Tin Tức
Thứ 4, Ngày 17/06/2020, 15:00
Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
17/06/2020
Ngày 15/6/2020, Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020, phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2020 - 2025.

Trong giai đoạn 2015 - 2020 vừa qua, Sở Xây dựng đã tổ chức tốt công tác thi đua, khen thưởng theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đây cũng là giai đoạn có nhiều sự kiện quan trọng trong tổ chức và hoạt động của đơn vị, công tác thi đua, khen thưởng của Sở Xây dựng tiếp tục có sự đổi mới về nội dung, hình thức, phương pháp thực hiện và đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo cơ sở cho việc đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động của đơn vị trong giai đoạn tới.


Đơn vị đã cố gắng sắp xếp nhân sự kiêm nhiệm để đảm nhiệm công tác, chủ động nghiên cứu các văn bản hướng dẫn thi hành của Luật Thi đua - Khen thưởng và được sự hỗ trợ của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Sở Xây dựng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao hàng năm.


Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2015 - 2020 các tập thể và cá nhân được tặng Giấy khen của Giám đốc Sở Xây dựng, có 02 tập thể và 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua (từ năm 2015 - 2019).


HN DIEN HINH TIEN TIEN - KHEN.jpg

Các tập thể và cá nhân nhận Giấy khen của Giám đốc Sở


Chủ tịch Hội đồng Thi đua, Khen thưởng đã phát biểu về công tác thi đua luôn được Đảng ủy, lãnh đạo Sở Xây dựng quan tâm chỉ đạo sát sao, coi đây là động lực, đòn bẩy để khuyến khích, động viên tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan quyết tâm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
 


Sau quá trình tổng kết khen thưởng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Sở Xây dựng thông báo phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025.


Lượt người xem:  Views:   10711
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Tức