Kinh tế - Vật liệu xây dựng

Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 12 năm 2022

Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 12 năm 2022

 •   11/01/2023 04:35:00 PM
 •   Đã xem: 83
 •   Phản hồi: 0
Ngày 09/01/2023, Sở Xây dựng đã công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 12 năm 2022
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Gạch đất sét nung của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cosinco Bến Cầu.

Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Gạch đất sét nung của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cosinco Bến Cầu.

 •   11/01/2023 04:19:00 PM
 •   Đã xem: 19
 •   Phản hồi: 0
Ngày 09/01/2023 Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm Gạch đất sét nung của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cosinco Bến Cầu
TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ CÔNG BỐ HỢP QUY (Từ ngày 16/12/2021 đến ngày 15/12/2022)

TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ CÔNG BỐ HỢP QUY (Từ ngày 16/12/2021 đến ngày 15/12/2022)

 •   31/12/2022 10:58:00 AM
 •   Đã xem: 15
 •   Phản hồi: 0
Ngày 14/12/2022, Sở Xây dựng đã có báo cáo tình hình tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy từ ngày 16/12/2021 đến ngày 15/12/2022.
Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 11 năm 2022

Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 11 năm 2022

 •   12/12/2022 04:33:00 PM
 •   Đã xem: 236
 •   Phản hồi: 0
Ngày 09/12/2022, Sở Xây dựng đã công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 11 năm 2022
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa của DNTN Hải Hà.

Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa của DNTN Hải Hà.

 •   30/11/2022 10:22:00 AM
 •   Đã xem: 36
 •   Phản hồi: 0
Ngày 28/11/2022 Sở Xây dựng có tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa của DNTN Hải Hà
V/v triển khai thực hiện Quyết định số 2347/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Tây Ninh hàng năm đến năm 2025

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 2347/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Tây Ninh hàng năm đến năm 2025

 •   28/11/2022 01:17:00 PM
 •   Đã xem: 40
 •   Phản hồi: 0
Ngày 21/11/2022, Sở Xây dựng có công văn số 2998/TB-SXD về việc triển khai thực hiện Quyết định số 2347/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Tây Ninh hàng năm đến năm 2025.
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Gạch đất sét nung của Hộ kinh doanh Thành Lợi

Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Gạch đất sét nung của Hộ kinh doanh Thành Lợi

 •   25/11/2022 01:55:00 PM
 •   Đã xem: 40
 •   Phản hồi: 0
Ngày 21/11/2022 Sở Xây dựng có tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Gạch đất sét nung của Hộ kinh doanh Thành Lợi
Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 10 năm 2022

Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 10 năm 2022

 •   11/11/2022 02:54:00 PM
 •   Đã xem: 420
 •   Phản hồi: 0
Ngày 07/11/2022, Sở Xây dựng đã công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 10 năm 2022
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Gạch đất sét nung của Công ty TNHH Song Hằng Tây Ninh

Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Gạch đất sét nung của Công ty TNHH Song Hằng Tây Ninh

 •   11/11/2022 11:09:00 AM
 •   Đã xem: 29
 •   Phản hồi: 0
Ngày 07/11/2022 Sở Xây dựng có tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Gạch đất sét nung của Công ty TNHH Song Hằng Tây Ninh
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Gạch đất sét nung của DNTN Bảo Ngọc

Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Gạch đất sét nung của DNTN Bảo Ngọc

 •   11/11/2022 10:45:00 AM
 •   Đã xem: 32
 •   Phản hồi: 0
Ngày 07/11/2022 Sở Xây dựng có tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Gạch đất sét nung của DNTN Bảo Ngọc.
Triển khai thực hiện Công văn số 3347/UBND-KT ngày 03/10/2022 của UBND tỉnh về việc quản lý chất lượng vật liệu xây dựng

Triển khai thực hiện Công văn số 3347/UBND-KT ngày 03/10/2022 của UBND tỉnh về việc quản lý chất lượng vật liệu xây dựng

 •   08/11/2022 02:25:00 PM
 •   Đã xem: 69
 •   Phản hồi: 0
Ngày 24/10/2022, Sở Xây dựng có Công văn số 2730/TB-SXD về việc triển khai thực hiện Công văn số 3347/UBND-KT ngày 03/10/2022 của UBND tỉnh về việc quản lý chất lượng vật liệu xây dựng sử dụng cho công trình cũng như tại các cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh
Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 2120/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Kế hoạch và Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 745/QĐ-UBND của UBND

Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 2120/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Kế hoạch và Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 745/QĐ-UBND của UBND

 •   08/11/2022 01:58:00 PM
 •   Đã xem: 43
 •   Phản hồi: 0
Ngày 24/10/2022 Sở Xây dựng có công văn số 2729/TB-SXD về việc triển khai thực hiện Quyết định số 2120/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Kế hoạch và Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 745/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 – 2025
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Gạch đất sét nung của Công ty TNHH Ngọc Lợi

Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Gạch đất sét nung của Công ty TNHH Ngọc Lợi

 •   31/10/2022 10:26:00 AM
 •   Đã xem: 27
 •   Phản hồi: 0
Ngày 26/10/2022 Sở Xây dựng có tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Gạch đất sét nung của Công ty TNHH Ngọc Lợi.
Về việc tăng cường kiểm tra, quản lý việc sử dụng vật liệu xây dựng công trình.

Về việc tăng cường kiểm tra, quản lý việc sử dụng vật liệu xây dựng công trình.

 •   24/10/2022 03:26:00 PM
 •   Đã xem: 64
 •   Phản hồi: 0
Nhằm nâng cao chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh ngày càng tốt hơn, nhất là chất lượng vật liệu xây trong công trình.
Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 9 năm 2022

Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 9 năm 2022

 •   14/10/2022 03:40:00 PM
 •   Đã xem: 311
 •   Phản hồi: 0
Ngày 06/10/2022, Sở Xây dựng đã công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 9 năm 2022
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Gạch đất sét nung của Công ty TNHH Lâm Ngọc Thảo

Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Gạch đất sét nung của Công ty TNHH Lâm Ngọc Thảo

 •   14/10/2022 02:38:00 PM
 •   Đã xem: 45
 •   Phản hồi: 0
Ngày 05/10/2022 Sở Xây dựng có tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Gạch đất sét nung của Công ty TNHH Lâm Ngọc Thảo
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Gạch đất sét nung của Công ty TNHH MTV Anh Thông.

Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Gạch đất sét nung của Công ty TNHH MTV Anh Thông.

 •   11/10/2022 03:55:00 PM
 •   Đã xem: 68
 •   Phản hồi: 0
Ngày 05/10/2022 Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm Gạch đất sét nung của Công ty TNHH MTV Anh Thông
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Gạch đất sét nung của DNTN Dịch vụ - Thương mại – Vận tải – Gạch Cẩm Vân

Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Gạch đất sét nung của DNTN Dịch vụ - Thương mại – Vận tải – Gạch Cẩm Vân

 •   11/10/2022 03:08:00 PM
 •   Đã xem: 39
 •   Phản hồi: 0
Ngày 05/10/2022 Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm Gạch đất sét nung của DNTN Dịch vụ - Thương mại – Vận tải – Gạch Cẩm Vân
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Gạch đất sét nung của Công ty TNHH Hải Đăng Khoa

Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Gạch đất sét nung của Công ty TNHH Hải Đăng Khoa

 •   11/10/2022 02:11:00 PM
 •   Đã xem: 38
 •   Phản hồi: 0
Ngày 03/10/2022 Sở Xây dựng có tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Gạch đất sét nung của Công ty TNHH Hải Đăng Khoa.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây