Tổng hợp tin tức

Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Gạch đất sét nung của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cosinco Bến Cầu.

Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Gạch đất sét nung của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cosinco Bến Cầu.

 •   11/01/2023 04:19:00 PM
 •   Đã xem: 46
 •   Phản hồi: 0
Ngày 09/01/2023 Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm Gạch đất sét nung của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cosinco Bến Cầu
Về việc Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Sở Xây dựng

Về việc Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Sở Xây dựng

 •   09/01/2023 04:21:00 PM
 •   Đã xem: 42
 •   Phản hồi: 0
Ngày 06/01/2023, Sở Xây dựng đã Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 tại Quyết định số 07/QĐ-SXD
Về việc công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách Quý IV năm 2022 của Sở Xây dựng

Về việc công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách Quý IV năm 2022 của Sở Xây dựng

 •   06/01/2023 02:28:00 PM
 •   Đã xem: 24
 •   Phản hồi: 0
Ngày 04/01/2023, Sở Xây dựng đã công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách quý IV năm 2022 của Sở Xây dựng tại Quyết định số 02/QĐ-SXD
Lịch tiếp công dân của Sở Xây dựng Tây Ninh năm 2023

Lịch tiếp công dân của Sở Xây dựng Tây Ninh năm 2023

 •   05/01/2023 02:55:00 PM
 •   Đã xem: 161
 •   Phản hồi: 0
Ngày 30/12/2022, Sở Xây dựng có Thông báo số 3426/TB-SXD Lịch tiếp công dân của Sở năm 2023.
Về việc Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Sở Xây dựng Tây Ninh

Về việc Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Sở Xây dựng Tây Ninh

 •   05/01/2023 10:04:00 AM
 •   Đã xem: 90
 •   Phản hồi: 0
Ngày 03/01/2023, Sở Xây dựng đã ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Sở Xây năm 2023 tại Quyết định số 01/QĐ-SXD
Về việc thời gian và địa điểm tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Về việc thời gian và địa điểm tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

 •   04/01/2023 11:16:00 AM
 •   Đã xem: 756
 •   Phản hồi: 0
Ngày 03/01/2023, Sở Xây dựng có Thông báo số 19/TB-SXD về thời gian và địa điểm tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.
TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ CÔNG BỐ HỢP QUY (Từ ngày 16/12/2021 đến ngày 15/12/2022)

TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ CÔNG BỐ HỢP QUY (Từ ngày 16/12/2021 đến ngày 15/12/2022)

 •   31/12/2022 10:58:00 AM
 •   Đã xem: 37
 •   Phản hồi: 0
Ngày 14/12/2022, Sở Xây dựng đã có báo cáo tình hình tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy từ ngày 16/12/2021 đến ngày 15/12/2022.
Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động Sở Xây dựng năm 2023

Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động Sở Xây dựng năm 2023

 •   29/12/2022 06:31:00 PM
 •   Đã xem: 130
 •   Phản hồi: 0
Ngày 27/12/2022, Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động năm 2023, để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
Về việc ngăn chặn tình trạng tự ý phân lô đất nền, rao bán bất động sản khi chưa thực hiện thủ tục pháp lý theo quy định tại xã Thạnh Tân, thành phố Tây Ninh

Về việc ngăn chặn tình trạng tự ý phân lô đất nền, rao bán bất động sản khi chưa thực hiện thủ tục pháp lý theo quy định tại xã Thạnh Tân, thành phố Tây Ninh

 •   29/12/2022 03:48:00 PM
 •   Đã xem: 146
 •   Phản hồi: 0
Ngày 23/12/2022, Sở Xây dựng thông báo về việc việc ngăn chặn tình trạng tự ý phân lô đất nền, rao bán bất động sản khi chưa thực hiện thủ tục pháp lý theo quy định tại xã Thạnh Tân, thành phố Tây Ninh tại Công văn số 3357/SXD-QLN&VLXD
Về việc tiếp nhận hồ sơ danh sách Khách hàng mua căn hộ nhà ở xã hội tại Dự án Chung cư nhà ở xã hội Thành Phố Vàng (Golden City)

Về việc tiếp nhận hồ sơ danh sách Khách hàng mua căn hộ nhà ở xã hội tại Dự án Chung cư nhà ở xã hội Thành Phố Vàng (Golden City)

 •   21/12/2022 02:31:00 PM
 •   Đã xem: 65
 •   Phản hồi: 0
Sở Xây dựng có tiếp nhận danh sách Khách hàng mua căn hộ nhà ở xã hội tại Dự án Chung cư nhà ở xã hội Thành Phố Vàng (Golden City) đợt 3, 4, 5 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thành phố Vàng
Công bố đồ án quy hoạch Phân khu phường Long Hoa, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh

Công bố đồ án quy hoạch Phân khu phường Long Hoa, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh

 •   19/12/2022 03:18:00 PM
 •   Đã xem: 463
 •   Phản hồi: 0
Đồ án quy hoạch Phân khu phường Long Hoa, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây ninh đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2537/QĐ-UBND ngày 12/12/2022.
Điều chỉnh số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ hộp thư góp ý của Sở Xây dựng Tây Ninh

Điều chỉnh số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ hộp thư góp ý của Sở Xây dựng Tây Ninh

 •   14/12/2022 03:46:00 PM
 •   Đã xem: 1232
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 06/6/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả thời gian làm việc trong các cơ quan đơn vị; Công văn số 3232/UBND-NC ngày 15/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.
Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 11 năm 2022

Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 11 năm 2022

 •   12/12/2022 04:33:00 PM
 •   Đã xem: 456
 •   Phản hồi: 0
Ngày 09/12/2022, Sở Xây dựng đã công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 11 năm 2022
Về việc công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách năm 2022 của Sở Xây dựng

Về việc công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách năm 2022 của Sở Xây dựng

 •   12/12/2022 04:30:00 PM
 •   Đã xem: 60
 •   Phản hồi: 0
Ngày 09/12/2022, Sở Xây dựng đã công bố Về việc công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách năm 2022 của Sở Xây dựng tại Quyết định số 159/QĐ-SXD.
Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức tham gia hoạt động xây dựng

Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức tham gia hoạt động xây dựng

 •   07/12/2022 04:03:00 PM
 •   Đã xem: 82
 •   Phản hồi: 0
Ngày 28/11/2022, Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH MTV Đoàn Thắng Phú.
Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2022 của Sở Xây dựng

Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2022 của Sở Xây dựng

 •   06/12/2022 09:04:00 AM
 •   Đã xem: 53
 •   Phản hồi: 0
Ngày 02/12/2022, Sở Xây dựng đã công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2022 của Sở Xây dựng tại Quyết định số 155/QĐ-SXD.
Về việc Điều chỉnh Kế hoạch mua sắm, sửa chữa tài sản từ dự toán ngân sách năm 2022 lần 2 của Sở Xây dựng

Về việc Điều chỉnh Kế hoạch mua sắm, sửa chữa tài sản từ dự toán ngân sách năm 2022 lần 2 của Sở Xây dựng

 •   06/12/2022 08:55:00 AM
 •   Đã xem: 43
 •   Phản hồi: 0
Ngày 02/12/2022, Sở Xây dựng đã công bố Điều chỉnh Kế hoạch mua sắm, sửa chữa tài sản từ dự toán ngân sách năm 2022 lần 2 của Sở Xây dựng tại Quyết định số 153/QĐ-SXD.
Lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023

Lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023

 •   05/12/2022 04:25:00 PM
 •   Đã xem: 88
 •   Phản hồi: 0
Ngày 02/12/2022, Sở Xây dựng có Công văn số 3130/SXD-TTXD về việc lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023.
Về việc Cấp giấy phép Xây dựng

Về việc Cấp giấy phép Xây dựng

 •   01/12/2022 02:17:00 PM
 •   Đã xem: 87
 •   Phản hồi: 0
Ngày 30/11/2022, Sở Xây dựng có cấp Giấy phép xây dựng cho Ban Điều hành Hệ thống các chùa Núi Bà Tây Ninh, Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, Phường Ninh Sơn, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây