cds.jpg

tuyen truyen dai hoi dang.jpg
DaiHoiDaibieuDangBo.png
banner Bau Cu Quoc Hoi va HDND cac cap.png
-
04/01/2021 11:00:00
Ngày 31/12/2020, Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động năm 2021, để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và đề ra ...
Ảnh
Video
Audio
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 2970499
Số lượt đang online: 11