Quản lý xây dựng

Công bố chỉ số giá xây dựng công trình dân dụng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật, thủy lợi tháng 01, 02, 3 và quý I năm 2024 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Công bố chỉ số giá xây dựng công trình dân dụng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật, thủy lợi tháng 01, 02, 3 và quý I năm 2024 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

 •   12/06/2024 08:49:07 AM
 •   Đã xem: 44
 •   Phản hồi: 0
Ngày 10/6/2024, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 90/QĐ-SXD công bố chỉ số giá xây dựng công trình dân dụng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật, thủy lợi tháng 01, 02, 3 và quý I năm 2024 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Quyết định về việc cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc đợt 2 năm 2024

Quyết định về việc cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc đợt 2 năm 2024

 •   04/06/2024 02:33:50 PM
 •   Đã xem: 50
 •   Phản hồi: 0
Ngày 03/6/2024, Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc đợt 2 năm 2024 tại Quyết định số 86/QĐ-SXD.
Thông báo tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 1 năm 2024

Thông báo tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 1 năm 2024

 •   02/06/2024 07:57:14 AM
 •   Đã xem: 158
 •   Phản hồi: 0
Sở Xây dựng thông báo tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 1 năm 2024 tại Thông báo số 1387/TB-SXD ngày 31/5/2024
Tuyên truyền, phổ biến và yêu cầu người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống thiên tai ở địa phương

Tuyên truyền, phổ biến và yêu cầu người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống thiên tai ở địa phương

 •   10/05/2024 03:42:05 PM
 •   Đã xem: 181
 •   Phản hồi: 0
Tiếp tục thực hiện Công văn số 2911/BXD-GĐ ngày 07/7/2023 của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng Tây Ninh tuyên truyền Tài liệu hướng dẫn gồm: (1) Hướng dẫn nhà an toàn phòng, chống bão lũ; (2) Hướng dẫn phân loại nhà an toàn: (3) Khuyến cáo lắp đặt bồn nước cho nhà và công trình; (4) Quy trình kiểm định các công trình ăn ten thu phát sóng viễn thông, truyền thanh truyền hình.
Về việc cấp gia hạn và cấp mới chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức tham gia hoạt động xây dựng

Về việc cấp gia hạn và cấp mới chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức tham gia hoạt động xây dựng

 •   03/05/2024 04:20:28 PM
 •   Đã xem: 208
 •   Phản hồi: 0
Ngày 02/5/2024, Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH MTV Đoàn Thắng Phú tại Quyết định số 75/QĐ-SXD.
Về việc khai thác hồ sơ tài liệu lưu trữ

Về việc khai thác hồ sơ tài liệu lưu trữ

 •   25/04/2024 07:35:39 AM
 •   Đã xem: 305
 •   Phản hồi: 0
Ngày 12/4/2024 Sở Xây dựng có Thông Báo số 915/TB-SXD Về việc khai thác hồ sơ tài liệu lưu trữ.
Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức tham gia hoạt động xây dựng

Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức tham gia hoạt động xây dựng

 •   24/04/2024 01:50:36 PM
 •   Đã xem: 203
 •   Phản hồi: 0
Ngày 17/4/2024, Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Vũ Hoan tại Quyết định số 64/QĐ-SXD.
Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức tham gia hoạt động xây dựng

Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức tham gia hoạt động xây dựng

 •   22/01/2024 11:14:16 AM
 •   Đã xem: 248
 •   Phản hồi: 0
Ngày 26/12/2023, Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư xây dựng Đại hưng tại Quyết định số 165/QĐ-SXD.
Về việc cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc đợt 1 năm 2024

Về việc cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc đợt 1 năm 2024

 •   22/01/2024 11:05:07 AM
 •   Đã xem: 292
 •   Phản hồi: 0
Ngày 05/01/2024, Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc đợt 1 năm 2024 tại Quyết định số 03/QĐ-SXD.
Về việc Thay đổi thông tin Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư xây dựng Đại Hưng

Về việc Thay đổi thông tin Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư xây dựng Đại Hưng

 •   22/01/2024 11:01:27 AM
 •   Đã xem: 254
 •   Phản hồi: 0
Ngày 05/01/2024, Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư xây dựng Đại hưng tại Quyết định số 04/QĐ-SXD.
Về việc kiện toàn Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Về việc kiện toàn Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

 •   23/12/2023 10:06:49 AM
 •   Đã xem: 243
 •   Phản hồi: 0
Ngày 20/12/2023, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 163/QĐ-SXD Về việc kiện toàn Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.
Công bố Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Công bố Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

 •   23/12/2023 10:03:48 AM
 •   Đã xem: 681
 •   Phản hồi: 0
Ngày 20/12/2023, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 162/QĐ-SXD Về việc Công bố Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh .
Công bố Đơn giá nhân công xây dựng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Công bố Đơn giá nhân công xây dựng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

 •   23/12/2023 10:00:11 AM
 •   Đã xem: 1108
 •   Phản hồi: 0
Ngày 20/12/2023, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 161/QĐ-SXD Về việc Công bố Đơn giá nhân công xây dựng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh .
Chuyển đổi số trong ngành Xây dựng - Nhìn từ Nhật Bản

Chuyển đổi số trong ngành Xây dựng - Nhìn từ Nhật Bản

 •   11/12/2023 02:14:10 PM
 •   Đã xem: 334
 •   Phản hồi: 0
Ngành Xây dựng đang có những bước đột phá trong ứng dụng công nghệ mới sử dụng VR/AR/MR để tạo ra những thay đổi toàn diện về cách thức thi công công trình cũng như hiệu quả, năng suất công việc.
Sử dụng mô hình BIM hỗ trợ công tác thẩm định, kiểm soát của cơ quan quản lý nhà nước

Sử dụng mô hình BIM hỗ trợ công tác thẩm định, kiểm soát của cơ quan quản lý nhà nước

 •   11/12/2023 02:10:41 PM
 •   Đã xem: 278
 •   Phản hồi: 0
Ngày 06/12, tại Bộ Xây dựng, Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Hiệp hội Tư vấn xây dựng Việt Nam và Autodesk Việt Nam tổ chức hội thảo “Sử dụng mô hình BIM hỗ trợ công tác thẩm định, kiểm soát của cơ quan quản lý nhà nước
Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp Tây Ninh

Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp Tây Ninh

 •   04/11/2023 03:00:44 PM
 •   Đã xem: 273
 •   Phản hồi: 0
Ngày 1/11/2023, Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp Tây Ninh tại quyết định 130/QĐ-SXD
Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng Cho Công ty Cổ phần Đô Thành Tây Ninh.

Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng Cho Công ty Cổ phần Đô Thành Tây Ninh.

 •   04/11/2023 02:53:42 PM
 •   Đã xem: 267
 •   Phản hồi: 0
Ngày 1/11/2023, Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty Cổ phần Đô Thành Tây Ninh tại Quyết định số 131/QĐ-SXD.
Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng Cho Công ty TNHH MTV Toàn Thắng Lợi Tây Ninh

Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng Cho Công ty TNHH MTV Toàn Thắng Lợi Tây Ninh

 •   25/10/2023 04:34:39 PM
 •   Đã xem: 145
 •   Phản hồi: 0
Ngày 24/10/2023, Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH TNHH MTV Toàn Thắng Lợi Tây Ninh tại Quyết định số 127/QĐ-SXD.
Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng Cho Công ty TNHH Tiến Nam Việt.

Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng Cho Công ty TNHH Tiến Nam Việt.

 •   25/10/2023 04:28:59 PM
 •   Đã xem: 155
 •   Phản hồi: 0
Ngày 24/10/2023, Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH Tiến Nam Việt tại Quyết định số 126/QĐ-SXD.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây