Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật

Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật
Cơ quan ban hành
Năm ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
Số lượng tìm thấy
156
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuCơ quan ban hànhTải về
150/2020/QĐ-UBND16/11/2020

Ban hành Quy định quản lý một số dịch vụ sự nghiệp công và dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
 
249/2020/QĐ-UBND09/11/2020
Sửa đổi, bổ sung Bảng đơn giá nhà, công trình xây dựng, vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 58/2019/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
 
330/2020/QĐ-UBND12/08/2020

Về việc bãi bỏ Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá chuẩn bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh


Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
 
416/2020/QĐ-UBND14/05/2020Quyết định ban hành Quy định giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tây NinhỦy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
 
559/2019/QĐ-UBND30/12/2019
Ban hành Quy định giá cho thuê nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
 
660/2019/QĐ-UBND30/12/2019
Ban hành Bảng giá và phân cấp quản lý cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh Tây Ninh 
Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
 
758/2019/QĐ-UBND26/12/2019
Ban hành Bảng đơn giá nhà, công trình xây dựng, vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Tây Ninh 
Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
 
856/2019/QĐ-UBND20/12/2019
Quy định hệ số K điều chỉnh giá đất để tính tiền sử dụng đất đối với nhà ở riêng lẻ có khả năng sinh lợi cao tại vị trí mặt đường khi bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh 
Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
 
951/2019/QĐ-UBND12/12/2019
Về việc bãi bỏ Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định phân cấp quản lý  hệ thống đường đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh 
Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
 
1044/2019/QĐ-UBND05/11/2019
Quyết định ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
 
1172/2019/NĐ-CP30/08/2019
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng
Chính phủ
 
1208/2019/QĐ-UBND14/03/2019

Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 21/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh 


Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
 
1304/2019/QĐ-UBND25/01/2019
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 65/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
 
1488/QĐ-UBND14/01/2019

Về việc công bố chỉ số giá xây dựng công trình dân dụng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật, nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh


Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
 
1540/2018/QĐ-UBND07/11/2018
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
 
1634/2018/QĐ-UBND17/09/2018Ban hành Quy định quản lý dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
 
172095/QĐ-UBND22/08/2018

Về việc công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017


Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
 

Tìm kiếm thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến văn bản pháp luật vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Từ khóa