
 • Người đại diện theo pháp luật: Wu Jin Biao; giới tính: Nam; chức danh: Tổng Giám đốc.

b)       Hành vi vi phạm hành chính đã thực hiện: Tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng đối với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng hoặc lập dự án đầu tư xây dựng.


4.   Công ty TNHH Rubber Tech

a)   Thông tin chung: Lô số 36-8,36-16, đường D14, KCN Phước Đông, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

 • Mã số thuế: 3901289022, do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp ngày 15/4/2020 (đăng ký thay đổi lần thứ 2).
 • Người đại diện theo pháp luật: Agus Taryung; giới tính: Nam; chức danh: Chủ tịch Công ty kiêm Giám đốc.

b)  Hành vi vi phạm hành chính đã thực hiện: Tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng đối với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập dự báo cáo kinh tế -  kỹ thuật đầu tư xây dựng hoặc lập dự án đầu tư xây dựng.

 

Sở Xây dựng thông báo đến Công ty TNHH ILSHIN Việt Nam, Công ty TNHH BaiKai Industry Việt Nam, Công ty TNHH Billion Industrail Việt Nam và Công ty TNHH Rubber Tech và các tổ chức, cơ quan, đơn vị có liên quan biết và thực hiện.

2/9/2021 10:00 AMĐã ban hànhThanh tra xây dựngTinVề việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH ILSHIN Việt Nam,  Công ty TNHH BaiKai Industry Việt Nam, Công ty TNHH Billion Industrail  Việt Nam và Công ty TNHH Rubber Tech /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 08/02/2021, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng đã ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng đối với Công ty TNHH ILSHIN Việt Nam, Công ty TNHH BaiKai Industry Việt Nam, Công ty TNHH Billion Industrail Việt Nam và Công ty TNHH Rubber Tech.
2/9/2021 10:00 AMYesĐã ban hành
Về việc thỏa thuận giá dịch vụ thoát nước theo quy địnhVề việc thỏa thuận giá dịch vụ thoát nước theo quy định
Ngày 26/01/2021, Sở Xây dựng ban hành Công văn số 190/SXD-QLN&VLXD về việc thỏa thuận giá dịch vụ thoát nước theo quy định.

Phương pháp định giá dịch vụ thoát nước đã được Bộ Xây dựng hướng dẫn tại Thông tư số 13/2018/TT-BXD ngày 27/12/2018 (có hiệu lực từ ngày 19/02/2019 và thay thế Thông tư số 02/2015/TT-BXD ngày 02/4/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước).


Sở Xây dựng triển khai đôn đốc việc thỏa thuận giá dịch vụ thoát nước để các chủ đầu tư kinh doanh, phát triển hạ tầng khu công nghiệp biết và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định.


Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng (phòng Quản lý nhà và Vật liệu xây dựng) để được kịp thời giải đáp, hướng dẫn.


Xem và tải Công văn 190/SXD-QLN&VLXD tại đây: CV 190 SXD.pdf

1/28/2021 3:00 PMĐã ban hànhHạ tầng kỹ thuậtTinVề việc thỏa thuận giá dịch vụ thoát nước theo quy định/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 26/01/2021, Sở Xây dựng ban hành Công văn số 190/SXD-QLN&VLXD về việc thỏa thuận giá dịch vụ thoát nước theo quy định.
1/28/2021 3:00 PMYesĐã ban hành
Về việc tăng cường công tác quản lý đảm bảo an toàn lao động  trong thi công xây dựngVề việc tăng cường công tác quản lý đảm bảo an toàn lao động  trong thi công xây dựng
Ngày 14/01/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh có Công văn số 363/VP-KT về việc tăng cường công tác quản lý đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng.

Ngày 22/01/2021, Sở Xây dựng đã triển khai tại Công văn số 176/SXD-QLXD về việc tăng cường công tác quản lý đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng.

Để đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng công trình, đặc biệt là khoảng thời gian trước thềm Tết Nguyên đán, Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện theo các nội dung sau:


1. Đối với Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố: Chỉ đạo phòng chuyên môn trực thuộc tăng cường công tác kiểm tra sự tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn do mình quản lý theo các nội dung sau:

- Yêu cầu các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng thực hiện nghiêm các quy định về đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động trên công trường; cương quyết dừng sử dụng giàn giáo, xe, máy, thiết bị thi công có nguy cơ mất an toàn; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm (nếu có).

- Yêu cầu chủ đầu tư, người sở hữu, quản lý, khai thác, sử dụng, vận hành xe, máy, thiết bị thi công trên công trường phải thực hiện đầy đủ các quy định về kiểm định an toàn; đặc biệt lưu ý phải kiểm tra thông tin về điều kiện năng lực của các tổ chức, cá nhân hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; báo cáo các tổ chức, cá nhân vi phạm về Sở Xây dựng để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Xây dựng.

2. Đối với các doanh nghiệp tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh: Thực hiện nghiêm các quy định về đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động trên công trường.


Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng (phòng Quản lý xây dựng) để được kịp thời giải đáp, hướng dẫn.

 

Xem và tải các công văn tại đây:CV 66 BXD.pdf CV 363 VP UB.pdf CV 176 SXD.pdf

1/27/2021 3:00 PMĐã ban hànhHoạt động xây dựngTinVề việc tăng cường công tác quản lý đảm bảo an toàn lao động  trong thi công xây dựng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 14/01/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh có Công văn số 363/VP-KT về việc tăng cường công tác quản lý đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng.
1/27/2021 3:00 PMYesĐã ban hành
Về việc đăng thông tin quy định đối tượng, điều kiện, tiêu chí ưu tiên, hình thức xét duyệt đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hộiVề việc đăng thông tin quy định đối tượng, điều kiện, tiêu chí ưu tiên, hình thức xét duyệt đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội
Nhằm giúp cho các đối tượng có nhu cầu đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại dự án Chung cư nhà ở xã hội Thành phố Vàng nắm được các quy định về đối tượng, điều kiện, tiêu chí ưu tiên, hình thức xét duyệt đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Sở Xây dựng thông tin một số quy định về đối tượng, điều kiện, tiêu chí ưu tiên, hình thức xét duyệt đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh cụ thể như sau:


I. Đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội

Theo quy định tại Điều 49 Luật Nhà ở.


II. Điều kiện và hình thức xét duyệt đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội

  1. Điều kiện được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội: thực hiện theo quy định tại Điều 51 Luật Nhà ở và Điều 22 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP.
  2. Hình thức xét duyệt đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội: thực hiện theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP.

III. Nguyên tắc, thang điểm và tiêu chí xét duyệt đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội

Theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ và Điều 1 Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 26/8/2016 của UBND tỉnh.

(Phụ lục chi tiết nội dung các điều, khoản đính kèm)


Sở Xây dựng thông báo để các đối tượng có nhu cầu đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại dự án Chung cư nhà ở xã hội Thành phố Vàng được biết.

Xem và tải QĐ, phụ lục tại đây: QD 29 2016 UBND.pdf PHU LUC.pdf

1/26/2021 4:00 PMĐã ban hànhNhà - Bất động sảnTinVề việc đăng thông tin quy định đối tượng, điều kiện, tiêu chí ưu tiên, hình thức xét duyệt đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Nhằm giúp cho các đối tượng có nhu cầu đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại dự án Chung cư nhà ở xã hội Thành phố Vàng nắm được các quy định về đối tượng, điều kiện, tiêu chí ưu tiên, hình thức xét duyệt đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.
1/26/2021 4:00 PMYesĐã ban hành
Về việc cung cấp giá bán các sản phẩm VLXD trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2021Về việc cung cấp giá bán các sản phẩm VLXD trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2021
Ngày 15/01/2021, Sở Xây dựng ban hành Công văn số 100/SXD-QLN&VLXD về việc cung cấp giá bán các sản phẩm VLXD trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2021.

Để đa dạng thông tin, phong phú về chủng loại, giá các loại VLXD công bố được cập nhật thường xuyên, Sở Xây dựng Tây Ninh đề nghị các đơn vị sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hàng hóa VLXD trong và ngoài tỉnh (theo danh sách đính kèm) cung cấp giá bán, các thông tin về sản phẩm hàng hóa VLXD tại tỉnh Tây Ninh theo các nội dung sau:


I.   Đối với đơn vị cung cấp giá lần đầu

 1. Văn bản gửi Liên Sở Xây dựng – Tài chính (theo mẫu Phụ lục 1).
 2. Bảng giá các sản phẩm hàng hóa VLXD (theo mẫu Phụ lục 2, lưu ý: Ghi rõ tên, mã, chủng loại, quy cách, kích thước, thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm VLXD; giá đã bao gồm VAT và là giá bán trên địa bàn tỉnh Tây Ninh).
 3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của đơn vị.
 4. Tài liệu công bố tiêu chuẩn áp dụng theo Điều 23 – Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa, công bố các đặc tính cơ bản, thông tin cảnh báo, số hiệu tiêu chuẩn trên hàng hóa hoặc một trong các phương tiện (bao bì hàng hóa, nhãn hàng hóa, tài liệu kèm theo sản phẩm, hàng hóa VLXD).
 5. Đối với các sản phẩm hàng hóa VLXD quy định tại Bảng 1 Phần 2 của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, mã số QCVN 16:2019/BXD (VLXD nhóm 2) khi lưu thông trên thị trường phải có giấy chứng nhận hợp quy, giấy công bố hợp quy và/hoặc thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Sở Xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức, cá nhân đăng ký kinh doanh theo quy định tại Thông tư số 19/2019/TT-BXD.
 6. Thông tin của đơn vị sản xuất sản phẩm đề nghị công bố giá: Địa điểm đặt trụ sở chính, nhà máy sản xuất, danh sách các đại lý phân phối sản phẩm có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật (theo mẫu Phụ lục 3).
 7. Các cataloge giới thiệu mẫu mã, quy cách kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật, hồ sơ thiết kế mẫu (nếu có) áp dụng để sản xuất.

II.               Đối với đơn vị đã cung cấp giá tại các kỳ trước

 1. Công văn gửi Liên sở Xây dựng – Tài chính (theo mẫu Phụ lục 1).
 2. Bảng giá các sản phẩm hàng hóa VLXD (theo mẫu Phụ lục 4).
 3. Tài liệu công bố tiêu chuẩn áp dụng (nếu có phát sinh mới so với kỳ trước).
 4. Thông tin của đơn vị sản xuất sản phẩm đề nghị công bố giá. Địa điểm đặt trụ sở chính, nhà máy sản xuất, danh sách các đại lý phân phối sản phẩm có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật (nếu có phát sinh thông tin mới so với kỳ trước);
 5. Các nội dung thay đổi khác (nếu có).

  Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các đơn vị sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hàng hóa VLXD trong và ngoài tỉnh phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng (phòng Quản lý nhà và Vật liệu xây dựng) để phối hợp thực hiện.

Xem và tải Công văn tại đây:CV 100 SXD -QLN.pdf


1/19/2021 2:00 PMĐã ban hànhKinh tế vật liệu xây dựngTinVề việc cung cấp giá bán các sản phẩm VLXD trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 15/01/2021, Sở Xây dựng ban hành Công văn số 100/SXD-QLN&VLXD về việc cung cấp giá bán các sản phẩm VLXD trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2021.
1/19/2021 2:00 PMYesĐã ban hành
Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Thanh Phú Tây Ninh và Công ty TNHH Vũ Hoan Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Thanh Phú Tây Ninh và Công ty TNHH Vũ Hoan
Ngày 13/01/2021, Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Thanh Phú Tây Ninh và Công ty TNHH Vũ Hoan.

Một số thông tin chính của các tổ chức được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng:


1.   Công ty TNHH Thanh Phú Tây Ninh (Quyết định số 08/QĐ-SXD ngày 13/01/2021 của Sở Xây dựng):

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3900337019. Đăng ký lần đầu ngày 14/6/2004, thay đổi lần thứ 7 ngày 15/12/2020. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.
 • Tên người đại diện theo pháp luật: Trần Thanh Phú, chức vụ: Giám đốc.
 • Địa chỉ trụ sở chính: Số 324, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố Long Thành, phường Long Thành Trung, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.
 • Phạm vi hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ: Hạng III.

2.   Công ty TNHH Vũ Hoan (Quyết định số 09/QĐ-SXD ngày 13/01/2021 của Sở Xây dựng):

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3900539047. Đăng ký lần đầu ngày 11/12/2008, thay đổi lần thứ 4 ngày 08/7/2019. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.
 • Tên người đại diện theo pháp luật: Vũ Ngọc Hoan, chức vụ: Giám đốc.
 • Địa chỉ trụ sở chính: Số 629, đường Trần Văn Trà, ấp Tân Hòa, xã Tân Bình, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
 • Phạm vi hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (Công trình chiếu sáng công cộng) hạng III.

  Sở Xây dựng thông báo đến Công ty TNHH Thanh Phú Tây Ninh, Công ty TNHH Vũ Hoan và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện.

Xem và tải các Quyết định tại đây:QD 08 SXD - Thanh Phu.pdf QD 09 SXD - Vu Hoan.pdf


1/19/2021 2:00 PMĐã ban hànhHoạt động xây dựngTinVề việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Thanh Phú Tây Ninh và Công ty TNHH Vũ Hoan /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 13/01/2021, Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Thanh Phú Tây Ninh và Công ty TNHH Vũ Hoan.
1/19/2021 2:00 PMYesĐã ban hành
Chủ trương về giá bán, giá cho thuê tại dự án Chung cư nhà ở xã hội  Thành phố Vàng, phường 2, thành phố Tây NinhChủ trương về giá bán, giá cho thuê tại dự án Chung cư nhà ở xã hội  Thành phố Vàng, phường 2, thành phố Tây Ninh
Ủy ban nhân dân tỉnh có Công văn số 91/UBND-KT ngày 13/01/2021 về việc chủ trương về giá bán, giá cho thuê tại dự án Chung cư nhà ở xã hội Thành phố Vàng, Phường 2, thành phố Tây Ninh.

Ngày 13/01/2021, Sở Xây dựng đã triển khai tại Thông báo số 87/TB-SXD, thông báo đến Công ty Cổ phần Thành phố Vàng triển khai, thực hiện các nội dung sau:

1. Về giá bán, giá cho thuê tại dự án Chung cư nhà ở xã hội Thành phố Vàng.

- Điều chỉnh giá bán căn hộ nhà ở xã hội trung bình không quá 21.154.000 đồng/m2; giá cho thuê căn hộ nhà ở xã hội trung bình không quá 87.000 đồng/m2/tháng (giá trên đã bao gồm 5% thuế VAT và 2% kinh phí bảo trì).

Sau khi dự án hoàn thành, được nghiệm thu và đưa vào sử dụng, trên cơ sở hồ sơ quyết toán giá trị đầu tư xây dựng dự án và được kiểm toán, Công ty Cổ phần Đầu tư Thành phố Vàng phải gửi giá bán, giá cho thuê chính thức trình UBND tỉnh thẩm định. Trường hợp giá bán, giá cho thuê căn hộ được UBND tỉnh thẩm định chính thức thấp hơn giá do Công ty đã cam kết tại văn bản này thì Công ty thực hiện theo giá được UBND tỉnh thẩm định và phải hoàn lại tiền chênh lệch cho khách hàng trường hợp đã ký hợp đồng với giá cao hơn giá thẩm định chính thức. Trường hợp ngược lại thì Công ty phải thực hiện đúng theo giá đã đăng ký cam kết.


2. Tổ chức xét duyệt đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội đầu tư xây dựng theo dự án theo quy định tại Luật Nhà ở năm 2014, Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 26/8/2016 của UBND tỉnh quy định các tiêu chí ưu tiên lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; gửi danh sách các đối tượng dự kiến được giải quyết mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội về Sở Xây dựng theo quy định.


3. Thực hiện quyền và nghĩa vụ theo Điều 4 Quyết định số 2732/QĐ-UBND ngày 09/11/2020 của UBND tỉnh về việc chuyển nhượng toàn bộ dự án Chung cư nhà ở xã hội HQC Tây Ninh.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị Công ty Cổ phần Thành phố Vàng phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng (phòng Quản lý nhà và Vật liệu xây dựng) để được giải đáp, hướng dẫn kịp thời.


Xem và tải Công văn tại đây:CV 91 UBND.pdf

1/15/2021 3:00 PMĐã ban hànhNhà - Bất động sảnTinChủ trương về giá bán, giá cho thuê tại dự án Chung cư nhà ở xã hội  Thành phố Vàng, phường 2, thành phố Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ủy ban nhân dân tỉnh có Công văn số 91/UBND-KT ngày 13/01/2021 về việc chủ trương về giá bán, giá cho thuê tại dự án Chung cư nhà ở xã hội Thành phố Vàng, Phường 2, thành phố Tây Ninh.
1/15/2021 3:00 PMYesĐã ban hành
Hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhàHướng dẫn kỹ thuật liên quan đến an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà
Ngày 06/01/2021, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 21/SXD-QLXD phổ biến tài liệu “Hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà”.

Sở Xây dựng phổ biến đến các cơ quan, đơn vị tài liệu "Hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà" HDKTXD:2020 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng biên soạn năm 2020.


Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng (phòng Quản lý xây dựng) để được kịp thời giải đáp, hướng dẫn.


Xem và tải Hướng dẫn tại đây:HD KTXD 2020.pdf


1/12/2021 2:00 PMĐã ban hànhHoạt động xây dựngTinHướng dẫn kỹ thuật liên quan đến an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 06/01/2021, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 21/SXD-QLXD phổ biến tài liệu “Hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà”.
1/12/2021 2:00 PMYesĐã ban hành
1 - 30Next