Quản lý xây dựng

Về việc công bố chỉ số giá xây dựng công trình dân dụng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật, nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Về việc công bố chỉ số giá xây dựng công trình dân dụng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật, nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

 •   16/01/2023 04:45:00 PM
 •   Đã xem: 22
 •   Phản hồi: 0
Ngày 30/12/2022, Sở Xây dựng đã công bố chỉ số giá xây dựng công trình dân dụng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật, nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tại Quyết định số 170/QĐ-SXD
Về việc thời gian và địa điểm tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Về việc thời gian và địa điểm tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

 •   04/01/2023 11:16:00 AM
 •   Đã xem: 80
 •   Phản hồi: 0
Ngày 03/01/2023, Sở Xây dựng có Thông báo số 19/TB-SXD về thời gian và địa điểm tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.
Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức tham gia hoạt động xây dựng

Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức tham gia hoạt động xây dựng

 •   07/12/2022 04:03:00 PM
 •   Đã xem: 62
 •   Phản hồi: 0
Ngày 28/11/2022, Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH MTV Đoàn Thắng Phú.
Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức tham gia hoạt động xây dựng.

Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức tham gia hoạt động xây dựng.

 •   25/11/2022 03:46:00 PM
 •   Đã xem: 59
 •   Phản hồi: 0
Ngày 22/11/2022, Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Tiến Nam Việt
Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức tham gia hoạt động xây dựng.

Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức tham gia hoạt động xây dựng.

 •   11/11/2022 04:56:00 PM
 •   Đã xem: 101
 •   Phản hồi: 0
Ngày 07/11/2022, Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty Điện lực Tây Ninh
Về việc kiện toàn Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ hành nghề kiến trúc

Về việc kiện toàn Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ hành nghề kiến trúc

 •   11/11/2022 03:06:00 PM
 •   Đã xem: 94
 •   Phản hồi: 0
Ngày 31/10/2022, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 133/QĐ-SXD Về việc kiện toàn Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ hành nghề kiến trúc.
Về việc kiện toàn Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Về việc kiện toàn Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

 •   24/10/2022 03:15:00 PM
 •   Đã xem: 92
 •   Phản hồi: 0
Ngày 18/10/2022, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 122/QĐ-SXD về việc kiện toàn Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.
Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng Cho Công ty Cổ Phần Đầu tư TDIF

Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng Cho Công ty Cổ Phần Đầu tư TDIF

 •   14/10/2022 03:52:00 PM
 •   Đã xem: 77
 •   Phản hồi: 0
Ngày 11/10/2022, Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty Cổ Phần Đầu tư TDIF
Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng Cho Công ty CP Phú Thịnh

Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng Cho Công ty CP Phú Thịnh

 •   14/10/2022 03:47:00 PM
 •   Đã xem: 58
 •   Phản hồi: 0
Ngày 11/10/2022, Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty Công ty CP Phú Thịnh
Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng Cho Công ty TNHH Xây dựng và Thương Mại Nhật Trung

Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng Cho Công ty TNHH Xây dựng và Thương Mại Nhật Trung

 •   14/10/2022 03:45:00 PM
 •   Đã xem: 61
 •   Phản hồi: 0
Ngày 11/10/2022, Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Xây dựng và Thương Mại Nhật Trung
Về việc cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng Cho Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư xây dựng Đại Hưng

Về việc cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng Cho Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư xây dựng Đại Hưng

 •   03/10/2022 03:58:00 PM
 •   Đã xem: 95
 •   Phản hồi: 0
Ngày 27/9/2022, Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư xây dựng Đại Hưng
Về việc cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng Cho Công ty TNHH Khảo sát Thiết kế Miền Đông

Về việc cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng Cho Công ty TNHH Khảo sát Thiết kế Miền Đông

 •   03/10/2022 03:50:00 PM
 •   Đã xem: 81
 •   Phản hồi: 0
Ngày 27/9/2022, Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Khảo sát Thiết kế Miền Đông
Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng Cho Công ty CP Đông Đô

Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng Cho Công ty CP Đông Đô

 •   03/10/2022 03:48:00 PM
 •   Đã xem: 56
 •   Phản hồi: 0
Ngày 27/9/2022, Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty CP Đông Đô
Về việc cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng Cho Trung tâm Quy hoạch và Giám định chất lượng xây dựng (trực thuộc Sở Xây dựng)

Về việc cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng Cho Trung tâm Quy hoạch và Giám định chất lượng xây dựng (trực thuộc Sở Xây dựng)

 •   03/10/2022 03:46:00 PM
 •   Đã xem: 79
 •   Phản hồi: 0
Ngày 23/9/2022, Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Trung tâm Quy hoạch và Giám định chất lượng xây dựng
Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng Cho Công ty TNHH Tân Ngọc Lực

Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng Cho Công ty TNHH Tân Ngọc Lực

 •   26/09/2022 03:03:00 PM
 •   Đã xem: 71
 •   Phản hồi: 0
Ngày 16/9/2022, Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Tân Ngọc Lực.
Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng Cho Công ty TNHH Đồng Thuận Hà

Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng Cho Công ty TNHH Đồng Thuận Hà

 •   26/09/2022 03:00:00 PM
 •   Đã xem: 60
 •   Phản hồi: 0
Ngày 15/9/2022, Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Công ty TNHH Đồng Thuận Hà
Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng Cho các Công ty TNHH Thiết kế Kiến Trúc Tây Ninh, Xây dựng và Thương mại Nhật Trung

Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng Cho các Công ty TNHH Thiết kế Kiến Trúc Tây Ninh, Xây dựng và Thương mại Nhật Trung

 •   19/09/2022 03:41:00 PM
 •   Đã xem: 61
 •   Phản hồi: 0
Ngày 13/9/2022, Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Nhật Trung
Về việc cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 742

Về việc cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 742

 •   19/09/2022 03:38:00 PM
 •   Đã xem: 59
 •   Phản hồi: 0
Ngày 12/9/2022, Sở Xây dựng đã cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 742
Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho các Công ty TNHH Thế Hành, CP Ngọc Phúc, CP Tư vấn Xây dựng Phúc Kiến.

Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho các Công ty TNHH Thế Hành, CP Ngọc Phúc, CP Tư vấn Xây dựng Phúc Kiến.

 •   08/08/2022 02:58:00 PM
 •   Đã xem: 137
 •   Phản hồi: 0
Ngày 03/8/2022, Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Thế Hành, CP Ngọc Phúc, CP Tư vấn Xây dựng Phúc Kiến

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây