Thông tin cần biết
 
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Công văn số 2841/BTTTT-THH ngày 01/8/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone; Công văn số 1796/UBND-VHXH ngày 05/8/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone (ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần).
 
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 còn đang diễn biến phức tạp trên phạm vi toàn thế giới, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh không tổ chức tiếp xúc cử tri định kỳ trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.
 
Ngày 29/4/2020, Sở Xây dựng ban hành Công văn số 1253/SXD-VP về triển khai thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
 
Ngày 16/3/2020, Sở Xây dựng ban hành Công văn số 738/SXD-VP triển khai thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
 
Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 27/01/2020 của UBND tỉnh về triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona tại tỉnh; Công văn số 959-CV/TU ngày 30/01/2020 của Tỉnh ủy Tây Ninh về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra; Công văn số 159/UBND-VHXH ngày 29/01/2020 của UBND tỉnh về việc tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; Công văn số 167/UBND-VHXH ngày 31/01/2020 của UBND tỉnh về việc tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra và Công điện số 156/CĐ-TTg ngày 02/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra.
 
Ngày 08/11/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 2502/KH-UBND về việc tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
 
Triển khai danh mục các tài liệu tuyên truyền về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019.
 
Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20/11/2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019 thay thế cho Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005.
 
Thuốc lá là nguyên nhân của nhiều loại bệnh ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, người nghiện thuốc lá có nguy cơ tử vong cao gấp nhiều lần so với người không hút thuốc lá.
 
Ngày 04/4/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 642/KH-UBND Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” năm 2019 trên địa bàn tỉnh.
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
Tin liên quan
  
  
  
Thông báo mức thu lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh,  bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19Thông báo mức thu lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh,  bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19
Ngày 22/01/2021, Sở Xây dựng có Thông báo số 168/TB-SXD về mức thu lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức, lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân; phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở; phí thẩm định thiết kế kỹ thuật; phí thẩm định dự toán xây dựng nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19.

Sở Xây dựng thông báo đến các đơn vị có liên quan về mức thu một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực hoạt động xây dựng được áp dụng kể từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 30/6/2021 thực hiện theo quy định tại Thông tư số 112/2020/TT-BTC, cụ thể như sau:


1. Mức thu lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức, lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 172/2016/TT-BTC ngày 27/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng.

2. Mức thu phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở.

3. Mức thu phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại Thông tư số 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở.

Sở Xây dựng thông báo đến các sở, ban, ngành tỉnh và các đơn vị có liên quan biết và thực hiện.

 

Xem và tải Thông báo 168/TB-SXD tại đây: TB 168 SXD.pdf

1/24/2021 3:00 PMĐã ban hànhThông báoXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thông báo lịch tiếp công dân của Sở Xây dựng Tây Ninh năm 2021Thông báo lịch tiếp công dân của Sở Xây dựng Tây Ninh năm 2021
Thực hiện Chương trình công tác năm 2021, Sở Xây dựng thông báo lịch tiếp công dân năm 2021 của đơn vị.

1. Sở Xây dựng Tây Ninh thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2021 của Phó Giám đốc Sở Xây dựng phụ trách Sở Xây dựng Trần Tương Quốc mỗi tháng 01 ngày, cụ thể như sau:

 

Ngày, tháng, năm

Bộ phận cùng Thủ trưởng

đơn vị tiếp công dân

Ghi chú
12/01/2021 - Thứ Ba

Lãnh đạo Thanh tra

và các phòng thuộc Sở

 
05/02/2021 - Thứ Sáu(Như trên) 
11/3/2021 - Thứ Năm(Như trên) 
13/4/2021 - Thứ Ba(Như trên) 
11/5/2021 - Thứ Ba(Như trên) 
11/6/2021 - Thứ Sáu(Như trên) 
13/7/2021 - Thứ Ba(Như trên) 
11/8/2021 - Thứ Tư(Như trên) 
10/9/2021 - Thứ Sáu(Như trên) 
12/10/2021 - Thứ Ba(Như trên) 
11/11/2021 - Thứ Năm(Như trên) 
10/12/2021 - Thứ Sáu(Như trên) 


2. Trường hợp Phó Giám đốc Sở Xây dựng phụ trách Sở Xây dựng bận đi công tác theo yêu cầu cấp trên không thể tiếp công dân theo Lịch thì sẽ ủy quyền cho 01 Phó Giám đốc Sở tiếp công dân, chịu trách nhiệm về kết quả giải quyết theo thẩm quyền và báo cáo lại Phó Giám đốc Sở Xây dựng phụ trách Sở Xây dựng.


3. Thanh tra Sở Xây dựng có trách nhiệm giúp Phó Giám đốc Sở Xây dựng phụ trách Sở Xây dựng tiếp công dân thường xuyên vào các ngày còn lại tại trụ sở Thanh tra Sở Xây dựng.


4. Địa điểm tiếp công dân

 Tại trụ sở Thanh tra Sở Xây dựng (Số 314, đường Cách mạng tháng Tám, Khu phố 3, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh).


5. Thời gian tiếp công dân

 - Buổi sáng bắt đầu 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút;

 - Buổi chiều bắt đầu 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.


6. Điện thoại liên lạc

 - Thanh tra Sở Xây dựng, số điện thoại 0276.3818456;

 - Đồng chí Trần Thanh Tiến, số điện thoại 0975.625060.

12/16/2020 9:00 AMĐã ban hànhThông báoTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thông báo điều chỉnh số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ hộp thư góp ý của Sở Xây dựng Tây NinhThông báo điều chỉnh số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ hộp thư góp ý của Sở Xây dựng Tây Ninh
Để kịp thời tiếp thu và xử lý các kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân về tinh thần trách nhiệm, đạo đức, văn hoá giao tiếp trong thực thi nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Xây dựng.

Sở Xây dựng thông báo điều chỉnh số điện thoại đường dây nóng và hộp thư góp ý cụ thể như sau:

1. Số điện thoại đường dây nóng

 

STTHọ và tênChức danhSố điện thoại liên lạc
Điện thoại bànDi động
1Trần Tương QuốcPhó Giám đốc phụ trách Sở0276. 36200330913 884977
2Võ Thúy HằngChánh Văn phòng0276. 38140770945.701.175
3Võ Thị Ánh HậuChánh Thanh tra0276. 38184560908.698.066

 

2. Hộp thư góp ý

Các tổ chức, cá nhân góp ý thông qua 02 hình thức:

- Góp ý bằng thư theo hình thức thông thường gửi trực tiếp tại "Hộp thư góp ý" được đặt tại trụ sở Sở Xây dựng Tây Ninh, địa chỉ: số 314, đường CMT8, khu phố 2, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh;

- Góp ý bằng thư điện tử gửi vào địa chỉ: soxaydung@tayninh.gov.vn


3. Nội dung kiến nghị, phản ánh được tiếp nhận

- Thái độ, đạo đức, trách nhiệm và tác phong trong thi hành công vụ của đội ngũ công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Xây dựng;

- Việc chấp hành, thực hiện các quy định pháp luật về tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, giải quyết thủ tục hành chính của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng;

- Hành vi tiêu cực, sách nhiễu của công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Xây dựng khi thi hành nhiệm vụ;

- Các nội dung khác thuộc thầm quyền giải quyết của Sở Xây dựng.


4. Yêu cầu đối với kiến nghị, phản ánh

- Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng.

- Sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt.

- Thông tin kiến nghị, phản ánh phải chính xác, rõ ràng.

- Nêu rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín khi cần thiết liên hệ) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị.

- Người cung cấp thông tin qua đường dây nóng được đảm bảo bí mật về danh tính, địa chỉ; nếu người cung cấp thông tin có yêu cầu được biết kết quả xử lý thông tin do mình cung cấp thì tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý, giải quyết sẽ thông báo cho người đó biết.

- Đối với các nội dung liên quan đến khiếu nại, tố cáo thì thực hiện theo quy trình, quy định tại Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo hiện hành.

Sở Xây dựng thông báo đến các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân biết để liên hệ.

12/15/2020 5:00 PMĐã ban hànhThông báoTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Cài đặt ứng dụng Bluezone để bảo vệ bản thân và cộng đồngCài đặt ứng dụng Bluezone để bảo vệ bản thân và cộng đồng
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Công văn số 2841/BTTTT-THH ngày 01/8/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone; Công văn số 1796/UBND-VHXH ngày 05/8/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone (ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần).

Bluezone là ứng dụng cảnh báo nếu bạn tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19, sử dụng ứng dụng này sẽ giảm thiểu các nguy cơ lây lan trong cộng đồng.

Đây là ứng dụng được Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ triển khai ra cộng đồng sử dụng trên thiết bị di động thông minh. Khi có một ca nhiễm bệnh, lịch sử tiếp xúc trong ứng dụng cho biết bạn đã từng tiếp xúc với người này hay chưa nếu cả hai đều dùng Bluezone. Vì vậy, càng nhiều người cài đặt Bluezone thì hiệu quả bảo vệ càng cao.

Để sử dụng ứng dụng này, người dùng sẽ phải đăng ký xác thực trước khi có thể tham gia vào cộng đồng Bluezone. Bạn chỉ cần cài đặt trên thiết bị di động thông minh và bật Bluetooth là mọi tiếp xúc đều được ghi nhận. Khi đó, mọi thông tin về vị trí các trường hợp F0 (tiếp xúc trực tiếp với người bệnh) sẽ được cơ quan Y Tế có thẩm quyền cập nhật liên tục đối với cộng đồng Bluezone. Qua đó, với những người đang sử dụng ứng dụng này có thể quét được những nơi không an toàn một cách chính xác và nhanh chóng nhất.

Để cài đặt Bluezone, người dùng cần thực hiện 4 bước: Vào kho ứng dụng CHPlay (Android) hoặc Appstore (iOS); gõ từ khóa "Bluezone" trong mục tìm kiếm; chọn ứng dụng Bluezone và cài đặt; mở ứng dụng và cho phép Bluezone truy cập các quyền cần thiết.

Thông tin chi tiết về ứng dụng Bluezone và các tài liệu được đăng tải trên https://www.bluezone.gov.vn

8/6/2020 3:00 PMĐã ban hànhThông tin tuyên truyềnTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Về việc đối thoại trực tuyến chủ đề “Cấp giấy phép xây dựng”  trên Zalo Cổng Hành chính công tỉnh Tây NinhVề việc đối thoại trực tuyến chủ đề “Cấp giấy phép xây dựng”  trên Zalo Cổng Hành chính công tỉnh Tây Ninh
Ngày 13/5/2020, Sở Xây dựng có Kế hoạch số 1386/KH-SXD tổ chức đối thoại trực tuyến chủ đề “Cấp giấy phép xây dựng” trên Zalo Cổng Hành chính công tỉnh Tây Ninh.

Sở Xây dựng Tây Ninh tổ chức đối thoại trực tuyến chủ đề "Cấp giấy phép xây dựng" trên Zalo Cổng Hành chính công tỉnh Tây Ninh với các nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian tiếp nhận ý kiến: Từ ngày 25/5/2020 đến 28/5/2020 (qua địa chỉ email: soxaydung@tayninh.gov.vn hoặc địa chỉ: số 314, đường Cách Mạng Tháng Tám, khu phố 2, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh).

2. Thời gian trả lời đối thoại trực tuyến qua Cổng Hành chính công tỉnh Tây Ninh trên mạng xã hội Zalo: Vào lúc 09 giờ đến 11 giờ ngày 29/5/2020.

3. Yêu cầu: Điện thoại cài đặt Zalo/ Quan tâm Official Account Cổng hành chính công tỉnh Tây Ninh/ Chọn mục Phản ánh/ Đối thoại Sở Xây dựng.

Sở Xây dựng rất mong nhận được các thông tin, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp.


5/21/2020 4:00 PMĐã ban hànhThông báoTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh thông tin về kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIVĐoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh thông tin về kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 còn đang diễn biến phức tạp trên phạm vi toàn thế giới, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh không tổ chức tiếp xúc cử tri định kỳ trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.

Tuy nhiên, để có thể thông tin đến tất cả cử tri trên địa bàn tỉnh Tây Ninh về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV cũng như tiếp nhận ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật ở địa phương; những đề xuất kiến nghị của cử tri đối với công tác xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật, cũng như tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tại địa phương; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh thông tin một số nội dung liên quan đến Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XIV, cụ thể như sau:

1. Thời gian chương trình kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, tổ chức thành 02 đợt, cụ thể như sau:

- Đợt 01: Quốc hội sẽ họp trực tuyến từ ngày 20/5 đến ngày 04/6/2020.

- Đợt 02: Quốc hội sẽ họp tập trung tại Nhà Quốc hội từ ngày 10/6 đến ngày 19/6/2020.

2. Địa chỉ tiếp nhận ý kiến, kiến nghị, phản ánh, đề xuất của cử tri bằng một trong các hình thức sau:

- Địa chỉ: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh, C300, CMT8, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Số điện thoại: 02768.501105 (giờ hành chính).

- Email: tayninh@quochoi.vn.

3. Thời gian tiếp nhận ý kiến, kiến nghị, phản ánh, đề xuất của cử tri từ ngày 04/5/2020 đến hết ngày 08/5/2020.

Xem toàn văn dự kiến nội dung Chương trình kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV tại đây: DK ND KY HOP T9 - QH K XIV.pdf


5/6/2020 5:00 PMĐã ban hànhThông tin tuyên truyềnTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Triển khai thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh Covid-19Triển khai thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Ngày 29/4/2020, Sở Xây dựng ban hành Công văn số 1253/SXD-VP về triển khai thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Sở Xây dựng đề nghị Hội Kiến trúc sư tỉnh; phòng Quản lý đô thị: Thành phố Tây Ninh,thị xã Hòa Thành, thị xã Trảng Bàng; phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện;các doanh nghiệp hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh triển khai thực hiện các nội dung như sau:

1. Thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương và của UBND tỉnh tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Kiên định thực hiện nguyên tắc phòng chống dịch: Ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng và dập dịch, đồng thời với việc làm tốt công tác điều trị, hạn chế thấp nhất người tử vong; thực hiện triệt để phương châm "4 tại chỗ", tuyệt đối không lơ là, chủ quan.

2. Tuyên truyền, vận động cán bộ công chức, viên chức, người lao động và người dân tự giác, thường xuyên thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của ngành y tế; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; đeo khẩu trang khi đi ra ngoài, ở nơi công cộng; giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc; không tập trung đông người (quá 30 người) tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện.

3. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức, cơ sở chịu trách nhiệm xây dựng phương án làm việc cho cơ quan, đơn vị một cách phù hợp, đảm bảo an toàn cho cán bộ, nhân viên; không tổ chức các cuộc họp, hội nghị đông người chưa cần thiết, không để đình trệ công việc nhất là công việc có thời hạn, thời hiệu theo quy định của pháp luật, các dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Nhằm chủ động trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị triển khaithực hiện tốt các nội dung nêu trên.

Xem và tải Công văn tại đây: CV 1253 - KL TTCP DICH COVID-19- CT19.pdf

4/29/2020 8:00 AMĐã ban hànhThông tin tuyên truyềnTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thông báo về triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19  tại Trung tâm Hành chính công tỉnh đối với tiếp nhận và trả kết quả  giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựngThông báo về triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19  tại Trung tâm Hành chính công tỉnh đối với tiếp nhận và trả kết quả  giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng
Ngày 30/3/2020, Sở Xây dựng có Thông báo số 928/TB-SXD về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Trung tâm Hành chính công tỉnh đối với tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng.

Để đảm bảo an toàn cho các cá nhân, tổ chức, đặc biệt là Nhân dân khi đến giao dịch tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, góp phần phòng, chống dịch bệnh Covid-19 lây lan trong cộng đồng, Sở Xây dựng thông báo về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Trung tâm Hành chính công tỉnh đối với tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị như sau:

1. Việc tiếp nhận và trả kết quả

1.1. Tiếp nhận kết quả

a) Đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 được công bố theo Quyết định số 2193/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh:

Áp dụng hình thức nhận hồ sơ trực truyến trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Tây Ninh (địa chỉ https://dichvucong.tayninh.gov.vn) đối với các TTHC:

- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 gồm:

+ Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ;

+ Cấp/ nâng hạng/ điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III;

+ Cấp/ điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hạng II, III.

- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 gồm: Thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua.

b) Đối với các TTHC còn lại: Khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ Bưu chính công ích.

1.2. Trả kết quả

- Chỉ áp dụng hình thức trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích trong thời gian thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

- Đối với trường hợp tổ chức, cá nhân không sử dụng dịch vụ Bưu chính công ích, sẽ thực hiện trả kết quả vào buổi chiều ngày thứ Năm hàng tuần, đảm bảo hạn chế tập trung đông người trong quá trình thực hiện.

2. Thời gian, địa điểm

- Thời gian thực hiện: Kể từ ngày 30/3/2020 cho đến khi Thủ tướng Chính phủ công bố hết dịch bệnh Covid-19.

- Địa điểm: Tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

3. Chi phí bảng giá cước bưu điện

Thực hiện theo Công văn số 406/BĐTN-KHKD ngày 25/3/2020 của Bưu điện tỉnh Tây Ninh.

4. Đầu mối hỗ trợ thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

- Ông Nguyễn Thanh Hải;

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng Quản lý xây dựng;

- Điện thoại bàn: 0276.3814076;         

- Điện thoại di động: 0918168984.

Sở Xây dựng thông báo việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Trung tâm Hành chính công tỉnh đối với tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị để các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến các TTHC biết và thực hiện.

3/30/2020 5:00 PMĐã ban hànhThông báoXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thông báo điều chỉnh số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ hộp thư góp ý  của Sở Xây dựng Tây NinhThông báo điều chỉnh số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ hộp thư góp ý  của Sở Xây dựng Tây Ninh
Để kịp thời tiếp thu và xử lý các kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân về tinh thần trách nhiệm, đạo đức, văn hoá giao tiếp trong thực thi nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Xây dựng, Sở Xây dựng thông báo điều chỉnh số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ hộp thư góp ý của Sở Xây dựng Tây Ninh.

Sở Xây dựng thông báo điều chỉnh số điện thoại đường dây nóng và hộp thư góp ý cụ thể như sau:

1. Số điện thoại đường dây nóng

STTHọ và tênChức danhSố điện thoại liên lạc
Điện thoại bànDi động
1Ông Trương Văn NgônGiám đốc0276. 38210010913 955151
2Bà Võ Thúy HằngChánh Văn phòng0276. 38140770945 701175
3Bà Võ Thị Ánh HậuChánh Thanh tra0276. 38184560908 698066


2. Hộp thư góp ý

Các tổ chức, cá nhân góp ý thông qua 02 hình thức:

- Góp ý bằng thư theo hình thức thông thường gửi trực tiếp tại "Hộp thư góp ý" được đặt tại trụ sở Sở Xây dựng Tây Ninh, địa chỉ: số 314, đường Cách mạng tháng Tám, khu phố 2, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh;

- Góp ý bằng thư điện tử gửi vào địa chỉ: soxaydung@tayninh.gov.vn.        


3. Nội dung kiến nghị, phản ánh được tiếp nhận

- Thái độ, đạo đức, trách nhiệm và tác phong trong thi hành công vụ của đội ngũ công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Xây dựng;

- Việc chấp hành, thực hiện các quy định pháp luật về tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, giải quyết thủ tục hành chính của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng;

- Hành vi tiêu cực, sách nhiễu của công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Xây dựng khi thi hành nhiệm vụ;

- Các nội dung khác thuộc thầm quyền giải quyết của Sở Xây dựng.


4. Yêu cầu đối với kiến nghị, phản ánh

- Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng.

- Sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt.

- Thông tin kiến nghị, phản ánh phải chính xác, rõ ràng.

- Nêu rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín khi cần thiết liên hệ) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị.

- Người cung cấp thông tin qua đường dây nóng được đảm bảo bí mật về danh tính, địa chỉ; nếu người cung cấp thông tin có yêu cầu được biết kết quả xử lý thông tin do mình cung cấp thì tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý, giải quyết sẽ thông báo cho người đó biết.

- Đối với các nội dung liên quan đến khiếu nại, tố cáo thì thực hiện theo quy trình, quy định tại Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo hiện hành.

Sở Xây dựng thông báo đến các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân biết để liên hệ.

3/24/2020 9:00 AMĐã ban hànhThông báoXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Triển khai thực hiện việc đeo khẩu trang nơi công cộngTriển khai thực hiện việc đeo khẩu trang nơi công cộng
Ngày 16/3/2020, Sở Xây dựng ban hành Công văn số 738/SXD-VP triển khai thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Sở Xây dựng đề nghị Hội Kiến trúc sư tỉnh, phòng Quản lý đô thị thành phố Tây Ninh, phòng Kinh tế và Hạ tầng cấp huyện, các doanh nghiệp hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh triển khai thực hiện các nội dung như sau:

1. Thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương và của UBND tỉnh để phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Ý thức được đầy đủ tầm quan trọng, tính cấp thiết của công tác phòng, chống dịch để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và nỗ lực hơn nữa, càng khó khăn càng phải quyết tâm, cố gắng.

2. Tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm phương châm sẵn sàng hy sinh lợi ích kinh tế trong ngắn hạn, quyết tâm kiểm soát, phòng chống dịch, bảo vệ tốt nhất tính mạng, sức khoẻ của nhân dân, thực hiện thành công "mục tiêu kép" phòng chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội.

3. Tập trung rà soát, phát hiện nhanh các nguồn lây bệnh, nguy cơ lây bệnh, trước hết là đối với các trường hợp nhập cảnh.

4. Giám sát chặt chẽ việc thực hiện cách ly tại gia đình, hạn chế tối đa nguy cơ lây lan dịch bệnh; chú trọng vai trò của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

5. Từ ngày 16/3/2020, triển khai thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng có tập trung đông người (tại các cơ quan, công sở, siêu thị, bến xe, công viên, trên các phương tiện giao thông công cộng...).

Nhằm chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh, giảm tối đa yếu tố lây lan dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị triển khai
thực hiện tốt các nội dung nêu trên.

Xem và tải Công văn tại đây: CV 738 SXD - KL TTCP DICH COVID-19.pdf

3/17/2020 9:00 AMĐã ban hànhThông tin tuyên truyềnXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây raTăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra
Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 27/01/2020 của UBND tỉnh về triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona tại tỉnh; Công văn số 959-CV/TU ngày 30/01/2020 của Tỉnh ủy Tây Ninh về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra; Công văn số 159/UBND-VHXH ngày 29/01/2020 của UBND tỉnh về việc tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; Công văn số 167/UBND-VHXH ngày 31/01/2020 của UBND tỉnh về việc tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra và Công điện số 156/CĐ-TTg ngày 02/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra.

Sở Xây dựng đề nghị Hội Kiến trúc sư tỉnh, phòng Quản lý đô thị thành phố Tây Ninh, phòng Kinh tế và Hạ tầng cấp huyện, các doanh nghiệp hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh thực hiện một số nội dung sau:

1. Thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương và của UBND tỉnh để ngăn chặn dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra.

2. Trong thời gian Việt Nam công bố dịchviêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra, dừng tổ chức các hoạt động, sự kiện tập trung đông người.

3. Tích cực tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm của tổ chức, cá nhân ngành Xây dựng về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra.Thông tin, tuyên truyền kịp thời trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhân viên của đơn vị hạn chế tập trung đông người; yêu cầu đeo khẩu trang tại nơi công cộng. Yêu cầu các tổ chức, doanh nghiệp chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong phạm vi tổ chức, doanh nghiệp. Nghiêm cấm việc che dấu, hoặc thông tin không đúng về dịch bệnh.

Nhằm chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh, giảm tối đa yếu tố lây lan dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện tốt các nội dung nêu trên.

Xem và tải Công văn tại đây: CV 288 SXD - TANG CUONG BIEN PHAP CHONG VIRUT CORONA.pdf


2/7/2020 9:00 AMĐã ban hànhThông tin tuyên truyềnXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh Tây NinhTuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Ngày 08/11/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 2502/KH-UBND về việc tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

1.  Về công tác định hướng, chỉ đạo công tác tuyên truyền

- Tăng cường công tác chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền ASEAN một cách thường xuyên, liên tục. Trên cơ sở chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, chỉ đạo các cơ quan chức năng, các phương tiện thông tin đại chúng, đội ngũ báo cáo viên đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức các cấp ủy đảng, cán bộ đảng viên về Cộng đồng ASEAN.

- Chủ động, phối hợp nắm bắt tình hình dư luận xã hội trong quá trình tham gia Cộng đồng ASEAN để kịp thời định hướng công tác tư tưởng, chỉ đạo công tác tuyên truyền và phản bác các quan điểm sai trái.

- Theo dõi, đôn đốc các cơ quan báo chí trong công tác tuyên truyền về ASEAN; thông báo cho các cơ quan báo chí về các trọng tâm cần thông tin về ASEAN theo từng giai đoạn (theo chỉ đạo và thông báo của Ban Tuyên giáo Trung ương).

- Định hướng Cổng Thông tin điện tử tỉnh và các cơ quan báo chí mở chuyên trang, chuyên mục về năm ASEAN 2020 để thực hiện công tác tuyên truyền trước, trong và sau khi diễn ra sự kiện trọng điểm.

2. Các hoạt động truyền thông quảng bá về tỉnh Tây Ninh

- Sản xuất các ấn phẩm tuyên truyền, quảng bá về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, các dự án đầu tư, giới thiệu du lịch, văn hóa, đặc sản của tỉnh Tây Ninh để phục vụ nhu cầu tuyên truyền tại tỉnh và lồng ghép tuyên truyền tại các hội nghị, hội thảo, các sự kiện văn hóa và trên Cổng thông tin điện tử ASEAN Việt Nam.

- Mở chuyên mục "Tuyên truyền ASEAN" trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh và trên Báo điện tử Tây Ninh. Tăng cường đăng tải các tin, bài quảng bá các tiềm năng, thế mạnh, dự án kêu gọi đầu tư; giới thiệu hoạt động văn hóa, du lịch, các sự kiện lớn của tỉnh Tây Ninh diễn ra trong năm 2019-2020.

3. Chia sẻ dữ liệu, ấn phẩm truyền thông

- Chia sẻ cơ sở dữ liệu giữa địa phương với các bộ ngành, các đài, các cơ quan báo chí Trung ương; chia sẻ thông tin, dữ liệu, ấn phẩm truyền thông về quảng bá các tiềm năng, thế mạnh, dự án kêu gọi đầu tư; giới thiệu hoạt động văn hóa, du lịch, các sự kiện lớn của tỉnh Tây Ninh diễn ra trong năm 2019-2020 trên Cổng thông tin điện tử ASEAN Việt Nam, Fanpage ASEAN và Việt Nam trên mạng xã hội Facebook tại địa chỉ https://www.facebook.com/ASEANvavietnam/ để các bộ, ngành Trung ương có thể khai thác, phối hợp hoạt động.

- Phối hợp cùng các bộ, ngành, các cơ quan báo chí Trung ương tiếp, phát sóng, khai thác thông tin, đăng tải tin, bài, phóng sự, video về ASEAN trên các phương tiện truyền thông trên địa bàn tỉnh.

- Tuyên truyền ASEAN trên các công cụ truyền thông mới: Ứng dụng và Fanpage.

Chia sẻ các chương trình phát trực tiếp (livestream) trên trang Fanpage ASEAN và Việt Nam (@aseanvavietnam) (chương trình do VTV chủ trì sản xuất); chia sẻ các tin, bài, tài liệu, video, audio tuyên truyền về ASEAN trên fanpge trên mạng xã hội Facebook, kênh Youtube của đơn vị và trên Cổng ASEAN.

4. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ và phóng viên các cơ quan báo chí

- Cử đội ngũ biên tập viên, phóng viên các cơ quan báo chí của tỉnh tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng tuyên truyền về ASEAN do Trung ương tổ chức để phục vụ công tác tuyên truyền tại địa phương.

- Tham gia các Hội thảo, tọa đàm phổ biến thông tin liên quan đến hợp tác kinh tế khu vực ASEAN (nếu có).

5. Đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái; xuyên tạc về ASEAN và quan hệ Việt Nam-ASEAN.

Định hướng, chỉ đạo các cơ quan báo chí, các lực lượng nắm bắt dư luận xã hội, kịp thời phát hiện, đấu tranh bác bỏ các thông tin sai trái, tiêu cực, xuyên tạc do các thế lực thù địch, cơ hội chính trị phát tán.

6. Đối với các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp và giới trẻ

a) Đối với các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp

- Phổ biến các cam kết trong ASEAN, quy tắc, xuất xứ, tình hình phát triển thương mại điện tử, sáng tạo, chuỗi cung ứng giá trị khu vực, cơ chế hải quan một cửa ASEAN đến cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; giới thiệu tiềm năng thương mại và đầu tư cho Tây Ninh trong giai đoạn hội nhập; chia sẻ thông tin về các sự kiện do Việt Nam tổ chức bao gồm cả các hoạt động của doanh nghiệp như Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh ASEAN (ASEAN BIS), giải thưởng doanh nhân ASEAN (ABA)...

b) Đối với đối tượng là giới trẻ

Phổ biến tài liệu tuyên truyền về ASEAN và Cộng đồng ASEAN và chỉ đạo các cơ sở giáo dục tổ chức lồng ghép các buổi sinh hoạt chuyên đề về ASEAN cho giáo viên và học sinh trên địa bàn tỉnh. Vận động học sinh, sinh viên tham gia cuộc thi tìm hiểu về ASEAN; Tổ chức xây dựng Góc ASEAN tại các thư viện, bảo tàng.

Sở Xây dựng đã tổ chức triển khai sâu rộng cho cán bộ, công chức và người lao động trong cuộc họp định kỳ của cơ quan, họp cán bộ chủ chốt, họp Ban Giám đốc (tháng 11/2019) về việc tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2019-2020. Qua đó, đã nâng cao nhận thức sâu rộng trong cán bộ, công chức và người lao động về vị trí, vai trò của ASEAN và công tác hội nhập; đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, xuyên tạc về ASEAN và quan hệ Việt Nam-ASEAN.

11/29/2019 8:00 AMĐã ban hànhThông tin tuyên truyềnXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng
Ngày 30/9/2019, Sở Xây dựng có Thông báo số 2646/TB-SXD về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.

Thực hiện Quyết định số 1543/QĐ-UBND ngày 18/7/2019 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục tên thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Tây Ninh, trong đó có thủ tục hành chính "công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng" là thủ tục hành chính mới. Sở Xây dựng thông báo quy trình thực hiện thủ tục hành chính để các tổ chức, cá nhân biết như sau:

1. Địa điểm tiếp nhận và trả hồ sơ

Tổ chức, cá nhân công bố hợp quy nộp trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Tây Ninh (địa chỉ: Số 83, đường Phạm Tung, Khu phố 1, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh).

2. Thành phần hồ sơ

- Bản công bố hợp quy theo Mẫu 02. CBHC/HQ, Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012.

- Bản sao y bản chính Giấy chứng nhận hợp quy kèm theo mẫu dấu hợp quy do tổ chức chứng nhận hợp quy cấp cho tổ chức, cá nhân.

3. Thời hạn giải quyết

Trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ công bố hợp quy.

4. Lệ phí

Theo hướng dẫn tại Thông tư số 183/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy đăng ký công bố hợp chuẩn, hợp quy (150.000 đồng/giấy đăng ký).

5. Mẫu đơn, tờ khai và các yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính chi tiết theo Thông báo số 2646/TB-SXD ngày 30/9/2019 của Sở Xây dựng.

Sở Xây dựng thông báo đến các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết, thực hiện đúng quy định.

Xem và tải Thông báo số 2646/TB-SXD tại đây:2646-TB-SXD.pdf

10/1/2019 4:00 PMĐã ban hànhThông báoTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thông báo về việc tổ chức làm việc ngoài giờ  tại bộ phận thẩm định dự án xây dựng công trình Sở Xây dựngThông báo về việc tổ chức làm việc ngoài giờ  tại bộ phận thẩm định dự án xây dựng công trình Sở Xây dựng
Ngày 13/9/2019, Sở Xây dựng có Thông báo số 2473/TB-SXD về việc tổ chức làm ngoài giờ tại Sở Xây dựng.

Sở Xây dựng tổ chức cho bộ phận thẩm định dự án xây dựng công trình làm thêm ngoài giờ với thời gian cụ thể như sau:

- Thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần: Từ 08 giờ đến 11 giờ.

- Thời hạn: Từ ngày 16/9/2019 đến ngày 31/12/2019.

Sở Xây dựng thông báo đến các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, khu vực, chủ đầu tư biết và phối hợp thực hiện.

Xem và tải Thông báo số 2473/TB-SXD tại đây:2473-TB-SXD.pdf

9/18/2019 12:00 PMĐã ban hànhThông báoTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thông báo về việc tài trợ cho công tác quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019 - 2020Thông báo về việc tài trợ cho công tác quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019 - 2020
Ngày 07/8/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh có Thông báo số 1692/TB-UBND về việc tài trợ cho công tác quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019 - 2020.

Để phục vụ công tác quản lý, phát triển đô thị và mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh, thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Danh mục quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019 - 2020, nội dung thông báo như sau:

1. Tiếp nhận tài trợ từ các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài về nguồn lực để lập quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh theo danh mục đính kèm làm cơ sở cho các nhà tài trợ nghiên cứu, đề xuất tài trợ.

2. Việc triển khai các quy hoạch xây dựng có tài trợ đảm bảo nguyên tắc:

- Việc lựa chọn tổ chức tư vấn lập quy hoạch phải được thực hiện theo các quy định của pháp luật về đấu thầu.

- Việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật về quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị.

- Việc lựa chọn nhà đầu tư và thực hiện các dự án đầu tư theo đồ án quy hoạch được duyệt phải tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Sở Xây dựng thông báo để các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan biết và thực hiện.

Xem và tải Thông báo số 1692/TB-UBND tại đây:1692-TB-UBND.pdf

8/9/2019 9:00 AMĐã ban hànhThông báoTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thông báo Quy chế phối hợp trong công tác thẩm định đối với dự án, công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây NinhThông báo Quy chế phối hợp trong công tác thẩm định đối với dự án, công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Nhằm tăng cường cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư xây dựng, tạo thuận lợi cho chủ đầu tư triển khai nhanh các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Ngày 28/6/2019, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố đã thống nhất ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thẩm định dự án, thẩm định thiết kế xây dựng và thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (hoặc xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường) đối với dự án, công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tại Văn bản số 1602/QCPH-SXD-STNMT-UBND.

Quy chế này quy định nguyên tắc, nội dung và trách nhiệm phối hợp giữa Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố trong công tác thẩm định đối với dự án, công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Việc thực hiện thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thẩm định thiết kế xây dựng công trình; thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc xác nhận kế hoạch bảo vệ mội trường theo nguyên tắc thẩm định song song.

Chủ đầu tư chuẩn bị hồ sơ theo quy định của thủ tục hành chính và trình thẩm định đồng thời đến Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố.

Sở Xây dựng thông báo đến các tổ chức, cá nhân làm chủ đầu tư dự án, công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện.

Xem và tải Quy chế phối hợp tại đây:1602-QCPH-SXD-STNMT-UBND.pdf

7/31/2019 10:00 AMĐã ban hànhThông báoTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thông báo về việc đối thoại trực tuyến chủ đề “Cấp giấy phép xây dựng”  trên Zalo Cổng Hành chính công tỉnh Tây NinhThông báo về việc đối thoại trực tuyến chủ đề “Cấp giấy phép xây dựng”  trên Zalo Cổng Hành chính công tỉnh Tây Ninh
Ngày 28/5/2019, Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch số 1215/KH-SXD về tổ chức đối thoại trực tuyến chủ đề “Cấp giấy phép xây dựng” trên Zalo Cổng Hành chính công tỉnh Tây Ninh.

Sở Xây dựng tổ chức đối thoại trực tuyến chủ đề "Cấp giấy phép xây dựng" trên Zalo Cổng Hành chính công tỉnh Tây Ninh với các nội dung cụ thể như sau:

 1. Thời gian tiếp nhận ý kiến: Từ ngày 19/8/2019 đến 26/8/2019 (qua địa chỉ email: soxaydung@tayninh.gov.vn hoặc địa chỉ: số 314, đường Cách mạng tháng Tám, Khu phố 2, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh).
 2. Thời gian trả lời đối thoại trực tuyến trên Zalo Cổng Hành chính công tỉnh Tây Ninh: Vào lúc 09 giờ đến 11 giờ ngày 29/8/2019.
 3. Yêu cầu: Điện thoại cài đặt Zalo/Quan tâm Official Account Cổng hành chính công tỉnh Tây Ninh/Chọn mục Phản ánh/Đối thoại Sở Xây dựng.

Sở Xây dựng thông báo và rất mong nhận được các thông tin, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp.

7/30/2019 10:00 AMĐã ban hànhThông báoTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thông báo về việc gia hạn thời gian nhận tác phẩm Cuộc thi “Thiết kế vật phẩm lưu niệm tỉnh Tây Ninh” (lần 3)Thông báo về việc gia hạn thời gian nhận tác phẩm Cuộc thi “Thiết kế vật phẩm lưu niệm tỉnh Tây Ninh” (lần 3)
Nhằm để quảng bá, giới thiệu hình ảnh về quê hương, con người Tây Ninh thông qua các sản phẩm lưu niệm phục vụ công tác đối nội, đối ngoại, UBND tỉnh đã chỉ đạo tổ chức Cuộc thi “Thiết kế vật phẩm lưu niệm tỉnh Tây Ninh”.

Ngày 02/10/2017, Ban tổ chức cuộc thi đã ban hành Kế hoạch số 2634/KH-BTC tổ chức Cuộc thi "Thiết kế vật phẩm lưu niệm tỉnh Tây Ninh", một số nội dung chính như sau:

1. Đối tượng dự thi:

- Tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh (trừ các thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo).

- Các tổ chức, cá nhân tham dự cuộc thi có thể gửi nhiều vật phẩm lưu niệm, không hạn chế số lượng.

2. Hình thức sản phẩm dự thi:

- Vật phẩm được thiết kế, chế tác, sản xuất hoàn chỉnh để làm quà lưu niệm, quà tặng mang ý nghĩa và thể hiện rõ nội dung.

- Vật phẩm dự thi có thể là một sản phẩm độc lập hoặc bộ sưu tập.

- Kích thước vật phẩm tùy thuộc vào ý tưởng của tác giả, đảm bảo ý nghĩa và tính chất vật phẩm lưu niệm.

- Vật phẩm đảm bảo các điều kiện: Dễ đóng gói, vận chuyển, xách tay và an toàn cho sức khỏe.

- Vật phẩm dự thi phải là những vật phẩm không tranh chấp tác quyền.

3. Nội dung sản phẩm dự thi: Các tác phẩm dự thi phải khái quát, cô đọng được những nét đặc trưng nhất (riêng có) về quê hương con người Tây Ninh; có tính sáng tạo và tính nghệ thuật cao.

4. Thời gian tiếp nhận tác phẩm dự thi (theo Thông báo số 985/TB-BTC ngày 25/12/2018): Đến hết ngày 31/12/2019.

5. Địa điểm tiếp nhận: Tại Thường trực Ban Tổ chức cuộc thi - Phòng Quản lý Văn hóa thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh, địa chỉ: số 139A, đường 30/4, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh (số điện thoại: 0276.3818157).

Thành phần hồ sơ dự thi, cơ cấu giải thưởng thực hiện theo Kế hoạch số 2634/KH-BTC ngày 02/10/2017.

 

Sở Xây dựng thông báo để các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh biết dự thi.

Xem và tải nội dung quy định cuộc thi tại đây:Thiet ke vat pham luu niem.rar

7/5/2019 3:00 PMĐã ban hànhThông báoTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Tuyên truyền văn bản pháp luật về Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019Tuyên truyền văn bản pháp luật về Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019
Triển khai danh mục các tài liệu tuyên truyền về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019.

Các văn bản triển khai thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 của Sở Xây dựng, gồm:

1. Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 (số 370/KH-SXD ngày 21/02/2019). Tải về:KH 370 SXD - THTKCPL 2019.pdf

2. Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 (số 1588/KH-SXD ngày 27/6/2019). Tải về:KH 1588 SXD - TUYEN TRUYEN THTKCLP 2019.pdf

Triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên năm 2019, gồm:

1. Quyết định số Tải về:QD 719 UBND CTR THTKCPL 2019.pdf ngày 25/3/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về ban hành Chương trình THTK, CLP năm 2019;

2. Công văn số Tải về:CV 826 UBND THTKCLP 2019.pdf ngày 25/4/2019 của UBND tỉnh Tây Ninh về xây dựng và thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019;

3. Kế hoạch số Tải về:KH 1242 UBND - TUYEN TRUYEN THTKCPL 2019.pdf ngày 18/6/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. 

6/28/2019 8:00 AMĐã ban hànhThông tin tuyên truyềnXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thông báo điều chỉnh số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ hộp thư góp ý  của Sở Xây dựng Tây NinhThông báo điều chỉnh số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ hộp thư góp ý  của Sở Xây dựng Tây Ninh
Để kịp thời tiếp thu và xử lý các kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân về tinh thần trách nhiệm, đạo đức, văn hoá giao tiếp trong thực thi nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Xây dựng, Sở Xây dựng thông báo điều chỉnh số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ hộp thư góp ý của Sở Xây dựng Tây Ninh.

Sở Xây dựng thông báo điều chỉnh số điện thoại đường dây nóng và hộp thư góp ý cụ thể như sau:

1. Số điện thoại đường dây nóng

STTHọ và tênChức danhSố điện thoại liên lạc
Điện thoại bànDi động
1Ông Trương Văn NgônGiám đốc0276. 38210010913.955.151
2Bà Võ Thúy HằngChánh Thanh tra0276. 38184560945.701.175
3Ông Dư Tuấn PhongChánh Văn phòng0276. 38140770988.252.544

2. Hộp thư góp ý

Các tổ chức, cá nhân góp ý thông qua 02 hình thức:

- Góp ý bằng thư theo hình thức thông thường gửi trực tiếp tại "Hộp thư góp ý" được đặt tại trụ sở Sở Xây dựng Tây Ninh, địa chỉ: số 314, đường Cách mạng tháng Tám, khu phố 2, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh;

- Góp ý bằng thư điện tử gửi vào địa chỉ: soxaydung@tayninh.gov.vn.        

3. Nội dung kiến nghị, phản ánh được tiếp nhận

- Thái độ, đạo đức, trách nhiệm và tác phong trong thi hành công vụ của đội ngũ công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Xây dựng;

- Việc chấp hành, thực hiện các quy định pháp luật về tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, giải quyết thủ tục hành chính của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng;

- Hành vi tiêu cực, sách nhiễu của công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Xây dựng khi thi hành nhiệm vụ;

- Các nội dung khác thuộc thầm quyền giải quyết của Sở Xây dựng.

4. Yêu cầu đối với kiến nghị, phản ánh

- Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng.

- Sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt.

- Thông tin kiến nghị, phản ánh phải chính xác, rõ ràng.

- Nêu rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín khi cần thiết liên hệ) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị.

- Người cung cấp thông tin qua đường dây nóng được đảm bảo bí mật về danh tính, địa chỉ; nếu người cung cấp thông tin có yêu cầu được biết kết quả xử lý thông tin do mình cung cấp thì tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý, giải quyết sẽ thông báo cho người đó biết.

- Đối với các nội dung liên quan đến khiếu nại, tố cáo thì thực hiện theo quy trình, quy định tại Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo hiện hành.

Sở Xây dựng thông báo đến các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân biết để liên hệ.

6/27/2019 11:00 AMĐã ban hànhThông báoTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018
Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20/11/2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019 thay thế cho Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005.

Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 ra đời đã khắc phục những nội dung còn thiếu trong việc kê khai các loại tài sản; đối tượng kê khai tài sản; thời điểm kê khai tài sản; bổ sung thêm một số loại tài sản, thu nhập phải kê khai… tạo cơ sở cho việc thực hiện thống nhất trong hoạt động quản lý nhà nước về tài sản đối với các chủ thể có liên quan đến việc kê khai tài sản.

Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 bao gồm 10 chương với 96 điều có một số điểm mới sau đây:

1. Mở rộng đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập

Những người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập được Luật này quy định tại Điều 34 được mở rộng hơn, cụ thể như sau:

- Cán bộ, công chức;

- Sĩ quan công an nhân dân; sĩ quan quân đội nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp;

- Người giữ chức vụ từ Phó trưởng phòng và tương đương trở lên công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp Nhà nước, người được cử làm đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp;

- Người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

2. Thêm một số loại tài sản, thu nhập phải kê khai

Bên cạnh việc kê khai các loại tài sản, thu nhập như quy định trước đây, như: Nhà, đất; Kim khí quý, đá quý, tiền, mà mỗi tài sản có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên; Tài sản, tài khoản ở nước ngoài. Luật mới yêu cầu các đối tượng nêu trên còn phải kê khai thêm công trình xây dựng và tài sản khác gắn liền với đất.

Theo khoản 2 Điều 36, người có nghĩa vụ kê khai phải thực hiện kê khai bổ sung khi có biến động về tài sản, thu nhập trong năm có giá trị từ 300 triệu đồng trở lên.

Trường hợp có biến động tài sản như trên mà không giải trình hợp lý về nguồn gốc tài sản, cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập có trách nhiệm xác minh.

Người có nghĩa vụ kê khai phải giải trình về tính trung thực, đầy đủ, rõ ràng của bản kê khai, nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm. Đồng thời, có quyền khiếu nại quyết định, hành vi của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc xác minh tài sản, thu nhập khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó là trái pháp luật.

3. Thời điểm kê khai tài sản, thu nhập

Luật PCTN năm 2018 quy định rất cụ thể, việc kê khai tài sản thu nhập được thực hiện theo các phương thức sau:

- Kê khai lần đầu áp dụng đối với cán bộ, công chức; Sĩ quan; Người giữ chức vụ từ Phó trưởng phòng và tương đương trở lên. Việc kê khai phải hoàn thành trước 31/12/2019.

- Kê khai bổ sung áp dụng với người có nghĩa vụ kê khai có biến động về tài sản, thu nhập trong năm có giá trị từ 300 triệu đồng trở lên. Việc kê khai hoàn thành trước ngày 31/12 của năm có biến động tài sản.

- Kê khai hàng năm áp dụng với người giữ chức vụ từ Giám đốc Sở và tương đương trở lên; Người làm công tác cán bộ, quản lý tài sản công... Việc kê khai phải hoàn thành trước ngày 31/12 hàng năm.

4. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị  

Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 đã quy định thành một chương riêng và sửa đổi, bổ sung nhằm cụ thể hoá và đề cao vai trò của người đứng đầu. Theo đó, quy định nội dung trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng (Điều 70); quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc áp dụng biện pháp tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển sang vị trí công tác khác đối với người có hành vi vi phạm (Điều 71); quy định trách nhiệm và xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do cơ quan mình quản lý, phụ trách (Điều 72 và Điều 73).

5. Kê khai không trung thực có thể bị buộc thôi việc

Theo khoản 3 Điều 51, cán bộ, công chức kê khai không trung thực về tài sản, thu nhập có thể bị xử lý kỷ luật bằng một trong các hình thức: Cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức, buộc thôi việc hoặc bãi nhiệm.

Trường hợp đã được quy hoạch vào các chức danh lãnh đạo, quản lý thì còn bị đưa ra khỏi danh sách quy hoạch; trường hợp xin thôi làm nhiệm vụ, từ chức, miễn nhiệm thì có thể xem xét không kỷ luật.

Trường hợp người được dự kiến bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, phê chuẩn, cử giữ chức vụ mà kê khai không trung thực thì không được bổ nhiệm, phê chuẩn hoặc cử vào chức vụ dự kiến.

Trường hợp người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND mà kê khai không trung thực thì bị xóa tên khỏi danh sách những người ứng cử.

6. Xử lý tham nhũng và các hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng 

Đây là chương có nhiều nội dung mới được bổ sung, thể hiện sự nghiêm minh trong xử lý tham nhũng và các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tăng cường hiệu quả thực thi, hiệu quả của công tác phòng, chống tham nhũng. Đối với xử lý tham nhũng, so với Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2015, Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 đã quy định rõ các nguyên tắc về việc xử lý tham nhũng (Điều 92, Điều 93). Đối với xử lý hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 đã bổ sung quy định tại mục 2 Chương IX. Theo đó, Điều 94 liệt kê các hành vi  khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũngvà quy định mang tính nguyên tắc xử lý đối với các hành vi này; Điều 95 quy định xử lý hành vi khác vi phạm quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước.

Xuất phát từ vai trò quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng; trên cơ sở khắc phục những tồn tại, hạn chế của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005, Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 đã tạo ra hành lang pháp lý hoàn thiện hơn, đáp ứng những yêu cầu của thực tiễn đặt ra đối với mục tiêu nhằm phòng, chống tham nhũng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động quản lý nhà nước trong giai đoạn hiện nay.

5/30/2019 8:00 AMĐã ban hànhThông tin tuyên truyềnXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Tăng cường công tác phòng, chống tác hại của thuốc láTăng cường công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá
Thuốc lá là nguyên nhân của nhiều loại bệnh ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, người nghiện thuốc lá có nguy cơ tử vong cao gấp nhiều lần so với người không hút thuốc lá.

Nhằm giảm tỷ lệ người sử dụng thuốc lá, giảm tỷ lệ mắc và tử vong do các căn bệnh liên quan đến sử dụng thuốc lá, tăng cường thực hiện các quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá, đồng thời thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế tại Công văn số 2089/BYT-KCB ngày 18/4/2019 về tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2019, ngày 15/5/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 990/UBND-VHXH yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường tuyên truyền về các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; đưa nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hằng năm, đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế làm việc của đơn vị, địa phương; Thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25 - 31/5/2019.

5/3/2019 8:00 AMĐã ban hànhThông tin tuyên truyềnXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” năm 2019 trên địa bàn tỉnhTuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” năm 2019 trên địa bàn tỉnh
Ngày 04/4/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 642/KH-UBND Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch đặt ra yêu cầu việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật phòng chống tra tấn và Công ước chống tra tấn phải được tiến hành thường xuyên, liên tục gắn với việc triển khai có hiệu quả pháp luật tố tụng hình sự và các văn bản có liên quan; các hoạt động triển khai phải đúng mục tiêu, sát với nội dung của Đề án, yêu cầu thực tiễn, bảo đảm tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với các đối tượng của Đề án, hoàn thành đúng tiến độ, có chất lượng và hiệu quả.

Kết hợp các hoạt động của Đề án với việc thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch khác đang được triển khai tại các sở, ngành, địa phương để sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị tham gia thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh; phân công rõ trách nhiệm cho từng cơ quan, tổ chức tham gia thực hiện Đề án.

Tổ chức phổ biến, tuyên truyền nội dung cơ bản của Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn tất cả công chức, viên chức và người lao động của đơn vị tại cuộc họp cơ quan định kỳ, qua đó bảo đảm công tác tuyên truyền đem lại hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về chống tra tấn để nghiêm chỉnh chấp hành.

4/28/2019 8:00 AMĐã ban hànhThông tin tuyên truyềnXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng qua hệ thống Bưu điện tỉnh Tây Ninh.Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng qua hệ thống Bưu điện tỉnh Tây Ninh.
Ngày 02/4/2019, Sở Xây dựng có Thông báo số 687/TB-SXD về tiếp nhận và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng qua hệ thống Bưu điện tỉnh Tây Ninh.

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác cải cách hành chính, với mục tiêu giảm thời gian, giảm chi phí thực hiện thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân, Sở Xây dựng thông báo việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích của hệ thống Bưu điện tỉnh Tây Ninh như sau:

1.   Từ ngày 02/4/2019, Sở Xây dựng tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích của hệ thống Bưu điện tỉnh Tây Ninh đối với 03 TTHC:

- Đăng tải/thay đổi, bổ sung thông tin năng lực của tổ chức (chỉ áp dụng cho tổ chức không thuộc đối tượng cấp chứng chỉ năng lực);

- Cấp/ cấp lại (trường hợp CCHN hết hạn sử dụng)/cấp chuyển đổi/điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với cá nhân hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực: Khảo sát xây dựng; Thiết kế quy hoạch xây dựng; Thiết kế xây dựng công trình; Giám sát thi công xây dựng; Kiểm định xây dựng; Định giá xây dựng;

- Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ.

2.   Đối với các TTHC còn lại

- Khuyến khích tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích của hệ thống Bưu điện tỉnh Tây Ninh.

- Kể từ ngày 02/4/2019, sau khi có kết quả giải quyết TTHC, Sở Xây dựng sẽ chuyển phát kết quả đến địa chỉ của tổ chức, cá nhân qua hệ thống Bưu điện tỉnh Tây Ninh.

3.   Chi trả cước dịch vụ nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Bưu điện căn cứ mức cước dịch vụ được quy định tại Quyết định 1268/QĐ-BCVN ngày 11/11/2017 của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam.

Sở Xây dựng thông báo niêm yết công khai tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Tây Ninh và trên Trang thông tin điện tử của đơn vị để các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến các thủ tục hành chính biết và thực hiện.

4/2/2019 11:00 AMĐã ban hànhThông báoTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Tây NinhCông bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Tây Ninh
Để các tổ chức, cá nhân biết và thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến ngành Xây dựng đúng quy định, Sở Xây dựng đã công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Tây Ninh.

Một số thông tin về Bộ thủ tục hành chính ngành Xây dựng như sau:

1. Tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Xây dựng là 42 thủ tục, trong đó thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng là 35 thủ tục và thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện là 08 thủ tục; đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng có 02 thủ tục thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 01 thủ tục thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và 32 thủ tục thực hiện mức độ 2.

2. Quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Tây Ninh đã được UBND tỉnh công bố tại Quyết định số 573/QĐ-UBND ngày 05/3/2018.

3. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Xây dựng tỉnh Tây Ninh đã được UBND tỉnh công bố tại Quyết định số 1883/QĐ-UBND ngày 27/7/2018.

Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Xây dựng đã được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng (địa chỉ http://soxaydung.tayninh.gov.vn, tại Mục THỦ TỤC HÀNH CHÍNH).

Nhằm phục vụ tốt và thuận tiện cho các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện thủ tục hành chính, Sở Xây dựng đang tổ chức xây dựng quy trình điện tử và cập nhật quy trình các thủ tục hành chính vào Hệ thống một cửa điện tử tập trung và Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.

9/21/2018 3:00 PMĐã ban hànhThông báoXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Sở Xây dựngVề việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Sở Xây dựng
Ngày 22/3/2018, Sở Xây dựng đã công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Sở Xây dựng tại Quyết định số 44a/QĐ-SXD.

Để các bộ công chức và người lao động làm việc tại Sở Xây dựng biết về số liệu dự toán ngân sách năm 2018, Văn phòng Sở đã tham mưu Giám đốc công bố dự toán ngân sách năm 2018 đã được UBND tỉnh giao dự toán chi ngân sách năm 2018.

Xem và tải dự toán ngân sách năm 2018 tại đây: 44a-QD-SXD_cong khai tai chinh.pdfBao cao cong khai du toan nam 2018.xlsx

5/24/2018 10:00 AMĐã ban hànhThông báoXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thông báo số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ hộp thư góp ý của Sở Xây dựngThông báo số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ hộp thư góp ý của Sở Xây dựng
Sở Xây dựng có Thông báo số 2994/TB-SXD ngày 26/10/2017 về công khai số điện thoại đường dây nóng và hộp thư góp ý cụ thể của Sở Xây dựng, để các tổ chức, cá nhân biết, liên hệ khi cần thiết.

Cụ thể:

1. Số điện thoại đường dây nóng

STTHọ và tênChức danhSố điện thoại liên lạc
Điện thoại bànDi động
1Trương Văn NgônGiám đốc0276. 38210010913.955.151
2Dư Tuấn PhongChánh Thanh tra0276. 38184560988. 252. 544
3Trịnh Xuân DũngChánh Văn phòng0276. 38140770913. 955. 977

2. Hộp thư góp ý

Các tổ chức, cá nhân góp ý thông qua 02 hình thức:

- Góp ý bằng thư theo hình thức thông thường gửi trực tiếp tại "Hộp thư góp ý" được đặt tại trụ sở Sở Xây dựng Tây Ninh, địa chỉ: số 314, đường Cách mạng tháng Tám, khu phố 2, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh;

- Góp ý bằng thư điện tử gửi vào địa chỉ: soxaydung@tayninh.gov.vn

3. Nội dung kiến nghị, phản ánh được tiếp nhận

- Thái độ, đạo đức, trách nhiệm và tác phong trong thi hành công vụ của đội ngũ công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Xây dựng;

- Việc chấp hành, thực hiện các quy định pháp luật về tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, giải quyết thủ tục hành chính của các phòng, đơn vị thuộc Sở Xây dựng;

- Phản ánh những tiêu cực, sách nhiễu của công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Xây dựng;

4. Yêu cầu đối với kiến nghị, phản ánh

- Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng;

- Sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt;

- Thông tin kiến nghị, phản ánh phải chính xác, rõ ràng.

- Nêu rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín khi cần thiết liên hệ) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị;

- Người cung cấp thông tin qua đường dây nóng được đảm bảo bí mật về danh tính, địa chỉ; nếu người cung cấp thông tin có yêu cầu được biết kết quả xử lý thông tin do mình cung cấp thì tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý, giải quyết phải thông báo cho người đó biết.

- Đối với các nội dung liên quan đến khiếu nại, tố cáo thì thực hiện theo quy trình, quy định tại Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo hiện hành.

File Thông báo số 2994/TB-SXD tại đây 2994-TB-SXD.pdf

10/27/2017 10:00 AMĐã ban hànhThông báoXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIẢI THỂ BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN SỞ XÂY DỰNGTHÔNG BÁO VỀ VIỆC GIẢI THỂ BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN SỞ XÂY DỰNG
Do không còn phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của đơn vị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Sở Xây dựng đã được giải thể theo Quyết định số 87/QĐ-SXD ngày 01 tháng 8 năm 2017 của Giám đốc Sở Xây dựng Tây Ninh.

Kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2017 khi Sở Xây dựng có phát sinh nhiệm vụ chủ đầu tư dự án, Văn phòng sẽ chủ trì phối hợp các phòng chuyên môn của Sở tham mưu Giám đốc triển khai theo quy định pháp luật.

Sở Xây dựng thông báo đến các cơ quan liên quan và các đơn vị tư vấn biết để quan hệ giao dịch công tác.

Mọi quan hệ giao dịch liên quan các dự án do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư đề nghị liên hệ trực tiếp Chánh Văn phòng Sở Xây dựng (ông Trịnh Xuân Dũng, điện thoại di động số 0913955977) và Kế toán Sở Xây dựng (bà Nguyễn Thị Thanh Hằng, điện thoại di động số 0932140579).

Tải file tại đây:
Quyết định giải thể Ban Quản lý dự án: QD GIAI THE BAN QLDA ĐTXD - SXD 7-2017_Signed.pdf

Thông báo của Sở Xây dựng: THÔNG BAO GIAI THE BQL_Signed.pdf


8/16/2017 3:00 PMĐã ban hànhThông báoXem chi tiết/PublishingImages/2017-07/images_Key_17072017071751.png
Thông báo về việc lựa chọn các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện năng lực tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnhThông báo về việc lựa chọn các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện năng lực tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh
Các chủ đầu tư xây dựng công trình (kể cả chủ đầu tư nhà ở riêng lẻ) chỉ được lựa chọn tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng đã được Sở Xây dựng xếp hạng năng lực phù hợp với loại, cấp công trình do mình làm chủ đầu tư.

Đó là một phần của nội dung Thông báo số 1753/TB-SXD ngày 07/7/2017 của Sở Xây dựng.

Thông báo số 1753/TB-SXD còn nêu: Các tổ chức, cá nhân khi giam gia hoạt động xây dựng phải đảm bảo năng lực theo quy định, phải được xếp hạng năng lực. Các tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng nhưng chưa được xếp hạng năng lực để đảm bảo điều kiện năng lực phù hợp với hoạt động xây dựng mà mình tham gia thì phải gửi hồ sơ đến Sở Xây dựng để được xem xét, xếp hạng theo quy định…

Đối với các tổ chức hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã được Sở Xây dựng công khai thông tin năng lực hoạt động xây dựng tại các Quyết định (danh sách đính kèm tại Phụ lục II của Thông báo số 1753/TB-SXD), đề nghị gửi hồ sơ đến Sở Xây dựng để được xem xét, xếp hạng theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP.

Toàn văn Thông báo số 1753/TB-SXD xem tại đây: 1753-TB-SXD.pdf

Danh sách các tổ chức hoạt động xây dựng đã được công khai thông tin năng lực hoạt động xây dựng:

PHỤ LỤC II

CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG

STTTên Tổ chứcĐịa chỉ
001

Công ty CP

Tư vấn Xây dựng

PHÚC KIẾN

- Số 176, đường Nguyễn Trãi, khu phố 5, phường 4, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0663.646.555

- Fax: 0663.646.555

- Email: phuckien.tn@gmail.com

002

Công ty TNHH

HƯNG THUẬN PHÁT TÀI

 • Số 1/3, hẻm 25, khu phố 1, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

  - Điện thoại: 0913.955.126
003

Công ty TNHH

HUỲNH VƯƠNG

- Số 18/1 khu phố Ninh Phước, phường Ninh Thạnh, Tp Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0913.955.580-0914.855.980

004

Công ty cổ phần

HẢI ĐĂNG

- Số 370, khu phố 1, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

- Điện thoại: 0663.815.812

- Email: cty.cp.haidang@gmail.com

- Website: haidangjsc.net

005

Công ty TNHH

TÂN NGỌC LỰC

- Số 304/4, đường 30/4, khu phố Ninh An, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0663.823.458

- Fax: 0663.624.690

- Email: tanngocluctn@yahoo.com.vn

006

Công ty CP

PHÚ THỊNH

- Số 18, đường Võ Thị Sáu, khu phố 4, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

 • Điện thoại: 0663.818.180 -0663.778.777

  - Fax: 0663.818.180

  - Email: phuthinhtn@yahoo.com.vn
007

Công ty CP Xây dựng và Phát triển đô thị Tây Ninh

(TANIDECO)

- Số 90, đường Nguyễn Thái Học, khu phố 4, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0663.887.887

- Fax: 066.3826480

- Email: tanideco@tanideco.com

- Website: www.tanideco.com

008

Công ty CP Tư vấn

xây dựng tổng hợp

Tây Ninh

- Số 490, đường 30/4, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0663.826.135 -3822.515

- Fax: 0663.814.039

009

Công ty TNHH

TÂY NAM PHÁT

- Trụ sở chính: Số 28/17, đường Phạm Tung, khu phố 1, phường 3, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Chi nhánh: Số 27 hẻm 1, đường Nguyễn Văn Rốp, khu phố 1, phường 4, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0663.820.712 – 0663.811.000

- Fax: 0663.811.000

- Email: tnp@gmail.com

010

Công ty TNHH

Xây dựng & Thương mại

ĐỒNG PHÁT

- Số 243, đường Nguyễn Văn Rốp, khu phố 5, Phường 4, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 066.3815867 

- Fax: 066.3815867

- Email: dongphat04@gmail.com

- Văn phòng đại diện: Số 63, đường Trường Chinh, khu phố 5, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

011

Công ty TNHH

TÂN LẬP THÀNH

- Số 067, đường Hoàng Lê Kha, khu phố 3, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 066.38422439

012

Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư xây dựng

ĐẠI HƯNG

- Số 24/1, ấp Trường Lộc, xã Trường Tây, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

+ Điện thoại: 0663.838.216

- Văn phòng đại diện: Số 77, hẻm 7, đường Lạc Long Quân, khu phố 4, phường 4, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

+ Điện thoại: 0663.622.498

+ Fax: 0663.622.498

013

Công ty CP

ĐÔNG ĐÔ

- Số 458, đường Lạc Long Quân, Khu phố 4, Phường 4, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 066.3622868 

- Fax: 066.3622868 

- Email: dongdotn@gmail.com

014

Công ty TNHH

THÁI NGUYÊN KHANG

- Số 137/5, khu phố Ninh Trung, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 066.3623777-0984444450. 

- Email:

 thainguyenkhang@yahoo.com.vn

015Công ty CP đầu tư TDIF

- Số 7A, khu dân cư Bình Phong, ấp Bình Phong, xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0663.879.586

- Fax: 0663.879.587

- Email: tdif.dautuxaydung@gmail.com

016

Công ty CP Tư vấn và Đầu tư xây dựng

Tây Ninh

- Số 014, Đường Lê Lợi, Phường 3, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0663.821.214 – 0663.826.260

- Fax: 0663.821.214

 

017

Công ty TNHH

HOA SEN

- Số 18/18, đường Phạm Tung, Khu phố 1, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

+ Điện thoại: 0663.630.777

+ Email: hoasencty77@yahoo.com

- Văn phòng đại diện: Số 80, đường Nguyễn Văn Thắng, khu phố 1, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

 

018

Công ty TNHH

THẾ HÀNH

- Số 34, đường Lê Văn Tám, khu phố 3, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

+ Điện thoại: 0663.827.104 – 0984.009.103

+ Email: congtythehanh1@gmail.com

019Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại NHẬT TRUNG

- Số 318, đường Trần Hưng Đạo, khu phố 1, phường 1, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 066.3625620 -066.3811267

- Fax: 066.3811267

- Email: ctyxdnhattrung@gmail.com

020

Công ty CP Tư vấn

xây dựng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tây Ninh

- Số 213, đường 30/4, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 066.3810553 – 066.3822489

- Fax: 066.3822489

- Mail: ctcptvxdnn@vnn.vn

021

 

 

Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng

Tây Ninh

- Số 003, đường Trương Định, khu phố 3, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

- Điện thoại: 0663.815.766

- Fax: 0663.815.766

- Email: tnpc2004@gmail.com

022

Công ty TNHH

VIỆT THU

 

- Số 15, đường Trần Phú, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0663.820.160

- Fax: 0663.628.222

- Email: vietthultd@gmail.com

023

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng công trình

742

- Số 187, đường 30/4, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

- Điện thoại: 0663.820.802

024

Công ty TNHH

VŨ HOAN

- Số 629, đường Trần Văn Trà, ấp Tân Hòa, xã Tân Bình, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 066.3819548 -0918327616

- Fax: 066.3819548

- Email: vuhoanxd@yahoo.com.vn

025

Doanh nghiệp tư nhân

HỒNG HIỀN

- Tổ 6, ấp Đá Hàng (Số nhà 34A), xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0663.854.473

- Fax: 0663.535.354

026Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại THIÊN LÂM

- Số 38, đường Phạm Tung, khu phố 1, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0663.611.612

- Fax: 0663.922.043.

- Email: thienlamtn@gmail.com

027Công ty TNHH MTV NAM PHƯƠNG

- Số 199, đường Quan Âm Các,  ấp Hiệp An, xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0663.827.623

- Fax: 0663.827.623

- Email:

namphuongtnco@gmail.com

028Công ty TNHH MTV AN THÁI

- Số E3/3, ấp Long Thời, xã Long Thành Bắc, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0663.844.384

- Email:

congtyanthai2009@gmail.com

029

Công ty TNHH

TIẾN NAM VIỆT

- Số 238 đường Phạm Hùng, ấp Long Thới, xã Long Thành Trung, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0663757555 - 09076895555.

- Fax: 0663757555

- Email:

tiennamviettn@yahoo.com

030

Công ty TNHH

TỶ LỘC PHÁT

- Số A32, ấp Long Đại, xã Long Thành Bắc, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0663.841.964 – 01689.693.006.

031Công ty TNHH MTV DƯƠNG HOÀNG NAM

- Số 23/4A, ấp Trường Hòa, xã Trường Tây, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0663.847.667

- Fax: 0663.847.667

032Công ty TNHH MTV PHÚC KHANG

- Số 291, đường Trưng Nữ Vương, Khu phố 5, Phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0663825551 - 0913720598.

- Fax: 0663825551.

- Email: phuckhangtxtn@gmail.com

033Công ty TNHH MTV VÕ AN THƯ

- Số 248, tổ 4, ấp Đông Hiệp, xã Tân Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0983.277.221

034

Công ty TNHH

Xây dựng PNP

- Số 165, đường Nguyễn Thái Học, Khu phố 3, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0983.277.221

- Email:  truongphi.con.eng@gmail.com

035

Công ty TNHH

Xây dựng 18-5

- Số 86, Khu phố 1, thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0663.876.448

- Fax: 0663.876.448

 

036

Công ty TNHH

THÁI HÒA

- Số 9, Hẻm 5, đường Trưng Nữ Vương, Khu phố 5, Phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0663.827.989

- Fax: 0663.827.989

- Email: ctytnhhthaihoa@yahoo.com

037Doanh nghiệp tư nhân HỒNG PHƯỢNG

- Số G1/36B, ấp Long Thới, xã Long Thành Trung, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0663.841.397 – 0913.884.412

038Công ty TNHH MTV Xây dựng An Điền Phú

- Số 638, đường 786, ấp Thanh Phước, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 01688.092.009

- Fax: 0663.715.807

- Email: andienphu2012@gmail.com

039

Công ty TNHH

THANH LONG

- Số C1/8A, ấp Long Thới, xã Long Thành Trung, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0663.842.915 – 0913.884.112.

- Fax: 0663.842.915.

- Email: thanhlongxaydung1964@gmail.com

040

Công ty TNHH

SONG TOÀN HUY

- Số 63, Hẻm 59, đường CMT8, Khu phố 2, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 09131346000.

- Email: ctysongtoanhuy@gmail.com

041Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại  QUỐC THỊNH

- Số 496, đường CMT8, khu phố 3, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0663.824.448

042

Công ty TNHH

NGUYỄN PHI DŨNG

- Số 151, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, khu phố 1, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0663.823.474

- Fax: 0663.823.474

- Email: nguyenphidungtn@gmail.com

043

Công ty TNHH

THÀNH LỢI

- Trụ sở chính: Số 50 (cũ 11/54B) đường Nguyễn Văn Cừ, ấp Long Yên, xã Long Thành Nam, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

+ Điện thoại: 066.3840438

- Văn phòng đại diện: Số 36, hẻm 14, đường Hoàng Lê Kha, khu phố 4, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

+ Điện thoại: 0663.922.219

+ Fax: 0663.922.219

+ Email: thanhloitayninh1@yahoo.com

044

Công ty CP

NGỌC PHÚC

- Số 7, khu phố Ninh Phước, phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0663.811.333

- Fax: 0663.811.333

- Email: ctcpngocphuc@yahoo.com

045Doanh nghiệp tư nhân THANH TOAN

- Số A16/22, đường Hoàng Lê Kha, Khu phố 3, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0663.828.185 – 01684.369.457

- Email: dnthanhtoan@gmail.com

 

046Doanh nghiệp tư nhân HẢI ĐĂNG KHOA

- Tổ 3, ấp B, xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0663.843.406 – 0909.498.979

- Fax: 066.3843406

- Email: haidangkhoa.bc@gmail.com

047

Công ty TNHH

KÍNH ĐĂNG KHOA

- Tổ 3, ấp Long Chẩn, xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0908.681.600 – 0908.004.112

048Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Cao Kỳ

- Số 20/5, đường Điện Biên Phủ, phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0662.212.057

- Email: caoky559@yahoo.com

049Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư xây dựng PHÚC AN

- Số 016, đường Phạm Tung, Khu phố 1, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 066.3818192

- Fax: 066.3818192

- Email: phucan91@yahoo.com

050

Công ty TNHH

GIA LONG

- Số 131, đường Âu Cơ, ấp Hiệp An, xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

+ Điện thoại: 066.36261001

+ Fax: 066.36261001

+ Email: gialong.co.ltd@gmail.com

- Văn phòng đại diện: Số 226, đường Võ Thị Sáu, khu phố 5, phường 4, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

051Công ty TNHH NGUYỄN GIA PHÁT

- Số 263/2A, khu phố Ninh Lộc, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

+ Điện thoại: 0913.668.762

+ Email: thetri75@yahoo.com.vn

052Công ty TNHH MTV LÂM PHAN

- Số 42, Hẻm 3, Khu phố 1, Phường 3, thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 066.3822834

- Fax: 066.3822834

053

Công ty TNHH

PHI HÙNG

- Số 17C27, Hẻm 33, đường 30-4, khu phố 1, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0913.647.773

- Fax:  066.3826318

- Email: annhihp@gmail.com

054

Công ty TNHH

THIỆN ĐỨC

- Số 16, đường Tôn Đức Thắng, khu phố 2, thị trấn Hòa Thành, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

+ Điện thoại: 0663.844.744

+ Fax:   0663.844.744

+ Email: ctytnhhthienduc@gmail.com

055

Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ

TÀI TRƯỜNG THỊNH

- Số 169, đường Trần Phú, khu phố Ninh Trung, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0919.220.966

- Fax:  066.3250379

- Email: taitruongthinh@gmail.com

056 Công ty CP Đầu tư và Xây dựng công trình TAM ĐẢO

- Số 47, đường Trưng Nữ Vương, khu phố 5, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0918120897

- Email: nguyen_kieuoanh1999@yahoo.com.vn

057

Công ty TNHH

Tư vấn xây dựng

NHẬT PHÁT

- Số 200, đường 30/4, khu phố 4, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 066.3601283

- Fax:  066.6250636

- Email: tvxdnhatphat@yahoo.com

058

Công ty TNHH MTV

 Tư vấn Thiết kế xây dựng

HÙNG DƯƠNG

- Số 368, tổ 3, ấp Giữa, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0663.536.090

- Email: tvxdhungduong@gmail.com

059

Công ty TNHH

BÁCH NIÊN VẠN THÀNH

- Số 541, đường Điện Biên Phủ, khu phố Ninh Đức, phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0913885952

- Email: hoquocthai.1963@gmail.com

060

Công ty TNHH

MINH HẢI

- Số 10/36, hẻm 79, đường CMT8, phường Hiệp Ninh, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0663.822.268

-Email: congtyxaydungminhhaitn@yahoo.com

061

Công ty TNHH

ĐẮC LỘC PHÁT

- Số 176 đường Nguyễn Văn Linh, ấp Long Tân, xã Long Thành Bắc, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0907.631.217

062

Công ty TNHH

CÔNG CHÁNH

- Số 41, hẻm 2, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, khu phố 1, phường 3, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0663.922.777

- Fax: 0663.922.777

- Email: thao1212@gmail.com

063Công ty TNHH MTV HẠNH PHÁT TÂY NINH

- Tổ 32, ấp Trâm Vàng, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0663.854.756

- Fax: 0663.854.756

- Email: hieu742@yahoo.com.vn

064

Công ty TNHH

MTV Xây dựng

AN HỒNG NGUYÊN

- Số 112, đường Đặng Ngọc Chinh, khu phố 1, phường 3, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0937277070

- Email: letruongan80@gmail.com

 

065

Công ty TNHH

TÂN DÂN

- Số 254, đường 30/4, khu phố 1, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0663.827.286

- Fax: 0663.827.286

066Công ty TNHH MTV PHƯƠNG UYÊN

- Số 15A, khu phố 4, thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0663.730.669 – 0972.323.727

067Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư xây dựng CƯỜNG PHÁT

- Số 70/5B, ấp Long Hải, xã Trường Tây, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0663.844.785 – 0913.600.407

- Email: nghitvtn@gmail.com

 

068Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Sản xuất - Xây dựng MINH HƯNG

- Số 183A, đường Tua Hai, khu phố 3, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0663.825.681 – 0983.787.519

- Email: congtyminhhung68@yahoo.com.vn

 

069Doanh nghiệp tư nhân THÚY NHƯ

- Tổ 16, ấp Long Phú, xã Long Khánh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0984.594.566

- Email: dntnthuynhu@gmail.com

070

Công ty CP

Tư vấn và Xây dựng HIỆP ĐỒNG TÂM

- Số 163, đường Hùng Vương, khu phố 4, thị trấn Hòa Thành, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0665.094.056-0663.603.604

- Fax: 0663.603.604

- Email: hdtco@gmail.com

071Công ty TNHH MTV Nguyễn Hoàng Highland

- Số 47A, Đường Lê Duẩn, Khu phố 4, thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0663.730.882

- Fax: 0663.730.882

- Email: tvdvnguyenhoang@gmail.com

072DNTN Xây dựng thủy lợi kiến thiết Tây Ninh

- Số 011, đường Pasteur, khu phố 3, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0663.823.120 – 0913.955.690

073

Công ty TNHH

TRUNG DUNG

- Số 257, đường Trần Hưng Đạo, khu phố 1, phường 1, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0913.605.452

- Email: ctytrungdungtn@yahoo.com

074

Công ty TNHH

HOÀNG KIM

- Số 171, đường Nguyễn Văn Rốp, khu phố 4, phường 4, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0663.622.239 – 0933.710.992

- Email: tnhhhoangkim@yahoo.com.vn

075Công ty TNHH MTV ĐOÀN THẮNG PHÚ

 

- Số 80, đường Trưng Nữ Vương, khu phố 1, phường 2, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0949.464.556

- Fax: 0663.819.548

- Email: ctydoanthangphu@gmail.com

 

076

Công ty TNHH

THIÊN TÂM

- Số H2/7, hẻm 12, đường Châu Văn Liêm, ấp Hiệp Long, xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 066.3646439

- Email: tnhhhoangkim@yahoo.com.vn

077Công ty TNHH MTV NGUYÊN TÂM

- Số 048, đường Nguyễn Thị Minh Khai, khu phố 3, phường 2, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0909.846.779

078Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Dịch vụ ĐỒNG TIẾN

- Số 1019, đường CMT8, khu phố Hiệp Lễ, phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0666.250.485 – 0903.078.454

- Email: dongtienltdtayninh@gmail.com

079

Công ty TNHH

HOÀNG MỸ

- Số 023, Đường Lê Văn Tám, Khu phố 3, Phường 2, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0663.250.609

- Email: chanhhoangmy@gmail.com

080DNTN TUẤN VY

- Tổ 3, ấp Phước Tân, xã Phước Lưu, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0903.072.225

- Email: dntntuanvy@gmail.com

081

Công ty TNHH

NHÂN ĐẤT VIỆT

- Số 47, đường B, khu phố 1, phường 3, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0663.827.779

- Fax: 0663.827.779

- Email: nhandatviet@gmail.com

082

Công ty TNHH

Khảo sát thiết kế

MIỀN ĐÔNG

- Số 39/2C, đường Hùng Vương, khu phố 1, thị trấn Hòa Thành, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0913822418.

- Email: xaydungmiendong123@gmail.com

083DNTN PHÚ HƯNG

- Số 89, Quốc lộ 22, tổ 57, ấp Hòa Hưng, xã An Hòa, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0663.885.010 - 0913955165.

- Email: thuongphuhungtn@gmail.com

084

Công ty CP Thương mại

THANH ĐIỀN

- Số 118, ấp Thanh Hòa, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0938.515.949

085

Công ty CP Tư vấn

xây dựng VÕ HỒ

- Số 4B, hẻm 23, đường Trần Hưng Đạo, khu phố 1, phường 1, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

 • Điện thoại: 0986.331.171

086

 

Công ty CP Xây dựng AR.E

- Số 03, Hẻm 31, đường CMT8, khu phố 1, phường 3, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0984.594.504 – 0909.396.805

- Email: congtyar.e@gmail.com

087

Công ty TNHH

ĐẠI NAM

- Số 25A, đường Nguyễn Văn Cừ, khu phố 3, phường 2, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0663.631.414

- Fax: 0663.631.414

- Email: dainamltd@yahoo.com

088

Công ty TNHH

Xây dựng - Thương mại Huỳnh Ngọc Lương

- Số 419, Đường Lê Duẩn, Khu phố 1, thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 066.3731437 - 0919215078

- Email: luonghuynhqn76@gmail.com

089

Công ty TNHH Xây dựng

THANH TUẤN PHÁT

- Số 15B52, khu phố 1, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 066.3826801 - 0908281466

- Email: ngotuantv@yahoo.com.vn

090

Công ty TNHH

THÔNG THUẬN PHÁT

- Số 151, đường Nguyễn Trãi, khu phố 4, phường 4, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0663.823.590 – 0663.625.047 – 0984.799.799

- Fax: 066.3823590

091

Công ty TNHH

HÙNG HÙNG HUY

- Tổ 6, Đường, Khu phố 4, thị trấn Dương Minh Châu, Huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0918.001.157

092

DNTN Xây dựng thủy lợi

THUẬN HÒA

- Số 8/27, khu phố Hiệp Nghĩa, phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 066.3824373 - 0913884942

- Fax: 066.3824373

- Email: dntn_thuanhoa@yahoo.com.vn

093

Công ty CP Tư vấn xây dựng và Thương mại

LIÊU DƯƠNG

- Số 129, Đường Võ Thị Sáu, Khu phố 4, Phường 4, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0913.151.300

- Email: lieuduongcongty@yahoo.com.vn

094

Công ty TNHH

TV XD & TM

THỊNH TIẾN

 

- Số 101/6B, đường Phạm Hùng, ấp Long Chí, xã Long Thành Trung, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0663.836.686

- Email: thinhtienvtk@gmail.com

095

Công ty TNHH

TOÀN TÀI TÂY NINH

 

- Tổ 6, khu phố 4, thị trấn Dương Minh Châu, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0663.777.903

096

Công ty TNHH MTV

NGUYỄN NHẬT HUY

 

- Số 10, hẻm 58, đường CMT8, khu phố 3, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0989.780.747

- Email: nguyennhatluan76@gmail.com

097

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ

LỢI THUẬN THẮNG

- Số 19/10, ấp Tân Phước, xã Tân Bình, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0973.484.949

098

Công ty TNHH MTV

THẾ THỦY

- Tổ 8, khu phố 4, thị trấn Dương Minh Châu, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0663.720.206

099Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại PHÁT LONG

- Số H72/3, khu phố 4, phường 4, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 066.3621068

- Email: thanhphatlong@gmail.com

100

Công ty TNHH

Xây dựng công nghiệp

MINH DŨNG

- Số 49, đường Phạm Văn Đồng, khu phố 1, thị trấn Hòa Thành, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh

- Điện thoại: 0663.841.182

101

Công ty TNHH MTV

Cầu đường TÂY NAM

 

- Số 1165, đường CMT8, khu phố Hiệp Lễ, phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

- Điện thoại: 0937.863.542

102

Công ty TNHH MTV

LÂM CHÂU PHÁT

 

- Số 15/5B, ấp Trường Thọ, xã Trường Hòa, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh

- Điện thoại: 01227.989.877

103

Công ty TNHH

MAI NGUYÊN

- Số G2/9B, ấp Hiệp Long, xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh

- Điện thoại: 0663.830.003

104

Công ty TNHH

Thiết kế Xây dựng

THIÊN NAM

- Khu phố Hiệp Bình, phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

- Điện thoại: 0983.789.475

105

Công ty TNHH MTV

PHƯƠNG THẢO NGHI

 

- Số 9, tổ 7, khu phố 2, thị trấn Dương Minh Châu, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh

- Điện thoại: 0907.744.436

106

Công ty TNHH

THÀNH HƯNG

- Số 23, hẻm 17A, đường CMT8, khu phố 1, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

- Điện thoại: 0663.829.506

- Email: tam0177@gmail.com

107

Công ty TNHH MTV

Thương mại – Tư vấn và Đầu tư xây dựng

THÀNH LONG WAP

- Số A14/3B, ấp Hiệp Trường, xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh

- Điện thoại: 0909.243.391

- Email: cong200972@gmail.com

108

Công ty TNHH

NHƠN NGHĨA

- Số 101, đường Trần Hưng Đạo, khu phố 3, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 01696.535.801

109Công ty TNHH MTV HẢI HẰNG ANH

- Đường Dương Minh Châu, tổ 2, khu phố 5, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0663.822.854

110

Công ty TNHH

HỒNG PHÚC

- Số 137, đường Phan Bội Châu, khu phố 1, thị trấn Hòa Thành, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0985.879.619

- Email: hongphuc.cty@gmail.com

111

Công ty TNHH

TRUNG NAM

- Số 140, đường Phạm Hùng, khu phố 3, thị trấn Hòa Thành, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0663.831.039

- Fax: 0663.831.039

112Doanh nghiệp tư nhân AN NGỌC

- Số 41, tổ 3, ấp Lộc Trát, xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0933.332.737

113

Công ty TNHH

TÂY PHỐ

- Số 2A, đường 29A4 Nguyễn Văn Linh, ấp Trường Phước, xã Trường Tây, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0666.271.617

114

Công ty CP Tư vấn thiết kế - Đo đạc và Xây dựng

PHÚ MỸ THÀNH

- Ô 3, ấp Trâm Vàng, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0663.515.545

115

Công ty TNHH MTV

NGUYÊN PHƯƠNG

- Tổ 5, ấp Giữa, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0663.859.401

116

Công ty TNHH

THIÊN TRƯỜNG FC

- Số 28/33, đường 30/4, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

- Điện thoại: 0663.810.570

117

Công ty TNHH

Tư vấn Xây dựng

ĐỨC PHÁT

- Số 6/2, hẻm 33, đường 30/4, khu phố 1, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

- Điện thoại: 0663.820.962

118

Công ty TNHH

Xây dựng

SƠN QUỐC THANH

- Số 58 đường Phạm Văn Xuyên, khu phố 6, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

- Điện thoại: 0983.626.959

119

Công ty TNHH

Tư vấn xây dựng

ĐẮC HUY

- Số 6/1 hẻm 33, đường 30/4, khu phố 1, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

- Điện thoại: 0663.825.268

- Fax: 0663.822.489

120

Công ty TNHH MTV

DANH TIẾN

- Tổ 12, khu phố 5, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

- Điện thoại: 0982.990.838

121

Công ty TNHH

TRẦN HÀ

- Tổ 4, tỉnh lộ 19, xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

- Điện thoại: 0663.880.605

122

Doanh nghiệp tư nhân

KHÁNH NHÂN

- Số 4, khu phố 3, thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

- Điện thoại: 0663.825.197

123

Công ty CP Phát triển công nghệ Cơ khí

Xây dựng BVC

- Ấp Thanh Trung, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh

- Điện thoại: 0663.810.524

- Fax: 0663. 631.727

124Công ty TNHH MTV NATACO

- Số 103, hẻm số 4, đường Nguyễn Huệ, ấp Long Mỹ, xã Long Thành Bắc, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh

- Điện thoại: 0663.841.691

- Fax: 0663. 841.691

- Email: nataco.tn@gmail.com

125

Công ty CP Xây dựng – Thương mại Đầu tư và Phát triển du lịch

VẠN LỢI

- Tổ 4, ấp Lộc Hiệp, xã Lộc Ninh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh

- Điện thoại: 0996.690.949

126Công ty TNHH MTV ĐĂNG VÂN

- Số 204, đường Võ Thị Sáu, khu phố 5, phường 4, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

- Điện thoại: 0663.850.122

-Email: ctydangvan.dv@gmail.com

127

Công ty TNHH

Thương mại Dịch vụ

THÁI BÌNH AN

- Số 043, đường Pasteur, khu phố 3, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

- Điện thoại: 0977.002.177

-Email: nguyenhungcd83@gmail.com

128Công ty TNHH MTV NGỌC MINH THÀNH

- Số 19/15, đường Nguyễn Lương Bằng, ấp Trường Lưu, xã Trường Đông, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh

- Điện thoại: 0982.456.137

129

Công ty TNHH

HIỆP NINH

- Số 144, đường Nguyễn Trọng Cát, khu phố Hiệp Nghĩa, phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0907.755.575

130

Công ty TNHH

MTV Xây dựng

THANH CAO TRÍ

- Số 23/4, ấp Trường Thọ, xã Trường Hòa, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh

- Điện thoại: 0989.012.276

131

Công ty TNHH

MTV Xây dựng

VẠN AN NGUYỄN

- Số 336, ấp Phước Đức A, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

- Điện thoại: 01284.047.758

132

Doanh nghiệp tư nhân

TRẦN PHÚC ĐẠT

- Số 576, ấp Long Thịnh, xã Long Khánh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh

- Điện thoại: 0973.242.227

133

Công ty TNHH

Duy Thành Techcons

- Số 023, đường Phạm Văn Xuyên, khu phố 6, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0988.414.648

- Email: ctyduythanhtechcons@yahoo.com.vn

134

Công ty TNHH

Xây dựng NHỰT LẬP

- Số 7A48, đường Trưng Nữ Vương, khu phố 5, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 066.3815064

135Công ty TNHH MTV Đức Huy - Phước Vinh

- Số 93, tổ 4, ấp Phước Lợi, xã Phước Vinh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0966.351.651

136Công ty TNHH MTV TOÀN NHẤT SINH

- Số 80, đường Nguyễn Huệ, Khu phố 4, thị trấn Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0908.332.252

137Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và Xây dựng HOA ĐẤT

- Số 372, đường 30/4, khu phố 1, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0663.717.777

- Email: ctyhoadat@gmail.com

138Công ty TNHH ĐT - XD THIÊN HẢI

 

- Số 14, ấp Giữa, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0663.6279552

 

 

139

DNTN Xây dựng

BÌNH MINH

- Khu A, ấp Bình Trung, xã Bình Minh, Tp Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0663.827.188 – 0913. 884.354

140

Cty TNHH

Đầu tư - TM & XD

NHẤT TÂM

- Số C34/5, Khu phố Ninh Lợi, phường Ninh Thạnh, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0663.765.555

 

141

Doanh nghiệp tư nhân

TRUNG QUÂN

 • Số 1307, thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

  + Điện thoại: 0663.876.207 – 0918. 266.239
142

Công ty TNHH XD & TM

QUANG TRUNG

TÂY NINH

- Số 96/2, đường Nguyễn Chí Thanh, ấp Long Chí, xã Long Thành Trung, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0913.656.432

- Email: quangtrungtani@gmail.com

143Công ty TNHH XD TRƯỜNG PHÁT

- Số 04/52, Khu phố Hiệp Thạnh, Phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0982.400.216.

- Email: kysutranduyen@gmail.com

144

Công ty TNHH

ĐỒNG THUẬN HÀ

- Số 15, đường 30/4, phường III, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0906.899.155

- Email: dongthuanha@yahoo.com

145

Công ty XD

PHƯƠNG TÂM

- Số 033, đường Võ Văn Truyện, phường II, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0663.812.060

- Email:

phuongtamtn@yahoo.com

146

Công ty TNHH

Tư vấn & Xây dựng

THIÊN LONG

- Số 38/14, KP 5, phường III , TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0663.827.623

- Fax: 0663.821.712

- Email: thienlongxd@gmail.com

147Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tổng hợp GÓC VIỆT

- Số 61, đường Trần Hưng Đạo, KP4, phường II, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0663.828.807 – 0938. 909.097

148

Công ty TNHH

TM – DV – Kỹ thuật

HƯNG MINH TÂM

- Số 541, đường 30/4, khu phố Ninh Trung, phường Ninh Sơn, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0662.475.007

- Fax: 0666.250.007

- Email: hungminhtamelectric@gmail.com

149

Công ty TNHH

Xây dựng TU DO

- Số 10/8, ấp Long Kim, xã Long Thành Trung, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0663 840290

-Email:trongnhankhaosat@gmail.com

150Doanh nghiệp tư nhân Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ PHÚC THỊNH

- Số 213, ấp Trường Lộc, xã Trường Tây, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0663.843.654

151

Công ty TNHH

PHÚC LỢI

- Số 263/6C, khu phố Ninh Trung, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0663.628.182 – 0996.593.539

152Doanh nghiệp tư nhân THANH PHÚ

- Số 136/5A, ấp Long Chí, xã Long Thành Trung, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0663.842.255

153

Công ty TNHH MTV Tư vấn và Xây dựng

TÍN TOÀN PHÁT

- Số 18, đường Phạm Tung, khu phố 1, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0663.815.236 – 0907.358.383

154

Công ty CP

ĐÔ THÀNH TÂY NINH

- Số 9, đường Trương Tùng Quân, khu phố 5, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0663.829.868

- Email: dothanhtayninh@gmail.com

155

Công ty TNHH

ĐÔNG TÂY

- Số 27, lô D, khu dân cư 1A, Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0913.927.654

 

156

Công ty TNHH Tư vấn

Xây dựng KIẾN THỊNH

- Số 93, đường Hoàng Lê Kha, khu phố 7, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0919.169.777

- Email: kienthinh_company@gmail.com

157

Công ty TNHH

XD-TM-DV-SX

PHÁT HƯNG KHANG

- Số 73, đường Nguyễn Hữu Thọ, khu phố Hiệp Thạnh, phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0663.822.368

- Email: donggiang1978@gmail.com

158

Công ty TNHH MTV Xây dựng - Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ

An Hùng Hiệp

 • Số 11, hẻm 19, đường Thuyền, khu phố Hiệp Bình, phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

  - Điện thoại: 0908099640

  - Email: nghiepgo79@gmail.com
159

Công ty TNHH

 Hằng Thảo Tây Ninh

 • Số 6A, hẻm 24, đường Phạm Văn Đồng, ấp Hiệp Long, xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành, tỉnh       Tây Ninh.

  - Điện thoại: 0663829777 - 0908658077

  - Email: quachcaodam@gmail.com
160

Công ty TNHH

 Kiến Vạn Phát

 

- Số 39, đường Tôn Đức Thắng, Khu phố 1, thị trấn Hòa Thành,  huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0902092706

 

161

Công ty TNHH MTV Thịnh Trường Thành

- Số 101, đường Nguyễn Văn Rốp, Khu phố 3, Phường 4, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0913647885

- Fax: 0663622833

- Email: ttt@gmail.com

162Công ty TNHH MTV Đầu tư - Xây dựng - Thương mại – Thuận Lợi
 • Số 266, ấp Phước Hiệp, xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.

  - Điện thoại: 0937658787

   
163

Công ty TNHH

Phúc Lợi

 • Số 263/6C, khu phố Ninh Trung, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

  - Điện thoại: 0909256659

  - Email: CtyTNHHPhucLoi@gmail.com
164

Công ty TNHH

 MTV Thuận Anh Đạt

 

- Số 171, đường Thuyền, khu phố Hiệp Thạnh, phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0913884462

 

165

Công ty TNHH

Hoàng Mỹ

- Số 023, đường Lê Văn Tám, Khu phố 3, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0663.6250609

166

Công ty TNHH MTV Xây dựng

Thanh Cao Trí

- Số 23/4 Tổ 5, ấp Trường Thọ, xã Trường Hòa, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0989012276

 

167

Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại -Dịch vụ - Sản xuất

Phát Hưng Khang

- Số 73, Đường Nguyễn Hữu Thọ, khu phố Hiệp Thạnh, phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 066.3618619 - 066.3822368 - 0918383353

 

168Công ty TNHH Đại Lục

- Số 166, Đường Trần Hưng Đạo, Khu phố 1, Phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 066.3827268 -

- Email: Cty.DaiLuc@gmail.com

169

Công ty TNHH

Hoàng Kim

- Số 171, Đường Nguyễn Văn Rốp, Phường 4, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 066.3622239 - 0933710992

- Fax: 066.3622239

- Email: tnhhhoangkim@yahoo.com.vn

170Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư xây dựng Cường Phát

- Số 70/5B, ấp Long hải, xã Trường Tây, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 066.3844785 -0913600407

- Email: nghitvtn@gmail.com

171

Công ty TNHH

Tỷ Lộc Phát

- Số A32, ấp Long Đại, xã Long Thành Bắc, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 066.3841964 -0934260420

- Email: tylocphattn@yahoo.com.vn

172DNTN Vân Khánh

- Số 399, Đường Trưng Nữ Vương, ấp Bình Hòa, xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 066.3828179 - 066.3827004 - 0913730260

173

Công ty TNHH

Trung Dung

- Số 257 Đường Trần Hưng Đạo, Khu phố 1, Phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0913605452

- Email: ctytrungdungtn@yahoo.com

174

Công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng

Phát Phương

- Số 027 Đường Nguyễn Văn Cừ, Khu phố 3, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0978985448

- Email: tanphat985448@gmail.com

175

Công ty TNHH

Thái Vân Khang

- Số 51 đường Điện Biên Phủ, khu phố Ninh Thọ, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0968190889

- Email: phanhuong30071982@gmail.com

176Công ty TNHH MTV Đầu tư - Xây dựng - Thương mại – Thuận Lợi
 • Số 266, ấp Phước Hiệp, xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.

  - Điện thoại: 0937658787
177

Công ty TNHH

Phúc Lợi

 • Số 263/6C, khu phố Ninh Trung, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

  - Điện thoại: 0909256659/

  - Email: CtyTNHHPhucLoi@gmail.com
178Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Phúc Kiến.

- Số 176, đường Nguyễn Trãi, Khu phố 5, Phường 4, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 066.3646555

- Fax: 066.3646555

- Email: phuckien.tn@gmail.com

179Công ty TNHH Hưng Thuận Phát Tài

- Số 1/3, hẻm 25, Khu phố 1, Phường 1, Thành phố Tây Ninh. Tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0913955126

180Công ty TNHH Hiệp Ninh

- Số 144, Đường Nguyễn Trọng Cát, khu phố Hiệp Nghĩa, phường Hiệp Ninh, Tp Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0907755575

181

Công ty TNHH

Huỳnh Vương

- Số 18/1 khu phố Ninh Phước, phường Ninh Thạnh, Tp Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0913955580-0914855980Tải danh sách đính kèm: Danh sách kèm 1753-TB-SXD.docx


7/10/2017 4:00 PMĐã ban hànhThông báoXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Triển khai thực hiện phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng trước mùa mưa bão năm 2017Triển khai thực hiện phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng trước mùa mưa bão năm 2017
Sở Xây dựng có công văn số 1741/SXD-QLXD ngày 06/7/2017 triển khai các nhiệm vụ nhằm thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Tây Ninh giao chủ trì hướng dẫn các đơn vị có liên quan thực hiện việc phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng trước mùa mưa bão năm  2017.
7/10/2017 10:00 AMĐã ban hànhThông báoXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1 - 30Next