Chỉ đạo điều hành

Về việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2022

Về việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2022

 •   02/02/2022 10:00:00 AM
 •   Đã xem: 305
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 29/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022.
Về việc triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2022

Về việc triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2022

 •   24/01/2022 09:52:00 AM
 •   Đã xem: 1177
 •   Phản hồi: 0
Để triển khai, phân công thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được giao về thực hiện phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ ngành Xây dựng, Sở Xây dựng ban hành Chương trình công tác năm 2022 của Sở tại số 189/CTr-SXD ngày 20/01/2022.
Về việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để cải thiện điểm số và nâng cao vị trí xếp hạng các chỉ số: PCI, PAPI, PAR INDEX, SIPAS và ICT INDEX của tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025

Về việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để cải thiện điểm số và nâng cao vị trí xếp hạng các chỉ số: PCI, PAPI, PAR INDEX, SIPAS và ICT INDEX của tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025

 •   24/08/2021 10:51:00 AM
 •   Đã xem: 681
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quyết định số 1364/QĐ-UBND ngày 25/6/2021 của UBND tỉnh Tây Ninh về phê duyệt Đề án “Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để cải thiện điểm số và nâng cao vị trí xếp hạng các chỉ số: PCI, PAPI, PAR INDEX, SIPAS và ICT INDEX của tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025”.
Về việc phát động phong trào cán bộ, công chức, viên chức ngành Xây dựng đoàn kết, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2021

Về việc phát động phong trào cán bộ, công chức, viên chức ngành Xây dựng đoàn kết, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2021

 •   02/02/2021 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 833
 •   Phản hồi: 0
Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 nói chung và nhiệm vụ công tác của ngành Xây dựng nói riêng, Sở Xây dựng phát động phong trào thi đua trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2021.
Về việc triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2021

Về việc triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2021

 •   22/01/2021 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 835
 •   Phản hồi: 0
Để triển khai, phân công thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được giao về thực hiện phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ ngành Xây dựng, Sở Xây dựng ban hành Chương trình công tác năm 2021 của Sở tại số 148/CTr-SXD ngày 20/01/2021.
Về việc triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2020

Về việc triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2020

 •   16/01/2020 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 826
 •   Phản hồi: 0
Để triển khai, phân công thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được giao về thực hiện phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ ngành Xây dựng, Sở Xây dựng ban hành Chương trình công tác năm 2020 của Sở tại số 100/CTr-SXD ngày 10/01/2020.
Về việc phát động phong trào cán bộ, công chức, viên chức ngành Xây dựng đoàn kết, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2020

Về việc phát động phong trào cán bộ, công chức, viên chức ngành Xây dựng đoàn kết, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2020

 •   11/01/2020 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 836
 •   Phản hồi: 0
Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 nói chung và nhiệm vụ công tác của ngành Xây dựng nói riêng, đặc biệt là thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Hội nghị Điển hình tiên tiến các cấp, Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Tây Ninh lần thứ V, Sở Xây dựng phát động phong trào thi đua trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2020.
Về việc báo cáo thống kê ngành Xây dựng

Về việc báo cáo thống kê ngành Xây dựng

 •   13/11/2019 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 1198
 •   Phản hồi: 0
Để có cơ sở thu thập, tổng hợp số liệu và gửi báo cáo về Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng đề nghị quý Sở, ngành, các đơn vị có liên quan báo cáo các nội dung.
Thông báo về sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Xây dựng

Thông báo về sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Xây dựng

 •   05/04/2019 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 836
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 14/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 21/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, Sở đã tiến hành kiện toàn, sắp xếp lại các phòng chuyên môn, nghiệp vụ.
Về việc phát động phong trào cán bộ, công chức, viên chức ngành Xây dựng đoàn kết, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2019

Về việc phát động phong trào cán bộ, công chức, viên chức ngành Xây dựng đoàn kết, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2019

 •   13/02/2019 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 802
 •   Phản hồi: 0
Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 nói chung và nhiệm vụ công tác của ngành Xây dựng nói riêng, đặc biệt là thi đưa chào mừng kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, Sở Xây dựng phát động phong trào thi đua trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2019.
Về việc triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2019

Về việc triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2019

 •   13/02/2019 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 824
 •   Phản hồi: 0
Để triển khai, phân công thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được giao về thực hiện phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ ngành Xây dựng, Sở Xây dựng ban hành Chương trình công tác năm 2019 của Sở tại số 161/CTr-SXD ngày 18/01/2019.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây