Tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Sở Xây dựng lần thứ XII nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Hội nghị đảng viên 6 tháng đầu năm 2018

Thứ tư - 18/07/2018 16:00 1.365 0
Ngày 16/7/2018, Đảng bộ Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ nhằm để đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đến cuối nhiệm kỳ và tổ chức Hội nghị đảng viên 6 tháng đầu năm 2018.

Chi bộ Sở Xây dựng được nâng lên thành Đảng bộ Sở Xây dựng từ tháng 02/2016 theo Quyết định số 220-QĐ/ĐUK ngày 16/02/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh.

Thực hiện Kế hoạch số 417-KH/ĐUK ngày 06/6/2018 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội VII Đảng bộ khối và đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Sở Xây dựng đã tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Hội nghị đảng viên 6 tháng đầu năm 2018. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Hồng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

Hội nghị đã thống nhất thông qua các báo cáo: Báo cáo hoạt động Đảng bộ 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo kiểm điểm của Đảng ủy 6 tháng đầu năm 2018; Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội của Ban Chấp hành Chi bộ Sở Xây dựng lần thứ XII (nhiệm kỳ 2015 - 2020); Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Qua nửa nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Sở Xây dựng đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 với kết quả như sau:

1. Công tác xây dựng đảng:

- Đảng bộ Sở Xây dựng có 03 chi bộ trực thuộc: Chi bộ Văn phòng Sở, Chi bộ Thanh tra và Chi bộ Trung tâm Quy hoạch và Giám định chất lượng xây dựng.

- Tổng số đảng viên 46 đồng chí (tăng 10 đảng viên so với đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 là 36 đồng chí), trong đó chính thức 43 đồng chí, dự bị 03 đồng chí, nữ 19 đồng chí, đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh 10 đồng chí.

- Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo chi ủy các chi bộ thực hiện tốt công tác quản lý, phân công nhiệm vụ cho đảng viên, trong mỗi chi bộ tất cả đảng viên đều được phân công nhiệm vụ; giới thiệu đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp uỷ cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú theo Quy định số 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Việc đánh giá chất lượng đảng viên hàng năm được thực hiện nghiêm chỉnh theo hướng dẫn của Đảng ủy khối.

- Công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên luôn được bảo đảm đúng tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình và đã kết nạp Đảng 11/15 đảng viên, đạt 73,33% chỉ tiêu đề ra so với nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020.

- Tỷ lệ kết nạp đảng viên mới là đoàn viên Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh so với Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương: 04/11 đảng viên, đạt 36,36% so với số đảng viên được kết nạp Đảng từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

- Đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay, Đảng bộ có 01 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

2. Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

- Đảng bộ đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên, quần chúng phát huy tính chủ động, sáng tạo, làm tốt chức năng tham mưu, nghiên cứu, đề xuất và kiến nghị với lãnh đạo về những vấn đề cần thiết; 100% đảng viên, công chức, người lao động không vi phạm chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và quy chế hoạt động của cơ quan; không ngừng cải tiến lề lối, phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả công tác hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

- Đã cùng Ban Giám đốc Sở đã đề ra những giải pháp cụ thể nhằm tăng cao tính hiệu quả công việc cho cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan; định hướng cho các phòng chuyên môn đăng ký kế hoạch, chỉ tiêu công tác hàng năm để thực hiện. Hàng năm đều đạt kết quả tốt, hoàn thành 100% nhiệm vụ được giao trong Chương trình công tác năm của UBND tỉnh.

- Hàng năm, tại cơ quan luôn phát động phong trào thi đua lập thành tích trong công tác, có nhiều đề tài, sáng kiến về chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, công chức được công nhận chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.

3. Công tác kiểm tra, giám sát

- Hàng năm, Đảng ủy xây dựng và thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Đảng uỷ, đều được thực hiện theo quy trình, biểu mẫu quy định. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, không có xử lý kỷ luật (Đảng, chính quyền) đối với cán bộ, đảng viên của đảng bộ, chi bộ, kể cả xử lý của cấp trên.

- Việc kiểm tra đảng viên chấp hành hoặc giám sát chuyên đề theo nghị quyết mỗi đảng viên được kiểm tra ít nhất 1 lần trong nhiệm kỳ. Năm 2015 đến năm 2018 đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra với kết quả: Năm 2015 là 04 đồng chí; năm 2016 là 08 đồng chí; năm 2017 là 10 đồng chí.

4. Công tác lãnh đạo đoàn thể

- Đảng uỷ lãnh đạo xây dựng các đoàn thể (Công đoàn cơ sở và Đoàn cơ sở) ở cơ quan vững mạnh, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định và Điều lệ của mỗi tổ chức.

- Kết quả đánh giá xếp loại 02 đoàn thể hàng năm trong nhiệm kỳ đều đạt chỉ tiêu so với Nghị quyết Đại hội đã đề ra, luôn được đánh giá vững mạnh và có giấy khen của đoàn cấp trên.

Thay mặt Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Hồng - Phó Bí thư Thường trực đánh giá cao kết quả đạt được của Đảng bộ Sở Xây dựng trong 03 năm thực hiện nhiệm kỳ 2015 - 2020 và sự nổ lực, phấn đấu của từng đảng viên. Qua đó, đồng chí đã chỉ đạo Đảng bộ cần quan tâm hơn công tác phát triển đảng viên mới phải đảm bảo chất lượng đảng viên và công tác kiểm tra, giám sát đảng viên; Cấp ủy cần sớm triển khai học tập Nghị quyết Trung ương 7 và sau khi học Nghị quyết đề nghị mỗi đảng viên phải viết bài thu hoạch; đồng thời nhắc nhở Cấp ủy và từng đảng viên cần nêu cao hơn vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác chuyên môn để quần chúng tin tưởng, noi gương, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây