Quy hoạch xây dựng

Công bố Chương trình phát triển đô thị tỉnh Tây Ninh đến năm 2030

Công bố Chương trình phát triển đô thị tỉnh Tây Ninh đến năm 2030

 •   31/12/2021 09:00:00 PM
 •   Đã xem: 1491
 •   Phản hồi: 0
Chương trình phát triển đô thị tỉnh Tây Ninh đến năm 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3628/QĐ-UBND ngày 27/12/2021.
Công bố danh mục cây trồng sử dụng công cộng trong đô thị; danh mục cây trồng sử dụng hạn chế trong đô thị và danh mục cây cấm trồng trong đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Công bố danh mục cây trồng sử dụng công cộng trong đô thị; danh mục cây trồng sử dụng hạn chế trong đô thị và danh mục cây cấm trồng trong đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

 •   09/12/2021 04:00:00 PM
 •   Đã xem: 1372
 •   Phản hồi: 0
Danh mục cây trồng sử dụng công cộng trong đô thị; danh mục cây trồng sử dụng hạn chế trong đô thị và danh mục cây cấm trồng trong đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 3266/QĐ-UBND ngày 30/11/2021.
Công bố đồ án quy hoạch phân khu phường Long Thành Trung, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh

Công bố đồ án quy hoạch phân khu phường Long Thành Trung, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh

 •   15/10/2021 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 787
 •   Phản hồi: 0
Đồ án quy hoạch phân khu phường Long Thành Trung, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2465/QĐ-UBND ngày 30/9/2021.
Công bố đồ án quy hoạch phân khu phường Hiệp Tân, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh

Công bố đồ án quy hoạch phân khu phường Hiệp Tân, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh

 •   06/10/2021 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 1201
 •   Phản hồi: 0
Đồ án quy hoạch phân khu phường Hiệp Tân, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2463/QĐ-UBND ngày 30/9/2021.
Công bố đồ án quy hoạch phân khu phường Long Thành Bắc, thị xã Hòa Thành,tỉnh Tây Ninh

Công bố đồ án quy hoạch phân khu phường Long Thành Bắc, thị xã Hòa Thành,tỉnh Tây Ninh

 •   06/10/2021 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 1329
 •   Phản hồi: 0
Đồ án quy hoạch phân khu phường Long Thành Bắc, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2464/QĐ-UBND ngày 30/9/2021.
Công bố đồ án quy hoạch chi tiết Khu tham quan chuyên đề, lưu trú, nghỉ dưỡng, thương mại, dịch vụ trên đỉnh Núi Bà Đen thuộc Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen

Công bố đồ án quy hoạch chi tiết Khu tham quan chuyên đề, lưu trú, nghỉ dưỡng, thương mại, dịch vụ trên đỉnh Núi Bà Đen thuộc Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen

 •   03/07/2021 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 1361
 •   Phản hồi: 0
Quy hoạch chi tiết Khu tham quan chuyên đề, lưu trú, nghỉ dưỡng, thương mại, dịch vụ trên đỉnh Núi Bà Đen thuộc Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1399/QĐ-UBND ngày 29/6/2021.
Công bố đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết dự án Nhà máy chế tạo lốp xe radian toàn thép ACTR thuộc Khu công nghiệp Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

Công bố đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết dự án Nhà máy chế tạo lốp xe radian toàn thép ACTR thuộc Khu công nghiệp Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

 •   29/12/2020 03:00:00 PM
 •   Đã xem: 1335
 •   Phản hồi: 0
Đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết dự án Nhà máy chế tạo lốp xe radian toàn thép ACTR thuộc Khu công nghiệp Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3171/QĐ-UBND ngày 25/12/2020.
Công bố đồ án QHCT xây dựng dự án nhà máy dệt may Sunrise (Việt Nam) thuộc Khu công nghiệp và dịch vụ Thành Thành Công, phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

Công bố đồ án QHCT xây dựng dự án nhà máy dệt may Sunrise (Việt Nam) thuộc Khu công nghiệp và dịch vụ Thành Thành Công, phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

 •   29/12/2020 03:00:00 PM
 •   Đã xem: 921
 •   Phản hồi: 0
Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng dự án nhà máy dệt may Sunrise (Việt Nam) thuộc Khu công nghiệp và dịch vụ Thành Thành Công, phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3151/QĐ-UBND ngày 25/12/2020.
Công bố đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 cụm công nghiệp Tây Nam thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài tỉnh Tây Ninh

Công bố đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 cụm công nghiệp Tây Nam thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài tỉnh Tây Ninh

 •   01/12/2020 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 1347
 •   Phản hồi: 0
Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 cụm công nghiệp Tây Nam thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài tỉnh Tây Ninh đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2840/QĐ-UBND ngày 19/11/2020.
 Về việc lấy ý kiến dự thảo Quyết định và Danh mục cây trồng và cây cấm trồng trên vỉa hè, dải phân cách, các khu vực công cộng trong đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Về việc lấy ý kiến dự thảo Quyết định và Danh mục cây trồng và cây cấm trồng trên vỉa hè, dải phân cách, các khu vực công cộng trong đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

 •   16/09/2020 11:00:00 PM
 •   Đã xem: 1318
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 6700/VP-KTTC ngày 15/9/2020 về việc lấy ý kiến danh mục cây trồng và cây cấm trồng trên cổng thông tin.
Công bố đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Trung tâm Logistics, cảng cạn ICD và cảng tổng hợp tại xã Hưng Thuận, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

Công bố đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Trung tâm Logistics, cảng cạn ICD và cảng tổng hợp tại xã Hưng Thuận, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

 •   09/09/2020 11:00:00 PM
 •   Đã xem: 1328
 •   Phản hồi: 0
Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Trung tâm Logistics, cảng cạn ICD và cảng tổng hợp tại xã Hưng Thuận, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1969/QĐ-UBND ngày 09/9/2020.
Công bố đồ án quy hoạch phân khu khu đô thị mới (124,50 ha) và quy hoạch chi tiết khu ở phát triển mới (49,86 ha) tại phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Công bố đồ án quy hoạch phân khu khu đô thị mới (124,50 ha) và quy hoạch chi tiết khu ở phát triển mới (49,86 ha) tại phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

 •   12/08/2020 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 1364
 •   Phản hồi: 0
Đồ án quy hoạch phân khu khu đô thị mới (124,50 ha) và quy hoạch chi tiết khu ở phát triển mới (49,86 ha) tại phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1698/QĐ-UBND ngày 06/8/2020.
Công bố đồ án quy hoạch phân khu Khu đô thị phụ cận Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen phía Nam đường ĐT 790 (379 ha) và quy hoạch chi tiết Khu trung tâm Khu đô thị phụ cận (92,34 ha), thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Công bố đồ án quy hoạch phân khu Khu đô thị phụ cận Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen phía Nam đường ĐT 790 (379 ha) và quy hoạch chi tiết Khu trung tâm Khu đô thị phụ cận (92,34 ha), thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

 •   28/07/2020 10:00:00 PM
 •   Đã xem: 1346
 •   Phản hồi: 0
Đồ án quy hoạch phân khu Khu đô thị phụ cận Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen phía Nam đường ĐT 790 (379 ha) và quy hoạch chi tiết Khu trung tâm Khu đô thị phụ cận (92,34 ha), thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1507/QĐ-UBND ngày 16/7/2020.
Công bố đồ án quy hoạch chi tiết Khu đô thị phục vụ Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen (79,25 ha), thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Công bố đồ án quy hoạch chi tiết Khu đô thị phục vụ Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen (79,25 ha), thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

 •   28/07/2020 10:00:00 PM
 •   Đã xem: 1351
 •   Phản hồi: 0
Đồ án quy hoạch chi tiết Khu đô thị phục vụ Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen (79,25 ha), thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1508/QĐ-UBND ngày 16/7/2020.
Công bố đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu liên hợp công nghiệp - đô thị - dịch vụ Phước Đông - Bời Lời, tỉnh Tây Ninh

Công bố đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu liên hợp công nghiệp - đô thị - dịch vụ Phước Đông - Bời Lời, tỉnh Tây Ninh

 •   30/06/2020 03:00:00 PM
 •   Đã xem: 1314
 •   Phản hồi: 0
Quy hoạch chung xây dựng Khu liên hợp công nghiệp - đô thị - dịch vụ Phước Đông - Bời Lời, tỉnh Tây Ninh được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1274/QĐ-UBND ngày 24/6/2020.
Công bố điều chỉnh cục bộ đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị xã (nay là thành phố) Tây Ninh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050, tỷ lệ 1/10.000

Công bố điều chỉnh cục bộ đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị xã (nay là thành phố) Tây Ninh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050, tỷ lệ 1/10.000

 •   19/06/2020 03:00:00 PM
 •   Đã xem: 1341
 •   Phản hồi: 0
Quy hoạch chung thị xã (nay là thành phố) Tây Ninh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050, tỷ lệ 1/10.000 được phê duyệt tại Quyết định số 1591/QĐ-UBND ngày 14/8/2013 đã được phê duyệt điều chỉnh cục bộ tại Quyết định số 1155/QĐ-UBND ngày 10/6/2020 của UBND tỉnh.
Công bố đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đô thị cửa khẩu Xa Mát thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh (điều chỉnh quy hoạch chi tiết đến năm 2020 khu đô thị cửa khẩu Xa Mát, tỉnh Tây Ninh)

Công bố đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đô thị cửa khẩu Xa Mát thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh (điều chỉnh quy hoạch chi tiết đến năm 2020 khu đô thị cửa khẩu Xa Mát, tỉnh Tây Ninh)

 •   12/03/2020 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 1323
 •   Phản hồi: 0
Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đô thị cửa khẩu Xa Mát thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh (điều chỉnh quy hoạch chi tiết đến năm 2020 khu đô thị cửa khẩu Xa Mát, tỉnh Tây Ninh) được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 410/QĐ-UBND ngày 03/3/2020.
 Công bố đồ án quy hoạch chi tiết chung cư nhà ở xã hội HQC Tây Ninh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Công bố đồ án quy hoạch chi tiết chung cư nhà ở xã hội HQC Tây Ninh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

 •   17/02/2020 04:00:00 PM
 •   Đã xem: 1314
 •   Phản hồi: 0
Quy hoạch chi tiết chung cư nhà ở xã hội HQC Tây Ninh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 231/QĐ-UBND ngày 07/02/2020.
Thông báo triển khai thực hiện Quyết định số 51/2019/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 05/9/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý hệ thống đường đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Thông báo triển khai thực hiện Quyết định số 51/2019/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 05/9/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý hệ thống đường đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

 •   23/12/2019 11:00:00 PM
 •   Đã xem: 1313
 •   Phản hồi: 0
Ngày 12/12/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 51/2019/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 05/9/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý hệ thống đường đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây