Kinh tế - Vật liệu xây dựng

Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Gạch đất sét nung của Công ty TNHH Lâm Ngọc Thảo

Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Gạch đất sét nung của Công ty TNHH Lâm Ngọc Thảo

 •   14/10/2022 02:38:00 PM
 •   Đã xem: 73
 •   Phản hồi: 0
Ngày 05/10/2022 Sở Xây dựng có tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Gạch đất sét nung của Công ty TNHH Lâm Ngọc Thảo
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Gạch đất sét nung của Công ty TNHH MTV Anh Thông.

Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Gạch đất sét nung của Công ty TNHH MTV Anh Thông.

 •   11/10/2022 03:55:00 PM
 •   Đã xem: 711
 •   Phản hồi: 0
Ngày 05/10/2022 Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm Gạch đất sét nung của Công ty TNHH MTV Anh Thông
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Gạch đất sét nung của DNTN Dịch vụ - Thương mại – Vận tải – Gạch Cẩm Vân

Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Gạch đất sét nung của DNTN Dịch vụ - Thương mại – Vận tải – Gạch Cẩm Vân

 •   11/10/2022 03:08:00 PM
 •   Đã xem: 45
 •   Phản hồi: 0
Ngày 05/10/2022 Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm Gạch đất sét nung của DNTN Dịch vụ - Thương mại – Vận tải – Gạch Cẩm Vân
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Gạch đất sét nung của Công ty TNHH Hải Đăng Khoa

Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Gạch đất sét nung của Công ty TNHH Hải Đăng Khoa

 •   11/10/2022 02:11:00 PM
 •   Đã xem: 64
 •   Phản hồi: 0
Ngày 03/10/2022 Sở Xây dựng có tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Gạch đất sét nung của Công ty TNHH Hải Đăng Khoa.
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Gạch đất sét nung của Công ty TNHH Kính Đăng Khoa

Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Gạch đất sét nung của Công ty TNHH Kính Đăng Khoa

 •   11/10/2022 02:10:00 PM
 •   Đã xem: 77
 •   Phản hồi: 0
Ngày 03/10/2022 Sở Xây dựng có tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Gạch đất sét nung của Công ty TNHH Kính Đăng Khoa
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Gạch đất sét nung của Công ty TNHH MTV Việt Phong

Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Gạch đất sét nung của Công ty TNHH MTV Việt Phong

 •   03/10/2022 03:55:00 PM
 •   Đã xem: 95
 •   Phản hồi: 0
Ngày 27/9/2022 Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm Gạch đất sét nung của Công ty TNHH MTV Việt Phong
Về việc thông tin một số nội dung về sử dụng tro, xỉ, thạch cao làm nguyên liệu sản xuất VLXD và sử dụng trong công trình xây dựng

Về việc thông tin một số nội dung về sử dụng tro, xỉ, thạch cao làm nguyên liệu sản xuất VLXD và sử dụng trong công trình xây dựng

 •   26/09/2022 03:57:00 PM
 •   Đã xem: 91
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 1870/KH-UBND ngày 14/6/2022 triển khai thực hiện các giải pháp đẩy mạnh sử dụng tro, xỉ, thạch cao làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và sử dụng trong công trình xây dựng
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Gạch đất sét nung của Hộ Kinh doanh Thành Đức

Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Gạch đất sét nung của Hộ Kinh doanh Thành Đức

 •   19/09/2022 02:33:00 PM
 •   Đã xem: 57
 •   Phản hồi: 0
Ngày 12/9/2022 Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm Gạch đất sét nung của Hộ Kinh doanh Thành Đức
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Gạch đất sét nung của Cơ Sở Hoài Nam

Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Gạch đất sét nung của Cơ Sở Hoài Nam

 •   19/09/2022 02:29:00 PM
 •   Đã xem: 57
 •   Phản hồi: 0
Ngày 12/9/2022 Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm Gạch đất sét nung của Cơ Sở Hoài Nam
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Gạch đất sét nung của Nhà máy gạch Phước Trung

Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Gạch đất sét nung của Nhà máy gạch Phước Trung

 •   19/09/2022 02:27:00 PM
 •   Đã xem: 60
 •   Phản hồi: 0
Ngày 12/9/2022 Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm Gạch đất sét nung của Nhà máy gạch Phước Trung
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Gạch đất sét nung của Hộ Kinh doanh Đức Lợi

Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Gạch đất sét nung của Hộ Kinh doanh Đức Lợi

 •   19/09/2022 02:25:00 PM
 •   Đã xem: 54
 •   Phản hồi: 0
Ngày 12/9/2022 Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm Gạch đất sét nung của Hộ Kinh doanh Đức Lợi
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Gạch đất sét nung của Hộ Kinh doanh Phan Quốc Bảo

Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Gạch đất sét nung của Hộ Kinh doanh Phan Quốc Bảo

 •   19/09/2022 02:18:00 PM
 •   Đã xem: 53
 •   Phản hồi: 0
Ngày 12/9/2022 Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm Gạch đất sét nung của Hộ Kinh doanh Phan Quốc Bảo
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Gạch đất sét nung của Hộ Kinh doanh cá thể Thái Quốc Bửu

Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Gạch đất sét nung của Hộ Kinh doanh cá thể Thái Quốc Bửu

 •   19/09/2022 02:16:00 PM
 •   Đã xem: 49
 •   Phản hồi: 0
Ngày 12/9/2022 Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm Gạch đất sét nung của Hộ Kinh doanh cá thể Thái Quốc Bửu
Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 8 năm 2022

Công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 8 năm 2022

 •   19/09/2022 02:11:00 PM
 •   Đã xem: 376
 •   Phản hồi: 0
Ngày 12/9/2022, Sở Xây dựng đã công bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 8 năm 2022
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Gạch đất sét nung của Doanh nghiệp tư nhân Trường Đạt

Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Gạch đất sét nung của Doanh nghiệp tư nhân Trường Đạt

 •   15/09/2022 04:17:00 PM
 •   Đã xem: 63
 •   Phản hồi: 0
Ngày 05/9/2022 Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm Gạch đất sét nung của Doanh nghiệp tư nhân Trường Đạt.
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Gạch đất sét nung của Công ty TNHH Khương Vinh

Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Gạch đất sét nung của Công ty TNHH Khương Vinh

 •   15/09/2022 04:10:00 PM
 •   Đã xem: 51
 •   Phản hồi: 0
Ngày 05/9/2022 Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm Gạch đất sét nung của Công ty TNHH Khương Vinh
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Gạch đất sét nung của Công ty TNHH Sản xuất Gạch Trung Hữu

Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Gạch đất sét nung của Công ty TNHH Sản xuất Gạch Trung Hữu

 •   15/09/2022 04:07:00 PM
 •   Đã xem: 54
 •   Phản hồi: 0
Ngày 05/9/2022 Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm Gạch đất sét nung của Công ty TNHH Sản xuất Gạch Trung Hữu.
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Gạch đất sét nung của Công ty TNHH Đăng Khoa

Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Gạch đất sét nung của Công ty TNHH Đăng Khoa

 •   31/08/2022 02:49:00 PM
 •   Đã xem: 81
 •   Phản hồi: 0
Ngày 25/8/2022 Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm Gạch đất sét nung của Công ty TNHH Đăng Khoa
Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Gạch đất sét nung của Công ty TNHH Lâm - Sơn

Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Gạch đất sét nung của Công ty TNHH Lâm - Sơn

 •   25/08/2022 03:55:00 PM
 •   Đã xem: 82
 •   Phản hồi: 0
Ngày 23/8/2022 Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm Gạch đất sét nung của Công ty TNHH Lâm - Sơn

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây