Quy hoạch xây dựng

Về việc kiện toàn Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ hành nghề kiến trúc

Về việc kiện toàn Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ hành nghề kiến trúc

 •   11/11/2022 03:06:00 PM
 •   Đã xem: 94
 •   Phản hồi: 0
Ngày 31/10/2022, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 133/QĐ-SXD Về việc kiện toàn Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ hành nghề kiến trúc.
Về việc công bố và triển khai thực hiện Quy định một số nội dung về quản lý nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Về việc công bố và triển khai thực hiện Quy định một số nội dung về quản lý nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

 •   08/11/2022 06:35:00 PM
 •   Đã xem: 83
 •   Phản hồi: 0
Ngày 21/10/2022, Sở Xây dựng có công văn số 2704/TB-SXD về việc công bố và triển khai thực hiện Quy định một số nội dung về quản lý nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Công bố mẫu thiết kế nhà ở nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Công bố mẫu thiết kế nhà ở nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

 •   08/11/2022 02:53:00 PM
 •   Đã xem: 159
 •   Phản hồi: 0
Ngày 31/10/2022, Sở Xây dựng công bố mẫu thiết kế nhà ở nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Triển khai thực hiện Công văn số 2598/UBND-KT ngày 10/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Triển khai thực hiện Công văn số 2598/UBND-KT ngày 10/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh

 •   22/08/2022 03:33:00 PM
 •   Đã xem: 356
 •   Phản hồi: 0
Ngày 10/8/2022, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh đã ban hành Công văn số 2598/UBND-KT về triển khai thực hiện Nghị định số 44/2022/NĐ-CP về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.
Về việc công bố và triển khai thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1246/QĐ-TTg ngày 19/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Về việc công bố và triển khai thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1246/QĐ-TTg ngày 19/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

 •   27/07/2022 04:33:00 PM
 •   Đã xem: 370
 •   Phản hồi: 0
Ngày 21/7/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt Kế hoạch số 2308/KH-UBND về triển khai thực hiện Quyết định số 1246/QĐ-TTg ngày 19/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
anhTB

V/v ý kiến danh sách khách hàng nộp hồ sơ đăng ký mua căn hộ nhà ở xã hội tại dự án Chung cư nhà ở xã hội Thành Phố Vàng theo Công văn số 29/2022/CV-TPV của Công ty CP ĐT Thành phố Vàng

 •   20/07/2022 07:19:00 AM
 •   Đã xem: 346
 •   Phản hồi: 0
Ngày 14/7/2022, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 1755/SXD-QLN&VLXD về việc ý kiến kiến danh sách khách hàng nộp hồ sơ đăng ký mua căn hộ nhà ở xã hội tại dự án Chung cư nhà ở xã hội Thành Phố Vàng theo Công văn số 29/2022/CV-TPV của Công ty CP ĐT Thành phố Vàng.
Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 6 năm 2022

Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 6 năm 2022

 •   16/07/2022 02:18:00 PM
 •   Đã xem: 622
 •   Phản hồi: 0
Ngày 13/7/2022, Sở Xây dựng đã công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 6 năm 2022
Về việc công bố và triển khai thực hiện Kế hoạch, danh mục lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, chương trình phát triển đô thị và đề án phân loại đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, giai đoạn năm 2022 đến 2025

Về việc công bố và triển khai thực hiện Kế hoạch, danh mục lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, chương trình phát triển đô thị và đề án phân loại đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, giai đoạn năm 2022 đến 2025

 •   14/07/2022 07:36:00 AM
 •   Đã xem: 524
 •   Phản hồi: 0
Ngày 08/7/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt Kế hoạch, danh mục lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, chương trình phát triển đô thị và đề án phân loại đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, giai đoạn năm 2022 đến 2025 tại Quyết định số 1449/QĐ-UBND.
Về việc công bố danh mục cây cần bảo tồn và danh mục cây nguy hiểm trong đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh phê duyệt tại Quyết định số 1352/QĐ-UBND ngày 20/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc công bố danh mục cây cần bảo tồn và danh mục cây nguy hiểm trong đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh phê duyệt tại Quyết định số 1352/QĐ-UBND ngày 20/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh

 •   24/06/2022 10:50:00 AM
 •   Đã xem: 177
 •   Phản hồi: 0
Ngày 20/6/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành danh mục cây cần bảo tồn và danh mục cây nguy hiểm trong đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tại Quyết định số 1352/QĐ-UBND.
Công bố đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng dự án Trung tâm logistics, cảng cạn ICD và cảng tổng hợp Tây Ninh tại xã Hưng Thuận, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

Công bố đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng dự án Trung tâm logistics, cảng cạn ICD và cảng tổng hợp Tây Ninh tại xã Hưng Thuận, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

 •   08/06/2022 02:10:00 PM
 •   Đã xem: 1467
 •   Phản hồi: 0
Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng dự án Trung tâm logistics, cảng cạn ICD và cảng tổng hợp Tây Ninh tại xã Hưng Thuận, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1249/QĐ-UBND ngày 03/6/2022.
Công bố đồ án quy hoạch chi tiết Khu kho cảng Thành Thành Công, phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

Công bố đồ án quy hoạch chi tiết Khu kho cảng Thành Thành Công, phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

 •   21/02/2022 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 1881
 •   Phản hồi: 0
Đồ án quy hoạch chi tiết Khu kho cảng Thành Thành Công, phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 403/QĐ-UBND ngày 16/02/2022.
Công bố Chương trình phát triển đô thị tỉnh Tây Ninh đến năm 2030

Công bố Chương trình phát triển đô thị tỉnh Tây Ninh đến năm 2030

 •   31/12/2021 09:00:00 PM
 •   Đã xem: 3695
 •   Phản hồi: 0
Chương trình phát triển đô thị tỉnh Tây Ninh đến năm 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3628/QĐ-UBND ngày 27/12/2021.
Công bố danh mục cây trồng sử dụng công cộng trong đô thị; danh mục cây trồng sử dụng hạn chế trong đô thị và danh mục cây cấm trồng trong đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Công bố danh mục cây trồng sử dụng công cộng trong đô thị; danh mục cây trồng sử dụng hạn chế trong đô thị và danh mục cây cấm trồng trong đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

 •   09/12/2021 04:00:00 PM
 •   Đã xem: 1715
 •   Phản hồi: 0
Danh mục cây trồng sử dụng công cộng trong đô thị; danh mục cây trồng sử dụng hạn chế trong đô thị và danh mục cây cấm trồng trong đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 3266/QĐ-UBND ngày 30/11/2021.
Công bố đồ án quy hoạch phân khu phường Long Thành Trung, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh

Công bố đồ án quy hoạch phân khu phường Long Thành Trung, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh

 •   15/10/2021 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 1201
 •   Phản hồi: 0
Đồ án quy hoạch phân khu phường Long Thành Trung, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2465/QĐ-UBND ngày 30/9/2021.
Công bố đồ án quy hoạch phân khu phường Hiệp Tân, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh

Công bố đồ án quy hoạch phân khu phường Hiệp Tân, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh

 •   06/10/2021 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 1430
 •   Phản hồi: 0
Đồ án quy hoạch phân khu phường Hiệp Tân, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2463/QĐ-UBND ngày 30/9/2021.
Công bố đồ án quy hoạch phân khu phường Long Thành Bắc, thị xã Hòa Thành,tỉnh Tây Ninh

Công bố đồ án quy hoạch phân khu phường Long Thành Bắc, thị xã Hòa Thành,tỉnh Tây Ninh

 •   06/10/2021 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 1487
 •   Phản hồi: 0
Đồ án quy hoạch phân khu phường Long Thành Bắc, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2464/QĐ-UBND ngày 30/9/2021.
Công bố đồ án quy hoạch chi tiết Khu tham quan chuyên đề, lưu trú, nghỉ dưỡng, thương mại, dịch vụ trên đỉnh Núi Bà Đen thuộc Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen

Công bố đồ án quy hoạch chi tiết Khu tham quan chuyên đề, lưu trú, nghỉ dưỡng, thương mại, dịch vụ trên đỉnh Núi Bà Đen thuộc Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen

 •   03/07/2021 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 1665
 •   Phản hồi: 0
Quy hoạch chi tiết Khu tham quan chuyên đề, lưu trú, nghỉ dưỡng, thương mại, dịch vụ trên đỉnh Núi Bà Đen thuộc Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1399/QĐ-UBND ngày 29/6/2021.
Công bố đồ án QHCT xây dựng dự án nhà máy dệt may Sunrise (Việt Nam) thuộc Khu công nghiệp và dịch vụ Thành Thành Công, phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

Công bố đồ án QHCT xây dựng dự án nhà máy dệt may Sunrise (Việt Nam) thuộc Khu công nghiệp và dịch vụ Thành Thành Công, phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

 •   29/12/2020 03:00:00 PM
 •   Đã xem: 1054
 •   Phản hồi: 0
Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng dự án nhà máy dệt may Sunrise (Việt Nam) thuộc Khu công nghiệp và dịch vụ Thành Thành Công, phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3151/QĐ-UBND ngày 25/12/2020.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây