Thông tin công khai - Cấp giấy phép xây dựng
 
Ngày 17/8/2021, Sở Xây dựng có cấp Giấy phép xây dựng công trình Khu nhà ở TM thị trấn Châu Thành - Khu A của Công ty TNHH Tân Ngọc Lực tại Giấy phép xây dựng số 74/GPXD.
 
Ngày 17/8/2021, Sở Xây dựng có cấp Giấy phép xây dựng công trình thuộc DA Chung cư nhà ở xã hội Thành phố Vàng của Công ty Cổ phần đầu tư thành phố Vàng tại Giấy phép xây dựng số 75/GPXD.
 
Ngày 14/7/2021, Sở Xây dựng có cấp Giấy phép xây dựng công trình Điện thờ Phật Mẫu, nhà Hậu điện, Cổng Tam quan và Trụ Phướn của Họ đạo Cao đài xã Phước Ninh tại Giấy phép xây dựng số 73/GPXD.
 
Ngày 30/3/2021, Sở Xây dựng có cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ có thời hạn cho ông Lưu Huỳnh Phong và bà Thiều Thị Hạnh tại Giấy phép xây dựng số 41/GPXD.
 
Ngày 31/3/2021, Sở Xây dựng có cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ cho ông Ngô Tấn Lộc tại Giấy phép xây dựng số 42/GPXD.
 
Ngày 31/3/2021, Sở Xây dựng có cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ cho ông Trần Hiệp Hòa bà Trần Thị Mộng Tuyền tại Giấy phép xây dựng số 43/GPXD.
 
Ngày 31/3/2021, Sở Xây dựng có cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ cho ông Dương Văn Tuấn và bà Nguyễn Thị Nhàn tại Giấy phép xây dựng số 44/GPXD.
 
Ngày 01/4/2021, Sở Xây dựng có cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ cho bà Thi Thị Huệ tại Giấy phép xây dựng số 45/GPXD.
 
Ngày 05/4/2021, Sở Xây dựng có cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ cho ông Trần Đức Tài tại Giấy phép xây dựng số 46/GPXD.
 
Ngày 05/4/2021, Sở Xây dựng có cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ cho ông Nguyễn Thành Tuấn và bà Nguyễn Thị Thủy tại Giấy phép xây dựng số 47/GPXD.
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
Về việc công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách quý III  năm 2021 của Sở Xây dựngTài chính - Ngân sáchTinVề việc công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách quý III  năm 2021 của Sở Xây dựng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 08/10/2021, Sở Xây dựng đã công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách quý III năm 2021 của Sở Xây dựng tại Quyết định số 100/QĐ-SXD.
10/13/2021 5:00 PMYesĐã ban hành

Để cán bộ, công chức và người lao động làm việc tại Sở Xây dựng biết về số liệu dự toán ngân sách quý III năm 2021, Văn phòng Sở đã tham mưu Giám đốc công bố dự toán ngân sách quý III năm 2021 tại Quyết định số 100/QĐ-SXD ngày 08/10/2021.


Xem và tải Quyết định tại đây: QD 100 SXD.pdf PL KEM THEO QD 100.xlsx


Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Tư vấn lập Kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Tây Ninh  giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 thuộc dự án Kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Tây Ninh  giai đoạn 2021 - 2025, định hướng Hạng mục đầu tư và đấu thầuTinPhê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Tư vấn lập Kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Tây Ninh  giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 thuộc dự án Kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Tây Ninh  giai đoạn 2021 - 2025, định hướng /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 16/9/2021, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 91/QĐ-SXD về Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Tư vấn lập Kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 thuộc dự án Kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.
9/22/2021 4:00 PMYesĐã ban hành

Sở Xây dựng Tây Ninh phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn lập Kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, với các nội dung như sau:


1. Tên gói thầu: Tư vấn lập Kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

2. Tên dự án: Kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

3. Tên đơn vị trúng thầu: Chi nhánh Viện Nghiên cứu Kinh tế Xây dựng và Đô thị tại thành phố Đà Nẵng.

Địa chỉ: Tầng 6, số 103 Lê Sát, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

4. Giá trúng thầu: 480.000.000 đồng.

6. Loại hợp đồng: Trọn gói.

7. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường.

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 210 ngày (tương đương 07 tháng).

9. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.

Về việc công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách năm 2021 của Văn phòng Sở Xây dựngTài chính - Ngân sáchTinVề việc công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách năm 2021 của Văn phòng Sở Xây dựng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 10/9/2021, Sở Xây dựng đã công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách năm 2021 của Văn phòng Sở Xây dựng tại Quyết định số 89/QĐ-SXD.
9/15/2021 3:00 PMYesĐã ban hành

Để cán bộ, công chức và người lao động làm việc tại Sở Xây dựng biết về số liệu dự toán ngân sách giảm năm 2021, Văn phòng Sở đã tham mưu Giám đốc công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách năm 2021 của Văn phòng Sở Xây dựng tại Quyết định số 89/QĐ-SXD ngày 10/9/2021.


Xem và tải Quyết định tại đây: QD 89 SXD.pdf


Về việc công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách năm 2021 của Văn phòng Sở Xây dựngTài chính - Ngân sáchTinVề việc công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách năm 2021 của Văn phòng Sở Xây dựng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 24/8/2021, Sở Xây dựng đã công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách năm 2021 của Văn phòng Sở Xây dựng tại Quyết định số 82/QĐ-SXD.
8/25/2021 5:00 PMYesĐã ban hành

Để cán bộ, công chức và người lao động làm việc tại Sở Xây dựng biết về số liệu dự toán ngân sách giảm năm 2021, Văn phòng Sở đã tham mưu Giám đốc công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách năm 2021 của Văn phòng Sở Xây dựng tại Quyết định số 82/QĐ-SXD ngày 24/8/2021.


Xem và tải Quyết định tại đây: QD 82 SXD.pdf

Về Cấp Giấy phép xây dựngCấp giấy phép xây dựngTinVề Cấp Giấy phép xây dựng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 17/8/2021, Sở Xây dựng có cấp Giấy phép xây dựng công trình Khu nhà ở TM thị trấn Châu Thành - Khu A của Công ty TNHH Tân Ngọc Lực tại Giấy phép xây dựng số 74/GPXD.
8/20/2021 3:00 PMYesĐã ban hành

Sở Xây dựng thực hiện việc công bố công khai nội dung giấy phép xây dựng đã được cấp theo quy định.

Xem và tải GPXD tại đây: 74 GPXD 2021.pdf


Về Cấp Giấy phép xây dựngCấp giấy phép xây dựngTinVề Cấp Giấy phép xây dựng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 17/8/2021, Sở Xây dựng có cấp Giấy phép xây dựng công trình thuộc DA Chung cư nhà ở xã hội Thành phố Vàng của Công ty Cổ phần đầu tư thành phố Vàng tại Giấy phép xây dựng số 75/GPXD.
8/20/2021 3:00 PMYesĐã ban hành

Sở Xây dựng thực hiện việc công bố công khai nội dung giấy phép xây dựng đã được cấp theo quy định.

Xem và tải GPXD tại đây: 75 GPXD 2021.pdf


Về việc công bố công khai cắt giảm dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Sở Xây dựngTài chính - Ngân sáchTinVề việc công bố công khai cắt giảm dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Sở Xây dựng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 28/7/2021, Sở Xây dựng đã công bố công khai cắt giảm dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Sở Xây dựng tại Quyết định số 78/QĐ-SXD.
8/3/2021 7:00 PMYesĐã ban hành

Để cán bộ, công chức và người lao động làm việc tại Sở Xây dựng biết về số liệu dự toán ngân sách cắt giảm năm 2021, Văn phòng Sở đã tham mưu Giám đốc công bố công khai cắt giảm dự toán ngân sách năm 2021 tại Quyết định số 78/QĐ-SXD ngày 28/7/2021.


Xem và tải Quyết định tại đây: QD 78 SXD.pdf


Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây NinhThông tin về dự ánTinPhê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 15/7/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1523/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.
7/22/2021 4:00 PMYesĐã ban hành

Các nội dung chính của nhiệm vụ quy hoạch như sau:

1. Phạm vi ranh giới, quy mô

- Phía Bắc giáp: Phưởng Gia Bình.

- Phía Đông giáp: Phường An Tịnh, phường Trảng Bàng, phường Gia Lộc.

- Phía Tây giáp: Xã Phước Chỉ, xã Phước Bình.

- Phía Nam giáp: Xã Lộc Giang, xã An Ninh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

b) Quy mô lập quy hoạch: Quy mô đất đai lập quy hoạch khoảng 3.022,56 ha.  Quy mô dân số dự báo đến năm 2035 khoảng 40.000 người.


2. Tính chất

- Phường An Hòa là khu ở được quy hoạch, xác định chức năng sử dụng đất và tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan đảm bảo yêu cầu phát triển; có chỉ tiêu về dân số, sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ; đáp ứng định hướng phát triển theo tiêu chuẩn đô thị loại III; là khu ở sinh thái, phát triển công nghiệp (khu công nghiệp Thành Thành Công), phát triển nông nghiệp đô thị, nông nghiệp công nghệ cao mang đặc trưng Trảng Bàng.

- Khu dân cư hiện hữu được cải tạo chỉnh trang, phát triển đô thị theo hướng sinh thái, mật độ thấp và duy trì và phát triển các loại hình nông nghiệp đô thị góp phần cung ứng nguồn lương thực, thực phẩm, tạo cơ hội chuyển dịch việc làm và thu nhập cho một bộ phận dân cư thông qua sản xuất nông nghiệp do đô thị hóa, góp phần tạo cảnh quan, giảm ô nhiễm môi trường, cải thiện sức khỏe cộng đồng. Khu ở mới được quy hoạch, bố trí đầy đủ hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật.


3. Nội dung nghiên cứu đồ án quy hoạch phân khu

a) Phân tích, đánh giá các điều kiện tự nhiên, thực trạng đất xây dựng, dân cư, xã hội, kiến trúc cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật của khu vực quy hoạch; các quy định của quy hoạch chung có liên quan đến khu vực quy hoạch.

b) Xác định chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật cho toàn khu vực quy hoạch; dự báo về dân số, đất đai, các nhu cầu về cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đối với khu quy hoạch tuân thủ quy hoạch chung phê duyệt tại Quyết định số 1750/QĐ-UBND ngày 12/7/2018 của UBND tỉnh và các yêu cầu khác của quy định pháp luật có liên quan.

c) Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất:

d) Xác định nguyên tắc, yêu cầu tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan đối với từng khu chức năng, trục đường chính, khu vực không gian mở, không gian công cộng, khu vực điểm nhấn, khu trung tâm, khu bảo tồn (nếu có).

đ) Quy hoạch công trình hạ tầng kỹ thuật đến mạng lưới đường khu vực.

g) Đánh giá môi trường chiến lược thực hiện theo quy định hiện hành.

i) Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất và hệ thống hạ tầng kỹ thuật được thể hiện trên bản đồ tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000.

k) Thiết kế đô thị theo quy định tại Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung thiết kế đô thị.

l) Yêu cầu về hồ sơ sản phẩm theo quy định tại Thông tư số 12/2016/TT-BXD kèm quy định quản lý theo đồ án quy hoạch được duyệt theo quy định tại Khoản 2 Điều 35 Luật Quy hoạch đô thị và phải có các bản vẽ thu nhỏ kèm theo (Quy định quản lý được lập gồm các nội dung cơ bản theo Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14).

 

Sở Xây dựng thông báo đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân biết và thực hiện.

Xem và tải Quyết định tại đây: QD 1523 UBND - NHIEM VU QH P AN HOA.pdf

Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu phường Gia Lộc, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây NinhThông tin về dự ánTinPhê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu phường Gia Lộc, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 15/7/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1525/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu phường Gia Lộc, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.
7/22/2021 4:00 PMYesĐã ban hành

Các nội dung chính của nhiệm vụ quy hoạch như sau:

1. Phạm vi ranh giới, quy mô

- Phía Bắc giáp: Xã Đôn Thuận và huyện Gò Dầu

- Phía Nam giáp: Phường Trảng Bàng;

- Phía Đông giáp: Phường Lộc Hưng và Phường An Tịnh;

- Phía Tây giáp: Phường An Hòa và phường Gia Bình.

b) Quy mô lập quy hoạch: Quy mô đất đai lập quy hoạch khoảng 2.725 ha. Quy mô dân số dự báo đến năm 2035 khoảng 30.000 người.


2. Tính chất

- Phường Gia Lộc là khu ở được quy hoạch, xác định chức năng sử dụng đất và tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan đảm bảo yêu cầu phát triển; có chỉ tiêu về dân số, sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ (theo tiêu chuẩn đô thị loại III); thuộc khu vực đầu mối giao thông liên vùng (đường bộ, đường sắt), được định hướng phát triển theo hướng đô thị sinh thái kết hợp phát triển nông nghiệp đô thị mang đặc trưng của Trảng Bàng, phát triển nông nghiệp công nghệ cao kết hợp du lịch nông nghiệp sinh thái, tham quan làng nghề, làng nông nghiệp.

- Khu dân cư hiện hữu được cải tạo chỉnh trang, phát triển đô thị theo hướng sinh thái, mật độ thấp và duy trì và phát triển các loại hình nông nghiệp đô thị góp phần cung ứng nguồn lương thực, thực phẩm, tạo cơ hội chuyển dịch việc làm và thu nhập cho một bộ phận dân cư thông qua sản xuất nông nghiệp do đô thị hóa, góp phần tạo cảnh quan, giảm ô nhiễm môi trường, cải thiện sức khỏe cộng đồng. Khu ở mới được quy hoạch, bố trí đầy đủ hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật.


3. Nội dung nghiên cứu đồ án quy hoạch phân khu

a) Phân tích, đánh giá các điều kiện tự nhiên, thực trạng đất xây dựng, dân cư, xã hội, kiến trúc cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật của khu vực quy hoạch; các quy định của quy hoạch chung có liên quan đến khu vực quy hoạch.

b) Xác định chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật cho toàn khu vực quy hoạch; dự báo về dân số, đất đai, các nhu cầu về cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đối với khu quy hoạch tuân thủ quy hoạch chung phê duyệt tại Quyết định số 1750/QĐ-UBND ngày 12/7/2018 của UBND tỉnh và các yêu cầu khác của quy định pháp luật có liên quan.

c) Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất.

d) Xác định nguyên tắc, yêu cầu tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan đối với từng khu chức năng, trục đường chính, khu vực không gian mở, không gian công cộng, khu vực điểm nhấn, khu trung tâm, khu bảo tồn (nếu có).

đ) Quy hoạch công trình hạ tầng kỹ thuật đến mạng lưới đường khu vực.

g) Đánh giá môi trường chiến lược thực hiện theo quy định hiện hành.

i) Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất và hệ thống hạ tầng kỹ thuật được thể hiện trên bản đồ tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000.

k) Thiết kế đô thị theo quy định tại Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung thiết kế đô thị.

l) Yêu cầu về hồ sơ sản phẩm theo quy định tại Thông tư số 12/2016/TT-BXD kèm quy định quản lý theo đồ án quy hoạch được duyệt theo quy định tại Khoản 2 Điều 35 Luật Quy hoạch đô thị và phải có các bản vẽ thu nhỏ kèm theo (Quy định quản lý được lập gồm các nội dung cơ bản theo Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14).

 

Sở Xây dựng thông báo đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân biết và thực hiện.

Xem và tải Quyết định tại đây: QD 1525 UBND - NHIEM VU QH P GIA LOC.pdf

Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu phường Gia Bình, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây NinhThông tin về dự ánTinPhê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu phường Gia Bình, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 15/7/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1522/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu phường Gia Bình, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.
7/22/2021 4:00 PMYesĐã ban hành

Các nội dung chính của nhiệm vụ quy hoạch như sau:

1. Phạm vi ranh giới, quy mô

- Phía Bắc giáp: Xã Thanh Phước huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh;

- Phía Nam giáp: Phường An Hòa;

- Phía Đông giáp: Phường Gia Lộc;

- Phía Tây giáp: Xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu và phường An Hòa.

b) Quy mô lập quy hoạch:

Quy mô đất đai lập quy hoạch khoảng 1.201 ha. Quy mô dân số dự báo đến năm 2035 khoảng 30.000 người.


2. Tính chất

Phường Gia Bình là khu ở được quy hoạch, xác định chức năng sử dụng đất và tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan đảm bảo yêu cầu phát triển; có chỉ tiêu về dân số, sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ, đáp ứng định hướng phát triển theo tiêu chuẩn đô thị loại III với các khu dân cư hiện hữu được cải tạo chỉnh trang, phát triển đô thị theo hướng sinh thái, mật độ thấp và duy trì và phát triển các loại hình nông nghiệp đô thị góp phần tạo cảnh quan, giảm ô nhiễm môi trường, cải thiện sức khỏe cộng đồng. Khu ở mới được quy hoạch, bố trí đầy đủ hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật.


3. Nội dung nghiên cứu đồ án quy hoạch phân khu

a) Phân tích, đánh giá các điều kiện tự nhiên, thực trạng đất xây dựng, dân cư, xã hội, kiến trúc cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật của khu vực quy hoạch; các quy định của quy hoạch chung có liên quan đến khu vực quy hoạch.

b) Xác định chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật cho toàn khu vực quy hoạch; dự báo về dân số, đất đai, các nhu cầu về cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đối với khu quy hoạch tuân thủ quy hoạch chung phê duyệt tại Quyết định số 1750/QĐ-UBND ngày 12/7/2018 của UBND tỉnh và các yêu cầu khác của quy định pháp luật có liên quan.

c) Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất.

d) Xác định nguyên tắc, yêu cầu tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan đối với từng khu chức năng, trục đường chính, khu vực không gian mở, không gian công cộng, khu vực điểm nhấn, khu trung tâm, khu bảo tồn (nếu có).

đ) Quy hoạch công trình hạ tầng kỹ thuật đến mạng lưới đường khu vực.

g) Đánh giá môi trường chiến lược thực hiện theo quy định hiện hành.

i) Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất và hệ thống hạ tầng kỹ thuật được thể hiện trên bản đồ tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000.

k) Thiết kế đô thị theo quy định tại Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung thiết kế đô thị.

l) Yêu cầu về hồ sơ sản phẩm theo quy định tại Thông tư số 12/2016/TT-BXD kèm quy định quản lý theo đồ án quy hoạch được duyệt theo quy định tại Khoản 2 Điều 35 Luật Quy hoạch đô thị và phải có các bản vẽ thu nhỏ kèm theo (Quy định quản lý được lập gồm các nội dung cơ bản theo Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14).

 

Sở Xây dựng thông báo đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân biết và thực hiện.

Xem và tải Quyết định tại đây: QD 1522 UBND - NHIEM VU QH P GIA BINH.pdf

Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu phường Lộc Hưng, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây NinhThông tin về dự ánTinPhê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu phường Lộc Hưng, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 15/7/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1524/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu phường Lộc Hưng, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.
7/22/2021 4:00 PMYesĐã ban hành

Các nội dung chính của nhiệm vụ quy hoạch như sau:

1. Phạm vi ranh giới, quy mô

- Phía Bắc giáp: Xã Đôn Thuận và xã Hưng Thuận;

- Phía Nam giáp: Phường An Tịnh;

- Phía Đông giáp: Thành phố Hồ Chí Minh;

- Phía Tây giáp: Phường Gia Lộc.

b) Quy mô lập quy hoạch: Quy mô đất đai lập quy hoạch khoảng 4.515,15 ha. Quy mô dân số dự báo đến năm 2035 khoảng 30.000 người.


2. Tính chất

- Phường Lộc Hưng là khu ở được quy hoạch, xác định chức năng sử dụng đất và tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan đảm bảo yêu cầu phát triển; có chỉ tiêu về dân số, sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ theo tiêu chuẩn đô thị loại III; thuộc khu vực đầu mối giao thông liên vùng (đường bộ, đường sắt), được định hướng phát triển theo hướng đô thị sinh thái kết hợp phát triển nông nghiệp đô thị mang đặc trưng của Trảng Bàng, phát triển nông nghiệp công nghệ cao kết hợp du lịch nông nghiệp sinh thái, tham quan làng nghề, làng nông nghiệp.

- Khu dân cư hiện hữu được cải tạo chỉnh trang, phát triển đô thị theo hướng sinh thái, mật độ thấp và duy trì và phát triển các loại hình nông nghiệp đô thị góp phần cung ứng nguồn lương thực, thực phẩm, tạo cơ hội chuyển dịch việc làm và thu nhập cho một bộ phận dân cư thông qua sản xuất nông nghiệp do đô thị hóa, góp phần tạo cảnh quan, giảm ô nhiễm môi trường, cải thiện sức khỏe cộng đồng. Khu ở mới được quy hoạch, bố trí đầy đủ hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật.


3. Nội dung nghiên cứu đồ án quy hoạch phân khu

a) Phân tích, đánh giá các điều kiện tự nhiên, thực trạng đất xây dựng, dân cư, xã hội, kiến trúc cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật của khu vực quy hoạch; các quy định của quy hoạch chung có liên quan đến khu vực quy hoạch.

b) Xác định chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật cho toàn khu vực quy hoạch; dự báo về dân số, đất đai, các nhu cầu về cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đối với khu quy hoạch tuân thủ quy hoạch chung phê duyệt tại Quyết định số 1750/QĐ-UBND ngày 12/7/2018 của UBND tỉnh và các yêu cầu khác của quy định pháp luật có liên quan.

c) Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất.

d) Xác định nguyên tắc, yêu cầu tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan đối với từng khu chức năng, trục đường chính, khu vực không gian mở, không gian công cộng, khu vực điểm nhấn, khu trung tâm, khu bảo tồn (nếu có).

đ) Quy hoạch công trình hạ tầng kỹ thuật đến mạng lưới đường khu vực.

g) Đánh giá môi trường chiến lược thực hiện theo quy định hiện hành.

i) Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất và hệ thống hạ tầng kỹ thuật được thể hiện trên bản đồ tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000.

k) Thiết kế đô thị theo quy định tại Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung thiết kế đô thị.

l) Yêu cầu về hồ sơ sản phẩm theo quy định tại Thông tư số 12/2016/TT-BXD kèm quy định quản lý theo đồ án quy hoạch được duyệt theo quy định tại Khoản 2 Điều 35 Luật Quy hoạch đô thị và phải có các bản vẽ thu nhỏ kèm theo (Quy định quản lý được lập gồm các nội dung cơ bản theo Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14).

 

Sở Xây dựng thông báo đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân biết và thực hiện.

Xem và tải Quyết định tại đây: QD 1524 UBND - NHIEM VU QH P LOC HUNG.pdf

Về Cấp Giấy phép xây dựngCấp giấy phép xây dựngTinVề Cấp Giấy phép xây dựng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 14/7/2021, Sở Xây dựng có cấp Giấy phép xây dựng công trình Điện thờ Phật Mẫu, nhà Hậu điện, Cổng Tam quan và Trụ Phướn của Họ đạo Cao đài xã Phước Ninh tại Giấy phép xây dựng số 73/GPXD.
7/16/2021 3:00 PMYesĐã ban hành

Sở Xây dựng thực hiện việc công bố công khai nội dung giấy phép xây dựng đã được cấp theo quy định.

Xem và tải GPXD tại đây: 73 GPXD 2021.pdf


Về việc công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách quý II năm 2021 của Sở Xây dựngTài chính - Ngân sáchTinVề việc công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách quý II năm 2021 của Sở Xây dựng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 09/7/2021, Sở Xây dựng đã công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách quý II năm 2021 của Sở Xây dựng tại Quyết định số 73/QĐ-SXD.
7/13/2021 3:00 PMYesĐã ban hành

Để cán bộ, công chức và người lao động làm việc tại Sở Xây dựng biết về số liệu dự toán ngân sách quý II năm 2021, Văn phòng Sở đã tham mưu Giám đốc công bố dự toán ngân sách quý II năm 2021 tại Quyết định số 73/QĐ-SXD ngày 09/7/2021.

Xem và tải Quyết định tại đây: QD 73 SXD.pdf

Về việc công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2021 của Sở Xây dựngTài chính - Ngân sáchTinVề việc công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2021 của Sở Xây dựng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 09/7/2021, Sở Xây dựng đã công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2021 của Sở Xây dựng tại Quyết định số 74/QĐ-SXD.
7/13/2021 3:00 PMYesĐã ban hành

Để cán bộ, công chức và người lao động làm việc tại Sở Xây dựng biết về số liệu dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2021, Văn phòng Sở đã tham mưu Giám đốc công bố dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2021 tại Quyết định số 74/QĐ-SXD ngày 09/7/2021.

Xem và tải Quyết định tại đây: QD 74 SXD.pdf

Về Cấp Giấy phép xây dựngCấp giấy phép xây dựngTinVề Cấp Giấy phép xây dựng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 30/3/2021, Sở Xây dựng có cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ có thời hạn cho ông Lưu Huỳnh Phong và bà Thiều Thị Hạnh tại Giấy phép xây dựng số 41/GPXD.
6/21/2021 11:00 AMYesĐã ban hành

Sở Xây dựng thực hiện việc công bố công khai nội dung giấy phép xây dựng đã được cấp theo quy định.

Xem và tải GPXD tại đây:  41 GPXD 2021.pdf

Về Cấp Giấy phép xây dựngCấp giấy phép xây dựngTinVề Cấp Giấy phép xây dựng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 31/3/2021, Sở Xây dựng có cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ cho ông Ngô Tấn Lộc tại Giấy phép xây dựng số 42/GPXD.
6/21/2021 11:00 AMYesĐã ban hành

Sở Xây dựng thực hiện việc công bố công khai nội dung giấy phép xây dựng đã được cấp theo quy định.

Xem và tải GPXD tại đây:  42 GPXD 2021.pdf

Về Cấp Giấy phép xây dựngCấp giấy phép xây dựngTinVề Cấp Giấy phép xây dựng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 31/3/2021, Sở Xây dựng có cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ cho ông Trần Hiệp Hòa bà Trần Thị Mộng Tuyền tại Giấy phép xây dựng số 43/GPXD.
6/21/2021 11:00 AMYesĐã ban hành

Sở Xây dựng thực hiện việc công bố công khai nội dung giấy phép xây dựng đã được cấp theo quy định.

Xem và tải GPXD tại đây:  43 GPXD 2021.pdf

Về Cấp Giấy phép xây dựngCấp giấy phép xây dựngTinVề Cấp Giấy phép xây dựng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 31/3/2021, Sở Xây dựng có cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ cho ông Dương Văn Tuấn và bà Nguyễn Thị Nhàn tại Giấy phép xây dựng số 44/GPXD.
6/21/2021 11:00 AMYesĐã ban hành

Sở Xây dựng thực hiện việc công bố công khai nội dung giấy phép xây dựng đã được cấp theo quy định.

Xem và tải GPXD tại đây:  44 GPXD 2021.pdf

Về Cấp Giấy phép xây dựngCấp giấy phép xây dựngTinVề Cấp Giấy phép xây dựng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 01/4/2021, Sở Xây dựng có cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ cho bà Thi Thị Huệ tại Giấy phép xây dựng số 45/GPXD.
6/21/2021 11:00 AMYesĐã ban hành

Sở Xây dựng thực hiện việc công bố công khai nội dung giấy phép xây dựng đã được cấp theo quy định.

Xem và tải GPXD tại đây:  45 GPXD 2021.pdf

Về Cấp Giấy phép xây dựngCấp giấy phép xây dựngTinVề Cấp Giấy phép xây dựng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 05/4/2021, Sở Xây dựng có cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ cho ông Trần Đức Tài tại Giấy phép xây dựng số 46/GPXD.
6/21/2021 11:00 AMYesĐã ban hành

Sở Xây dựng thực hiện việc công bố công khai nội dung giấy phép xây dựng đã được cấp theo quy định.

Xem và tải GPXD tại đây:  46 GPXD 2021.pdf

Về Cấp Giấy phép xây dựngCấp giấy phép xây dựngTinVề Cấp Giấy phép xây dựng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 05/4/2021, Sở Xây dựng có cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ cho ông Nguyễn Thành Tuấn và bà Nguyễn Thị Thủy tại Giấy phép xây dựng số 47/GPXD.
6/21/2021 11:00 AMYesĐã ban hành

Sở Xây dựng thực hiện việc công bố công khai nội dung giấy phép xây dựng đã được cấp theo quy định.

Xem và tải GPXD tại đây:  47 GPXD 2021.pdf

Về Cấp Giấy phép xây dựngCấp giấy phép xây dựngTinVề Cấp Giấy phép xây dựng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 06/4/2021, Sở Xây dựng có cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ cho ông Trần Nam Phương và bà Lâm Thị Chên tại Giấy phép xây dựng số 48/GPXD.
6/21/2021 11:00 AMYesĐã ban hành

Sở Xây dựng thực hiện việc công bố công khai nội dung giấy phép xây dựng đã được cấp theo quy định.

Xem và tải GPXD tại đây:  48 GPXD 2021.pdf

Về Cấp Giấy phép xây dựngCấp giấy phép xây dựngTinVề Cấp Giấy phép xây dựng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 07/4/2021, Sở Xây dựng có cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ cho ông Nguyễn Thành Tuấn và bà Nguyễn Thị Thủy tại Giấy phép xây dựng số 49/GPXD.
6/21/2021 11:00 AMYesĐã ban hành

Sở Xây dựng thực hiện việc công bố công khai nội dung giấy phép xây dựng đã được cấp theo quy định.

Xem và tải GPXD tại đây:  49 GPXD 2021.pdf

Về Cấp Giấy phép xây dựngCấp giấy phép xây dựngTinVề Cấp Giấy phép xây dựng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 08/4/2021, Sở Xây dựng có cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ cho bà Nguyễn Thị Nhị tại Giấy phép xây dựng số 50/GPXD.
6/21/2021 11:00 AMYesĐã ban hành

Sở Xây dựng thực hiện việc công bố công khai nội dung giấy phép xây dựng đã được cấp theo quy định.

Xem và tải GPXD tại đây:  50 GPXD 2021.pdf

Về Cấp Giấy phép xây dựngCấp giấy phép xây dựngTinVề Cấp Giấy phép xây dựng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 08/4/2021, Sở Xây dựng có cấp Giấy phép xây dựng dự án Nhà máy số 2 sản xuất cỏ nhân tạo Cocreation Grass Corporation Việt Nam cho Công ty TNHH Cocreation Grass Corporation Việt Nam tại Giấy phép xây dựng số 51/GPXD.
6/21/2021 11:00 AMYesĐã ban hành

Sở Xây dựng thực hiện việc công bố công khai nội dung giấy phép xây dựng đã được cấp theo quy định.

Xem và tải GPXD tại đây:  51 GPXD 2021.pdf

Về Cấp Giấy phép xây dựngCấp giấy phép xây dựngTinVề Cấp Giấy phép xây dựng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 08/4/2021, Sở Xây dựng có cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ cho ông Đặng Thế Phước và bà Huỳnh Thị Thu Hằng tại Giấy phép xây dựng số 52/GPXD.
6/21/2021 11:00 AMYesĐã ban hành

Sở Xây dựng thực hiện việc công bố công khai nội dung giấy phép xây dựng đã được cấp theo quy định.

Xem và tải GPXD tại đây:  52 GPXD 2021.pdf

Về Cấp Giấy phép xây dựngCấp giấy phép xây dựngTinVề Cấp Giấy phép xây dựng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 13/4/2021, Sở Xây dựng có cấp Giấy phép xây dựng dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở thương mại thị trấn Châu Thành - Khu B tại Giấy phép xây dựng số 53/GPXD.
6/21/2021 11:00 AMYesĐã ban hành

Sở Xây dựng thực hiện việc công bố công khai nội dung giấy phép xây dựng đã được cấp theo quy định.

Xem và tải GPXD tại đây:  53 GPXD 2021.pdf

Về Cấp Giấy phép xây dựngCấp giấy phép xây dựngTinVề Cấp Giấy phép xây dựng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 13/4/2021, Sở Xây dựng có cấp Giấy phép xây dựng công trình Trụ sở làm việc Ngân hàng HD bank - Chi nhánh Tây Ninh cho Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh tại Giấy phép xây dựng số 54/GPXD.
6/21/2021 11:00 AMYesĐã ban hành

Sở Xây dựng thực hiện việc công bố công khai nội dung giấy phép xây dựng đã được cấp theo quy định.

Xem và tải GPXD tại đây:  54 GPXD 2021.pdf

Về Cấp Giấy phép xây dựngCấp giấy phép xây dựngTinVề Cấp Giấy phép xây dựng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 16/4/2021, Sở Xây dựng có cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ cho ông Bùi Thanh Lâm tại Giấy phép xây dựng số 55/GPXD.
6/21/2021 11:00 AMYesĐã ban hành

Sở Xây dựng thực hiện việc công bố công khai nội dung giấy phép xây dựng đã được cấp theo quy định.

Xem và tải GPXD tại đây:  55 GPXD 2021.pdf

Về Cấp Giấy phép xây dựngCấp giấy phép xây dựngTinVề Cấp Giấy phép xây dựng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 20/4/2021, Sở Xây dựng có cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ cho bà Tô Thanh Thảo Nguyên tại Giấy phép xây dựng số 56/GPXD.
6/21/2021 11:00 AMYesĐã ban hành

Sở Xây dựng thực hiện việc công bố công khai nội dung giấy phép xây dựng đã được cấp theo quy định.

Xem và tải GPXD tại đây:  56 GPXD 2021.pdf

1 - 30Next