Thông Tin Đảng Bộ

Đại hội Đảng bộ Sở Xây dựng lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội Đảng bộ Sở Xây dựng lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020-2025

 •   24/03/2020 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 2137
 •   Phản hồi: 0
Ngày 20/3/2020, Đảng bộ Sở Xây dựng tổ chức Đại hội lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020-2025 để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Xây dựng lần thứ XII nhiệm kỳ 2015-2020 và bầu ra Ban Chấp hành mới nhiệm kỳ 2020-2025.
Tổ chức học tập chuyên đề về “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020

Tổ chức học tập chuyên đề về “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020

 •   17/02/2020 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 2189
 •   Phản hồi: 0
Nhằm giúp lãnh đạo cơ quan, cán bộ, công chức, đảng viên và quần chúng nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản của chuyên đề năm 2020; thực hiện Kế hoạch số 28-KH/ĐUK ngày 21/01/2020 của Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về việc học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Tổ chức học tập chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019

Tổ chức học tập chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019

 •   15/05/2019 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 2141
 •   Phản hồi: 0
Nhằm giúp lãnh đạo cơ quan, cán bộ, công chức, đảng viên và quần chúng nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản của chuyên đề năm 2019; cũng như xây dựng và thực hiện phong cách làm việc theo Kế hoạch số 258/KH-UBND ngày 15/02/2019 của UBND tỉnh về việc học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Về việc tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII

Về việc tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII

 •   30/07/2018 10:00:00 PM
 •   Đã xem: 1462
 •   Phản hồi: 0
Ngày 30/7/2018, Đảng bộ Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII cho toàn thể các bộ, đảng viên và quần chúng thuộc Sở Xây dựng và Trung tâm Quy hoạch và Giám định chất lượng xây dựng.
Tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Sở Xây dựng lần thứ XII nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Hội nghị đảng viên 6 tháng đầu năm 2018

Tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Sở Xây dựng lần thứ XII nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Hội nghị đảng viên 6 tháng đầu năm 2018

 •   18/07/2018 04:00:00 PM
 •   Đã xem: 1442
 •   Phản hồi: 0
Ngày 16/7/2018, Đảng bộ Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ nhằm để đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đến cuối nhiệm kỳ và tổ chức Hội nghị đảng viên 6 tháng đầu năm 2018.
Về việc tổ chức học tập chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018

Về việc tổ chức học tập chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018

 •   02/03/2018 10:00:00 PM
 •   Đã xem: 1500
 •   Phản hồi: 0
Ngày 02/3/2018, Đảng bộ Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2018 cho toàn thể các bộ, đảng viên và quần chúng thuộc Sở Xây dựng và Trung tâm Quy hoạch và Giám định chất lượng xây dựng học tập theo tinh thần Kế hoạch số 61-KH/TU ngày 27/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 38-KH/ĐUK ngày 22/01/2018 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh.
Tổ chức Đại hội Chi bộ Văn phòng Sở Xây dựng và Chi bộ Thanh tra Xây dựng lần thứ I, nhiệm kỳ 2018 - 2020

Tổ chức Đại hội Chi bộ Văn phòng Sở Xây dựng và Chi bộ Thanh tra Xây dựng lần thứ I, nhiệm kỳ 2018 - 2020

 •   12/02/2018 11:00:00 PM
 •   Đã xem: 1499
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Công văn số 561-CV/ĐUK ngày 05/6/2017 của Ban Thường vụ Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh về việc tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và đảng ủy bộ phận, nhiệm kỳ 2018 - 2020; Kế hoạch số 244-KH/ĐB ngày 08/11/2017 của Đảng ủy Sở Xây dựng Tây Ninh về việc tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở Xây dựng nhiệm kỳ 2018 - 2020.
Tổ chức Hội nghị Đảng viên Đảng bộ Sở Xây dựng năm 2017

Tổ chức Hội nghị Đảng viên Đảng bộ Sở Xây dựng năm 2017

 •   23/01/2018 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 1478
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quy chế làm việc của Đảng ủy Sở Xây dựng nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Tổ chức Đại hội điểm Đại hội Chi bộ Trung tâm Quy hoạch và Giám định chất lượng xây dựng nhiệm kỳ 2018 - 2020

Tổ chức Đại hội điểm Đại hội Chi bộ Trung tâm Quy hoạch và Giám định chất lượng xây dựng nhiệm kỳ 2018 - 2020

 •   16/01/2018 11:00:00 PM
 •   Đã xem: 2133
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Công văn số 561-CV/ĐUK ngày 05/6/2017 của Ban Thường vụ Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh về việc tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và đảng ủy bộ phận, nhiệm kỳ 2018 - 2020; Kế hoạch số 244-KH/ĐB ngày 08/11/2017 của Đảng ủy Sở Xây dựng Tây Ninh về việc tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở Xây dựng nhiệm kỳ 2018 - 2020, trong đó giao Chi bộ Trung tâm Quy hoạch và Giám định chất lượng xây dựng tổ chức Đại hội điểm.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây