Tìm kiếm dự thảo văn bản
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTTiêu đềLoại văn bảnLĩnh vựcFile đính kèmNgày kết thúc
1V/v lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy định về đối tượng, điều kiện, tiêu chí ưu tiên, hình thức xét duyệt đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnhQuyết định234NOXH.rar14/02/2021
2Lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây NinhQuyết định561GPXD.rar08/12/2020
3Lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy định về phân cấp quản lý và thực hiện dự án đầu tư công, dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tây NinhQuyết định52DT DA DT CONG.rar13/10/2020
4Lấy ý kiến dự thảo điều chỉnh Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND về giãn lộ trình thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạtQuyết định399DT QD SUA DOI BS QD 16.doc28/09/2020
5Lấy ý kiến dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Bảng đơn giá nhà, công trình xây dựng, vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 58/2019/QĐ-UBND ngày 26/12/2019 (lần 2)Quyết định944DT QD BS QD 58 - BANG DON GIA NHA - lan 2.docx24/09/2020
6Lấy ý kiến dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Bảng đơn giá nhà, công trình xây dựng, vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 58/2019/QĐ-UBND ngày 26/12/2019Quyết định499DT QD BS QD 58 - BANG DON GIA NHA.docx18/09/2020
7Lấy ý kiến về việc bãi bỏ Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá chuẩn bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây NinhQuyết định422DT QUYET DINH.doc05/06/2020
8Lấy ý kiến dự thảo Quyết định Ban hành Quy định quản lý dịch vụ sự nghiệp công và dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Tây NinhQuyết định962DT QDQL DVCI_lan2.docx18/04/2020
9Về việc lấy ý kiến dự thảo Quyết định và Quy định giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây NinhQuyết định962Don gia thu gom van chuyen rac.rar30/11/2019
10Về việc lấy ý kiến dự thảo Quyết định và Quy định giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây NinhQuyết định648Don gia thu gom van chuyen rac.rar30/11/2019
11Về việc lấy ý kiến điều chỉnh Nghị quyết số 14/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh và Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 19/8/2014 của UBND tỉnhNghị quyết897DU THAO LAY Y KIEN.rar15/11/2019
12Về việc lấy ý kiến dự thảo Quyết định bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật (Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 20/01/2015 và Quyết định số 40/2018/QĐ-UBND ngày 07/11/2018 của UBND tỉnh)Quyết định855LAY Y KIEN VBQPPL (1).rar02/11/2019
13Lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành giá cho thuê nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh Tây NinhQuyết định628Gia thue nha o cong vu.rar17/10/2019
14Lấy ý kiến dự thảo Bảng giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh Tây NinhQuyết định123Gia thue nha o thuoc so huu nha nuoc.rar17/10/2019
15Lấy ý kiến dự thảo Bảng giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh Tây NinhQuyết định527Gia thue nha o thuoc so huu nha nuoc.rar913Gia thue nha o thuoc so huu nha nuoc.rar17/10/2019