Kinh tế - Vật liệu xây dựng

Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 04 năm 2023

Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 04 năm 2023

 •   12/05/2023 03:45:00 PM
 •   Đã xem: 293
 •   Phản hồi: 0
Ngày 12/5/2023, Sở Xây dựng đã công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 04 năm 2023.
Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 3 năm 2023

Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 3 năm 2023

 •   21/04/2023 03:58:00 PM
 •   Đã xem: 576
 •   Phản hồi: 0
Ngày 19/4/2023, Sở Xây dựng đã công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 3 năm 2023.
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa của Công ty TNHH Hiệp Thuận Tây Ninh

Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa của Công ty TNHH Hiệp Thuận Tây Ninh

 •   30/03/2023 04:33:00 PM
 •   Đã xem: 52
 •   Phản hồi: 0
Ngày 16/3/2023 Sở Xây dựng có tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa của Công ty TNHH Hiệp Thuận Tây Ninh
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa của Công ty TNHH TM DV Phú Quân

Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa của Công ty TNHH TM DV Phú Quân

 •   21/03/2023 08:57:00 AM
 •   Đã xem: 58
 •   Phản hồi: 0
Ngày 16/3/2023 Sở Xây dựng có tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa của Công ty TNHH TM DV Phú Quân
Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 02 năm 2023

Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 02 năm 2023

 •   13/03/2023 04:55:00 PM
 •   Đã xem: 422
 •   Phản hồi: 0
Ngày 10/3/2023, Sở Xây dựng đã công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 02 năm 2023
Kế hoạch Kiểm tra việc niêm yết giá, giá bán các loại vật liệu xây dựng; về an toàn, vệ sinh lao động trong hoạt động khai thác, sản xuất, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Kế hoạch Kiểm tra việc niêm yết giá, giá bán các loại vật liệu xây dựng; về an toàn, vệ sinh lao động trong hoạt động khai thác, sản xuất, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

 •   02/03/2023 04:11:00 PM
 •   Đã xem: 140
 •   Phản hồi: 0
Ngày 27/02/2023, Sở Xây dựng có Thông báo số 418/KH-SXD về việc kiểm tra việc niêm yết giá, giá bán các loại vật liệu xây dựng; về an toàn, vệ sinh lao động trong hoạt động khai thác, sản xuất, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 01 năm 2023

Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 01 năm 2023

 •   15/02/2023 03:54:00 PM
 •   Đã xem: 593
 •   Phản hồi: 0
Ngày 10/02/2023, Sở Xây dựng đã công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 01 năm 2023.
Triển khai thực hiện Công văn số 218/UBND-KT ngày 01/02/2023 của UBND tỉnh về việc quản lý công tác cấp phép và sau cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng

Triển khai thực hiện Công văn số 218/UBND-KT ngày 01/02/2023 của UBND tỉnh về việc quản lý công tác cấp phép và sau cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng

 •   14/02/2023 04:25:00 PM
 •   Đã xem: 54
 •   Phản hồi: 0
Ngày 10/02/2023, Sở Xây dựng có Thông báo số 285/TB-SXD về việc triển khai thực hiện Công văn số 218/UBND-KT ngày 01/02/2023 của UBND tỉnh về việc quản lý công tác cấp phép và sau cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Gạch đất sét nung của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cotaco

Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Gạch đất sét nung của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cotaco

 •   30/01/2023 03:46:00 PM
 •   Đã xem: 61
 •   Phản hồi: 0
Ngày 16/01/2023 Sở Xây dựng có tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Gạch đất sét nung của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cotaco.
Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 12 năm 2022

Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 12 năm 2022

 •   11/01/2023 04:35:00 PM
 •   Đã xem: 360
 •   Phản hồi: 0
Ngày 09/01/2023, Sở Xây dựng đã công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 12 năm 2022
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Gạch đất sét nung của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cosinco Bến Cầu.

Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Gạch đất sét nung của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cosinco Bến Cầu.

 •   11/01/2023 04:19:00 PM
 •   Đã xem: 119
 •   Phản hồi: 0
Ngày 09/01/2023 Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm Gạch đất sét nung của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cosinco Bến Cầu
TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ CÔNG BỐ HỢP QUY (Từ ngày 16/12/2021 đến ngày 15/12/2022)

TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ CÔNG BỐ HỢP QUY (Từ ngày 16/12/2021 đến ngày 15/12/2022)

 •   31/12/2022 10:58:00 AM
 •   Đã xem: 63
 •   Phản hồi: 0
Ngày 14/12/2022, Sở Xây dựng đã có báo cáo tình hình tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy từ ngày 16/12/2021 đến ngày 15/12/2022.
Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 11 năm 2022

Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 11 năm 2022

 •   12/12/2022 04:33:00 PM
 •   Đã xem: 744
 •   Phản hồi: 0
Ngày 09/12/2022, Sở Xây dựng đã công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 11 năm 2022
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa của DNTN Hải Hà.

Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa của DNTN Hải Hà.

 •   30/11/2022 10:22:00 AM
 •   Đã xem: 76
 •   Phản hồi: 0
Ngày 28/11/2022 Sở Xây dựng có tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa của DNTN Hải Hà
V/v triển khai thực hiện Quyết định số 2347/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Tây Ninh hàng năm đến năm 2025

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 2347/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Tây Ninh hàng năm đến năm 2025

 •   28/11/2022 01:17:00 PM
 •   Đã xem: 96
 •   Phản hồi: 0
Ngày 21/11/2022, Sở Xây dựng có công văn số 2998/TB-SXD về việc triển khai thực hiện Quyết định số 2347/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Tây Ninh hàng năm đến năm 2025.
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Gạch đất sét nung của Hộ kinh doanh Thành Lợi

Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Gạch đất sét nung của Hộ kinh doanh Thành Lợi

 •   25/11/2022 01:55:00 PM
 •   Đã xem: 78
 •   Phản hồi: 0
Ngày 21/11/2022 Sở Xây dựng có tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Gạch đất sét nung của Hộ kinh doanh Thành Lợi
Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 10 năm 2022

Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 10 năm 2022

 •   11/11/2022 02:54:00 PM
 •   Đã xem: 2103
 •   Phản hồi: 0
Ngày 07/11/2022, Sở Xây dựng đã công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 10 năm 2022
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Gạch đất sét nung của Công ty TNHH Song Hằng Tây Ninh

Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Gạch đất sét nung của Công ty TNHH Song Hằng Tây Ninh

 •   11/11/2022 11:09:00 AM
 •   Đã xem: 73
 •   Phản hồi: 0
Ngày 07/11/2022 Sở Xây dựng có tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Gạch đất sét nung của Công ty TNHH Song Hằng Tây Ninh
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Gạch đất sét nung của DNTN Bảo Ngọc

Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Gạch đất sét nung của DNTN Bảo Ngọc

 •   11/11/2022 10:45:00 AM
 •   Đã xem: 71
 •   Phản hồi: 0
Ngày 07/11/2022 Sở Xây dựng có tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Gạch đất sét nung của DNTN Bảo Ngọc.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây