Kinh tế - Vật liệu xây dựng

Về việc sử dụng vật liệu xây dựng được hợp chuẩn, hợp quy trong công trình xây dựng

Về việc sử dụng vật liệu xây dựng được hợp chuẩn, hợp quy trong công trình xây dựng

 •   09/05/2022 09:02:00 PM
 •   Đã xem: 26
 •   Phản hồi: 0
Ngày 06/5/2022, Sở Xây dựng thông báo về việc sử dụng vật liệu xây dựng được hợp chuẩn, hợp quy trong công trình xây dựng tại Công văn số 1060/SXD-QLN&VLXD.
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm xi măng poóc lăng hỗn hợp của Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng Fico Tây Ninh - Nhà máy Xi măng Tây Ninh

Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm xi măng poóc lăng hỗn hợp của Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng Fico Tây Ninh - Nhà máy Xi măng Tây Ninh

 •   04/05/2022 03:07:00 AM
 •   Đã xem: 22
 •   Phản hồi: 0
Ngày 29/4/2022, Sở Xây dựng đã có các thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm xi măng poóc lăng hỗn hợp của Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng Fico Tây Ninh - Nhà máy Xi măng Tây Ninh.
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch đất sét nung của Doanh nghiệp tư nhân sản xuất gạch Tuynel Hoàng Bảo Trâm

Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch đất sét nung của Doanh nghiệp tư nhân sản xuất gạch Tuynel Hoàng Bảo Trâm

 •   24/04/2022 11:02:00 PM
 •   Đã xem: 42
 •   Phản hồi: 0
Ngày 22/4/2022, Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch đất sét nung của Doanh nghiệp tư nhân sản xuất gạch Tuynel Hoàng Bảo Trâm.
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Kính phẳng tôi nhiệt của Công ty TNHH MTV Kính Nhật Kim

Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Kính phẳng tôi nhiệt của Công ty TNHH MTV Kính Nhật Kim

 •   21/04/2022 11:04:00 PM
 •   Đã xem: 41
 •   Phản hồi: 0
Ngày 18/4/2022, Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Kính phẳng tôi nhiệt của Công ty TNHH MTV Kính Nhật Kim.
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch đất sét nung của Doanh nghiệp tư nhân Đại Nam

Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch đất sét nung của Doanh nghiệp tư nhân Đại Nam

 •   20/04/2022 10:48:00 PM
 •   Đã xem: 130
 •   Phản hồi: 0
Ngày 18/4/2022, Sở Xây dựng đã có các thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch đất sét nung của Doanh nghiệp tư nhân Đại Nam.
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch đất sét nung của Doanh nghiệp tư nhân sản xuất gạch Tuynel Hoàng Bảo Trâm

Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch đất sét nung của Doanh nghiệp tư nhân sản xuất gạch Tuynel Hoàng Bảo Trâm

 •   20/04/2022 10:45:00 PM
 •   Đã xem: 59
 •   Phản hồi: 0
Ngày 18/4/2022, Sở Xây dựng đã có các thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch đất sét nung của Doanh nghiệp tư nhân sản xuất gạch Tuynel Hoàng Bảo Trâm.
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch đất sét nung của Cơ sở sản xuất gạch Thành Hưng

Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch đất sét nung của Cơ sở sản xuất gạch Thành Hưng

 •   20/04/2022 10:39:00 PM
 •   Đã xem: 58
 •   Phản hồi: 0
Ngày 18/4/2022, Sở Xây dựng đã có các thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch đất sét nung của Cơ sở sản xuất gạch Thành Hưng.
Về việc thu hồi Giấy chứng nhận hợp quy đối với các sản phẩm xi măng pooc lăng hỗn hợp do Chi nhánh Công ty Cổ phần xi măng Fico Tây Ninh - Nhà máy xi măng Tây Ninh sản xuất

Về việc thu hồi Giấy chứng nhận hợp quy đối với các sản phẩm xi măng pooc lăng hỗn hợp do Chi nhánh Công ty Cổ phần xi măng Fico Tây Ninh - Nhà máy xi măng Tây Ninh sản xuất

 •   14/04/2022 03:49:00 AM
 •   Đã xem: 165
 •   Phản hồi: 0
Ngày 08/4/2022, Sở Xây dựng thông báo thu hồi Giấy chứng nhận hợp quy đối với các sản phẩm xi măng pooc lăng hỗn hợp do Chi nhánh Công ty Cổ phần xi măng Fico Tây Ninh - Nhà máy xi măng Tây Ninh sản xuất tại Công văn số 809/SXD-QLN&VLXD.
Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh từ ngày 15/3/2022 đến ngày 31/3/2022

Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh từ ngày 15/3/2022 đến ngày 31/3/2022

 •   06/04/2022 03:29:00 AM
 •   Đã xem: 424
 •   Phản hồi: 0
Ngày 05/4/2022, Sở Xây dựng đã công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh từ ngày 15/3/2022 đến ngày 31/3/2022.
Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh từ ngày 01/3/2022 đến ngày 15/3/2022

Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh từ ngày 01/3/2022 đến ngày 15/3/2022

 •   18/03/2022 01:00:00 PM
 •   Đã xem: 1458
 •   Phản hồi: 0
Ngày 18/3/2022, Sở Xây dựng đã công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh từ ngày 01/3/2022 đến ngày 15/3/2022.
Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 02 năm 2022

Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 02 năm 2022

 •   04/03/2022 06:00:00 AM
 •   Đã xem: 1430
 •   Phản hồi: 0
Ngày 02/3/2022, Sở Xây dựng đã công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 02 năm 2022.
Về việc triển khai sử dụng VLXKN theo quy định tại Quyết định số 2171/QĐ-TTg ngày 23/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Về việc triển khai sử dụng VLXKN theo quy định tại Quyết định số 2171/QĐ-TTg ngày 23/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ

 •   17/02/2022 03:00:00 AM
 •   Đã xem: 1357
 •   Phản hồi: 0
Ngày 23/12/2021, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình phát triển vật liệu xây không nung (VLXKN) tại Việt Nam đến năm 2030.
Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 01 năm 2022

Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 01 năm 2022

 •   11/02/2022 10:00:00 AM
 •   Đã xem: 1381
 •   Phản hồi: 0
Ngày 08/02/2022, Sở Xây dựng đã công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 01 năm 2022.
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Kính dán an toàn nhiều lớp của Công ty TNHH MTV Kính Nhật Kim

Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Kính dán an toàn nhiều lớp của Công ty TNHH MTV Kính Nhật Kim

 •   07/02/2022 04:00:00 AM
 •   Đã xem: 952
 •   Phản hồi: 0
Ngày 25/01/2022, Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Kính dán an toàn nhiều lớp của Công ty TNHH MTV Kính Nhật Kim.
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Kính phẳng tôi nhiệt của Công ty TNHH MTV Kính Nhật Kim

Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Kính phẳng tôi nhiệt của Công ty TNHH MTV Kính Nhật Kim

 •   24/01/2022 10:00:00 AM
 •   Đã xem: 1263
 •   Phản hồi: 0
Ngày 21/01/2022, Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Kính phẳng tôi nhiệt của Công ty TNHH MTV Kính Nhật Kim.
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch đất sét nung của Cơ sở Nguyễn Thị Huyền

Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch đất sét nung của Cơ sở Nguyễn Thị Huyền

 •   13/01/2022 06:00:00 AM
 •   Đã xem: 1335
 •   Phản hồi: 0
Ngày 12/01/2022, Sở Xây dựng đã có các thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch đất sét nung của Cơ sở Nguyễn Thị Huyền.
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Cốt liệu cho bê tông và vữa của Doanh nghiệp tư nhân cát đá sỏi Minh Hưng

Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Cốt liệu cho bê tông và vữa của Doanh nghiệp tư nhân cát đá sỏi Minh Hưng

 •   11/01/2022 10:00:00 AM
 •   Đã xem: 1338
 •   Phản hồi: 0
Ngày 10/01/2022, Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Cốt liệu cho bê tông và vữa của Doanh nghiệp tư nhân cát đá sỏi Minh Hưng.
Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 12 năm 2021

Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 12 năm 2021

 •   05/01/2022 10:00:00 AM
 •   Đã xem: 1355
 •   Phản hồi: 0
Ngày 31/12/2021, Sở Xây dựng đã công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 12 năm 2021.
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch đất sét nung của Doanh nghiệp tư nhân Long Biên

Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch đất sét nung của Doanh nghiệp tư nhân Long Biên

 •   24/12/2021 12:00:00 PM
 •   Đã xem: 1000
 •   Phản hồi: 0
Ngày 23/12/2021, Sở Xây dựng đã có các thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch đất sét nung của Doanh nghiệp tư nhân Long Biên.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây