​​Tên cơ quan

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ XÂY DỰNG - TÂY NINH​

Liên hệ
  Địa chỉ: 314 Cách mạng tháng 8 Phường 3, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

  Điện thoại: (066) 3822461  Fax: (066) 3824496

  Email: soxaydung@tayninh.gov.vn

 Địa chỉ trên bản đồ số:​