Tìm kiếm dự thảo văn bản
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTTiêu đềLoại văn bảnLĩnh vựcFile đính kèmNgày kết thúc
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTTiêu đềLoại văn bảnLĩnh vựcFile đính kèmNgày kết thúc
1Lấy ý kiến về việc bãi bỏ Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá chuẩn bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây NinhQuyết định422DT QUYET DINH.doc05/06/2020
2Lấy ý kiến dự thảo Quyết định Ban hành Quy định quản lý dịch vụ sự nghiệp công và dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Tây NinhQuyết định962DT QDQL DVCI_lan2.docx18/04/2020
3Về việc lấy ý kiến dự thảo Quyết định và Quy định giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây NinhQuyết định962Don gia thu gom van chuyen rac.rar30/11/2019
4Về việc lấy ý kiến dự thảo Quyết định và Quy định giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây NinhQuyết định648Don gia thu gom van chuyen rac.rar30/11/2019
5Về việc lấy ý kiến điều chỉnh Nghị quyết số 14/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh và Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 19/8/2014 của UBND tỉnhNghị quyết897DU THAO LAY Y KIEN.rar15/11/2019
6Về việc lấy ý kiến dự thảo Quyết định bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật (Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 20/01/2015 và Quyết định số 40/2018/QĐ-UBND ngày 07/11/2018 của UBND tỉnh)Quyết định855LAY Y KIEN VBQPPL (1).rar02/11/2019
7Lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành giá cho thuê nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh Tây NinhQuyết định628Gia thue nha o cong vu.rar17/10/2019
8Lấy ý kiến dự thảo Bảng giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh Tây NinhQuyết định123Gia thue nha o thuoc so huu nha nuoc.rar17/10/2019
9Lấy ý kiến dự thảo Bảng giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh Tây NinhQuyết định527Gia thue nha o thuoc so huu nha nuoc.rar913Gia thue nha o thuoc so huu nha nuoc.rar17/10/2019
10Lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành giá cho thuê nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh Tây NinhQuyết định496Gia thue nha o cong vu.rar17/10/2019
11Về việc lấy ý kiến dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định bãi bỏ Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 05/9/2014 của UBND tỉnh về Quy định phân cấp quản lý đường đô thị trên địa bàn tỉnh Tây NinhQuyết định903Lay y kien bai bo QD 24_duong do thi.rar14/10/2019
12Về việc lấy ý kiến dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định bãi bỏ Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 05/9/2014 của UBND tỉnh về Quy định phân cấp quản lý đường đô thị trên địa bàn tỉnh Tây NinhQuyết định313Lay y kien bai bo QD 24_duong do thi.rar14/10/2019
13Lấy ý kiến dự thảo Quyết định và Bảng đơn giá nhà, công trình xây dựng, vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Tây NinhQuyết định966Lay y kien Bang don gia nha.rar24/08/2019
14Lấy ý kiến dự thảo Quyết định quy định hệ số K điều chỉnh giá đất để tính tiền sử dụng đất đối với nhà ở riêng lẻ có khả năng sinh lợi cao tại vị trí mặt đường khi bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây NinhQuyết định169Lay y kien He so K.rar23/08/2019
15Lấy ý kiến dự thảo Quyết định và Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tây NinhQuyết định162DU THAO QD va QUY DINH.docx10/08/2019