Nhà - Bất động sản

Triển khai thực hiện Công văn số 254/UBND-KT ngày 23/01/2024 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện quy định về tăng cường thực hiện đánh số và gắn biển số nhà

Triển khai thực hiện Công văn số 254/UBND-KT ngày 23/01/2024 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện quy định về tăng cường thực hiện đánh số và gắn biển số nhà

 •   31/01/2024 08:31:46 PM
 •   Đã xem: 268
 •   Phản hồi: 0
Ngày 29/01/2024, Sở Xây có Thông báo số 2467/TB-SXD Triển khai thực hiện Công văn số 254/UBND-KT ngày 23/01/2024 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện quy định về tăng cường thực hiện đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh.
Triển khai thực hiện Công văn số 110/UBND-KT ngày 12/01/2024 của UBND tỉnh về tiếp tục thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững

Triển khai thực hiện Công văn số 110/UBND-KT ngày 12/01/2024 của UBND tỉnh về tiếp tục thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững

 •   31/01/2024 08:26:16 PM
 •   Đã xem: 225
 •   Phản hồi: 0
Ngày 29/01/2024, Sở Xây có Thông báo số 246/TB-SXD về việc Triển khai thực hiện Công văn số 110/UBND-KT ngày 12/01/2024 của UBND tỉnh về tiếp tục thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững trên địa bàn tỉnh.
V/v Triển khai thực hiện Kế hoạch số 3969/KH-UBND ngày 04/12/2023 của UBND tỉnh về phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh

V/v Triển khai thực hiện Kế hoạch số 3969/KH-UBND ngày 04/12/2023 của UBND tỉnh về phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh

 •   20/12/2023 04:03:25 PM
 •   Đã xem: 218
 •   Phản hồi: 0
Ngày 20/12/2023, Sở Xây có Thông báo số 3246/TB-SXD về việc triển khai Kế hoạch số 3969/KH-UBND về phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030” được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 03/4/2023.
Về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, bền vững, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh

Về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, bền vững, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh

 •   05/12/2023 04:54:53 PM
 •   Đã xem: 168
 •   Phản hồi: 0
Ngày 27/11/2023, Sở Xây dựng có thông báo về việc triển khai thực hiện Công văn số 3804/UBND-KT ngày 23/11/2023 của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, bền vững, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh tại thông báo số 2988/TB-SXD.
Hướng dẫn về việc bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh

Hướng dẫn về việc bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh

 •   09/08/2023 03:44:00 PM
 •   Đã xem: 231
 •   Phản hồi: 0
Ngày 07/08/2023, Sở Xây dựng ban hành Công văn số 1830/HD-SXD về việc hướng dẫn bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh.
Về việc đăng tải công khai thông tin sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Về việc đăng tải công khai thông tin sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

 •   21/07/2023 04:52:00 PM
 •   Đã xem: 288
 •   Phản hồi: 0
Ngày 21/7/2023, Sở Xây dựng thông báo về việc đăng tải công khai thông tin sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tại thông báo số 1703/TB-SXD
Thực hiện Công văn số 2163/UBND-KT ngày 14/7/2023 của UBND tỉnh về triển khai một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Thực hiện Công văn số 2163/UBND-KT ngày 14/7/2023 của UBND tỉnh về triển khai một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

 •   21/07/2023 04:35:00 PM
 •   Đã xem: 153
 •   Phản hồi: 0
Ngày 18/7/2023, Sở Xây dựng thông báo về việc triển khai một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững trên địa bàn tỉnh tại thông báo số 1674/TB-SXD
Triển khai thực hiện Công văn số 1753/UBND-KT ngày 12/6/2023 của UBND tỉnh về triển khai một số giải pháp phát triển nhà ở xã hội và việc thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội trong các dự án đầu tư xây dựng

Triển khai thực hiện Công văn số 1753/UBND-KT ngày 12/6/2023 của UBND tỉnh về triển khai một số giải pháp phát triển nhà ở xã hội và việc thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội trong các dự án đầu tư xây dựng

 •   19/06/2023 04:32:00 PM
 •   Đã xem: 225
 •   Phản hồi: 0
Ngày 15/6/2023, Sở Xây dựng có thông báo số 1389/TB-SXD về việc Triển khai thực hiện Công văn số 1753/UBND-KT ngày 12/6/2023 của UBND tỉnh về triển khai một số giải pháp phát triển nhà ở xã hội và việc thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội trong các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị.
Triển khai Công văn số 1472/UBND-KT ngày 18/5/2023                  của UBND tỉnh và công bố 04 mẫu thiết kế nhà ở cho người có công với cách mạng và dự toán xây dựng

Triển khai Công văn số 1472/UBND-KT ngày 18/5/2023 của UBND tỉnh và công bố 04 mẫu thiết kế nhà ở cho người có công với cách mạng và dự toán xây dựng

 •   31/05/2023 03:36:00 PM
 •   Đã xem: 226
 •   Phản hồi: 0
Ngày 22/5/2023 Sở Xây dựng có Thông báo số 1131/TB-SXD Về việc Triển khai Công văn số 1472/UBND-KT ngày 18/5/2023 của UBND tỉnh và công bố 04 mẫu thiết kế nhà ở cho người có công với cách mạng và dự toán xây dựng
Triển khai thực hiện Quyết định số 1125/QĐ-UBND ngày 19/5/2023 của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Tây Ninh năm 2023

Triển khai thực hiện Quyết định số 1125/QĐ-UBND ngày 19/5/2023 của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Tây Ninh năm 2023

 •   30/05/2023 05:39:00 PM
 •   Đã xem: 384
 •   Phản hồi: 0
Ngày 22/5/2023 Sở Xây dựng có Thông báo số 1130/TB-SXD Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1125/QĐ-UBND ngày 19/5/2023 của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Tây Ninh năm 2023
Triển khai Công văn số 1471/UBND-KT ngày 18/5/2023 của UBND tỉnh và công bố 03 mẫu thiết kế nhà ở cho người có công với cách mạng và dự toán xây dựng

Triển khai Công văn số 1471/UBND-KT ngày 18/5/2023 của UBND tỉnh và công bố 03 mẫu thiết kế nhà ở cho người có công với cách mạng và dự toán xây dựng

 •   30/05/2023 05:26:00 PM
 •   Đã xem: 281
 •   Phản hồi: 0
Ngày 22/5/2023 Sở Xây dựng có Thông báo số 1129/TB-SXD Về việc triển khai công văn số 1471/UBND-KT ngày 18/5/2023 của UBND tỉnh và công bố 03 mẫu thiết kế nhà ở cho người có công với cách mạng và dự toán xây dựng
Triển khai thực hiện Công văn số 1317/UBND-KT ngày 05/5/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai một số giải pháp thúc đẩy và tháo gỡ thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh

Triển khai thực hiện Công văn số 1317/UBND-KT ngày 05/5/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai một số giải pháp thúc đẩy và tháo gỡ thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh

 •   17/05/2023 09:45:00 AM
 •   Đã xem: 826
 •   Phản hồi: 0
Ngày 15/5/2023, Sở Xây dựng thông báo về việc triển khai thực hiện Công văn số 1317/UBND-KT ngày 05/5/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai một số giải pháp thúc đẩy và tháo gỡ thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh tại Công văn số 1085/TB-SXD.
Triển khai Thông tư số 03/2023/TT-BXD ngày 28/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung Điều 3 Thông tư số 09/2021/TT-BXD ngày 16/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Triển khai Thông tư số 03/2023/TT-BXD ngày 28/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung Điều 3 Thông tư số 09/2021/TT-BXD ngày 16/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

 •   17/05/2023 09:30:00 AM
 •   Đã xem: 714
 •   Phản hồi: 0
Ngày 15/5/2023, Sở Xây dựng có thông báo về việc Triển khai Thông tư số 03/2023/TT-BXD ngày 28/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung Điều 3 Thông tư số 09/2021/TT-BXD ngày 16/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội tại công văn số 1084/TB-SXD.
Về việc thông tin đối tượng, điều kiện và hồ sơ đề nghị mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh

Về việc thông tin đối tượng, điều kiện và hồ sơ đề nghị mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh

 •   12/05/2023 04:45:00 PM
 •   Đã xem: 637
 •   Phản hồi: 0
Ngày 12/5/2023 Sở Xây dựng có Thông báo số 1074/SXD -QLN&VLXD Về việc thông tin đối tượng, điều kiện và hồ sơ đề nghị mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.
Về việc triển khai hướng dẫn về xác định danh mục dự án, đối tượng,                 điều kiện, tiêu chí vay ưu đãi phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân,cải tạo, xây dựng lại chung cư

Về việc triển khai hướng dẫn về xác định danh mục dự án, đối tượng, điều kiện, tiêu chí vay ưu đãi phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân,cải tạo, xây dựng lại chung cư

 •   10/05/2023 01:58:00 PM
 •   Đã xem: 651
 •   Phản hồi: 0
Ngày 25/4/2023, Sở Xây dựng thông báo Về việc triển khai hướng dẫn về xác định danh mục dự án, đối tượng, điều kiện, tiêu chí vay ưu đãi phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư tại Công văn số 945/TB-SXD
Về việc tiếp nhận Hồ sơ nhà ở dự án Khu nhà ở thương mại thị trấn Châu Thành – Khu B đủ điều kiện được đưa vào kinh doanh

Về việc tiếp nhận Hồ sơ nhà ở dự án Khu nhà ở thương mại thị trấn Châu Thành – Khu B đủ điều kiện được đưa vào kinh doanh

 •   14/04/2023 04:47:00 PM
 •   Đã xem: 404
 •   Phản hồi: 0
Ngày 10/4/2023 Sở Xây dựng có Thông báo số 811/SXD -QLN&VLXD Về nhà ở dự án Khu nhà ở thương mại thị trấn Châu Thành – Khu B đủ điều kiện được đưa vào kinh doanh
Về việc ngăn chặn tình trạng tự ý phân lô đất nền, rao bán bất động sản khi chưa thực hiện thủ tục pháp lý theo quy định tại xã Thạnh Tân, thành phố Tây Ninh

Về việc ngăn chặn tình trạng tự ý phân lô đất nền, rao bán bất động sản khi chưa thực hiện thủ tục pháp lý theo quy định tại xã Thạnh Tân, thành phố Tây Ninh

 •   29/12/2022 03:48:00 PM
 •   Đã xem: 432
 •   Phản hồi: 0
Ngày 23/12/2022, Sở Xây dựng thông báo về việc việc ngăn chặn tình trạng tự ý phân lô đất nền, rao bán bất động sản khi chưa thực hiện thủ tục pháp lý theo quy định tại xã Thạnh Tân, thành phố Tây Ninh tại Công văn số 3357/SXD-QLN&VLXD
Về việc tiếp nhận hồ sơ danh sách Khách hàng mua căn hộ nhà ở xã hội tại Dự án Chung cư nhà ở xã hội Thành Phố Vàng (Golden City)

Về việc tiếp nhận hồ sơ danh sách Khách hàng mua căn hộ nhà ở xã hội tại Dự án Chung cư nhà ở xã hội Thành Phố Vàng (Golden City)

 •   21/12/2022 02:31:00 PM
 •   Đã xem: 425
 •   Phản hồi: 0
Sở Xây dựng có tiếp nhận danh sách Khách hàng mua căn hộ nhà ở xã hội tại Dự án Chung cư nhà ở xã hội Thành Phố Vàng (Golden City) đợt 3, 4, 5 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thành phố Vàng
Triển khai thực hiện Công văn số 3590/UBND-KT ngày 24/10/2022          của UBND tỉnh về việc thống nhất mức hỗ trợ nhà ở cho người nghèo trên địa bàn tỉnh

Triển khai thực hiện Công văn số 3590/UBND-KT ngày 24/10/2022 của UBND tỉnh về việc thống nhất mức hỗ trợ nhà ở cho người nghèo trên địa bàn tỉnh

 •   08/11/2022 01:30:00 PM
 •   Đã xem: 384
 •   Phản hồi: 0
Ngày 28/10/2022, Sở Xây dựng có ban hành Công văn số 2779/TB-SXD Triển khai thực hiện Công văn số 3590/UBND-KT ngày 24/10/2022 của UBND tỉnh về việc thống nhất mức hỗ trợ nhà ở cho người nghèo trên địa bàn tỉnh

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây