Tổng hợp tin tức - Tin Nổi Bật
 
Ngày 16/3/2018, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 41/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Nhơn Nghĩa.
 
Ngày 16/3/2018, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 40/QĐ-SXD về việc đăng tải thông tin năng lực các tổ chức hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
 
Ngày 13/3/2018, Sở Xây dựng có Thông báo số 598/TB-SXD về việc sản phẩm gạch rỗng đất sét nung do Công ty TNHH MTV XNK Công nghệ cao sản xuất, kinh doanh chưa đủ điều kiện lưu thông trên thị trường.
 
Ngày 04/01/2018, Sở Xây dựng cóThông báo số 597/TB-SXD về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Cốt liệu nhỏ (cát) cho bê tông và vữa của Doanh nghiệp tư nhân cát đá sỏi Minh Hưng sản xuất, kinh doanh.
Ngày 13/3/2018, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức khai trương trụ sở hoạt động của Trung tâm hành chính công tỉnh tại địa chỉ: Số 83, đường Phạm Tung, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh và chính thức hoạt động vào ngày 15/3/2018.
 
Ngày 08/3/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số 617/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh đến năm 2030.
 
Ngày 06/3/2018, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 31/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Xây dựng TUDO.
 
Ngày 06/3/2018, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 30/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 742.
 
Ngày 05/3/2018, Sở Xây dựng có Công văn số 502/SXD-KTVLXD về việc cung cấp giá bán các sản phẩm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Sở Xây dựng tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về đồ án Quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen từ ngày 06/3/2018 đến ngày 15/3/2018.
 
Ngày 27/02/2018, Sở Xây dựng có Kế hoạch số 461/KH-SXD về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2017 của các cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại Sở Xây dựng.
 
Ngày 13/02/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số 475/QĐ-UBND về việc công bố chỉ số giá xây dựng công trình dân dụng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật, nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Ngày 20/02/2018 (Mùng 5 Tết Mậu Tuất), Sở Xây dựng tổ chức Họp mặt truyền thống sinh viên 02 Trường Đại học Bách Khoa và Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018.
Ngày 29/01/2018, Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2018, để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.
Ngày 26/01/2018, Sở Xây dựng tổ chức tổng kết nhiệm vụ quản lý nhà nước năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 ngành Xây dựng tỉnh Tây Ninh.