Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
Về việc công khai kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 của Sở Xây dựngTài chính - Ngân sáchTinVề việc công khai kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 của Sở Xây dựng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 19/3/2021, Sở Xây dựng đã ban hành Kế hoạch số 620/KH-SXD về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021.
3/25/2021 9:00 AMYesĐã ban hành

Để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Sở Xây dựng biết về kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021, Văn phòng Sở thông báo đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Sở Xây dựng biết và theo dõi kế hoạch trên.


Xem và tải Kế hoạch tại đây: KH 620 SXD.pdf

Về việc công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách năm 2020  của Sở Xây dựngTài chính - Ngân sáchTinVề việc công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách năm 2020  của Sở Xây dựng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 19/02/2021, Sở Xây dựng đã công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Xây dựng tại Quyết định số 25/QĐ-SXD.
2/26/2021 12:00 PMYesĐã ban hành

Để cán bộ, công chức và người lao động làm việc tại Sở Xây dựng biết về số liệu thực hiện dự toán ngân sách năm 2020, Văn phòng Sở đã tham mưu Giám đốc công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách năm 2020 tại Quyết định số 25/QĐ-SXD ngày 19/02/2021.


Xem và tải Quyết định tại đây: QD 25 SXD.pdf PL KEM THEO QD 25.xlsx


Về việc công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách quý IV năm 2020  của Sở Xây dựngTài chính - Ngân sáchTinVề việc công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách quý IV năm 2020  của Sở Xây dựng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 19/02/2021, Sở Xây dựng đã công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách quý IV năm 2020 của Sở Xây dựng tại Quyết định số 24/QĐ-SXD.
2/26/2021 11:00 AMYesĐã ban hành

Để cán bộ, công chức và người lao động làm việc tại Sở Xây dựng biết về số liệu thực hiện dự toán ngân sách quý IV năm 2020, Văn phòng Sở đã tham mưu Giám đốc công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách quý IV năm 2020 tại Quyết định số 24/QĐ-SXD ngày 19/02/2021.


Xem và tải Quyết định tại đây: QD 24 SXD.pdf PL KEM THEO QD 24.xlsx


Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Sở Xây dựngTài chính - Ngân sáchTinVề việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Sở Xây dựng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 20/01/2021, Sở Xây dựng đã công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Sở Xây dựng tại Quyết định số 19/QĐ-SXD.
1/22/2021 4:00 PMYesĐã ban hành

Để cán bộ, công chức và người lao động làm việc tại Sở Xây dựng biết về số liệu dự toán ngân sách năm 2021 đã được UBND tỉnh giao dự toán chi ngân sách năm 2021, Văn phòng Sở đã tham mưu Giám đốc công bố dự toán ngân sách năm 2021 tại Quyết định số 19/QĐ-SXD ngày 20/01/2021.


Xem và tải Quyết định dự toán ngân sách năm 2021 tại đây: QD 19 SXD.pdf PL KEM THEO QD 19.xlsx


Công nhận danh hiệu thi đua cho tập thể, cá nhân năm 2020Khen thưởng - kỷ luậtTinCông nhận danh hiệu thi đua cho tập thể, cá nhân năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 21/12/2020, Sở Xây dựng đã ký Quyết định công nhận danh hiệu thi đua cho tập thể, cá nhân năm 2020.
1/5/2021 11:00 AMYesĐã ban hành

​Công nhận danh hiệu thi đua cho tập thể, cá nhân cán bộ, công chức, viên chức và người lao động như sau:


- Tập thể: 06 tập thể đạt "Tập thể lao động tiên tiến".


- Cá nhân: Có 72/79 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến", trong đó có 04 cán bộ, công chức và người lao động đạt danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở".


Xem và tải Quyết định tại đây: QD 209 SXD - DANH HIEU THI DUA 2020.pdf DANH SACH CA NHAN - TAP THE DAT DANH HIEU THI DUA 2020.pdf

Công bố công khai thông tin liên quan đến dự án Chung cư Nhà ở Xã hội HQC  Tây Ninh, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây NinhThông tin về dự ánTinCông bố công khai thông tin liên quan đến dự án Chung cư Nhà ở Xã hội HQC  Tây Ninh, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Công ty Cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân là chủ đầu tư dự án Chung cư Nhà ở Xã hội HQC Tây Ninh, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Dự án gồm 07 block cao 16 tầng, với tổng số 1506 căn hộ, dự kiến hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trong quý III năm 2021.
9/9/2020 4:00 PMYesĐã ban hành

Thực hiện Công văn số 196/2000/HQ-CV ngày 28/8/2020 của Công ty Cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân về việc công bố công khai thông tin liên quan đến dự án Chung cư Nhà ở Xã hội HQC Tây Ninh, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Một số thông tin như sau:

1. Tên dự án: Chung cư Nhà ở Xã hội HQC Tây Ninh, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

2. Chủ đầu tư dự án: Công ty Cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân.

3. Địa điểm xây dựng dự án: Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

4. Địa chỉ liên lạc: Số 286-288 đường Huỳnh Văn Bánh, phường 11, quận Phú Nhuận, TP. HCM.

5. Tiến độ thực hiện dự án: Dự án hiện nay đã hoàn tất các thủ tục pháp lý đầu tư và đang triển khai thi công.

6. Quy mô dự án: Dự án đã được UBND tỉnh Tây Ninh phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 1021/QĐ-UBND ngày 27/4/2016 và được điều chỉnh quy hoạch tại Quyết định số 231/QĐ-UBND ngày 07/02/2020.

Sở Xây dựng thông báo đến các cá nhân, nhân dân và tổ chức biết, đăng ký và thực hiện việc theo dõi giám sát theo quy định.

Xem và tải Quyết định và Công văn tại đây: QD 231 UBND.pdf CV 196 - NHA O XH.pdf


Về việc công khai kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 của Sở Xây dựngTài chính - Ngân sáchTinVề việc công khai kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 của Sở Xây dựng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 17/3/2020, Sở Xây dựng đã ban hành Kế hoạch số 876/KH-SXD về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020.
4/24/2020 3:00 PMYesĐã ban hành

Để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Sở Xây dựng biết về kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020, Văn phòng Sở thông báo đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Sở Xây dựng biết và theo dõi kế hoạch trên.

Xem và tải Kế hoạch số 876/KH-SXD tại đây: KH 876 SXD - TH TIET KIEM CLP.pdf


Chỉ định thầu tư vấn lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch  dự án Quy hoạch phân khu 2 thuộc Khu du lịch quốc gia Núi Bà ĐenHạng mục đầu tư và đấu thầuTinChỉ định thầu tư vấn lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch  dự án Quy hoạch phân khu 2 thuộc Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 30/3/2020, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 58/QĐ-SXD Chỉ định thầu tư vấn lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch dự án Quy hoạch phân khu 2 thuộc Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen.
4/3/2020 5:00 PMYesĐã ban hành

Sở Xây dựng Tây Ninh chỉ định thầu tư vấn lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch, với nội dung như sau:

1. Tên gói thầu: Tư vấn lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch.

2. Tên dự án: Quy hoạch phân khu 2 thuộc Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen.

3. Đơn vị được chỉ định thầu: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Ánh Dương.

Địa chỉ: Tòa nhà Olalani, Lô A5-A8-A9 đường Trần Hưng Đạo, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

4. Giá trị chỉ định thầu: 495.000.000 đồng (Bốn trăm chín mươi lăm triệu đồng).

5. Loại hợp đồng: Trọn gói.

6. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn.

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 300 ngày.

8. Nguồn vốn: Kinh phí bổ sung từ nguồn sự nghiệp kinh tế.


Chỉ định thầu tư vấn lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch  dự án Quy hoạch phân khu 3 thuộc Khu du lịch quốc gia Núi Bà ĐenHạng mục đầu tư và đấu thầuTinChỉ định thầu tư vấn lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch  dự án Quy hoạch phân khu 3 thuộc Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 30/3/2020, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 59/QĐ-SXD Chỉ định thầu tư vấn lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch dự án Quy hoạch phân khu 3 thuộc Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen.
4/3/2020 5:00 PMYesĐã ban hành

Sở Xây dựng Tây Ninh chỉ định thầu tư vấn lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch, với nội dung như sau:

1. Tên gói thầu: Tư vấn lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch.

2. Tên dự án: Quy hoạch phân khu 3 thuộc Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen.

3. Đơn vị được chỉ định thầu: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Ánh Dương.

Địa chỉ: Tòa nhà Olalani, Lô A5-A8-A9 đường Trần Hưng Đạo, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

4. Giá trị chỉ định thầu: 495.000.000 đồng (Bốn trăm chín mươi lăm triệu đồng).

5. Loại hợp đồng: Trọn gói.

6. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn.

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 300 ngày.

8. Nguồn vốn: Kinh phí bổ sung từ nguồn sự nghiệp kinh tế.


Chỉ định thầu tư vấn lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch  dự án Quy hoạch phân khu 4 thuộc Khu du lịch quốc gia Núi Bà ĐenHạng mục đầu tư và đấu thầuTinChỉ định thầu tư vấn lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch  dự án Quy hoạch phân khu 4 thuộc Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 30/3/2020, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 60/QĐ-SXD Chỉ định thầu tư vấn lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch dự án Quy hoạch phân khu 4 thuộc Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen.
4/3/2020 5:00 PMYesĐã ban hành

Sở Xây dựng Tây Ninh chỉ định thầu tư vấn lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch, với nội dung như sau:

1. Tên gói thầu: Tư vấn lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch.

2. Tên dự án: Quy hoạch phân khu 4 thuộc Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen.

3. Đơn vị được chỉ định thầu: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Ánh Dương.

Địa chỉ: Tòa nhà Olalani, Lô A5-A8-A9 đường Trần Hưng Đạo, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

4. Giá trị chỉ định thầu: 495.000.000 đồng (Bốn trăm chín mươi lăm triệu đồng).

5. Loại hợp đồng: Trọn gói.

6. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn.

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 300 ngày.

8. Nguồn vốn: Kinh phí bổ sung từ nguồn sự nghiệp kinh tế.


Bổ nhiệm chức vụ đối với công chức lãnh đạo quản lýCông tác cán bộTinBổ nhiệm chức vụ đối với công chức lãnh đạo quản lý/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 19/3/2020, Giám đốc Sở Xây dựng đã ký Quyết định bổ nhiệm chức vụ công chức
3/24/2020 9:00 AMYesĐã ban hành

Thực hiện Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 18/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh, điều kiện và quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, Sở Xây dựng đã thực hiện quy trình bổ nhiệm và thỏa thuận bổ nhiệm chức vụ Chánh Thanh tra Sở Xây dựng với Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh như sau:

- Bổ nhiệm bà Võ Thị Ánh Hậu, Phó Chánh Thanh tra, giữ chức vụ Chánh Thanh tra Sở Xây dựng.

- Bà Võ Thị Ánh Hậu được hưởng phụ cấp chức vụ là 0,5. Thời gian giữ chức vụ là 05 năm, kể từ ngày 20/3/2020.

Xem và tải Quyết định tại đây: QD 48 SXD - BN HAU.pdf


Công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm năm 2019Tài sản - Thu nhậpTinCông khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 21/02/2020, Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch số 501/KH-SXD về công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2019 của cán bộ, công chức, viên chức Sở thuộc diện phải kê khai.
2/21/2020 11:00 AMYesĐã ban hành

- Việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập là để cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan biết được tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai nhằm minh bạch tài sản, thu nhập của người đó; phục vụ công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức, góp phần phòng ngừa và ngăn chặn hành vi tham nhũng.

- Tổ chức công khai và quy định phạm vi công khai phải đảm bảo theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập.

- Thời gian niêm yết từ 21/02/2020 - 21/3/2020.

Xem và tải Kế hoạch tại đây: KH 501 SXD - CONG KHAI TSTN.pdf


Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Xây dựngTài chính - Ngân sáchTinVề việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Xây dựng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 05/02/2019, Sở Xây dựng đã công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Xây dựng tại Quyết định số 18/QĐ-SXD.
2/11/2020 11:00 AMYesĐã ban hành

Để cán bộ, công chức và người lao động làm việc tại Sở Xây dựng biết về số liệu dự toán ngân sách năm 2020 đã được UBND tỉnh giao dự toán chi ngân sách năm 2020, Văn phòng Sở đã tham mưu Giám đốc công bố dự toán ngân sách năm 2020 tại Quyết định số 18/QĐ-SXD ngày 05/02/2019.

Xem và tải dự toán ngân sách năm 2020 tại đây:QD 18 SXD - CONG KHAI DU TOAN 2020.pdf

Về việc công khai kế hoạch mua sắm, sửa chữa tài sản từ dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Xây dựngMua sắm côngTinVề việc công khai kế hoạch mua sắm, sửa chữa tài sản từ dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Xây dựng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Căn cứ Quyết định số 2679/QĐ-UBND ngày 09/12/2019 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 cho các đơn vị thuộc ngân sách cấp tỉnh, Sở Xây dựng lập kế hoạch mua sắm, sửa chữa tài sản từ dự toán ngân sách năm 2020.
2/11/2020 11:00 AMYesĐã ban hành

Ngày 07/02/2020, Văn phòng Sở đã tham mưu Giám đốc ban hành Kế hoạch số 354/KH-SXD về việc mua sắm, sửa chữa tài sản từ dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Xây dựng, nội dung kế hoạch mua sắm, sửa chữa như sau:

 • Chi phí mua máy in;
 • Chi phí mua laptop;
 • Chi phí mua tủ đựng hồ sơ;
 • Chi phí sửa chữa xe ô tô.

Văn phòng Sở thông báo để toàn thể công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Sở Xây dựng biết và theo dõi kế hoạch mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2020.

Xem và tải Kế hoạch số 354/KH-SXD tại đây:KH 354 SXD - MUA SAM.pdf

Về việc triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2020Chỉ đạo - điều hànhTinVề việc triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Để triển khai, phân công thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được giao về thực hiện phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ ngành Xây dựng, Sở Xây dựng ban hành Chương trình công tác năm 2020 của Sở tại số 100/CTr-SXD ngày 10/01/2020.
1/15/2020 5:00 PMYesĐã ban hành

Thực hiện Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 02/01/2020 của UBND tỉnh ban hành Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2020, Sở Xây dựng đã ban hành Chương trình công tác năm 2020 làm cơ sở để Ban Giám đốc, các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai thực hiện, với các nội dung như sau:

1. Mục đích

- Triển khai, phân công thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được giao thuộc kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của tỉnh, các nhiệm vụ CCHC và các nhiệm vụ khác thuộc chức năng quản lý nhà nước ngành Xây dựng của Sở Xây dựng.

- Theo dõi, đôn đốc tiến độ triển khai công việc của các phòng, đơn vị trực thuộc.

- Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cá nhân, tập thể các phòng Sở và đơn vị trực thuộc, làm cơ sở cho việc xem xét khen thưởng hàng năm, khen thưởng đột xuất.

2. Nội dung nhiệm vụ thực hiện (Chi tiết theo Phụ lục)

3. Tổ chức thực hiện

- Trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công theo đúng thời gian và nội dung của Chương trình công tác; hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc để hoàn thành nhiệm vụ đúng thời gian và đạt chất lượng, cập nhật tình hình và báo cáo đầy đủ theo đúng Quy chế làm việc của Sở Xây dựng; đồng thời chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ của phòng, đơn vị mình.

- Tại các cuộc họp cán bộ chủ chốt về kiểm điểm đánh giá công tác định kỳ hàng tháng, lãnh đạo Sở được phân công điều hành cuộc họp phải kiểm tra, và yêu cầu các Trưởng phòng, đơn vị báo cáo, giải trình kết quả thực hiện nhiệm vụ theo Chương trình công tác.

- Thời gian của Chương trình công tác là thời gian hoàn thành, kết thúc công việc. Do đó các Trưởng phòng phải dự trù quỹ thời gian cần thiết dành cho việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, từ đó xác định thời gian bắt đầu cho phù hợp.

- Đối với nhiệm vụ do UBND tỉnh giao tại Quyết định số 01/QĐ-UBND và Quyết định số 02/QĐ-UBND, các Trưởng phòng, đơn vị được phân công phải sớm chủ động triển khai thực hiện và có báo cáo kết quả hoàn thành trong năm.

- Trường hợp nhiệm vụ giao chưa phù hợp, Trưởng phòng có liên quan phải tham mưu Giám đốc có tờ trình đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh, chậm nhất vào cuối tháng 3/2020. 

- Bên cạnh những nhiệm vụ tại Chương trình công tác, các Trưởng phòng, đơn vị còn phải tập trung các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh giao và thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên trong năm.

- Trong quá trình thực hiện căn cứ các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, căn cứ tình hình thực tế Chương trình công tác sẽ được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

Chương trình công tác là cơ sở để triển khai nhiệm vụ hàng tháng, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ thi đua Khối Kinh tế - Kỹ thuật và nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020; là cơ sở để xem xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ tập thể, cá nhân trong năm 2020.

Đề nghị các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, đơn vị thuộc Sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao bám sát vào Chương trình công tác năm 2020 tổ chức thực hiện. 


Xem và tải Chương trình công tác năm 2020 tại đây:100 CTr-SXD - Chuong trinh ctac 2020.pdf

Về việc phát động phong trào cán bộ, công chức, viên chức ngành Xây dựng đoàn kết, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2020Chỉ đạo - điều hànhTinVề việc phát động phong trào cán bộ, công chức, viên chức ngành Xây dựng đoàn kết, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 nói chung và nhiệm vụ công tác của ngành Xây dựng nói riêng, đặc biệt là thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Hội nghị Điển hình tiên tiến các cấp, Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Tây Ninh lần thứ V, Sở Xây dựng phát động phong trào thi đua trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2020.
1/10/2020 5:00 PMYesĐã ban hành

Ngày 05/02/2020, Sở Xây dựng phát động phong trào thi đua trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2020 tại Kế hoạch số 305/KH-SXD, với các nội dung như sau:

1. Mục đích

- Phát động phong trào thi đua để đẩy mạnh, tạo khí thế sôi nổi, cổ vũ tinh thần quyết tâm khắc phục khó khăn, tạo động lực đột phá để hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

- Nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng, thực hiện tốt Luật thi đua khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành; chú trọng khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được, trong đó quan tâm đến tập thể nhỏ và người lao động trực tiếp; đảm bảo dân chủ, chính xác, công khai, minh bạch, kịp thời, đúng đối tượng, đúng thành tích; làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân điển hình tiên tiến làm cơ sở xét ưu tiên cho các điển hình tiên tiến theo quy định.

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở triển khai phong trào thi đua và công tác khen thưởng đảm bảo tính thiết thực, chất lượng, hiệu quả tạo động lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2020.

2. Yêu cầu

- Thông qua phong trào thi đua tiếp tục khơi dậy, cổ vũ toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc Sở phát huy thành tích đã đạt được trong thời gian qua, tập trung nội lực, tạo động lực đột phá thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2020.

- Tổ chức hoạt động thi đua trong các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, đơn vị phải đảm bảo tính thiết thực, minh bạch, tránh phô trương hình thức nhưng vẫn đạt hiệu quả cao nhất.

3. Nội dung thực hiện

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng đến từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở, lồng ghép công tác tuyên truyền, quán triệt tư tưởng vào các cuộc họp định kỳ tại Sở, các phong trào thi đua do Sở phát động tổ chức, cũng như trong các hoạt động phong trào của các đoàn thể trong cơ quan.

- Tăng cường đẩy mạnh phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; thi đua nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước; Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận của chính quyền; đề cao trách nhiệm, sự gương mẫu của cán bộ lãnh đạo, quản lý và của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; nâng cao tinh thần trách nhiệm trước Nhân dân. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, thi hành công vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả làm việc tại cơ quan; tập trung thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp.

- Các đơn vị thuộc Sở bám sát nội dung kế hoạch công tác năm 2020 theo chức năng, nhiệm vụ được giao; thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; trọng tâm là thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với việc "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

- Kế thừa, phát huy các kết quả đã đạt được trong Khối thi đua Kinh tế Kỹ thuật, Sở Xây dựng tiếp tục phấn đấu giữ vững thứ hạng cao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Các đơn vị phấn đấu hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch theo từng lĩnh vực phụ trách, bám sát nội dung Chương trình công tác năm 2020 do Giám đốc Sở giao.

- Kết quả phong trào thi đua năm 2020 làm cơ sở để phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến tạo sự lan tỏa rộng rãi trong cơ quan.

- Tham mưu Giám đốc Sở, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm sau của cơ quan..

Đề nghị toàn thể công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Sở Xây dựng thực hiện, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, đơn vị thuộc Sở Xây dựng căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao bám sát vào Chương trình công tác năm 2020 tổ chức các phong trào thi đua; theo dõi, đánh giá bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng, góp phần nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra.

Xem và tải Kế hoạch số 305/KH-SXD tại đây:305 KH-SXD - THI DUA.pdf

Công nhận danh hiệu thi đua cho tập thể, cá nhân năm 2019Khen thưởng - kỷ luậtTinCông nhận danh hiệu thi đua cho tập thể, cá nhân năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 23/12/2019, Giám đốc Sở Xây dựng đã ký Quyết định công nhận danh hiệu thi đua cho tập thể, cá nhân năm 2019.
1/3/2020 3:00 PMYesĐã ban hành

Công nhận danh hiệu thi đua năm 2019 cho các tập thể, cá nhân cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Sở Xây dựng như sau:

 

1. Tập thể: 06 tập thể đạt "Tập thể Lao động tiên tiến".

2. Cá nhân: Có 74/77 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến", trong đó có 05 cán bộ, công chức và người lao động đạt danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở".

 

Xem và tải Quyết định tại đây: QD 243 SXD - CONG NHAN DANH HIEU THI DUA 2019.pdfDANH SACH CA NHAN - TAP THE DAT DANH HIEU THI DUA 2019.pdf

Thông báo về lựa chọn nhà thầu dự án lập Quy hoạch phân khu trung tâm đô thị, quy mô 364,71 ha và Quy hoạch phân khu An Tịnh, quy mô 3.329,40 ha thuộc đô thị Trảng BàngHạng mục đầu tư và đấu thầuTinThông báo về lựa chọn nhà thầu dự án lập Quy hoạch phân khu trung tâm đô thị, quy mô 364,71 ha và Quy hoạch phân khu An Tịnh, quy mô 3.329,40 ha thuộc đô thị Trảng Bàng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 18/11/2019, UBND tỉnh Tây Ninh đã phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án lập Quy hoạch phân khu trung tâm đô thị, quy mô 364,71 ha và Quy hoạch phân khu An Tịnh, quy mô 3.329,40 ha thuộc đô thị Trảng Bàng tại Quyết định số 2470/QĐ-UBND.
11/28/2019 5:00 PMYesĐã ban hành

Sau khi hoàn chỉnh hồ sơ mời thầu, Sở Xây dựng đăng thông báo mời thầu với nội dung sau:

 1. Tên gói thầu: Tư vấn lập nhiệm vụ và đồ án Quy hoạch phân khu trung tâm đô thị, quy mô 364,71 ha và Quy hoạch phân khu An Tịnh, quy mô 3.329,40 ha thuộc đô thị Trảng Bàng.
 2. Giá gói thầu: 2.227.830.000 đồng; nguồn vốn: Kinh phí bổ sung từ nguồn sự nghiệp kinh tế năm 2019.
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn 02 túi hồ sơ.
 5. Thời gian phát hành HSMT: Từ 07 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 11 năm 2019 đến trước 07 giờ 30 phút, ngày 18 tháng 12 năm 2019.
 6. Địa điểm phát hành HSMT: Sở Xây dựng Tây Ninh; địa chỉ: Số 314, đường Cách mạng tháng Tám, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh; Số điện thoại: 0276.3822 461.
 7. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng.
 8. Bảo đảm dự thầu: Không.
 9. Thời điểm đóng thầu: 07 giờ 30 phút, ngày 18 tháng 12 năm 2019.
 10. Thời điểm mở thầu: 08 giờ 30 phút, ngày 18 tháng 12 năm 2019.

Sở Xây dựng thông báo đến các tổ chức có đủ năng lực theo quy định biết và tham gia đấu thầu theo quy định.

Xem và tải Quyết định số 2470/QĐ-UBND tại đây:2470-QD-UBND_TT-AT_Trang Bang.pdf

Thông báo công bố đồ án Quy hoạch phân khu 1  thuộc Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, tỉnh Tây NinhThông tin về dự ánTinThông báo công bố đồ án Quy hoạch phân khu 1  thuộc Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Đồ án Quy hoạch phân khu 1 thuộc Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2428/QĐ-UBND ngày 08/11/2019.
11/28/2019 4:00 PMYesĐã ban hành

Ngày 26/11/2019, Sở Xây dựng đã thông báo công bố đồ án Quy hoạch phân khu 1 thuộc Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh tại Thông báo số 3405/TB-SXD. Các nội dung chính của đồ án được duyệt như sau:

1.   Phạm vi, ranh giới

- Phía Bắc và Đông: Thuộc phạm vi Khu du lịch quốc gia Núi Bà theo Quyết định số 1099/QĐ-TTg ngày 05/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ, giáp đất rừng;

- Phía Nam: Giáp đường ĐT 790;

- Phía Tây: Giáp đường ĐT 784.

2.   Quy mô, tính chất: Phân khu 1 có quy mô 366,80 ha được xây dựng đồng bộ với các chức năng thương mại, du lịch, vui chơi giải trí tổng hợp, dân cư, ở lưu trú, bao gồm các khu chức năng sau:

3.   Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

Theo thuyết minh đính kèm, thiết kế không gian kiến trúc theo tính chất, mục tiêu phát triển khu vực theo nội dung nghiên cứu thiết kế đô thị và các đề xuất như sau:

- Khu tâm linh, di tích được quy hoạch tuân thủ Quyết định số 1099/QĐ-TTg, mật độ xây dựng công trình tối đa 10%, các công trình nhà ga cáp treo có tầng cao 05 tầng.

- Khu tham quan chuyên đề, lưu trú, thương mại và dịch vụ du lịch trên đỉnh núi có diện tích xây dựng cơ sở ở, lưu trú không vượt quá 25% diện tích khu, mật độ xây dựng tối đa 25%; bố trí công trình tượng Phật có chiều cao 72 m đã được Bộ Quốc phòng chấp thuận; một số công trình dịch vụ, khách sạn có yêu cầu thiết kế kiến trúc đặc biệt được phép đề xuất chiều cao không quá 05 tầng.

- Khu vực ven chân núi phía Nam, bố trí các khu chức năng thương mại, dịch vụ lưu trú phục vụ du lịch tâm linh cho quần thể Chùa Bà hiện hữu và là đầu mối kết nối khu tâm linh, di tích, tôn giáo với khu tham quan chuyên đề trên đỉnh núi thông qua hệ thống cáp treo hiện đại, đảm bảo lưu thông theo các hướng tuyến trong khu du lịch. Diện tích xây dựng cơ sở ở, lưu trú không vượt quá 30% diện tích khu, mật độ xây dựng tối đa 40%; tầng cao trung bình 03 tầng và một số công trình thương mại, ở lưu trú có yêu cầu thiết kế kiến trúc đặc biệt dọc ĐT 790 được phép thiết kế không quá 05 tầng để tạo trục cảnh quan chính khu vực.

- Khu công viên chuyên đề dọc tuyến đường bộ lên đỉnh núi có mật độ xây dựng tối đa 5%; tầng cao tối đa 02 tầng.

- Khu dân cư phục vụ khu du lịch được quy hoạch là khu dân cư đặc thù thuộc khu du lịch cấp quốc gia, quy hoạch các khu nhà ở thương mại bao gồm các loại hình liên kế và biệt thự, công trình công cộng đồng thời chỉnh trang, quản lý kiến trúc cảnh quan tại không gian cửa ngõ hiện hữu của khu du lịch. Đất ở không vượt quá 40% diện tích khu vực, còn lại là đất công trình phục vụ đơn vị ở, công viên cây xanh và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

4.   Nội dung thiết kế đô thị

- Xác định công trình biểu tượng tại khu vực đỉnh núi và khu vực Chùa Bà.

- Xác định công trình điểm nhấn tại ngã tư Đại Đồng, giao lộ đường ĐT 790 và ĐT 784 và tại khu vực xung quanh nhà ga cáp treo.

- Xác định trục cảnh quan chính theo 2 trục (phương đứng và phương ngang):

+ Trục đứng: Là các tuyến đường bộ lên Núi và các tuyến cáp treo.

+ Trục ngang: Là trục đường cảnh quan chính khu vực quy hoạch được xác định song song với đường ĐT 790.

- Xác định hệ thống không gian mở: Các trục cây xanh quảng trường, các mảng xanh công viên, ... tạo thành một hệ thống liên hoàn toàn khu vực.

Sở Xây dựng thông báo đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân biết và thực hiện đồ án Quy hoạch phân khu 1 thuộc Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh.

Xem và tại Quyết định số 2428/QĐ-UBND, sơ đồ quy hoạch tại đây:2428-QD-UBND_QHPK 1.pdf

Thông báo về lựa chọn nhà thầu dự án lập Quy hoạch phân khu Long Thành Bắc, quy mô 496,80 ha và Quy hoạch phân khu Trung tâm đô thị, quy mô 139,50 ha thuộc đô thị Hòa ThànhHạng mục đầu tư và đấu thầuTinThông báo về lựa chọn nhà thầu dự án lập Quy hoạch phân khu Long Thành Bắc, quy mô 496,80 ha và Quy hoạch phân khu Trung tâm đô thị, quy mô 139,50 ha thuộc đô thị Hòa Thành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 18/11/2019, UBND tỉnh Tây Ninh đã phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án lập Quy hoạch phân khu Long Thành Bắc, quy mô 496,80 ha và Quy hoạch phân khu Trung tâm đô thị, quy mô 139,50 ha thuộc đô thị Hòa Thành tại Quyết định số 2471/QĐ-UBND.
11/28/2019 4:00 PMYesĐã ban hành

Sau khi hoàn chỉnh hồ sơ mời thầu, Sở Xây dựng đăng thông báo mời thầu với nội dung sau:

 1. Tên gói thầu: Tư vấn lập nhiệm vụ và đồ án Quy hoạch phân khu Long Thành Bắc, quy mô 496,80 ha và Quy hoạch phân khu Trung tâm đô thị, quy mô 139,50 ha thuộc đô thị Hòa Thành.
 2. Giá gói thầu: 1.702.242.000 đồng; nguồn vốn: Kinh phí bổ sung từ nguồn sự nghiệp kinh tế năm 2019.
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn 02 túi hồ sơ.
 5. Thời gian phát hành HSMT: Từ 07 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 11 năm 2019 đến trước 07 giờ 30 phút, ngày 18 tháng 12 năm 2019.
 6. Địa điểm phát hành HSMT: Sở Xây dựng Tây Ninh; địa chỉ: Số 314, đường Cách mạng tháng Tám, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh; Số điện thoại: 0276.3822 461.
 7. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng.
 8. Bảo đảm dự thầu: Không.
 9. Thời điểm đóng thầu: 07 giờ 30 phút, ngày 18 tháng 12 năm 2019.
 10. Thời điểm mở thầu: 07 giờ 45 phút, ngày 18 tháng 12 năm 2019.

Sở Xây dựng thông báo đến các tổ chức có đủ năng lực theo quy định biết và tham gia đấu thầu theo quy định.

Xem và tải Quyết định số 2471/QĐ-UBND tại đây:2471-QD-UBND_TT-LTB_Hoa Thanh.pdf

Thông báo về lựa chọn nhà thầu dự án Khảo sát, đo đạc địa hình quy mô 2.342,40 ha thuộc đô thị Hòa ThànhHạng mục đầu tư và đấu thầuTinThông báo về lựa chọn nhà thầu dự án Khảo sát, đo đạc địa hình quy mô 2.342,40 ha thuộc đô thị Hòa Thành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 19/11/2019, UBND tỉnh Tây Ninh đã phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Khảo sát, đo đạc địa hình quy mô 2.342,40 ha thuộc đô thị Hòa Thành tại Quyết định số 2476/QĐ-UBND.
11/28/2019 4:00 PMYesĐã ban hành

Sau khi hoàn chỉnh hồ sơ mời thầu, Sở Xây dựng đăng thông báo mời thầu với nội dung sau:

 1. Tên gói thầu: Tư vấn khảo sát, đo đạc địa hình dự án Khảo sát, đo đạc địa hình quy mô 2.342,40 ha thuộc đô thị Hòa Thành.
 2. Giá gói thầu: 3.302.414.000 đồng; nguồn vốn: Kinh phí bổ sung từ nguồn sự nghiệp kinh tế năm 2019.
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn 02 túi hồ sơ.
 5. Thời gian phát hành HSMT: Từ 07 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 11 năm 2019 đến trước 07 giờ 30 phút, ngày 18 tháng 12 năm 2019.
 6. Địa điểm phát hành HSMT: Sở Xây dựng Tây Ninh; địa chỉ: Số 314, đường Cách mạng tháng Tám, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh; Số điện thoại: 0276.3822 461.
 7. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng.
 8. Bảo đảm dự thầu: Không.
 9. Thời điểm đóng thầu: 07 giờ 30 phút, ngày 18 tháng 12 năm 2019.
 10. Thời điểm mở thầu: 08 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 12 năm 2019.

Sở Xây dựng thông báo đến các tổ chức có đủ năng lực theo quy định biết và tham gia đấu thầu theo quy định.

Xem và tải Quyết định số 2476/QĐ-UBND tại đây:2476-QD-UBND_KS Hoa Thanh.pdf

Về việc công khai kế hoạch mua sắm, sửa chữa tài sản từ dự toán ngân sách năm 2019 của Sở Xây dựngMua sắm côngTinVề việc công khai kế hoạch mua sắm, sửa chữa tài sản từ dự toán ngân sách năm 2019 của Sở Xây dựng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Căn cứ Quyết định số 2979/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của UBND tỉnh về việc giao dự toán chi ngân sách năm 2019 cho các đơn vị thuộc ngân sách cấp tỉnh, Sở Xây dựng lập kế hoạch mua sắm, sửa chữa tài sản từ dự toán ngân sách năm 2019.
11/28/2019 3:00 PMYesĐã ban hành

Ngày 22/01/2019, Văn phòng Sở đã tham mưu Giám đốc ban hành Kế hoạch số 180/KH-SXD về việc mua sắm, sửa chữa tài sản từ dự toán ngân sách năm 2019 của Sở Xây dựng, nội dung kế hoạch mua sắm, sửa chữa như sau:

 • Chi phí sửa chữa xe;
 • Chi phí mua máy in;
 • Chi phí mua laptop;
 • Chi phí mua kệ lưu hồ sơ;
 • Chi phí mua tủ đựng hồ sơ mật;
 • Chi in sổ tay hướng dẫn quy trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Văn phòng Sở thông báo để toàn thể công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Sở Xây dựng biết và theo dõi kế hoạch mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2019.

Xem và tải Kế hoạch số 180/KH-SXD tại đây:180-KH-SXD_mua sam sua chua.PDF

Về việc báo cáo thống kê ngành Xây dựngChỉ đạo - điều hànhTinVề việc báo cáo thống kê ngành Xây dựng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Để có cơ sở thu thập, tổng hợp số liệu và gửi báo cáo về Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng đề nghị quý Sở, ngành, các đơn vị có liên quan báo cáo các nội dung.
11/12/2019 5:00 PMYesĐã ban hành

Ngày 07/11/2019, Sở Xây dựng có Công văn số 3165/SXD-VP về việc báo cáo thống kê ngành Xây dựng, để cơ sở báo cáo thống kê ngành Xây dựng về Bộ Xây dựng đề nghị các đơn vị liên quan báo cáo các nội dung sau:

1. Báo cáo theo Hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2018/TT-BXD ngày 08/8/2018 của Bộ Xây dựng.

2. Báo cáo theo định kỳ theo Quyết định số 751/QĐ-BXD ngày 06/9/2019 của Bộ Xây dựng.

(Phụ lục danh mục đính kèm)

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Sở Xây dựng rất mong nhận được sự phối hợp của quý Sở, ngành. Báo cáo nêu trên đề nghị quý Sở, ngành gửi về Sở Xây dựng bằng văn bản giấy và kèm file mềm trước ngày 20/11/2019, theo địa chỉ sau đây:

- Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh (số 314, đường Cách mạng Tháng 8, Phường 3, thành phố Tây Ninh).

- Điện thoại: 02763.822461.

- Email: soxaydung@tayninh.gov.vn hoặc hangtp@tayninh.gov.vn.

Rất mong được sự phối hợp của các đơn vị để Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo đúng thời hạn.

Xem và tải Công văn số 3165/SXD-VP tại đây: CV 3165 - BC THONG KE NGANH XAY DUNG.pdf

Thông báo về lựa chọn nhà thầu dự án lập Quy hoạch phân khu Long Thành Trung, quy mô 966,40 ha và Quy hoạch phân khu Hiệp Tân, quy mô 651,70 ha thuộc Khu đô thị Hòa ThànhHạng mục đầu tư và đấu thầuTinThông báo về lựa chọn nhà thầu dự án lập Quy hoạch phân khu Long Thành Trung, quy mô 966,40 ha và Quy hoạch phân khu Hiệp Tân, quy mô 651,70 ha thuộc Khu đô thị Hòa Thành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 08/10/2019, UBND tỉnh Tây Ninh đã phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án lập Quy hoạch phân khu Long Thành Trung, quy mô 966,40 ha và Quy hoạch phân khu Hiệp Tân, quy mô 651,70 ha thuộc Khu đô thị Hòa Thành tại Quyết định số 2182/QĐ-UBND.
10/16/2019 4:00 PMYesĐã ban hành

Sở Xây dựng thông báo mời thầu với nội dung sau:

 1. Tên gói thầu: Tư vấn lập nhiệm vụ và đồ án Quy hoạch phân khu Long Thành Trung, quy mô 966,40 ha và Quy hoạch phân khu Hiệp Tân, quy mô 651,70 ha thuộc Khu đô thị Hòa Thành.
 2. Giá gói thầu: 3.140.780.000 đồng; nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn 02 túi hồ sơ.
 5. Thời gian phát hành HSMT: Từ 09 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 10 năm 2019 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 11 năm 2019.
 6. Địa điểm phát hành HSMT: Sở Xây dựng Tây Ninh; địa chỉ: Số 314, đường Cách mạng tháng Tám, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh; Số điện thoại: 0276.3822 461.
 7. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng.
 8. Bảo đảm dự thầu: 90.000.000 đồng (chín mươi triệu đồng); đồng tiền sử dụng: Việt Nam đồng; hình thức bảo đảm: Bằng séc (bảo chi) ngân hàng.
 9. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 11 năm 2019.
 10. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30 phút, ngày 15 tháng 11 năm 2019.

Sở Xây dựng thông báo đến các tổ chức có đủ năng lực theo quy định biết và tham gia đấu thầu theo quy định.

Xem và tải Quyết định số 2182/QĐ-UBND tại đây:2182-QD-UBND_qhpk LTT-HT.pdf

Thông báo về việc tài trợ cho công tác quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019 - 2020Thông tin về dự ánTinThông báo về việc tài trợ cho công tác quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019 - 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 07/8/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh có Thông báo số 1692/TB-UBND về việc tài trợ cho công tác quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019 - 2020.
8/12/2019 4:00 PMYesĐã ban hành

Để phục vụ công tác quản lý, phát triển đô thị và mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh, thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Danh mục quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019 - 2020, nội dung thông báo như sau:

1. Tiếp nhận tài trợ từ các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài về nguồn lực để lập quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh theo danh mục đính kèm làm cơ sở cho các nhà tài trợ nghiên cứu, đề xuất tài trợ.

2. Việc triển khai các quy hoạch xây dựng có tài trợ đảm bảo nguyên tắc:

- Việc lựa chọn tổ chức tư vấn lập quy hoạch phải được thực hiện theo các quy định của pháp luật về đấu thầu.

- Việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật về quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị.

- Việc lựa chọn nhà đầu tư và thực hiện các dự án đầu tư theo đồ án quy hoạch được duyệt phải tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Sở Xây dựng thông báo để các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan biết và thực hiện.

Xem và tải Thông báo số 1692/TB-UBND tại đây:1692-TB-UBND.pdf

Triển khai Kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019Thông tin về dự ánTinTriển khai Kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 03/7/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019 tại Quyết định số 1414/QĐ-UBND.
7/30/2019 4:00 PMYesĐã ban hành

Ngày 09/7/2019, Sở Xây dựng đã triển khai tại Công văn số 1684/SXD-QLNTTBĐS, thông báo đến các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện Quyết định số 1414/QĐ-UBND ngày 03/7/2019 của UBND tỉnh đúng quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị báo cáo kịp thời về Sở Xây dựng (Phòng Quản lý nhà và Vật liệu xây dựng) để được hướng dẫn, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo kịp thời.

Xem và tải Quyết định số 1414/QĐ-UBND tại đây:1414-QD-UBND.pdf

Bổ nhiệm chức vụ đối với công chức lãnh đạo quản lý.Công tác cán bộTinBổ nhiệm chức vụ đối với công chức lãnh đạo quản lý./Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 09/5/2019, Giám đốc Sở Xây dựng đã ký Quyết định bổ nhiệm chức vụ công chức.
5/10/2019 4:00 PMYesĐã ban hành

Thực hiện Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 18/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh, điều kiện và quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, Sở Xây dựng đã thực hiện quy trình bổ nhiệm và thỏa thuận bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Quản lý xây dựng thuộc Sở Xây dựng với Sở Nội vụ như sau:

- Bổ nhiệm ông Lê Tuấn Nhạc, Phó Trưởng phòng Quản lý xây dựng, giữ chức vụ Trưởng phòng Quản lý xây dựng.

- Ông Lê Tuấn Nhạc được hưởng phụ cấp chức vụ là 0,5. Thời gian giữ chức vụ là 05 năm, kể từ ngày 10/5/2019.

Xem và tải Quyết định tại đây: QD 92 SXD - BN CHUC VU - NHAC - TP QLXD.pdf

Điều động, bổ nhiệm chức vụ đối với công chức lãnh đạo quản lý.Công tác cán bộĐiều động, bổ nhiệm chức vụ đối với công chức lãnh đạo quản lý./Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 25/3/2019, Giám đốc Sở Xây dựng đã ký các Quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ đối với công chức lãnh đạo quản lý theo Đề án sắp xếp tổ chức, bộ máy của đơn vị, Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2019
4/9/2019 10:00 AMNoĐã ban hành

Thực hiện Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 14/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 21/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, Sở Xây dựng đã kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy của đơn vị từ 07 phòng chuyên môn, nghiệp vụ còn 05 phòng chuyên môn, nghiệp vụ, trong đó điều động, bổ nhiệm đối với các công chức lãnh đạo quản lý gồm:


1. Điều động, bổ nhiệm ông Dư Tuấn Phong, Chánh Thanh tra, giữ chức vụ Chánh Văn phòng.

2. Điều động, bổ nhiệm bà Võ Thúy Hằng, Trưởng phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản, giữ chức vụ Chánh Thanh tra Sở.

3. Điều động, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thúy Nga, Trưởng phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật, giữ chức vụ Trưởng phòng Quản lý nhà và Vật liệu xây dựng.

4. Điều động, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Ngọc Vui, Trưởng phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng, giữ chức vụ Trưởng phòng Quy hoạch và Phát triển đô thị.

5. Điều động, bổ nhiệm ông Lê Quốc Thuần, Phó Trưởng phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Quy hoạch và Phát triển đô thị.


Xem và tải các Quyết định tại đây QD DD BN CC.rar

Thông báo về sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Xây dựngChỉ đạo - điều hànhTinThông báo về sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Xây dựng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thực hiện Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 14/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 21/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, Sở đã tiến hành kiện toàn, sắp xếp lại các phòng chuyên môn, nghiệp vụ.
4/4/2019 5:00 PMYesĐã ban hành

Sở Xây dựng đã kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy của đơn vị từ 07 phòng chuyên môn, nghiệp vụ còn 05 phòng chuyên môn, nghiệp vụ, cụ thể như sau:

1. Văn phòng Sở (bao gồm cả công tác pháp chế).

2. Thanh tra Sở.

3. Phòng Quy hoạch và Phát triển đô thị.

4. Phòng Quản lý xây dựng.

5. Phòng Quản lý nhà và Vật liệu xây dựng.

Sở Xây dựng thông báo đến quý cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh biết để tiện liên hệ công tác.

Công nhận danh hiệu thi đua cho tập thể, cá nhân năm 2018.Khen thưởng - kỷ luậtTinCông nhận danh hiệu thi đua cho tập thể, cá nhân năm 2018./Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 05/01/2019, Giám đốc Sở Xây dựng đã ký Quyết định công nhận danh hiệu thi đua cho tập thể, cá nhân năm 2018.
3/20/2019 9:00 AMYesĐã ban hành

Công nhận danh hiệu thi đua năm 2018 cho các tập thể, cá nhân cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Sở Xây dựng như sau:


1. Tập thể: 08 tập thể đạt danh hiệu "Tập thể Lao động tiên tiến".

2. Cá nhân: Có 73/79 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến", trong đó có 06 cán bộ, công chức và người lao động đạt danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở".

Xem và tải Quyết định tại đây: QD 09 SXD - TDKT 2018.pdf DANH SACH CA NHAN - TAP THE ĐAT DANH HIEU THI DUA 2018.pdf

1 - 30Next