Thông tin tuyên truyền

MỘT SỐ KẾT QUẢ HỘI NGHỊ GIỮA NHIỆM KỲ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII

MỘT SỐ KẾT QUẢ HỘI NGHỊ GIỮA NHIỆM KỲ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII

 •   20/06/2023 07:58:00 AM
 •   Đã xem: 2262
 •   Phản hồi: 0
Sau 2 ngày rưỡi làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy tinh thần trách nhiệm, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương giữa nhiệm kỳ khóa XIII đã thành công tốt đẹp.
Trung ương đánh giá cao sự chuẩn bị và nhất trí cao với các nội dung nêu trong Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư từ sau Đại hội XIII của Đảng đến nay, và cho rằng, việc kiểm điểm của tập thể và cá nhân Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã được chuẩn bị rất nghiêm túc, chu đáo, bài bản, cầu thị và có tính tự phê bình sâu sắc; việc xem xét, cho ý kiến diễn ra trong không khí thẳng thắn, chân tình, trách nhiệm cao. Kết quả chủ yếu của Hội nghị như sau:
Kế hoạchTriển khai thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp

Kế hoạchTriển khai thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp

 •   06/05/2023 08:51:00 AM
 •   Đã xem: 155
 •   Phản hồi: 0
Ngày 26/4/2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg trên địa bàn tỉnh Tây Ninh theo công văn số 1243/KH-UBND
Chào mừng Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5

Chào mừng Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5

 •   28/04/2023 04:52:00 PM
 •   Đã xem: 838
 •   Phản hồi: 0
Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 – Mốc son chói lọi của lịch sử dân tộc

Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 – Mốc son chói lọi của lịch sử dân tộc

 •   28/04/2023 04:47:00 PM
 •   Đã xem: 478
 •   Phản hồi: 0
Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 – Mốc son chói lọi của lịch sử dân tộc
Công nhận cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2022

Công nhận cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2022

 •   26/04/2023 02:59:00 PM
 •   Đã xem: 296
 •   Phản hồi: 0
Ngày 26/4/2023 Công an tỉnh đã trao Giấy khen Công nhận cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2022 theo quyết định số 726/QĐ-UBND .
KẾ HOẠCH Thực hiện công tác Dân vận chính quyền năm 2023

KẾ HOẠCH Thực hiện công tác Dân vận chính quyền năm 2023

 •   01/04/2023 03:53:00 PM
 •   Đã xem: 1507
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 765/KH-UBND ngày 20/3/2023 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh thực hiện công tác Dân vận chính quyền năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, Sở Xây dựng xây dựng kế hoạch thực hiện công tác Dân vận chính quyền năm 2023 với những nội dung như sau:
Kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

 •   25/03/2023 04:52:00 PM
 •   Đã xem: 254
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Chương trình phối hợp số 04-CTr/BDVTU-BCSĐUBND ngày 21/10/2021 của Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban cán sự đảng UBND tỉnh về công tác dân vận giai đoạn 2021-2026;Thực hiện Kế hoạch số 68-KH/BDVTU-BCSĐUBND ngày 27/02/2023 của Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban cán sự đảng UBND tỉnh phối hợp thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2023.
Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới năm 2023

Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới năm 2023

 •   14/02/2023 09:02:00 AM
 •   Đã xem: 530
 •   Phản hồi: 0
Ngày 13/02/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh có công văn số 336/UBND ban hành kế hoạch tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước,các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới năm 2023 cụ thể như sau:
Tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

 •   21/11/2022 04:30:00 PM
 •   Đã xem: 241
 •   Phản hồi: 0
Ngày 09/11/2022, Tỉnh Ủy Tây Ninh ban hành Kế hoạch số 109-KH/TU triển khai Kế hoạch số 156-KH/BTGTW, ngày 14/6/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau:
Triển khai thực hiện Công văn số 3347/UBND-KT ngày 03/10/2022 của UBND tỉnh về việc quản lý chất lượng vật liệu xây dựng

Triển khai thực hiện Công văn số 3347/UBND-KT ngày 03/10/2022 của UBND tỉnh về việc quản lý chất lượng vật liệu xây dựng

 •   08/11/2022 02:25:00 PM
 •   Đã xem: 240
 •   Phản hồi: 0
Ngày 24/10/2022, Sở Xây dựng có Công văn số 2730/TB-SXD về việc triển khai thực hiện Công văn số 3347/UBND-KT ngày 03/10/2022 của UBND tỉnh về việc quản lý chất lượng vật liệu xây dựng sử dụng cho công trình cũng như tại các cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh
Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 2120/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Kế hoạch và Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 745/QĐ-UBND của UBND

Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 2120/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Kế hoạch và Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 745/QĐ-UBND của UBND

 •   08/11/2022 01:58:00 PM
 •   Đã xem: 301
 •   Phản hồi: 0
Ngày 24/10/2022 Sở Xây dựng có công văn số 2729/TB-SXD về việc triển khai thực hiện Quyết định số 2120/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Kế hoạch và Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 745/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 – 2025
Về việc tăng cường kiểm tra, quản lý việc sử dụng vật liệu xây dựng công trình.

Về việc tăng cường kiểm tra, quản lý việc sử dụng vật liệu xây dựng công trình.

 •   24/10/2022 03:26:00 PM
 •   Đã xem: 253
 •   Phản hồi: 0
Nhằm nâng cao chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh ngày càng tốt hơn, nhất là chất lượng vật liệu xây trong công trình.
Về việc công khai Công tác phòng chống tham nhũng Quý III, 9 tháng năm 2022

Về việc công khai Công tác phòng chống tham nhũng Quý III, 9 tháng năm 2022

 •   13/09/2022 09:10:00 AM
 •   Đã xem: 464
 •   Phản hồi: 0
Ngày 07/9/2022, Sở Xây dựng đã báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý III của Sở Xây dựng tại Báo cáo số 2274/BC-SXD
Hội nghị phổ biến, tuyên truyền tổ chức, cá nhân sử dụng vật liệu xây dựng

Hội nghị phổ biến, tuyên truyền tổ chức, cá nhân sử dụng VLXD mới tiên tiến, thân thiện môi trường, công nghệ mới trong xây dựng nhà ở, công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

 •   09/08/2022 07:25:00 PM
 •   Đã xem: 614
 •   Phản hồi: 0
Ngày 05/8/2022, Sở Xây dựng đã tổ chức Hội nghị phổ biến, tuyên truyền tổ chức, cá nhân sử dụng vật liệu xây dựng mới tiến tiến, thân thiện môi trường, công nghệ mới trong xây dựng nhà ở, công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh theo Kế hoạch số 1809/KH-SXD ngày 22/7/2022.
Tổ chức kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

Tổ chức kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

 •   12/07/2022 01:35:00 PM
 •   Đã xem: 104
 •   Phản hồi: 0
Ngày 02/7/2022 Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh có Kế hoạch số 190/KH-HĐND về việc tổ chức kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh Tây ninh Khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Về việc công khai Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý II, 6 tháng năm 2022 của Sở Xây dựng

Về việc công khai Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý II, 6 tháng năm 2022 của Sở Xây dựng

 •   13/05/2022 03:37:00 PM
 •   Đã xem: 251
 •   Phản hồi: 0
Ngày 10/5/2022, Sở Xây dựng đã báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý II, 6 tháng năm 2022 của Sở Xây dựng tại Báo cáo số 1097/BC-SXD.
Hinh  CCHC

Kế hoạch triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại Sở Xây dựng

 •   09/05/2022 02:44:00 PM
 •   Đã xem: 1340
 •   Phản hồi: 0
Ngày 06/5/2022, Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch số 1065/KH-SXD về Triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.
Hinh  CCHC

Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

 •   20/04/2022 09:55:00 AM
 •   Đã xem: 515
 •   Phản hồi: 0
Ngày 08/4/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoach số 1183/KH-UBND về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Kế hoạch thực hiện công tác Dân vận chính quyền năm 2022

Kế hoạch thực hiện công tác Dân vận chính quyền năm 2022

 •   01/04/2022 02:34:00 PM
 •   Đã xem: 200
 •   Phản hồi: 0
Ngày 28/3/2022 Sở Xây dựng xây dựng kế hoạch số 712/KH-SXD về việc thực hiện công tác Dân vận chính quyền năm 2022 những nội dung như sau:

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây