Tìm kiếm dự thảo văn bản
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTTiêu đềLoại văn bảnLĩnh vựcFile đính kèmNgày kết thúc
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTTiêu đềLoại văn bảnLĩnh vựcFile đính kèmNgày kết thúc
1Về việc sửa đổi Khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 21/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây NinhQuyết định601HO SO LAY Y KIEN.rar24/01/2019
2Về việc lấy ý kiến dự thảoQuyết định hủy bỏ, thay thế, bổ sung một số điều của Quyết định số 65/2016/QĐ-UBND về việc quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh Quyết định12HO SO LAY Y KIEN.rar18/11/2018
3Về việc lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy định quản lý dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Tây NinhQuyết định56HO SO LAY Y KIEN.rar03/05/2018
4Về việc lấy ý kiến dự thảo Hướng dẫn quy trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây NinhHướng dẫn466HO SO GOP Y.rar01/04/2018
5Về việc lấy ý kiến dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 20/01/2015 của UBND tỉnh Tây NinhQuyết định284VAN BAN LAY Y KIEN.rar25/03/2018
6Lấy ý kiến dự thảo Luật Quản lý phát triển đô thịLuật428Du thao Luat QLPTDT 01-2018.pdf19/01/2018
7Về việc lấy ý kiến dự thảo Quyết định và Quy định việc phân công trách nhiệm và phân cấp quản lý về quản lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây NinhQuyết định556HT02-11.12.17 DT QUY DINH QL CHAT THAI RAN XAY DUNG (1).doc12/01/2018
8Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân cấp quản lý và thực hiện dự án đầu tư công, dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của UBND tỉnhQuyết định823Du thao Quyet dinh sua doi bo sung QD 48 (1).docx30/12/2017
9Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết ban hành cơ chế khuyến khích, ưu đãi thêm trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Tây NinhGóp ý592HO SO LAY Y KIEN XAY DUNG NGHI QUYET.rar14/12/2017
10Quyết định của UBND tỉnh ban hành giá cho thuê nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.Quyết định252Góp ý văn bản.rar15/06/2017