Thông tin tuyên truyền

Triển khai thực hiện Công văn số 3347/UBND-KT ngày 03/10/2022 của UBND tỉnh về việc quản lý chất lượng vật liệu xây dựng

Triển khai thực hiện Công văn số 3347/UBND-KT ngày 03/10/2022 của UBND tỉnh về việc quản lý chất lượng vật liệu xây dựng

 •   08/11/2022 02:25:00 PM
 •   Đã xem: 69
 •   Phản hồi: 0
Ngày 24/10/2022, Sở Xây dựng có Công văn số 2730/TB-SXD về việc triển khai thực hiện Công văn số 3347/UBND-KT ngày 03/10/2022 của UBND tỉnh về việc quản lý chất lượng vật liệu xây dựng sử dụng cho công trình cũng như tại các cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh
Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 2120/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Kế hoạch và Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 745/QĐ-UBND của UBND

Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 2120/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Kế hoạch và Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 745/QĐ-UBND của UBND

 •   08/11/2022 01:58:00 PM
 •   Đã xem: 43
 •   Phản hồi: 0
Ngày 24/10/2022 Sở Xây dựng có công văn số 2729/TB-SXD về việc triển khai thực hiện Quyết định số 2120/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Kế hoạch và Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 745/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 – 2025
Về việc tăng cường kiểm tra, quản lý việc sử dụng vật liệu xây dựng công trình.

Về việc tăng cường kiểm tra, quản lý việc sử dụng vật liệu xây dựng công trình.

 •   24/10/2022 03:26:00 PM
 •   Đã xem: 64
 •   Phản hồi: 0
Nhằm nâng cao chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh ngày càng tốt hơn, nhất là chất lượng vật liệu xây trong công trình.
Về việc công khai Công tác phòng chống tham nhũng Quý III, 9 tháng năm 2022

Về việc công khai Công tác phòng chống tham nhũng Quý III, 9 tháng năm 2022

 •   13/09/2022 09:10:00 AM
 •   Đã xem: 93
 •   Phản hồi: 0
Ngày 07/9/2022, Sở Xây dựng đã báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý III của Sở Xây dựng tại Báo cáo số 2274/BC-SXD
Hội nghị phổ biến, tuyên truyền tổ chức, cá nhân sử dụng vật liệu xây dựng

Hội nghị phổ biến, tuyên truyền tổ chức, cá nhân sử dụng VLXD mới tiên tiến, thân thiện môi trường, công nghệ mới trong xây dựng nhà ở, công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

 •   09/08/2022 07:25:00 PM
 •   Đã xem: 144
 •   Phản hồi: 0
Ngày 05/8/2022, Sở Xây dựng đã tổ chức Hội nghị phổ biến, tuyên truyền tổ chức, cá nhân sử dụng vật liệu xây dựng mới tiến tiến, thân thiện môi trường, công nghệ mới trong xây dựng nhà ở, công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh theo Kế hoạch số 1809/KH-SXD ngày 22/7/2022.
Tổ chức kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

Tổ chức kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

 •   12/07/2022 01:35:00 PM
 •   Đã xem: 27
 •   Phản hồi: 0
Ngày 02/7/2022 Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh có Kế hoạch số 190/KH-HĐND về việc tổ chức kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh Tây ninh Khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Về việc công khai Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý II, 6 tháng năm 2022 của Sở Xây dựng

Về việc công khai Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý II, 6 tháng năm 2022 của Sở Xây dựng

 •   13/05/2022 03:37:00 PM
 •   Đã xem: 77
 •   Phản hồi: 0
Ngày 10/5/2022, Sở Xây dựng đã báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý II, 6 tháng năm 2022 của Sở Xây dựng tại Báo cáo số 1097/BC-SXD.
Hinh  CCHC

Kế hoạch triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại Sở Xây dựng

 •   09/05/2022 02:44:00 PM
 •   Đã xem: 277
 •   Phản hồi: 0
Ngày 06/5/2022, Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch số 1065/KH-SXD về Triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.
Hinh  CCHC

Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

 •   20/04/2022 09:55:00 AM
 •   Đã xem: 220
 •   Phản hồi: 0
Ngày 08/4/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoach số 1183/KH-UBND về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Kế hoạch thực hiện công tác Dân vận chính quyền năm 2022

Kế hoạch thực hiện công tác Dân vận chính quyền năm 2022

 •   01/04/2022 02:34:00 PM
 •   Đã xem: 19
 •   Phản hồi: 0
Ngày 28/3/2022 Sở Xây dựng xây dựng kế hoạch số 712/KH-SXD về việc thực hiện công tác Dân vận chính quyền năm 2022 những nội dung như sau:
V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 25/02/2022 của Tỉnh ủy

V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 25/02/2022 của Tỉnh ủy

 •   16/03/2022 03:21:00 PM
 •   Đã xem: 17
 •   Phản hồi: 0
ngày 11/03/2022 UBND tỉnh có công văn số 853/UBND-KGVX triển khai Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 25/02/2022 của Tỉnh ủy về việc V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 25/02/2022 của Tỉnh ủy.
Về việc công khai Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý I năm 2022 của Sở Xây dựng

Về việc công khai Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý I năm 2022 của Sở Xây dựng

 •   10/03/2022 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 1499
 •   Phản hồi: 0
Ngày 08/3/2022, Sở Xây dựng đã báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý I năm 2022 của Sở Xây dựng tại Báo cáo số 549/BC-SXD.
Về việc triển khai, hướng dẫn Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ

Về việc triển khai, hướng dẫn Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ

 •   10/03/2022 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 1943
 •   Phản hồi: 0
Ngày 08/3/2022, Sở Xây dựng ban hành Công văn số 551/SXD-TTXD về việc triển khai, hướng dẫn Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022.
Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022

 •   25/02/2022 09:41:00 AM
 •   Đã xem: 196
 •   Phản hồi: 0
Ngày 23/02/2022, Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch số 435/KH-SXD về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022
Về việc tăng cường quy chế Dân chủ ở Cơ sở

Về việc tăng cường quy chế Dân chủ ở Cơ sở

 •   01/02/2022 02:02:00 PM
 •   Đã xem: 360
 •   Phản hồi: 0
ngày 27/01/2022 UBND tỉnh có công văn số 373/UBND-KGVX để Thực hiện Công văn số 403-CV/TU, ngày 11/01/2022 của Tỉnh ủy về việc tăng cường thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt một số nội dung sau đây
Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

 •   20/01/2022 10:46:00 AM
 •   Đã xem: 135
 •   Phản hồi: 0
Ngày 14/10/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2631/QĐ-UBND về Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
IMG 98462

Tuyên truyền nâng cao nhận thức về an toàn thông tin

 •   30/09/2021 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 755
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện chỉ đạo của Cục An toàn thông tin tại văn bản số 1281/CATTT-QHPT ngày 22/9/2021; Công văn số 1577/STTTT-TTBCXB ngày 28/9/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về phối hợp tuyên truyền nâng cao nhận thức về an toàn thông tin.
Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021

Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021

 •   20/05/2021 10:00:00 PM
 •   Đã xem: 764
 •   Phản hồi: 0
Ngày 17/5/2021, Sở Xây dựng ban hành Kế hoach số 1136/KH-SXD về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021.
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI về cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI về cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025

 •   10/05/2021 10:55:00 AM
 •   Đã xem: 118
 •   Phản hồi: 0
Ngày 05/3/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 490/QĐ-UBND về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI về cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây