Thông tin Đoàn - Đảng

Đại hội Đảng bộ Sở Xây dựng lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội Đảng bộ Sở Xây dựng lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020-2025

 •   24/03/2020 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 2033
 •   Phản hồi: 0
Ngày 20/3/2020, Đảng bộ Sở Xây dựng tổ chức Đại hội lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020-2025 để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Xây dựng lần thứ XII nhiệm kỳ 2015-2020 và bầu ra Ban Chấp hành mới nhiệm kỳ 2020-2025.
Tổ chức học tập chuyên đề về “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020

Tổ chức học tập chuyên đề về “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020

 •   17/02/2020 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 2024
 •   Phản hồi: 0
Nhằm giúp lãnh đạo cơ quan, cán bộ, công chức, đảng viên và quần chúng nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản của chuyên đề năm 2020; thực hiện Kế hoạch số 28-KH/ĐUK ngày 21/01/2020 của Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về việc học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Đại hội Chi đoàn Sở Xây dựng nhiệm kỳ 2019 - 2022

Đại hội Chi đoàn Sở Xây dựng nhiệm kỳ 2019 - 2022

 •   28/06/2019 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 2002
 •   Phản hồi: 0
Ngày 27/6/2019, Chi đoàn Sở Xây dựng tổ chức Đại hội Chi đoàn Sở Xây dựng nhiệm kỳ 2019-2022.
Tổ chức học tập chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019

Tổ chức học tập chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019

 •   15/05/2019 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 2039
 •   Phản hồi: 0
Nhằm giúp lãnh đạo cơ quan, cán bộ, công chức, đảng viên và quần chúng nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản của chuyên đề năm 2019; cũng như xây dựng và thực hiện phong cách làm việc theo Kế hoạch số 258/KH-UBND ngày 15/02/2019 của UBND tỉnh về việc học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Tổ chức Hội thi và tuyên truyền kỷ niệm 88 năm (26/3/2031-26/3/2019) ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Tổ chức Hội thi và tuyên truyền kỷ niệm 88 năm (26/3/2031-26/3/2019) ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

 •   02/04/2019 03:00:00 PM
 •   Đã xem: 1396
 •   Phản hồi: 0
Ngày 26/3/2018, Đoàn cơ sở Sở Xây dựng đã tổ chức Hội thi và tuyên truyền kỷ niệm 88 năm (26/3/2031-26/3/2019) ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.
Trao tặng Nhà Khăn quàng đỏ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng

Trao tặng Nhà Khăn quàng đỏ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng

 •   24/10/2018 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 982
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Chương trình phối hợp số 02/CTr-SXD-ĐBP ngày 14/6/2017 về thực hiện công tác đỡ đầu, hỗ trợ của Sở Xây dựng Tây Ninh cho UBND xã Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, Sở Xây dựng đã hỗ trợ UBND xã Phước Chỉ xây dựng 01 căn nhà tặng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.
Về việc tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII

Về việc tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII

 •   30/07/2018 10:00:00 PM
 •   Đã xem: 1363
 •   Phản hồi: 0
Ngày 30/7/2018, Đảng bộ Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII cho toàn thể các bộ, đảng viên và quần chúng thuộc Sở Xây dựng và Trung tâm Quy hoạch và Giám định chất lượng xây dựng.
Tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Sở Xây dựng lần thứ XII nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Hội nghị đảng viên 6 tháng đầu năm 2018

Tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Sở Xây dựng lần thứ XII nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Hội nghị đảng viên 6 tháng đầu năm 2018

 •   18/07/2018 04:00:00 PM
 •   Đã xem: 1356
 •   Phản hồi: 0
Ngày 16/7/2018, Đảng bộ Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ nhằm để đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đến cuối nhiệm kỳ và tổ chức Hội nghị đảng viên 6 tháng đầu năm 2018.
Đoàn Thanh niên Sở Xây dựng tổ chức thăm, tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và đỡ đầu cho học sinh nghèo học giỏi.

Đoàn Thanh niên Sở Xây dựng tổ chức thăm, tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và đỡ đầu cho học sinh nghèo học giỏi.

 •   10/07/2018 03:00:00 PM
 •   Đã xem: 1404
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện” năm 2018; thực hiện Chương trình Kỳ nghỉ hồng và hoạt động đỡ đầu xã biên giới; đồng thời để nêu cao tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên Thanh niên về chung tay xây dựng địa phương với tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” và góp phần xây dựng kinh tế - xã hội địa phương ngày càng phát triển.
Tổ chức hoạt động về nguồn và giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với Chi đoàn Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang

Tổ chức hoạt động về nguồn và giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với Chi đoàn Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang

 •   10/04/2018 11:00:00 PM
 •   Đã xem: 1394
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Chương trình công tác năm 2018, nhân dịp kỷ niệm ngày 30/4 và 60 năm ngày Truyền thống Ngành Xây dựng; đồng thời để tạo môi trường học tập, giao lưu cho các bạn đoàn viên với các tỉnh trong lĩnh vực công tác đoàn và chuyên môn nghiệp vụ, Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Sở Xây dựng đã tổ chức hoạt động về nguồn và giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với Chi đoàn Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang.
Về việc tổ chức học tập chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018

Về việc tổ chức học tập chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018

 •   02/03/2018 10:00:00 PM
 •   Đã xem: 1397
 •   Phản hồi: 0
Ngày 02/3/2018, Đảng bộ Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2018 cho toàn thể các bộ, đảng viên và quần chúng thuộc Sở Xây dựng và Trung tâm Quy hoạch và Giám định chất lượng xây dựng học tập theo tinh thần Kế hoạch số 61-KH/TU ngày 27/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 38-KH/ĐUK ngày 22/01/2018 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh.
Tổ chức Đại hội Chi bộ Văn phòng Sở Xây dựng và Chi bộ Thanh tra Xây dựng lần thứ I, nhiệm kỳ 2018 - 2020

Tổ chức Đại hội Chi bộ Văn phòng Sở Xây dựng và Chi bộ Thanh tra Xây dựng lần thứ I, nhiệm kỳ 2018 - 2020

 •   12/02/2018 11:00:00 PM
 •   Đã xem: 1400
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Công văn số 561-CV/ĐUK ngày 05/6/2017 của Ban Thường vụ Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh về việc tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và đảng ủy bộ phận, nhiệm kỳ 2018 - 2020; Kế hoạch số 244-KH/ĐB ngày 08/11/2017 của Đảng ủy Sở Xây dựng Tây Ninh về việc tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở Xây dựng nhiệm kỳ 2018 - 2020.
Tổ chức Hội nghị Đảng viên Đảng bộ Sở Xây dựng năm 2017

Tổ chức Hội nghị Đảng viên Đảng bộ Sở Xây dựng năm 2017

 •   23/01/2018 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 1376
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quy chế làm việc của Đảng ủy Sở Xây dựng nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Hội thi chinh phục đỉnh núi Bà Đen lần thứ I năm 2018 do Công đoàn cơ sở Sở Xây dựng Tây Ninh tổ chức

Hội thi chinh phục đỉnh núi Bà Đen lần thứ I năm 2018 do Công đoàn cơ sở Sở Xây dựng Tây Ninh tổ chức

 •   23/01/2018 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 1355
 •   Phản hồi: 0
Nhằm chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018) và mừng xuân Mậu Tuất 2018.
Tổ chức Đại hội điểm Đại hội Chi bộ Trung tâm Quy hoạch và Giám định chất lượng xây dựng nhiệm kỳ 2018 - 2020

Tổ chức Đại hội điểm Đại hội Chi bộ Trung tâm Quy hoạch và Giám định chất lượng xây dựng nhiệm kỳ 2018 - 2020

 •   16/01/2018 11:00:00 PM
 •   Đã xem: 2021
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Công văn số 561-CV/ĐUK ngày 05/6/2017 của Ban Thường vụ Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh về việc tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và đảng ủy bộ phận, nhiệm kỳ 2018 - 2020; Kế hoạch số 244-KH/ĐB ngày 08/11/2017 của Đảng ủy Sở Xây dựng Tây Ninh về việc tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở Xây dựng nhiệm kỳ 2018 - 2020, trong đó giao Chi bộ Trung tâm Quy hoạch và Giám định chất lượng xây dựng tổ chức Đại hội điểm.
Hội thi cải cách hành chính năm 2016

Hội thi cải cách hành chính năm 2016

 •   01/11/2016 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 1397
 •   Phản hồi: 0
Ngày 28/10/2016, tại Hội trường Sở Xây dựng, Đoàn cơ sở Sở Xây dựng đã tổ chức Hội thi Cải cách hành chính năm 2016 với chủ đề “Tìm hiểu về cải cách hành chính, công vụ, công chức và phòng chống tham nhũng”.
Tặng thẻ Bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bàu Năng Huyện Dương Minh Châu

Tặng thẻ Bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bàu Năng Huyện Dương Minh Châu

 •   31/08/2016 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 1369
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên 2016, Đoàn cơ sở Sở Xây dựng đã lập Kế hoạch vận động các doanh nghiệp trong tỉnh hỗ trợ chi phí mua thẻ Bảo hiểm y tế, thăm và tặng thẻ Bảo hiểm y tế cho các cá nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.
Bàn giao nhà tình nghĩa do thanh niên Sở Xây dựng tham gia trao tặng

Bàn giao nhà tình nghĩa do thanh niên Sở Xây dựng tham gia trao tặng

 •   22/08/2016 02:00:00 PM
 •   Đã xem: 1365
 •   Phản hồi: 0
Tiếp tục thực hiện kế hoạch xây dựng nhà tình nghĩa tại ấp Phước Hội A, xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu, ngày 18 tháng 9 năm 2016, đại diện Đoàn cơ sở Sở Xây dựng Tây Ninh đã phối hợp tổ chức Lễ bàn giao nhà tình nghĩa tặng cho đối tượng là gia đình thương binh cư ngụ tại địa phương.
Thanh niên Sở Xây dựng tham gia xây tặng nhà tình nghĩa

Thanh niên Sở Xây dựng tham gia xây tặng nhà tình nghĩa

 •   15/07/2016 11:00:00 PM
 •   Đã xem: 1993
 •   Phản hồi: 0
Ngày 09 tháng 7 năm 2016 tại ấp Phước Hội A, xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu, đại diện Đoàn cơ sở Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh đã tham gia lễ khởi công xây dựng một ngôi nhà tình nghĩa tặng cho đối tượng là gia đình thương binh cư ngụ tại địa phương.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây