Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật

Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật
Cơ quan ban hành
Năm ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
Số lượng tìm thấy
167
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuCơ quan ban hànhTải về
124/2021/QĐ-UBND16/11/2021Ban hành Quy định về phân cấp quản lý và thực hiện dự án đầu tư công, dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tây NinhỦy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
 
220/2021/QĐ-UBND15/10/2021
Về việc bãi bỏ Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 26/8/2016 của UBND tỉnh quy định các tiêu chí lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
 
314/2021/TT-BXD08/09/2021
Hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình
Bộ Xây dựng
 
411/2021/TT-BXD31/08/2021
Hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Bộ Xây dựng
 
512/2021/TT-BXD31/08/2021
Ban hành định mức xây dựng
Bộ Xây dựng
 
613/2021/TT-BXD31/08/2021
Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình
Bộ Xây dựng
 
709/2021/TT-BXD16/08/2021
Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.
Bộ Xây dựng
 
807/2021/TT-BXD30/06/2021
Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 và Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
Bộ Xây dựng
 
904/2021/TT-BXD30/06/2021
Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng

Bộ Xây dựng
 
1010/2021/QĐ-UBND19/05/2021
Ban hành Quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
 
1130/2021/NĐ-CP26/03/2021
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở
Chính phủ
 
1250/2020/QĐ-UBND16/11/2020

Ban hành Quy định quản lý một số dịch vụ sự nghiệp công và dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
 
1349/2020/QĐ-UBND09/11/2020
Sửa đổi, bổ sung Bảng đơn giá nhà, công trình xây dựng, vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 58/2019/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
 
1430/2020/QĐ-UBND12/08/2020

Về việc bãi bỏ Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá chuẩn bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh


Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
 
1516/2020/QĐ-UBND14/05/2020Quyết định ban hành Quy định giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tây NinhỦy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
 
1659/2019/QĐ-UBND30/12/2019
Ban hành Quy định giá cho thuê nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
 
1760/2019/QĐ-UBND30/12/2019
Ban hành Bảng giá và phân cấp quản lý cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh Tây Ninh 
Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
 

Tìm kiếm thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến văn bản pháp luật vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Từ khóa