Kinh tế - Vật liệu xây dựng

Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Gạch bê tông của Công ty TNHH MTV Môi Trường Xanh Huê Phương

Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Gạch bê tông của Công ty TNHH MTV Môi Trường Xanh Huê Phương

 •   29/10/2023 09:32:02 PM
 •   Đã xem: 123
 •   Phản hồi: 0
Ngày 27/10/2023 Sở Xây dựng có tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch bê tông của Công ty TNHH MTV Môi Trường Xanh Huê Phương Việt Nam
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Gạch bê tông của Công ty Cổ phần Môi Trường Xanh Việt Nam

Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Gạch bê tông của Công ty Cổ phần Môi Trường Xanh Việt Nam

 •   29/10/2023 09:18:22 PM
 •   Đã xem: 74
 •   Phản hồi: 0
Ngày 27/10/2023 Sở Xây dựng có tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch bê tông.
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Cốt Liệu cho bê tông và vữa công ty TNHH Quang Vinh Tây Ninh

Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Cốt Liệu cho bê tông và vữa công ty TNHH Quang Vinh Tây Ninh

 •   23/10/2023 04:14:14 PM
 •   Đã xem: 153
 •   Phản hồi: 0
Ngày 18/10/2023 Sở Xây dựng có tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Cốt liệu cho bê tông và vữa.
Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 9 năm 2023

Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 9 năm 2023

 •   17/10/2023 09:55:18 AM
 •   Đã xem: 725
 •   Phản hồi: 0
Ngày 16/10/2023, Sở Xây dựng đã công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 09 năm 2023.
Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 8 năm 2023

Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 8 năm 2023

 •   18/09/2023 11:09:07 AM
 •   Đã xem: 859
 •   Phản hồi: 0
Ngày 14/892023, Sở Xây dựng đã công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 08 năm 2023.
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Sơn tường dạng nhũ tương của Công ty TNHH SKEY Việt Nam.

Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Sơn tường dạng nhũ tương của Công ty TNHH SKEY Việt Nam.

 •   08/09/2023 06:50:00 PM
 •   Đã xem: 180
 •   Phản hồi: 0
Ngày 06/9/2023 Sở Xây dựng có tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Sơn tường dạng nhũ tương.
Về việc công bố hợp quy đối với sản phẩm Xi măng Pooc Lăng Hỗn hợp của Công ty Cổ phần xi măng Fico Tây Ninh – nhà máy Xi măng Tây Ninh

Về việc công bố hợp quy đối với sản phẩm Xi măng Pooc Lăng Hỗn hợp của Công ty Cổ phần xi măng Fico Tây Ninh – nhà máy Xi măng Tây Ninh

 •   22/08/2023 04:30:00 PM
 •   Đã xem: 393
 •   Phản hồi: 0
Ngày 17/8/2023 Sở Xây dựng có tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Xi măng Pooc Lăng Hỗn hợp của Công ty Cổ phần xi măng Fico Tây Ninh – nhà máy Xi măng Tây Ninh.
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Xi măng Póoc Lăng hỗn hợp của Công ty cổ phần Xi măng Fico Tây Ninh – Nhà máy Xi măng Tây Ninh

Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Xi măng Póoc Lăng hỗn hợp của Công ty cổ phần Xi măng Fico Tây Ninh – Nhà máy Xi măng Tây Ninh

 •   21/08/2023 02:27:00 PM
 •   Đã xem: 220
 •   Phản hồi: 0
Ngày 17/8/2023 Sở Xây dựng có tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Xi măng Póoc Lăng hỗn hợp.
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Xi măng Póoc Lăng hỗn hợp của Công ty cổ phần Xi măng Fico Tây Ninh

Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Xi măng Póoc Lăng hỗn hợp của Công ty cổ phần Xi măng Fico Tây Ninh

 •   21/08/2023 02:22:00 PM
 •   Đã xem: 164
 •   Phản hồi: 0
Ngày 17/8/2023 Sở Xây dựng có tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Xi măng Póoc Lăng hỗn hợp.
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Sơn tường dạng nhũ tương của Công ty TNHH SKEY Việt Nam.

Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Sơn tường dạng nhũ tương của Công ty TNHH SKEY Việt Nam.

 •   19/08/2023 05:34:00 PM
 •   Đã xem: 119
 •   Phản hồi: 0
Ngày 16/8/2023 Sở Xây dựng có tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Sơn tường dạng nhũ tương.
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Sơn tường dạng nhũ tương của Công ty TNHH SKEY Việt Nam

Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Sơn tường dạng nhũ tương của Công ty TNHH SKEY Việt Nam

 •   14/08/2023 01:30:00 PM
 •   Đã xem: 149
 •   Phản hồi: 0
Ngày 10/8/2023 Sở Xây dựng có tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Sơn tường dạng nhũ tương
Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 7 năm 2023

Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 7 năm 2023

 •   14/08/2023 09:59:14 AM
 •   Đã xem: 863
 •   Phản hồi: 0
Ngày 10/8/2023, Sở Xây dựng đã công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 07 năm 2023.
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Xi măng Póoc Lăng hỗn hợp bền Sun Phát của Công ty cổ phần Xi măng Fico Tây Ninh – Nhà máy Xi măng Tây Ninh

Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Xi măng Póoc Lăng hỗn hợp bền Sun Phát của Công ty cổ phần Xi măng Fico Tây Ninh – Nhà máy Xi măng Tây Ninh

 •   11/08/2023 10:55:00 AM
 •   Đã xem: 156
 •   Phản hồi: 0
Ngày 09/8/2023 Sở Xây dựng có tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Xi măng Póoc Lăng hỗn hợp bền Sun phát.
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Xi măng Póoc Lăng hỗn hợp của Công ty cổ phần Xi măng Fico Tây Ninh (gọi tắt TAFICO)

Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Xi măng Póoc Lăng hỗn hợp của Công ty cổ phần Xi măng Fico Tây Ninh (gọi tắt TAFICO)

 •   11/08/2023 10:38:00 AM
 •   Đã xem: 160
 •   Phản hồi: 0
Ngày 09/8/2023 Sở Xây dựng có tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Xi măng Póoc Lăng hỗn hợp.
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Xi măng Póoc Lăng hỗn hợp của Công ty cổ phần Xi măng Fico Tây Ninh – Nhà máy Xi măng Tây Ninh

Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Xi măng Póoc Lăng hỗn hợp của Công ty cổ phần Xi măng Fico Tây Ninh – Nhà máy Xi măng Tây Ninh

 •   11/08/2023 08:04:00 AM
 •   Đã xem: 142
 •   Phản hồi: 0
Ngày 09/8/2023 Sở Xây dựng có tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Xi măng Póoc Lăng hỗn hợp.
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa của Công ty TNHH Việt Úc

Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa của Công ty TNHH Việt Úc

 •   21/07/2023 05:39:00 PM
 •   Đã xem: 255
 •   Phản hồi: 0
Ngày 19/7/2023 Sở Xây dựng có tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa của Công ty TNHH Việt Úc.
Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 04/2023/TT-BXD ngày 30/6/2023 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 04/2023/TT-BXD ngày 30/6/2023 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

 •   21/07/2023 10:50:00 AM
 •   Đã xem: 228
 •   Phản hồi: 0
Ngày 19/7/2023, Sở Xây dựng thông báo về việc triển khai thực hiện Thông tư số 04/2023/TT-BXD ngày 30/6/2023 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gi về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng tại thông báo số 1682/TB-SXD
Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 6 năm 2023

Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 6 năm 2023

 •   17/07/2023 04:39:32 PM
 •   Đã xem: 2783
 •   Phản hồi: 0
Ngày 10/7/2023, Sở Xây dựng đã công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 06 năm 2023.
Thông báo các cơ sở sản xuất VLXD trên thị trường tỉnh Tây Ninh chưa đủ điều kiện lưu thông trên thị trường

Thông báo các cơ sở sản xuất VLXD trên thị trường tỉnh Tây Ninh chưa đủ điều kiện lưu thông trên thị trường

 •   14/07/2023 04:46:00 PM
 •   Đã xem: 260
 •   Phản hồi: 0
Ngày 12/7/2023, Sở Xây dựng có Thông báo số 1630/SXD-QLN&VLXD về việc Thông báo các cơ sở sản xuất VLXD trên thị trường tỉnh Tây Ninh chưa đủ điều kiện lưu thông trên thị trường, cụ thể như sau:

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây