Nhà - Bất động sản

hinhTN

Về việc tiếp tục ngăn chặn tình trạng tự ý rao bán các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị khi chưa thực hiện thủ tục pháp lý theo quy định

 •   12/07/2022 02:46:00 AM
 •   Đã xem: 63
 •   Phản hồi: 0
Ngày 11/7/2022, Sở Xây dựng thông báo về việc tiếp tục ngăn chặn tình trạng tự ý rao bán các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị khi chưa thực hiện thủ tục pháp lý theo quy định tại Công văn số 1706/SXD-QLN&VLXD
Về việc thông tin khai giảng khóa đào tạo bồi dưỡng kiến thức về môi giới, định giá bất động sản và quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản

Về việc thông tin khai giảng khóa đào tạo bồi dưỡng kiến thức về môi giới, định giá bất động sản và quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản

 •   16/06/2022 03:26:00 AM
 •   Đã xem: 142
 •   Phản hồi: 0
Ngày 13/6/2022, Sở Xây dựng thông tin khai giảng khóa đào tạo bồi dưỡng kiến thức về môi giới, định giá bất động sản và quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản tại Công văn số 1436/SXD-QLN&VLXD.
Về việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản (Kỳ thi ngày 13/5/2022)

Về việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản (Kỳ thi ngày 13/5/2022)

 •   15/06/2022 12:09:00 AM
 •   Đã xem: 55
 •   Phản hồi: 0
Ngày 13/6/2022, Sở Xây dựng cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản tại Quyết định số 49/QĐ-SXD.
Về việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản (Kỳ thi ngày 08/4/2022)

Về việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản (Kỳ thi ngày 08/4/2022)

 •   22/05/2022 12:07:00 AM
 •   Đã xem: 46
 •   Phản hồi: 0
Ngày 20/5/2022, Sở Xây dựng cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản tại Quyết định số 47/QĐ-SXD.
Về việc tiếp tục ngăn chặn tình trạng tự ý rao bán các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị khi chưa thực hiện thủ tục pháp lý theo quy định

Về việc tiếp tục ngăn chặn tình trạng tự ý rao bán các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị khi chưa thực hiện thủ tục pháp lý theo quy định

 •   10/05/2022 10:34:00 PM
 •   Đã xem: 118
 •   Phản hồi: 0
Ngày 09/5/2022, Sở Xây dựng thông báo về việc tiếp tục ngăn chặn tình trạng tự ý rao bán các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị khi chưa thực hiện thủ tục pháp lý theo quy định tại Công văn số 1091/SXD-QLN&VLXD.
Về việc triển khai các giải pháp thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Về việc triển khai các giải pháp thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh

 •   10/03/2022 06:00:00 AM
 •   Đã xem: 1405
 •   Phản hồi: 0
Ngày 25/02/2022, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh đã ban hành Công văn số 701/UBND-KT về việc triển khai các giải pháp thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Về việc ngăn chặn tình trạng tự ý phân lô đất nền, rao bán bất động sản khi chưa thực hiện thủ tục pháp lý theo quy định

Về việc ngăn chặn tình trạng tự ý phân lô đất nền, rao bán bất động sản khi chưa thực hiện thủ tục pháp lý theo quy định

 •   08/03/2022 06:00:00 AM
 •   Đã xem: 1451
 •   Phản hồi: 0
Ngày 07/3/2022, Sở Xây dựng thông báo về việc ngăn chặn tình trạng tự ý phân lô đất nền, rao bán bất động sản khi chưa thực hiện thủ tục pháp lý theo quy định tại Công văn số 531/SXD-QLN&VLXD.
V/v triển khai Quyết định số 03/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, định mức nhà ở công vụ

V/v triển khai Quyết định số 03/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, định mức nhà ở công vụ

 •   03/03/2022 11:00:00 AM
 •   Đã xem: 1394
 •   Phản hồi: 0
Ngày 18/02/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 03/2022/QĐ-TTg về tiêu chuẩn, định mức nhà ở công vụ (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/4/2022 và thay thế Quyết định số 27/2015/QĐ-TTg ngày 10/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn nhà ở công vụ).
Về việc triển khai Quyết định số 268/QĐ-UBND ngày 28/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Tây Ninh đến năm 2025 và năm 2022

Về việc triển khai Quyết định số 268/QĐ-UBND ngày 28/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Tây Ninh đến năm 2025 và năm 2022

 •   11/02/2022 11:00:00 AM
 •   Đã xem: 1425
 •   Phản hồi: 0
Ngày 28/01/2022, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh đã phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Tây Ninh đến năm 2025 và năm 2022 tại Quyết định số 268/QĐ-UBND.
Về việc triển khai Quyết định số 3629/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Tây Ninh đến năm 2030

Về việc triển khai Quyết định số 3629/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Tây Ninh đến năm 2030

 •   04/01/2022 10:00:00 AM
 •   Đã xem: 1414
 •   Phản hồi: 0
Ngày 27/12/2021, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh đã phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Tây Ninh đến năm 2030 tại Quyết định số 3629/QĐ-UBND.
Hướng dẫn triển khai thực hiện công tác bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Hướng dẫn triển khai thực hiện công tác bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

 •   15/12/2021 03:00:00 AM
 •   Đã xem: 1221
 •   Phản hồi: 0
Ngày 13/12/2021, Sở Xây dựng ban hành Hướng dẫn số 3295/HD-SXD về triển khai thực hiện công tác bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Hướng dẫn quản lý, sử dụng nhà chung cư được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Hướng dẫn quản lý, sử dụng nhà chung cư được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

 •   10/11/2021 10:00:00 AM
 •   Đã xem: 1360
 •   Phản hồi: 0
Ngày 09/10/2021, Sở Xây dựng ban hành Hướng dẫn số 2922/HD-SXD về quản lý, sử dụng nhà chung cư được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Về thông tin đăng ký nhu cầu thi sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

Về thông tin đăng ký nhu cầu thi sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

 •   09/11/2021 04:00:00 AM
 •   Đã xem: 1380
 •   Phản hồi: 0
Ngày 05/11/2021, Sở Xây dựng có Công văn số 2871/SXD-QLN&VLXD về việc thông tin đăng ký nhu cầu thi sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.
Về việc triển khai các giải pháp thúc đẩy phát triển nhà ở cho công nhân khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Về việc triển khai các giải pháp thúc đẩy phát triển nhà ở cho công nhân khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh

 •   04/11/2021 05:00:00 AM
 •   Đã xem: 1384
 •   Phản hồi: 0
Ngày 27/10/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 3766/UBND-KT về việc triển khai thực hiện các giải pháp thúc đẩy phát triển nhà ở cho công nhân khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Hướng dẫn việc bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Hướng dẫn việc bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

 •   08/10/2021 12:00:00 PM
 •   Đã xem: 1348
 •   Phản hồi: 0
Ngày 30/9/2021, Sở Xây dựng ban hành Công văn số 2490/SXD-QLN&VLXD về Hướng dẫn việc bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-BXD ngày 15/9/2021 của Bộ Xây dựng về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung c

Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-BXD ngày 15/9/2021 của Bộ Xây dựng về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung c

 •   01/10/2021 07:00:00 AM
 •   Đã xem: 1368
 •   Phản hồi: 0
Ngày 15/9/2021, Bộ Xây dựng ban hành Chỉ thị số 02/CT-BXD ngày 15/9/2021 về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư.
Về hướng dẫn thực hiện quy định giao dịch bất động sản, nhà ở hình thành trong tương lai trên địa bàn tỉnh

Về hướng dẫn thực hiện quy định giao dịch bất động sản, nhà ở hình thành trong tương lai trên địa bàn tỉnh

 •   27/08/2021 12:00:00 PM
 •   Đã xem: 1372
 •   Phản hồi: 0
Ngày 25/8/2021, Sở Xây dựng ban hành Công văn số 2153/SXD-QLN&VLXD về hướng dẫn thực hiện quy định giao dịch bất động sản, nhà ở hình thành trong tương lai trên địa bàn tỉnh.
Về việc triển khai thực hiện quy định về giao dịch bất động sản, nhà ở hình thành trong tương lai trên địa bàn tỉnh

Về việc triển khai thực hiện quy định về giao dịch bất động sản, nhà ở hình thành trong tương lai trên địa bàn tỉnh

 •   03/08/2021 04:00:00 PM
 •   Đã xem: 1366
 •   Phản hồi: 0
Ngày 23/7/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 2456/UBND-KT về việc triển khai thực hiện quy định về giao dịch bất động sản, nhà ở hình thành trong tương lai trên địa bàn tỉnh.
Về việc triển khai dự án xây dựng, quản lý, sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2020

Về việc triển khai dự án xây dựng, quản lý, sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2020

 •   28/07/2021 11:00:00 AM
 •   Đã xem: 1275
 •   Phản hồi: 0
Ngày 11/6/2021, Sở Xây dựng ban hành Công văn số 1454/SXD-QLN&VLXD Về việc triển khai dự án xây dựng, quản lý, sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2020.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây