Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật

Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật
Cơ quan ban hành
Năm ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
Số lượng tìm thấy
156
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuCơ quan ban hànhTải về
158/2019/QĐ-UBND26/12/2019
Ban hành Bảng đơn giá nhà, công trình xây dựng, vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
 
256/2019/QĐ-UBND20/12/2019
Quy định hệ số K điều chỉnh giá đất để tính tiền sử dụng đất đối với nhà ở riêng lẻ có khả năng sinh lợi cao tại vị trí mặt đường khi bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
 
3QĐ 51/2019/QĐ-UBND12/12/2019
Bãi bỏ Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định phân cấp quản lý  hệ thống đường đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
 
444/2019/QĐ-UBND05/11/2019

Ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh

Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
 
5791/QĐ-BXD25/09/2019
Ban hành Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của Bộ Xây dựng.
Bộ Xây dựng
 
6751/QĐ-BXD06/09/2019
Công bố Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.
Bộ Xây dựng
 
772/2019/NĐ-CP30/08/2019
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng
Chính phủ
 
868/2019/NĐ-CP14/08/2019
Quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
Chính phủ
 
902/2019/TT-BXD01/07/2019
Hướng dẫn chi tiết về chế độ báo cáo định kỳ; sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điều của các Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng.
Bộ Xây dựng
 
1037/2019/NĐ-CP07/05/2019
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch
Chính phủ
 
1130/2019/NĐ-CP28/03/2019
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.
Chính phủ
 
1208/2019/QĐ-UBND14/03/2019

Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 21/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh 


Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
 
1304/2019/QĐ-UBND25/01/2019
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 65/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
 
1488/QĐ-UBND14/01/2019

Về việc công bố chỉ số giá xây dựng công trình dân dụng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật, nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh


Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
 
1540/2018/QĐ-UBND07/11/2018
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
 
1634/2018/QĐ-UBND17/09/2018Ban hành Quy định quản lý dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
 
172095/QĐ-UBND22/08/2018

Về việc công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017


Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
 

Tìm kiếm thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến văn bản pháp luật vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Từ khóa