Tài chính - Ngân sách

Công khai bổ sung dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2024 thực hiện dự án Đề án thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Tây Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Công khai bổ sung dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2024 thực hiện dự án Đề án thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Tây Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

 •   22/05/2024 10:03:49 AM
 •   Đã xem: 12
 •   Phản hồi: 0
Ngày 17/5/2024, Sở Xây dựng đã công khai bổ sung dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2024 thực hiện dự án Đề án thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Tây Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Văn phòng Sở tại Quyết định số 80/QĐ-SXD.
Về công khai bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024 thực hiện công tác lập quy hoạch tại Văn phòng Sở

Về công khai bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024 thực hiện công tác lập quy hoạch tại Văn phòng Sở

 •   24/04/2024 01:55:38 PM
 •   Đã xem: 46
 •   Phản hồi: 0
Ngày 17/4/2024, Sở Xây dựng đã công khai bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024 thực hiện công tác lập quy hoạch tại Văn phòng Sở theo Quyết định số 63/QĐ-SXD.
Về việc Công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách Quý I năm 2024 của Sở Xây dựng

Về việc Công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách Quý I năm 2024 của Sở Xây dựng

 •   24/04/2024 09:53:10 AM
 •   Đã xem: 81
 •   Phản hồi: 0
Ngày 16/04/2024, Sở Xây dựng đã Công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách Quý I năm 2024 tại Quyết định số 61/QĐ-SXD.
Về công khai bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024 thực hiện công tác lập quy hoạch tại Văn phòng Sở

Về công khai bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024 thực hiện công tác lập quy hoạch tại Văn phòng Sở

 •   29/01/2024 07:14:19 AM
 •   Đã xem: 59
 •   Phản hồi: 0
Ngày 24/01/2024, Sở Xây dựng đã công khai bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024 thực hiện công tác lập quy hoạch tại Văn phòng Sở theo Quyết định số 11/QĐ-SXD.
Về việc công khai bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024 của Sở Xây dựng

Về việc công khai bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024 của Sở Xây dựng

 •   27/01/2024 09:40:16 AM
 •   Đã xem: 109
 •   Phản hồi: 0
Ngày 24/01/2024, Sở Xây dựng đã Công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024 tại Quyết định số 13/QĐ-SXD
Về việc Công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách Quý IV năm 2023 của Sở Xây dựng

Về việc Công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách Quý IV năm 2023 của Sở Xây dựng

 •   16/01/2024 04:17:14 PM
 •   Đã xem: 254
 •   Phản hồi: 0
Ngày 15/01/2024, Sở Xây dựng đã Công bố công khai dự toán ngân sách Quý IV năm 2023 tại Quyết định số 07/QĐ-SXD.
Về việc công khai điều chỉnh giảm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2023 tại Sở Xây dựng

Về việc công khai điều chỉnh giảm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2023 tại Sở Xây dựng

 •   05/01/2024 09:48:29 AM
 •   Đã xem: 186
 •   Phản hồi: 0
Ngày 27/12/2023, Sở Xây dựng đã công bố công khai điều chỉnh giảm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2023 tại Quyết định số 170/QĐ-SXD.
Về việc công khai bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023

Về việc công khai bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023

 •   11/12/2023 09:30:48 AM
 •   Đã xem: 87
 •   Phản hồi: 0
Ngày 08/12/2023, Sở Xây dựng đã công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2023 của Sở Xây dựng tại Quyết định số 148/QĐ-SXD
Về việc mua sắm, sửa chữa tài sản từ dự toán ngân sách năm 2023

Về việc mua sắm, sửa chữa tài sản từ dự toán ngân sách năm 2023

 •   14/11/2023 10:33:17 AM
 •   Đã xem: 171
 •   Phản hồi: 0
Ngày 07/11/2023, Sở Xây dựng đã công bố Điều chỉnh Kế hoạch mua sắm, sửa chữa tài sản từ dự toán ngân sách năm 2023 của Sở Xây dựng tại Quyết định số 134/QĐ-SXD.
Về việc Công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách Quý II năm 2023 của Sở Xây dựng

Về việc Công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách Quý II năm 2023 của Sở Xây dựng

 •   12/10/2023 02:29:09 PM
 •   Đã xem: 178
 •   Phản hồi: 0
Ngày 11/7/2023, Sở Xây dựng đã Công bố công khai dự toán ngân sách Quý II năm 2023 tại Quyết định số 74/QĐ-SXD
Về việc Công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách Quý III năm 2023 của Sở Xây dựng

Về việc Công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách Quý III năm 2023 của Sở Xây dựng

 •   12/10/2023 11:16:15 AM
 •   Đã xem: 108
 •   Phản hồi: 0
Ngày 06/10/2023, Sở Xây dựng đã Công bố công khai dự toán ngân sách Quý III năm 2023 tại Quyết định số 105/QĐ-SXD
Về việc công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2023 của Sở Xây dựng

Về việc công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2023 của Sở Xây dựng

 •   12/10/2023 11:11:47 AM
 •   Đã xem: 112
 •   Phản hồi: 0
Ngày 29/09/2023, Sở Xây dựng đã công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2023 của Sở Xây dựng tại Quyết định số 104/QĐ-SXD.
Về việc Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của Sở Xây dựng

Về việc Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của Sở Xây dựng

 •   21/06/2023 09:19:00 AM
 •   Đã xem: 150
 •   Phản hồi: 0
Ngày 19/06/2023, Sở Xây dựng đã Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022 tại Quyết định số 67/QĐ-SXD.
Về việc Công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách Quý I năm 2023 của Sở Xây dựng

Về việc Công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách Quý I năm 2023 của Sở Xây dựng

 •   12/04/2023 08:43:00 AM
 •   Đã xem: 313
 •   Phản hồi: 0
Ngày 07/04/2023, Sở Xây dựng đã Công bố công khai dự toán ngân sách Quý I năm 2023 tại Quyết định số 41/QĐ-SXD
Về việc Kế hoạch mua sắm, sửa chữa tài sản từ dự toán ngân sách năm 2023

Về việc Kế hoạch mua sắm, sửa chữa tài sản từ dự toán ngân sách năm 2023

 •   20/02/2023 08:57:00 AM
 •   Đã xem: 964
 •   Phản hồi: 0
Ngày 17/02/2023, Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch mua sắm, sửa chữa tài sản từ dự toán ngân sách năm 2023 của Sở Xây dựng tại Công văn số 337/KH-SXD.
Về việc công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách năm 2022 của Sở Xây dựng

Về việc công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách năm 2022 của Sở Xây dựng

 •   07/02/2023 03:41:00 PM
 •   Đã xem: 132
 •   Phản hồi: 0
Ngày 06/02/2023, Sở Xây dựng đã công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách năm 2022 của Sở Xây dựng tại Quyết định số 16/QĐ-SXD.
Về việc công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2023 của Sở Xây dựng

Về việc công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2023 của Sở Xây dựng

 •   16/01/2023 09:55:00 AM
 •   Đã xem: 175
 •   Phản hồi: 0
Ngày 11/01/2023, Sở Xây dựng đã công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2023 của Sở Xây dựng tại Quyết định số 10/QĐ-SXD
Về việc Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Sở Xây dựng

Về việc Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Sở Xây dựng

 •   09/01/2023 04:21:00 PM
 •   Đã xem: 172
 •   Phản hồi: 0
Ngày 06/01/2023, Sở Xây dựng đã Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 tại Quyết định số 07/QĐ-SXD

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây